Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zyskaj 250 zł na start za Konto Jakie Chcę w Santander Banku

720 zł od mBanku650 zł od VeloBanku ⭐ 600 zł od: Millennium i BNP Paribas ⭐ 500 zł od: ING i Santandera900 zł od Citi

6.03.2020

Zyskaj 250 zł na start za Konto Jakie Chcę w Santander Banku

Konto osobiste w Santander Banku ponownie można założyć w promocji.

Bonus do 250 zł za Konto Jakie Chcę w Santander Banku
Do wzięcia czeka gwarantowana nagroda pieniężna do 250 zł. A do tego dojść mogą jeszcze zwroty za płatności z konta, a także - w ramach oferty banku - można korzystać z darmowych przelewów natychmiastowych w standardzie! Umowę o konto w tej promocji zawrzesz bez wychodzenia z domu.

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje w Santander Banku.]

W praktyce jest to kumulacja różnych  promocji, które na szczęście łączą się ze sobą. Do wzięcia czekają:
 • dwa bonusy pieniężne na start po 100 zł każdy (za otwarcie konta i spełnienie prostych warunków) w ramach najnowszej promocji "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja IV";
 • premia pieniężna 50 zł (za wpisanie we wniosku kodu polecenia) i (opcjonalnie; dla chętnych) po 50 zł za polecenia;
 • zwroty do 300 zł rocznie (za opłacanie rachunków za media z Konta Jakie Chcę).

W sumie zdobyć da się więc 550 zł lub nawet więcej, ale w praktyce możesz samodzielnie wybrać promocje bankowe, które Tobie najbardziej odpowiadają. Do najprostszych należą warunki w promocjach z bonusami na sumę 200 zł na start oraz w akcji z premią 50 zł za otwarcie konta z polecenia. Korzystanie ze zwrotów jest opcjonalne.

A jeśli chcesz zarobić jeszcze więcej, to konto w Santander Banku możesz polecać członkom rodziny czy znajomym (dzięki skutecznym rekomendacjom można zgarnąć dodatkowo jeszcze nawet 500 zł!).

Wszystkie wspomniane promocje omawiam poniżej. Oczywiście szczegółowo prześwietlam również konto osobiste zakładane w Santander Banku na potrzeby niniejszej promocji. Wpis jest zatem dość obszerny, ale w końcu chodzi tutaj o całkiem duże pieniądze.

Bonusy do 200 zł za konto w Santander Banku na start


Dla kogo promocja? Udział wziąć może osoba pełnoletnia z polskim obywatelstwem, która nie posiada oraz nie posiadała konta osobistego (w PLN) w Santander Banku od dnia 5.03.2019 r. do dnia otwarcia konta w niniejszej promocji (wykluczenie obejmuje też współposiadaczy tego typu konta).

Posiadanie innych produktów w Santander Banku (takich, jak np. karta kredytowa, pożyczka, konto oszczędnościowe czy rachunek firmowy) na szczęście nie wyklucza z udziału w promocji. W tej sytuacji wniosek o konto złóż jednak tylko i wyłącznie w sposób opisywany niżej, gdyż nawet jeśli już posiadasz dostęp do bankowości internetowej (co z promocji też nie wyklucza), to tam założone konto nie zakwalifikuje do uzyskania nagród!

Nagroda. W tej promocji do wzięcia czekają dwa bonusy pieniężne w wysokości 100 zł każdy. Organizator wypłaci je na Twe konto założone w promocji, więc te środki możesz przelać, wypłacić lub wydać na dowolny cel.

Zasady promocji. Żeby uczestniczyć w akcji "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja IV" i zgarnąć bonusy pieniężne:
 • do 15.04.2020 r. zarejestruj się na stronie promocji (wyrażając przy tym zgodę na zwolnienie banku z tajemnicy bankowej - wyłącznie w zakresie poinformowania organizatora promocji przez bank o spełnieniu warunków uzyskania nagrody) i po potwierdzeniu rejestracji (klikając w link otrzymany mailem), w kolejnym kroku na tej samej stronie: 
  • złóż wniosek o Konto Jakie Chcę w Santander Banku wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą; we wniosku podaj kod polecenia - możesz skorzystać z mego kodu: 1000279022 - to może zapewnić Ci dodatkowy bonus 50 zł (o szczegółach piszę nieco niżej); 
 • we wniosku o konto podaj ten sam adres mailowy, co podczas rejestracji oraz wyraź zgody na: 
  • kontakt w sprawie realizacji wniosku i dostarczenie regulacji bankowych w tym Taryfy Opłat i Prowizji,
  • kontakt drogą elektroniczną w celu marketingowym,
  • kontakt telefoniczny w celu marketingowym oraz
  • elektroniczny kanał kontaktu (EKK) - włączenie tego sposobu dostarczania dokumentów z banku zweryfikować można po zalogowaniu do bankowości internetowej: Ustawienia => Forma otrzymywania korespondencji - czas na spełnienie tego warunku jest do 15.05.2020 r.
 • do 30.04.2020 r. zawrzyj umowę z bankiem o konto i kartę;
 • najpóźniej do 31.07.2020 r. w dwóch następujących po sobie miesiącach od dnia otwarcia konta (czyli w marcu i kwietniu lub w kwietniu i maju, lub w maju u czerwcu, lub w czerwcu i lipcu) - w każdym z tych miesięcy: wykonaj min. 5 płatności kartą wydaną do konta i/lub BLIKiem.

Za spełnienie powyższych warunków uzyskasz bonus 100 zł.  By zgarnąć jeszcze jeden taki bonus 100 zł (czyli w praktyce łącznie 200 zł) poza spełnieniem wyżej opisanych warunków:
 • do 31.07.2020 r. zapewnij wpływy na konto na łączną sumę min. 1000 zł (najłatwiej będzie wykonać przelew z własnego konta w innym banku; wpływ oznacza pojawienie się środków w historii - nie ma wymogu ich utrzymywania przez jakikolwiek określony czas, więc część lub całość tej kwoty możesz wydać, przelać lub wypłacić w dowolnym momencie).

Wypłata bonusów. O przyznaniu bonusu (100 zł) lub bonusów (na sumę 200 zł) organizator promocji powiadomi Cię mailowo najpóźniej do 10.08.2020 r. Wtedy - w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości - będzie należało zalogować się na stronie promocji oraz podać numer rachunku konta założonego w Santander Banku, bo to właśnie na ten rachunek do 31.08.2020 r. nastąpi wypłata nagrody. Do dnia otrzymania bonusu nie wypowiadaj umowy o Konto Jakie Chcę (ani o wydaną do niego kartę).

W graficznym uproszczeniu przebieg promocji z bonusami do 200 zł za Konto Jakie Chcę w Santander Banku wygląda następująco:
Terminarz promocji "Konto Jakie Chcę z bonusem - edycja IV" w Santander Banku


Premia 50 zł za otwarcie konta z polecenia


Uczestnicząc w powyższej promocji z bonusem do 200 zł, możesz również zgarnąć dodatkową premię w wysokości 50 zł z tytułu podania kodu polecenia (w ramach programu "Polecam mój Bank").

W przypadku tej promocji okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta osobistego w Santander Banku jest ciut dłuższy, bo liczony od 1.02.2019 r. (a przypomnę, że w wyżej opisanej promocji z bonusami do 200 zł konta wystarczy nie posiadać od 5.03.2019 r.).

By otrzymać 50 zł:
 • we wniosku o Konto Jakie Chcę (czyli tym już objętym promocją z bonusem do 200 zł) wpisz kod polecenia od obecnego posiadacza konta osobistego w Santander Banku - jeśli takiej osoby nie znasz, to możesz podać mój sprawdzony kod: 1000279022 i w ww. terminie zawrzyj umowę; 
 • nie zgłaszaj sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych banku; 
 • we wniosku o konto podaj adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego do kontaktu;
 • do końca miesiąca następującego po otwarciu konta: 
  • zaloguj się do aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej Santander oraz 
  • wykonaj płatności kartą wydaną do konta lub mobilną kartą w telefonie (w punktach handlowo-usługowych i/lub w Internecie) albo za pomocą BLIKa (w Internecie) na sumę min. 300 zł (do tej sumy mogą wliczyć się już transakcje wykonywane na potrzeby promocji z bonusami do 200 zł).

Gdzie wpisać kod polecający we wniosku o Konto Jakie Chcę w Santander Banku?

Pole do wpisania kodu znajdziesz tuż pod miejscem wyboru karty do konta. Tam należy kliknąć w zdanie "Mam kod polecającego" (jak na załączanym niżej zrzucie ekranu) i dopiero wtedy pojawi się pole do wpisania kodu polecającego:

Gdzie podać kod polecający we wniosku o Konto Jakie Chcę w Santander Banku?

Premię 50 zł Santander Bank wypłaci na Twe konto do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu spełnienia powyższych warunków.

Jeśli już posiadasz lub dopiero założysz konto osobiste w Santander Banku, to możesz też zarabiać na poleceniach (a osobę poleconą zawsze łatwiej przekonać do otwarcia konta, gdy dostępna jest kumulacja promocji taka, jak teraz). Sprawdź prześwietlenie: program "Polecam mój Bank - edycja VI" (tam dowiesz się m.in. jak stać się polecającym i zgarnąć łącznie do 500 zł - po 50 zł za każde skuteczne polecenie).

Zwroty za płatności z Konta Jakie Chcę 


Oprócz wyżej wymienionych gratyfikacji, osoby posiadające Konto Jakie Chcę w Santander Banku korzystać mogą też ze zwrotu 1% wartości rachunków i faktur za media (gaz, prąd, telefon, telewizja i Internet) opłacanych z tegoż konta (zwykłym przelewem, zleceniem stałym lub za pomocą polecenia zapłaty).

Miesięcznie można w ten sposób uzyskać do 25 zł (choć wyciśnięcie maksimum jest bez wątpienia ciężkie, bo za media trzeba by płacić ponadprzeciętnie dużo; aczkolwiek pewnie i jest to w zasięgu niektórych - np. tych, którzy ogrzewają dom na gaz lub prąd i mają z tego tytułu wysokie opłaty).

Rocznie w ramach zwrotów uzyskać można do 300 zł. By otrzymywać zwroty, niezbędne jest zgłoszenie do banku rachunków/faktur, za które będziesz dokonywać płatności - tak by bank wiedział, za przelewy na jaki rachunek naliczać zwrot - można to zrobić w placówkach banku albo w bankowości internetowej (po zalogowaniu do bankowości przy Koncie Jakie Chcę wybierz: Więcej => Zwroty za rachunku => Zgłoszeni dostawcy => Dodaj kolejnego dostawcę).

Konto Jakie Chcę w Santander Banku - prześwietlenie


Główne cechy konta zakładanego w Santander Banku to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku (bez warunków); 
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN i za przelewy natychmiastowe (!) zlecane w bankowości internetowej oraz mobilnej; 
 • 0 zł za wydanie karty i 15 zł za jej wznowienie (gdy bank przesyła nowy plastik po 4 latach - czyli po upływie okresu ważności karty; w przypadku osób do 26. roku życia opłata nie jest pobierana); 
 • opłata miesięczna za Kartę Dopasowaną Visa lub Mastercard - do wyboru jeden z poniższych wariantów: 
  • 0/5 zł - opłata nie jest pobierana w przypadku wykonania min. 5 płatności kartą na dowolne kwoty lub 
  • 3 zł bez warunków (tę opłatę bank ustawia jako domyślną, więc po otwarciu konta, najlepiej czym prędzej zalogować się do bankowości internetowej i zmienić tryb pobierania opłaty na wariant powyższy - zmiana wysokości opłaty miesięcznej za obsługę karty następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono dyspozycję; zmianę można dokonać po wyborze opcji "Usługi" widocznej przy Koncie Jakie Chcę w bankowości internetowej); 
 • 0 zł za wypłaty kartą z bankomatów Santander Banku; w przypadku osób do 26. roku życia wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce są darmowe; bez względu na wiek można korzystać z różnych bankomatów w przypadku wypłat za pomocą BLIKa.

Do udziału we wszystkich wymienionych wyżej promocjach uprawniają tylko wnioski o konto złożone na stronie promocji. Umowę o konto można wtedy zawrzeć na jeden z dwóch sposobów:
Sposoby zawarcia umowy o konto w Santander Banku

Rozmowa wideo z doradcą banku możliwa jest wyłącznie w dni robocze od godz. 8:00 do 20:00. Urządzenie (komputer, laptop, tablet lub smartfon), na którym będziesz składać wniosek o konto w promocji, musi być wyposażone w kamerkę. Jeśli zaś chodzi o doradcę mobilnego, to działa to... mniej więcej tak jak w przypadku kuriera. Z umową do podpisu przyjedzie do Ciebie jednak pracownik banku.

Bądź na bieżąco z promocjami. na Twitterze i polub na Facebooku:


Przydatne dokumenty:

90 komentarzy:

 1. Jeśli brałam udział w poprzedniej edycji to tę lokatę mobilną też mogę założyć?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak. To lokata dla każdego. O ile nigdy wcześniej jej nie miałaś

   Usuń
 2. Otwarcie konta przelewem możliwe?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie. Tylko kurier.

   Usuń
  2. A jak to sie odbywa z kurierem, czy zostawia od razu umowę?

   Usuń
 3. Ta promocja z eBrokerem to jest jakaś ściema. Złożyłem wniosek 29 lutego, do teraz nie było kontaktu kuriera. Z eBrokerem nie idziesz się skontaktować, bank mówi, że nie jest w to zaangażowany, i żeby pytać bezpośrednio pośrednika. Ktoś miał podobnie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Firma ta zorganizowała już wiele tego typu promocji, a obecna akcja z kontem w Santander Banku jest już 4. edycją. Kontakt: bonus@ebrokerpartner.pl

   Na tym etapie organizator promocji nawet nie ma jak nawalić, bo tylko bank może sprawdzić na jakim etapie jest procesowany wniosek (bo ten wysyłany jest już bezpośrednio do banku i to bank nim dysponuje, więc tylko i wyłącznie bank jest w stanie sprawdzić co się dzieje i czy umowa została już wysłana i jaki jest status tej przesyłki). Sugeruję więc jeszcze raz kontakt z bankiem by sprawdzono co dzieje się z wnioskiem.

   Komentarz przenoszę pod wpis dot. poprzedniej edycji, bo tam mogą znaleźć się osoby potencjalnie zainteresowane tematem.

   Usuń
 4. Miałam kiedyś konto godne polecenia /nawet więcej jak jedno/ czy to było konto oszczędnościowe czy osobiste, nie pamietam,a jest to dla mnie istotna informacja, bo zamknęłam ostatnie 8II 2019 dodać miesiąc wypowiedzenia i po promocji.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. KGP to był ROR x 6 - to se ne vrati :)

   Usuń
  2. Dokładnie. Plus na każdym z nich dawali 4% do maks. 4k ---> zusammen 24k oraz bezwarunkowo darmową kartę!

   Usuń
 5. Czyli jak mi zamknęli konto 27.02.2020 to mogę otwierać je na nowo ??
  To by był już mój 3 raz w Santanderze :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Karencja jest od 2019, a nie od 2020 roku!

   Usuń
  2. W przypadku promocji z bonusem do 200 zł, okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta osobistego (w PLN) liczony jest od 5.03.2019 r., a w programie poleceń 1.02.2019 r.

   Usuń
  3. AAAAA przepraszam nie doczytałam :(

   Usuń
 6. Czy karta do konta jest wymagana?

  OdpowiedzUsuń
 7. Jak się liczy data zamknięcia konta? To ta, kiedy poszedłem do banku zamknąć konto czy + miesiąc (bank daje sobie tyle czasu na zamknięcie) kiedy dostałem wiadomość od banku, że konto zostało zamknięte?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Liczy się data zamknięcia przez bank. Ty jak poszedłeś do banku to nie zamknąłeś konta, ale złożyłeś wypowiedzenie. I zamknęli ci po miesiącu. Czyli musisz liczyć od daty jest wiadomości z banku

   Usuń
 8. Jaka karta ma być do konta? Mastercard czy Visa? Czy bez znaczenia?

  OdpowiedzUsuń
 9. Witam, czy ma ktoś sprawdzone czy zaliczają do transakcji bezgotówkowych doładowania kartą revoluta, monese lub paypala?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zaliczają. Nie ma podstaw by robili inaczej.

   Usuń
 10. Kuriera z jakiej firmy należy się spodziewać?

  OdpowiedzUsuń
 11. Dostałam umowę z Santander i mam zaznaczone ze NIE zgadzam się na kontakt telefoniczny w celach marketingowych-to nie dostanę bonusu?Czy można te zgodę jakoś zmienic?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, po zalogowaniu się na konto. Tylko nie w aplikacji. Poprzez strone www. I tam idzie zaznaczyć odpowiednie zgody.

   Usuń
 12. Czy kurier zostawia od razu egzemplarz umowy, czy zabiera i dopiero pozniej bank przysyła?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jedna kopia umowy zostaje u klienta, a druga (podpisana) wraca do banku.

   Usuń
  2. Wiem, że kiedyś, jeszcze WBK, przy promocji konta kurier przyjeżdżał trzeba było podpisać, zabierał oba egzemplarze żeby bank mógł sprawdzić od strony formalnej i dopiero przysyłał klintowi ?zwyklym listem? jego egzemplarz umowy. Gdyby tak było to mnie troche odstrasza, bo po podpisaniu faktycznie zostaje sie bez umowy.

   Usuń
 13. Witam. Posiadam konto osobiste i oszczędnościowe w Santander. Czy mogę skorzystać z promocyjnej lokaty mobilnej 2,5% ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Możesz. O ile nigdy nie miałeś tej lokaty w Santander Banku.

   Usuń
  2. Promocja jeszcze nie minęła a lokata mobilna zamiast 2,5% jest 2%. Dzisiaj zacząłem zakładać ale zrezygnowałem.

   Usuń
  3. Promocja czego? Tej lokaty mobilnej?

   Usuń
 14. Ok,nie miałem nigdy lokaty mobilnej w Santander,ale nie widzę jej u siebie w lokatach ani nigdzie indziej,dlaczego ?

  OdpowiedzUsuń
 15. Czy lokata mobilna jest oprocentowana na 2,5 czy 2 %? Bo przy zakładaniu jej mam informację o 2 procentach... Będę wdzięczna za wieści :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Od dzisiaj jest nowa tabela oprocentowania i w niej 2%

   Usuń
  2. Lokata mobilna oprocentowana jest na 2%.

   Usuń
 16. Witam, założyłem konto jak należy ,zapisałem się do bonusu ale miałem problem z wideo połączeniem w celu weryfikacji. To znaczy że kaszana z bonusem??
  Wyżej jest napisane tak (Do udziału we wszystkich wymienionych wyżej promocjach uprawniają tylko wnioski o konto złożone na stronie promocji. Umowę o konto można wtedy zawrzeć wyłącznie podczas rozmowy wideo z doradcą banku. Jest to możliwe w dni robocze od godz. 8:00 do 20:00.)

  OdpowiedzUsuń
 17. Jeśli nie potwierdzę wideo z doradcą to co wtedy? Nie będzie bonusu

  OdpowiedzUsuń
 18. Cześć,
  Jeżeli wezmę to konto z promocji to potem kredyt w tym samym banku będę mógł również wziąć ze wszystkimi promocjami? Czy tylko będzie dla nowych klientów i stracę na tym...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie wiem czy są jakieś specjalne promocje kredytów dla nowych klientów. W przypadku Santander Banku obecni klienci często za to mogą liczyć na uproszczony proces wnioskowania o kredyt (na oświadczenie; dzieje się tak po wyrobieniu sobie historii wpływów przez co najmniej kilka miesięcy - często też oprocentowanie takiej pożyczki bywa niższe, niż pożyczki standardowej).

   Usuń
 19. Zapewnij wpływ 1000zł do konca lipca, tzn. mam przelewac co miesiąc, czy wystarczy jeden przelew w tym okresie?

  OdpowiedzUsuń
 20. "płatność kartą 5 razy"
  Zaliczy mi to jak np. pięć razy co drugi dzień będę płacił karta tylko za chleb który kosztuje 3 zł?
  Głupie pytanie, ale ciekawe.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma głupich pytań. Zaliczy. Te płatności mogą być nawet i tego samego dnia, i w tym samym miejscu. Nie ma tu jakiś szczególnych wytycznych. Znaczenie ma przede wszystkim liczba tych płatności (na dowolne kwoty).

   Usuń
  2. Ja dzisiaj kupiłem już tradycyjnie jedna po drugiej 4 bułki na kasie samoobsługowej w Kaufland:

   2020-04-10 KAUFLAND -0,29 PLN
   2020-04-10 KAUFLAND -0,29 PLN
   2020-04-10 KAUFLAND -0,29 PLN
   2020-04-10 KAUFLAND -0,29 PLN

   Usuń
 21. Wszystkie płatności BLIK też liczą się jako transakcje? Mam na myśli płatności BLIK w terminalu i przez Internet.

  OdpowiedzUsuń
 22. Czy jeśli mam kartę do konta, ale jej nie aktywuje i płace transakcje blikiem to się liczy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Płatności blikiem liczą się do promocji ale nie zwalniają z opłaty za kartę. A opłatę za kartę i tak by ci pobrali więc lepiej płacić kartą.

   Usuń
 23. Czy do zwrotu mogę opłacać rachunki za prąd i gaz wystawiane na męża?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Muszą być wystawione na właściciela konta. Tak wynika z regulaminu. Choć w oddziale mi przeszły rachunki nie na mnie.

   Usuń
 24. Konto prowadzone jest za darmo bez żadnych warunkow po promocji?
  A karta aby była za darmo to 5 razy płatnościa trzeba zrobic?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cytat z powyższego opisu Złotówy:

   "Główne cechy Konto Jakie Chcę to:
   - 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku (bez warunków);
   - opłata za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania min. 5 płatności kartą na dowolne kwoty

   Usuń
 25. Czy konto da się potem zamknąć bez wizyty w oddziale? Bo kiedyś chyba to nie było możliwe.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bankowość (tzw. EKK) zamkną tylko w oddziale.

   Usuń
  2. Konto można zamknąć przez infolinię albo w aplikacji przez wideo rozmowę z doradcą.

   Usuń
  3. Bez zamknięcia EKK umowa ramowa wciąż nie będzie zamknięta nawet jak ktoś posiada smartka i zdecyduje się na wideo-dyskurs z apki :)

   Usuń
 26. A jeśli nie zauważę linku w mojej skrzynce i minie 10 dni , to co wtedy bonus przepada .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zawsze pozostaje złożenie reklamacji (wszak np. mail mógł nie dotrzeć), ale lepiej pamiętać (zapisać sobie datę; ustawić przypomnienie w telefonie; sprawdzać skrzynkę; zapisać się na newsletter Bankobrania - będę przypominać, gdy nadejdzie czas).

   Usuń
 27. Poproszę graficzne uproszczenia dla każdej promocji :)
  Baaardzo ułatwiają rozumienie procesu.

  OdpowiedzUsuń
 28. Chyba coś się zmieniło, bo po zarejestrowaniu się na stronie promocji, a następnie aktywowaniu konta i z jego poziomu, gdy klikam "Otwórz konto", wybieram opcję nr 2 - Doradca Mobilny - jako sposób zawarcia umowy, to zostaje przekierowany do strony "Formularz kontaktowy o otwarcie Konta Jakie Chcę wraz z usługami Santander online", na której wypełniam tylko dane do kontaktu przez doradcę. Nie mam opcji wypełnienia go w pełni, wybrania karty, czy podania kodu polecającego...

  Opcja nr 1 z wideo jest nieaktywna, bo wiadomo - święto.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja normalnie przed chwilą założyłem konto wraz z doradcą przez kamerkę. Tylko martwi mnie fakt, że sesja na stronie zakładania konta mi wygasła i pytanie czy wszystko poszło ok?

   Usuń
  2. Spróbuj wyczyścić ciasteczka albo włączyć tryb incognito.

   Usuń
 29. Racja, mi też się dzisiaj wszystko udało załatwić :). Zmyłka systemu, gdy wideo-połączenie jest nieaktywne, więc wybaczcie zamieszanie.

  Jak Ci wygaśnie sesja z wnioskiem, to lepiej ponownie skontaktować się przez wideo z dowolnym doradcą podając numer wniosku - mi tak dzisiaj doradzili podczas rozmowy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Potem przeszedłem na aplikacje mobilną, wybrałem kontakt, podałem nr wniosku i niby wszystko było ok, tylko w tej aplikacji nic nie zakończyłem, jedynie skomunikowałem się z doradcą. Tylko pytanie dlaczego w banku na stronie online mam opcję zamów karte....

   Usuń
  2. Spróbuj wyczyścić ciasteczka albo włączyć tryb incognito.

   Usuń
  3. Co? To nic nie da... jak już wyłączysz przegladarke albo karte to koniec

   Usuń
 30. to zakładanie konta w promocji np. za pośrednictwem money mani to wielkie g..o! spełniłem wszystkie warunki a premii nie dostałem ,na złożone reklamacje odpowiedzieli,że przykro im ale z uwagi na błąd systemu nie mogą mi wypłacić premii/200. Od razu zamknąłem konto w tym badziewiastym santa coś tam!

  OdpowiedzUsuń
 31. Umowę zawarłam w marcu ale w marcu nie dokonałam żadnej płatności kartą, tak się złożyło. Czy spełnię warunki, jeśli przez kolejne 2 m-ce czyli w kwietniu i maju wykonam po 5 płatności kartą, czy już odpadłam z promocji? Dziękuję za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cytat z powyższego opisu Złotówy: "najpóźniej do 31.07.2020 r. w dwóch następujących po sobie miesiącach od dnia otwarcia konta (czyli w marcu i kwietniu lub w kwietniu i maju, lub w maju u czerwcu, lub w czerwcu i lipcu) - w każdym z tych miesięcy: wykonaj min. 5 płatności kartą wydaną do konta i/lub BLIKiem"

   Usuń
  2. Spełnisz, ze spokojem działaj od kwietnia (za marzec nie będzie opłaty za kartę, bo za p-wszy, niepełny miesiąc bank nie pobiera opłaty).

   Usuń
 32. wczoraj składałem wniosek z podpisaniem umowy z konsultantem mobilnym ale nie było w trakcie prośby o podanie kodu osoby polecającej tylko na koniec,że skontaktuje się doradca. Dziś zadzwonił i mam jutro podpisać umowę. Czy wszystko ok? kwalifikuje się do bonusu? czy dziś jeszcze raz złożyć przez ebrokera i wybrać opcję z doradcą online?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Gratulacje!

   Usuń
  2. Możliwość uzupełnienia tego kodu powinna być u doradcy (warto o tym pamiętać, by 50 zł nie przepadło).

   Usuń
 33. Aby nie pobrało opłaty za kartę trzeba wykonać 5 płatności kartą. Czy mogą to być płatności kartą w Internecie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, moga byc dowolne płatności. Też w necie.

   Usuń
 34. hej,
  Jak to możliwe że dostałem PIN do karty a karte nie?

  OdpowiedzUsuń
 35. Ktoś otrzymał maila? U mnie cisza, dziś ostatni dzień

  OdpowiedzUsuń
 36. dzis przyslali ale nie wiadomo gzie wpisac nr konta

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też szukałem. Zalogowałem się drugi raz i dopiero wtedy wyskoczył formularz na pierwszej stronie. Nie wypełniłem go od razu i co ciekawe znowu musiałem zalogować się kilka razy, żeby się wyświetlił. Logowałem się na telefonie

   Usuń
  2. A z jakiego adresu mailowego przyszedł Ci ten mail ??

   Usuń
  3. bonus@ebrokerpartner.pl

   Usuń
 37. maile mam, ale nie ma gdzie wpisać numeru konta.Loguje się, wylogowuje, loguje a miejsca na wpisanie brak.

  OdpowiedzUsuń
 38. maile mam, ale nie ma gdzie wpisać numeru konta.Loguje się, wylogowuje, loguje a miejsca na wpisanie brak.

  OdpowiedzUsuń
 39. maile mam, ale nie ma gdzie wpisać numeru konta.Loguje się, wylogowuje, loguje a miejsca na wpisanie brak.

  OdpowiedzUsuń
 40. Czy ktoś jeszcze nie dostał żadnego maila?

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Odbierz gwarantowane 600 zł w bonusach za konto w BNP Paribas w promocji "Giga premia"

Oto najnowsza promocja z kontem osobistym w BNP Paribas. Z wyższą wartością nagród! W skład pakietu gwarantowanych nagród powitalnych wchodz...