Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Premia po 500 zł rocznie za lokatę db Plan 500+ w Deutsche Banku

720 zł od mBanku650 zł od VeloBanku ⭐ 600 zł od: Millennium i BNP Paribas ⭐ 500 zł od: ING i Santandera900 zł od Citi

19.08.2016

Premia po 500 zł rocznie za lokatę db Plan 500+ w Deutsche Banku

W Deutsche Banku do zgarnięcia czeka premia 500 zł rocznie za założenie lokaty db Plan 500+.

Nazwa może być myląca, bo w przypadku tej oferty nie trzeba być beneficjentem programu 500+. Chodzi tu o oszczędzanie i odkładanie pieniędzy na przyszłość dziecka. Nawet jedynaka, któremu nie przysługuje rządowe świadczenie. Premie nawet po 500 zł możesz otrzymywać co roku jako dodatek do odsetek.

Promocja "db Plan 500+Premia" skierowana jest zarówno do nowych, jak i obecnych klientów Deutsche Banku. Aby wziąć w niej udział niezbędne jest posiadanie dziecka poniżej 18. roku życia. Każdy rodzic/opiekun prawny ma możliwość założenia jednej lokaty tego typu na każde posiadane dziecko. Aby skorzystać z lokaty należy założyć (lub już posiadać) konto osobiste w Deutsche Banku. Oprócz lokaty otwarte zostanie również Konto Oszczędnościowe 500 Plus. Pierwsza wpłata na lokatę powinna nastąpić w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otwarcia.

Lokata db Plan 500+Premia jest długoterminowym depozytem bankowym do którego można, a właściwie trzeba regularnie dopłacać. Comiesięczne wpłaty mogą wynosić od 100 do 500 zł. Środki zgromadzone na lokacie objęte są oprocentowaniem równym stawce WIBID O/N (więcej o tej stawce nieco niżej).

Zgodnie z regulaminem:
"Nagrodą dla Posiadacza uczestniczącego w Programie db Plan 500+Premia jest Premia w wysokości odpowiadającej 1/12 sumy Wpłat na rachunek Lokaty w roku poprzedzającym kapitalizację odsetek na rachunku Lokaty, za który Posiadacz uczestniczący w Programie db Plan 500+Premia uzyskał prawo do otrzymania Premii".
Jeśli więc co miesiąc będziesz na lokatę wpłacać po 100 zł to po roku dostaniesz premię 100 zł. Jeśli wpłaty będą wynosić po 500 zł miesięcznie to wtedy dostaniesz 500 zł. Wypłata bonusu nastąpi na Konto Oszczędnościowe 500 Plus w terminie do 20 dni roboczych po rozpoczęciu kolejnego roku lokaty. Bonus, a także i kolejne coroczne bonusy będą do Twej dyspozycji, ale lokatę należy utrzymywać przez dłuższy okres:
"Kwota wypłaconych Premii podlega zwrotowi przez Posiadacza w przypadku złożenia przez niego dyspozycji likwidacji Lokaty w okresie 5 lat (słownie: pięć) liczonych od dnia dokonania pierwszej Wpłaty na Lokatę. Kapitał Lokaty zostanie pomniejszony o kwotę stanowiącą równowartość wszystkich wypłaconych przez Bank Premii na Konto Oszczędnościowe"
Pięć lat to już bardzo długi okres, ale de facto jest to półmetek lokaty. Bo db Plan 500+ to lokata 10-letnia z kapitalizacją odsetek co roku. Oprocentowanie lokaty jest aktualizowane codziennie i ustalane na podstawie stawki WIBID - stopy procentowej obowiązującej na rynku międzybankowym, czyli stawka po której banki pożyczają sobie pieniądze na jeden dzień. W chwili obecnej WIBID O/N wynosi 1,37% w skali roku. Stawka nie powala... ale gdy doliczymy coroczną premię już robi się ciekawiej.

Każdy klient może posiadać tyle lokat ile ma dzieci:
"Liczba Lokat, jakie Posiadacz uczestniczący w Programie db Plan 500+Premia może otworzyć, odpowiada udokumentowanej przez Posiadacza, (...), liczbie dzieci posiadanych przez Posiadacza, pozostających z Posiadaczem we wspólnym gospodarstwie domowym oraz małoletnich, których opiekunem prawnym został ustanowiony Posiadacz, pozostających z Posiadaczem we wspólnym gospodarstwie domowym, które w dniu otwarcia Lokaty nie osiągający 18 roku życia, jednak nie więcej niż 5 (słownie: pięć) Lokat."
A udokumentować posiadanie dziecka/dzieci należy poprzez okazanie dla banku aktu urodzenia dziecka lub jego dowodu osobistego albo paszportu.


Ile da się zarobić?


Zakładając regularną, comiesięczną wpłatę 500 zł, przez okres pięciu lat uzbiera się 30 000 zł kapitału. Odsetki (dla ułatwienia wyliczeń przyjmuję stawkę WIBID O/N na stałym poziomie 1,37% w skali roku) po okresie 60 miesięcy wyniosą ok. 893 zł. Gdy dorzucimy do tego premie wypłacane co roku w wysokości 500 zł to wynik wygląda już o wiele lepiej. Wraz z wpłaconym kapitałem uzbiera się już 33 393 zł.

Gdyby próbować dojść do takiego samego wyniku odkładając regularnie po 500 zł co miesiąc przez pięć kolejnych lat, trzeba by teraz znaleźć konto oszczędnościowe z oprocentowaniem wynoszącym ok. 5,13% w skali roku.

Wyliczenia oparłem o wpłacane kwoty 500 zł. Odkładać można oczywiście mniejsze kwoty (np. po 100 zł miesięcznie). Odsetki i premie co rok wypłacane będą proporcjonalnie mniejsze, ale nadal ostateczny wynik będzie odpowiadał efektom jakie przyniósłby produkt oszczędnościowy z oprocentowaniem wynoszącym ok. 5,13% w skali roku. To wynik bardzo dobry i w chwili obecnej nie do osiągnięcia jeśli chodzi o standardowe oferty bezpiecznych form lokowania oszczędności (jak lokaty czy konta oszczędnościowe).

Na co uważać? 


Osobiście jestem zwolennikiem umów krótkoterminowych, depozytów na kilka miesięcy, braku lojalek itp. W tej promocji mamy do czynienia z umową wieloletnią. Na co więc szczególnie warto zwrócić uwagę? Oprocentowanie lokaty jest zmienne i uzależnione od stawki WIBID O/N. Ta może się zmieniać, ale zmiana ta nie będzie decyzją banku, ale stawką rynkową. Choć i owszem zwrócić należy uwagę, że oprocentowanie lokaty nie jest określone w regulaminie, ale w tabeli oprocentowania, którą bank może zmienić. Na poprawkę trzeba jednak wziąć fakt, że to nie oprocentowanie odgrywa kluczową rolę w tej promocji, ale dodatkowa premia, która przewyższa zyski z oszczędności.

Innym zobowiązaniem w długim okresie mogłoby stać się konto osobiste. W chwili obecnej jest ono bezwarunkowo darmowe (w wariancie bez karty - piszę o tym szczegółowo nieco niżej). Z czasem bank może zmienić ofertę, ale... tu z pomocą przyjść może dyrektywa Unii Europejskiej, która nakłada na banki obowiązek oferowania rachunku do podstawowych rozliczeń bez kosztów. Nawet gdyby więc miałyby się zmienić w przyszłości opłaty i prowizje dla konta obecnie otwieranego, w przyszłości raczej nic nie powinno stać na przeszkodzie zmiany konta na to ze stawką 0 zł za prowadzenie.

W najczarniejszym scenariuszu, czyli przy zerwaniu lokaty przed upływem pięciu lat stracić można wypłacone doroczne premie. Rozwiązanie umowy nie wpłynie na naruszenie wpłaconego kapitału, ani na standardowe odsetki.

Prześwietlenie oferty


Na potrzeby promocji oprócz lokaty założyć należy też (jeśli już nie posiadasz) konto osobiste w Deutsche Banku oraz konto oszczędnościowe.

Z kont osobistych w ofercie Deutsche Banku najbardziej przystępnym jeśli chodzi o utrzymanie i warunki prowadzenia wydaje się db Open. Jego główne cechy to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta (bez dodatkowych warunków do spełnienia)
 • opłaty za przelewy złotówkowe Elixir zlecane w bankowości internetowej db easyNET
  • 0 zł w przypadku przelewu na rachunek w Deutsche Banku
  • 0,50 zł w przypadku przelewu na rachunek w innym banku

   Autoryzacja przelewów i innych dyspozycji odbywać może się na dwa sposoby - za pomocą karty z hasłami lub za pomocą haseł SMS. Pierwsza z nich wiąże się z opłatą 20 zł za aktywację. Hasła SMS są darmowe
 • 0 zł za wydanie i wznowienie karty płatniczej VISA Electron EMV / IQ World Mastercard lub karta MasterCard Debit Standard (wybraną kartę można wskazać podczas zakładania konta)
 • 0/10 zł - opłata miesięczna za kartę VISA Electron EMV / IQ World Mastercard nie jest pobierana w przypadku wykonania płatności kartą na sumę min. 700 zł miesięcznie lub
  0/8 zł - opłata miesięczna za kartę MasterCard Debit Standard nie jest pobierana w przypadku wykonania płatności kartą na sumę min. 500 zł miesięcznie
 (karta do rachunku nie jest jednak wymagana w regulaminie promocji)
 • wypłata gotówki w bankomacie:
  • 0 zł w przypadku bankomatów sieci Euronet, DB Polska S.A. oraz sieci bankomatów grupy Deutsche Bank na świecie, Bank of America (Stany Zjednoczone), Scotiabank (Kanada, Chile, Meksyk), BNP Paribas (Francja), Westpac (Australia, Nowa Zelandia), Barclays (Wielka Brytania, Kenia, Mauritius, Tanzania, Zimbabwe)
  • 2,00% min. 8,00 zł w przypadku wypłat w pozostałych bankomatach
Z kolei konto oszczędnościowe w Deutsche Banku to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za pierwszy przelew w miesiącu na rachunek w Deutsche Banku (i 10 zł za każdy kolejny)

102 komentarze:

 1. Da się jakoś zrobić symulacje? Wyliczenie ile po 5 latach wyjdzie? Czy to się opłaca?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wpis uzupełniony. Jest symulacja dla składki 500 zł miesięcznie, dzięki czemu wiadomo jaki będzie wynik po pięciu latach i dodaniu odsetek oraz premii. Wychodzi zysk odpowiadający oprocentowaniu (jak na lokacie lub koncie oszczędnościowym) ponad 5% w skali roku.

   Usuń
 2. 30000 zł i 893 zł odsetek? Słaaaabo.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trzeba jednak zauważyć, że tutaj kapitał lokaty jest budowany systematycznie i te 30 000 zł będzie ulokowane dopiero w ostatnim, 60. miesiącu. Wcześniej to będzie 500 w pierwszym (i jako jedyna część procentować może przez cały okres), 1 000 w drugim, 1 500 zł w trzecim miesiącu itd.

   Usuń
 3. Jest możliwa opcja że będę wpłacać przez pierwsze lata po 100 zł miesięcznie (1200 zł) a później zwiększę wpłaty i np. w piątym roku wpłacę 6 tys? Mniejszy kapitał zamrożę, bo przez 4 lata 4800, a po 5-ciu latach 10800 zł, ale premii 900 zł + odsetki.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można. A już chcąc wycisnąć maksa z maksów to można raz na rok wpłacić 100 zł przez 4 lata rezygnując z tych premii, a później na koniec piątego roku 6000 zł. Wyjdzie za krótki okres 6400 + 500 zł + drobne odsetki

   Usuń
  2. Po co płacić stówę rocznie? Wystarczy chyba 100 w pierwszej wpłacie, a potem przez 5 lat nic i dopiero owe 6000.
   Aczkolwiek - jak pisałem niżej - warto być może zastanowić się nad przynajmniej jeszcze jedną wpłatą 6000 za 4 lata (na rok przed zakończeniem).

   Usuń
 4. mama założyła mi kiedyś takie coś w połowie lat80-tych płacała regulanie przyszedł ..... niejaki balcerek starczyło na kurtke zimową

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No bo przyszła inflacja a do tego Balcerowicz i bogaci się wzbogacili a biedni zbiednieli. Nastał kapitalizm.

   Usuń
 5. Co to za jakieś lepsze traktowanie ludzi z dziećmi ? Czyżby DB brał przykład od PISU ? :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Raczej z ogólnej socjalistycznej atmosfery na świecie. Partie które nie są socjalistyczne są rzadkie i praktycznie nieistniejące (jako że nie mają jak przekupić głosujących). Partie narodowe też są socjalistyczne. Największe społeczne odkrycie XX wieku - można przekupić ludzi ich własnymi pieniędzmi.

   Usuń
  2. Politykę odstawmy na bok. Rozmawiajmy o pieniądzach :)

   Usuń
 6. przez 5 lat to ruszy inflacja i napewno bedą lokaty na 5 %

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale WIBID wtedy też pójdzie do góry. Nie będzie wyższy niż oprocentowanie najlepszych lokat, ale wzrośnie. Szybciej od lokat, bo ta stawka jest wskaźnikiem wyprzedzającym rynek.

   Usuń
 7. Upraszczając:
  W zasadzie to opisana lokata jest serią lokat.
  Najpierw zamrażamy na 5 lat 100zł – to warunek, a następnie:
  1. Za rok stajemy przed możliwością założenia 4-letniej lokaty z oproc. 3,2% rocznie
  2. Za 2 lata stajemy przed możliwością założenia 3-letniej lokaty z oproc. 3,8% rocznie
  3. Za 3 lata stajemy przed możliwością założenia 2-letniej lokaty z oproc. 5% rocznie
  4. Za 4 lata stajemy przed możliwością założenia rocznej lokaty z oproc. 8,5% rocznie
  5. Za 5 lat stajemy przed możliwością założenia 21dniowej lokaty z oproc. 37% rocznie.

  Na pewno warto skorzystać. Wpłacić dziś stówę, ustawić alerty w kalendarzu google, a za 5 lat skorzystać z opcji nr 5.
  A czy pozostałe punkty też są opłacalne, to już każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Ja lokaty na 4 lata z takim oprocentowaniem raczej nie chcę, ale jeśli stopy nie wzrosną, to z nr 4 (rocznej lokaty na 8,5%) grzech byłoby nie skorzystać.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wystarczy, że DB wprowadzi opłaty za konta, i (jak mawiał klasyk) "cały misterny plan w ...".

   PS: Zgodnie z Regulaminem promocji, trzeba otworzyć NAWET(!) 2 konta:

   pkt. 4:
   W Programie db Plan 500+ Premia może uczestniczyć Posiadacz, który spełni ŁĄCZNIE(!) następujące warunki:
   a) posiada lub otworzy Konto osobiste w Banku,
   b) ...
   c) otworzy Konto Oszczędnościowe.

   Nawet (jak wspomniał Mr.Złotówa) jeżeli bank byłby zobowiązany do utrzymania jakiegoś konta darmowego, to nie ma przeszkód, by za konto oszczędnościowe zaczął kasować. W ramach zabezpieczeń własnych interesów, w umowie lokaty bank zapewne powiąże lokatę z tymże rachunkiem oszczędnościowym. Na nic wówczas darmowy ROR. Następnie, cynicznie, np. w 5-tym roku bank wprowadza opłaty za to konto i w ten o to sposób albo strzyże baranki, pozbawiając je zysku, albo uzyskuje darmowe aktywa na 4 lata (jeżeli baranki będą chciały opuścić płatną zagrodę). W obu przypadkach - frajer jest jeden. I bank raczej nim nie będzie.

   Usuń
  2. Jeśli będzie wymagane powiązanie numerów rachunków to chyba można jeszcze zrobić coś takiego jak konwersja? Inne konto, ale numer ten sam się zachowuje.

   Usuń
  3. Można... co najwyżej pomarzyć. Nie bądź naiwny. Myślisz, że bank (nie słynący z wielkiej rozrzutności) wymyśla wieloletni tor przeszkód po to, by jakiś baranek mógł na skróty dotrzeć do mety? "Nie z nami te numery, Brzęczyszczykiewicz." :)

   Usuń
  4. Moim zdaniem wyliczenia są bardzo błędne i bardzo mocno zaniżają realne oprocentowanie, szczególnie w ostatnich latch. Musiałeś zrobić jakieś błędne założenia.
   Może dałeś narastająco kwotę lokaty, a to błąd. Jeżeli dzielisz lokaty na 5 różnych to każda ma 6tys. wkładu i nie można sumować. Jakbyś sumował gto wtedy należy je traktować jako 4 lokaty roczne i jedna 21 dniowa.

   Usuń
 8. Jak nałapią klientów, to po jakimś czasie zmienią warunki TPiO i zaczną np. kasować za konto 10-20 złotych miesięcznie. Praktyki takie w Deutschebanku są znane. Są u nich konta, które (w promocji kredytowej) kosztują po 25 złotych miesięcznie. W ten o to sposób, nie tylko odbiją sobie obiecanki (500+), zaś jeszcze zarobią na darmowych depozytach klienta i obłowią się na tzw. kosztach utrzymania rachunku. Zalatuje miną na kilometr, zwłaszcza po tarapatach Centrali DB i usilnym poszukiwaniem środków na poprawę wyniku finansowego.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odkąd się bawię w bankobranie, wiele razy widziałem takie pogróżki i nigdy się nie ziściły. Tym razem też w to nie uwierzę. Zwłaszcza, że czym tu ryzykuję? Wpłacę 100zł raptem - jak będzie trzeba to wyjdę z tego bez szwanku. A jeśli nie będą kombinować, to za zamrożenie 100zł na 5 lat zarobię 500zł, lub jeszcze domroże 6000 na ostatni rok i zgarnę 1000zł (p. mój post powyżej).

   Usuń
  2. Najwyraźniej zbyt krótko "się bawisz" w bankobranie.

   Jak w 2002 roku był wprowadzany podatek Belki wiele banków oferowało lokaty tzw. "antypodatkowe". Myk polegał na tym, że, jeżeli założyło się taką lokatę (długoterminową) przed wprowadzeniem podatku, po jej zakończeniu bank wypłacał środku bez dodatkowego obciążenia. Pamiętam, mBank oferował wówczas produkt pt. "Lokata Forteca". Okres lokowania był dość długi, dokładnie nie pamiętam, ale coś ok. 3-6 lat. W momencie rozpoczęcia obowiązywania podatku zysk był ewidentny. Aczkolwiek w perspektywie tych kilku lat, bank zdołował oprocentowanie tego produktu tak bardzo (a mógł wprowadzać korekty oprocentowania), że lokaty z Belką wychodziły lepiej, aniżeli ten wspaniały produkt.
   Dla jasności - nie wszedłem wówczas w ten interes. Czułem, że będzie z tym jakiś przekręt. I tak faktycznie się stało, zwłaszcza, że kilkuletnia perspektywa, to multum czasu.

   Jak się mówi, człowiek uczy się na błędach. Z poprawką, że mądry - na błędach obcych, a mniej mądry - na własnych. ;)

   Usuń
  3. Frajerzy są wszędzie. Jak się wchodzi w instrumenty, których zasady mogą być zmieniane w czasie ich trwania, to potem można obwiniać tylko siebie.
   W tym przypadku jest zgoła inaczej.
   Wsadzenie tam pieniędzy od początku to faktycznie zamrożenie kasy na 5 lat - ewentualne wprowadzenie opłat za konto mogłoby zjeść zysk.
   Ale wkładając 100zł dziś +6000 za 4 lata +6000 za 5 lat (o ile do tego czasu nic nie wykombinują) to ŻADNE ryzyko a lokata odpowiadająca lokacie 15%.
   Jeśli tak łatwy do zdobycia 1000 jest dla Ciebie nieapetyczny, to doprawdy nie wiem, co robisz na tym blogu:p

   Usuń
  4. Rozumiem, że wchodzisz. Życzę powodzenia i trzymam kciuki. BO cóż więcej mogę. Za 5 lat pogadamy. Oby nie w klimatach Zabłockiego. :)

   PS: Co robię na tym blogu? Korzystam z pewnych ofert (w obu tego słowa znaczeniach). Nie łykam jednak wszystkiego jak pelikan. No i myślenia staram się nie wyłączać. :)

   Usuń
  5. spoko. Rozumiem, że nie bierzesz udziału w każdej promocji, bo niektóre odrzucasz jako ryzykowne - ja też tak robię. Ale zwyczajnie się dziwię, że właśnie tę promocję uznałeś za ryzykowną - że szkoda Ci zamrozić 100zł (bez ryzyka, bo nawet to 100zł w razie czego szybko wyciągniesz) dla nagrody 5 lub 10 razy większej.
   Trudno mi wyobrazić sobie bezpieczniejszy pomysł na 500-1000zł.

   Usuń
 9. Przy 1 dziecku mogę założyć 1 lokatę, czy małżonka również?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W regulaminie jest tylko, że "W przypadku likwidacji Lokaty przed terminem zapadalności, Posiadacz nie może ponownie założyć Lokaty na to samo dziecko" ale to raczej odnosi się do innej sytuacji. Nic innego w regulaminie nie ma co by zabraniało założyć rodzicom odrębne lokaty na jedno i to samo dziecko.

   Usuń
  2. Możesz założyć Ty jako ojciec 1 lokatę na dziecko(jeśli posiadasz jedno dziecko) i małżonka również (jeśli posiada 1 dziecko)

   PS. Sprawdzone - założyłem 3 lokaty na 3 dzieci i wczoraj Żona otrzymała potwierdzenie otwarcia - dodam że konta i lokaty zakładane były przez internet

   Usuń
  3. Mamy z żoną wspólne konto bdNet, ja założyłem lokatę, a żonie odmówiono założenia podobnej na to samo dziecko. Facet w Lublinie twierdził, że system odrzuci taki wniosek, bo ma już wprowadzone dane tego dziecka. To co o tym sądzić?
   Michał czy macie dwa oddzielne konta czy jedno wspólne?

   Usuń
 10. UWAŻAJCIE NA TEN BANK! JEST NA LIŚCIE ZAGROŻONYCH BANKÓW I W RAZIE CZEGO ZABLOKUJĄ WAM KAPITAŁ!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Że niemiecki DB ma problemy to nie nowość. Analogiczna sytuacja: Pekao i Unicredit. Deutsche Bank Polska podlega BFG.

   Usuń
 11. A tak z innej beczki... ktoś się orientuje jak założyć w mBanku lokate na wejście? Czy można tego dokonać jakoś z bankowości mobilnej lub internetowej?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z tego co mi powiedziano na infolinii to trzeba złożyć wniosek o tą lokatę, przy okazji zakładając konto. A ja założyłem je przez Moneymanię więc już lokaty nie mogłem.

   Usuń
 12. do postów yasioo: zerknij w Regulamin, za zamrożenie pojedyńczych stówek co roku nie uzyskasz żadnych nagród, gdyż "Posiadacz uczestniczący w Programie db Plan 500+Premia uzyskuje prawo do Premii, jeżeli spełni warunek regularnych Wpłat na Lokatę, tj. gdy w danym roku jej trwania suma Wpłat wyniesie co najmniej 1200 PLN."

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja nie pisałem że planuję zamrażać stówkę w każdym roku, a jedynie w pierwszym roku, bo to jest obowiązkowa pierwsza wpłata.
   Potem przez kolejne lata zapomnę o lokacie, a dopiero pod koniec jej trwania wpłacę 6000 (lub może jeszcze 6000 rok przed zakończeniem)
   Jest napisane "w DANYM roku" a nie "w każdym roku", czyli premię dostanę za ten rok, w którym wpłacę 1200+, a mnie nie interesuje premia w pierwszych 3 latach, a jedynie w ostatnim (lub ostatnich dwóch).

   Usuń
  2. Zgadza się! MOżna tu pokombinować minimalizując zamrażanie kapitału ale też ryzyko zmiany opłat za konto.

   Usuń
 13. jest też możliwość:
  wpłacasz 100zł na rozpoczęcie,
  Przed upływem roku dopłacasz 5900zł - dostajesz premię 500zł
  Przed upływem 2roku dopłacasz 6000zł - dostajesz premię 500zł
  Przed upływem 3roku dopłacasz 6000zł - dostajesz premię 500zł...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jest i wtedy przelicznik na oprocentowanie standardowej lokaty/konta oszczędnościowego daje jeszcze wyższy procent, bo choć odsetek mniej to jednak krótszy okres zamrożenia gotówki.

   Usuń
 14. A jak jest z opłatą miesięczną za kartę debetową, czy można zakładać ROR bez tej karty bądź ją czy to nie aktywować czy też zastrzec?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma konieczności wyrabiania karty. Zgodnie z regulaminem promocji należy założyć (lub już posiadać) konto osobiste, a do tego Konto Oszczędnościowe 500 Plus i Lokatę db Plan 500+Premia.

   Usuń
 15. Czy można konto z tą lokatą założyć w oddziale banku, czy tylko przez internet?

  OdpowiedzUsuń
 16. Czy ja dobrze pacze: nie ma możliwości wypłaty środków w trakcie trwania lokaty?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Możesz. Ale jeśli wycofasz kasę z lokaty przed upływem 5 lat to tracisz premie. Tylko odsetki zostają.

   Usuń
 17. Nie ma możliwości wypłaty, jest możliwość likwidacji.

  OdpowiedzUsuń
 18. Witam. Chciałem założyć lokatę db plan 500+ na inną osobę z rodziny gdyż sam nie posiadam dzieci. Ze względu na jej niskie dochody, pobiera różne świadczenia, np 500+ na dziecko, jakieś zapomogi z GOPS-u itp. Czy założenie lokaty i zyski z niej, to że, niby ona ma oszczędności (ja będę wpłacał na lokatę) nie wpłynie to na otrzymywane świadczenia, nie zostaną wstrzymane, odebrane? Może ktoś zna odpowiedź, bo jeśli będzie z tym problem, to nie chce robić jej problemu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To nie jest żaden dokumentowany dochód typu wynagrodzenie, renta, zasiłek, przychód z najmu czy cokolwiek takiego które widoczne byłoby na zaświadczeniu z US. Lokatę może mieć każdy. Bogaty i biedny, bo zasiłki raczej nie są przyznawane na podstawie posiadanego majątku ale dochodów. Podatek od odsetek bank odprowadza jako zryczałtowany więc też luz.

   Usuń
  2. Lepiej się zastanów, czy będziesz w stanie wyciągnąć te pieniądze po 5-ciu latach. Formalnie będą to pieniądze tej osoby. Nawet jeśli ona jest uczciwa, to może jej się coś przydarzyć, a wtedy masz pozamiatane. Wątpię, by spadkobiercy byli na tyle wspaniałomyślni, by oddać Ci tę kasę. Przerabiałem podobną sytuację z sąsiadką, która kiedyś pożyczyła mi pieniądze (kilka tysięcy). Po jakimś czasie odeszła. Pewnego dnia przychodzi do mnie jej córka z umową pożyczki (tą, którą miała sąsiadka) i pyta się o te pieniądze. Na szczęście miałem na swoim egzemplarzu ręcznie napisane przez sąsiadkę adnotację, że kasę zwróciłem + data + podpis. Na swoim egzemplarzu sąsiadka tego nie pisała. Co by było, gdybym tego nie miał? Nie minęło 3 lata, więc sprawa się jeszcze nie przedawniła.

   Jak powiada przysłowie: chcesz stracić przyjaciela - pożycz mu pieniądze.

   Usuń
  3. Prawda, muszę się zgodzić że, różne są sytuacje co do pożyczania pieniędzy, sam już się nie raz przekonałem niestety. Dziękuje za odpowiedz i za ostrzeżenie.

   Usuń
 19. A co z zapisem "Posiadacz uczestniczący w Programie db Plan 500+Premia uzyskuje prawo do Premii, jeśli spełni warunek REGULARNYCH WPŁAT na Lokaty, tj. gdy w danym roku jej trwania suma Wpłat wyniesie co najmniej 1200 PLN."
  Chodzi mi o zapis regularnych wpłat. Bo większość tu pisze, że np. w 5 roku wpłaci 6tyś. i dostanie 500zł,a co zapisem regularne wpłaty? Nie oznacza to przypadkiem, że trzeba wpłacać co miesiąc stałą kwotę, aby uzyskać prawo do premii? Tego nie rozumiem w waszych wypowiedziach.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Regularne wpłaty nie są zdefiniowane jak często mają się pojawiać. Jest tylko to by wpłacać min. 1200 zł na rok. Możesz więc wpłacać 100 zł co miesiąc, 600 co pół roku albo jak chcesz. Dostaniesz premię = 1/12 wpłaconej kwoty. Regulamin mówi że premia jest "za dany rok" więc jak w którymkolwiek roku jej nie zdobędziesz to nie oznacza to że nie będziesz mieć prawa w roku czy latach kolejnych.

   Usuń
  2. Jest przecież określenia regularne wpłaty i brzmi: tj. gdy w danym roku jej trwania suma Wpłat wyniesie co najmniej 1200 PLN.
   Takę właśnie definicję w regulaminie zawarł bank, jest top może definicja odbiegająca od typowego określenia regularności, ale taką już bank wymyślił.

   Usuń
 20. Mam jeszcze jedno pytanie.
  W tabeli oprocentowania jest zapis Oprocentowanie w skali roku w
  przedziale kwotowym dla salda:
  do 5000 PLN - Wysokość oprocentowania ustalana jest codziennie jako równowartość stopy referencyjnej WIBID O/N
  powyżej 5 000 PLN - 0%.
  Czyli teoretycznie wpłacając w pierwszym roku co miesiąc 500zł to w 11 miesiącu będzie 5500zł.wtedy przekroczymy 5000zł więc odsetek nie ma?
  Dobrze to rozumiem czy coś źle rozumuję.
  Potrzebuje pomocy bankobiorcy w rozumieniu tych kwestii.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W tabeli oprocentowania na stronie 4 jest o stawce dla db Konta Oszczędnościowego 500 Plus - tam faktycznie oprocentowaniem równym stawce WIBID O/N objęte są tylko środki do 5 000 zł. Informacje o oprocentowaniu lokaty db Plan 500+ (czyli tej na którą się dopłaca) znaleźć można na stronie 7 tejże tabeli. Stawka WIBID O/N obowiązuje dla dowolnej sumy środków.

   Usuń
 21. Po jakim czasie przyjeżdża kurier z umową? 27 sierpnia dostałem maila potwierdzającego złożenie wniosku, a w nim było napisane, że kurier skontaktuje się ze mną w ciągu kilku dni. Do dnia dzisiejszego cisza.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jak dzwoniłem to powiedziano mi, że kurier przyjedzie do 14 dni

   Usuń
 22. Witam serdecznie!
  Chciałem podziękować za super bloga. Naprawdę wiele razy już skorzystałem i super że pisze Pan o pułapkach.
  Założyłem ostatnio db Plan 500+ w Deutsche Banku. Zastanawia mnie tylko czy można by jeszcze bardziej zmaksymalizować zyski wpłacając przez 11 miesięcy po 100 zł w 12.miesiącu 4900zł . Po roku na koncie byłoby 6000zł czyli maksymalna suma wpłat . Pytanie tylko czy nadal należałaby sie premia 500zł, czy wymagane jest regularna płatnosc po 500zł? czytajac regulamin i warunki wydaje się że tak:). Oznaczałoby to że mając inne wolne środki przez 11 miesięcy trzymamy 4400zł na lokacie np 2,5%:) mając zysk 2,5% rocznie niż 1,3%. Robert Redliński

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Premia wypłacana jest co roku w wysokości 1/12 sumy wpłat. Więc ich częstotliwość nie ma znaczenia. Nawet raz na rok w 12 m-scu możesz wpłacić 6 tys. i będzie got by dostać 500 zł.

   Usuń
  2. Oczywiście poza pierwszym rokiem bo te p-wszą wpłatę trzeba zrobić w ciągu 30 dni. No ale to starczy 100 zł a później w 12 m-cu może być 5900

   Usuń
 23. Już jest zmiana tabeli opłat i prowizji. Od 15 listopada prowadzenie konta 5 zł było be opłat.
  Trzeba się chyba jeszcze raz zastanowić!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli to możliwe podeślij proszę nową tabelę opłat na bankobranie@gmail.com

   Usuń
  2. Nie ma tabeli jest informacja po zalogowaniu do serwisu:

   "„Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. – dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej” (dalej Tabela).
   Treść „Tabeli” uwzględniająca planowane zmiany dostępna jest na stronie internetowej: http://www.deutschebank.pl oraz w Oddziałach Banku.
   Zgodnie z postanowieniami par. 22 ust. 5 Regulaminu, brak sprzeciwu Posiadacza rachunku do końca Dnia Roboczego poprzedzającego datę wprowadzenia proponowanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody.
   Wprowadzone/zmodyfikowane zostają następujące prowizje/opłaty:
   1. Opłata za prowadzenie konta osobistego (część I. punkt 2.1 Tabeli):
   Obecnie – Bez opłaty
   Od 15 listopada 2016 r – Opłata 5 zł"

   Wysłałem pytanie czy muszę utrzymać konto osobiste czy wystarczy konto oszczędnościowe i lokata. Zgodnie z regulaminem trzeba posiadać lub otworzyć przy zakładaniu lokaty, nie ma nic o utrzymaniu.

   Usuń
  3. Hm, tylko jedną opłatę wprowadzą? Dość nietypowa zmiana...

   Usuń
  4. No to niezłe cwaniaczki tam pracują. Ledwo zaczęli łapać klientów to już opłaty chcą ciągnąć.

   Usuń
  5. @x666 zmiana opłat, która wejdzie w życie od 15.11.2016 r. dotyczy wyłącznie konta db Open (rachunku otwieranego w oddziałach banku). W przypadku konta dbNet (a więc otwieranego przez wniosek internetowy) nic się nie zmieni. A więc nadal będą obowiązywać warunki przedstawione w opisie promocji.

   Usuń
 24. Niestety też dzisiaj otworzyłem konto i taką informację dostałem na wstępie.
  Na osłodę jest konto oszczędnościowe na 2.55% do 100 000 przez 4 miesiące.

  OdpowiedzUsuń
 25. YASIOO: Jak tam plany inwestycyjne na najbliższe 5 lat z programem 500+ w Deutsche Banku? Mam nadzieję, że zdążyłeś wejść, wszak propozycja (wg Twojej wizjonerskiej oceny) była super-hiper. :))))))))))))

  Wyczuwałem szpikiem kostnym, że DB wprowadzi opłaty za konto. I się spełniło. Nie przyszło nam zbyt długo czekać.

  OdpowiedzUsuń
 26. Kwota 4 zł jest moim zdaniem do zaakceptowania, biorąc pod uwagę możliwości lokaty. Jednak powstaje obawa, czy bank nie posunie się dalej? Na szczęście zbyt duża opłata może spowodować brak nowych klientów i odejście starych nie związanych z tą promocją, to jakieś zabezpieczenie. Jest jeszcze możliwość oparcia sprawy o intytucje nadzoru, ale to już w przypadku opłat np. po 20-39 zł.

  Zastanawiam się nad możliwością zamknięcie konta i pozostawienie tylko oszczędnościowego i lokaty, konto osobiste założę ponownie przed likwidacją lokaty tj. po 5 latach. Wg regulaminu promocji konto osobiste potrzebne jest tylko przy otwarciu lokaty, nie muszę go utrzymywać przez cały okres, chyba, że jest jakiś wymóg przy kontach oszczędnościowych lub lokatach?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Może się zdarzyć, że na konto oszczędnościowe bez RORu bank nie wyrazi regulaminowej zgody.
   A odnośnie bajońskich opłat, ktoś pisał na blogu o tym banku i opłacie za prowadzenie w wysokości 25 złotych. I jakoś żadne KNFy i inne 'instytucje nadzoru' nie interweniowały, ani tym bardzie - nie zniosły takowej.

   Usuń
 27. Na sąsiednim i konkurencyjnym forum polemizuję z wprowadzaną opłatą.
  Odnoszę się sricte do tej zmiany regulaminu: zmiana dotyczy pkt 2.1 a nie pkt 3.1 gdzie jest mowa o dostępie do db net. W obu punktach do tej pory widniało: bez opłat. Czym jest konto a czym dostęp? Przyjmijmy że konto kosztuje 5 zł a dostęp w pkt 3.1 widnieje jako bezpłatny….że niby łaskawie mogę za zero zł wklepać adres www db i za zero zł mogę się uprzejmie zalogować do konta za które trzeba zapłacić 5 zł? Pachnie absurdem samym w sobie a w aspekcie tego planu db 500 jeszcze większym. Łudzę się że jednak dostęp do konta pozostaje darmowym.....jeśli to pomimo utworzonych 3 lokat db 500+ zamierzam dla zasady zaorać to wszystko w cholerę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. SK Bank swego czasu też tak zrobił. Wprowadził opłatę za dostęp do bankowości elektronicznej co zwłaszcza uderzyło w klientów którzy nie mieli oddziału pod nosem.

   Usuń
 28. Byłem przed chwilą w oddziale DB aby złożyć dyspozycję zamknięcia konta. Po dłuższych konsultacjach telefonicznych z centralą i godzinnym (!) oczekiwaniu dostałem informację, że nie mam po co zamykać konta, bo jednak konto dbnet pozostanie darmowe po 15 listopada.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zamierzałeś zamknąć tylko konto, czy również lokatę i oszczędnościowe.

   Usuń
  2. Chciałem zamknąć tylko konto. Panie w oddziale po sprawdzeniu, że jest ono powiązane z lokatą stwierdziły, że nie można go zaknąć, tzn. mogę złożyć dyspozycję zamknięcia, ale zostanie ona i tak odrzucona. Kiedy uparłem się, że chcę pomimo tego taką dyspozycję złożyć, zaczęły ją przygotowywać i konsultować się przez telefon z centralą. Następnie poprosiły mnie o chwilę cierpliwości, gdyż ktoś z centrali konsultuje się z właścicielem produktu (DB Plan 500+), czy nie ma zasady, że konto musi być utrzymywane przez cały czas trwania promocji. Po dłuższej chwili dowiedziałem się, że nie mam co zamykać konta, bo będzie darmowe.

   Usuń
 29. Czyli jednak moje wątpliwości okazały się słuszne że owszem wprowadzono opłatę 5 zł ale dot. ona pkt 2.1 a nie 3.1 tabeli opłat.

  OdpowiedzUsuń
 30. Dzisiaj jest nowy komunikat, nieco zmodyfikowany wobec wczorajszego (uszczegółowiony:

  "Wprowadzone/zmodyfikowane zostają następujące prowizje/opłaty:
  1. Opłata za prowadzenie konta osobistego w pakiecie db Open (część I. punkt 2.1 Tabeli):
  Obecnie - Bez opłaty
  Od 15 listopada 2016 r - Opłata 5 zł
  ..."

  Wygląda więc na to, że wczorajszy komunikat był nieprecyzyjny (część I. punkt 2.1 Tabeli zawiera kilka pól z różnymi wysokościami opłat) Konto dbNET pozostaje więc bezpłatne.

  OdpowiedzUsuń
 31. WAŻNA INFORMACJA:
  Z Tabeli Opłat i Prowizji Deutsche Bank Polska, która ma obowiązywać od 15.11.2016 r. wynika, że zmiany dot. wyłącznie konta db Open. Nie ma zmian w zakresie konta db Net, które zakładane jest w opisywanej wyżej promocji. Oznacza to więc niezmiennie bezwarunkowo darmowe prowadzenie tegoż rachunku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Spokojna głowa - wezmą się za 'strzyżenie baranków', jak napakują całą zagrodę i po pewnym czasie, np. po 1 roku. Jednym będzie głupio wyjść, inni machną ręką, jakaś część wyjdzie. Zyska, rzecz jasna, tylko bank.

   Pozostawcie nadzieję, wszyscy wchodzący w ramiona DB. :)

   Usuń
 32. Oprocentowanie na dziś wynosi 1,46% do sumy wpłat 5000zł następny 1000zł oprocentowanie 0%

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Piszesz o koncie oszczędnościowym 500 Plus. Lokata bez względu na kwotę ma WIBID O/N

   Usuń
  2. Tak pisałem o koncie 500 Plus. Oprocentowanie przepisałem z dokumentu bankowego jaki dostałem po otwarciu rachunku: "Potwierdzenie Otwarcia Rachunku": Nr...., Rodzaj Rachunku: "Konto Oszczędnościowe 500 Plus w PLN". Wyraźnie są wypisane przedziały oprocentowania. To nie wiem jak to rozumieć, że bez względu na kwotę...?

   Usuń
 33. Czy ktoś wiem gdzie jest takie coś jak "Numer odpisu aktu urodzenia" bo na "ODPISIE SKRÓCONYM AKTU URODZENIA" czegoś takiego nie ma?
  Jest tylko nr aktu, który z aktu z roku 2015 się nie mieści w rubryce.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja wpisałem numer aktu i było ok zmieścił się idealnie.

   Usuń
 34. W poniedziałek będzie 20 dzień roboczy - ciekawe czy bonus wypłacą w terminie ?

  OdpowiedzUsuń
 35. Witam lokata założona 13 luty 2017 (jest to dzień złożenia wniosku). Kurier z umową przyjechał 17 lutego. Do bankowości zalogowałem się dzisiaj 20 lutego i wpłaciłem 100zł na lokatę 500+Premia. Data kapitalizacji przypada na 13 luty 2018. Czy to znaczy że do tego dnia na lokacie musi być 6000zł by otrzymać max premię 500zł ? Mogę wpłacać to jak chcę np ostatniego miesiąca 5900zł ? Czy muszę co miesiąc po 500zł ? Zastanawia mnie też czemu w bankowości internetowej pisze że lokata założona 13 stycznia kiedy wypełniłem wniosek, a nie 20 gdy podpisałem umowę. Jak jest u was ??

  OdpowiedzUsuń
 36. A ja tam wpłacę teraz 60 tys i wyjmę po 10 latach. Będzie 60 tys kapitału 6300 odsetek i 5000 premii czysty zysk :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wpłacanie 60 tys. zł od razu nie jest dobrym rozwiązaniem. Pamiętaj, że bonus wynosi 1/12 rocznej sumy wpłat i nie więcej niż 500 zł.

   Usuń
 37. Właśnie uzupełniłem swoje 3 lokaty do max wartości rocznej opłacalności (w aspekcie premii) czyli 3 x 6 tys. No jestem ciekaw wypłat tych premii, które lada dzień, lada dzień dla wielu.

  OdpowiedzUsuń
 38. Na konkurencyjnym blogu pojawiło się info, że opcja "100+5900" działa i że ktoś za takie wpłaty otrzymał pełny 500 zł bonus w 9 dniu od rocznicy lokaty.

  OdpowiedzUsuń
 39. Dokładnie w 20 dniu roboczym od rocznicy lokat wpłynęły premie. Patent 100+5900 działa bez zarzutu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. U mnie również premia jest. Zgodnie z tą zasadą z dopłatą większej kwoty :D

   Usuń
 40. A u mnie premii nie ma, zero reakcji na reklamację

  OdpowiedzUsuń
 41. U mnie to samo...minął miesiąc dokładnie od odnowienia lokaty :(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. U mnie bez problemów premia była. Wpłata na początku i później całość pod koniec.

   Usuń
 42. 27 dni reklamacja, cisza, dzwoniłem nic nie dało...Złożona 30 dni od zakończenia lokaty. Wpłaty wykonywane terminowo, pierwsza 7 dni po założeniu lokaty, następne po 500 zł miesięcznie. Przed datą zapadnięcia uzbierane ponad 6500 zł. Ostatnio wolno działający serwis (logowanie się ) - zaczyna mnie to przerażać.

  OdpowiedzUsuń
 43. Prosze o informacje czy premie 1/12 za dany rok można bez problemu wypłacać i przelać na inne konto?

  OdpowiedzUsuń
 44. Ja zrobię tak że założę 3 konta na trojkę dzieci wpłacę na start 3x100zl ( kolejny pakiet na żone) i zaczekam 4 lata jak zakończy mi sie promocja Nest Banku rodzinne oszczędności mam tam 10 kont po 600 zl na 5 lat ( za 4 lata będę mógł rozpocząć oszczędzanie w db 500 plus zgarniając co roku po 3tyś premi + plus odsetki i pociagne maksymalnie ile bede mial kasy chyba że pojawi sie lepsza oferta

  OdpowiedzUsuń
 45. U mnie rownież brak premii dla dwóch lokat. reklamacja wysłana.

  OdpowiedzUsuń
 46. Reklamacja uznana. Premie wpłynęły.

  OdpowiedzUsuń
 47. Jak myślicie. Rezygnacja z konta z powodu przejęcia banku przez Santander, będzie skutkowała zwrotem wypłaconych premii, czy nie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie byłbym taki pewny. To że bank się zmienił nie znaczy że zmianie uległy regulaminy/umowy. One są w mocy.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Odbierz gwarantowane 600 zł w bonusach za konto w BNP Paribas w promocji "Giga premia"

Oto najnowsza promocja z kontem osobistym w BNP Paribas. Z wyższą wartością nagród! W skład pakietu gwarantowanych nagród powitalnych wchodz...