Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Konto Mój Biznes z premią 600 zł od Banku Millennium

750 zł od mBanku1200 zł za kartę Citi700 zł od Santandera620 zł od BNP Paribas600 zł od Millennium

4.05.2021

Konto Mój Biznes z premią 600 zł od Banku Millennium

Bank Millennium odpalił nową edycję promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Promocja "Konto Mój Biznes z premią 600 zł"
Do wzięcia czekają premie pieniężne na sumę 300 zł za konto firmowe oraz dodatkowe 300 zł za terminal płatniczy. A przypomnę, że w tym banku można zarobić o wiele więcej, bo dostępna jest też promocja, w której Millennium daje bonusy do 300 zł za konto osobiste.

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje dla przedsiębiorców.]

Konto Mój Biznes z premią 600 zł


Dla kogo promocja? Udział wziąć może przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG.

Zgodnie z regulaminem z promocji wykluczony jest klient, który;
"jest lub był stroną umowy o jakikolwiek produkt Banku [Millennium - przyp. Mr. Złotówa] lub Spółki Grupy Banku Millennium, jako przedsiębiorca (...) w okresie ostatnich 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia Promocji, 
(...) otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej organizowanej przez Bank lub inny podmiot, a następnie rozwiązał, wypowiedział lub odstąpił od umów dotyczących tych kont."

Z promocji skorzystać mogą osoby, które konto osobiste założyły w promocji (np. w aktualnie dostępnej promocji z bonusami na sumę do 250 zł) i niezmiennie je posiadają.
💡 Jeśli nie łapiesz się na promocję konta firmowego w Millennium, sprawdź propozycje innych banków. A zyskać można wiele, bo do 1200 zł od Pekao oraz do 1300 zł od Santander Banku.

Limit nagród. Promocja konta firmowego w Banku Millennium ma być dostępna do 30.06.2021 r., ale warto mieć na uwadze, że tylko dla 3000 kont, które zostaną założone jako pierwsze. O ewentualnym przedterminowym zakończeniu akcji bank poinformuje na swej stronie internetowej.

Nagroda w promocji podzielona została na kilka części. Do zdobycia są 3 bonusy po 100 zł każdy za konto firmowe oraz dodatkowy bonus 300 zł dla tych. którzy zdecydują się na terminal płatniczy za pośrednictwem Banku Millennium. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis ścieżki do zgarnięcia każdego z bonusów.

3 bonusy po 100 zł za konto firmowe - zasady promocji 


By wziąć udział w promocji "Konto Mój Biznes z premią 600 zł" i zdobyć pierwszy bonus 100 zł:
  • wyraź zgody (jeśli ich jeszcze nie masz) na przetwarzanie przez bank danych kontaktowych w celu przekazywania informacji marketingowych i handlowych firm współpracujących z bankiem; otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych przez kanały elektroniczne oraz otrzymywanie informacji marketingowych przez telefon.

By zgarnąć drugi bonus w wysokości 100 zł, w lipcu, sierpniu i wrześniu 2021 r. (w każdym z tych trzech miesięcy):
  • wykonaj jednorazowy przelew do ZUS w wysokości min. 250 zł lub zapewnij wpływy zewnętrzne w wysokości min. 1000 zł.
Czym dla banku są te "zewnętrzne wpływy"? Zgodnie z regulaminem promocji to:
"wpływy na Konto z innych rachunków bankowych, z wyłączeniem wpływów z indywidualnych rachunków bankowych Klienta lub związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą"


By uzyskać trzeci bonus (100 zł), podobnie jak wyżej, w lipcu, sierpniu i wrześniu 2021 r. (w każdym z tych trzech miesięcy):

  • wykonaj płatności kartą wydaną do konta na kwotę co najmniej 500 zł.


Wypłata nagród. Pierwszy z bonusów wpadnie na Twe konto firmowe w Millennium do 15.07.2021 r. Z kolei wypłata drugiego i trzeciego bonusu przewidziana jest do 29.10.2021 r. (do tego czasu nie zamykaj, ani nie rozwiązuj umowy o konto).

Bonus 300 zł za terminal płatniczy


By zgarnąć dodatkową nagrodę w wysokości 300 zł, oprócz spełnienia warunków uzyskania wszystkich trzech bonusów po 100 zł, najpóźniej do 30.09.2021 r.:
  • w placówce Banku Millennium zawrzyj Umowę Współpracy (to trójstronna umowa między Tobą, bankiem i firmą PayTel w zakresie najmu terminala płatniczego, przyjmującego płatności kartami i BLIKiem) oraz 
  • zapewnij Wpływy Zewnętrzne w wysokości min. 1000 zł na Konto z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi, na podstawie Umowy o Współpracy.

Wypłata bonusu 300 zł za terminal płatniczy również nastąpi do 29.10.2021 r. 

💡 Przypomnę, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje wypłacane w obydwu promocjach należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku i to na przedsiębiorcy spoczywa ten obowiązek.

Konto Mój Biznes w Banku Millennium - prześwietlenie oferty


Zakładając konto firmowe w Millennium, dodatkowo możesz załapać się na promocję "Zyskaj z kontem dla Biznesu" (dostępną do odwołania - informacje o niej można znaleźć na stronie promocji). Zgodnie z jej regulaminem:
"Promocja polega na obniżeniu opłat naliczanych przez Bank przez pełne 24 miesiące: 
1) poczynając od pierwszego dnia następnego miesiąca po dacie zawarcia umowy produktu w taki sposób, że: 
a) miesięczna opłata za Konto Mój Biznes w złotych wyniesie 0 zł, 
(...), 
c) miesięczna opłata za konto w EUR, konto w USD, konto w GBP, konto w CHF wyniesie 0 zł"

I takie uprzywilejowane warunki biorą górę nad cennikiem, w którym mowa, że:
  • 0/20 zł - opłata miesięczna za prowadzenie konta nie jest pobierana, jeśli łączne zewnętrzne wpływy w poprzednim miesiącu wyniosą min. 1000 zł lub jeżeli w miesiącu poprzednim został wykonany min. 1 przelew do ZUS lub US; 

Przez 24 miesiące uczestnicy promocji tych wymogów spełniać nie muszą. Obowiązują za to poniższe warunki:
  • 0 zł za pierwsze 20 przelewów krajowych przelewów Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej w miesiącu kalendarzowym; za 21. i każdy kolejny opłata wynosi 1 zł; 
  • 0/7 zł - opłata miesięczna za kartę Visa Mój Biznes nie jest pobierana za miesiąc, w którym została wydana, a także w kolejnych miesiącach, jeśli w miesiącu poprzedzającym zostały wykonane i zaksięgowane płatności kartą na sumę min. 500 zł; 
  • 0 zł za wypłatę gotówki w bankomatach Millennium, 1 zł za wypłatę w bankomatach Santander Banku i Planet Cash; 3%, min. 5 zł za wypłatę w innych bankomatach w Polsce.Przydatne dokumenty:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...