Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Promocja "Premiowanie za bankowanie" w nowej odsłonie. Do 741 zł za konto Firma To Ja w Idea Banku

750 zł od mBanku ⭐ Citi: 1200 zł za kartę + 700 zł za konto700 zł od Santandera600 zł od Millennium

7.04.2016

Promocja "Premiowanie za bankowanie" w nowej odsłonie. Do 741 zł za konto Firma To Ja w Idea Banku

Idea Bank zmodyfikował zasady promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

premiowanie przez bankowanie premia 741 zł idea bank konto firma to ja
Zmianie uległy stawki. Można zarobić więcej, choć... tylko z pozoru. Teraz to nie bank rozlicza podatek, ale obowiązek ten spoczywa na uczestnikach promocji. Ale to nie zmienia faktu, że ciągle można zarobić łatwo i dużo. Zmiany dotyczą także uczestników poprzednich edycji promocji "Premiowanie za bankowanie".

W niniejszym wpisie poruszam więc dwa wątki. Pierwsza część jest skierowana do osób, które dopiero teraz chciałyby skorzystać z promocji. A warto to zrobić, bo zarobić można sporo i całkiem łatwo. Z kolei druga część wpisu jest dla wszystkich, którzy z promocji banku już skorzystali i otrzymują premie.

Wybieraj warunki i zarób nawet 741 zł


Aby skorzystać z promocji "Premiowanie za bankowanie" należy złożyć wniosek o rachunek Firma To Ja i bankowość elektroniczną Idea Banku oraz zawrzeć umowę (jeśli posiadasz już bankowość internetową to właśnie tam należy złożyć wniosek o konto i dalej zawrzeć umowę).

Bank będzie przyznawać premie za aktywności którymi wykażesz się podczas korzystania z konta. Premiowane są różne czynności i transakcje, więc masz wybór.


Czynność lub transakcja
Szczegółowe warunki
Wartość premii:
utrzymanie średniego miesięcznego salda* na rachunku uczestnika w kwocie
od 5000 do 10 000 zł
12,00 zł
od 10 000,01 do 15 000 zł
25,00 zł
od 15 000,01 do 30 000 zł
37,00 zł
od 30 000, 01 zł
49,00 zł
wpłata gotówkowa we wpłatomacie na rachunek uczestnika
od każdej wpłaty jednorazowej nie niższej niż 1000,00 zł
25,00 zł
przelew do ZUS lub US z rachunku uczestnika
od pierwszego przelewu w miesiącu, w którym przystąpiono do Promocji, dokonanego na kwotę minimum 250,00 zł
37,00 zł
wystawienie i opłacenie faktury na rachunek uczestnika poprzez bankowość internetową Idea Cloud
za każdą poprawnie wystawioną i opłaconą fakturę na kwotę nie niższą niż 100,00 zł
25,00 zł
*Średnie miesięczne saldo na rachunku to  iloraz sumy sald na rachunku uczestnika na koniec każdego dnia w danym miesiącu kalendarzowym i liczby dni w tym miesiącu kalendarzowym.

Aby uzbierać przysługujące co miesiąc do 62 zł gratyfikacji, możesz wykonywać wybrane przez siebie czynności lub transakcje: utrzymanie średniego miesięcznego salda na rachunku uczestnika, wpłata gotówkowa we wpłatomacie na rachunek uczestnika, przelew do ZUS lub US z rachunku uczestnika, wystawienie i opłacenie faktury na rachunek uczestnika poprzez bankowość internetową Idea Cloud (wg tej kolejności bank dokonuje weryfikacji spełnienia warunków począwszy od miesiąca w którym przystąpisz do promocji).

Premie możesz dostawać przez rok, gdyż zgodnie z regulaminem:
"Bank przyznaje Premię nie dłużej niż do 12. miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki przystąpienia do Promocji (...). Łączna kwota miesięcznych Premii przyznanych Uczestnikowi nie może przekroczyć 741,00 zł."
Premia ma być wypłacana do 10. dnia roboczego miesiąca, w którym zostaną spełnione warunki promocji. I tu pojawia się również zapis, którego nie było we wcześniejszych edycjach promocji i która obowiązek rozliczenia podatku nakłada na uczestnika promocji:
"Wartość przyznanej Premii powiększa przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika"
Złóż wniosek o konto w promocji "Premiowanie za bankowanie"

Warunki dla obecnych klientów


W promocji "Premiowanie za bankowanie" wziąć udział mogą także klienci banku już posiadający konto firmowe. Choć nie ukrywajmy, że w tym przypadku to propozycja raczej dla nielicznych, bo skierowana wyłącznie do klientów niezbyt aktywnych w korzystaniu z konta i karty. Obecny posiadacz rachunku może zostać uczestnikiem promocji jeśli w okresie trwania akcji spełnił szereg warunków:
"a) złożył w Oddziale bądź za pomocą Bankowości Elektronicznej Formularz przystąpienia do Promocji „Premiowanie za bankowanie”, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu oraz za jego pośrednictwem dokonał akceptacji Regulaminu Promocji, 
b) jest stroną Umowy o Rachunek i: Umowy o Bankowość Elektroniczną oraz nie znajduje się w okresie wypowiedzenia tych Umów; 
c) w  momencie przystąpienia do Promocji wiąże go Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzony dnia 1 stycznia 2016 r. 
d) jest użytkownikiem Bankowości Internetowej Idea Cloud, 
e) w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Promocji jego Rachunek nie został: 
I) uznany kwotą jakiejkolwiek zewnętrznej transakcji płatniczej (zewnętrznymi transakcjami płatniczymi nie są transakcje otrzymane na Rachunek z innego rachunku prowadzonego przez Bank na rzecz Obecnego Posiadacza Rachunku) np. poleceniem przelewu, wpłatą gotówkową we wpłatomacie, z uwzględnieniem wpłat dokonanych za pomocą Karty, 
II) obciążony co najmniej jedną z poniższych transakcji: 
– przelewem lub przelewami na łączną kwotę min. 1000,00 zł, 
– transakcją lub transakcjami bezgotówkowymi Kartą na łączną kwotę min. 400,00 zł, 
– przelewem lub przelewami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Urzędu Skarbowego (US)"
Z promocji "Premiowanie za bankowanie"można wziąć udział tylko raz (odnosi się to również do udziału w poprzednich edycjach akcji.

Konto Firma To Ja - prześwietlenie oferty


Główne cechy rachunku to:
 • 0 zł za otwarcie konta 
 • 0 zł za prowadzenie konta (bez wymogu spełniania jakichkolwiek warunków) 
 • 0 zł za przelewy złotówkowe Elixir zlecane w bankowości internetowej (dotyczy również przelewów do ZUS i US) 
 • 0 zł za wydanie karty 
 • 0/4,99 zł - miesięczna opłata za kartę nie jest pobierana, jeśli w miesiącu wykonasz płatności na sumę co najmniej 400 zł
 • 0 zł za wpłatę gotówki we wpłatomatach Euronetu (ich wykaz znajdziesz tutaj) i wpłatomacie mobilnym Idea Banku, który dostępny jest dla klientów banku w w Szczecinie, Trójmieście, Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Lublinie i Świdniku, Wrocławiu, aglomeracji śląskiej, Krakowie i Rzeszowie. Wpłatomat mobilny to zamówienie auta z wpłatomatem, które bezpłatnie dojedzie we wskazane przez Ciebie miejsce w wymienionych miastach.
 • 0 zł za wypłatę gotówki w bankomatach w Polsce
Warto zwrócić jednak uwagę, że regulamin nie wymaga wnioskowania o kartę przez klientów dopiero co otwierających konto firmowe w Idea Banku.

Zmiany dla dotychczasowych uczestników promocji


Do obecnych uczestników promocji bank skierował komunikat "w sprawie zmian w zapisach Regulaminu Promocji Premiowanie za Bankowanie od dnia 4 kwietnia 2016 r.". Wprowadzone zmiany bank tłumaczy dostosowaniem regulaminu do interpretacji jaką bank otrzymał w sprawie rozliczania podatku:
"Zmiany zostają wprowadzone wskutek otrzymanej przez Bank interpretacji w zakresie przekazywanych świadczeń przez banki w związku z prowadzonymi promocjami na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zgodnie z którą świadczenia te stanowić będą przychód z ich działalności. W efekcie czego z banku zdjęty zostaje obowiązek rozliczania tego podatku jako płatnik. Interpretacja ta ma zastosowanie m.in. do niniejszej promocji. 
Według nowych zapisów, Wartość przyznanej Premii powiększa przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika i od takiej Premii uczestnik powinien samodzielnie odprowadzić należy podatek"
W związku ze zmianą regulaminu bank daje możliwość odstąpienia od uczestnictwa w promocji.

Pytanie jednak czy jest sens? Dotychczasowe stawki premii wypłacanych przez bank są bowiem powiększone. I tak dla przykładu, gdy w poprzedniej edycji promocji (od 5.02. do 4.02.2016 r.) premie dla uczestników za wpłatę gotówkową we wpłatomacie wynosiły 20 zł netto, za przelew do ZUS lub US 30 zł netto, tak po zmianie wyniosą one odpowiednio 25 zł i 37 zł.

Tak samo zwiększone są limity miesięcznych zwrotów (do 62 zł) i rocznego (do 741 zł). Jednak teraz to przedsiębiorca musi rozliczyć się z urzędem skarbowym z osiągniętych przychodów z działalności.

Szczegóły znajdziesz w regulaminach:

10 komentarzy:

 1. W sumie to dobrze, że muszę się rozliczyć samodzielnie. Bo mimo, że wcześniej bank odprowadzał podatek to mimo wszystko jakoś czułem dyskomfort, że US może się do tego doczepić. W mojej działalności nie spotkałem się z sytuacją, że ktoś za przedsiębiorcę zapłaci podatek.

  OdpowiedzUsuń
 2. Zawnioskowałem o konto na kilka dni przed zmianą premii z 900 na 600, na umowie mam datę 2 dni przed wejściem w życie regulaminu z premią 600 a i tak mi pisali, że wszystkich teraz obowiązuje premia 600 zł, nawet jeśli przystąpili do wcześniejszej edycji.
  Dostajecie miesięcznie 75, czy 50 zł?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cytat regulaminu od którego weszła zmiana z 900 zł na 600 zł:

   "Z dniem wejścia w życie (...) regulaminu odwołaniu ulegają dotychczasowe warunki Promocji, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Uczestników, którzy przystąpili do Promocji przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu, obowiązują warunki Promocji zawarte we właściwych dotychczasowych Regulaminach Promocji >>Premiowanie za bankowanie<<"

   Więc odpowiedź jest niezgodna z regulaminem. Polecam napisać reklamację powołując się na w/w zapis.

   Usuń
 3. Rozumiem, że rozliczyć to muszę wg mej stawki opodatkowania? Czy jest może jakiś podatek od premii? Nagród?

  OdpowiedzUsuń
 4. A co z poprzednimi wypłatami premi (sprzed zmian regulaminu)?
  Trzeba to jakoś wpisać do KPIR i zapłacony podatek uznać jako "zaliczkę"?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też nie mam pojęcia. W końcu podatek był odprowadzany ale przez bank. Chyba jednak machnę ręką i zapłacę też. Za trzy miesiące premii to majątek nie będzie. Ale przynajmniej spokój.

   Usuń
 5. Aktualnie korzystam z promocji i co miesiąc wpadało 75 zł. Czy trzeba ten przychód rozliczyć na koniec roku, czy po każdym miesiącu? I czy teraz jak będę spełniał warunki to mogę też zarobić 75 zł miesiecznie? czy teraz 62 zł.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A jak płacisz zaliczki podatku? To tak samo musisz rozliczać te premie. Jak dostawałeś 75 zł to teraz będziesz dostawać 93 zł i trzeba będzie płacić podatek osobiście.

   Usuń
 6. ku przestrodze...
  Jak sobie zakładacie to konto to przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji/przelewu itp, itd, trzeba aktywować promocje (infolinia lub konto on-line), inaczej po promocji... Żadnych zwrotów nie będzie...
  Ogólnie NIE POLECAM.

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...