Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Karta Dużej Rodziny w bankach - wykaz korzyści

800 zł od Santandera600 zł od Millennium500 zł od ING7% + 300 zł od Pekao1200 zł za kartę Citi

19.05.2015

Karta Dużej Rodziny w bankach - wykaz korzyści

Już trzy banki włączyły się do programu. Sprawdzam z czego można skorzystać i czy warto.

Być może oferta banków skierowana do posiadaczy Karty Dużej Rodziny nie będzie argumentem przekonującym do stwierdzenia "chcę mieć więcej dzieci" i po niniejszych informacjach za dziewięć miesięcy nie wzrośnie ruch na porodówkach. Ale fakt jest wart odnotowania, bo kolejne banki przyłączają się do projektu. I niektóre z zaproponowanych udogodnień i zniżek są całkiem ciekawe z punktu widzenia bankobiorcy :)

Na początek odpowiedź na kluczowe pytanie: czym jest i co daje Karta Dużej Rodziny?

To ogólnopolski projekt, za obsługę którego odpowiada Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Polega on na wydawaniu kart dla rodzin, w których jest co najmniej trójka dzieci. Poza tym nie są brane pod uwagę żadne inne kryteria - karta przysługuje bez względu na dochody czy miejsce zamieszkania. Rodzice z karty mogą korzystać dożywotnio, a dzieci do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, ale nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat.

Szczegółowy opis można znaleźć na stronie internetowej dedykowanej Karcie Dużej Rodziny.

Posiadaczom takiej karty przysługują zniżki i dodatkowe uprawnienia w ramach katalogu ofert usług transportowych, kulturalnych oraz rekreacyjnych. W przedsięwzięciu biorą udział nie tylko instytucje publiczne, ale coraz częściej dołączają również prywatni przedsiębiorcy - są w śród nich również banki: Bank Ochrony Środowiska, Bank Zachodni WBK oraz PKO BP. Zdaniem bankowców można zyskać wiele, ale na ile jest to opłacalne i na ile różni się od standardowej oferty, przyjrzę się poniżej.

BOŚmy (nie) chcieli wiele dać


Posiadacze Karty Dużej Rodziny w Banku Ochrony Środowiska mogą zaoszczędzić na opłatach przy koncie osobistym oraz przy produktach kredytowych.

Przy Koncie Bez Kantów korzystne ma być:
 • 0 zł za prowadzenie konta przez rok 
 • 0 zł za wydanie oraz za użytkowanie karty debetowej przez rok 
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów sieci Euronet 
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówce banku 
 • 0 zł za ustanowienie i realizację poleceń zapłaty, jak i za ustanowienie zlecenia stałego
Tak duża liczba zer może robić wrażenie, ale...  w standardowej ofercie przez pierwszy rok prowadzenie konta i posiadanie karty również może być darmowe jeśli miesięcznie odpowiednio uzyskasz wpływ w kwocie min. 1 000 zł i wykonasz płatności kartą na min. 300 zł. W pozostałym zakresie oferta "rodzinna" od oferty standardowej Konta Bez Kantów nie różni się niczym. A po roku użytkowania konta i karty wszyscy ich posiadacze solidarnie zderzą się z brutalnością tabeli opłat i prowizji: bank będzie pobierał co miesiąc 12 zł za konto i 4 zł za kartę.

W lepszym świetle ofertę BOŚ Banku stawiają programy premiowe. W okresie bezpłatnego prowadzenia konta pozwolą one na efektywne czerpanie korzyści z promocji "Aktywna karta" lub "Aktywny ROR". Bank reklamuje je jako możliwość zarobienia do 700 zł miesięcznie. W teorii możliwe, w praktyce jednak dość trudne. Zasady naliczania premii przedstawia poniższa tabela:
Drugie z kont objętych "rodzinną" ofertą to Konto H2O dedykowane dla dzieci. Jednak ono i w standardowej ofercie prowadzone jest za 0 zł. Przez rok użytkowanie karty do tego rachunku jest w ofercie "rodzinnej" darmowe, ale po roku - jakże by inaczej - "przeskoczy" na poziom standardowy, czyli będzie kosztować 1 zł miesięcznie.

Wielodzietnym rodzinom pomocą... w zadłużaniu mogą być kredyty. Można w tym przypadku wybrać jeden z dwóch wariantów:  
 • I: prowizja 0% za przyznanie
 • II: połowa prowizji przygotowawczej (standardowo wynoszącej 4 lub 6% od pożyczanej kwoty) oraz zmniejszenie oprocentowania o 1 p.p. od oferty standardowej
Kredyt może być przyznany w kwocie od 1 000 do 100 000 zł na okres nawet 120 miesięcy i z oprocentowaniem od 8,6%. Patrząc na tą stawkę widać, że wiele drożej już być nie może. Bowiem aktualnie maksymalna dopuszczalna prawnie stawka wynosi 10%.

Ostatni z przywilejów dostępnych w BOŚ Banku dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny to zniżki przy produktach z których zazwyczaj korzystamy niezbyt często. Czyli finansowanie dla domu w jednym z zakresów: BOŚ EKO System, Dom Energooszczędny albo po prostu kredyt hipoteczny.

BOŚ EKOsystem to finansowanie domu bardziej przyjaznego środowisku, wykorzystującego odnawialne źródła energii na potrzeby ogrzewania czy ciepłej wody, co ma przełożyć się na późniejsze niższe koszty opału czy rachunków za energię. Oferta "rodzinna" daje do wyboru jeden z wariantów:
 • I wariant: zwolnienie z prowizji za przyznanie kredytu, wynoszącej standardowo 1,5% od kwoty kredytu 
 • II wariant: połowa standardowej prowizji za przyznanie kredytu oraz zmniejszenie marży kredytu o 0,1 p.p. względem stawki standardowej
Dom Energooszczędny to kredyt hipoteczny z dotacją na budowę domu, pozwalającego obniżać koszty eksploatacji ze względu na zastosowanie standardów energooszczędnych. Tu również do wyboru jest wariant oferty:
 • I wariant: zwolnienie z prowizji za przyznanie kredytu, wynoszącej standardowo 2,5% od kwoty kredytu
 • II wariant: połowa standardowej prowizji za przyznanie kredytu oraz zmniejszenie marży kredytu o 0,1 p.p. względem stawki standardowej
Z kolei kredyt hipoteczny na budowę lub zakup domu albo zakup mieszkania czy remont nieruchomości posiadacze Karty Dużej Rodziny dostaną w jednym z wybranych wariantów, mających obniżyć koszty:
 •  I wariant: brak prowizji za przyznanie kredytu (standardowa stawka wynosi 2% od kwoty kredytu) i marża od 1,49% 
 • II wariant: połowa prowizji za przyznany kredyt i marża od 1,39%

PKO BP: duży daje dużo, ale nie za dużo


Największy bank w Polsce już w informacji prasowej towarzyszącej wprowadzeniu oferty, informował:
"Udział w inicjatywie Karty Dużej Rodziny to dla PKO Banku Polskiego możliwość konkretnego wsparcia rodzin wielodzietnych, a jednocześnie doskonała okazja do promowania jej wizerunku. W ramach programu przygotowaliśmy specjalną ofertę cenową w zakresie kont osobistych, kredytów hipotecznych i gotówkowych".
Sprawdźmy zatem ile faktycznie mogą zyskać rodziny wielodzietne.

Konto za Zero, jak sama nazwa wskazuje jest prowadzone za 0 zł, ale przy spełnieniu określonych warunków. Standardowo do konta musi być wydana karta debetowa, a ta z kolei może kosztować jeśli nie wydasz nią min. 300 zł miesięcznie. Posiadacz Karty Dużej Rodziny z obowiązku wykonywania jakichkolwiek płatności kartą jest jednak zwolniony, więc tym samym ma:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie i posiadanie karty
 • 0 zł za wypłaty w bankomatach sieci PKO BP
Od standardowej oferty powyższa propozycja różni się więc tylko zniesieniem opłaty za kartę. Ale, żeby tak się stało musi być też spełniony jeszcze jeden warunek: co najmniej jedno z dzieci powinno posiadać rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PKO BP. 

Z kolei PKO Pierwsze Konto dedykowane właśnie dla dzieci w wieku 13-18 lat w opcji dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie i posiadanie karty
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie
Przywilejem jest w tym przypadku zwolnienie z opłaty za kartę. W standardowej ofercie, by nie było opłaty, bank wymaga wykonywania co najmniej dwóch transakcji bezgotówkowych miesięcznie. W przeciwnym wypadku wypadku pobierze kwotę 3,90 zł.

Powyższe warunki cenowe mają być gwarantowane do 31.08.2017 r. i tylko dla osób, które zawrą umowę najpóźniej do 31.08.2016 r.

PKO BP, podobnie jak i BOŚ Bank posiadaczom Karty Dużej Rodziny obniża koszty kredytowe. Przy Mini Ratce obniża oprocentowanie pożyczki o 1 p.p., a jeśli co najmniej połowa środków z pożyczki zostanie przeznaczona na cele związane z edukacją dziecka również posiadającego Kartę, wówczas oprocentowanie spadnie o kolejne 2 p.p.

Kredyt odnawialny do Konta za Zero w ramach oferty dla posiadaczy Karty jest przygotowany z niższą prowizją, wynoszącą 1,25% kwoty kredytu - min. 30 zł.

Z kolei przy kredycie hipotecznym bank obniża o 50% prowizję za udzielenie kredytu, a dodatkowo nie nalicza opłat za kilka czynności związanych z procedurą udzielania kredytu:
 • kontrolę inwestycji przed wypłatą transzy kredytu
 • kontrolę nieruchomości przed zawarciem umowy o udzielenie kredytu
 • kontrolę kredytowanej nieruchomości, potwierdzającej prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z kredytu po wypłacie ostatniej transzy
 • oszacowanie wartości nieruchomości

BZ WBK: oferta skupiona wokół 1|2|3


Trzecim i na chwilę obecną ostatnim bankiem, który przystąpił do programu Karty Dużej Rodziny jest Bank Zachodni WBK. Oferta na preferencyjnych zasadach obowiązuje od niedawna, bo od 11.05.2015 r. i przede wszystkim wiąże się z ofertą 1|2|3. To rozwiązanie jest akurat najkorzystniejsze z punktu widzenia bankobiorców, bo daje procentowy zwrot od płatności kartą oraz od opłacanych rachunków za media.

Jeśli chodzi o Konto 1|2|3, BZ WBK postanowił obniżyć do 1000 zł (w standardowej ofercie jest to kwota 2000 zł) wysokość minimalnego wpływu, który zwalnia z opłaty za konto. Trzeba jednak pamiętać, że karta MasterCard Supri wydawana do konta już niekoniecznie musi być darmowa. Jeśli nie wykonasz nią miesięcznie transakcji na łączną sumę min 500 zł, wówczas bank pobierze opłatę 5 zł. Karta ta daje daje bezpłatne wypłaty gotówki wyłącznie w bankomatach BZ WBK oraz PKO BP.

Rachunek jest oprocentowany przy saldzie środków na nim zgromadzonych nieprzekraczającym 3 000 zł. Oprocentowanie to, w zależności od kwoty na koncie wynosi od 1 do 3% w skali roku. Z Kontem 1|2|3 można zyskiwać jeszcze w inny sposób - na opłacanych fakturach za media: 1% za gaz, 2% za prąd oraz 3% za Internet, telefon i telewizję.

Sporo zyskać mogą posiadacze Karty Dużej Rodziny, którzy zdecydują się na kartę kredytową 1|2|3. Zyskają nie tylko przez zwrot za płatności kartą (1% od zakupów w supermarketach spożywczych, 2% na stacjach paliw i 3% w restauracjach oraz fast foofach), dzięki któremu można dostać nawet 760 zł rocznie. Zniesiona będzie bowiem opłata za kartę, która standardowo miesięcznie wynosi aż 10 zł bez warunków umożliwiających jej zniesienie.

Osoby, które zdecydują się na kartę kredytową MasterCard Payback zwolnione są z kolei z opłaty za wydanie karty (w standardzie to 72 zł choć dość łatwo tej opłaty uniknąć, wykonując min. pięć płatności kartą) oraz opłaty miesięcznej, która może wynieść 6 zł miesięcznie. W standardowej opcji, aby uniknąć tej opłaty należy wykonywać miesięcznie co najmniej 5 płatności kartą. W ofercie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny za kartę nie zapłacisz nic - bez względu na to czy z niej korzystasz czy leży w szufladzie.

W zakresie produktów kredytowych w propozycji dla dużych rodzin bank zwalnia z prowizji od udzielenia limitu kredytowego w koncie (ale dotyczy to wyłącznie Konta 1|2|3) oraz z prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego. Normalnie opłaty takie wynoszą odpowiednio 1% min. 50 zł oraz w większości wariantów kredytu hipotecznego wynoszącej do 2,5% od udzielanej kwoty kredytu.

Promocja w BZ WBK jest jednak ograniczona czasowo i ma obowiązywać wyłącznie do 16.04.2016 r.

6 komentarzy:

 1. Za mocno się nie postarali - ograniczenia czasowe, warunki z niewielkimi różnicami względem standardowej oferty.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No i przede wszystkim założenie, że duża rodzina potrzebuje tylko konto i kredyty. A może by tak coś w zakresie oszczędzania? Lepsze lokaty? Wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym?

   Usuń
  2. @Karol niestety w ofercie banków honorujących Kartę Dużej Rodziny brak promocyjnych warunków dla produktów oszczędnościowych.

   Usuń
 2. Karta 123 BZWBK chyba tylko w tej opcji opłacalna, bo z miesięczną opłatą 10 zł to to trudne jest by płaceniem nadrobić opłaty. Tak samo zresztą ma się Aktywny ROR czy Aktywna Karta w BOŚ.

  OdpowiedzUsuń
 3. "Te rozwiązanie jest..."
  Powinno być: "TO rozwiązanie ..."

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 700, a 800 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto aktualna odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. Wraz z nią świetna wiadomość.  Standardowo do wzięcia czekałyby ...