Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Toyota Bank i Agora: Lokata 130 dni z premią do 100 zł + nowy program poleceń (promocja przedłużona!)

750 zł od mBanku1200 zł za kartę Citi700 zł od Santandera620 zł od BNP Paribas600 zł od Millennium

30.08.2016

Toyota Bank i Agora: Lokata 130 dni z premią do 100 zł + nowy program poleceń (promocja przedłużona!)

Wystartowała kolejna promocja w ramach "Roku korzyści z Toyota Bank".

lokata 130 dni z premią promocja toyota bank agora
Zgodnie z zapowiedzią kolejnego etapu promocji, ponownie można zarobić z Toyota Bankiem. Premie czekają zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów banku. W promocji przewidziana jest również możliwość zdobycia dodatkowych premii za skuteczne rekomendacje.

Aktualna promocja składa się z dwóch akcji: "130 dni z premią" gdzie do zdobycia jest premia pieniężna za otwarcie lokaty (wymagana kwota to min. 10 000 zł) oraz "Polecaj i zarabiaj" (czyli już w tytule czytelnie określonej zasady programu rekomendacyjnego). Jeśli dodać fakt, że w promocji udział mogą wziąć zarówno nowi, jak i obecni posiadacze konta w Toyota Banku to polecam przygotować się na długi wpis prześwietlający tę promocję ;) A więc zaczynajmy.

Co można zdobyć?


Premia pieniężna 100 zł przewidziana jest dla nowych klientów, którzy w akcji "130 dni z premią" założą konto i lokatę w Toyota Banku.

Obecni posiadacze konta w Toyota Banku mogą liczyć na premię pieniężną w wysokości 50 zł za otwarcie lokaty.

W ramach programu poleceń do wzięcia są bonusy po 50 zł za każde skuteczne polecenie nowego klienta.

Dla kogo promocja "130 dni z premią"?


Udział w promocji mogą brać "pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

Definicje nowego i obecnego klienta oczywiście znajdziemy w regulaminie:
"Nowy Klient Banku – osoba, która nie posiada i nie posiadała Konta Jedynego w Banku w okresie od 07.04.2015 r. do 29.08.2016 r., (...);
Obecny Klient Banku – osoba, która posiada Konto Jedyne w Banku otwarte w ramach dotychczasowych Akcji organizowanych wspólnie przez Organizatora i Partnera, zgodnie z §3, pkt. I, ust. 1. Lit. b, pkt i) Regulaminu"
O ile definicja nowego klienta jest klarowna, o tyle w przypadku obecnego klienta warto doprecyzować, że udział w promocji mogą brać wyłącznie osoby, które Konto Jedyne w Toyota Banku założyły wyłącznie podczas jednej z poniższych promocji:
"1) Akcja „Lokata Toyota Bank z premią” URL: lokata35.zpremia.pl; 
2) Akcja „SUPER DUET” URL: lokata325.zpremia.pl; 
3) Akcja „SUPER DUET edycja 2” URL: lokata6m.zpremia.pl; 
4) Akcja „SUPER DUET edycja 3” URL: lokata.zpremia.pl; 
5) Akcja „Bądź aktywny – załóż nowy depozyt” URL: aktywni.zpremia.pl; 
6) Akcja „Tankuj korzyści z Toyota Bank” URL: tankujkorzysci.zpremia.pl" (pisownia oryginalna)


Co zrobić by zarobić w ramach akcji "130 dni z premią"? 


W przypadku gdy udział w akcji mogą wziąć zarówno nowi, jak i obecni klienci banku część warunków jest tożsama, a część różni się od siebie. Celem czytelniejszego prześwietlenia opisuję je odrębnie.

Warunki dla nowego klienta:


Aby zdobyć 100 zł:
 • po zalogowaniu w panelu wybierz opcję "Nie mam Konta Jedynego w Toyota Banku" i kliknij w link przekierowania do wniosku
 • złóż wniosek o Konto Jedyne, wyrażając przy tym zgody na przesyłanie informacji handlowych oraz na przetwarzanie danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych w celu marketingu
 • wyraź zgodę na przekazywanie przez bank informacji objętych tajemnicą bankową, niezbędnych do przeprowadzenia promocji i zweryfikowania spełnienia warunków (dlaczego pojawia się taki wymóg i co on oznacza przeczytasz w FAQ
 • najpóźniej do 31.10.2016 r. za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Toyota Banku załóż lokatę "Plan Depozytowy na 130 dni" na kwotę co najmniej 10 000 zł. Utrzymuj nową lokatę przez okres co najmniej 70 dni.
Jeśli spełnisz powyższe warunki, organizator akcji do 17.01.2017 r. powiadomi Cię mailowo o zakwalifikowaniu do uzyskania premii. Po otrzymaniu tej wiadomości będziesz mieć czas do 31.01.2017 r. na zalogowanie się do panelu na stronie promocji i podanie danych niezbędnych do wypłaty premii (podać będzie należało m.in. numer rachunku Konta Jedynego otwartego w promocji). Wypłata premii nastąpi do 14.02.2017 r.

Prześwietlenie oferty konta i lokaty otwieranej w promocji oraz informacje o procesie otwierania konta oczywiście znajdziesz na końcu niniejszego wpisu.

Warunki dla obecnego klienta


Aby zdobyć 50 zł: 
 • po zalogowaniu w panelu wybierz opcję "Mam Konto Jedyne w Toyota Banku" i kliknij w link przekierowania na stronę banku 
 • wyraź zgodę na przekazywanie przez bank informacji objętych tajemnicą bankową, niezbędnych do przeprowadzenia promocji i zweryfikowania spełnienia warunków (dlaczego pojawia się taki wymóg i co on oznacza przeczytasz w FAQ
 • do dnia 31.10.2016 r. zwiększ saldo depozytów posiadanych w Toyota Banku na dzień 29.08.2016 r. poprzez założenie w bankowości internetowej lokaty "Plan Depozytowy na 130 dni" na kwotę min. 10 000 zł
 • przez 30 dni od założenia "Planu Depozytowego na 130 dni" utrzymuj zwiększone o 10 000 zł saldo wszystkich depozytów posiadanych w dniu 29.08.2016 r.
 • utrzymuj nową lokatę przez okres minimum 70 dni
Saldo środków zgodnie z regulaminem promocji to:
"kwota środków pieniężnych zgromadzonych przez Uczestnika na wszystkich kontach i wszystkich lokatach dostępnych w ofercie Banku na dzień 29.08.2016 roku"
Jeśli spełnisz powyższe warunki, organizator akcji do 17.01.2017 r. powiadomi Cię mailowo o zakwalifikowaniu do uzyskania premii. Po otrzymaniu tej wiadomości będziesz mieć czas do 31.01.2017 r. na zalogowanie się do panelu na stronie promocji i podanie danych niezbędnych do wypłaty premii (podać będzie należało m.in. numer posiadanego rachunku Konta Jedynego). Wypłata premii nastąpi do 14.02.2017 r.

Prześwietlenie oferty lokaty otwieranej w promocji oczywiście znajdziesz na końcu niniejszego wpisu.

Warunki akcji "Polecaj i zarabiaj"


W programie poleceń Toyota Banku osobami polecającymi mogą być:
"pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...)"
które posiadają aktywne Konto Jedyne w Toyota Banku, a o które zawnioskowali w ramach jednej z poniższych promocji:
"1) Akcja „Lokata Toyota Bank z premią” URL: lokata35.zpremia.pl; 
2) Akcja „SUPER DUET” URL: lokata325.zpremia.pl; 
3) Akcja „SUPER DUET edycja 2” URL: lokata6m.zpremia.pl; 
4) Akcja „SUPER DUET edycja 3” URL: lokata.zpremia.pl; 
5) Akcja „Bądź aktywny – załóż nowy depozyt” URL: aktywni.zpremia.pl; 
6) Akcja „Tankuj korzyści z Toyota Bank” URL: tankujkorzysci.zpremia.pl" (pisownia oryginalna)
Wczytując się w regulamin najpierw można odnieść wrażenie, że osobą polecającą może być wyłącznie dotychczasowy klient... ale na szczęście tak źle nie jest. Mamy bowiem również zapis, że polecać mogą także osoby, które:
"nie posiadały w okresie od 07.04.2015 roku do dnia 29.08.2016 roku Konta Jedynego w Banku (Nowy Klient Banku, który przystąpił do Akcji „Lokata” i złożył wniosek o Konto Jedyne w Banku)" (pisownia oryginalna)
Zresztą dalej, w innym punkcie regulaminu, mamy też wzmiankę, że w promocji można być jednocześnie osobą poleconą i polecającą.

Osobami polecającymi nie mogą być pracownicy banku oraz wszyscy, którzy rozwiązali z bankiem umowę o Konto Jedyne w okresie od 7.04.2015 do 29.08.2016 r.

Z kolei osobami poleconymi mogą być:
"pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...)
które nie posiadają i nie posiadały w okresie od 07.04.2015 roku do 28.08.2016 roku Konta Jedynego w Banku (Nowy Klient Banku)"

Zasady programu poleceń


Aby polecać, należy zalogować się na stronie promocji i wygenerować kod, który podczas składania wniosku o konto (również w ramach promocji Toyota Banku i Agory) musi wykorzystać osoba polecona. Ale to nie wszystko. Osoba polecona musi podać też imię, nazwisko oraz adres mailowy użyty przez polecającego podczas rejestracji.

Osoba polecająca otrzyma premię 50 zł za skuteczną rekomendację, czyli taką gdzie osoba polecona poda kod polecenia w swym wniosku o konto w Toyota Banku oraz warunki wypłaty premii w akcji "130 dni z premią" zostaną spełnione zarówno przez osobę polecającą, jak i przez osobę polecaną.

Maksymalnie za polecenia można zdobyć 250 zł co oznacza, że opłaca się skutecznie polecić wyłącznie pięć osób. Za kolejne premii już nie będzie.

Powiadomienie o zakwalifikowaniu do wypłaty premii dodatkowej przyjdzie mailem do 17.01.2017 r. wraz z informacją o uzyskaniu prawa do premii za lokatę. W takim samym terminie nastąpi również jej wypłata (do 14.02.2017 r.).

Łącznie, w najbardziej optymistycznym wariancie (czyli przy założeniu, że konto zakłada nowy klient i zgarnia maksymalną pulę za polecenia) do zarobienia jest 350 zł. Zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie, premie w tej kwocie zwolnione są z podatku dochodowego.

Lokata i konto - prześwietlenie oferty


Lokata "Plan Depozytowy na 130 dni" to nowość w ofercie banku. Zasady prowadzenia Konta Jedynego znane są już obecnym klientom, ale analizuję je również dla tych, którzy dopiero co teraz będą chcieli stać się klientami Toyota Banku.

Lokata "Plan Depozytowy na 130 dni"


Główne cechy tego produktu to:
 • minimalna kwota jednej lokaty: 3 000 zł
 • maksymalna kwota jednej lokaty: 10 000 zł (taką lokatę należy założyć na potrzeby promocji)
 •  okres lokaty: 130 dni; 
 • oprocentowanie: 2,50% stałe
Jeden klient może posiadać nawet 10 lokat tego samego typu, więc łącznie na "Planach Depozytowych na 130 dni" ulokować możesz do 100 000 zł.

Na potrzeby promocji lokatę należy utrzymywać przez co najmniej 70 dni. Jej zerwanie po tym okresie nie będzie skutkować utratą prawa do premii, ale spowoduje brak jakichkolwiek odsetek za okres deponowania środków.

Konto Jedyne


Główne cechy konta otwieranego w niniejszej promocji to:
 • 0 zł za otwarcie konta 
 • 2,49 zł - opłata za prowadzenie konta pobierana "z góry" na początku każdego miesiąca (jest ona jednak zwracana w kolejnym miesiącu w przypadku wykonania płatności katą Super Red III lub Ruby Passion na sumę min. 400 zł miesięcznie) 
 • 0 zł za przelewy złotówkowe zlecane za pomocą bankowości internetowej 
 • 0 zł za wydanie i posiadanie karty płatniczej do konta (zgodnie z regulaminem promocji nie ma konieczności jej wyrabiania; ale pamiętaj, że bez karty nie da się uniknąć opłaty za konto)
 • prowizja za wypłatę gotówki w dowolnym bankomacie w Polsce: 
 • 0 zł za pierwsze trzy wypłaty w miesiącu 
 • 4,50 zł za czwartą i kolejną wypłatę gotówki w miesiącu
Konto Jedyne może również owocować moneybackiem (to już jest oczywiście opcjonalne), jeśli będziesz płacić kartą na stacjach paliw. Toyota Bank będzie Ci oddawać od 5 do 10% Twych wydatków.

Jak wygląda proces otwierania konta? Przebieg opisuje regulamin. W ciągu dwóch dni roboczych od złożenia wniosku o konto skontaktuje się z Tobą konsultant banku celem potwierdzenia wniosku i umówienia kuriera (wtedy można też wskazać inny adres - np. miejsce pracy - w którym chcesz zawrzeć umowę; nie musi być to ani adres zamieszkania, ani korespondencyjny podany we wniosku). W ciągu kolejnych trzech dni roboczych ma dotrzeć kurier, który podpisane przez Ciebie dokumenty odeśle do banku. O aktywacji konta bank powiadomi Cię SMSem.

UWAGA! Dla osób, które skorzystają z promocji Agory i Toyota Banku przygotowałem konkurs. Czeka aż 35 bonów Sodexo o wartości 50 zł każdy. Przejdź do szczegółów>>

Zarejestruj się w promocji zarabiaj z Toyota Bankiem

Bądź na bieżąco z promocjami. i polub na Facebooku:

71 komentarzy:

 1. Jakie jest oprocentowanie tych lokat 130-dniowych?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pod koniec wpisu (fakt, jest on mega długi) znajduje się prześwietlenie oferty konta i lokaty. Oprocentowanie stałe 2,5% w skali roku.

   Usuń
 2. Czy po wypłacie premii można zrezygnować z konta?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Po wypłacie premii można z kontem zrobić co się tylko chce. Czyli także zamknąć ;)

   Usuń
  2. Dzięki za odpowiedź. Jeszcze tylko pytanie jak można później to konto zamknąć?

   Usuń
 3. Kartę trzeba do konta zamawiać? Jeśli nie to uniknę opłaty 2,49 zł?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Karta nie jest obowiązkowa. Aczkolwiek wtedy opłata za konto będzie wynosiła 2,49 zł i nie będzie sposobu na jej uniknięcie. Jeśli będziesz posiadać kartę i wykonasz nią płatności na min. 400 zł wówczas opłata będzie zwrócona.

   Usuń
  2. Nie ma szans na uniknięcie opłaty 2,49. Jakbyś nie cyrklował, i tak Ci ją wydrą. Przerabiałem to.

   Opłatę pobierają "miesiąc z góry" (np. 1 września), a zwracają - po rozliczeniu transakcji (bodaj 400 złotych) za miesiąc poprzedni - do 15-tego dnia po zakończonym miesiącu (tj. w danym przypadku 15 października). Wydałem 400 złotych, jak wymagali, zawczasu, wysłałem wypowiedzenie konta, otrzymali go. Nieudolnie zamykali konto (prawie 2 miesiące), w międzyczasie pobierając opłatę za KOLEJNY miesiąc, w którym konta mieć już nie powinienem. Zgłosiłem reklamację, odpowiedź była miażdżąca: "Nie możemy zwrócić pobranej opłaty (a pobrali ją za kolejny miesiąc z góry), bo na moment potencjalnego zwrotu nie było już konta w Toyota banku." Rozbrajającej w swoje istocie skrót myślowy. Może to taka japan-logika. Nie biorę się rozstrzygać. Po 2-ch reklamacjach machnąłem ręką. Szkoda czasu i nerwów.

   Jest takie powiedzonko: tylko idiota wdaje się w spór z ... idiotą.

   Odpuściłem zatem. I stronię od nich jak najdalej.

   Usuń
  3. W toyota można tylko listem zamknąć konto lub też złożyć wypowiedzenie osobiście na Postępu 18 b w Warszawie. Warto też poinformować że bank po otwarciu konta od razu pobiera opłatę 2,49zł i potem 1-szego każdego miesiąca pobiera ją ponownie. Po spełnieniu dopiero warunków płatności kartą zwracają ją ale dopiero 15-ego miesiąca po miesiącu w którym się spełniło warunek. Co to oznacza oznacza to tyle iż zawsze jesteśmy te 2,49zł do tyłu i jak będziemy zamykać konto to nam ich nigdy nie zwrócą a jak wypowiedzenie złożymy w niefortunny dzień to możemy być i 4,98zł do tyłu. Opłaty tej nigdy nie zwrócą ponieważ zwracają ja tylko na nasze konto w toyota bank (a przecież jak wypowiedzieliśmy umowę to już go nie posiadamy). Tak sprytnie skonstruowany regulamin żeby każdego bez świadomości złoić z kasy. Nie polecam więc tego banku.

   Usuń
  4. I to prawda, że to słaby bank. Chciałem tam otworzyc click konto - dla córki - miało służyć do trzymania kasy z 500+ dla córki - całkiem dobre oprocentowanie. Kurier nie przyjechał. Dzień, dwa. Pytanie mailowe co sie dzieje - zadzwonili, przeprosili. Drugi raz też nie przyjechał. w miedzyczasie przesłali telekody:-) nie wiadomo po co. już nie dzwonie, nie czekam - nie ma to sensu - nie polecam

   Usuń
 4. 50 zł dla starego klienta - kiepsko.
  50 zł minus opłata za konto (5 miesięcy x2,49)to 12,45
  50 - 12,45 to już tylko 37,55. procent z lokaty też lichy bo kasa zablokowana na 5 miesięcy. W promocji konta WBK można było podobną wartość ulokować na 4%
  Temat do przemyślenia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale jak już masz upchane w BZWBK pod korek to trzeba szukać czegoś innego ;) Ja tej promocji nie mówię "nie" ale jeszcze czekam, bo może coś fajnego we wrześniu się jeszcze pojawi. Jak nie to wejdę w promocję pod jej koniec.

   Usuń
  2. Aha, napisałem, że wejdę pod koniec. Rozumiem, że nie liczy się złożenie wniosku do 30. września, a umowę można podpisać nawet później? Czy też trzeba się wyrobić z tym do 30. września?

   Usuń
 5. Z lokaty 72,12 zł odsetek + premia 100 zł.
  Koszty: 2,49 x 7 = 17,43 zł (w najczarniejszym scenariuszu).
  WYNIK NETTO: 154,69 zł co oznacza zysk jak na lokacie 5,36% w skali roku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Weź pod uwagę koszt listu poleconego 4,20 (ek.) / 5,50 (prio.) z wypowiedzeniem, chyba, że jesteś z Wa-wy i chce Ci się jechać do nich osobiście.

   Dla obecnego klienta (z premią 50 PLN brutto) zabieg staje się bardzo słabo opłacalny.

   Usuń
  2. Ale to tylko dla nowych klientów a kto tam nie miał lokaty już mało takich.
   10000 x 2,5% na 130 dni to 79,24 zł + 50 zł premii = 129,24 zł i minus 5 x 2,49 zł to wychodzi że czysty zysk jest na poziomie 116,74 zł
   Te same pieniądze na KGP 4% dają kwotę na 130 dni to 126,79zł a więc więcej o 10,05 zł na korzyść KGP
   Więc nieopłacalne choć na kilka dni przed promocję zamknąłem konto i nie mógł bym brać udziału ale nie ma co żałować.

   Usuń
  3. Nawet w przypadku obecnych klientów opłaca się. Odsetki + premia = zyska jak na lokacie 3,63%. Niestety takiej nie znajdziesz poza promocyjnymi lokatami.

   Usuń
 6. Dla świeżego (czytaj - nowego) klienta ze skłonnościami masochistycznymi temat wydaje się być wart uwagi. Zszargane nerwy - gratis. :)

  OdpowiedzUsuń
 7. Jeżeli założę 10 lokat po 10k "130 dni z premia" to do każdej otrzymam 100 złotych?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety tak dobrze nie ma. Premię można dostać wyłącznie jedną. Bez względu na liczbę założonych lokat.

   Usuń
 8. „Jeśli spełnisz powyższe warunki, organizator akcji do 17.01.2017 r. powiadomi Cię mailowo o zakwalifikowaniu do uzyskania premii.”
  Z podobnej promocji z Raiffeisen Polbank miejscu powyżej agora nic mi nie przysłała i na kilka mail tylko jedna odpowiedz że to nie ich wina.

  OdpowiedzUsuń
 9. nalezy jeszcze dosac ze premie otrzymamy dopiero za 6 miesiecy

  OdpowiedzUsuń
 10. byłam klientem banku, korzystałam z promocji nr 2, więc zaliczałabym się do "starych" klientów. Jednakże nie mam konta od listopada 2015. Z którego linku mam więc skorzystać: dla nowego klienta czy tam gdzie trzeba kliknąć "mam już konto" (gdzie ja go nie mam)... z jakiej premii skorzystam? czy mogę być polecającą i otrzymać 50 zł za polecenie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak zamknęłaś to już po zawodach.

   Usuń
 11. Dla uniknięcia opłaty za kartę 2,49 zł, transakcje na 400 zł mogą być zrobione dowolnie czy wyłącznie na stacjach benzynowych ?

  OdpowiedzUsuń
 12. Jeżeli otworzę konto we wrześniu to czy otrzymam zwrot za moneyback?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Raczej tak, ale musisz spełnić wszystkie warunki wokół czyli te saldo, dodatkowe transakcje.

   Usuń
  2. Czy moneyback może być w jednym miesiącu 5%, drugim 10% oczywiście jeżeli spełnię wszystkie warunki, czy też musi być deklarowane we wniosku ?

   Usuń
  3. Może być różny bo zależy od spełnienia warunków tych sald.

   Usuń
 13. W środę złożyłem wniosek, dziś dzwonił konsultant z banku. Rozmowa króciutka, bo właściwie tylko umówiliśmy kuriera. Zmiana adresu do miejsca pracy przeszła bez problemu.

  OdpowiedzUsuń
 14. Nie mam własnego auta. Czy mogę w zgłoszeniu do promocji wpisać dane auta kolegi i otrzymywać moneyback?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. w sumie nigdzie tego nie weryfikują...

   Usuń
 15. W poprzedniej edycji bank interpretował to inaczej. Uważał że musi być ta sama lokata. Nieważne że odnowiona np jest mniej korzystna. Ale ostatecznie podobno wszystkim uznał reklamacje i liczyły salda. A nie rodzaj posiadanych lokat.

  OdpowiedzUsuń
 16. Z jakiej firmy przyjeżdża kurier ?

  OdpowiedzUsuń
 17. a jak promocja wyglada dla osoby, ktora rozwiazala umowe a miala juz konto jedyne?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. od 07.04.2015 r. do 29.08.2016 r. jeśli ktoś w tym okresie posiadał konto to jest wykluczony

   Usuń
 18. I mnie przyjdzie otworzyć tu konto, bo naprawdę dla starszych stażem bankobiorców posucha. Liczyłem na Smart bank, ale nawet za bezwarunkowo darmowe konto, nie sprzedam się za bilet do kina.

  OdpowiedzUsuń
 19. 2,50 za konto, kpina nie opłaca się, 400zł wydać też.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A przeliczałeś? Albo czytałeś komentarz Anonimowy 30 sierpnia 2016 20:15???

   Usuń
  2. Opłaca się, opłaca. Nawet uwzględniając te opłaty. Bo 2,5% na tle innych lokat nagle zrobiło się też całkiem spoko.

   Usuń
 20. Do 30.09.16 trzeba zarejestrować się na stronie promocji. Czy do tego czasu musi być otwarte również konto ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do tej daty rejestracja i wysłanie wniosku. Zawarcie umowy może być później

   Usuń
  2. Potwierdzam. Dopytywałem o to nawet w banku i ważne jest by wyrobić się do 31 października bo to ostatni termin na otwarcie lokaty.

   Usuń
 21. A dlaczego przy wypełnianiu formularza musiałem wyrazić "zgodę na przetwarzanie przez bank oraz biuro informacji kredytowej moich danych osobowych..."? Czy inni też tak mieli?

  OdpowiedzUsuń
 22. Czy rekomendacja jest jednym z warunków żeby otrzymać 100 zł? czy wystarczy założyć lokatę? Pytam bo składając wniosek nikogo nie polecilem

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli dopiero w tej edycji założyłeś konto z lokatą to tyle wystarczy by wziąć udział w konkursie. Jeśli jednak konto w Toyota Banku posiadałeś już wcześniej i teraz wziąłeś udział w promocji zakładając tylko lokatę to wtedy niezbędne jest jeszcze polecenie.

   Innymi słowy suma premii od Agory musi wynieść co najmniej 100 zł by wziąć udział w konkursie. Więc albo 100 zł za konto z lokatą albo 50 zł za lokatę + 50 zł za polecenie.

   Usuń
 23. Oczekuję kuriera,nigdy wcześniej nie miałem konta w tym banku.A to jest konkurs?Nie biore udzialu w konkursie. Wolę spytać aby potem nie wylewać łez na forum ☺dzięki Złotówa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W promocji Agory i Toyota Banku premia jest gwarantowana. Oprócz tego możesz wziąć udział w konkursie - tu gwarancji wygranej nie ma, ale udział wiele czasu nie zajmuje, a szansa na wygraną jest niemała ;)

   Usuń
 24. Założyłem konto, otworzyłem lokatę 10000 zł i zgłosiłem się do promocji Tankuj korzyści. Jednym z wymogów jest średnie miesięczne saldo na rachunku 1000 zł. Wykombinowałem sobie, że z rana, pierwszą sesją ELIXIR z Wbku przerzucę 16000 zł,a po 14.00 zlecę przelew i jeszcze tego samego dnia pieniące wrócą do Wbeku, nie stracę 4% na lokacie, zaś w Toyocie spełnię wymóg z miesięcznym saldem. Napiszcie proszę czy dobrze myślę, czy to nie wystarczy żeby spełnić wymóg z saldem?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak to z tym saldem nie działa. Saldo jest liczone na koniec dnia. To o czym piszesz to by się liczyło gdyby miał być wpływ.

   Usuń
  2. Przytoczę definicję z regulaminu promocji "Tankuj korzyści do pełna":
   "Średnie saldo Konta – średnie miesięczne saldo środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie obliczone jako suma sald na koniec każdego dnia miesiąca kalendarzowego, podzielona przez ilość dni w danym miesiącu"

   Usuń
 25. Witam
  Mam pytanie odnośnie "Tankuj korzyści do pełna".
  W regulaminie jest napisane "Transakcja Petrol - transakcja bezgotówkowa wykonana Kartą płatniczą na stacjach benzynowych określona Kodem MCC o numerach 5172, 5541, 5542, 5983 lub 9752". Dwa pytanka:
  1. gdzie ja się dowiem czy ta transakcja ma ten kod? Czy gdzieś na wydruku z terminala jest coś takiego?
  2. Czy kupując oprócz paliwa "flaszkę" wódki lub papierosy też dostanę zwrot ?
  z góry dzięki za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety sprawdzić możesz tylko na wyciągu z konta w T-Mobile Usługi Bankowe. Nigdzie więcej się nie dowiesz, nikt publicznie nie podaje i nie ma na wydrukach. Ale normalna stacja typu Orlen, Shell, BP itp. będą mieć taki kod. Niekoniecznie stacje przy Auchan czy Tesco.
   2. Zwrot jest za dowolne zakupy na stacji. Kasę mają jedną, a bank nie widzi co tam kupowałeś ;)

   Usuń
 26. Witam
  Jak do tej pory spełniłem wszystkie warunki, aby otrzymać powiadomienie o zakwalifikowaniu się do wypłaty 100 zł.
  Co jednak, jeśli do 17.01.2017r nie otrzymam powiadomienia na mail?
  Co zrobić,żeby premia nie przepadła z powodu braku wiadomości, której bank z jakiegoś dziwnego powodu nie wyśle na maila?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak mają czas "do 17.01." to oznacza nie mniej, nie więcej, że mail będzie 17.01. Taka jest praktyka działania organizatorów promocji. Na pewno wątku nie przegapisz bo będą komentarze, a jeśli by maila nie było na czas to będzie komentarzy lawina.

   Usuń
  2. Moje pytanie spowodowane jest sytuacją, która mnie spotkała w niedalekiej przeszłości, gdzie również podczas akcji Agory w innym banku, nie otrzymałem maila po terminie, który bank deklarował.
   Ale dziękuję za info :)

   Usuń
 27. Otrzymałam maila od Agory o zakwalifikowaniu do premii.

  OdpowiedzUsuń
 28. A ja nie otrzymalam maila, pomimo spelnionych warunkow.
  Narzeczony dostal.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Maile mają być do 17.01. Poczekaj do jutra, sprawdź czy na pewno spełniłaś warunki i pisz reklamację. Powodzenia

   Usuń
 29. Mail jest, dane uzupełnione. Czekam na przelew. No i nieśmiało liczę jeszcze na Sodexo od Złotówy :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Myślę, że najpóźniej jutro wyślę maile informujące o przyznaniu bonów :)

   Usuń
 30. gdzie nalezy złożyc reklamację? Agora czy Toyota?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czas na przesłanie maili Agora ma do 17.01.2017 r., więc jeszcze chwilka jest. Na blogu pojawi się wpis na temat uzupełnienia danych i o procesie reklamacyjnym.

   Na szybko: opis składania reklamacji znajduje się w rozdziale V regulaminu.

   Usuń
  2. Zgodnie z zapowiedzią wpis przypominający o spełnieniu warunków dot. finalizacji promocji, jak również informujący o procesie reklamacyjnym już jest na blogu - tutaj.

   Piszę tam również o rozstrzygnięciu konkursu dla Czytelników bloga Bankobranie.

   Usuń
 31. Witam.
  Jest kasa za założenie konta :) Czy ktoś z czytających bloga otrzymał kasę lub maila o przyznaniu premii za polecenie ? Poleciłem 2 osoby, obie założyły konta + lokaty zgodnie z instrukcją a maila informującego o przyznaniu bonusu (ani tym bardziej kasy) za polecenie nie znalazłem.
  Pozdrawiam
  Rafał

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mam tak samo -wpadła kasa za założenie a nie wpadła za polecenie. Pisać reklamację czekać do 14.02 ?

   Usuń
  2. Za polecenie premii też brak. Czekam do 14-go.

   Usuń
  3. Dołączam i ja. No ale chyba jednak zaczekam jeszcze te kilka dni.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...