Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: 1000 zł za otwarcie konta. Powrót rekordowej premii od Credit Agricole

720 zł od mBanku650 zł od VeloBanku ⭐ 600 zł od: Millennium i BNP Paribas ⭐ 500 zł od: ING i Santandera900 zł od Citi

27.03.2015

1000 zł za otwarcie konta. Powrót rekordowej premii od Credit Agricole

Tyle zer wygląda imponująco i przyciąga uwagę.

Są promocje z różnymi premiami. Po kilkadziesiąt, 100 czy 200 zł. Ale oferty Credit Agricole nie przebije nikt. To okrągły tysiąc złotych za otwarcie konta. Jego zdobycie jest jednak rozłożone w czasie.

Premie wypłacane są w transzach za różne formy aktywności związanej z kontem:

 • 100 zł premii jednorazowej za pierwszy wpływ na Konto
 • 100 zł premii za przeniesienie konta z wynagrodzeniem
 • łącznie do 300 zł premii (nie więcej niż 16,67 zł netto miesięcznie) za opłacanie rachunków stałych 
 • łącznie do 500 zł premii (nie więcej niż 27,77 zł netto miesięcznie) za płatności kartą i CAsaver

Już brzmi skomplikowanie? Trochę tak jest, ale prześwietlmy promocję krok po kroku.

Aby uczestniczyć w promocji "Jesteś gotowy na 1000 zł?" spełnić całkiem długą listę warunków:

 • w okresie do 90 dni od rozpoczęcia promocji nie być posiadaczem ani współposiadaczem konta w Credit Agricole (za wyjątkiem Pakietu Depozytowego)
 • nie być uczestnikiem wcześniejszych promocji Credit Agricole, w których do zgarnięcia był również 1 000 zł ("Jesteśmy gotowi", "Jesteśmy gotowi 2" albo "Jesteśmy gotowi – edycja internetowa")
 • złożyć wniosek i otworzyć konto z bankowością internetową lub telefoniczną (wybierając przy tym wyciąg z konta w formie elektronicznej) 
 • zawnioskować o kartę do konta 
 • otworzyć Rachunek Oszczędzam (czyli de facto konto oszczędnościowe) 
 • uruchomić usługę CAsaver 
 • zapewnić stałe wpływy na konto w kwocie min. 1 500 zł miesięcznie - w tym celu należy wypełnić "zlecenie przekazywania środków" (dla osób uzyskujących dochody na podstawie umowy o pracę, emerytury lub renty" albo "deklarację stałego zasilania konta" (w przypadku osób mających firmę albo uzyskujących dochody z innych źródeł)
 • nie wyrażać sprzeciwu wobec działań marketingowych banku oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną 
 • podać numer telefonu komórkowego oraz adres email 
 • potwierdzić przystąpienie do promocji
Jeśli odhaczysz zrealizowanie powyższych wytycznych przyjdzie czas na spełnianie warunków uzyskania poszczególnych części premii. Zaczyna się dość klarownie. 

Premia jednorazowa za pierwszy wpływ na Konto


Jeśli zapewnisz wpływ kwoty min. 1 500 zł nie później niż w kolejnym miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym otworzysz konto, dostaniesz jednorazowo kwotę 100 zł premii.   


Uzyskiwanie wpływów (tych deklarowanych) jest kluczowym warunkiem dalszego korzystania z promocji i uzyskiwania kolejnych premii. Jeśli brak wpływu zostanie przez bank odnotowany co najmniej dwukrotnie, wówczas utracisz prawo do dalszego udziału w promocji i nie dostaniesz więcej premii.


Premia jednorazowa za przeniesienie Konta z Wynagrodzeniem


W tej edycji promocji Credit Agricole postanowił klientów skutecznie podbierać konkurencji i zachęca, by żegnać się ze "starym" bankiem. Nawet w tym pomaga.

Jeśli chcesz zarobić te 100 zł to w ciągu 7 dni od podpisania umowy należy złożyć również wniosek z pełnomocnictwem, który uprawni Credit Agricole do złożenia dyspozycji zamknięcia rachunku w Twoim dotychczasowym banku.

Aby uzyskać tą premię również niezbędne jest uzyskanie wpływu na konto w Credit Agricole, o czym była już mowa wcześniej i co w praktyce jest integralnym warunkiem uzyskiwania każdej z premii.

Jeśli Twój dotychczasowy bank nie zaakceptuje wniosku (np. z powodu niezgodności podpisu ze wzorem) wówczas z premii nici. No i ważne by bank ten był jednym z tych, które akceptuje Credit Agricole: Alior Bank, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Zachodni WBK, BNP Paribas Bank Polska, BPH, Citi Bank Handlowy, Deutsche Bank PBC, Eurobank, FM Bank, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, mBank, Meritum Bank ICB, PEKAO, PKO BP, Plus Bank, Raiffeisen Polbank, Santander Consumer Bank, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Svenska Handelsbanken, Volkswagen Bank, DZ Bank AG Deutsche ZentralGenossenschaftsbank, Skandinaviska Enskilda Banken AB S.A, DNB Bank Polska S. A. III O./Warszawa i Toyota Bank Polska S.A.


Premia miesięczna za opłacanie stałych rachunków 


Możesz otrzymywać 5% netto (6,17% brutto) wartości płatności promocyjnej (czyli przelewu, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty) wykonywanych w celu dokonania płatności za media, takie jak: gaz, energia elektryczna, woda, abonament tv (w tym za telewizję kablową lub satelitarną), Internet, oraz abonament telefoniczny (za telefon stacjonarny lub komórkowy).

Odbiorców płatności należy zdefiniować w placówce, za pośrednictwem bankowości internetowej lub serwisu telefonicznego, wskazując m.in. numer rachunku, na który będą dokonywane płatności. Możesz przedstawić maksymalnie 20 potwierdzeń płatności.

Jako potwierdzenie płatności bank rozumie:


"dokument potwierdzający dokonywanie płatności z tytułu opłat za jedno z Mediów, wystawiony przez podmiot dostarczający dane Medium na imię i nazwisko Uczestnika, jego małżonka lub innych osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z Uczestnikiem, zawierający numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności oraz dotyczyć nieruchomości, której adres został wskazany w Banku jako adres zamieszkania lub adres korespondencyjny Uczestnika (w szczególności zawierająca wskazane informacje faktura VAT)"

Potwierdzenia możesz przedstawić w formie papierowej w dowolnej placówce Credit Agricole lub elektronicznie, przesyłając skany za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie banku.


Premia miesięczna za płatności Kartą i CAsaver


W ostatniej części premiowania bank zachęca do aktywnego korzystania z karty i usługi CAsaver. Na początek to co najistotniejsze, czyli rozwikłanie zagadki czym jest CAsaver:


CAsaver to forma oszczędzania. Automatycznego, gdyż wyręcza Cię w tym bank. Masz do wyboru jeden z trzech wariantów zaokrągleń kwot, które wydajesz kartą. Może to być 0,50 zł, 1 zł lub 5 zł. Różnicę między zaokrągloną kwotą, a kwotą faktycznie wydaną kartą, bank pobierze z Twego konta osobistego i przerzuci na oszczędnościowe. Np. gdy wybierzesz zaokrąglenia do 5 zł, a kartą zapłacisz 6,99 zł to z Twego rachunku pobrane zostanie 10 zł: kwota na uregulowanie należności oraz 3,01 zł, które trafi na Rachunek Oszczędzam.
W premiowaniu płatności kartą bank będzie dawał Ci 50% netto (61,72% brutto) od wartości środków przekazanych za pomocą CAsaver na Rachunek Oszczędzam. Aby w ten sposób zbierać jak najwięcej i jak najszybciej warto przy uruchamianiu usługi wybrać zaokrąglanie do 5 zł.

Aby uzyskać tą premię nie wystarczy wykonać tylko kilkunastu płatności po 1 zł by wycedzić maksymalny możliwy zwrot miesięczny. Dodatkowym wymogiem zapisanym w regulaminie promocji jest wykonanie (i zaksięgowanie) w miesiącu płatności kartą na łączną sumę min. 500 zł. 


Tradycyjna lojalka w Credit Agricole


Jeśli pomyślisz, że zgarniesz z premii to co najłatwiejsze, a później pożegnasz się z Credit Agricole to nic z tego. Bank w regulaminie promocji tradycyjnie zapisał klauzulę lojalnościową:


"W przypadku wypowiedzenia umowy Konta przez Uczestnika w okresie do 18 miesięcy od dnia otwarcia Konta Bank ma prawo obciążyć Uczestnika równowartością przekazanych Premii"

Po upływie tego okresu z kontem możesz już zrobić co zechcesz. I bez konsekwencji. 


Jakie konto osobiste w Credita Agricole wybrać?


No i na koniec rzecz bardzo istotna. Wybór konta najbardziej odpowiadającego Twoim oczekiwaniom i możliwościom finansowym. Tym bardziej, że przyjdzie się z nim związać na aż półtora roku. 

Myślisz, że najtrudniejsze w tym opisie promocji już za Tobą? Sprawdź jak wygląda oferta kont w Credit Agricole. A oferuje on obecnie cztery różne rachunki:

 • 1Konto 
 • Konto PROSTOoszczędzające
 • Konto PROSTOoszczędzające PLUS
 • Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM

Jakie są warunki ich prowadzenia najlepiej przedstawi porównanie w tabeli:1Konto
dostępne dla osób do ukończenia 27. roku życia
Konto PROSTOoszczędzające
Konto PROSTOoszczędzające PLUS
Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM
Warunki do 31.03.2015 r. (de facto już nas nieinteresujące)
Opłata za konto
0 zł
4 zł
0 lub 8 zł
z opłaty zwalnia wpływ w kwocie min. 1 500 zł
(a dla osób, które nie ukończyły 30. roku życia: 1 000 zł)
0 lub 16 zł
z opłaty zwalnia wpływ w kwocie min. 10 000 zł
Opłata za kartę
0 lub 2 zł
z opłaty zwalnia wykonanie i zaksięgowanie płatności kartą na sumę min. 100 zł
3 zł
0 lub 6,90 zł
z opłaty zwalnia wykonanie i zaksięgowanie płatności kartą na sumę min. 500 zł
0 zł

Warunki od 1.04.2015 r.
Opłata za konto
0 zł
4,90 zł
0 lub 9,90 zł
z opłaty zwalnia wpływ w kwocie min. 1 500 zł
(a dla osób, które nie ukończyły 30. roku życia: 1 000 zł)
0 lub 14,90 zł
z opłaty zwalnia wpływ w kwocie min. 10 000 zł
Opłata za kartę
0 lub 2,90 zł
z opłaty zwalnia wykonanie i zaksięgowanie płatności kartą na sumę min. 1 zł
3,90 zł
0 lub 7,90 zł
z opłaty zwalnia wykonanie i zaksięgowanie płatności kartą na sumę min. 500 zł
0 zł
Opłaty za przelew zlecany w bankowości internetowej
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
Wypłaty gotówki za 0 zł w bankomatach:
W placówkach banku, BZ WBK 24, Euronet
W placówkach banku
Wszystkie bankomaty
krajowe
Wszystkie bankomaty krajowe

Złóż wniosekZłóż wniosekZłóż wniosekZłóż wniosek


Potwierdzenie transakcji w bankowości internetowej może odbywać się za pomocą kodów wysyłanych SMSami lub tokenem. Pierwsza z opcji jest korzystniejsza, bowiem nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

W jednej z wcześniejszych promocji Credit Agricole, aby uniknąć jakichkolwiek opłat za prowadzenie konta i za kartę, zdecydowałem się na konto PREMIUM. Realizacja deklarowanego wpływu w kwocie min. 10 000 zł z czasem stała się jednak uciążliwa. Teraz gdy jednym z warunków promocji jest comiesięczne wydawanie kartą kwoty min. 500 zł, najrozsądniejszym wyborem wydaje się konto PROSTOoszczędzające PLUS. Jeśli nie masz ukończonych 27 lat, optymalne będzie pewnie zawnioskowanie o 1Konto.

Do promocji można przystąpić w okresie 27.03.-31.05.2015 r.

Za podrzucenie informacji o promocji, dziękuję Czytelnicze, która wiedziała o niej jeszcze przed oficjalnym startem :)

77 komentarzy:

 1. Ta lojalka w sumie to nic złego, jeśli ktoś chce się nastawić na zebranie całości przysługującej premii, bo jej zbieranie jest rozłożone w czasie własnie na te 18 miesięcy.

  OdpowiedzUsuń
 2. Ale lojalka, jak to lojalka, zawsze jakoś uwiera ;)

  OdpowiedzUsuń
 3. Złotówa, szacun za rozgryzienie tego regulaminu. Bo chyba jeden z bardziej skomplikowanych.

  OdpowiedzUsuń
 4. @Mateusz, to fakt. Przebrnąć przez ten regulamin łatwo nie jest

  OdpowiedzUsuń
 5. Hm, najgorsza jest to zlecenie przekazywania środków z wynagrodzenia. U mnie muszą wpływać na konto gdzie mam kredyt hipoteczny i żadna premia nie przebije korzyści jakie mam z obniżonego oprocentowania kredytu hipotecznego. Może są bardziej kumaci w temacie i da się to jakoś obejść??

  OdpowiedzUsuń
 6. Trik na nieprzekazywanie wynagrodzenia to po prostu "deklaracja stałego zasilania konta" - nie wydaje mi się, by weryfikowana była w jakikolwiek sposób forma uzyskiwania dochodów "z innych źródeł".

  OdpowiedzUsuń
 7. Uff, i teraz porównać tą promocję z promocją Comperii. Słoń i mrówka.

  OdpowiedzUsuń
 8. Podane linki chyba nie gwarantuja uczestnictwa w promocji. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 9. Dzięki za sygnał, Wyjaśniam sprawę z programem afiliacyjnym.

  OdpowiedzUsuń
 10. No dobrze, czyli jesli uzyskuje dochod z umowy o prace (ale nie chce przekierowywac wynagrodzenia) oraz np z innych zrodle typu najme-to wybieram druga opcje -najem i drugi formularz. Dobrze mysle?

  OdpowiedzUsuń
 11. Czy tak jak w mBanku tu również do transakcji kartą zaliczają się transakcje wszystkimi kartami klienta? Czyli, by nie zapłacić za kartę debetową mogę płacić kartą kredytową?

  OdpowiedzUsuń
 12. @Anonimowy 27 marca 2015 13:45 tu karta do konta jest traktowana odrębnie i nie ma nic wspólnego z kredytową

  OdpowiedzUsuń
 13. Czyli rozumiem, że nie mogę przelewać 1500 zł z innego konta prywatnego? Szkoda.

  OdpowiedzUsuń
 14. Czy konto można założyć przez internet, czy tylko w oddziale banku?

  OdpowiedzUsuń
 15. Wniosek można złożyć przez Internet - na chwilę obecną jedynie za pośrednictwem strony banku (z tego powodu usunąłem linki, które nie prowadziły do wniosku kwalifikującego do udziału w promocji).

  OdpowiedzUsuń
 16. w sumie chyba przelew z innego, własnego konta to może być, ale pod warunkiem, że będzie złożona deklaracja

  OdpowiedzUsuń
 17. @Anonimowy 27 marca 2015 13:44 Dobrze myślisz :)

  OdpowiedzUsuń
 18. Może być konto zasilane z zewnętrznego konta kwotą 1500 zł. Też zadziała. Ale wtedy max 900 zł można uzyskać, skoro nie zamykacie starego rachunku.

  OdpowiedzUsuń
 19. Brakuje mi jednej informacji - jak długo będę dostawać te bonusy, np. z oszczędzania? miesiąc? rok? dopóki nie zamknę konta?

  OdpowiedzUsuń
 20. Czyli jeśli dobrze rozumiem, mogę założyć konto, przelać 1500zł z innego konta i od razu je cofnąć, otrzymać 100zł premii, a później zapomnieć, że to konto istnieje(mogę założyć to darmowe konto)?

  OdpowiedzUsuń
 21. Tylko nie zapomnij za bardzo ;) Bo zmienią opłaty i nie będzie różowo. A no i zastrzeż kartę po premii.

  OdpowiedzUsuń
 22. Dzisiaj zadzwoniłam i dowiedziałam się kilka ważnych rzeczy.
  Konto można założyć expresowo-przesłać scan d.o. i paszportu lub prawa jazdy. Konto założysz gdy przelajesz 1zł lub więcej (to bank decyduje), ale ta kwota wróci na Twoje konto.
  Infolinia czynna całą dobę.
  Zwrot za przelewy 5% kwoty netto (media w tym czynsz, ale kwota za wodę, gaz, jeżeli to jest w czynszu). Musi być przedstawiona f-ra lub scan f-ry ewentualnie informacja z administracji o czynszu.
  Jeżeli zerwie się wcześniej umowę, to nie było takiej sytuacji, że bank żądał zwrotu wypłaconej premii, ale to może zmienić się.
  Zapewniano mnie, że może to być przelew z innego banku, niekoniecznie przelewania wynagrodzenia, emerytury.
  Ale znając życie, to za każdym razem otrzyma się inną informację.

  OdpowiedzUsuń
 23. Po rozmowie telefonicznej powiedziano mi, że bank rzadko zmienia tabelę opłat i prowizji.

  OdpowiedzUsuń
 24. "rzadko zmienia tabelę opłat i prowizji"... a tu patrz! Akurat za 3 dni wchodzi nowa ;)

  OdpowiedzUsuń
 25. Czyli jeśli ktoś ma działalność to może zyskać 100 zł za przelew wynagrodzenia poprzez deklaracje stałego wpływu 1500 zł?

  OdpowiedzUsuń
 26. Może być, bo regulamin mówi, że wymagane jest "Zapewnienie pierwszego wpływu na konto na kwotę co najmniej 1 500 PLN nie później niż w kolejnym miesiącu kalendarzowym, licząc od dnia przystąpienia do Promocji". A tym wpływem mogą być przecież wpłaty z deklaracji,a więc np. z działalności gosp.

  OdpowiedzUsuń
 27. A jeśli ktoś ma działalność to moze dostać ta drugą 100 za zamkniecie konta i wpływ wynagrodzenia? Czy zwracają 5% z przelewu na tzw czynsz? Jak oprocentowany jest ten caSaver?

  OdpowiedzUsuń
 28. Też mnie to interesuej, ale jednym z warunków premii 100 zł za przeniesienie konta jest podanie "nazwy i adresu instytucji przekazującej wynagrodzenie, która ma być powiadomiona przez Bank o zmianie rachunku bankowego przez Uczestnika" więc raczej wyeliminowuje to osoby z działalnością gospodarczą :( Jutro spróbuję zadzwonić na infolinię

  OdpowiedzUsuń
 29. Możesz przedstawić maksymalnie 20 potwierdzeń płatności - czyli łącznie za 20 pojedynczych rachunków otrzymam 5%?

  OdpowiedzUsuń
 30. "Też mnie to interesuej, ale jednym z warunków premii 100 zł za przeniesienie konta jest podanie "nazwy i adresu instytucji przekazującej wynagrodzenie, która ma być powiadomiona przez Bank o zmianie rachunku bankowego przez Uczestnika" więc raczej wyeliminowuje to osoby z działalnością gospodarczą :( Jutro spróbuję zadzwonić na infolinię"
  Dzwoniłam i okazuje się, że osoby z DG też mogą wziąć udział, gdyż składa się deklarację o stałych przelewach w kwocie 1500,00 z konta firmowego.

  OdpowiedzUsuń
 31. Za opłacanie rachunków możesz dostać zwrot 5% netto (6,17% brutto) wartości Płatności promocyjnej, nie więcej niż 16,67 zł netto miesięcznie nie więcej niż 300 zł netto w trakcie całego okresu korzystania z Promocji. Jeśli masz olbrzymie rachunki za gaz i wystarczą Ci do zgarnięcia maksymalnego miesięcznego zwrotu to wystarczy przedstawić tylko ten rachunek. Jeśli masz mniejsze, zwroty miesięczne można uciułać przedkładając kilka różnych faktur za media.

  OdpowiedzUsuń
 32. Dodam jeszcze info o oprocentowaniu Rachunku Oszczędzam (na który spływają premie), bo faktycznie tego zabrakło. No ale oprocentowanie nie rzuca na kolana. To "aż" 1% w skali roku.

  OdpowiedzUsuń
 33. Aha i jeszcze jedno. Przy tym oszałamiającym oprocentowaniu Rachunku Oszczędzam, odsetki naliczane są kwartalnie.

  OdpowiedzUsuń
 34. czy wiadomo kiedy można wypłacić otrzymane i zgromadzone środki z konta oszczędnościowego? Czy trzeba je trzymać na koncie przez min 18 m-cy?

  OdpowiedzUsuń
 35. premie z konta oszczędnościowego dostępne są każdej chwili.

  OdpowiedzUsuń
 36. Ale te rachunki przecież aby uzyskać max czyli ta 17 PLN miesięcznie -to wystarczy rachunek na kwotę 333 PLN. To jest pojedynczy czynsz lub nawet mniej niz czyns- to po co 20 rachunków podłączać?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. no wiesz, jak ktoś płaci np. tylko za internet, telefon, wodę itp to mogą być małe wydatki. Ale 20 to chyba faktycznie przesadzone

   Usuń
 37. moge poprosic o optymalny scenariusz rozkladu platnosci na CA Saver (przy zachowaniu warunku 500 PLN /mies) z góry dziękuję

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma optymalnego scenariusza. Załóżmy, że wybierzesz zaokrąglenia do 5 zł (bo się najbardziej opłacają) to robiąc płatności po 1,00; 5,03; 10,02 zł machniesz premię kilkunastoma płatnościami. Ale jeśli będziesz płacić 4,99; 99,99; 174,83 no to może być w ogóle ciężko wyrobić.

   Jak dla mnie ta promocja jest słaba. Wolę zbierać po 65 zł od Comperii, 55 zł od Agory, 100 zł od BNP i szybciej bez problemów uzyskam coś tu niż w tym całym Hredid Agricole z manierą mówienia przez "rrrr"

   Usuń
 38. od teraz 0 lub 2,90 zł
  z opłaty zwalnia wykonanie i zaksięgowanie płatności kartą na sumę min. 1 zł a było 100 zł ładnie;)

  OdpowiedzUsuń
 39. Hej!

  Dzięki za przedstawienie tej oferty. Mam pytanie, czy orientujecie się czy T-mobile usługi bankowe podpada pod Alior Bank i może być wskazany jako rachunek do zamknięcia?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wydaje mi się, że tak bo de facto takie twory jak T-MUB czy Orange Finanse to nie są osobne banki, ale twory pod warką telekomu ale będące częścią odpowiednio aliora lub mBanku

   Usuń
  2. Niestety nie honorują T-mobile. Pytałem w oddziale i na infolinii.

   Usuń
 40. Czy T-mobile (dawniej Sync) robi problemy przy takim przeniesieniu wynagrodzenia i zamknięciu konta ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odpowiedź jedna wyżej: T-MUBdpAB nie

   Usuń
 41. czyli aby przenieść konto do CA trzeba udać się do ich placówki? myślałam że można zrobić wszystko on-line... :(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Konto możesz założyć online, ale jeśli chodzi o premię za przeniesienie to w ciągu 7 dni należy złożyć wypełnić formularz w placówce

   Usuń
 42. a ja otrzymałem dziś przelew promocyjny 100 zł chociaż bank nie zgodził się na zamknięcie mojego konta ponieważ adres zamieszkania był niezgodny z tym co było na wniosku. Otrzymałem 100 za otworzenie konta i 100 za przeniesienie wynagrodzenia. Wcześniej zrobiłem przelew z innego banku z tytułem "wynagrodzenie" może to zadziałało :):)

  OdpowiedzUsuń
 43. oki, a czy można założyć Konto PROSTOoszczędzające PLUS z kartą, wziąć 100 zł (lub jeszcze dodatkowe 100 zł) po czym zasilać konto przez kolejne 17 miesięcy na 1500 zł (0 opłat) a z karty zrezygnować od razu bez konsekwencji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jest to jakiś sposób ;) Lojalka w regulaminie mówi tylko o koncie "W przypadku wypowiedzenia umowy Konta przez Uczestnika w okresie do 18 miesięcy od dnia otwarcia Konta Bank ma prawo obciążyć Uczestnika równowartością przekazanych Premii", więc wynika z tego, że rezygnacja z karty nie spowoduje konsekwencji.

   Usuń
  2. Zrezygnowałeś już z tej karty? Obyło się bez negatywnych konsekwencji?

   Usuń
 44. Wygląda jakby Credit Agricole maczał w tym ręce...
  Jesteśmy gotowi! https://www.facebook.com/fcbarcelona/videos/10153446034969305/?fref=nf

  OdpowiedzUsuń
 45. Zastanawia mnie skąd bank wie o wysokości rachunków zmiennych, np. czynszu. Fakturę przedstawiasz raz, a przecież za miesiąc kwota może być już inna. Przecież przelewy ustawia się samemu. Pani w oddziale powiedziała mi, że z czynszu mam wziąć tylko gaz i wodę, a oddzielnym przelewem puścił resztę. A jakbym wstawił od razu kwotę całego czynszu? Próbował ktoś?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z tego co wiem to wprowadza numer rachunku do systemu i od kwot, które na ten numer przelewasz to nalicza zwrot.

   Usuń
  2. No tak jest. Powiedzmy, że w czynszu 150 zł. to jest gaz i woda, a 200 to inne opłaty. W oddziale powiedziano mi, że mam to puścić dwoma przelewami. Gaz i wodę tym przez nich zdefiniowanym, a na resztę mam sam ustawić przelew. A żebym całe 350 puścił tym przelewem wprowadzonym do systemu? Przejdzie zwrot od całej kwoty?

   Usuń
  3. No nie wiem jakim cudem mieliby wiedzieć co jest za ile, więc jeśli wzięli numer rachunku z tej faktury to powinny przejść całe kwoty.

   Usuń
 46. Czy przy płatności kartą na kwotę 50 zł. CA saver zaokrąglone mi do 55, czy raczej musi być 50,01?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też mnie to interesowało. W regulaminie jest taki zapis: "Kwota przekazanych środków wynika z zaokrąglenia do góry wartości transakcji do kwoty stanowiącej najbliższą wielokrotność wobec wartości zaokrąglenia, ustalonej przez Posiadacza w dyspozycji uruchomienia usługi" - wydawało mi się, że chyba więc do kolejnych 5 zł, ale dzwoniłem na infolinię i tam twierdzą, że przy okrągłej płatności na 5, 10, 15 zł nie ma zaokrąglenia. Przy 5,01 zł oczywiście już będzie i przesuną 4,99 zł.

   Usuń
  2. A jak to jest z tą premia za zaokrąglenia, kiedy jest wypłacana? Chyba w następnym miesiącu. Bo o ile premia za rachunki wpada od razu to tu nie widać zwrotów. I drugie pytanie, kiedy można wypłacić te środki z konta oszczędnościowego? Można wybierać te zaokrąglenia na bieżąco czy trzeba poczekać do momentu wypłaty premii?

   Usuń
  3. Przelew zaokrągleń odbywa się na bieżąco, ale premia od płatności naliczana jest na ostatni dzień miesiąca.

   Z konta Oszczędzam możesz wypłacić w dowolnej chwili, ale tylko jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym jest darmowa, a każda kolejna kosztuje 5 zł (przy 1Konto) lub 10 zł (przy pozostałych kontach).

   Usuń
  4. Potwierdzam z własnej praktyki, że nie ma zaokrągleń od równych kwot, tj. 5, 10, 15, itp. Musi być przynajmniej grosz więcej, np. 5,01. Muszę się pochwalić, że mam już w tym miesiącu wyrobione maksymalny zwrot za rachunki, zaokrąglenia i 100 za pierwszy wpływ. Czekam tylko na stówkę za zamknięcie konta. Z żoną już parę złotych wyciągnęliśmy na różnych bankobraniach odkąd w lutym trafiliśmy na ten blog. Serdeczne dzięki Mr. Złotówa.

   Usuń
  5. @Anonimowy 19 maja 2015 19:49, nie ma za co :) Niechaj więc tych "paru złotych" z bankobrania będzie jeszcze więcej i więcej ;)

   Usuń
 47. Doradzicie co mam zrobić jak mam w BGZ konto wspólne z ojcem który dostaje emeryturę a ja wypłatę ? Mogę przenieść wypłatę do Agricole ale jak zamkne konto co z emeryturą ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Hm, a nie masz innego konta, które można spróbować "przenieść"?? Bo z tym może być klops

   Usuń
 48. Czyli bedzie problem ? :( inne to nie bo w mBanku kredyt BPH promocja karty Millenium, Raiffeisen, Toyota to samo.... hmmm to byłby już 6 rachunek

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli w Raiffeisen masz Wymarzone Konto to do 29. maja będzie premia z Comperii. Złóż wniosek o konto w Credit Agricole pod koniec miesiąca, np. 29. maja i wtedy już możesz złożyć dyspozycje by przenieśli Ci konto stamtąd ;)

   Usuń
 49. Sorki, chyba nie zrozumiałem :) myślałem że aby dostać 100 zł to mam dac dyspozycje przelewania wypłaty i jednocześnie zamknięcia czy przeniesienia konta ale z tego banku gdzie dostaje wypłatę ? Co z tego że zamknę w Raiffeisen jak wypłata bedzie wpływac do BGZ ? Dzieki za odpowiedź...

  OdpowiedzUsuń
 50. Ja założyłem konto ale 100 zł za przeniesienie konta z TMobile nie otrzymałem bo podobno TMobile nie wyraził zgody.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Skąd wiesz, że T-mobile nie wyraził zgody? Ja mam ten sam problem z Paribas. Wypełniłem wniosek w CA już ponad miesiąc temu, a konto w Paribas mam dalej aktywne. Jak można sprawdzić co było powodem nie zamknięcia konta?

   Usuń
 51. Jak to jest z opłatą za kartę? Pobierają ją z góry, a potem zwracają? Mam w tym miesiącu wyrobione grubo ponad te 500 zł. potrzebne do zwolnienia z opłaty za karte, a mimo to pobrali mi z konta 7,90.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sprawa się wyjaśniła. Okazało się, że nie słusznie pobrano mi te 7,90. Po złożeniu reklamacji kwota wróciła na moje konto.

   Usuń
  2. Też mi kiedyś pobrali opłatę. Złożyłem reklamację. Okazało się, że pobrali słusznie, bo nie spełniłem wymaganego wpływu. Ale stwierdzili, że w imię dobrej współpracy opłatę mi zwrócą :)

   Usuń
 52. Skąd wiecie za co przyszła premia? Otrzymałam dziś na konto uznanie w wysokości 100 zł, tytułem: "Odsetki promocyjne". Nie mam pojęcia czy to za otworzenie konta, czy też za zamknięcie innego, a powinnam dostać obie kwoty.

  OdpowiedzUsuń
 53. Czas zamknąć konto, nazbierałem 888zł ☺

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja czekam już tylko na ostatnią premię z CAsaver. Będzie 1 listopada. Razem nazbiera się okrągły tysiączek! Zastanawia mnie tylko czy mogę już zastrzec kartę, czy trzeba czekać do wypłaty tej premii?

   Usuń
  2. Na moje to raczej tak bo w regulaminie nic nie bylo o tym by trzeba utrzymywać kartę do wypłaty premii. Ale ja mam akurat konto Premium więc mnie ona nie parzy ;)

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Odbierz gwarantowane 600 zł w bonusach za konto w BNP Paribas w promocji "Giga premia"

Oto najnowsza promocja z kontem osobistym w BNP Paribas. Z wyższą wartością nagród! W skład pakietu gwarantowanych nagród powitalnych wchodz...