Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Money mania - edycja specjalna: 400 zł za Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas

720 zł od mBanku700 zł od Citi600 zł od Millennium ⭐ 500 zł od: ING, Santandera i Aliora

24.01.2018

Money mania - edycja specjalna: 400 zł za Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas

Wystartowała kolejna promocja darmowego konta osobistego w BGŻ BNP Paribas.

Money mania edycja specjalna 400 zł za Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas
Kilka dni temu pisałem o powrocie promocji "Mobilna Premia" w BGŻ BNP Paribas, w której zyskać można 300 zł (nawet bez wykonywania płatności kartą!). Od dziś zyskać można jeszcze więcej, bo doszła dodatkowa premia 100 zł za udział w promocji Money mania.

Dla kogo promocja? Z okazji skorzystać może pełnoletnia osoba, która na dzień składania wniosku nie jest stroną umowy ramowej z BGŻ BNP Paribas, a także nie była posiadaczem (ani współposiadaczem) konta osobistego w BGŻ BNP Paribas (lub BGŻ bądź BNP Paribas przed fuzją) w ciągu 36 miesięcy przed złożeniem wniosku o konto w niniejszej promocji.

Z udziału w promocji nie wyklucza posiadanie konta oszczędnościowego w BGŻOptima.

Zasady promocji z premiami na sumę 100 zł. By wziąć udział w akcji "Money mania":
 • zarejestruj się na stronie promocji;
 • po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na tej samej stronie przejdź do złożenia wniosku o Konto Optymalne (w promocji "Mobilna Premia 2") wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą (we wniosku pamiętaj wpisać te same dane co w formularzu rejestracyjnym; wniosek należy złożyć najpóźniej do 23.02.2018 r.);
 • najpóźniej do 9.03.2018 r. zawrzyj umowę z bankiem;
 • dla uzyskania pierwszej nagrody pieniężnej w wysokości 50 zł, w marcu 2018 r.:
  • zapewnij wpływ na konto kwoty min. 1 000 zł (może to być przelew z Twego konta w innym banku);
  • zadbaj o to, by na Twym koncie zostały zaksięgowane płatności kartą w punktach handlowo-usługowych na sumę min. 300 zł;
 • dla uzyskania drugiej nagrody pieniężnej w wysokości 50 zł, w kwietniu i maju 2018 r. (w każdym z tych dwóch miesięcy):
  • zapewnij wpływ na konto kwoty min. 1 000 zł (może to być przelew z Twego konta w innym banku);
  • zadbaj o to, by na Twym koncie zostały zaksięgowane płatności kartą w punktach handlowo-usługowych na sumę min. 300 zł;
 • na dzień wypłaty premii posiadaj aktywne konto i wydaną do niego kartę (co akurat jest wymogiem prostym, bo konto i karta są darmowe bez warunków).

O przyznaniu nagród organizator powiadomi mailowo do 16.04. (dla pierwszej nagrody) i do 18.06.2018 r. (dla drugiej nagrody). Po tym pierwszym mailu będzie należało zalogować się na stronie promocji (za pomocą hasła otrzymanego we wspomnianej wiadomości) i najpóźniej do 25.04.2018 r. uzupełnić dane do wypłaty premii (będzie trzeba podać numer konta otwartego w promocji). Wypłata nagród nastąpi do 30.04. i 29.06.2018 r.

Promocja ma być dostępna do 23.02.2018 r., ale może zakończyć się wcześniej w przypadku wyczerpania puli 1 500 rejestracji w promocji. Każdy kto załapie się na promocję, ten nagrody otrzyma (oczywiście po spełnieniu wyżej wymienionych warunków). A w razie przedterminowego zakończenia akcji, stosowna informacja pojawi się na stronie promocji (a kolejne rejestracje nie będą już możliwe).

Ważne wskazówki


▶ Podczas rejestracji na stronie promocji wyrazić należy zgody na znajdujące się tam oświadczenia (na szczęście nie da się tego przegapić, bo strona wymaga ich zaznaczenia, by przejść dalej).

▶ Wpływ 1 000 zł, który musi pojawiać się na koncie na potrzeby spełnienia warunków promocji konta może pochodzić z Twego konta w innym banku. Nie mogą to być przelewy między własnymi rachunkami w BGŻ BNP Paribas (oraz BGŻ Optima) oraz wpłaty gotówkowe. Wpływ oznacza odnotowanie kwoty w historii rachunku - nie ma konieczności utrzymywania tych środków w dłuższym okresie (w każdej chwili możesz je wydać, wypłacić lub przelać).

▶ Jeżeli w promocji udział zechce wziąć również ktoś z Twych najbliższych, to niezbędne będzie dokonanie odrębnej rejestracji (z wykorzystaniem innego adresu mailowego). Z jednego profilu założonego w promocji można bowiem złożyć wyłącznie jeden wniosek o konto.

▶ W przypadku płatności zaliczających się do wydania kwoty min. 300 zł (w miesiącach marzec-maj), zastosowano kilka wykluczeń (bazując na kodach MCC, które przypisane są do terminali płatniczych i wskazują dominujący charakter działalności danego sprzedawcy lub usługodawcy).
"Transakcje wyłączone z Promocji wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC: 
- 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne, 
- 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska), 
- 4111, określający m.in. usługi transportowe, 
- 6012, określający instytucje finansowe, 
- 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, 
- 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, 
- 4829, określający internetowe przekazy pieniężne. 
- 4900 określający płatność rachunków"

Jak można zauważyć, są to przede wszystkim miejsca, w których dość łatwo dałoby się zrobić obroty na karcie, więc organizator te opcje wykluczył. Zaliczą się za to płatności w sklepach (spożywczych, odzieżowych czy drogeriach), aptekach, na stacjach paliw lub w kinie bądź restauracji.

Płatności mogą być wykonywane tradycyjną, plastikową kartą wydaną do konta, ale także poprzez Android Pay, jak i Masterpass).

Mobilna Premia 2 - czyli 300 zł nawet bez płacenia kartą


Osoby, które wezmą udział w Money manii i założą Konto Optymalne, jednocześnie załapią się również na bankową promocję "Mobilna Premia 2". A to oznacza możliwość łatwego zarobienia nawet 300 zł. Piszę "łatwego" nie bez podstaw. Całość tej kwoty można bowiem zdobyć bez wykonywania chociażby jednej płatności kartą! 😉 Wystarczą same przelewy. Ale po kolei.

By wziąć udział w tej promocji, we wniosku pamiętaj wyrazić zgodę na przesłanie mailem dokumentów i informacji związanych z realizacją zawartej umowy z bankiem i zaakceptuj regulamin promocji (tzw. e-korespondencja).

Bonus w tej promocji wynoszący 1 zł otrzymasz za każdą transakcję aplikacją mobilną o wartości min. 5 zł, wykonaną w miesiącu kalendarzowym (z wyłączeniem transakcji BLIKiem oraz przelewów na rachunek lokat).

A jakie to mogą być transakcje? Wykonywać możesz:
 • płatności z Android Pay - w ten sposób możesz płacić w niektórych aplikacjach mobilnych honorujących taką formę uiszczenia należności (np. Allegro, iTaxi, Pyszne.pl, UBER), a także zbliżeniowo telefonem w punktach handlowo-usługowych (tu musisz jednak pamiętać, że niezbędne jest posiadanie telefonu z wbudowanym modułem NFC oraz systemem Android w wersji min. 4.4); 
 • transakcje z użyciem aplikacji GOmobile - to mobilna aplikacja dla klientów BGŻ BNP Paribas (dostępna na urządzenia z systemem Android w wersji min. 5.0 oraz iOS), dzięki której możesz sprawdzać stan i historię konta, a także realizować przelewy (i takie właśnie przelewy będą premiowane bonusami po 1 zł).

Jeśli chodzi o przelewy, to trzeba jednak zwrócić uwagę na pewne ograniczenie: "W przypadku kilku Transakcji Aplikacją Mobilną GOmobile wykonanych na ten sam rachunek beneficjenta w tym samym miesiącu kalendarzowym Premia wypłacana jest tylko za pierwszą transakcję w danym miesiącu" Przelewy po min. 5 zł należy więc wykonywać na różne numery rachunków.

Miesięcznie można będzie uzyskać bonusy na sumę 25 zł, co przez 12-miesięczny okres ich naliczania da nawet 300 zł.

Wypłata premii ma być realizowana przez bank do 8. dnia miesiąca kalendarzowego (a jeśli dzień ten wypadnie w dzień wolny od pracy, to w najbliższym dniu roboczym) następującego po miesiącu wykonania transakcji objętych naliczaniem bonusu.
"Przykład: Klient przystąpił do promocji 19 stycznia 2018 r. Pierwsza Premia zostanie wypłacona 8 lutego 2018 r. za Transakcje Aplikacją Mobilną dokonane od 19 do 31 stycznia 2018 r. Ostatnia Premia zostanie wypłacona 8 stycznia 2019 r. za Transakcje Aplikacją Mobilną dokonane w okresie 1-31 grudnia 2018 r."

By bonusy w ogóle otrzymywać, należy pamiętać jeszcze o aktywnym korzystaniu z konta, przez które bank rozumie wykonanie co najmniej dwóch transakcji płatniczych (przelewów) na konta przedsiębiorców, będących:
"a. dostawcami mediów (płatności za telefon, TV, Internet, prąd, gaz, wodę lub ścieki), 
b. dostawcami usług płatniczych, (...) o usługach płatniczych (np. bank krajowy, biuro usług płatniczych, instytucja płatnicza), w zakresie spłaty kredytu, pożyczki udzielonej przez ten podmiot, 
c. uczelniami (szkołami wyższymi), (...), w tym w zakresie infrastruktury związanej z ich prowadzeniem (np. płatności za korzystanie z akademików, domów studenckich), 
d. placówkami systemu oświaty, (...) (np. szkoły, przedszkola), a także żłobkami albo klubami dziecięcymi, 
lub poprzez otrzymywanie na Konto wynagrodzenia za pracę"

W skrócie więc: zapewniasz wpływ wynagrodzenia na konto lub wykonujesz co najmniej 2 przelewy za prąd, gaz, szkołę czy uczelnię. A oprócz tego wykonujesz transakcje mobilne na kwotę min. 5 zł każda (płatności Android Pay lub transakcje aplikacją - w tym przelewy).

Konto Optymalne - szczegóły oferty


To nie jest pierwsza promocja konta w BGŻ BNP Paribas, więc jego prześwietlenie na blogu pojawiało się już często. Warunki jego prowadzenia są akurat bardzo klarowne:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta (bez warunków);
 • 0 zł za wydanie i posiadanie karty płatniczej wydanej do konta (bez warunków);
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej lub mobilnej;
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów sieci BGŻ BNP Paribas oraz Planet Cash (5 zł z pozostałych bankomatów w Polsce).

Jednoczesny udział w obydwu promocjach (Money manii z premią 100 zł oraz bankowej akcji "Mobilna Premia 2") zapewnia złożenie wniosku o konto tylko i wyłącznie na stronie promocji. Wówczas jedyną opcją zawarcia umowy jest kurier (we wniosku można wskazać na jego potrzeby inny adres niż adres zamieszkania czy korespondencyjny; dzięki temu umowę możesz podpisać tam, gdzie Ci będzie wygodnie, np. w miejscu pracy lub na uczelni).Bądź na bieżąco z promocjami. na Twitterze i polub na Facebooku:


Przydatne dokumenty:

53 komentarze:

 1. a co jak miałem kartę kredytową w Paribasie ale zrezygnowałem jakieś pół roku temu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak aktualnie masz umowy ramowej z bankiem a w ciągu 3 lat nie miałeś konta to możesz brać udział.

   Usuń
 2. Czy przelewy z aplikacji muszą być na min. 1 czy 5 zł? I czy mogą to być konta w różnych bankach czy mogę sobie w 1 banku założyć kilka kont i na każde z nich zrobić ten przelew i to się zaliczy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 5 zł. Mogą być konta w tym samym banku. Nie liczy się bank a różny numer rachunku. Każde konto ma inny numer (nawet jak jest w tym samym banku)

   Usuń
  2. Napisano wyraźnie w artykule:
   "Bonus w tej promocji wynoszący 1 zł otrzymasz za każdą transakcję aplikacją mobilną o wartości min. 5 zł"
   "Przelewy po min. 5 zł należy więc wykonywać na różne numery rachunków" (rachunków, nie banków)

   Usuń
 3. 400 zł zysku za wydanie 900 zł. W końcu jakaś promocja która nie wymaga wydawania kilku tysięcy by dostać 100 zł.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. O ile posiadasz 25 różnych rachunków bankowych ;)

   Usuń
  2. Zapłacę gaz, wodę, czynsz, telefon, internet, ratę kredytu. Już mam 6 przelewów zrobione. Do tego jakieś 10 kont u mnie (RORy i oszczędnościowe bo moim zdaniem też mogą być) i kilka kont żony. Powinno się uzbierać. Zawsze zostaje otwarcie kolejnych kont ;)

   Usuń
  3. Gdzie najlepiej założyć kilka(naście) kont i najlepiej wszystkie mieć za darmo?

   Usuń
  4. W WBK możesz mieć wiele kont.

   Usuń
 4. Zarejestrowałem się i już zacząłem składać wniosek ale padł mi komputer :( I co teraz zrobić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Link do wniosku przychodzi też mailem po rejestracji.

   Usuń
  2. Ale jest to inny link (inny adres odnośnika). Nawt Złotówa napisał: "na tej samej stronie przejdź do złożenia wniosku" a w regulaminie jest 2 razy napisane tłustym drukiem "bezpośrednio". Więc czy ten e-mail nie jest tylko informacją bez wymaganej kategorii? Kto to wyjaśni? Może Złotówa powinien swoje słowa też wytłuścić?

   Usuń
  3. To alternatywna opcja (dopuszczalna przez regulamin promocji). Link w mailu otrzymanym po rejestracji prowadzi do wniosku na stronie promocji.

   Podkreślenie faktu kontynuacji procesu (rejestracja -> wniosek) na tej samej stronie ma na celu wyeliminowanie ryzyka przypadków, gdy ktoś się rejestruje, a później szuka wniosku, np. wchodząc na stronę banku z wyszukiwarki internetowej i tam składając wniosek. Wtedy on do promocji nie zakwalifikuje. A niestety takie przypadki bywają (w promocjach różnych banków). Jednak do udziału w promocji i zdobycia premii liczy się prawidłowa kolejność i miejsce składania wniosku.

   Usuń
  4. Czyli jak się rejestrowałam na stronie promocji, potem chciałam z niej założyć konto i trafiłam na przerwę techniczną, rano chciałam dokończyć tworzenie konta przez str promocji, ale nie mogłam ponownie użyć adresu mailowego i nr pesel więc założyłam konto przez str banku to się nie załapię do pierwszej promocji???

   Usuń
 5. Że też wymyślili 3 lata a nie 2 lata karencji i się nie łapie :-(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czytając liczne wpisy o nieustannych wpadkach BGŻ, reklamacjach, niesłusznie pobieranych opłatach i zwrotach moneyback na raty to myślę, że chyba nie ma czego żałować.

   Usuń
  2. Bez przesady. Było tak na początku jak wprowadzili to konto. Pobrali mi wtedy raz opłatę której w ogóle na tym koncie nie powinno być i wypłacili 14 zł moneybacku zamiast 25 zł. Po reklamacji zwrócili opłatę i wyrównali 11 zł. A później te 11 zł wypłacili jeszcze raz. I od tamtego czasu nie było już żadnych problemów.

   Usuń
 6. czy aby zalozyc konto online moze byc paszport? czy musi byc dowod?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przed chwilą składałem wniosek i sprawdziłem to dla ciebie :) Jest tylko dowód. Nie ma opcji wyboru ani zmiany.

   Usuń
  2. dzieki, czyli lipa, bo zona ma nieaktualny dowod

   Usuń
  3. Niech sobie żona dowód wyrabia bo wiele promocji może jej czmychnąć sprzed nosa.

   Usuń
 7. Czy można podpisać umowę w oddziale?

  OdpowiedzUsuń
 8. Czy można podpisać umowę w oddziale???

  OdpowiedzUsuń
 9. Podsumowując: muszę mieć wpływ 1000zł, który mogę przelać z konta w dowolnej chwili na inne; płacić kartą za min 300 zł plus wykonać 23 transakcje androidem pay i zapłacić 2 faktury za media przez 12 miesięcy żeby skorzystać z obu promocji i zyskać 400zł w ciągu roku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ten wpływ 1 000 zł i płatności kartą na sumę min. 300 zł wymagane są w trzech miesiącach (w każdym miesiącu w okresie marzec-maj). Od czerwca już tego robić nie trzeba. A przez 12 miesięcy 2 faktury za media (opłacone przelewem z aplikacji) i 23 transakcje.

   Usuń
 10. Jeżeli wziąłem udział w promocji "Lokata z premią" to czy również mogę wziąć udział w tej promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To w BGŻ Optimie a to odrębnie działa więc możesz brać udział w promocji BGŻ BNP Paribas.

   Usuń
 11. Czy co najmniej 2 przelewy na konta przedsiębiorców trzeba robić z aplikacji mobilnej czy można wykonać z komputera po zalogowaniu się do banku przez planet.bgzbnpparibas.pl ??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie muszą być przez aplikację ale z drugiej strony za jednym zamachem możesz już machnąć 2 przelewy za które będą bonusy.

   Usuń
  2. W sumie racja ;-)

   Usuń
 12. Dwa pytania:
  1 - zarejestrowałem się na stronie promocji, złożyłem wniosek o konto, jak poznać że przystąpiłem do promocji mobilna premia 2? Wniosek o konto za pomocą przesłanego linka w mailu. (zaznaczyłem zgodę nr 4 oczywiście przy wniosku o konto)
  2 - dla spełnienia aktywności można chyba zrobić przelewy za np. ogrzewanie opłacając jeden rachunek w dwóch przelewach? Też przejdzie? Liczy się chyba liczba przelewów a nie opłaconych faktur?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Rozpoznać się nie da. Możesz w bankowości internetowej wysłać zapytanie czy bierzesz udział w promocji. Ale tam żadnych szczególnych warunków udziału w tej promocji nie ma. Każde konto założone w terminie dostępności promocji ze zgodną nr 4 jest objęte promocją.
   2. Każdy przelew musi być na inny rachunek.

   Usuń
 13. Dostałem dziś kartę, a wraz z nią informację, że aby otrzymać PIN muszę wysłać SMS pod numer 4884. W mojej sieci taki SMS kosztuje 9,84 zł. Czy znacie inny, tańszy lub darmowy, sposób na uzyskanie lub nadanie PINu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To darmowy SMS.

   Usuń
  2. Ściślej mówiąc (sprawdzone osobiście) sms na ten numer nie jest darmowy, ale w zwykłej stawce jak u operatora, czyli jak ktoś ma sms-y w pakiecie za darmo to będzie darmowy, jak za 19gr to będzie kosztował 19gr itd.

   Usuń
 14. Opłata to 0 zł. 9,84 zł miałbyś gdyby to był nr 78xx

  OdpowiedzUsuń
 15. W rzeczywistości, w cenniku przeczytałem o numerze *48XX. Za 48XX (bez gwiazdki) nic nie musiałem zapłacić. Dzięki za pomoc.

  OdpowiedzUsuń
 16. Czy przelewy za media będą już się zaliczały do wypłacenia za nie bonusów 1 zł??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A czemu by nie? Jeśli będą na min. 5 zł i zrobisz przez aplikację to musi być bonus.

   Usuń
 17. Czy przelew za czesne za studia też się wlicza do aktywności konta??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "na konta przedsiębiorców, będących: c. uczelniami (szkołami wyższymi), (...), w tym w zakresie infrastruktury związanej z ich prowadzeniem (np. płatności za korzystanie z akademików, domów studenckich)"

   Usuń
 18. Czy przelew aplikacją GOmobile na 5 zł można zlecić na rachunek w Optimie i się zaliczy do nagrody 1zł? Ktoś to już sprawdził w praktyce?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dlaczego akurat na 5 zł?

   Usuń
  2. Bonus jest za transakcje na min 5 zł. Ale nie miałem możliwości sprawdzenia czy za przelew do Optimy działa. Stawiałbym jednak że nie.

   Usuń
 19. Czy rachunki za media mogą być na rodziców, z którymi mieszkam?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, pisały o tym nawet niedawno media, pomimo że to jest niezgodne z zaleceniami KNF.

   Usuń
 20. Która firma kurierska rozwozi umowy?

  OdpowiedzUsuń
 21. Kolega na BTC więcej zarabia.
  1000 % w skali roku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Skapitalizował czy tylko na papierze? A jak mu idzie w tym roku?? Hehe

   Usuń
 22. Czy spłata raty kredytu z poziomu aplikacji jest kwalifikowana jako 1 z wymaganych przelewów ???

  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 23. Dzisiaj przyszedł mail. Złotówko, można przypomnieć uczestnikom!

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...