Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zgarnij do 560 zł premii za mKonto Intensive w mBanku

800 zł od Santandera7% + 300 zł od Pekao600 zł od Millennium500 zł od ING1200 zł za kartę Citi

5.07.2024

Zgarnij do 560 zł premii za mKonto Intensive w mBanku

Nowa edycja przyniosła kolejną podwyżkę premii.

Promocja "Więcej z mKontem Intensive III" oraz "Nagroda dodatkowa Intensive, edycja I"
Tym razem na zakładających mKonto Intensive w mBanku do wzięcia czekają gwarantowane bonusy pieniężne do 560 zł.

Pisząc o promocji mKonta Intensive, nie wypada jednak nie wspomnieć o alternatywnej propozycji mBanku, w której za eKonto do usług zgarnąć można do 460 zł premii (+ 100 zł za konto) + 7,5% dla oszczędności. W obydwu promocjach wymogi  do spełnienia są dość podobne. Jakie są więc różnice pomiędzy tymi dwiema propozycjami? Można to zauważyć w proporcji bonusów: jeśli ktoś nie ma dziecka w wieku 0-13 lat, to za eKonto do usług zgarnie do 460 zł, a z mKontem Intensive maksymalnie 360 zł (bo aż 200 zł to bonus za konto dla pociechy).

Jednak przede wszystkim różnicę robią też warunki utrzymania konta i karty wydanej do konta bez opłat. 

W przypadku eKonta do usług (tego z premią do 560 zł) rachunek prowadzony jest za 0 zł bez warunków, a żeby uniknąć opłaty miesięcznej za kartę, wymagane są płatności tą kartą na sumę min. 350 zł miesięcznie (aczkolwiek można też z karty zrezygnować i płatności - wymagane na potrzeby promocji - wykonywać Blikiem). 

Z kolei z mKontem Intensive standardowo jest tak, że opłata miesięczna za prowadzenie konta nie jest pobierana, jeśli pojawiają się wpływy na sumę min. 10 tys. zł miesięcznie (mogą to być przelewy np. z własnego konta w innym banku), a wydana do niego karta jest bez warunków za 0 zł (za wyjątkiem jednej z kart, o czym piszę niżej). Jednak w ramach aktualnie dostępnej promocji jest jeszcze taki przywilej, że bank daje zwolnienie z opłat za konto i kartę na okres 6 miesięcy (więcej na ten temat piszę nieco niżej).

Promocja "Więcej z mKontem Intensive III" oraz "Nagroda dodatkowa Intensive, edycja I"


Dla kogo promocja?
Udział wziąć może osoba pełnoletnia, zamieszkała w Polsce, która nie ma i co najmniej od 1.01.2020 r. nie miała konta osobistego i/lub konta oszczędnościowego w mBanku (wykluczenie konkretnie obejmuje tego typu rachunki o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017 - to cyfry z pozycji od trzeciej do dziesiątej w 26-cyfrowym numerze rachunku). Zatem jeśli kiedyś było Ci już dane posiadać konto w mBanku, ale udało się je zamknąć przed wspomnianą datą, to teraz droga do udziału w niniejszej promocji jest otwarta.

Z udziału w promocji mKonta Intensive wykluczeni są również współposiadacze wyżej wymienionych kont w mBanku. Jeśli jednak masz inne produkty mBanku (np. kredyt czy kartę kredytową), to droga do udziału w promocji konta osobistego w mBanku pozostaje otwarta.
 
🎁 Nagrody. Do wzięcia czeka nawet 5 bonusów
 • 100 zł + 2 x 75 zł - za otwarcie mKonta Intensive i wykazanie się aktywnością po otwarciu konta (chodzi o wpływy na konto oraz płatności kartą lub Blikiem, o czym szczegółowo piszę niżej);
 • 100 zł - otrzymanie tej nagrody uzależnione jest od sposobu otwarcia konta w mBanku;
 • 200 zł - to dodatkowy bonus dla uczestników niniejszej promocji, którzy mają dziecko w wieku 0-13 lat i zdecydują się założyć konto również dla swej pociechy (jeśli masz starsze dziecko, to też można zyskać - piszę o tym nieco niżej).

Do tego dochodzi jeszcze bonus 10 zł, dzięki promocji "Nagroda dodatkowa Intensive, edycja I".

Łącznie można zgarnąć tytułowe 560 zł. To premie pieniężne, które mBank będzie wypłacać na Twe konto, więc środki będzie można wypłacić, przelać lub wydać na dowolny cel.

Zasady promocji "Więcej z mKontem Intensive III"


By wziąć udział w promocji 
 • do 17.09.2024 r. zarejestruj się w promocji i na tej samej stronie (najpóźniej w ciągu 7 dni od rejestracji) przejdź do złożenia wniosku o mKonto Intensive wraz z wydawaną do niego kartą i w ww. terminie zawrzyj umowę z bankiem;
  pamiętaj: we wniosku o konto podaj te same dane, co podczas rejestracji;
 • w ciągu 7 dni od otwarcia konta zapewnij jednorazowy wpływ w wysokości min. 1 000 zł oraz  
 • najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta wykonaj 10 płatności kartą wydaną do konta i/lub BLIKiem.

Za spełnienie powyższych warunków otrzymasz pierwszą premię 100 zł (oraz bonus 10 zł, jeśli konto otworzysz na selfie lub przez e-dowód).

Do wzięcia będą jeszcze 2 bonusy po 75 zł każdy - by je zdobyć:
 • w drugim i trzecim miesiącu kalendarzowym po miesiącu otwarcia konta (w każdym z tych miesięcy):
  • zapewnij jednorazowy wpływ min. 1 000 zł oraz
  • wykonaj co najmniej 10 płatności kartą wydaną do konta i/lub BLIKiem.

Przykładowo:
W przypadku umowy o konto zawartej w lipcu: 
- w ciągu 7 dni od otwarcia konta zapewnij wpływ 1000 zł,
- do końca sierpnia wykonaj 10 płatności,
- we wrześniu wykonaj 10 płatności i zapewnij wpływ 1000 zł oraz
- w październiku wykonaj 10 płatności i zapewnij wpływ 1000 zł 

Każdy z bonusów wpłynie na Twe konto w mBanku najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu spełnienia warunków jego uzyskania (a więc na bazie powyższego przykładu - w przypadku umowy zawartej w lipcu  - premię 100 zł dostaniesz do końca września, a premie po 75 zł będą wpływać w październiku i listopadzie).

Wypłata bonusu 10 zł przewidziana jest do końca miesiąca następującego po wykonaniu min. 5 płatności kartą i/lub Blikiem (które już wliczą się do 10 transakcji na potrzeby uzyskania premii 100 zł za wpływ i płatności).

Powyżej mowa o 3 premiach za aktywność (wpływy i transakcje), ale do zgarnięcia są jeszcze inne bonusy.

🤳 Bonus 100 zł za otwarcie mKonta Intensive na selfie/ przez e-dowód


By zdobyć tę nagrodę, konto otwórz na selfie (a więc za pomocą wideoweryfikacji tożsamości przez kamerkę w telefonie) lub poprzez e-dowód oraz spełnij warunki uzyskania wyżej wymienionej premii 100 zł (za wpływ w ciągu 7 dni i 10 płatności do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta).

💸 Wypłata bonusu 100 zł za otwarcie konta na selfie/przez e-dowód przewidziana jest do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta.

Bonus 200 zł za otwarcie konta dla dziecka (w wieku 0-13 lat)


Osoby, które mKonto Intensive dla siebie założą w niniejszej promocji, dodatkowo mogą zgarnąć 200 zł za otwarcie eKonta Junior dla swego nieletniego dziecka (poniżej 13. roku życia). Można uzyskać tylko jeden taki bonus (nawet jeśli masz więcej dzieci łapiących się wiekiem na to konto).

Konto dla dziecka można założyć poprzez bankowość internetową, a należy to zrobić najpóźniej do końca pierwszego miesiąca następującego po otwarciu mKonta Intensive.

💸 Wypłata bonusu 200 zł przewidziana jest do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia mKonta Intensive w promocji.

Do czasu otrzymania premii/bonusów nie zamykaj konta, nie zmieniaj go na rachunek wspólny, ani na inny typ konta z oferty mBanku.


Przydatne wskazówki


▶️ Wpływ 1 000 zł na potrzeby promocji może być przelewem nawet z Twego konta w innym banku; ważne, by nie był to wpływ z innego rachunku, który posiadasz w mBanku; wystarczy pojawienie się środków w historii konta - nie ma konieczności ich utrzymywania przez jakikolwiek określony czas - możesz je w dowolnej chwili przelać, wydać albo wypłacić; pamiętaj, by kwotę przelać jednorazowo, tzn. nie zaliczy się suma mniejszych wpływów, np. 2 x 500 zł;

▶️ Płatności kartą i/lub BLIKiem na potrzeby promocji można wykonywać w dowolnych punktach handlowo-usługowych (np. w sklepach, marketach, lokalach gastronomicznych czy na stacjach paliw) i/lub w Internecie (np. na Allegro).

▶️ Wykonanych transakcji nie anuluj (czyli nie dokonuj zwrotu) do 15. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu ich wykonania.

▶️ W promocji uczestniczą konta indywidualne (nie opłaca się więc zakładać konta wspólnego; jeśli ktoś miałby być współposiadaczem do Twego konta, to lepiej by założył drugie konto - dzięki promocji też może zgarnąć do 560 zł).

▶️ Podatek od nagród. Ta promocja to standardowo sprzedaż premiowa, więc podatku płacić nie trzeba. Potwierdzenie można znaleźć w regulaminie:
"Nagroda (Premia, Bonus) podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późn. zm."

🔎 mKonto Intensive - prześwietlenie oferty mBanku


Na początek dobra wiadomość dla uczestników niniejszej promocji (choć już wspomniana) - można zapewnić sobie czasową gwarancję braku opłat za prowadzenie konta i za wydaną do niego kartę. Cytuję regulamin:

"Dla uczestników promocji (...) rachunek jest za darmo przez okres 6 miesięcy. 
Nagrodę w postaci zwolnienia z miesięcznej opłaty za kartę Visa Świat Intensive przez okres 6 miesięcy Uczestnik promocji otrzyma, o ile zawnioskuje o nią razem z mKontem Intensive na jednym wniosku"


W tej sytuacji zapisy z regulaminu promocji biorą górę nad taryfą prowizji i opłat, w której standardowe warunki (a więc takie, które będą obowiązywać po upływie promocyjnego okresu) na chwilę obecną wyglądają tak:

 • 0/49,50 zł - opłata miesięczna jest więc ponadprzeciętnie wysoka (względem kont standardowych), ale tak to już bywa w przypadku kont prestiżowych. Opłata nie będzie pobierana, jeśli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków
  • suma wpływów wyniesie min. 10 000 zł (mogą to być przelewy z Twego konta w innym banku; liczy się wpływ, więc nie ma konieczności utrzymywania tych środków przez jakikolwiek określony czas; nie trzeba takiej kwoty przelewać jednorazowo - można obracać mniejszymi środkami, bo ważna jest tylko suma wpływów z całego miesiąca) lub 
  • jeśli średnie saldo Twych aktywów w mBanku wyniesie min. 100 000 zł (wyłączone są jednak produkty private banking); 

Poza tym inne ważne kwestie dla posiadaczy mKonta Intensive to:
 • 0 zł za kartę Mastercard Intensive lub Visa Intensive (ale nie Visa Świat Intensive, bo ta - po upływie pierwszych 6 miesięcy - kosztuje 10 zł miesięcznie) - ta karta jest darmowa bez warunków; 
 • 3 pierwsze (w danym miesiącu kalendarzowym) przelewy natychmiastowe są darmowe; 
 • 0 zł za wypłatę min. 300 zł kartą z dowolnych bankomatów w Polsce (w przypadku wypłat mniejszych kwot, bank dolicza prowizję 2,50 zł).

Otwierając konto w mBanku poza wymienionymi już metodami weryfikacji (na selfie lub za pomocą e-dowodu), możesz wybrać też kuriera lub finalizację w placówce mBanku (te dwie ostatnie opcje nie dają już jednak bonusu 100 i 10 zł). 

W przypadku zawierania umowy o konto w placówce mBanku - by mieć pewność udziału w promocji - warto zwrócić uwagę, aby umowa o konto została zwarta dla wcześniej już złożonego wniosku przez Internet. A jak tego najprościej dopilnować? Zapisz sobie i podaj doradcy numer wniosku, który otrzymasz w wiadomości mailowej potwierdzającej złożenie wniosku (to ten wspomniany numer składający się z liter RAC i 9 cyfr).📧 Bądź na bieżąco z promocjami. na X (daw. Twitter) i polub na Facebooku:
🆕 Nowość! Od teraz powiadomienia o najlepszych promocjach bankowych możesz otrzymywać na Messengerze. Dołącz do kanału nadawczego: Bankobranie na Messengerze

📚 Przydatne dokumenty:

3 komentarze:

 1. 1 tysiąc ;)
  "Z kolei z mKontem Intensive standardowo jest tak, że opłata miesięczna za prowadzenie konta nie jest pobierana, jeśli pojawiają się wpływy na sumę min. 10 tys. zł miesięcznie (...)"

  OdpowiedzUsuń
 2. Ciekawe, że w II edycji termin karencji to 2021 rok, a w tej ponownie wracają do 2020 roku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A i tak lepiej niż w poprzedniej promocji e-Konta od 1.01.2015 🫣

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 700, a 800 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto aktualna odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. Wraz z nią świetna wiadomość.  Standardowo do wzięcia czekałyby ...