Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Bank Pekao S.A.: Konto Przekorzystne ze zwrotem 200 zł i konto oszczędnościowe 2,7%

750 zł od mBanku ⭐ Citi: 1200 zł za kartę + 700 zł za konto700 zł od Santandera600 zł od Millennium

29.01.2018

Bank Pekao S.A.: Konto Przekorzystne ze zwrotem 200 zł i konto oszczędnościowe 2,7%

Szok i niedowierzanie. Tak można by podsumować promocje zaserwowane przez Bank Pekao.

Konto Przekorzystne w Banku Pekao
Dotąd niezwykle rzadko były spotykane okazje, w których Bank Pekao pozwalał zarobić na bankobraniu. A jeśli chodzi o wyróżniające się oprocentowanie dla oszczędności, to na pewno nie było co zakładać, że znajdziemy je w tym banku. A tu nastąpiły spore zmiany. Choć jest jednak i sporo ograniczeń.

Być może te zmiany są efektem nie tak dawnej repolonizacji? Jeśli tak, to z odejścia Unicredit można tylko się cieszyć. Oby tych pozytywnych zmian było więcej i Bank Pekao rozkręcił się w serwowaniu jeszcze lepszych promocji. W chwili obecnej bank proponuje dwie okazje do bankobrania:
 • 100 zł zwrotu za zakup polisy OC w PZU;
 • 100 zł zwrotu za polecenie zapłaty dot. opłacania rachunków telefonicznych.

Za podrzucenie informacji o promocjach dziękuję Czytelniczce Marcie.

Dla kogo promocje? Warunki uczestnictwa zarówno w jednej, jak i w drugiej promocji są bliźniaczo podobne (i nic nie wskazuje na to, by udział w jednej wykluczał uczestnictwo w drugiej).

A udział wziąć może osoba pełnoletnia, która spełni warunki promocji w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą (przez co zapewne należy rozumieć, że ubezpieczone auto musi być prywatne, a nie zarejestrowane na firmę i tak samo musi być z rachunkami telefonicznymi - muszą być wystawiane na uczestnika promocji, a nie na firmę).

By uczestniczyć w promocji osoba taka musi w okresie od 25.01. do 31.06.2018 r. założyć Konto Przekorzystne i spełnić również jeden z poniższych warunków:
"a) do 31.12.2017 r. nie zawarła umowy o żadną usługę Banku, 
b) od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. nie posiadała w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN, 
c) od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. posiadała w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN, na którym, w każdym miesiącu tego okresu Średnie miesięczne saldo wynosiło od 0 PLN do 50 PLN"


100 zł zwrotu za polisę OC w PZU


Zasady promocji. Do promocji można przystąpić od 25.01. do 30.06.2018 r. (pod uwagę brana jest data okazania w banku dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy polisy OC w PZU). Promocja może jednak zakończyć się wcześniej, gdyż bank ograniczył pulę nagród do 25 000 sztuk.

By otrzymać nagrodę należy:
 • posiadać Konto Przekorzystne w Pekao przez cały okres spełniania warunków, a więc przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, licząc od następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym przypada dzień przystąpienia do promocji;
 • od 1.01. do 30.06.2018 r. dokonać zakupu lub odnowienia polisy OC w PZU dotyczącej pojazdu, którego uczestnik promocji jest właścicielem (składka ubezpieczenia musi wynieść min. 200 zł) i dokument ten okazać w oddziale lub agencji Banku Pekao;
 • w każdym z 6 miesięcy spełniania warunków promocji zapewnić jednorazowy wpływ na Konto Przekorzystne kwoty min. 500 zł;
 • dokonać min. 1 transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty wydanej do konta lub aplikacji PeoPay w każdym z 6 miesięcy.

Co oznacza konieczność zapewnienia wpływów na konto? Bank precyzuje, że mają one być:
"z tytułu wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń (z wyłączeniem wpłat gotówkowych, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów pomiędzy rachunkami własnymi)"

Warto jednak zauważyć, że bank nie definiuje wynagrodzenia (co tym samym nie musi wykluczać przelewów pochodzących z innych rachunków niż rachunek pracodawcy).

Wypłata premii 100 zł nastąpić ma do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu spełnienia wszystkich powyższych warunków. Czyli "trochę" zaczekać będzie trzeba 😉

100 zł zwrotu za polecenie zapłaty


Na początek krótkie wyjaśnienie czym jest polecenie zapłaty?
"To usługa, która pozwala na automatyczne opłacanie faktur m.in. za usługi telekomunikacyjne, media typu energia elektryczna lub gaz itp. Za przyzwoleniem klienta faktury przekazywane są przez dostawcę usługi do banku i to bank dba o zrealizowanie płatności z Twego konta"

Dla kogo promocja? O tym, kto może brać udział w tej okazji do bankobrania już pisałem wyżej. Aczkolwiek tu dochodzi jeszcze jeden wymóg:
"dodatkowym warunkiem nabycia prawa do Nagrody czy jej części jest niewyrażenie zgody tego Uczestnika w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. na obciążanie jego rachunku w Banku z tytułu polecenia zapłaty za faktury VAT wystawione przez Operatora Telekomunikacyjnego za usługi świadczone na rzecz tego Uczestnika."

Promocja przewidziana jest dla 40 000 uczestników. W przypadku osiągnięcia tego poziomu, bank może ogłosić zakończenie dostępności promocji przed terminem.

Zasady promocji. By załapać się na promocję:
 • najpóźniej do 30.06.2018 r. 
  • otwórz Konto Przekorzystne i 
  • ustanów polecenie zapłaty na opłacanie faktury za telefon komórkowy (wśród przykładowych operatorów, dla których realizowane są polecenia zapłaty, bank wymienia: Aero 2, Mobyland, Orange Polska, P4 czyli Play, Polkomtel, Sferię i T-Mobile Polska);
 • w każdym z miesięcy, w którym chcesz otrzymać zwrot (maksymalny możliwy okres to 12 miesięcy) zapewnij jednorazowy wpływ na Konto Przekorzystne kwoty min. 500 zł;
 • wykonaj min. 1 transakcję bezgotówkową przy użyciu karty wydanej do konta lub aplikacji PeoPay w każdym z tych w/w miesięcy.


Tu Bank Peako również oczekuje by wpływy na konto pochodziły:
"z tytułu wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń (z wyłączeniem wpłat gotówkowych, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów pomiędzy rachunkami własnymi)"

Bank Pekao będzie Ci naliczał 7% zwrotu od faktury opłaconej w ramach polecenia zapłaty. Zwroty mają być wypłacane maksymalnie przez 12 miesięcy (lub krócej, gdy zostanie osiągnięta suma maksymalnych gratyfikacji z tej promocji, czyli 100 zł).

Dniem przystąpienia do promocji jest dzień wyrażenia zgody na polecenia zapłaty, a okres trwania promocji to 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przystąpienia do promocji.

2,7% na koncie oszczędnościowym


Promocyjna stawka 2,7% w skali roku ma obowiązywać aż przez 180 dni od otwarcia rachunku. Wygląda więc całkiem okazale, ale ma jeden mankament. To ograniczenie kwoty: maksymalnie przy tej stawce ulokować można 10 000 zł.

Z powyższych warunków skorzystać może wyłącznie osoba, która;
"1) do 31.12.2017 r. nie zawarła umowy o żadną usługę Banku [czyli nowy klient - przyp. Mr. Złotówa] lub 
2) w Dniu przystąpienia do Oferty jest posiadaczem ROR i jednocześnie nie jest posiadaczem rachunku oszczędnościowego Dobry Zysk a także spełnia warunki określone (...) poniżej: 
a) w całym okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. nie była posiadaczem rachunku oszczędnościowego Dobry Zysk, [albo - przyp. Mr. Złotówa] 
b) przynajmniej przez jeden dzień pomiędzy 01.07.2017 r. a 31.12.2017 r. posiadała rachunek oszczędnościowy Dobry Zysk, na którym w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tego rachunku w podanym okresie Średnie miesięczne saldo wynosiło nie więcej niż 50 PLN 
3) zawrze z Bankiem (...) [do 30.06.2018 r. - przyp. Mr. Złotówa] pierwszą umowę o Konto Oszczędnościowe"

Dużo tych wymagań jeśli chodzi o załapanie się na promocyjne oprocentowanie dla - bądź co bądź - nie tak dużej kwoty. Przypomnę więc, że na stawkę 2,7% w skali roku ale do 200 000 zł można załapać się w Banku Millennium (a dodatkowo zyskać 150 zł za spełnienie banalnie prostych warunków i do 250 zł w programie poleceń).

Konto Przekorzystne - prześwietlenie oferty 


Główne cechy konta osobistego, które można założyć w Banku Pekao to:
 • 0 zł za otwarcie konta; 
 • 0/6 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta;
 • 0/3 zł - miesięczna opłata za kartę;
 • 0 zł za przelewy krajowe Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej;
 • 0,20 zł - opłata za każdy SMS służący akceptacji dyspozycji składanych w bankowości Pekao24 (alternatywnym sposobem jest autoryzacja za pomocą aplikacji - bez opłat).

Miesięczne opłaty za konto i kartę nie będą pobierane jeśli w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty zasilisz konto kwotą min. 500 zł i wykonasz co najmniej jedną płatność kartą wydaną do konta lub aplikacją mobilną PeoPay.

Konto oszczędnościowe otwierane i prowadzone jest za 0 zł. Darmowe są również wszystkie przelewy z takiego konta na konto osobiste w Pekao, o ile zlecasz je w bankowości mobilnej. W przypadku zlecenia przelewu w inny sposób bank pobierze opłatę 7 zł.

Umowę o konto w Banku Pekao zawrzeć można wyłącznie w placówkach banku. Choć na stronie internetowej banku można znaleźć wniosek online o konto, to finalizacja (czyli podpisanie dokumentów) też zakończy się wizytą w placówce. Nie ma opcji kuriera, nie wspominając już o przelewie weryfikacyjnym.

Promocje Banku Pekao wyglądają kusząco, ale... no właśnie, jest sporo "ale". Ze zwrotu za opłacenie polisy OC można skorzystać wyłącznie w przypadku jednego towarzystwa ubezpieczeniowego (co oczywiście dziwić nie może, bo PZU jest właścicielem Banku Pekao), ale osoba, która nawet w PZU ubezpieczenie posiada, jednak umowę zawarła w drugiej połowie roku, jest z promocji wykluczona (należę do tego grona "szczęśliwców"). W przypadku drugiej promocji (ze zwrotem za realizację poleceń zapłaty) można wyliczyć, że na maksymalny zwrot 100 zł w ciągu roku liczyć mogą wyłącznie osoby, które mają comiesięczne rachunki za telefon na poziomie co najmniej 119 zł. Kto płaci mniej, ten stówki nie wyciśnie. Ja posiadam telefon "na kartę (odpadam), ale wyliczyłem jak to wyglądałoby w przypadku mej żony, która posiada abonament bez limitów za 25 zł miesięcznie... Wyszłoby 21 zł zwrotów (średnio poniżej 2 zł miesięcznie).


Przydatne dokumenty:

29 komentarzy:

 1. Realnie jestem w stanie zyskać 130 zł. O ile nie zrezygnuję z PZU bo odnawiam za miesiąc i po symulacji nowej składki raczej będę szukał tańszej oferty.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. to idź do pani do oddziału i pokaż symulacje z innego towarzystwa i powiedz wprost czy dają ci takie same warunki bo jak nie to zmienisz towarzystwo ubezpieczeniowe. ja niestety mam tak samo jak autor złotówa, ubezpieczenie w pzu mam do listopada więc nici a abonament w orange love gdzie jest koło stówki na miesiąc rachunek nie jest na mnie.

   Usuń
  2. Teraz się już zrównało po zeszłorocznych podwyżkach i nie ma takich różnic jak kiedyś. A sporo klientów PZU łapie tym że ma najlepsze oferty w pakietach dilerskich.

   Usuń
 2. Oj to jeszcze w Pekao muszą się sporo nauczyć by dać promocję fajną, prostą i bardziej ludzką. Tu rok spełniania warunków, bieganie do oddziału nawet do otwarcia konta, donoszenie dokumentów...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie. Pekao to niemal taka bryndza jak BGŻ i na dodatek ich strona po prostu powala - włoski film!

   Usuń
  2. Zamknięcie konta też pewnie tylko w placówce? Dodatkowo z zaświadczeniem o stanie zdrowia od lekarza, zaświadczeniem z PZU o niezaleganiu ze składkami, zaświadczeniem od proboszcza, wójta i jeszcze nie wiadomo kogo. Daruję sobie wszelakich przyjemności odwiedzin w banku. Mamy XXI wiek!

   Usuń
 3. Do końca lutego jest jeszcze promocja PeoPay:
  http://bankobranie.blogspot.com/2017/12/bank-pekao-nawet-150-zl-do-empiku-zpeopay.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie wspominaj mi i tej promocji. Dla niej założyłem Eurokonto. Teraz mogę tylko żałować :(

   Usuń
 4. Czy polisa może być na męża? Bo mąż konto w Pekao ma a ja nie mam więc mogłabym skorzystać.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przecież jest wyraźne info: "dokonać zakupu lub odnowienia polisy OC w PZU dotyczącej pojazdu, którego uczestnik promocji jest właścicielem".

   Usuń
  2. Niech mąż dopisze cię do polisy.

   Usuń
  3. A jak ktoś nie ma samochodu to co?

   Usuń
  4. No to musi kupić jeśli chce brać udział w promocji ;)

   Usuń
 5. A co jak składkę OC mam podzieloną na raty i półroczna składka to 197 zł?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To ratę masz 197 zł a składka to będzie 394 zł więc jest min. 200.

   Usuń
 6. 2,7%!!!! Zaszaleli bo standardowo dają aż 0,7%. Na lokatach też śmiesznie niskie oprocentowanie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale i tak zaskoczyli. Bo dotąd takie fajerwerki to raczej domena mniejszych banków. Pytanie tylko po co? Jak ktoś idzie po najwyższy możliwy procent to raczej jest świadomym klientem i potem nie zostanie na 0,7% ale czym prędzej ucieknie.

   Choć przede wszystkim postawić należy pytanie czy świadomy pójdzie na 2,7 jak to tylko do 10 k?

   Usuń
 7. A co z klientami Link 4 które należy obecnie do PZU?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W polisie kliencie link4 chyba ani słowa o PZU nie mają. Działa jako odrębny podmiot więc odpada.

   Usuń
 8. Naprawdę nie ma możliwości założenia konta przez kuriera?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W grudniu zakładałem konto. Na stronie zachęta: złóż wniosek internetowy. Ale na końcu i tak trzeba było do oddziału.

   Usuń
 9. zakładałam online ale podpisywałam umowę w placówce.
  połasiłam się na bon do empiku ...
  oc nie mam a telefon mam na kartę z tej promocji nie skorzystam...
  chyba że internet z Polkomtel ale czy net się łapie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pewnie chodzi ogólnie o płatność za usługi Polkomtela. A czy to telefon, Internet czy co tam jeszcze to znaczenia nie ma. Daj znać jakbyś się dowiedziała.

   Usuń
 10. Czy konto oszczędnościowe można otworzyć przez internet?

  OdpowiedzUsuń
 11. Ciekawe czy posiadając u nich Euronkonto Srebrne, można zamienić na Konto Przekorzystne ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale zmiana chyba nic nie da? Vide: warunki udziału w promocji

   Usuń
 12. Dziś byłem w placówce. Promocje słabo pani ogarniała. Tłumaczyła się że 1-wszy dzień po urlopie. No ale konto otwarte i polecenie zapłaty złożone. Mam jeszcze donieść polisę.

  OdpowiedzUsuń
 13. łobuzy pobrali 20 groszy za sms z jakiś kod autoryzacyjny.
  oszusty !

  OdpowiedzUsuń
 14. Wpadła mi dziś e-karta za zakup biletu do Multikina Masterpassem :) Yeah.

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...