Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Premia do 200 zł za konto w Credit Agricole w promocji "Korzyści dla Ciebie - jesień 2020" + 3% dla oszczędności

⭐ 700 zł od: Santandera oraz BNP Paribas900 zł od Citi⭐ 500 zł od: Millennium, ING i Aliora7% + 200 zł od Pekao

31.08.2020

Premia do 200 zł za konto w Credit Agricole w promocji "Korzyści dla Ciebie - jesień 2020" + 3% dla oszczędności

Credit Agricole ponownie premiuje otwarcie konta.

Korzyści dla Ciebie - jesień 2020 w Credit Agricole
Do wzięcia czekają bonusy pieniężne do 200 zł. Dodatkową zachętą do skorzystania z promocji jest oferta dla oszczędzających (3% w skali roku gwarantowane na 3 miesiące).

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje w Credit Agricole.]

Uczestnikowi promocji bank daje możliwość wyboru jednej z trzech premii - dzięki temu można sobie wybrać warunki, które najbardziej odpowiadają.

Premia 200 zł w promocji "Korzyści dla Ciebie - jesień 2020"


Dla kogo promocja? Udział wziąć może osoba pełnoletnia, która nie korzystała z promocji Credit Agricole polegającej na przyznaniu premii za przeniesienie konta z innego banku lub nie była posiadaczem konta w Credit Agricole po 1.04.2018 r.

Zasady promocji. By wziąć udział w akcji "Korzyści dla Ciebie - jesień 2020":
 • złóż wniosek o konto w Credit Agricole, wyrażając zgody na otrzymywanie ofert marketingowych oraz
 • najpóźniej do 30.11.2020 r. zawrzyj z bankiem umowę o konto.

Już na etapie składania wniosku o konto będziesz mieć możliwość wskazania premii, która najbardziej Ci odpowiada. A może to być:
 • (I) premia za płatności mobilne i płatności kartą lub
 • (II) premia za CAsaver.

Jest jeszcze jedna opcja, (III) premia za przeniesienie konta, ale ona dostępna jest wyłącznie dla wniosków o konto składanych w placówce banku.

Bez względu na to, na którą premię się zdecydujesz (I, II lub III), to w tej promocji maksymalnie zgarnąć da się 200 zł. Niżej znajdziesz szczegóły dotyczące zgarniania każdej z premii.

(I) Premia za płatności mobilne i płatności kartą


Credit Agricole przewiduje naliczanie premii w wysokości:
 • 5% za płatności mobilne wykonywane za pomocą Google Pay lub Apple Pay w punktach handlowo-usługowych lub BLIKiem i/lub
 • 2% za płatności kartą w punktach handlowo-usługowych i/lub w Internecie.

Otrzymywanie zwrotów przewidziane jest przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia, w którym przystąpisz do promocji, a miesięcznie uzyskać można w ten sposób do 16,67 zł. By zgarniać zwrot, pamiętaj jednak, by w każdym miesiącu:
 • wykonać co najmniej 3 płatności mobilne Google Pay, Apple Pay albo BLIKiem lub kartą oraz
 • zapewnić wpływ w wysokości min. 1000 zł.

A zgodnie z regulaminem wpływ to:
"suma wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek główny Twojego konta w miesiącu kalendarzowym. Gdy sprawdzamy wpływ na konto, nie bierzemy pod uwagę przelewów pomiędzy Twoimi rachunkami. Dotyczy to także przelewów z innych kont, które prowadzimy lub rachunków w innych bankach, jeżeli jesteś ich posiadaczem, współposiadaczem lub pełnisz wobec nich rolę pełnomocnika"

Wpływ oznacza pojawienie się środków w historii konta - nie ma konieczności ich utrzymywania przez jakikolwiek określony czas.

Wypłata zwrotu ma następować do końca miesiąca kalendarzowego następującego po każdym miesiącu spełnienia powyższych warunków.

Wykonując płatności na potrzeby promocji, trzeba zwrócić uwagę, iż niektóre transakcje nie będą zaliczone do zwrotów, gdyż regulamin promocji przewiduje wykluczenia (kody MCC podawane w nawiasach to kody przypisywane terminalom płatniczym, wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy):
"- kasyna oraz zakłady bukmacherskie i tym podobne (kod MCC 7995), 
- profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska, kod MCC 8999), 
- instytucje finansowe (kod MCC 6012), 
- brokerzy ubezpieczeniowi (kod MCC 6211), 
- przekazy pieniężne w instytucjach finansowych (kod MCC 6051), 
- internetowe przekazy pieniężne (kod MC 4829)"

Ponadto Credit Agricole nie zaliczy:
"- operacji przelewu lub doładowania innych portfeli cyfrowych lub rachunków płatniczych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych takich jak np. Revolut, SkyCash czy PayPal, 
- przelewów na telefon BLIK, 
- wypłat z bankomatów" 

(II) Premia za CAsaver 


Druga opcja zgarnięcia premii do 200 zł za konto w Credit Agricole nie wymaga wykonywania płatności mobilnych, ani BLIKiem. Wystarczą już płatności "zwykłą" kartą wydaną do konta. I w tym przypadku regulamin promocji nie zawiera wykluczeń, więc w praktyce można płacić za wszystko i wszędzie.
💡 Na początek odpowiedź na krótkie, ale istotne pytanie: co to jest CAsaver? 
To opcja automatycznego oszczędzania, która daje możliwość wybrania jednego z trzech wariantów zaokrągleń kwot, które wydajesz płacąc kartą - do pełnych: 0,50 zł, 1 zł, 5 zł lub 10 zł. Różnicę pomiędzy zaokrągloną kwotą, a tą faktycznie wydaną, bank pobiera z konta osobistego i przelewa na konto oszczędnościowe (Rachunek Oszczędzam)"

Uruchamiając usługę CAsaver, najlepszym wyborem (na potrzeby promocji) wydaje się być zaokrąglenia do największej kwoty, czyli do pełnych 10 zł. Dzięki temu, gdy Twa płatność kartą wyniesie np. 1,19 zł, to bank pobierze z Twego konta 8,81 zł, by przerzucić te środki na Rachunek Oszczędzam. A gdy Twa transakcja wyniesie 5,90 zł, to zaokrąglenie do 10 zł da kwotę 4,10 zł przelaną przez bank z Twego konta osobistego na oszczędnościowe.

Od sumy środków w taki sposób wpłaconych na Rachunku Oszczędzam bank będzie Ci naliczał premię, która wyniesie 50% od tej kwoty. Miesięcznie można w ten sposób uzyskać do 16,67 zł, co w rok da nawet 200 zł (bo właśnie przez 12 miesięcy - od przystąpienia do promocji - ma być naliczana ta premia).

By otrzymać premię CAsaver, w danym miesiącu:
 • wykonaj płatności kartą wydaną do Twego konta na sumę min. 200 zł oraz
 • zapewnij wpływ na konto min. 1000 zł (wpływ ten musi spełniać kryteria, o których piszę przy okazji premii za płatności mobilne i kartą; w skrócie chodzi o to, by przelew nie był z Twego konta nawet jeśli byłoby to Twe konto innym banku; aczkolwiek nie oznacza to, że musi być to przelew od pracodawcy - możliwości wszak jest więcej).

Wypłata premii ma być realizowana na koniec każdego miesiąca. Pamiętaj też, że Credit Agricole przestanie wypłacać tę premię, jeśli w czasie promocji wyłączysz i ponownie włączysz usługę CAsaver lub zmienisz Rachunek Oszczędzam powiązany z CAsaver.

(III) Premia za przeniesienie konta


By zdobyć tę premię, w celu złożenia wniosku o konto trzeba pofatygować się do placówki banku. Ponadto należy upoważnić Credit Agricole do przeniesienia (czyli w praktyce do zamknięcia) swego konta z innego banku. Tę dyspozycję można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy o konto w Credit Agricole. Pamiętaj przy tym, by tę dyspozycję podpisać zgodnie ze wzorem swego podpisu w banku, z którego konto ma być przeniesione.

We wniosku z upoważnieniem do przeniesienia konta trzeba też podać nazwę i adres instytucji, od której dostajesz wynagrodzenie (przez które bank rozumie środki "z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, zasiłku lub stypendium, a także innych stałych świadczeń o podobnym charakterze"), bo bank chce tam wysłać dyspozycję zmiany numeru rachunku konta do wypłat.

W dalszej kolejności będzie należało zapewnić wpływy na konto przez 3 kolejne miesiące, przy czym pierwszy wpływ na konto musi nastąpić najpóźniej do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu otwarcia konta.

A czym dla Credit Agricole jest taki wpływ? Zgodnie z regulaminem to:
"suma wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek główny Twojego konta w miesiącu kalendarzowym. Gdy sprawdzamy wpływ na konto, nie bierzemy pod uwagę przelewów pomiędzy Twoimi rachunkami. Dotyczy to także przelewów z innych kont, które prowadzimy lub rachunków w innych bankach, jeżeli jesteś ich posiadaczem, współposiadaczem lub pełnisz wobec nich rolę pełnomocnika"

Wysokość premii jaką otrzymasz od Credit Agricole będzie zależeć od wysokości wpływów jakie zapewnisz na konto. I tak może to być:
 • premia 200 zł, jeśli wpływy w każdym miesiącu wyniosą co najmniej 3000 zł lub
 • premia 100 zł - ta niższa premia zostanie naliczona, jeśli comiesięczne wpływy będą niższe, ale w każdym miesiącu muszą i tak wynieść co najmniej 1000 zł.

Wpływ oznacza pojawienie się środków w historii konta (nie ma wymogu ich utrzymywania przez jakikolwiek określony czas, więc w każdej chwili część lub całość tych środków możesz wydać, przelać lub wypłacić).

Wypłata premii (100 lub 200 zł w zależności od wysokości wpływów jakie zapewnisz na konto) ma nastąpić do końca miesiąca kalendarzowego po tym miesiącu, w którym pojawi się ostatni wymagany wpływ.
💡 Przykładowo: jeśli umowę zawrzesz we wrześniu, to wpływy będzie należało zapewnić przez 3 miesiące w okresie od września do listopada lub najpóźniej od października do grudnia, a premia wpadnie wtedy odpowiednio do 31.12.2020 r. (jeśli wpływy zaczniesz zapewniać we wrześniu) lub do 31.01.2021 r. (w przypadku rozpoczęcia wpływów od października).

Rachunek Oszczędzam: 3% na 3 miesiące


Argumentem przemawiającym za skorzystaniem z powyższych promocji konta w Credit Agricole może być również propozycja tego banku dla oszczędzających. Rachunek Oszczędzam daje 3% w skali roku na 3 miesiące (licząc od otwarcia konta) dla kwoty do 20 000 zł.
"Oferta specjalna „Na start” dotyczy nowo otwartego Konta dla Ciebie, Konta dla Ciebie VIP, Konta dla Ciebie MOVE!, lub Konta dla Ciebie GO! od dnia 21.08.2020 r., z wyłączeniem kont klientów, którzy po 1.04.2018 r. byli już posiadaczami kont dla osób fizycznych w banku Credit Agricole. 
Aby skorzystać ww. Oferty, Posiadacz konta musi dodatkowo wyrazić zgody marketingowe, które oznaczają łącznie: a) zgodę na otrzymywanie ofert mailingowych Banku po wygaśnięciu umowy konta, b) zgodę na otrzymywanie ofert mailingowych Banku: elektronicznie (za pomocą e-mail i SMS) oraz telefonicznie, c) zgodę na przesyłanie przez Bank informacji dotyczących umów na podany przez posiadacza konta adres e-mail. Oprocentowanie specjalne jest stałe i obowiązuje przez 3 miesiące od dnia otwarcia konta, wyłącznie dla pierwszego Rachunku Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją odsetek w ramach konta objętego Ofertą „Na start" 

Promocyjne oprocentowanie obowiązuje dla Rachunku Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją odsetek, więc ich wypłaty nie należy spodziewać się na koniec każdego miesiąca kalendarzowego (jak to zazwyczaj bywa w bankach), ale co 3 miesiące.

Czy da się zarobić więcej?


To już kolejna edycja promocji konta w Credit Agricole. O ile jednak wcześniej bank pozwalał łączyć promocję z programem poleceń (dzięki czemu osoba polecona - tj. otwierająca konto - zyskiwała dodatkowe 50 zł), to teraz w regulaminie akcji "Korzyści dla Ciebie - jesień 2020" znaleźć można następujące ograniczenia:
"Jeśli przystąpisz do akcji specjalnej, nie możesz łączyć jej z innymi promocjami, które dotyczą otwarcia konta, jakie organizujemy w tym samym czasie. 
(...) Jeśli przystąpisz do akcji specjalnej, a jesteś osobą poleconą, nie otrzymasz premii dla poleconego w „Programie Poleceń IV”. Możesz jednak polecać konto innym klientom i korzystać z premii dla polecającego"

Porównanie kont osobistych z oferty Credit Agricole


W promocji założyć można Konto dla Ciebie lub Konto VIP. W wyborze odpowiedniego rachunku pomoże Ci poniższa tabela:


Konto dla Ciebie
Konto VIP
Opłata za prowadzenie konta
0/7 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
0/30 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 10 000 zł lub średnie miesięczne saldo łącznie na rachunkach prowadzonych w ramach konta wynosi 200 000 zł
Opłata za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej lub mobilnej
0 zł
0 zł
Opłata miesięczna za kartę ze standardowym wizerunkiem
0/9 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
0 zł
bez warunków
Opłata za wznowienie karty (po upływie jej ważności)
10 zł
0 zł
Opłata za wypłaty z bankomatów
0/5 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
Ze wszystkich bankomatów w Polsce bez warunków

Po złożeniu wniosku o konto, gdy skontaktuje się z Tobą konsultant banku, wybrać możesz sposób podpisania umowy. Jeśli zdecydujesz się wtedy na podpisanie umowy w placówce Credit Agricole, pracownikowi tejże placówki pamiętaj zasygnalizować, że wniosek o konto już złożyłeś przez internet, natomiast w oddziale pojawiasz się tylko w celu sfinalizowania tego wniosku (podpisu pod umową).

Przydatne dokumenty:

30 komentarzy:

 1. Dwa pytania. Czy w ramach opcji z przeniesieniem konta, muszę zamykać konto, na które faktycznie wpływa wynagrodzenie czy dowolne? I czy z tą dyspozycja wysłaną do zakładu pracy faktycznie wiąże się zmiana konta do przelewu wynagrodzenia czy to tylko "sugestia"?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie. Nie.

   Usuń
  2. Możesz zamknąć byle jakie konto, np. na szybko założyć sobie dodatkowe choćby w mBank. Nie musi na nie wpływać wynagrodzenie. Jeśli chodzi o adres firmy to możesz podać np. że pracujesz w NASA. To nie jest weryfikowane. Przelew później możesz ottzymauwać np od żony. Pozdrawiam Tomasz P.

   Usuń
  3. ja po prostu informuję, że sam zaniosę do to do pracodawcy po czym przygotowane pismo ląduje w niszczarce

   Usuń
 2. Karencja niemal 2,5 roku - koszmar!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Patrząc na średnią życia w Polsce i zakładając że masz teraz 18 lat, to jeszcze możesz takie konto z karencją 2,5 roku założyć jakieś 17-18 razy, a 17 x 200 zł = 3400 zł za samo założenie konta i spełnianie warunków. Do tego dołóż jeszcze możliwość skorzystania z opcji oszczędzania bardzo wysokie 3%...
   Nie ma co narzekać, fortuna czeka. :P

   Usuń
  2. ale karencja dla korzystających kiedyś z promocji dożywotnia

   Usuń
 3. Na rachunek Oszczędzam można dopłacać czy 3% jest tylko dla tej kwoty co od razu się wpłaci?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można dopłacać (w odróżnieniu od lokata taką właśnie zaletę mają konta oszczędnościowe).

   Usuń
 4. Interesuje mnie konto oszczędnościowe 3%. Czy aby mieć konto i kartę za darmo mogę zapewniać wpływ 1000 zł że swojego konta w innym banku? Czy będzie to liczone jako wpływ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, w tym celu (czyli uniknięciu opłaty za konto i kartę) mogą to być przelewy z własnego konta w innym banku.

   Usuń
 5. Ta tabela chyba stara konto vip chyba od kwietnia za 40 zł A nie 30..

  OdpowiedzUsuń
 6. Czy osoba bezrobotna może skorzystać z opcji przeniesienia konta?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. czy po porstu powinna coś wymyśleć na pytanie konsultanta o pracodawcę? Czy nie jest to wymagane?

   Usuń
 7. Rozumiem, że wpłata gotówki we wpłatomacie spełnia wymóg do naliczenia premii.

  OdpowiedzUsuń
 8. A po 3 miesciocach konto oszczędnościowe ma 0 procent

  OdpowiedzUsuń
 9. Chcę wziąć udział w tej akcji i wciągnąć do niej także rodziców. W grę wchodzi jedynie opcja z przeniesieniem konta, jednak nie ma opcji zmiany rachunku do wpłaty wynagrodzeń z pracy zarówno rodziców jak i mojego. Czy pomimo to można założyć z sukcesem konto i wziąć udział w promocji? Zaznaczę, że też nie zbyt chciałabym aby nasi pracodawcy wiedzieli o nowym rachunku do wpłat wynagrodzeń.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można. Liczy się złożenie dyspozycji. Wpływy nie muszą być od pracodawcy. Dyspozycję bank wysyła do pracodawcy (acz Czytelnicy pisali, że udawało się dogadywać z doradcą, by samemu "zanieść" papier).

   Usuń
 10. Możesz napisać jeszcze raz czy faktycznie może to być przelew 1000zł z mojego konta w innym banku. Bo jakoś nie do końca wiem jak to zinterpretować, a bardziej skłaniałabym się że tak właśnie być nie może. Cytując Dotyczy to także przelewów z innych kont, które prowadzimy lub rachunków w innych bankach, jeżeli jesteś ich posiadaczem, współposiadaczem lub pełnisz wobec nich rolę pełnomocnika"

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie może być przelew z własnego konta (nawet jeśli jest to konto w innym banku). Może być wpłata gotówkowa albo przelew (ale od innej osoby).

   Usuń
  2. Mr. Złotówa1 września 2020 21:15
   "Tak, w tym celu (czyli uniknięciu opłaty za konto i kartę) mogą to być przelewy z własnego konta w innym banku"
   Nie bardzo rozumiem jak to jest z tymi wpływami

   Usuń
  3. Z opłaty za Konto dla Ciebie i wydawaną do niego kartę (gdzie warunek zwolnienia jest łączony: wpływ + 1 płatność) wpływ może być z własnego konta w innym banku. To zwolni z opłat.

   Jeśli jednak chodzi o spełnienie warunków promocji (z premią gdzie jest wymagany wpływ), to już wytyczne są inne (wpływ musi pochodzić z konta kogoś innego).

   Usuń
 11. Czyli przelew z konta od syna zwolni z opłaty ?

  OdpowiedzUsuń
 12. Witam. Czy aby skorzystać z promocji za płatności mobilne konieczne jest posiadanie karty płatniczej? Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Żeby płacić Google pay albo Apple pay musisz mieć kartę.

   Usuń
 13. A jak radzą sobie z przeniesieniem konta z BNP założonego SMS-em. Tam chyba nie było wzoru podpisu...?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Należy jak najszybciej udać się do BNP i uzupełnić wzór podpisu jeszcze przed dostarczeniem korespondencji wypowiedzenia z Agricole do BNP.

   Usuń
 14. Czy opłaty za konto i kartę obowiązują od pierwszego miesiąca? Inaczej - czy w miesiącu otwarcia konta trzeba spełnić warunki by uniknąć opłat? Jaki jest okresrozliczeniowy Banku: od którego dnia miesiąca do którego?

  OdpowiedzUsuń
 15. W pierwszym niepełnym miesiącu opłaty za konto i kartę nie pobierają.

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 600, a 700 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto najnowsza odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. W wraz z nią dużo dobrych wieści. Do wzięcia czekałyby bonusy o...