Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zyskaj do 200 zł od Credit Agricole w promocji "Zimowe korzyści z Kontem dla Ciebie” (+3% dla oszczędności)

750 zł od mBanku700 zł od Citi700 zł od Santandera620 zł od BNP Paribas600 zł od Millennium

11.12.2019

Zyskaj do 200 zł od Credit Agricole w promocji "Zimowe korzyści z Kontem dla Ciebie” (+3% dla oszczędności)

Credit Agricole odpalił kolejną promocję swego konta osobistego.

Premia do 200 zł za konto w Credit Agricole
Do wzięcia czeka premia 150 zł na start. Otwierający konto mogą jeszcze zgarnąć 50 zł (za podanie kodu polecenia we wniosku). No i jest jeszcze promocja dla oszczędzających, gdyż bank daje 3% na rachunku oszczędnościowym.

Premia 150 zł w promocji "Zimowe korzyści z kontem dla Ciebie:


Dla kogo promocja? Udział wziąć może osoba pełnoletnia, ale bank zastosował pewne wykluczenia. Z promocji nie może skorzystać klient, który:
"a) korzystał z promocji Banku polegającej na przyznaniu premii za przeniesienie konta z innego banku lub  
b) od 1 kwietnia 2018 roku do dnia przystąpienia do Promocji był posiadaczem konta w Banku".

Zasady promocji. By wziąć udział w akcji "Zimowe korzyści z Kontem dla Ciebie" i zgarnąć 150 zł:
 • złóż wniosek o konto w Credit Agricole
 • najpóźniej do 31.03.2020 r. zawrzyj umowę o konto w promocji;
 • upoważnij Credit Agricole do przeniesienia swego konta z innego banku;
 • przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe zapewniaj wpływy na konto na sumę min. 1000 zł (wpływ oznacza pojawienie się środków w historii konta - nie ma konieczności ich utrzymywania przez jakikolwiek określony czas). Zgodnie z regulaminem: "Pierwszy Wpływ na Konto musi nastąpić do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu otwarcia Konta" - osobiście rozumiałbym ten zapis inaczej, ale regulamin promocji w innym miejscu zawiera przykład: 
"Otworzyłeś konto 15 grudnia 2019 r. Powinieneś zapewnić pierwszy Wpływ na konto nie później niż do 31 grudnia 2019 r., drugi wpływ na konto nie później niż do 31 stycznia 2020 r., trzeci wpływ nie później niż do 29 lutego 2020 r."

Lepiej więc pierwszy wpływ zapewnić już w miesiącu założenia konta (bo dzięki temu i premia 150 zł wpłynie szybciej).

I to już wszystko, co wystarczy zrobić, by zarobić 150 zł. Ale teraz czas jeszcze na kilka szczegółów.

Na czym polega upoważnienie do przeniesienia konta z innego banku? Już podczas składania wniosku o konto wskazać możesz numer rachunku do przeniesienia konta; a takie przeniesienie konta z innego banku w praktyce sprowadza się do jego zamknięcia, przy czym formalności załatwi za Ciebie Credit Agricole (nie przenosi się numeru konta, bo można przenieść numer telefonu między operatorami, ale nie da się przenieść numeru rachunku między bankami). Upoważnienie można złożyć w ciągu 7 dni od podpisania umowy, ale w praktyce najprościej będzie to uczynić przy okazji zawierania umowy. W dokumencie tym wskazać należy również... nazwę i adres instytucji przekazującej wynagrodzenie, którą Credit Agricole ma powiadomić o zmianie rachunku. Ale kto myśli, że będzie musiał przekazywać swe wynagrodzenie na nowe konto, to na szczęście jest w błędzie. Bo takiego wymogu nie ma!

Jakich wpływów wymaga bank? Chociaż w regulaminie promocji bank definiuje wynagrodzenie jako "środki pieniężne z tytułu wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych, rentowych lub zasiłków i stypendiów", to jednak już nigdzie więcej nie pojawia się zapis o wymogu zapewnienia tego typu wpływów na konto. Wystarczą bowiem "zwykłe" wpływy, którymi dla Credit Agricole wg. regulaminu jest:
"suma wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek główny Konta w okresie miesiąca kalendarzowego. Bank nie bierze pod uwagę przelewów pomiędzy rachunkami tego samego Klienta, a także przelewów z innych kont prowadzonych przez Bank lub rachunków prowadzonych przez inne banki, jeżeli Klient jest ich posiadaczem, współposiadaczem lub pełni wobec nich rolę pełnomocnika"

W tej sytuacji... możesz więc samodzielnie wpłacać sobie gotówkę lub przelew na Twe konto wykonać może np. współmałżonek. I w ten prosty sposób warunki promocji zostaną spełnione (a sam "papier" z danymi pracodawcy to w praktyce tylko formalność, która nie wymaga ostatecznej realizacji). Twe wynagrodzenie ciągle będzie mogło wpływać tam, gdzie wpływa. I dla rozwiania wątpliwości dodam jeszcze, że jako konto do przeniesienia możesz wskazać dowolne konto osobiste (a niekoniecznie takie, na które kasę przelewa Ci pracodawca).

Wydaje Ci się to zakręcone? Bank wymaga podawania danych pracodawcy, ale jednak wynagrodzenie wpływać nie musi? No cóż, tak wygląda regulamin promocji, a tego typu zasady są powielane już od kilku edycji. Czytelnicy i osobiście ja sprawdziliśmy już, że świetnie działa patent wyżej przeze mnie opisany (czyli bez wpływów od pracodawcy).

Wypłata nagrody. Premię 150 zł za spełnienie powyższych warunków otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu zapewnienia ostatniego z wymaganych wpływów.

Bonus 50 zł za otwarcie konta z polecenia


We wniosku o konto w Credit Agricole znajdziesz pole do podania kodu polecenia. Dzięki niemu możesz zgarnąć dodatkowy bonus 50 zł. Ta propozycja skierowana jest do osób, które nie posiadają konta od min. 265 (to nie błąd; słownie: dwustu sześćdziesięciu pięciu) dni przed zawarciem umowy o konto teraz.

Osobą polecającą, od której uzyskasz kod polecenia, może być obecny posiadacz konta w Credit Agricole. Jeżeli takiej osoby nie znasz, to kod uzyskasz tutaj (wyślij zgłoszenie za pomocą formularza). Kod ten wpisz we wniosku o konto - zgodnie z poniższym zrzutem - w części wniosku zatytułowanej "POZOSTAŁE OPCJE" zaznacz "Otwieram konto z polecenia" i wpisz kod:


Po złożeniu wniosku z podaniem kodu polecenia, umowę o konto zawrzyj w ciągu 30 dni. Wyraź przy tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych (zgód tych nie należy wycofywać w czasie trwania programu poleceń, ani nie wyrażać sprzeciwu), a także zawrzyj umowę o bankowość internetową.

Zasady uzyskania bonusu 50 zł za otwarcie konta z polecenia 


By uzyskać bonus 50 zł, niezbędnym jest spełnienie w każdym z trzech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych od zawarcia umowy jednego z poniższych warunków:
 • zaksięgowania płatności kartą wydaną do konta na sumę min. 300 zł lub 
 • zapewnienia wpływów na konto na kwotę min. 1000 zł (i ta druga opcja jest o wiele prostsza, bo idealnie może się pokrywać z warunkami w promocji z premią do 150 zł). 

Bonus 50 zł otrzymasz do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia powyższych warunków (do tej chwili nie zamykaj konta, ani wypowiadaj umowy o konto). Jeśli już posiadasz lub założysz konto w Credit Agricole, to również możesz je polecać. Do programu poleceń możesz przystąpić za pomocą aplikacji mobilnej lub w placówkach banku. Pamiętaj przy tym, że: "Jeżeli Polecający zawarł umowę Konta tego samego dnia, w którym przystąpił do Programu, to może dokonać Polecenia najwcześniej kolejnego dnia".

Za każde skuteczne polecenie bank wypłaci 50 zł (jednak maksymalnie można w ten sposób zyskać do 500 zł, bo zgodnie z regulaminem premiowane jest wyłącznie 10 skutecznych poleceń). I ten limit liczony jest łącznie w ramach edycji Programu Poleceń II – edycja 2 (zakończonej 31.05.2019 r.) i Programu Poleceń III (obecnie dostępnego). Zgłoszenia do Programu Poleceń - edycja 2 pozostają aktualne.

Rachunek Oszczędzam: 3% do 30 tys. zł


Kto ma oszczędności, ten może znaleźć sobie dodatkowy argument do założenia konta w Credit Agricole. Do odwołania bank oferuje możliwość skorzystania z promocji 3% na Rachunku Oszczędzam (to nazwa konta oszczędnościowego w Credit Agricole). Promocyjna stawka jest gwarantowana na 4 miesiące (od otwarcia konta) dla kwoty do 30 000 zł.

Inne - niż w powyższych promocjach - są jednak warunki załapania na tę promocję. Dotyczy ona bowiem wyłącznie:
"kont dla osób fizycznych otwartych od 1.05.2019 r. (z wyłączeniem Pakietu Depozytowego, Podstawowego Rachunku Płatniczego, Podstawowego Rachunku Płatniczego dla Młodych oraz kont klientów, którzy przed 1.05.2019 r. byli posiadaczami kont dla osób fizycznych w Banku Credit Agricole lub otworzyli kolejne konto w okresie obowiązywania Oferty)"

Zatem jest to propozycja wyłącznie dla nowych klientów, którzy wcześniej konta w Credit Agricole jeszcze nie posiadali.

Promocyjne oprocentowanie obowiązuje wyłącznie dla Rachunku Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją odsetek, więc ich wypłaty nie należy spodziewać się na koniec każdego miesiąca kalendarzowego (jak to najczęściej bywa w bankach), ale co 3 miesiące.

Konto w Credit Agricole. Które wybrać?


Do wzięcia udziału w promocjach (zarówno z premią 150 zł za przeniesienie konta, jak i z bonusem 50 zł za skorzystanie z kodu polecenia) kwalifikuje Konto dla Ciebie lub Konto VIP. Ułatwieniem w porównaniu oferty tych dwóch rachunków będzie poniższa tabela:


Konto dla Ciebie
Konto VIP
Opłata za prowadzenie konta
0/7 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
0/30 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 10 000 zł lub średnie miesięczne saldo łącznie na rachunkach prowadzonych w ramach konta wynosi 200 000 zł
Opłata za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej lub mobilnej
0 zł
0 zł
Opłata miesięczna za kartę ze standardowym wizerunkiem
0/9 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
0 zł
bez warunków
Opłata za wznowienie karty (po upływie jej ważności)
10 zł
0 zł
Opłata za wypłaty z bankomatów
0/5 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
Ze wszystkich bankomatów w Polsce bez warunków

Po złożeniu wniosku o konto, gdy skontaktuje się z Tobą konsultant banku, wybrać możesz sposób podpisania umowy. Może to być kurier lub placówka banku. W pierwszym, prostszym przypadku wszystkie formalności będzie można załatwić w rozmowie z konsultantem banku (w dokumentach do podpisania kurier przywiezie też wszystkie dyspozycje i zlecenia - w tym upoważnienie do przeniesienia konta). Jeśli zdecydujesz się na podpisanie umowy w placówce, pracownikowi tejże placówki pamiętaj zasygnalizować, że wniosek o konto już złożyłeś przez internet (gdyż tylko tak złożone wnioski biorą udział w promocji), natomiast w oddziale pojawiasz się tylko w celu sfinalizowania tego wniosku (podpisu pod umową).


Przydatne linki:
Przydatne dokumenty:

55 komentarzy:

 1. Mam pytanie. Czy konieczne jest podowanie miejsca gdzie pracuje przy wniosku ?
  Co w przypadku gdy nie posiadam zatrudnienia i nie pracuje nigdzie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jest wymagane. Podaj dane np. jakiegoś znajomego co ma dział.gosp. Jak dostanie kwit, to powiedz mu co ma z nim zrobić ;)

   Usuń
  2. Nie lepiej w Twoim przypadku skorzystać z innej promocji otwórz konto poprzez aplikację mobilną. Tam masz też premie i nie musisz się gimnastykować zatrudnieniem.

   Usuń
  3. Próbowałem przez aplikację już 2 tydzień rozpatruja wniosek...

   Usuń
  4. Coś poszło nie tak. Ja zakładałem konta dwóm osobom i w pierwszym przypadku poszło za drugim razem a druga osoba za jednym podejsciem.

   Usuń
  5. Tyle, że w tej aplikacji nie można nawet wybrać rodzaju konta - a rzekomo promocja z aplikacją obejmuje aż trzy typy kont..

   Usuń
  6. O jakiej aplikacji piszecie?

   Usuń
  7. CA24 Otwórz Konto. Zakładając konto w tej aplikacji można zdobyć 300zł premii (cały proces wygodny bez telefonu konsultanta i kuriera!). Z tym, że to jeden wielki bubel i jest o wiele więcej fatygi niż tradycyjną metodą - nie można wybrać rodzaju konta ani wizerunku karty, do tego wiele osób ma problemy albo ze skanem dowodu, albo z biometrią. W moim przypadku, czekając na weryfikację, zostałem automatycznie wylogowany i teraz aplikacja w nieskończoność prosi mnie, żebym je wpisał.

   Gorszego banku nie znam z punktu widzenia promocji. Tak utrudniać wszystko to tylko w Credit Agricole.

   Usuń
  8. hmm...nie wiem dlaczego macie problemy z tą aplikacja, wystarczy dobre oświetlenie, zdjęcia dowodu na czarnym tle i powinno być ok. @Anonimowy jak czekasz na weryfikacje to za każdym razem jak wygasi Ci sie ekran to wylogowywyuje z aplikacji, trzeba podac PIN nadany na samym początku i wraca do wniosku.

   Usuń
  9. @Łukasz z tym moim problemem wylogowywania już sobie poradziłem - aplikacja świrowała na telefonach huawei. Na samsungu cała procedura poszła całkiem sprawnie. Teraz tylko czekać na kartę.

   Usuń
  10. Jakie są warunki otrzymania 300 zł. w tej aplikacji mobilnej?

   Usuń
  11. @Anonimowy: przelew 1000zł (od innej osoby) i jedna płatność kartą/BLIK w styczniu, lutym, marcu.

   Usuń
  12. Proporcja z 300 zł z aplikacja o wiele lepsza finansowo nie wiem czemu nie opisana na blogu podobnie jak acha z kartą kredytową i płatnościami credit zblizeniowymi też za agricole też nie opisana na blogu

   Usuń
 2. Ten warunek wyklucza pewnie ponad 80% osób:
  "Z promocji nie może skorzystać klient, który:
  a) korzystał z promocji Banku polegającej na przyznaniu premii za przeniesienie konta z innego banku."

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niby tak, ale w poprzedniej akcji też był taki zapis, ja już wcześniej premię za przeniesienie dostałem, a i tak otrzymałem kolejną premię.

   Usuń
  2. I tak bez żadnej reklamacji? Ja musiałem dwa razy reklamować raz "zapomnieli" wypłacić premię za skorzystanie z polecenia, a drugi raz gdy ja poleciłem kogoś z rodziny i to gdy pierwszy raz korzystałem z promocji.
   Niestety minusem tego banku jest fakt że konta zamknięte, dostęp internetowy zablokowany, a nadal przysyłają sms-y z powiadomieniami. Nie wiem, chyba trzeci raz muszę iść i próbować sprawę wyjaśnić, bo chyba pracownicy są niezbyt kumaci, jak mówię że nie chcę mieć już nic do czynienia z CA i żeby usunęli moje dane z systemu to nie pojmują tego.

   Usuń
 3. Czy pojawią się na blogu dwie pozostałe promocje Credit Agricole, które zaczęły się w listopadzie a kończą w grudniu?

  OdpowiedzUsuń
 4. A co z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą? Załapiemy się? Czy nie przejdzie wysłanie przeniesienia wynagrodzenia do siebie? :/ I czy ewentualnie mogę wskazać kogoś kto ma działalność i tam zostanie wysłany ten dokument czy bank to sprawdza?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można podać dane swojej firmy. U mnie przerobione. I premia wpadła.

   Usuń
 5. Jak podnieść limity w CA? Można w bankowości internetowej albo aplikacji? Czy trzeba do oddziału?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można telefonicznie, przez infolinię.

   Usuń
  2. Tylko tak??

   Usuń
  3. Dzwoniąc na numer telefonu dostępny na stronie banku w rozwijanym menu u góry, po lewej stronie i wybierając kontakt, dla ułatwienia podam 19 019, z zagranicy i z komórek +48 71 35 49 009 i wybierasz połączenie z doradcą. Jeśli nie masz telekodu to trzeba będzie sobie ustawić, bo może się przydać do autoryzacji.

   Usuń
 6. "...zapewnienia wpływów na konto na kwotę min. 1000 zł (i ta druga opcja jest o wiele prostsza, bo idealnie może się pokrywać z warunkami w promocji z premią do 300 zł)..."

  Mr Z, nie powinno być "...warunkami w promocji z premią 150 zł"?

  OdpowiedzUsuń
 7. Witam mam pytanie odnośnie wpływu no konto tj.1000 zł.kak to mam zrobić sam ? ...z konto nie mogę, to jak ? Wpłacić w kasie banku, czy we wpłatomacie? Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Albo w kasie banku albo we wpłatomacie.

   Usuń
 8. apka non stop wyloowuje i zakonczyłam wniosek na etapie weryfikaji i nie wiem o dalej robić

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. @Anonimowy: Sprawdź wersję Androida, bo aplikacja jest najlepiej dostosowana do 7.0. Możesz spróbować zarejestrować się jeszcze raz, tyle że np. z telefonu kogoś z rodziny. Na samsungach nie ma problemu z powrotem do weryfikacji przy użyciu kodu. Tak ja sobie poradziłem z tym ciągłym wylogowywaniem ;)

   Usuń
 9. Wiecie czy przy zamykaniu konta Credit Agricole pobiera opłatę za przelew pozostałych środków na konto w innym banku?

  OdpowiedzUsuń
 10. Cześć,może głupie pytanie- ale: czy to konto, które podaję do przeniesienia to musi być ROR czy może być np. nieużywane konto oszczędnościowe ?

  OdpowiedzUsuń
 11. Cześć, złożyłem wniosek o konto w CA dostałem telefon z banku i pani powiedziała że jeśli wybiorę opcje weryfikacji przez aplikację to mogę dostać 300 zł. Gdy zapytałem o to czy promocja łączy się z tą dostępną na tej stronie to pani nic nie wiedziała. Ktoś wie czy te promocje mogą się łączyć?

  OdpowiedzUsuń
 12. Witam,
  Konto założyłem 9 stycznia, czy żeby załapać się na premie z polecenia to muszę 300 karta zapłacić jeszcze w styczniu czy liczy się to od następnego miesiąca?? ( widzę, że wpływ musi byc w tym samym miesiącu)

  OdpowiedzUsuń
 13. Czy dostanę jakieś potwierdzenie o zamknięciu konta które przenoszę do Credit Agricole?

  OdpowiedzUsuń
 14. W tym miesiącu zostałem obciążony przez CA opłatą za "serwis tekstowy CA24" czyli opłatę za powiadamianie sms. Tyle mam konto i nigdy takiej opłaty nie było. O co chodzi?
  W każdym miesiącu przychodzą od nich jakieś smsy, ale nie pobierali opłat. Co się zmieniło i gdzie można z tych sms-ów zrezygnować, bo w BI tego nie widzę. Dzięki za pomoc.

  OdpowiedzUsuń
 15. "nazwę i adres instytucji przekazującej wynagrodzenie"

  A jak jest emerytura z ZUS płacona do ręki? Co wtedy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale to co wpiszesz nie musi wpływać na konto. Podajesz ZUS a sam wpłacasz gotówkę.

   Usuń
  2. A oni nie informują ZUS?

   Usuń
  3. Zależy od konsultanta/pracownika. Czasem da się ugadać, że samemu się "zaniesie".

   Usuń
 16. A jak założę konto przez aplikację mobilną, to też jest dostępne konto oszczędnościowe 3%, a jeśli tak, to jak długo?
  Dzięki!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak jest dostępne konto oszczędnościowe na 4 miesiące

   Usuń
  2. A w apce nadal mają 300 zł za przelew 1000zł i jedno użycie karty miesięcznie, czy to już się skończyło?

   Usuń
 17. Wraz z żoną mamy konto w PKO BP. Czy jeśli złożę wniosek o przeniesienie tego konta (jako współwłaściciel) to żona nadal będzie miała możliwość korzystanie ze swojego, czy też zostanie ono zlikwidowane całkowicie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgodnie z regulaminem wniosek wraz z upoważnieniem o przeniesieniu rachunku płatniczego muszą złożyć wszyscy współposiadacze konta, które zostaje fizycznie przeniesione.

   Usuń
 18. Dlaczego tak śmiesznie niskie są limity przelewów w BI ??
  2000 zł dziennie i nie można tego samemu zmienić...

  "Limit dzienny transakcji po modyfikacji nie może być większy od dotychczasowej wartości".
  Jakieś kuriozum...

  OdpowiedzUsuń
 19. hej a co w przypadku jesli bank którego konto chciałam przenieść do CA odmówił przeniesienia? czy wtedy ta promocja mnie nie obowiazuje? z tego co sie dowiedziałam to prawdopodobnie przyczyną jest wzór podpisu. CA na infolini poinformował mnie bym dyspozycje zamknięcia konta w ,illenium złożyła osobiście.mieliście taką sytuacje?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak. Musiałem aktualizować podpis w CA i wysłali pełnomocnictwo do zamknięcia konta jeszcze raz.

   Usuń
 20. Złożyłem wypowiedzenie w placówce. Jeszcze tego samego dnia zadzwoniła do mnie konsultantka i zaoferowała że jak wycofam wypowiedzenie to mi włączą promocję. Bonus 25 zł co miesiąc przez rok, jak na konto wpłynie wynagrodzenie i zrobię 3 transakcje kartą.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pytanie czy musi być wynagrodzenie czy może być "wynagrodzenie"?

   Usuń
  2. Ciekawe czy akceptują wpływ z MOPS-u?

   Usuń
  3. Premia na tyle zacna że ja puszczę wynagrodzenie od pracodawcy. Numer konta już podany.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...