Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Nawet 300 zł w gwarantowanych bonusach za konto w mBanku + do 250 zł w programie poleceń

800 zł od Santandera610 zł od BNP Paribas600 zł od Millennium7% + 300 zł od Pekao1200 zł za kartę Citi

19.02.2019

Nawet 300 zł w gwarantowanych bonusach za konto w mBanku + do 250 zł w programie poleceń

W prosty sposób i sporo zyskać można dzięki nowej promocji konta w mBanku.

Premia do 300 zł za eKonto osobiste w mBanku
Do wzięcia czekają premie pieniężne wypłacane na konto (a więc do wykorzystania w dowolny sposób) na sumę 250 zł oraz bon o wartości 50 zł do zrealizowania w sklepach Biedronka. To nagrody za otwarcie konta. Dodatkowo można też zyskać do 250 zł w programie poleceń! Kolejna dobra wieść: mBank ponownie zastosował skrócony okres wykluczenia dla byłych klientów!

W praktyce mamy tu do czynienia z dwiema promocjami, które jednak się ze sobą łączą! W jednej z promocji do wzięcia jest bonus pieniężny 100 zł na start i bon 50 zł do Biedronki, a towarzyszy jej program poleceń, w którym czekają premie do 250 zł za skuteczne rekomendacje. Z kolei w drugiej promocji przewidziano premie pieniężne na sumę 150 zł. Łącznie więc dzięki kumulacji uzyskać można nagrody gwarantowane o łącznej wartości aż 300 zł za samo otwarcie konta + ewentualne premie za polecenia. Poniżej przedstawiam prześwietlenie promocji i scenariusz uczestnictwa w nich w taki sposób, by warunki uzyskiwania nagród spełniać jednocześnie 🙂

Dla kogo promocje? Uczestnikiem może osoba pełnoletnia, która nie posiada i co najmniej od 1.01.2017 r. nie posiadała:
"1) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub 
2) rachunku oszczędnościowego 
o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017 [to cyfry z pozycji od trzeciej do dziesiątej w 26-cyfrowym numerze rachunku - przyp. Mr. Złotówa]"

Wykluczenie dotyczy też współposiadaczy tego typu rachunków.

Nagroda. Za otwarcie konta w mBanku można zgarnąć dwie premie pieniężne po 100 zł oraz jedną premię w wysokości 50 zł, które trafią na Twe konto. Środki te będzie można więc wypłacić, przelać lub wydać na dowolny cel.

Otrzymasz także nagrodę w postaci bonu o wartości 50 zł do zrealizowania podczas zakupów w sklepach Biedronka. To bon, który można wykorzystać wielokrotnie (aż do wyczerpania środków na nim dostępnych).

W programie poleceń również czekają premie pieniężne. Za każdą skuteczną rekomendację otrzymać możesz 50 zł. Regulamin promocji wynagrodzenie z tego tytułu przewiduje jednak tylko za 5 pierwszych poleceń, więc zgarnąć można do 250 zł.

Zasady promocji. By wziąć udział w promocjach i zgarnąć nagrody:
 • najpóźniej do 31.03.2019 r. zarejestruj się na stronie promocji [Uwaga: przy rejestracji pojawia się komunikat "Czekaj..." i kręci się kółeczko, ale mimo to mail z linkiem do rejestracji przychodzi] i po potwierdzeniu rejestracji (klikając w link otrzymany mailem), w kolejnym kroku na stronie promocji (w zakładce KONTO BONUS) złóż wniosek o eKonto osobiste w mBanku wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą; we wniosku:
  • podaj ten sam adres mailowy, co podczas rejestracji;
  • zaakceptuj regulamin promocji (dostępny w oświadczeniach) oraz 
  • włącz usługę Moje cele (czym ona jest, wyjaśniam nieco niżej); 
 • do 15.04.2019 r. zawrzyj umowę z bankiem o konto i kartę oraz nie rozwiązuj jej i nie wypowiadaj do 15.06.2019 r.  (w praktyce konto trzeba posiadać do wypłaty ostatniej z nagród).

Dalej przyjdzie już spełnić całkiem proste warunki uzyskania nagród: 
 • bonus 100 zł na start + bon 50 zł do sklepów Biedronka (w promocji "Twoje Konto z Bonusem i Premią")
 • premia 100 zł za szybki wpływ oraz premia 50 zł za transakcje (w promocji "Konto z premią – IV edycja").

By uzyskać bonus 100 zł na start, bon na zakupy i premię 100 zł za szybki wpływ: 
 • w ciąg 7 dni od otwarcia konta zapewnij jednorazowy wpływ na konto kwoty min. 1 000 zł (może to być przelew nawet z Twego konta w innym banku; ważne jedynie, by nie był to wpływ z innego rachunku, który posiadasz w mBanku; wpływ oznacza pojawienie się środków w historii konta - nie ma potrzeby ich utrzymywania przez jakikolwiek dłuższy czas; możesz więc je w dowolnej chwili częściowo lub w całości wydać, przelać lub wypłacić); 
 • najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji w dowolnych punktach handlowo-usługowych wykonaj 5 płatności kartą wydaną do konta i/lub BLIKiem (i transakcji tych nie anuluj, a więc nie zwracaj zakupów).

By uzyskać premię 50 zł, w drugim miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym przystąpisz do promocji:
 • zapewnij jednorazowy wpływ na konto kwoty min. 1 000 zł (wytyczne są takie same, jak wyżej: musi to być wpływ jednorazowy spoza Twego konta w mBanku); 
 • w dowolnych punktach handlowo-usługowych wykonaj 5 płatności kartą wydaną do konta i/lub BLIKiem (i transakcji tych nie anuluj do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu ich wykonania).

Ważne wskazówki. Udział w promocji biorą wyłącznie konta indywidualne (załóż więc konto samodzielnie i nie zmieniaj go na wspólne, by nie pozbawić się prawa do premii).

Jeżeli w promocji zechce uczestniczyć także ktoś z Twych znajomych lub członków rodziny, pamiętajcie o odrębnej rejestracji na stronie promocji (z wykorzystaniem innych danych).

Wydanie nagród. Wypłata każdej z premii (100 zł za szybki przelew oraz 50 zł za transakcje) nastąpi do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków ich uzyskania.
💡 Przykład: jeśli umowę o konto zawrzesz w lutym, to na zapewnienie szybkiego wpływu będziesz mieć 7 dni, a na wykonanie 5 transakcji bank daje czas do końca marca. Za to otrzymasz premię 100 zł, którą bank wypłaci do końca kwietnia. W kwietniu będzie należało też wykonać 5 transakcji i zapewnić wpływ 1 000 zł, za co premia 50 zł wpadnie do końca maja.

Z kolei o przyznaniu nagród w postaci bonusu 100 zł na start i bonu 50 zł do Biedronki organizator powiadomi mailowo do 24.06.2019 r. Wtedy też na tę wiadomość będzie należało zareagować i w ciągu 7 dni zalogować się na stronie promocji oraz podać numer rachunku konta założonego w mBanku, bo to właśnie na ten rachunek ma być wypłacona premia 100 zł na start (ma to nastąpić do 30.06.2019 r.).

Program poleceń eKonta w mBanku


Promocji "Twoje Konto z Bonusem i Premią" towarzyszy program poleceń, dzięki któremu osoba polecająca zyskać może 50 zł za każde skuteczne polecenie. Osoba polecona może z kolei liczyć na gratyfikacje wynikające z otwarcia konta (a więc wszystkie wymienione: 2 premie pieniężne po 100 zł i premię 50 zł oraz bon do Biedronki; odrębnie będzie też mieć możliwość polecenia i zyskania do 250 zł).

Polecającym może być wyłącznie osoba, która skorzysta z promocji "Twoje Konto z Bonusem i Premią". Osoba polecona musi spełnić warunki uczestnictwa w tej akcji (a więc te wymienione na wstępie niniejszego wpisu w częściach: "Dla kogo promocje?" i "Zasady promocji").

Polecenie odbyć się może wyłącznie w oparciu o link, który udostępniony jest dla uczestników promocji po zalogowaniu na stronie promocji (nie ma tu konieczności podawania jakiegokolwiek kodu polecenia - to rozwiązanie znane z innych promocji, ale w tym przypadku wystarczy by polecony złożył wniosek po Twym linku).

Polecać można do 31.03.2019 r. By otrzymać premię za skuteczne polecenie, osoba polecona musi spełnić wszystkie warunki, za które przysługuje bonus 100 zł na start oraz bon do Biedronki.

Za polecenia zyskać można do 250 zł, co oznacza, że organizator zapłaci polecającemu maksymalnie za 5 skutecznych rekomendacji. Wypłata premii za polecenia nastąpić ma razem z bonusem 100 zł (do 30.06.2019 r.).

eKonto osobiste w mBanku - prześwietlenie oferty


eKonto osobiste to nowość z oferty mBanku. Jego główne cechy to:
 • 0 zł za prowadzenie konta (bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków, aczkolwiek pamiętaj o dwóch wpływach po 1 000 zł na potrzeby promocji); 
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej;
 • 0/7 zł - miesięczna opłata za kartę nie jest pobierana jeśli w danym miesiącu wykonasz co najmniej 1 płatności kartą (na dowolną kwotę);
 • 0 zł za wypłaty kartą kwoty min. 100 zł we wszystkich bankomatach w Polsce (przy wypłatach mniejszych kwot bank pobiera prowizję w wysokości 1,30 zł).

Moje cele, których włączenie jest wymagane w regulaminie promocji "Konto z premią - IV edycja", to usługa polegająca na automatycznym oszczędzaniu. Samodzielnie możesz ją skonfigurować tak, by małe kwoty mBank przerzucał z Twego konta osobistego na konto oszczędnościowe zawsze, gdy będziesz płacił kartą, robił przelewy lub wypłacał pieniądze z bankomatu. Wybrać można zaokrąglanie do 10 zł, stałą kwotę z przedziału od 3 do 10 zł lub określony procent (w przedziale od 1 do 15%). Środki te będą trafiać na wspomniane już konto oszczędnościowe zakładane oprócz e-Konta osobistego. Na tym rachunku uzyskasz stawkę 2,5% w skali roku (dla kwoty do 20 000 zł), której utrzymanie bank gwarantuje do 30.09.2019 r. Pamiętaj jednak, że do uzyskania takiego oprocentowania niezbędne jest też spełnienie poniższego warunku:
"Promocyjne oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania Moje cele naliczane jest, gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100 zł od sumy obciążeń"

Usługę "Moje cele" włączysz już na drugim etapie składania wniosku:
Aktywacja usługo "Moje cele" we wniosku o eKonto osobiste w mBankuRachunek oszczędnościowy, na który wpływają oszczędności w wyniku korzystania z usługi "Moje cele" otwierany i prowadzony jest za 0 zł. W miesiącu kalendarzowym wykonać można z niego jeden przelew bez opłat.

Otwarcie konta w mBanku. By wziąć udział w obydwu promocjach, wniosek o eKonto osobiste złóż na stronie promocji (po uprzedniej rejestracji tamże), bo tylko tak złożone wnioski gwarantują załapanie się na obydwie promocje jednocześnie.

We wniosku o konto wskazać możesz metodę zawarcia umowy. Do wyboru jest kurier lub placówka banku. W tym drugim przypadku, by mieć pewność udziału w promocji, dopilnuj tego, by w placówce została zawarta umowa do wniosku, który został już złożony przez Internet (najprościej będzie zapisać sobie i podać doradcy numer wniosku, który otrzymasz w mailu potwierdzającym złożenie wniosku).

Przydatne dokumenty:

358 komentarzy:

 1. Jak mam konto firmowe w mBanku to mogę brać udział??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wyklucza jedynie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (konto osobiste) i/lub oszczędnościowy.

   Usuń
 2. Jak mogę sprawdzić kiedy miałem zamknięte konto w mBanku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzwoń na infolinię.

   Usuń
  2. Możesz też przeszukać skrzynkę e-mail, bo mBank wysyła mailem potwierdzenie.

   Usuń
 3. Przecież w tym nowym eKoncie wypłaty od 100 zł są darmowe ze wszystkich bankomatów w PL.

  OdpowiedzUsuń
 4. Czy możliwe jest zdalne zamknięcie konta?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak. Można wypowiedzenie złożyć na infolinii lub przez bankowość internetową.

   Usuń
  2. Pasaż > Market> Usługi > Wypowiedzenie umowy

   Usuń
 5. Czy konto można założyć przelewem??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie. Umowa do podpisu tylko w placówce lub przez kuriera.

   Usuń
 6. Ja przefiltrowałem pocztę i znalazłem emaila z mBanku z informacją o realizacji dyspozycji wypowiedzenia. Z daty emaila widzę, że na aktualną promocję się nie łapię.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A u mnie wychodzi na to że konto zamknięte 23.12.2016 :)

   Usuń
 7. Mr.Złotówa,nie rozumiem w jaki sposób mogę otworzyć konto z polecenia? Aby zdobyć premię tytułem polecenia muszę chyba mieć jakiś link polecający? Nie chcę popełnić błędu przy wnioskowaniu i stracić premii . Wstyd się przyznać ale czegoś tu nie łapię. Będę wdzięczny za proste wyjaśnienie. Z góry dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. We wpisie linkuję do strony promocji. Po prostu tam się rejestrujesz i składasz wniosek, a wtedy łapiesz się na 300 zł. Gdybyś był poleconym, to żadnych różnic nie ma (bo polecony z tego tytułu nic więcej nie zyskuje).

   PS. Pytać zawsze warto i nie ma się czego wstydzić :)

   Usuń
  2. Nie rozumiem kompletnie, chcę polecić żonie to konto. Złożyłem wniosek i czeka na mnie umowa do podpisu w oddziale. Co dalej zrobić żeby polecić to konto 5 innym osobom? Bardzo proszę łopatologicznie wyjaśnij, bo nie rozumiem jak system zweryfikuje bez żadnego KODU, że to ja jestem polecającym?

   Usuń
  3. Ja też nie bardzo to rozumiem... Można prosić o jakieś prostsze wytłumaczenie?

   Usuń
  4. Po zalogowaniu na stronie promocji należy pobrać link w zakładce PROGRAM POLECAJĄCY, przekazać go poleconemu i z tego linku polecony musi zarejestrować się na stronie promocji i złożyć wniosek. Link jest unikatowy, więc zastępuje kod polecenia (rozwiązanie znane z innych tego typu programów poleceń).

   Usuń
 8. Czy udział w promocji Zyskaj 140 zł za konto w mBanku (w promocji ze skróconym okresem wykluczenia dla byłych klientów!) wyklucza z tej promocji?

  OdpowiedzUsuń
 9. który moment jest uważany za otwarcie konta? czy to moment podpisania umowy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak bank poinformuje cię o aktywacji konta.

   Usuń
  2. W jaki sposób bank informuje o otwarciu konta? Umowa podpisana już kilka dni temu, a informacji o otwarciu na e-mailu brak...

   Usuń
 10. Miesięczna opłata za kartę nie jest pobierana jeśli w danym miesiącu wykonasz co najmniej 1 płatności kartą (na dowolną kwotę? Dotychczas zwalniało 5 płatności kartą.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chyba w opisie powyżej winno być: "0/4 zł - opłata za kartę nie jest pobierana jeśli w danym miesiącu wykonasz co najmniej 5 płatności kartą na dowolne kwoty"

   Usuń
  2. Takie były warunki przy eKoncie standard. Obecnie flagowym kontem mBanku (zakładanym w powyższej promocji) jest eKonto osobiste. Do zwolnienia z opłaty za kartę wystarczy 1 płatność kartą.

   Usuń
 11. A jaka firma kurierska wozi umowy z mBanku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak dobrze pamiętam to Inpost

   Usuń
  2. Ostatnio zakładałam konta w Nest Banku i Inteligo. Za każdym razem inPost. I teraz znów. Kurier inPostu pomyśli że się w nim zakochałam albo coś w tym stylu ;)

   Usuń
 12. Wygląda na to, że ci, którzy się wstrzymali z udziałem w promo "eKonto z premią III edycja" mieli rację - identyczna karencja oraz warunki do spełnienia, a do przytulenia jest 160 zeta więcej :)

  OdpowiedzUsuń
 13. No to założone :) Powracam po raz drugi ;)

  OdpowiedzUsuń
 14. Złotówa, opis dotyczący miesięcznej opłaty za kartę 0/7 zł, która nie jest pobierana jeśli w danym miesiącu dokonana będzie co najmniej 1 płatność na dowolną kwotę pochodzi z promocji innego banku. Jakiego?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dotyczy mBanku i opisywanego wyżej eKonta osobistego.

   Usuń
 15. Właśnie dzwoniłem na infolinię informacja kiedy zamknąłem konto kosztuje 40 zł płatne w oddziale banku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Być może to opłata za jakieś zaświadczenie. Przed chwilą żona zadzwoniła na infolinię (testowo, bo datę zamknięcia konta zna) i uzyskała informację (oczywiście bez opłaty).

   Usuń
 16. Pamiętajcie żeby zaznaczyć moje cele przy otwieraniu konta ja nie zaznaczyłem i 150 poszło się je...ć

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale na razie złożyłeś wniosek, tak? Jak zadzwonią z banku to powiesz że pomyłka/rezygnujesz/cokolwiek. I na drugi dzień załóż wniosek z innego adresu mail.

   Usuń
  2. No ale wciąż zostaje 150 plus polecenia :)

   Usuń
  3. @Anonimowy 19 lutego 2019 15:12
   Nie odbieraj przesyłki. Wtedy dokumenty wrócą do banku i twój wniosek zostanie anulowany. Po tym będziesz mógł zarejestrować się w promocji na inny adres e-mail i złożyć nowy wniosek (tym razem zaznaczając już co trzeba). Masz na to czas do końca marca, więc nie ma pośpiechu.

   @Anonimowy 19 lutego 2019 15:51
   Tu z banku nie dzwonią, dzwoni od razu kurier.

   Usuń
 17. Słaba ta promocja, co z tego, że łapię się "datowo" skoro nr rachunku wyklucza, podobnie było w jakiejs ostatniej :(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale jak łapiesz się datą, to możesz wziąć udział! Jeśli posiadałeś/-aś konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy o podanych numerach rozliczeniowych i zamknąłeś/-aś przed 1.01.2017 r. to możesz z promocji skorzystać :)

   Usuń
  2. @Anonimowy 19 lutego 2019 15:20
   Przeczytaj regulamin promocji jeszcze raz.
   Udział w tej promocji możesz brać, jeśli od 01.01.2017 nie posiadałeś rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017. Jeśli kiedyś posiadałeś taki rachunek, ale został on zamknięty przed 01.01.2017, to nie wyklucza Cię to z tej promocji!

   Usuń
  3. Słaba promocja? To jedna z łatwiejszych promocji od baaardzo długiego czasu!

   Usuń
  4. Zgadzam się. Powinno być raczej: "Udział w tej promocji możesz brać, jeśli po 31.12.2016 nie posiadałeś ROR i/lub KO o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017" - kto to pisze?

   Usuń
 18. Witam, czy jest możliwość włączenia usługi Moje cele w późniejszym czasie? Przy wypełnianiu wniosku niestety zapomniałam o zaznaczeniu tej opcji

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Konieczność zaznaczenia opcji "Moje cele" na szczęście dotyczy tylko promocji "Konto z premią – IV edycja", więc i tak łapiesz się na bonus 100 zł na start i bon do Biedronki oraz na możliwość polecania (w ramach promocji "Twoje Konto z Bonusem i Premią"). To już coś :)

   Co do uzyskania 100 zł za szybki przelew i 50 zł za transakcje (w ramach promocji "Konto z premią – IV edycja") to też bym nadziei nie tracił. Warunek w regulaminie brzmi bowiem: "Przy otworzeniu eKonta (...) uruchomisz produkt Moje cele". Zatem nie jest on aż tak ostro sformułowany, że trzeba zrobić to we wniosku o konto (co oczywiście jest jednak opcją najwygodniejszą, więc o niej piszę). Zatem niezwłocznie po otwarciu konta (najlepiej w tym samym dniu) sugerowałbym uruchomić usługę "Moje cele". Jeśli z automatu nie przyjdzie premia, to pozostanie złożenie reklamacji.

   Usuń
  2. Złotówa, warunek w regulaminie "Przy otworzeniu eKonta (...) uruchomisz produkt Moje cele" ewidentnie sugeruje konieczność aktywacji tego 'produktu' już w trakcie składnia wniosku.

   Usuń
  3. Też zapomniałam uruchomić produktu "Moje cele" podczas składania wniosku, ale zrobiłam to w dzień otrzymania danych do logowania do bankowości internetowej i tam uruchomiłam ten produkt. Dziś dzwoniłam do mBanku i powiedzieli, że jeśli zrobiłam to w ten sam dzień to podlegam promocji.

   Usuń
 19. da się anulować wniosek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja dzwoniłem przed chwilą i już nie miałem możliwości anulacji wniosku, bo dane zostały przekazane kurierowi. Pan doradził nie podpisywać umowy.

   Usuń
  2. Ja bym próbował tu: Pasaż > Market > Usługi > Wypowiedzenie umowy.

   Usuń
  3. Tak, ale po wybraniu Pasaż > Market nic się nie wyświetla. Na czacie ich 'ekspert' o tym nawet nie słyszał - sytuacja jest patowa!

   Usuń
  4. Wypowiedzenie umowy dotyczy jedynie już posiadanych rachunków i jest dostępne w bankowości internetowej według podanej ścieżki (podgląd tutaj).

   Usuń
  5. Kiedy był zrobiony ten zrzut? Obecnie po wybraniu "Pasaż ---> Market" nic się nawet nie wyświetla!

   Usuń
  6. Dziś, w chwili pisania komentarza.

   Usuń
 20. Czy płatności kartą mogą być w dowolnych sklepach?

  OdpowiedzUsuń
 21. Szkoda, że osoba polecana nie może mieć u nich konta przez aż tak długo!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Karencja to ciut ponad 2 lata więc mniej niż w Inteligo albo Millennium.

   Usuń
  2. Jak to długo? Od 01.01.2017.

   Usuń
  3. To karencja dla zakładających konta, a nie zakładających z polecenia - spora

   Usuń
  4. Karencja w powyższych promocjach jest identyczna dla wszystkich. Także dla tych, którzy konto zakładają z polecenie dostępnego w ramach promocji "Twoje Konto z Bonusem i Premią" (czyli od 1.01.2017 r.).

   Usuń
  5. @Anonimowy 19 lutego 2019 19:48
   Nie, to karencja dla zakładających konta z polecenia w tej promocji. Chyba mylisz te polecenia z PolecamBank, czyli programem poleceń obsługiwanym przez sam mBank, gdzie karencja jest o kilka lat (!) dłuższa.

   Usuń
  6. Czyli osoba polecająca również musi założyć swoje konto w tej samej promocji co i osoba polecana?

   Usuń
  7. To 2 odrębne promocje. Program poleceń mBanku nie daje udziału w promocji "Twoje Konto z Bonusem i Premią"

   Usuń
 22. Obok promo z przeniesieniem konta do CA, to jest jedna z najlepiej opłacalnych i zarazem najłatwiejszych ofert!

  OdpowiedzUsuń
 23. No i proszę - teściowie już wkrótce będą klientami tego banku :)

  OdpowiedzUsuń
 24. Czy kartę można już zastrzec po wykonaniu tych 5-ciu płatności?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do 15.06. musisz mieć. No ale 1 płatność miesięcznie by nie płacić za kartę to chyba nie jest dużo ;)

   Usuń
  2. W poprzedniej promocji "eKonto z premią III edycja" chyba tego nie dopatrzyli i nie ma konieczności trzymania karty aż do wypłaty premii :)

   Usuń
  3. W promocji "Konto z premią – IV edycja" jest tak samo xD No ale jeszcze jest ta druga promocja, która wymaga posiadania karty do 15.06.

   Usuń
 25. Płatność kartą/Blikiem tylko w sklepach stacjonarnych? Czy można też dokonać tych 5 płatności w Internecie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Regulamin promocji "Twoje Konto z Bonusem i Premią" (z bonusem 100 zł na start i bonem do Biedronki) dopuszcza 5 płatności kartą za zakupy w sklepie lub przez internet, ale regulamin promocji "Konto z premią – IV edycja" (z premiami 100 i 50 zł) mówi już tylko o płatnościach w punktach handlowo-usługowych (więc trzymam się regulaminu, bo to rzecz najważniejsza; aczkolwiek w wielu poprzednich promocjach mBanku również była mowa wyłącznie o punktach handlowo-usługowych, ale - jak wynikało z doniesień Czytelników - płatności w Internecie bank również zaliczał).

   Usuń
 26. Mam pytanie odnoście wpłaty 100 zł na konto. Na stronie promocji jest napisane:
  " Nie może być to przelew z rachunku innego Banku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem".
  Napisałeś, że przelewy mogą być z mojego konta w innym banku, więc jak to jest faktycznie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odnośnie wpłaty 1 000, a nie 100 zł.

   Kluczowe jest to co w regulaminie: "na Twoje eKonto (...) wpłyną jednorazowo pieniądze w kwocie nie niższej niż 1 000 zł, przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem". Tu już wątpliwości żadnych nie ma :)

   PS. Przywołany przez Ciebie zapis jest pochodną warunków w poprzednich edycjach (bo tak on właśnie brzmiał). Używano słowa 'Bank' zamiast obecnie stosowanego 'mBank' (który wyżej cytuję), co powodowało sporo pytań ze strony uczestników promocji, a niewiedzą/błędną interpretacją wykazywali się nawet pracownicy banku. Chwała więc za tę zmianę w regulaminie! (co też dowodzi, że bankowcy czytają co piszemy w komentarzach). Ale wcześniej używana definicja z 'Bankiem' zapisanym wielką literą i tak oznaczała to samo, bo w takiej sytuacji Bank (zapisany wielką literą, jako zdefiniowany) = mBank.

   Usuń
  2. Bo to są dwie promocje i są różne warunki. W jednej może być przelew z własnego konta z innego banku, w drugiej nie może. jedna wymaga uruchomienia mojego oszczędzania druga nie itd. Radzę dokładnie poczytać regulamin, ja przegapiłem informację o tych oszczędnościach i mogę obejść się smakiem na jedną premię i dlatego nie podpiszę umowy.

   Usuń
  3. Skrupulatnie ujmując: tylko jeden z regulaminów ("Konto z premią – IV edycja" z premiami 100 i 50 zł) wymaga wpływów 1 000 zł przez 2 miesiące. Regulamin promocji "Twoje Konto z Bonusem i Premią" (z bonusem 100 zł na start i bonem do Biedronki) takiego warunku nie stawia.

   Jednak nie ma to dużego znaczenia (że jeden regulamin wymaga, a drugi nie), gdy chce się połączyć promocje (no a gdy warunki uczestnictwa są takie same to warto taką możliwość wykorzystać). Zresztą różnic jest więcej (np. jeden regulamin wymaga 5 transakcji do których zaliczają się nawet przelewy z konta, a nie tylko płatności kartą lub BLIKiem, ale drugi wymaga wyłącznie płatności kartą lub BLIKiem).

   Powyższe prześwietlenie promocji jest jednak tak przygotowane, by w zoptymalizowany sposób wziąć udział w obydwu promocjach jednocześnie, przy minimalnym wymaganym zaangażowaniu (bez powielania transakcji).

   Usuń
  4. Reasumując: przelew od żony, teścia czy brata z rachunku w mBanku też spełnia warunek. Np. w Millennium nawet wpłata gotówki w bankomacie jest OK!

   Usuń
 27. Taka ciekawostka. W regulaminie promocji tym razem napisali wprost, że ten wpływ 1000 zł "nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem." Nie będzie więc już rozważań pt. "Bank pisany wielką literą". Ale na stronie internetowej mBanku dotyczącej tej promocji jest NOTA PRAWNA, w której napisali: "Nie może być to przelew z rachunku innego Banku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem". Oczywiście, istotne jest to, co napisane w regulaminie, ale po co robią ludziom wodę z mózgu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja się nie wczytywałem, ale jeśli rzeczywiście napisali "Nie może być to przelew z rachunku innego Banku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem" to myślę że zapis taki można pomijać gdyż nikt z nas nie jest posiadaczem lub współposiadaczem żadnego innego banku. ;)

   Usuń
  2. A bo to były kiedyś jakieś wątpliwości? W każdym, nawet kiepsko napisanym, regulaminie zawsze są definicje używanych określeń, np. znaczenie słowa "Bank" :)

   U nich wpływ zawsze mógł być od innej osoby z rachunku nawet w mBanku!

   Usuń
 28. Czy jeśli mam link polegający od znajomego i z niego skorzystam to załapię się na obie promocje? Czy tylko z tego podanego w opisie promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, oczywiście!

   Usuń
  2. "...Polecającym może być wyłącznie osoba, która skorzysta z promocji "Twoje Konto z Bonusem i Premią"...", czyli też w tej promocji musi założyć konto by móc zyskać podwójne korzyści (2x100zł+50zł+50zł bon) czy może być długoletni klient?

   Usuń
  3. Polecać może tylko osoba która teraz założy konto jako uczestnik "Twoje Konto z Bonusem i Premią"

   Usuń
 29. Jeszcze raz proszę o wyjaśnienie odnośnie poleceń. Ja się rejestruję się, wnioskuję o konto i podpisuję umowę. I jak mogę polecić kogoś?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W panelu masz link polecający do pobrania.

   Usuń
 30. W tej promocji polecać można jeszcze przed podpisaniem umowy. Dobrze rozumiem, Mr. Złotówa?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To byłby precedens w bankowości :)

   Usuń
  2. Z regulaminu:
   "Uczestnik może rozpocząć aktywny udział w Programie Polecającym jeszcze zanim sam spełni wszystkie warunki uprawniające do otrzymania Bonusu [100 zł + bon do Biedronki - przyp. Mr. Złotówa], jednakże nie jest możliwe otrzymanie Premii [za polecenia - przyp. Mr. Złotówa] bez ich spełnienia przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem".

   Usuń
  3. Mr. Złotówa, czy to znaczy, że można polecać zaraz po zarejestrowaniu się w promocji i złożeniu wniosku o konto? Czy trzeba czekać do otwarcia konta? Może mógłbyś swoimi kanałami uzyskać precyzyjną odpowiedź bezpośrednio od organizatora promocji?

   Usuń
  4. Można polecać od razu po rejestracji. Ale warunkiem ostatecznego uzyskania premii za polecenie jest zawarcie umowy i spełnienie warunków uzyskania bonusu (100 zł + bon Biedronki).

   Usuń
 31. No i jednak się sfrajerowałem, bo w grudniu otworzyłem konto tylko za premie 140zł plus bon 50zł do Rossmanna (Bon to był prezent od oddziału gdzie mi konto otwierali). :(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mnie nawet bonu nie dali - konto zakładałem w tzw. kiosku w pasażu handlowym :)

   Usuń
 32. A jak długo trzeba czekać na maila aktywującego? Bo mnie noc takiego nie przyszło a bez tego ani rusz

  OdpowiedzUsuń
 33. Złotówa, mam dwa pytania:
  - czy dotychczasowy klient mBanku może polecać
  - czy aby móc polecać należy koniecznie założyć swoje konto w tej samej promocji co i osoba polecana?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Polecać konto w promocji "Twoje Konto z Bonusem i Premią" (i jednocześnie "Konto z premią – IV edycja") może wyłącznie osoba, która założy konto w tejże promocji i spełni jej warunki (a więc premię za polecenie otrzyma tylko, gdy nabędzie prawo do wypłaty bonusu 100 zł na start i bonu Biedronki).

   Usuń
  2. Nadal nie rozumiem, czy mogę podać znajomemu swój identyfikator polecający abym to ja mógł zgarnąć 100 zł za polecenie ? I znajomy nadal będzie mógł uczestniczyć w obu promocjach ?

   Usuń
  3. Program poleceń banku to co innego, niż program poleceń dostępny w promocji "Twoje Konto z Bonusem i Premią" (opisywany powyżej). Jeśli polecisz za pomocą identyfikatora to polecony nie skorzysta z promocji "Twoje Konto z Bonusem i Premią". A więc nie dostanie 100 zł i bonu do Biedronki; załapie się tylko na 100 + 50 zł. W promocji "Twoje Konto z Bonusem i Premią" polecać trzeba za pomocą linka wygenerowanego na stronie promocji (by polecać trzeba być uczestnikiem promocji). Tylko wtedy polecony zgarnie nagrody o łącznej wartości 300 zł, a Ty 50 zł za polecenie.

   Usuń
 34. czy jeśli dam komuś kod polecający do założenia konta to dalej obowiązuje go ta promocja?

  OdpowiedzUsuń
 35. A co z klientami Orange Finanse? Traktować to jako mBank czy raczej niekoniecznie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przyłączam się do pytania. Czy ktoś wie jakie nr rozliczenie miał Orange Finanse?

   Usuń
  2. 1142 0008

   Usuń
  3. Info od organizatora promocji "Twoje Konto z Bonusem i Premią":
   "Wszyscy obecni i byli klienci Orange Finanse mają prawo wziąć udział w promocji, jeśli nie byli klientami mBanku zgodnie z regulaminem promocji"

   Usuń
  4. Ja mam też odpowiedź z mBanku: "numer rozliczeniowy dla rachunków w Orange Finanse jest inny niż te przez Ciebie wskazane. Oznacza to, że regulamin promocji eKonto z premią - IV edycja nie wyklucza Cię z udziału w niej". A wskazałem 1140 2004 i 1140 2017

   Usuń
 36. Czy po wykonaniu 5 transakcji kartą w kwietniu mogę z niej zrezygnować?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czytam wpis i komentarze jeszcze raz :)

   Usuń
 37. Prawdziwy express. Wczoraj w południe wniosek, dzisiaj kurier i aktywacja konta :)

  OdpowiedzUsuń
 38. Dlaczego dostęp do konta będzie przez jakąś stronę bonusmbank.ebrokerpartner.pl
  O co tutaj chodzi?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To strona promocji. Do konta bankowego logowanie oczywiście odbywa się za pośrednictwem strony banku.

   Usuń
 39. Te dwie wpłaty po minimum 1000 zł maja być w ciągu 2 miesięcy czy 2000 w jednym miejscu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z opisu powyżej: " By uzyskać bonus 100 zł na start, bon na zakupy i premię 100 zł za szybki wpływ w ciągu 7 dni od otwarcia konta zapewnij jednorazowy wpływ na konto kwoty min. 1000 zł.

   By uzyskać premię 50 zł, w drugim miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym przystąpisz do promocji zapewnij jednorazowy wpływ na konto kwoty min. 1000 zł"

   Usuń
 40. Kiedy można konto zamknąć? Czy są z tego tytułu jakieś dodatkowe opłaty?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W praktyce konto trzeba posiadać do wypłaty premii. Zamykanie jest bez opłat.

   Usuń
 41. Czy te 1000 zł może być wpłacone np. 2*500 czy musi być jeden tylko przelew?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Musi być wpływ jednorazowy (min. 1000 zł), a nie na sumę 1000 zł.

   Usuń
 42. Mam umowę kredytową i do niej rachunek techniczny zawierający dokladnie te same cyfry od 3-10 które wykluczają, jak to wygląda w tym przypadku ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wyklucza wyłącznie posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (konta osobistego) i/lub rachunku oszczędnościowego o tych numerach rozliczeniowych. Rachunek techniczny ani ROR-em, ani rachunkiem oszczędnościowym nie jest, więc wychodzi na to, że się łapiesz :)

   Usuń
 43. Czy trzeba wyrazić zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w ciągu 10 dni w celu wsparcia procesu wnioskowego przez pracownika biura obsługi klienta w przypadku braku finalizacji wniosku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Regulaminy promocji nie wymagają. Jeśli wniosek bez zaznaczenia tej zgody przepuści dalej, to obowiązuje swoboda wyboru ;)

   Usuń
 44. Witam :)

  Mam pytanie dotyczące „moich celów” czy muszę aktywować to aby otrzymać każda gratyfikacje (100+50+100+50) czy tylko ten ostatni składnik czyli premie za polecenie innej osobie?
  Chodzi mi o to czy bez aktywacji tego otrzymam 250 zł przy spełnieniu warunków dotyczących wpłat i zakupów?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Musisz włączyć. Konkretnie to dla dostania 100 i 50 zł

   Usuń
  2. Wybierz oszczędzanie 1%. Jak będziesz płacił 5 x kartą przez 2 mies. na drobne kwoty to tylko jakieś grosze ci zejdą z eKonta na oszczędnościowe. A później je sobie wypłacisz.

   Usuń
 45. A jeśli mam w mBanku konto firmowe?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście że nie wyklucza. Przecież to nie jest ani konto osobiste, ani oszczędnościowe.

   Usuń
 46. "Moje cele to usługa polegająca na automatycznym oszczędzaniu. Samodzielnie możesz ją skonfigurować tak, by małe kwoty mBank przerzucał z Twego konta osobistego na konto oszczędnościowe zawsze, gdy będziesz płacił kartą, robił przelewy lub wypłacał pieniądze z bankomatu".
  Tylko podczas powyższych czynności następuje "automatyczne oszczędzanie"? A nie mogę tak po prostu ustawić, że raz w miesiącu przelewa mi z konta osobistego na konto "Moje cele" jakaś określoną sumę?
  Czy to "przymusowe" oszczędzanie jest w ogóle konieczne do uzyskania bonusów (150 zł)?

  OdpowiedzUsuń
 47. Czy coś więcej trzeba wyklikać poza zaznaczeniem we wniosku tego programu oszczędzania (bo żadnych opcji tam nie było...)? jeśli tak to gdzie dokładnie i co wyklikać żeby zabierało te 3 złote tylko?

  OdpowiedzUsuń
 48. Czy te moje cele można wyłączyć? Kilka przelewów i kasa znika :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, w ustawieniach.

   Usuń
  2. Ok, doprecyzuje. Czy można wyłączyć i nie stracić udziału w promocji 😉

   Usuń
  3. Regulamin mówi tylko: "Z Promocji możesz skorzystać, jeśli (…) Przy otworzeniu eKonta promocyjnego uruchomisz produkt Moje cele." Nigdzie nie ma mowy o konieczności późniejszego korzystania z tego "produktu".

   Usuń
 49. Ja mam pytanie. Czy konto oszczędnościowe otwiera się automatycznie przy otwieraniu rachunku ? Bo widzę że piszecie że kasa z moich celów jest wpłacana na konto oszczędnościowe. Ja otworzyłem konto w ramach promocji, ale kota oszczędnościowego nie mam.
  Pomożecie? :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przyłączam się do pytania. U mnie też występuje taka sytuacja (brak konta oszczędnościowego).

   Usuń
  2. Pojawiła się opcja "Konto oszczędnościowe eMAX - aktywuj".
   Czy to jest właśnie to konto oszczędnościowe, które trzeba je aktywować na poczet promocji (moje cele)?

   Usuń
 50. Czy karta wysyłana jest kurierem razem z umową? Właśnie był kurier, karty brak. Zaczynam się zastanawiać, czy przez przypadek nie zaznaczyłam we wniosku opcji bez karty. A jeśli tak, to czy da się coś z tym zrobić? Ktoś pomoże? :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie, pocztą.

   Usuń
  2. Karta przychodzi osobno po kilku dniach

   Usuń
  3. Kartę dosyłają :) mi też przyszła umowa bez :)

   Usuń
  4. Karta osobno😀

   Usuń
 51. Napisaliście, że "W praktyce mamy tu do czynienia z dwiema promocjami, które jednak się ze sobą łączą!" - na stronie promocji mamy informację o promocji 100 zł + 50 zł - jak aktywować obie promocje czy następuje to automatycznie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do promocji "Konto z premią – IV edycja" (z premiami 100 + 50 zł) kwalifikujesz się przez samo złożenie wniosku (od razu na pierwszym etapie wniosku jest część "Uczestnictwo w Promocji" i regulamin tej promocji).

   Usuń
 52. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji iż promocje:

  "Twoje Konto z Bonusem i Premią"
  "Konto z premią – IV edycja"

  się łączą wszędzie znajduje zapisy o nagrodzie (bonusie) 150 złotych.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Już na stronie promocji masz info o jednej i drugiej promocji

   Usuń
  2. I we wniosku o konto akceptujesz regulamin drugiej promocji czyli "Konto z premią – IV edycja"

   Usuń
  3. Czyli "automatycznie" podpisuję umowę na obydwa konta z dwoma promocjami? I wtedy muszę miesięcznie wpłacić min. 1000 czy 2000 tys?

   Usuń
  4. Przecież w opisie jasno wszystko stoi. Wpływ 1000 zł na konto osobiste.

   Usuń
 53. Ktoś się orientuje, czy na konto osobiste w mBanku można wysłać przelew Express Elixir?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/

   Usuń
 54. Udało się dokopać do opcji tego programu moje cele i warto nadmienić, że można ustawić też jednorazową kwotę / miesiąc do oszczędzania i tam już przechodzi nawet 1 zł.

  OdpowiedzUsuń
 55. W jaki sposób można zamknąć konto? Czy jest jakiś okres karencji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I. Było już. Bankowość, telefon, list, placówka

   II.Uczestnikiem może osoba pełnoletnia, która nie posiada i co najmniej od 1.01.2017 r. nie posiadała:
   "1) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub
   2) rachunku oszczędnościowego

   Usuń
  2. Masz na myśli karencję przy zakładaniu czy lojalkę po otrzymaniu premii?

   http://bankobranie.blogspot.com/2015/05/jak-zamknac-konto-w-banku-wypowiedzenie.html

   Usuń
 56. Czy te 5 transakcji można wykonać blikiem przy zakupach przez internet, czy tylko w placówkach handlowo usługowych stacjonarnych?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z opisu powyżej: "w dowolnych punktach handlowo-usługowych wykonaj 5 płatności kartą wydaną do konta i/lub BLIKiem"

   Usuń
 57. Jeśli otworzę konto w marcu to muszę dokonać wpłaty 1000 złotych wciagu 7 dni oraz dokonać 5 płatności kartą lub blikem do końca marca.
  W kwietniu również dokonać wpłaty 1000 złotych i wykonać 5 transakcji karta lub blikiem ?

  Do czasu wypłaty premii w miesiącu czerwcu konto powinno być aktywne ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na zamknięte konto będzie dość trudno otrzymać premię :)

   Usuń
  2. Pierwszych 5 płatności musisz zrobić w marcu-kwietniu (do 30.04). W kwietniu nie musisz mieć wpływu 1000 zł, a płatność musisz zrobić tylko dla zwolnienia z opłaty za kartę. W maju musisz mieć wpływ 1000 zł i zrobić kolejnych 5 płatności. W czerwcu tylko płatność dla zwolnienia z opłaty za kartę. Wszystkie premie powinny wpłynąć do 30.06 i dopiero po ich wpływie możesz zamknąć konto.

   Usuń
 58. Mr.Złotówa,czy po otwarciu konta w tej promocji mogę skorzystać z Lokaty na Wejście 3,5% ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie można bo to zupełnie inny wniosek promocyjny. Albo lokata, albo promocje.

   Usuń
 59. Napisali ''bardzo nam przykro, ale nie możemy Ci otworzyć konta.'' Konto miałam, zamknięte w VI 2016. może ktoś się orientuje o co chodzi? Marta

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zadzwoń na infolinię/idź do oddziału wyjaśnić. Może jakieś dane się nie zgadzają i blokują nowy wniosek?

   Usuń
  2. Konsultant przez 30 minut sprawdzał i powiedzaiał,że nie wie. Bank podją taką decyzję i już.

   Usuń
 60. Jeśli zarejestrowałem się w promocji i jeszcze nie zakładałem konta to jak to cofnąć? Chodzi o to że chcę założyć konto z polecenia a zarejestrowałem się w promocji bez użycia linku polecającego. Czy wystarczy że zarejestruję się w promocji jeszcze raz z użyciem innego adresu e-mail?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mr Złotówa odpowiesz?

   Usuń
  2. Jeśli wniosek nie został jeszcze złożony, to wydaje mi się, że powinna wystarczyć nowa rejestracja (po linku znajomego). Inny mail powinien wystarczyć.

   Usuń
 61. Witam,
  nie rozumiem chyba czegoś: żeby skorzystać z obu promocji muszę założyć 2 konta i będę miała wtedy 2 karty?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A skąd niby taki wniosek? Zakładasz 1 eKonto z 1 kartą i masz 2 promocje.

   Usuń
 62. Dzień dobry, mam pytanie dotyczące promocji, mianowicie: Jestem już posiadaczem konta w mBanku. Czy jeżeli podam znajomemu mój kod poleceń, to będzie on mógł skorzystać z tej promocji, a ja otrzymam wynagrodzenie za poleconą osobę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kiedy Twe konto zostało założone? Byś mógł polecić znajomego do promocji "Twoje Konto z Bonusem i Premią", Twe konto musi być założone w ramach tejże promocji (i docelowo muszą być spełnione warunki uzyskania bonusu 100 zł i bonu do Biedronki).

   Usuń
 63. Otworzyłem konto w tej promocji (z powyższego linku) i w zakładce POLECAMMBANK mam: "100 PLN za pierwszy polecony rachunek 150 zł za drugi i każdy kolejny polecony rachunek. Twój znajomy musi wykonać w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku 5 dowolnych transakcji".
  Niestety promocja kończy się z dniem 28.02.19r (trwała od 09.18r.) Szkoda, że nie było wcześniej wiadomo.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To wewnętrzny program poleceń banku. Nie łączy się z promocją "Twoje Konto z Bonusem i Premią".

   Usuń
 64. Witam, piszesz ze premie 100 zl za szybki wplyw dostaniesz jesli przeleje sie pieniadze min.1000 zl z konta w innym banku nawet jesli jestes jego posiadaczem a w regulaminie pisze ze cyt.

  "- zasilisz w ciągu 7 dni swoje eKonto promocyjnego jednorazową kwotą min. 1 000 zł. Nie może być to przelew z rachunku innego Banku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem"
  To jak to jest?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kluczowe jest to, co w regulaminie. A tam zapis brzmi:
   "na Twoje eKonto promocyjne w ciągu 7 dni od otwarcia eKonta promocyjnego wpłyną jednorazowo pieniądze w kwocie nie niższej niż 1 000 zł, przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem".

   Zatem wpływ nie może być z własnego konta w mBanku, ale może być z własnego konta w innym banku.

   Usuń
 65. w okresie, w którym możesz przystąpić do Promocji złożysz wniosek o otwarcie rachunku
  oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto osobiste, zwane dalej eKontem promocyjnym, wraz z
  wnioskiem o wydanie karty debetowej, zwaną dalej kartą promocyjną,
  3) na ww. wniosku zaakceptujesz oświadczenia o treści wskazanej w części „X. Oświadczenia”,

  X. 1. Oświadczam, że przystępując do Promocji, mam świadomość, iż mBank S.A. jest uprawniony do
  wprowadzenia podobnych, tożsamych promocji po zakończeniu czasu trwania Promocji „eKonto z premią
  – IV edycja” o nowych parametrach cenowych, uzależnionych od decyzji właściciela promocji.
  2. Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu
  Promocji „eKonto z premią – IV edycja”.

  W moim wniosku o konto takich oświadczeń nie było do zaznaczenia. Jak ma się to do promocji ????

  OdpowiedzUsuń
 66. Czy jeśli konto zostało dzisiaj aktywowane i 1 marca zrobię ten szybki wpływ na 1000 zł, to będzie jednocześnie zaliczone na wpływ w marcu tak jak wymaga tego promocja?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak konto otwarte w lutym, to ten drugi 1000 ma wpłynąć w kwietniu, a nie w marcu.

   Usuń
 67. Wycinek z regulaminu: "zasilisz w ciągu 7 dni swoje eKonto promocyjnego jednorazową kwotą min. 1 000 zł. Nie może być to przelew z rachunku innego Banku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem". Z tego wynika, że nie mogę zrobić przelewu z innego banku, a Pan pisze, że można? To jak w końcu jest? Skąd ta rozbieżność>

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie jest istotny wycinek, który umieszczono na stronie (choć nawet nie do końca błędnie), ale akceptowany regulamin promocji (tutaj). W nim widnieje zapis (Rozdz. VII, pkt. 1, ppkt. 3.):
   "na Twoje eKonto promocyjne w ciągu 7 dni od otwarcia eKonta promocyjnego wpłyną jednorazowo pieniądze w kwocie nie niższej niż 1 000 zł, przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem".

   Przytaczany przez Ciebie zapis jest kopią z poprzednich edycji (gdzie faktycznie stosowano zapis 'Banku', a nie 'mBanku'), ale de facto oznaczał to samo. Zauważ bowiem, że zapis ten jest wielką literą, a to oznacza termin uprzednio w regulaminie zdefiniowany (Rozdz. II, pkt. 1). Bank i tak równał się mBank. Sprawdzone w teorii i w praktyce ;)

   Usuń
  2. Dzieki za wyjasnienie :)

   Usuń
 68. Hej, możliwe by to było żeby zmienili warunki promocji i teraz zamiast 300 jest maksymalnie do wyjęcia 150 (oczywiście bez poleceń)? Bo jak wchodzę w ten link jest napisane tak:
  Łączna wartość Premii w okresie 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 150 zł.

  Premię za szybki wypływ naliczymy po upływie pełnego miesiąca licząc od tego, w którym przystąpiłeś do Promocji. Premię wypłacimy w kolejnym miesiącu kalendarzowym, po którym spełniłeś dwa warunki:
  - wykonasz 5 transakcji kartą promocyjną (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK. Transakcje te nie mogą zostać anulowane do 15 dnia następnego miesiąca, po którym dokonałeś zakupu,
  - zasilisz w ciągu 7 dni swoje eKonto promocyjnego jednorazową kwotą min. 1 000 zł. Nie może być to przelew z rachunku innego Banku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem

  Premię za transakcje naliczymy po upływie drugiego miesiąca kalendarzowego, licząc od tego, w którym przystąpiłeś do promocji. Premię wypłacimy w kolejnym miesiącu kalendarzowym, po którym spełniłeś dwa warunki:
  - wykonasz 5 transakcji kartą promocyjną (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK. Transakcje te nie mogą zostać anulowane do 15 dnia następnego miesiąca, po którym dokonałeś zakupu,
  - zasilisz w danym miesiącu kalendarzowym swoje eKonta promocyjnego jednorazową kwotą min. 1 000 zł. Nie może być to przelew z rachunku innego Banku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem,

  Masz prawo do jednej Premii za szybki wpływ i jednej Premii za transakcję.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nic się nie zmieniło. Ciągle jest 300 zł (+ do 250 zł z poleceń). Na stronie promocji niezmiennie są informacje o tym, że do zdobycia jest 100 zł w gotówce, 50 zł do sieci sklepów Biedronka oraz do 250 zł w programie polecającym (to informacje na samej górze), a nieco niżej: "Dodatkowo za aktywne korzystanie z konta odbierz do 150 zł premii".

   Usuń
 69. "zasilisz w ciągu 7 dni swoje eKonto promocyjnego jednorazową kwotą min. 1 000 zł. Nie może być to przelew z rachunku innego Banku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem" czemu na stronie jest że nie mogę sobie sam przelać kasy nawet z innego konta ? Chyba jest tu jakiś błąd. Albo na stronie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przelew 1 000 zł może pochodzić z własnego konta w innym banku.

   To błąd na stronie promocji (który de facto... tym błędem nie do końca jest; obszerniej wyjaśniam to kilka komentarzy wyżej - konkretnie w wypowiedzi z wczoraj, tj. 27 lutego 2019 19:38).

   Usuń
 70. Jak mogę sprawdzić czy moje polecenie przebiegło poprawnie? Nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma nigdzie takiej informacji :(

   Usuń
 71. Witam,wczoraj 28.02 złożyłem wniosek dla siebie i żony ale umowę z bankiem podpiszę dopiero za tydzień i z tym moje pytanie kiedy szybki przelew i jak ze spełnieniem reszty warunków

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Otwarcie konta w marcu więc wpływ 1k w ciągu 7 dni a 5 płatności do końca kwietnia. I potem wpływ 1k i 5 płatności jeszcze w maju.

   Usuń
  2. Czyli konto "Moje cele" musiało być tylko otwarte przy składaniu wniosku. Dalej nie trzeba na nie nic przelewać, ani nic z nim robić i premia będzie naliczona ?

   Usuń
 72. Na zasilenie konta 1000 jest 7 dni od otwarcia konta, telefonicznie zlozylam wniosek o konto 24 lutego, kurier z umowa przyjechal 26 lutego, wiec do kiedy musze zasilic konto 3marca czy 5 marca? Mam nadzieje ze sie nie spoxnilam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie spóźniłaś się. 7 dni liczy się od otwarcia konta czyli od aktywacji przez bank.

   Usuń
 73. Czy w obu promocjach liczą się płatności telefonem, czy tylko w "Konto z premią – IV edycja"?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak kartą w Google Pay to powinny w obu.

   Usuń
 74. Hej. Rozumiem, że jeśli osoba poleciłam konto w ramach tej akcji poprzez link, to już nie uzyskam premii za polecenie konta, ogólnie w mBanku poprzez podanie jeszcze tej osobie poleconej kodu, który mam wpisany w programie poleceń? Albo polecenie poprzez linka gdzie ja dostaję 50 zł a osoba ma możliwość skorzystania z promocji, albo ja dostaje 100 zł, ale ta osoba już nie bierze udziału w promocji?

  OdpowiedzUsuń
 75. Wy też tak długo czekaliscie na kartę? Minął tydzień, a karty brak :(

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 700, a 800 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto aktualna odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. Wraz z nią świetna wiadomość.  Standardowo do wzięcia czekałyby ...