Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zyskaj do 400 zł za darmowe konto osobiste PLN i konto oszczędnościowe EUR w Nest Banku

⭐ Citi: 1200 zł za kartę + 700 zł za konto720 zł od mBanku600 zł od Millennium ⭐ 500 zł od: ING i Santandera

13.05.2024

Zyskaj do 400 zł za darmowe konto osobiste PLN i konto oszczędnościowe EUR w Nest Banku

Oprócz bonusów, dodatkową zachętą jest propozycja tego banku dla oszczędzających: 7,1% na lokacie i koncie oszczędnościowym PLN.

Promocja w Nest Banku: "400 zł za wymianę i oszczędzanie w Euro"
Jednakże promocja z bonusami do 400 zł dla otwierających konto osobiste przede wszystkim skupia się na korzystaniu z usług walutowych Nest Banku: wymiany walut oraz konta oszczędnościowego EUR.

Na wstępie już poinformuję o ważnej kwestii: większa część bonusów (300 zł) uzależniona jest od ulokowania w Nest Banku (na koncie oszczędnościowym) kwoty min. 5 000 EUR. Bez takiej sumy w niniejszej promocji uzyskać można co najwyżej 100 zł.

💱 Promocja w Nest Banku: "400 zł za wymianę i oszczędzanie w euro"


Dla kogo promocja? Udział wziąć może osoba pełnoletnia, zamieszkała w Polsce, legitymująca się polskim dowodem osobistym, która nie posiada i nie posiadała konta osobistego w Nest Banku co najmniej od 1.01.2022 r.

Nagrody. W promocji bank przygotował 4 gwarantowane bonusy pieniężne po 100 zł każdy. W sumie można więc zgarnąć tytułowe 400 zł (oprócz tego, siłą rzeczy, wpadną też odsetki na koncie oszczędnościowym, na którym - na potrzeby promocji - będzie należało zdeponować euro).

Zasady promocji "400 zł za wymianę i oszczędzanie w euro"


By wziąć udział w akcji i uzyskać pierwszy z bonusów (100 zł):

 • do 31.07.2024 r. złóż wniosek o Nest Konto (udział w promocji z bonusami do 400 zł biorą wyłącznie wnioski o konto składane poprzez wyżej podlinkowaną stronę; po wejściu na stronę promocji, a przed złożeniem wniosku o konto, zaakceptuj zgodę na pliki cookies; z doświadczenia wiem, że to gwarantuje odpowiednie zapisanie się wniosku - tak by konto brało udział w promocji); 
 • (najpóźniej w dniu zawarcia umowy) wyraź zgody na otrzymywanie informacji promujących usługi lub produkty banku: 
  • za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS,
  • w rozmowie telefonicznej,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz 
  • za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej"
 • w ciągu 14 dni od złożenia wniosku zawrzyj z bankiem umowę o konto;
 • najpóźniej do końca miesiąca następującego po otwarciu Nest Konta: 
  • poprzez bankowość internetową lub aplikację mobilną załóż Nest Konto Waluta EUR (czyli rachunek walutowy), 
  • uruchom usługę Nest Kantor oraz
  • wykonaj przewalutowanie na kwotę min. 100 euro (z PLN na EUR lub z EUR na PLN).

Za spełnienie powyższych warunków uzyskasz bonus 100 zł ("Premia za wymianę waluty"). Do wzięcia będzie jeszcze "Premia za oszczędzanie": 3 x 100 zł. By zgarniać te bonusy, w trzech pierwszych pełnych miesiącach kalendarzowych od otwarcia Nest Konta PLN (w każdym z tych miesięcy):
 • każdego dnia miesiąca kalendarzowego zapewnij saldo 5 000 euro na rachunku oszczędnościowym EUR oraz
 • wykonaj min. 3 transakcje na dowolne kwoty: mogą to być płatności kartą, płatności Blikiem i/lub przelewy (nie zaliczą się wpłaty kartą/Blikiem, ani przelewy pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku).

Za każdy miesiąc, w którym spełnisz powyższe warunki, otrzymasz bonus 100 zł. 

💸 Wypłata każdego z bonusów przewidziana jest do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków jego uzyskania. Do czasu otrzymania premii nie zamykaj konta, ani nie wypowiadaj umowy z bankiem oraz nie odwołuj zgód, ani nie zgłaszaj sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.🔎 Nest Konta - szczegóły oferty Nest Banku


Główne cechy Nest Konta to:
 • 0 zł za prowadzenie konta (bez warunków);
 • 0 zł za internetowe przelewy złotówkowe (zlecane przez bankowość internetową);
 • 0 zł za wydanie i posiadanie pierwszej karty do konta (bez warunków); jedynie za drugą kartę do konta bank pobierze opłatę 25 zł - tak za jej wydanie, jak i za wznowienie; w przypadku jeśli masz jedynie jedną kartę, takiej opłaty nie poniesiesz;
 • 0 zł za wypłatę gotówki kartą w bankomatach sieci Euronet (6 zł za każdą wypłatę z innych bankomatów w Polsce). 

✍ Po złożeniu wniosku o Nest Konto umowę z bankiem zawrzesz na jeden z trzech poniższych sposobów: 
 • 👉 podczas rozmowy wideo z konsultantem banku - ta opcja dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 (skorzystanie z tej metody możliwe jest wyłącznie na komputerze; w grę nie wchodzi składanie wniosku na telefonie), 
 • 💻 wykonując przelew weryfikacyjny z własnego konta w innym banku - imię, nazwisko, jak i adres przy tym przelewie muszą idealnie pokrywać się z tym, co podasz we wniosku o konto w Nest Banku; przelew ten może pochodzić wyłącznie z wybranych banków (Alior, ING Bank Śląski, mBank, Pekao lub Santander Banku) pod warunkiem, że konto w tamtym banku zostało przez Ciebie założone w inny sposób, niż przelewem weryfikacyjnym lub
 • 🏦 podczas wizyty w placówce banku (w tym przypadku pamiętaj, by dopilnować podpisania umowy dla wniosku już uprzednio złożonego na stronie promocji, kwalifikującego do uzyskiwania premii do 400 zł).

💶 Nest Konto Waluta EUR otwierane i prowadzone jest za 0 euro bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków. Za przelewy SEPA (w EUR) zlecane w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Nest Bank nie pobiera opłaty.

Rachunek oszczędnościowy EUR również otwierany i prowadzony jest bez opłat (bez warunków). W każdym miesiącu kalendarzowym z konta oszczędnościowego na własny rachunek w Nest Banku można wykonać jeden przelew bez opłat (za drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu kalendarzowym bank pobiera opłatę w wysokości 1,80 euro).

Promocyjne oprocentowanie 1,5% w skali roku na Rachunku oszczędnościowym EUR przewidziane jest przez 120 dni od otwarcia tego rachunku do 200 000 euro (acz w takiej sytuacji zawsze przypominam, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia 100-procentową ochronę środków do kwoty nieprzekraczającej 100 tys. euro).

Z kolei Nest Kantor to bezpłatnie udostępniana usługa, umożliwiająca wymianę walut online (po korzystniejszym kursie, niż "zwykłe" kursy walutowe banków). Tej usługi nie należy mylić z usługą "Korzystne przewalutowania", która daje lepszy przelicznik wymiany walut, ale wiąże się z opłatą za aktywację (1 euro) oraz opłatą miesięczną (0,30 euro).

Konto walutowe i oszczędnościowe EUR, jak i Nest Kantor założysz poprzez bankowość internetową, przechodząc następującą ścieżkę: Centrum kontaktu i dyspozycji => Wnioski i dyspozycje => Nowy wniosek.

I na tym można poprzestać, jeśli skupić się na promocji i zgarnięciu 400 zł na start od Nest Banku. Niżej piszę jeszcze o propozycji tego banku dla oszczędzających (już w PLN).

💰📈 Nest Lokata Witaj: do 7,1% w skali roku


Z niniejszej lokaty powitalnej skorzystać mogą wyłącznie osoby, które tej lokaty w Nest Banku jeszcze nigdy nie miały. Jej założenie będzie możliwe w systemie bankowości internetowej jedynie w ciągu 30 dni od otwarcia konta osobistego. Główne cechy Nest Lokaty Witaj:
 • oprocentowanie (stałe):
  • 5,25% w skali roku w przypadku lokaty 3-miesięcznej lub
  • 7,1% w skali roku w przypadku lokaty 6-miesięcznej;
   (możliwe jest założenie tylko jednej z tych lokat)
 • minimalna kwota: 1 000 zł;
 • maksymalna kwota: 25 000 zł;
 • czas trwania lokaty: 3 lub 6 miesięcy;
 • kapitalizacja odsetek: na koniec umownego okresu lokaty (w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty otrzymasz zwrot wpłaconego kapitału bez odsetek).

Warunkiem skorzystania z lokaty (bez względu na to czy na 3, czy na 6 miesięcy), poza otwarciem konta osobistego, jest wyrażenie zgód na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Nest Banku (już wspomnianych, bo niezbędnych na potrzeby promocji z bonusami do 400 zł).

By uzyskać 7,1% w skali roku przez 6 miesięcy na Nest Lokacie Witaj, poza otwarciem konta osobistego i wyrażeniem zgód:
 • w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym po otwarciu Lokaty Witaj (w całym okresie deponowania lokaty): 
  • zapewnij wpływy na konto w kwocie min. 2 000 zł (może być to przelew z konta w innym banku - nie musi być to przelew od pracodawcy; nie zaliczą się jedynie przelewy między własnymi rachunkami klienta czy wpływy z lokaty bądź wypłacanego kredytu w Nest Banku; wpływ oznacza pojawienie się środków w historii konta - nie ma konieczności ich utrzymywania przez jakikolwiek określony czas) oraz 
  • wykonaj min. 3 dowolne czynności (do wyboru): płatności kartą wydaną do konta, płatności Blikiem, przelewy (za wyjątkiem przelewów wewnętrznych na inne, ale własne konto w Nest Banku).

Jeśli jeden z tych warunków nie zostanie spełniony wówczas bank obniży oprocentowanie do poziomu 0,5% w skali roku (począwszy od dnia następującego po zweryfikowaniu przez bank, że w danym miesiącu warunki nie zostały spełnione).

Nest Konto Oszczędnościowe: 7,1% do 100 tys. zł


Z promocji oprocentowania skorzystać mogą osoby, które dopiero założą Nest Konto Oszczędnościowe. Zgodnie bowiem z wytycznymi z Tabeli Oprocentowania Nest Banku:
"Aby otworzyć rachunek Nest Konto Oszczędnościowe Posiadacz Rachunku nie może być posiadaczem rachunku oszczędnościowego prowadzonego w złotych polskich otwartego do 21.11.2022 r." [oczywiście ograniczenie to dotyczy wyłącznie rachunków oszczędnościowych w Nest Banku - przyp. Mr. Złotówa]

Główne cechy promocji (obowiązujące dla Nest Konta Oszczędnościowego otwartego od 13.09.2023 r.) to:
 • oprocentowanie: 7,1% w skali roku (stałe przez okres obowiązywania promocyjnego oprocentowania);
 • maksymalna kwota objęta promocyjnym oprocentowaniem: 100 000 zł
 • czas obowiązywania promocji oprocentowania: 90 dni otwarcia rachunku.

By uzyskać promocyjne oprocentowanie (na 90 dni), w dwóch okresach: (I okres) do 30 dni od otwarcia konta oszczędnościowego oraz (II okres) od 31. do 60. dnia od otwarcia konta oszczędnościowego (w każdym z tych dwóch okresów) 
 • na Nest Konto zapewnij wpływ(y) w wysokości min. 2000 zł oraz 
 • wykonaj min. 3 transakcje z Nest Konta spośród wymienionych: płatności kartą, płatności Blikiem lub przelewy (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku).

Jeśli chodzi o wpływy na konto, to miej na uwadze, że bank nie uwzględni "(1) przelewów pomiędzy własnymi rachunkami w Banku [czyli w Nest Banku - przyp. Mr. Złotówa], (2) kredytów udzielonych przez Bank oraz (3) lokat".

W przypadku niespełnienia warunków aktywności (wpływy + transakcje) w danym okresie, oprocentowanie promocyjne (7,1%) zostanie obniżone do 2,5% w skali roku (począwszy od następnego dnia po stwierdzeniu przez bank braku spełnienia ww. warunków).

Nest Konto Oszczędnościowe otwierane i prowadzone jest za 0 zł bez warunków. Bez opłat są realizowane wszystkie przelewy z konta oszczędnościowego na własne konto osobiste w Nest Banku.

Jak założyć Nest Konto Oszczędnościowe? Gdy już posiadasz/założysz konto osobiste w Nest Banku, po zalogowaniu do bankowości internetowej przejdź następującą ścieżkę: Centrum kontaktu i dyspozycji => Wnioski dyspozycje => Nowy wniosek => Nest Konto Oszczędnościowe.


22 komentarze:

 1. Te 5 tys. EUR na konto oszczędnościowe można przelać skądinąd czy też musi być wymienione przez Nest Kantor??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak czegoś regulamin nie narzuca to jak chcesz.

   Usuń
  2. Wystarczy że będzie na koncie i nieważne skąd przelejesz.

   Usuń
 2. Krótko rzecz ujmując... zaszaleli.

  OdpowiedzUsuń
 3. Czy bank pobiera opłatę jeśli euro przeleję z rachunku zagranicznego?

  OdpowiedzUsuń
 4. Euro u nich jednak trochę drogie...

  OdpowiedzUsuń
 5. To chyba jedyna promocja na której łatwiej stracić niż zarobić

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Stracić? Co ty pisze??! Chyba 50 groszy na wymianie 100 euro.

   Usuń
  2. Może nie tyle stracić, co nie zarobić aż tyle. Jak się wsadzi odpowiednik tych 5 k euro w zł (jakieś 21 tys) na konto np. 6 %, zamiast trzymać tę samą kwote na 1,5%, to jednak zysk będzie pewnie jakies 120-160 zł. No i trzeba jeszcze wykręcać warunki.
   Ja chyba poczekam na bardziej normalną promocję Nesta

   Usuń
  3. Ma rację na dzień dzisiejszy spreed to 40 gr wymień w obie strony i po premi niemowiac o 5000 euro

   Usuń
  4. Na oprocentowaniu euro w porównaniu do złotego tracisz min 200 zł nie mówiąc o kursie za 3 miesiace

   Usuń
  5. Ale przecież są ludzie którzy mają oszczędności i zarabiają w EUR. Teraz to im się nie opłaca wymieniać na PLN więc 1,5% lepiej mieć niż nie. W innych bankach na kontach oszczędnościowych jest 0,1%. A wy patrzycie przez pryzmat ludzi którzy celowo mieliby wymieniać PLNy na 5000 EUR. Wtedy to bez sensu.

   Usuń
 6. 1,5% to szkoda zachodu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1,5% + 400 zł. Lepsze 1,5% niż nic.

   Usuń
  2. Można przewalutować na PLN i mieć 6-7%

   Usuń
  3. Przewalutować teraz gdy kursy EUR są na kilkuletnich minimach? W oczekiwaniu na ich wzrost przechować walutę na 1,5 procent, a do tego przytulić 400 zł mnie nie wydaje się złym pomysłem.

   Usuń
 7. A czy promocję otwarcia tego konta można połączyć z nowym Programem poleceń kont w Nest Banku: "Nest Profit" ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Regulamin: "Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi otwarcia Rachunku ROR, jakie organizujemy w tym samym
   czasie."

   Usuń
  2. Nie. We wniosku nie ma miejsca na kod polecenia.

   Usuń
  3. W praktyce lepiej nie otwierać konta z polecenia w tym banku. Bo przepadnie taka okazja jak ta na 400 zł, zamiast tego obie strony otrzymają po 100 zł i koniec.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...