Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Nest Bank zastępuje marki Bank Smart oraz BIZ Bank. I daje premię w wysokości nawet 30% wpłat na konto oszczędnościowe

720 zł od mBanku650 zł od VeloBanku ⭐ 600 zł od: Millennium i BNP Paribas ⭐ 500 zł od: ING i Santandera900 zł od Citi

1.11.2016

Nest Bank zastępuje marki Bank Smart oraz BIZ Bank. I daje premię w wysokości nawet 30% wpłat na konto oszczędnościowe

Dzisiejszy wpis dotyczy zmian jakie następują w bankowości, ale i nowej promocji zaoferowanej dla osób oszczędzających.

nest rodzinne oszczędzanie z premią do 30 procent
Do nowego muszą przywyknąć klienci Banku Smart i BIZ Banku. Od teraz te dwie marki zastąpił Nest Bank. Nie jest to nowy bank, ale rebranding. W nowej odsłonie powraca lepsze oprocentowanie lokat i pojawia się nowość: konto oszczędnościowe z dodatkowymi premiami.

BIZ Bank oraz Bank Smart choć funkcjonowały pod różnymi nazwani de facto były jednym bankiem. BIZ Bank posiadał oddziały w największych miastach i specjalizował się w obsłudze klientów posiadających działalność gospodarczą. Zaś Bank Smart ofertę kierował głównie (choć nie tylko) do klientów indywidualnych i działał wyłącznie w Internecie.

W nowym banku oferta produktowa bazuje na dotychczasowej. Gdy spojrzymy chociażby na konto osobiste to okaże się, że nadal można skorzystać z rachunku, który otwierany i prowadzony jest za 0 zł, daje możliwość wykonywania darmowych przelewów złotówkowych Elixir (przy zleceniu dyspozycji w bankowości internetowej oraz mobilnej). Również nic nie kosztuje karta płatnicza wydawana do tego konta, a za jej pomocą gotówkę można wypłacać ze wszystkich bankomatów w Polsce bez prowizji. Oferta więc idealnie pokrywa się z zasadami Konta Smart, które już na blogu opisywałem tutaj.

Lokaty w Nest Banku


Lepiej - a nawet zdecydowanie lepiej niż w ostatnich miesiącach - wygląda oferta depozytowa w Nest Banku. Powróciła bowiem lokata powitalna dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste. Na trzy miesiące można uzyskać oprocentowanie 4% w skali roku maksymalnie do 10 000 zł. Lokatę będzie można otworzyć w ciągu 30 dni od otwarcia konta.

Są też nowe propozycje dla klientów, którzy posiadają większe kwoty oszczędności, jak i tych, którzy już są klientami banku. Można bowiem też założyć lokaty dla nowych środków.

Nest Rodzinne Oszczędności


Nowością w ofercie banku jest produkt zachęcający do regularnego oszczędzania. To konto oszczędnościowe Nest Rodzinne Oszczędności ze standardowo naliczanymi odsetkami oraz dodatkową premią za systematyczne wpłaty. Wysokość premii zależy od czasu oszczędzania. Ale premia może być też wyższa wraz z liczniejszą gromadką dzieci jakie posiadasz. Maksymalna wysokość premii może wynieść aż 30% Twoich rocznych wpłat na konto oszczędnościowe! Ale to dopiero w 15. roku oszczędzania, bo na aż tak długi okres przewidziany jest ten produkt. Na szczęście nie ma w nim żadnych barier przed wcześniejszym wyjściem. Rezygnacja z oszczędzania i wypłata środków nie oznacza ani utraty wypłaconych odsetek, ani utraty uzyskany już premii :)

Oprocentowanie rachunku Nest Rodzinne Oszczędności uzależnione jest od stawki WIBOR 3M (to stopa oprocentowania, po której banki wzajemnie udzielają sobie pożyczek). Jest ona pomniejszana o 0,5 p.p., co w chwili obecnej daje oprocentowanie konta na poziomie 1,22% w skali roku. Taki poziom nie powala, ale w promocji swoje robią premie.

Zakładając Konto Nest Rodzinne Oszczędności w promocji "Nest Rodzinne Oszczędności z Premią" zadeklarować należy przewidywany okres oszczędzania (dostępne warianty to: 5, 10 lub 15 lat) oraz kwotę wpłat (która dla wymienionych okresów odpowiednio może wynosić maksymalnie 600, 300 i 200 zł). Najniższa możliwa deklarowana kwota miesięcznych wpłat wynosi 50 zł.

Aby uzyskać premię w danym roku oszczędzania należy:
 • posiadać konto przez cały rok oszczędzania 
 • zapewnić wpływ deklarowanej kwoty w co najmniej 11 miesiącach kalendarzowych danego roku oszczędzania (mowa o 11, a nie 12 miesiącach bo jeden z nich można sobie odpuścić - to tzw. wakacje od wpłat; brak wpłaty w jednym miesiącu nie wpływa na utratę prawa do premii)
 • przez cały rok oszczędzania utrzymywać na koncie saldo nie niższe niż suma dokonanych wpłat w okresie oszczędzania (odpowiadających wpłatom deklarowanym; nadwyżkę - jeśli będziesz wpłacać więcej niż kwoty zadeklarowane - w każdej chwili możesz wycofać bez konsekwencji dla uzyskania prawa do wypłaty premii)
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla marketingu banku oraz kontakt telefoniczny i elektroniczny (zgód nie należy wycofywać)
Deklarowany okres oszczędzania liczony jest od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nastąpiło otwarcie konta. Deklarowanej kwoty wpłat nie można zmienić w trakcie trwania promocji. Każdy klient (jak wynika z informacji na stronie internetowej banku) może założyć do pięciu Kont Nest Rodzinne Oszczędności (od 4.01.2017 r. możliwe jest założenie tylko jednego Konta Nest Rodzinne Oszczędności). Zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie, premie w promocji zwolnione są z podatku dochodowego.

Wysokość premii uzależnioną od roku oszczędzania oraz liczby niepełnoletnich dzieci prezentuje poniższa tabela:
wysokość premii Nest Rodzinne Oszczędzanie

Dopilnowanie warunków uzyskania premii jest ważne. Oczywiście ze względu na samą premię, ale w przypadku utraty prawa do premii zostaje przerwany ciąg następujących po sobie lat oszczędzania i kolejny rok traktowany jest jako... pierwszy. Więc znów byłoby trzeba zaczynać od najniższej premii. 

Posiadanie dzieci pozytywnie wpływa na wysokość premii, ale posiadanie dzieci trzeba bankowi udokumentować poprzez:
"przedstawienie Bankowi odpisu skróconego aktu urodzenia Dziecka lub ważnego dowodu osobistego Dziecka lub ważnego paszportu Dziecka lub ważnej legitymacji szkolnej Dziecka lub karty dużej rodziny bądź dokumentu potwierdzającego ustanowienie Uczestnika opiekunem prawnym Dziecka"
Jeśli urodzi Ci się kolejne dziecko/dzieci to fakt ten będzie należało zgłosić do banku. Wówczas nastąpi podwyższenie stawki premii.

Rachunek Rodzinne Oszczędności otwierany i prowadzony jest za 0 zł bez żadnych warunków do spełnienia. Jak to bywa z kontami oszczędnościowymi w danym miesiącu kalendarzowym można zrealizować wyłącznie jeden przelew za 0 zł. Za drugi i każdy kolejny bank pobierze opłatę w wysokości 5 zł.

Dla kogo promocja?


Zgodnie z regulaminem udział w promocji może wziąć osoba, która spełni następujące warunki:
"1) zawrze lub będzie posiadać zawartą z Bankiem Umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN; 
2) zawrze z Bankiem Umowę o prowadzenie Konta; 
3) złoży oświadczenie o przystąpieniu do Promocji, w tym zaakceptuje warunki Regulaminu; 
4) wyrazi zgodę na: (i) przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank dla celów marketingowych oraz (ii) kontaktowania się telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności SMS lub e-mail,) w celach marketingowych" 
Udział w promocji mogą więc wziąć także obecni posiadacze konta w Nest Banku. Stosowny wniosek można złożyć po zalogowaniu do bankowości internetowej. Jeśli nie jesteś jeszcze klientem Nest Banku, złóż wniosek o Nest Konto.

 Czy to się opłaca?


Padło dużo liczb, zasad i warunków. Czas na wyliczenie jak ta oferta wygląda w praktyce. Poniższa tabela prezentuje konfrontację zysków z Konta Nest Rodzinne Oszczędności (w promocji z premią) i standardowego konta oszczędnościowego (na potrzeby kalkulacji przyjąłem niezmieniające się przez cały okres 15 lat oprocentowania - odpowiednio 1,22% oraz 2,5% w skali roku):


Nest Rodzinne Oszczędności (1,22%) z premią
Konto oszczędnościowe 2,5%

Kapitał + odsetki
Odsetki
Premia
Kapitał + odsetki + premie
Kapitał + odsetki
Odsetki
Zysk
1.miesiąc
200,00
0,16
-
200,16
200,00
0,34
200,34
2.miesiąc
400,16
0,33
-
400,49
400,34
0,68
401,01
3.miesiąc
600,49
0,49
-
600,99
601,01
1,01
602,03
4.miesiąc
800,99
0,66
-
801,65
802,03
1,35
803,38
5.miesiąc
1001,65
0,82
-
1002,47
1003,38
1,69
1005,07
6.miesiąc
1202,47
0,99
-
1203,46
1205,07
2,03
1207,11
7.miesiąc
1403,46
1,16
-
1404,62
2407,11
2,37
1409,48
8.miesiąc
1604,62
1,32
-
1605,94
1609,48
2,72
1612,20
9.miesiąc
1805,94
1,49
-
1807,43
1812,20
3,06
1815,26
10.miesiąc
2007,43
1,65
-
2009,08
2015,26
3,40
2018,66
11.miesiąc
2209,08
1,82
-
2210,90
2218,66
3,74
2222,40
12.miesiąc
2410,90
1,99
48,00
2460,89
2422,40
4,09
2426,49
24.miesiąc
4845,73
3,99
72,00
4969,72
4894,31
8,26
4902,57
36.miesiąc
7304,74
6,02
96,00
7526,75
7416,25
12,52
7429,26
48.miesiąc
9788,15
8,06
120,00
10132,21
9990,74
16,86
10007,60
60.miesiąc
12296,22
10,13
144,00
12786,34
12617,34
21,29
12638,63
72.miesiąc
14829,18
12,21
288,00
15609,39
15297,63
25,81
15323,44
84.miesiąc
17387,29
14,32
312,00
18451,60
18032,70
30,43
18063,13
96.miesiąc
19970,79
16,45
336,00
21403,23
20823,67
35,14
20858,81
108.miesiąc
22579,94
18,59
360,00
24374,53
23671,68
39,95
23711,63
120.miesiąc
25214,98
20,76
384,00
27395,75
26577,91
44,85
26622,76
132.miesiąc
27876,19
22,96
528,00
30587,15
29543,54
49,85
29593,39
144.miesiąc
30563,81
25,17
552,00
33852,98
32569,78
54,96
32624,74
156.miesiąc
33278,12
27,40
576,00
37121,52
35657,87
60,17
35718,05
168.miesiąc
36019,37
29,66
600,00
40465,03
38809,09
65,49
38874,58
180.miesiąc
38787,83
31,94
624,00
43859,77
42024,71
70,92
42095,62

Symulację przeprowadziłem bazując na warunkach obowiązujących dla osoby nie posiadającej dzieci. Po roku oszczędzania z Kontem Next Rodzinne Oszczędności uzbiera się 2 460,89 zł, a na koncie oszczędnościowym 2 426,49 zł. Różnica nieco ponad 34 zł nie jest duża, ale rośnie z każdym rokiem. Np. po 10. roku oszczędzania dzięki promocji Nest Banku uzbierałoby się kapitału z odsetkami i premiami na sumę 27 395,75 zł podczas gdy na zwykłym koncie oszczędnościowym kapitał z odsetkami dałby 26 622,76 zł.

Jeśli masz potomstwo wynik z promocji w Next Banku będzie jeszcze korzystniejszy względem wyników na standardowym koncie oszczędnościowym. Już po pierwszym roku premia dla rodzica z jednym dzieckiem nie wyniesie 48 zł, ale 72 zł. Jeśli masz dwójkę potomstwa wpadnie po roku już 96 zł. Rodzice trójki albo czwórki dzieci odpowiednio dostaną już 120 albo 144 zł.

W powyższej tabeli wysokość premii wyliczyłem dla osoby bez dzieci. Poniżej znajdziesz wysokość premii jakie zdobyć mogą osoby które posiadają jedno lub więcej dzieci (również przy comiesięcznej wpłacie 200 zł):
nest rodzinne oszczędności - wysokość premii


Nowa propozycja Nest Banku jest więc ciekawą opcją i szansą na większy zysk niż na zwykłych kontach oszczędnościowych. Zmienność oprocentowania powodowana stosowaniem stawki WIBOR ma to do siebie, że jeśli będzie rosło oprocentowanie lokat bankowych i "zwykłych" kont oszczędnościowych to i WIBOR 3 M będzie na wyższym poziomie a więc i na Koncie Nest Rodzinne Oszczędności będzie można mieć więcej z odsetek.


236 komentarzy:

 1. Bardzo podobna promocja do Deutsche Banku i planu 500+. Niedawno założyłem więc w to już nie wchodzę. Ale opcja dobra, a może nawet lepsza??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Lepsza zdecydowanie. Można każdej chwili wyjść bez utraty premii, możesz mieć kilka kont więc zerwanie nie boli tak jak zerwanie jednego jedynego, no i tu masz fajny bank z dobrymi lokatami a nie to co Deutsche Bank.

   Usuń
 2. W DB 10 lat. Tu 15 lat? Coraz dłuższe te propozycje. Kto tego dożyje?!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale przecież możesz zrezygnować z tego konta każdej chwili bez konsekwencji.

   Usuń
  2. Można wyjść każdej chwili ale z racji skokowego wzrostu premii najlepiej wyjść po 1., 6. lub 11. roku.

   Usuń
  3. A bank tak bardzo liczył, że będziemy oszczędzać 15 lat, a tu @Anonimowy1 listopada 2016 19:51 ma pomysł na spicie śmietanki i zapewne pożegnanie. Oj, oj, oj!

   Usuń
 3. Słabe to oprocentowanie. 1,22 to można mieć na pierwszej lepszej lokacie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oprocentowanie to jedno, ale premie to drugie. Zobacz tak: masz jedno dziecko = 3% premii (bez Belki co równa się oprocentowaniu 3,7% na zwykłej lokacie). Więc sumując to masz zysk po pierwszym roku jak na lokacie z oprocentowaniem ponad 4,92%!!! A właściwie i więcej bo całej kwoty nie wpłacasz już na początku roku ale dopłacasz.

   W moim rozrachunku najbardziej opłaca się założyć 5 kont 15-latek i wpłacać po 600 zł. Mam 2 dzieci więc dostanę 4% premii a to będzie 288 zł z jednego konta. Więc razem 1440 zł i odsetki. Grzechem nie skorzystać :)

   Usuń
  2. No ale żeby wpłacać po 600 zł na 5 kont to trochę kasy jednak trzeba mieć.

   Usuń
  3. w regulaminie jest kwota maksymalna wplaty dla 15 lat = 200 zł

   Usuń
  4. Zgadza się. 15 lat to max. 200 zł wpłat. Więc najlepiej wybrać opcję 5-letnią z wpłatą od 50 do 600 zł. Po premii za p-wszy rok zamknąć.

   Usuń
  5. Anonimowy1 listopada 2016 19:37, uwzględniając doliczanie co miesiąc a nie wpłacenie od razu wychodzi 5,7% w skali roku. Oczywiście po p-wszym roku oszczędzania.

   Usuń
 4. Witam, Wydaje mi się że obliczenia w tabeli są błędne ponieważ w ostatnich trzech wierszach kwota kapitał+odsetki+premia z poprzedniego roku jest wyzsza niż kapitał+odsetki roku następnego. A więc różnica w ostatecznych zyskach pomiędzy nową ofertą a standardowym kontem oszczędnościowym będą większe.
  Fajnie by było porównac tą ofertę z ofertą DB 500+

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Założyłem sytuację, w której roczną premię sobie bierzemy ;) Bo od niej odsetki oszałamiające nie będą więc nie ma co zostawiać.

   Usuń
  2. Dla zainteresowanego porównaniem dB z Nest - policzyłam, jak to będzie wyglądało przez 5 lat przy dwójce dzieci. Założenia: oprocentowanie 1,22% dla Nest, 1,37% dla DB przez cały okres (trochę nierealne, ale coś trzeba przyjąć). Wpłacamy co miesiąc określoną kwotę (napisaną poniżej). I tak:
   500 zł: Wygrywa DB -> ok. 1187 zł więcej po 5 latach
   200 zł: Wygrywa DB -> ok. 475 zł więcej po 5 latach
   100 zł: Wygrywa DB -> ok. 237 zł więcej po 5 latach

   Zatem jak zwykle - wszystko zależy od tego, na czym nam zależy... Mam nadzieję, że w moich szybkich obliczankach nie zrobiłam błędów.

   Usuń
  3. Nie liczyłem, ale to możliwe. Choć DB wygrywa to zwróć uwagę na to, że tam jest większe ryzyko. Wypłacić bez straty możesz dopiero po 5 latach a w takim czasie może się wiele zmienić. Włącznie z drakońskim wzrostem opłat. W Neście tego obwarowania nie ma.

   Usuń
  4. Dlatego napisałam, że "wszystko zależy od tego, na czym nam zależy". Moim zdaniem DB to jednak ryzyko i wybiorę Nest.

   Usuń
 5. Mnie cieszy powrót lokaty na 4% choć ona już nie dla mnie. Ale większa konkurencja może spowoduje że i inne banki podwyższą oprocentowania.

  OdpowiedzUsuń
 6. Szacunek za wyliczenia i porównaniu.

  A teraz postarajcie sobie wyobrazić sytuację w której znajdzie się pracownik banku który ma klientowi wytłumaczyć zasady konta i wypłaty premii. Ja bym wysiadł. Kolejna promocja dla bystrych, którzy zbiorą z tego co najlepsze a więc czytających ten blog albo promocja dla totalnie zielonych którzy wdepną we wszystko co im bank zaproponuje i gdzieś tam o czymś zapomną, czegoś nie dopilnują i zarobią grosze.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przecież o to w tym wszystkim chodzi... Dać klientowi premię ale tak ją obwarować różnymi warunkami i waruneczkami, że po tych 10 czy 15 latach zostanie może 5% klientów spełniających wszystkie warunki... Banksterka nadal strzyże barany

   Usuń
  2. Ale o co Ci chodzi ? Barany są po to żeby je strzyc.

   Usuń
 7. W 2015 korzystałem z lokaty powitalnej 4% w Smart Banku.Konta nie miałem i nie mam. Czy teraz mogę założyć konto wraz z lokatą Nest Witaj na 4%?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak. Możesz założyć konto a później lokatę.

   Usuń
  2. Chyba jednak się mylisz. Ja miałem niegdyś lokaty w FM banku, a gdy chciałem założyć lokatę powitalną w Smart, to otrzymałem maila że byłem już ich klientem i promocyjne oprocentowanie mi nie przysługuje :( Teraz może być podobny przypadek, ale może się coś w regulaminach zmieniło i nowy klient to taki maił lokaty, byle nie ROR. Pozostałem jednak z rachunkiem smart oszczędności (do 50 tyś. 2,2%).

   Usuń
  3. Ale teraz w regulaminie jest tylko tak, że można założyć lokatę w ciągu 30 dni od otwarcia Nest Konta. Wcześniej go nie miałeś więc dopiero teraz założysz.

   Usuń
 8. Pytanie czy konto mogę założyć ja i odrębnie żona ale na to samo dziecko?

  OdpowiedzUsuń
 9. Jak wygląda sytuacja z tym saldem?
  Np, Jak będę miał dwa konta wpłacał po 200zł mam trojkę dzieci okres 15 lat to po roku będę miał 120zl +120zł na koncie oszczędnościowym muszę łącznie mieć 4800 + tyle samo na saldzie? Wpłacam tyle samo na konto oszczędnościowe i tyle samo co miesiąc na konto osobiste?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na konto osobiste nie trzeba niczego wpłacać. Liczy się tylko saldo na koncie oszczędnościowym Nest Rodzinne Oszczędności. Jeśli wybierzesz okres 15 lat i wpłatę 200 zł miesięcznie to kwota która po roku się uzbiera będzie wynosić 2 400 zł na jednym koncie oszczędnościowym Nest Rodzinne Oszczędności. I od tego zostanie naliczona premia. Przy trójce dzieci będzie to po pierwszym roku już 120 zł :)

   Usuń
  2. To jaka najlepsza opcja jedno konto max wplata czy rozbic to na trzy konta po 200 i okres 10lat

   Usuń
  3. Ponieważ można zerwać w dowolnej chwili konto to najlepiej jest dać max termin czyli 15 lat, a zakładając różne sytuacje w życiu to lepiej też podzielić na kilak kont RO, żeby w gorszym czasie np. zlikwidować np. jedno konto a resztę może przetrwa.
   Mając np 500zł co miesiąc otworzyłbym 3 konta na 15 lat 2 x 200zł oraz
   raz 100zł.

   Usuń
 10. Miałem kiedyś konto Banku Smart czy łapie się na lokatę powitalną

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też mnie to zastanawia. Ale na 99% tak, bo to promocja dla otwierających Nest Konto. A wcześniej miałeś Smart Konto.

   Usuń
  2. Podłączam się do pytania. Mr Złotówa, czy jeśli było się kiedyś klientem Smart Banku to można się załapać na lokatę powitalną w Nest Banku?

   Usuń
  3. W regulaminie promocji "Nest Lokata Witaj" (dostępny tutaj) znajduje się następujący zapis:
   "Klient – Klient indywidualny będący posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Nest Konto prowadzonego w złotych"
   oraz
   "Klient może otworzyć Lokatę w okresie obowiązywania Promocji na poniższych warunkach:
   1) dyspozycja otwarcia Lokaty powinna zostać złożona przez Klienta w Banku maksymalnie w ciągu 30 dni od daty otwarcia przez Klienta pierwszego Nest Konta prowadzonego w złotych;
   2) Klient może posiadać maksymalnie 1 Lokatę. W przypadku większej liczby lokat otwartych przez Klienta w terminie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, warunkami Promocji objęta jest wyłącznie jedna z lokat."

   Kiedyś posiadane konto nie było Nest Kontem, ale Kontem Smart.

   Usuń
  4. No niestety, nie tak prosto to działa. Najpierw trzeba zamknąć konto które kiedyś miało nazwę Konto Smart (teraz nazywa się Nest Konto - nazwa zmieniła się sama w bankowości internetowej), odczekać 30 dni - okres wypowiedzenia (można zamknąć na infolinii) i dopiero po tym terminie założyć nowe konto w banku Nest Bank (czyli w terminie po transformacji banku) i liczyć na to, że promocyjna Nest Lokata Witaj jeszcze będzie dostępna. Sprawdzone przed chwilą na Infolinii, potwierdziły mi tą wiadomość dwie konsultantki.

   Usuń
  5. Ja właśnie jestem po rozmowie telefonicznej z konsultantką i zamknąłem swoje konto. Niestety Pani powiedziała, że nawet po 30 dniach jak zalożę konto to nie będę nowym klientem bo oni tylko zmienili nazwę a nie zamkneli bank. Dlatego ciekawi mnie komu powiedziano że po zamknięciu konta można po 30dniach załapać sie na promocje?

   Usuń
  6. Zadzwoń na Infolinię i powiedz, że nie akceptujesz zmian w regulaminie, jakie mają nastąpić z dniem 12.12.2016 i prosisz o zamknięcie konta w trybie natychmiastowym - zamkną Ci konto w najbliższy dzień roboczy, nie będziesz musiał czekać 30 dni (okres wypowiedzenia).

   Usuń
 11. Z moich obliczeń (dla trójki dzieci) wynika, że najwyższa stopa zwrotu jest po pierwszym roku (5,04% już po belkowaniu), potem gwałtowny zjazd (3,42%; 2,88%; 2,61%; 2,45%) i lekkie odbicie odpowiednio po 5. (3,01%) i 10. roku (2,83%). Czyli optymalnie założyć 5 lokat 5 letnich, wpłacać po 600zł na każdą i po roku (no może po dwóch) się zawinąć.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A nie lepiej trzy konta z trojka dzieci na 6 lat po 200 zl? wyjdzie 6480zł odsetek przy wpłacie 43,2tys

   Usuń
  2. jak będą wyglądały obliczenia dla 2 dzieci?

   Usuń
  3. Przed chwilą wpis uzupełniłem o jeszcze jedną tabelę - z wyliczeniem premii dla osób posiadającej jedno lub więcej dzieci i wpłacającej 200 zł miesięcznie.

   W przypadku dwójki dzieci pierwsza premia (po roku) wyniesie 96 zł (przy wpłacie 200 zł miesięcznie). Jeśli wpłacasz będziesz 600 zł to premia wyniesie 288 zł.

   Usuń
  4. sssss, nie ma różnicy czy będziesz wpłacać 3x200 zł czy 600 zł. Wpływ na premie ma liczba dzieci i rok oszczędzania. Ale lepiej chyba podzielić bo wtedy w razie potrzeby części kasy reszta może zostać bez zrywania całości.

   Usuń
  5. @Anonimowy2 listopada 2016 09:30 dlatego warto w to wejść, rok oszczędzać, wziąć premię i się pożegnać :)

   Usuń
  6. Ta tabela tylko pokazuje ze dzieci maja znaczenie po pierwszych latach po 15 latach różnica ty tylko 72zl

   Usuń
  7. Niby niewielkie różnice, ale jak się policzy... Przy wpłacie 200 zł przez 15 lat premie wyniosą:
   5040 zł dla osoby bez dzieci
   5400 zł dla osoby z 1 dzieckiem
   5760 zł dla osoby z 2 dzieci
   6120 zł dla osoby z 3 dzieci
   6480 zł dla osoby z 4 dzieci +

   Rodzic z dużą gromadką potomstwa dostanie 1440 zł więcej.

   Usuń
  8. no, no czyli dla osoby która ma 4 dzieci łącznie po 15 latach uzbiera się 45 299,77 zł. To więcej o 5 tysięcy w porównaniu z kontem oszczędnościowym.

   Usuń
 12. Mr Złotówa gdzie w regulaminie jest zapis że można wyjść bez konsekwencji np. po 1 czy drugim roku wprawdzie nigdzie nie jest napisany zakaz ale czy początkowa deklaracja okresu i kwoty nie jest wiążąca i należy wytrwać do końca zadeklarowanego okresu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wymagana deklaracja okresu przekłada się na maksymalną kwotę której wpłacanie będzie uwzględniane do wyliczania wysokości premii przez bank. Brak wpłat w danym roku oszczędzania powoduje konsekwencję w postaci braku wypłaty premii, ale nie powoduje żadnej innej. Gdyby tak miało być, regulamin wyraźnie musiałby wskazywać zakres konsekwencji wycofania się z produktu (np. cofnięcie wypłaconych odsetek lub premii albo potrącenie kapitału w razie ich wcześniejszego podjęcia). Nic takiego na szczęście nie ma :)

   Usuń
  2. To nie jakiś skomplikowany produkt inwestycyjny czy coś takiego, ale najzwyklejsze konto oszczędnościowe na które klient wpłaca pieniądz i wypłacać może kiedy chce bez utraty odsetek. Więc jeśli też premia tam wpłynie to nikt nie ma prawa jej zabrać czy blokować możliwości wypłaty.

   Usuń
 13. Mam złe doświadczenie z długim terminem i ekstra odsetkami (miałem ike w openfinance) Miało być 8% i było ale przez rok a potem zmienili regulamin i zmniejszyli do wiboru + jakieś śmieszne procenty.
  Więc ten produkt bym traktował jako lokatę strukturyzowaną bardziej niż normalną.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No bo podmioty z grupy pana Leszka C. słynęły z tworzenia różnego rodzaju skomplikowanych konstrukcji. Tutaj jakby miał się zmienić regulamin to przecież można wyjść. W IKE podejrzewam że miałeś to obwarowane drakońskimi opłatami więc robili sobie co chcieli.

   Usuń
  2. Jak zmienili Ci regulamin w trakcie trwania umowy bez możliwości wyjścia to zgłoś to do KNF i UOKiK.

   Usuń
  3. To troszkę bardziej skomplikowane. Skusili mnie wysokim oprocentowaniem IKE, które aby otworzyć trzeba było zawrzeć umowę na polisolokatę. IKE miało przez rok fantastyczne oprocentowanie, mogłem zerwać bez strat i problemów. Polisolokata ma kary za wcześniejsze wyjście (dopiero po 10 latach można wyjść bez konsekwencji). Byłem u Rzecznika Praw Konsumenta gdzie Pani stwierdziła, że wszystko jest zgodne z prawem.
   Jeśli by tu chcieli wywinąć podobny numer to oczywiście odsetki wypłacą, zerwać można w każdej chwili ale tej premii bym nie był taki pewien.

   Usuń
 14. trzy konta po 200zł dadzą identyczny zysk jak jedno konto z wpłatami po 600zł. Pozostaje tylko kwestia możliwości finansowych wpłacającego

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pytanie tylko czy wtedy premia jest na każdym koncie naliczana czy tylko na jednym?

   Usuń
 15. Ciekawe jak będzie z wypłata premii za ostatni rok oszczędzania z deklarowanego okresu oszczędzania. Zgodnie z definicją z regulaminu:
  "Premia – nagroda wypłacana przez Bank Uczestnikowi za dany Rok Oszczędzania w deklarowanym Okresie Oszczędzania, w którym nabył on prawo do Premii zgodnie z zasadami Promocji, będąca iloczynem wartości określonej w wierszu „współczynnik Premii w danym Roku Oszczędzania”, w tabeli, o której mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu oraz sumy Wpłat w
  danym Roku Oszczędzania"
  Martwi mnie zapis, że premia jest wypłacana "ZA" dany rok oszczędzania ale "W" deklarowanym okresie oszczędzania. Czyli, że premia za ostatni rok oszczędzania z np 5-letniego deklarowanego okresy oszczędzania, będzie wypłacana już poza tym deklarowanym okresem (regulaminowo bank ma 20 dni na wypłacenie). Pytanie tylko czy premia będzie mogła być wypłacona już poza deklarowanym okresem oszczędzania, skoro regulamin stanowi "W" deklarowanym...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Zdolniaków" pracujących w bankach nie brakuje więc taka rozbieżność to pikuś.
   Raczej zwykłe niedopatrzenie. Bo w ten sposób przy 15-letnim deklarowanym okresie oszczędzania premia za 15.rok w ogóle uwzględniona mijałaby się z celem i podawaniem jej w regulaminie.

   Usuń
  2. Błędy w regulaminach to nic nowego. Ale jeśli jakiś zapis miałby się wykluczać z innym to ważny jest jednak ten, który działa na korzyść klienta. Zasady premiowania są nadrzędne względem czasu wypłacenia premii.

   Usuń
  3. Czasem nie ma co nadinterpretować na siłę ;)

   Usuń
 16. z czego wynika, że okres dokonywania wpłat jest liczony dopiero od następnego miesiąca po miesiącu w którym założono rachunek? Bo w regulaminie nic nie mogę znaleźć na ten temat.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Precyzyjniej - co skorygowałem - to "Deklarowany okres oszczędzania" (§ 2, ust. 2., pkt. 1).

   Usuń
 17. Jestem osobą samotną bez dzieci, czy mogę otworzyć Konta Next Rodzinne Oszczędności w promocji z premią?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak najbardziej. Posiadanie dzieci nie jest wymagane, ale działa na plus (wzrasta premia).

   Usuń
  2. Dzięki Złotówa, zatem muszę poczytać o tym. Duże zainteresowanie tematem podpowiada mi, że warto wejść w ten produkt. Mam rację ?:-)

   Usuń
  3. Ja wchodzę :)

   Usuń
 18. Pytanie z zakresu kombinatoryki:
  Czy do promocji mogą przystąpić osobno mąż i żona, deklarując wspólne dzieci zarówno na jednego, jak i na drugiego rodzica?
  Zarobić wówczas można podwójnie.
  Z artykułu nie wynika, by były takie ograniczenia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No w teorii wykluczenia nie ma. Jak jest w praktyce? Jeszcze nikt nie pisał. W Deutsche Banku robili przy tym problem.

   Usuń
 19. czy można wejść na rok z 5 kontami po 600zł - skasować premię, zamknąć konta a następnie znów je otworzyć i po roku skasować premię za kolejny rok? rocznei wyjdzie jako ok 5% lokata

  OdpowiedzUsuń
 20. A jak 'dorobię' się dzieciaka i zgłoszę, podwyższą premię - tak wynika z regulaminu. Pytanie zatem, jak założę 5 kont i dorobię się dzieciaka, to na wszystkie 5 kont podwyższą premię? :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgłaszasz i Ci podwyższają. Nigdzie nie ma mowy o ograniczeniu, że to samo dziecko = jeden rachunek

   Usuń
 21. Panie Złotówa, kolejny raz okazuje się, że ZŁOTY z Pana człowiek. Dzięki za wyczerpujące informacje. Chciałam się tylko upewnić czy te max. 5 kont można otworzyć na różne okresy np. 4 konta na 5 lat, a jedno na 15?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Złoty, ale aż się zaczerwieniłem ;) Tak, można założyć na różne okresy. Sprawdzone w praktyce.

   Usuń
 22. Jak dla mnie przy dwójce dzieci to po 12 miesiącach zysk na czysto 4,53% pytanie tylko czy mogę założyć 5 lokat po 600 zł i po premii rocznej zwinąć interes co dało by zysk w kwocie 1633 zł i 95 gr.

  OdpowiedzUsuń
 23. A czy oszczędności objęte są BFG?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, to standardowe konto oszczędnościowe. Środki w Nest Banku objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do równowartości 100 000 euro.

   Usuń
 24. Gdzie jest informacja że można 5 kont założyć ? W regulaminie tego nie widzę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Taka informacja nie wynika z regulaminu promocji, ale zapewne z innej regulacji banku. Widnieje na stronie banku. Można założyć na pewno więcej niż jeden rachunek Rodzinne Oszczędzanie - sprawdzone w praktyce ;)

   Usuń
  2. W praktyce przetestowane: system pozwala na złożenie 5 wniosków o konto rodzinne oszczędzanie a przy próbie wypełnienia kolejnego wniosku już krzyczy, że masz maksymalną liczbę wniosków. Tak więc do 5. na pewno można.

   Usuń
 25. Wg moich obliczeń przy 2 dzieci najbardziej opłaca się założyć konto na warunkach:
  wpłata 600zł przez rok czasu, a później po otrzymaniu premii zrezygnować i "wejść" raz jeszcze w ten sam produkt. Stopa zwrotu netto wychodzi około:
  1 rok – 4,5%
  2 rok – 3,2%
  3 rok – 2,7%
  4 rok – 2,5%
  5 rok – 2,3%

  Jeśli ktoś chce założyć okres oszczędzania 5 letni to średnie oprocentowanie wyniesie ok. 2,75% netto.
  Przy wariancie 15 letnim (wpłaty po 200zł), średnie realne oprocentowanie wyniesie ok. 2,6% (uzyskana kwota po 15 latach to ok. 44580 zł)

  Czy macie takie same spostrzeżenia ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie zgadzam sie
   3 dzieci
   wplata 600zlx12=7200 + premia 5%=360zł
   + dodatkowo drugie takie samo konto kolejne 360zł
   W sumie daje to 14,4tyś a zysk 720zł
   jak obliczyć stopę zwrotu z takiego zysku?

   Usuń
  2. Najlepiej byłoby podać brutto. Bo wtedy bardziej to porównywalne do lokaty.
   No i pytanko takie czy liczyłeś stopę zwrotu dla 7200 zł czy uwzględniłeś fakt dopłacania kasy w czasie? Bo to też wpływa na plus.

   Usuń
  3. Liczyłem, że dopłaca się co miesiąc 600 zł

   Usuń
 26. Trochę nie łapię się na tym wszystkim. Moje pytania dla większości tu będą oczywiste, niemniej wdzięczna będę za odpowiedź.
  1.Czy na wysokość rocznej premii ma wpływ comiesięczna wpłata? Czy bez znaczenia jaką kwotę będę wpłacać (bez dzieci) zawsze premia wyniesie 48 zł ?
  2.Lepiej założyć 3 Nest Rodzinne Oszczędności wpłacać 200 zł miesięcznie na każde, czy 1 i wpłacać 600 zł ?
  3.Jaki okres przewidywanego oszczędzania najlepiej zadeklarować?
  4.Jeżeli dziś wyślę wniosek o Nest Konto, od razu otwarzę Nest Rodzinne Oszczędności to czy listopad wliczy się do premiowanego miesiąca ?
  Z góry dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1) Tak. Jeśli wpłacasz 12x200 zł to dostaniesz procentowo liczoną premię od 2400 zł. Jeśli zaś 12x600 to premię wypłacą Ci od 7200 zł. W pierwszym przypadku premii dostaniesz wspomniane 48 zł jak dzieci nie masz. Ale przy 600 zł wpłat 144 zł.
   2) Nie ma różnicy.
   3) Jeśli chcesz wpłacać więcej niż 200 zł to 5 lub 10 lat. A jeśli więcej niż 300 zł to tylko 5 lat.
   4) Rok oszczędzania będzie liczony od grudnia.

   Usuń
  2. W-_W, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Jeszcze jedno pytanie do pkt 3. Jaki okres najlepiej zadeklarować na wypadek rezygnacji z Nest Rodzinne Oszczędności po roku ?

   Usuń
  3. Pod względem rezygnacji nie ma znaczenia jaki okres zdeklarujesz.

   Usuń
  4. Jak tylko założę konto a czekam juz na weryfikacje przelewu od środy to zakładam 5 kont na 600 zl i po roku rezygnuje.
   Lepszej ofert nie ma nigdzie o zysku 5% netto
   wyjdzie wplata to tylko 36tyś a zysk 1,8tys

   Usuń
 27. Czy miesięczne wpłaty należy dokonywać w jakimś konkretnym dniu ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nigdzie nie ma takiego wymogu. Wpłata musi być w każdym miesiącu kalendarzowym więc dzień może być dowolny.

   Usuń
 28. Wpadłem na ciekawy pomysł... Największa stopa zwrotu jest w pierwszym roku....
  Co sie stanie jeśli po roku, po uzyskaniu premii rocznej wypłacę wszystkie środki i zacznę znowu wpłacać miesięcznie po 600 zl. Czy znowu bede mial premie roczna z najwieksza stopą zwrotu... ? 😀

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Powtórka z rozrywki. Więc masz rację! To świetny pomysł :)

   Usuń
  2. Nie do końca. Wtedy w tym drugim roku nie będzie premii z powodu wypłaty kasy.

   Usuń
  3. Ale czy można po roku jak wypłaca premie zamknąć lokatę i wystartować ponownie?

   Usuń
  4. Jak za rok promocja jeszcze będzie... bo widać że zainteresowanie duże. Jak ludzie zakładają kilka rachunków to bank może się zdziwić ile premii będzie musiał wypłacić.

   Usuń
  5. Mr. Złotówa prosze o informacje czy po otrzymaniu premi za pierwszy rok i wpłacaniu calej kwoty lokaty ponownie bedzie mozna wpłacac i kolejna premia za dwa lata ?

   Usuń
  6. Jeśli wpłacałabyś od 12.2016 do 11.2017 r. to wypłata całej kwoty (12.2017 r.) nastąpiłaby w drugim roku więc oznaczałoby to brak premii za drugi rok (12.2017 - 11.2018 r.) , a premia byłaby dopiero za trzeci (12.2018 - 11.2019 r.) w 12.2018 r. (naliczona wg najniższej stawki, bo zaczyna się wtedy od początku).

   Usuń
 29. Więc jak teraz założę ror a potem konto oszczędnościowe a mamy listopad to do premii liczy się okres od grudnia a więc zakładając ten rachunek oszczędnościowy w listopadzie można zacząć wpłacać pieniądze dopiero od grudnia ? Czy muszę już zasilić ten rachunek deklarowaną kwotą w listopadzie ?

  OdpowiedzUsuń
 30. @Anonimowy z 4 listopada godz.9.11 - dla mnie to też jest niejasne , (może Mr.Złotówa to juz rozkminił?) jest co prawda tutaj w komentarzach odpowiedź W_W z 3 listopada godz.13.58, jak się domyślam, sugerowana Regulaminem i definicją tam zawartą w § 2 ust.2 pkt.1 mówiącą o Deklarowanym Okresie Oszczędzania i tam jest fragment:
  "liczony od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nastąpiło otwarcie Konta" ale zwracam uwagę, że jest tez punkt 6 określający Rok Oszczędzania:
  "okres 12 miesięcy następujących kolejno po sobie, liczony od miesiąca, w którym nastąpi pierwsza Wpłata" a § 4 Regulaminu określający warunki nabycia premii nie odwołuje się do Deklarowanego Okresu Oszczędzania a odwołuje się do pojęcia Rok Oszczędzania, więc moim skromnym zdaniem jeżeli otworzę konto nest rodzinne oszczędności w listopadzie i w listopadzie dokonam pierwszej wpłaty to rok oszczędzania powinien liczyć się od listopada. Ale czy mam rację? Pewności nie mam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sprawę rozstrzyga definicja premii: "Premia – nagroda wypłacana przez Bank Uczestnikowi za dany Rok Oszczędzania w Deklarowanym Okresie Oszczędzania"
   Więc skoro rok oszczędzania wchodzi w deklarowany okres (od 1.grudnia 2016 do 30. listopada 2017) to pierwsza wpłata musi być zrobiona w deklarowanym okresie a więc w miesiącu po otwarciu konta - w grudniu. Ostatnia, 12-sta w listopadzie. Wypłata za p-wszy rok w grudniu 2017.

   Usuń
  2. I o to właśnie chyba chodzi więc dziś wniosek za miesiąc przelew a pod koniec grudnia zwinąć interes wraz z premią roczną :)

   Usuń
  3. Pani konsultant na infolinii twierdzi, że jak założę w listopdzie i już w listopadzie wpłacę to rok zacznie się liczyć. No ale wiem że trzeba z dystansem podchodzić do tego co mówią konsultanci.

   Usuń
 31. A jak zadeklaruję wpłatę np. 600 zł to można to wpłacać częściowo czy naraz?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wpłata ma być dokonywana co miesiąc jednorazowo.

   Usuń
 32. Hmmm...Czy sens ta oferta ma dla ludzi bez dzieci? Jeśli nawet założył bym 5 kont po 600zł..to rocznie daje to ledwie ponad 2%.( wiem, że tak się to nie liczy, bo pieniądze odkładane są co miesiąc w niewielkich kwotach). Co innego jak ktoś ma trójkę dzieci.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jakby na to nie spojrzeć. Masz 1,22 z WIBORu + 2% netto (co równa się 2,47 na lokacie przed Belką) więc wychodzi 3,69%, ale... całej kwoty nie wpłacamy od razu ale systematycznie więc uwzględniając dopłacanie wychodzi ok. 5% w skali roku.

   Usuń
 33. Czy wnioskował ktoś o konto.
  Ja wczoraj wnioskowałem i zrobiłem przelew i od tej pory cisza.
  Przelew zwrócili.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Będą dzwonić. Trochę im to zajmuje - już w Smarcie tak było.

   Usuń
  2. Prawdopodobnie jest jakaś niezgodność w danych bo u mnie po zrobieniu przelewu (wczoraj 11.11 w święto) w ciągu godziny dostałem potwierdzenie otwarcia rachunku z numerem NIK i hasłem startowym. A przelewu nie zwrócili ... :-) ...jeszcze...

   Usuń
 34. Prawdopodobieństwo istnienia banku smart/nest za 15 lat jest znikome. Jeśli przejmie go inny bank to czemu miał by utrzymywać warunki tej promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Po pierwsze jest regulamin. Zmiana właściciela banku jest kontynuacją takiej umowy. Jeśli miałby się zmienić regulamin to zgodnie z prawem można odstąpić od umowy bez konsekwencji i bez kosztów. Zresztą na chwilę obecną można to samo zrobić każdej chwili.

   Usuń
  2. Odstąpić i stracić obiecane, przyszłe benefity (rosnące premie) albo odstąpić pod koniec roku i stracić całą premię za ten rok.

   Usuń
 35. Sprytne "oszustwo" - śmieszne oprocentowanie dla odłożonych pieniędzy (a np. po 10 latach to będzie dużo, np. 100 tyś), a rosnące oprocentowanie premiowe tylko dla nowych środków w roku nie większych niż 12*600zł. Tak jak na zdjęciu promującym to - targetem tego są siwe dziadki które nie pojmą tego wszystkiego ale chcą się lepiej czuć bo niby coś dobrze odkładają dla wnuczka (zamiast mu pomóc w jedyny realny i skuteczny sposób - dać na bilet lotniczy i na mieszkanie na pierwsze miesiące na emigracji). EHHHHHH.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dla tego wchodzę w to tylko na 12 miesięcy i po pierwszej premii uciekam bo się nie opłaca. A że mam 2 dzieci to nawet przyzwoity procent wyjdzie.

   Usuń
  2. Przecież na 12 miesięcy też się nie opłaca w porównaniu do lokowania tego samego na koncie oszczędnościowym oprocentowanym >=1,8%. Złotówa to tutaj wyłuszczył ale jak widać mało kto zrozumiał.

   Usuń
  3. Bez premii by się nie opłacało, ale doliczając premię (nawet najniższą - w przypadku nieposiadania dzieci) opłaca się.

   Usuń
 36. Mr, Złotówa, Dziś otworzyłem konto. Jeżeli dziś zawnioskuję o Nest Rodzinne Oszczędności to czy od razu muszę wpłacić zadeklarowaną kwotę skoro premia będzie liczona od grudnia? Jak wpłacać by nie stracić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Założone konto w listopadzie = Deklarowany okres oszczędzania od 1.12.2016 r., a więc wpłaty od 12.2016 do 11.2017 r. a w 12.2017 r. premia.

   Usuń
  2. Mr. Złotówa. Dziś otworzyłem Nest Rodzinne Oszczędności 5 X 600 zł. Pierwsza wpłata w grudniu. Miesięcznie 3000 zł. Na wypadek gdyby zabrakło kapitału będę chciał wykorzystać kończące się lokaty aby jak najmniej stracić, a wiadomo one kończą się różnie, raz 3, raz 28 dnia miesiąca.Definicja Wpłaty w regulaminie "Wpłata – jednorazowe, następujące co miesiąc, zasilenie Konta dokonane w formie bezgotówkowej, w kwocie równej Deklarowanej Kwocie Wpłaty, przy czym za moment dokonania Wpłaty uznaje się moment uznania Konta kwotą Wpłaty." Nie wiem czy dobrze rozumiem:" ....przy czym za moment dokonania Wpłaty uznaje się moment uznania Konta kwotą Wpłaty"
   Moje pytanie - czy ma znaczenie data wpłaty w danym miesiącu ? Czy najważniejsza jest data zaksięgowania wpłaty?

   Usuń
  3. a jak juz wpłaciłem ? to co lepiej zrobić wypłacić i ponownie wpłacić w grudniu czy wpłacać 13 miesięcy ?

   Usuń
  4. Też wpłaciłem. Ale skoro trzeba od kolejnego miesiąca to wypłacę bo będzie to nadwyżka. Ale zaczekam do grudnia. Wpłacę kolejną kwotę a zaraz potem wypłacę. ak sobie to obmyśliłem ;)

   Usuń
  5. @Anonimowy6 listopada 2016 09:19 ważne by kasa wpłynęła czyli się zaksięgowała w danym miesiącu

   Usuń
 37. Zakładając 5 kont 600x12=7200X5=36000. Premia z każdego konta 144x5=720 zł. Czy będę musiał odprowadzić od tego podatek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sprzedaż premiowa. Podatku nie ma. Jest nawet mowa o tym w regulaminie.

   Usuń
  2. Tak jak wcześniej pisałem opłaca sie założyć dwa RORY z kontami dla obojga rodziców dla max kwoty 600zł oraz 5kont. Wpłata wyjdzie 72tyś a po roku na gwiazdkę powinno być przyznane 3,6tyś ( obliczenia dla trojki dzieci).

   Usuń
 38. Nest bank ma program partnerski. Czy możemy polecać bank, a osoba polecona korzystać z produktów promocyjnych?

  OdpowiedzUsuń
 39. Składałem dziś wniosek o Nest Rodzinne Oszczędności. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale chyba ktoś pisał, że we wniosku trzeba zadeklarować miesiąc od którego będziemy wpłacać zadeklarowaną kwotę. Miałem rubryki z okresem wpłaty, sumą wpłaty i liczbą posiadanych dzieci, ale nigdzie nie miałem miesiąca do deklaracji pierwszej wpłaty. Jestem zabiegany, wpisów tu sporo , będę wdzięczny za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wszystko się zgadza. Deklaruje się to co zadeklarowałeś. Miesiąca się nie deklaruje.

   Usuń
 40. A moje pytanie jest, czy jeżeli po roku czasu przy wpłatach np. 200 zł, można zacząć wypłacać co miesiąc z konta oszczędnościowego te 200 zł, które były wpłacone trzynaście miesięcy wcześniej bez utraty uzyskiwanej zwiększanej premii w kolejnych latach? czy jednak niestety konieczne jest utrzymywanie salda cały czas zwiększającego się co roku o te 2400 zł, czyli w pierwszym 2400, w kolejnym 4800, 7200 itd... czy istnieje jednak możliwość aby w 15 roku oszczędzania mieć saldo 2400 zł a premia wyniosła 30% ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety o to biega, że te kasę wpłaconą trzeba utrzymywać. Gdyby tak było, że można ją wycofywać to nikt by nie chciał likwidować konta po roku i po pierwszej premii bo z roku na rok by się to bardziej opłacało.

   Usuń
  2. Jak w drugim roku wycofasz kasę wpłaconą w pierwszym roku to nie dostaniesz premii za ten drugi rok. Dostaniesz ale dopiero za trzeci rok. Wtedy jednak od początku będzie najniższy pułap procentowy premii bo naliczanie zacznie się od nowa.

   Usuń
 41. Nest Bank już wymiękł ;) Od dziś zjazd wszystkich lokat oprócz powitalnej.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A ja wczoraj wysłałam wniosek o konto by założyć i Rodzinne oszczędności i z nadzieją na 2,6% bo mi się kończą lokaty w najbliższą środę.

   Usuń
 42. Na jakiej zasadzie może założyć osoba 70- letnia "Nest Rodzinne Oszczędności" jeżeli posiada 4 swoich dzieci? Jeżeli dobrze widzę to oferta jest tylko dla młodych rodzin posiadających dzieci do 18 roku życia? :(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na takiej samej jak każdy inny. Raczej ma dzieci pełnoletnie więc zakłada, ale zaczyna od poziomu osoby bezdzietnej. Czyli od 2% premii

   Usuń
  2. Normalnie składa wniosek o Net Rodzinne Oszczędności. Tylko nie wpisuje dzieci jak już są pełnoletnie.

   Usuń
 43. Prosze o informacje czy konto NEST oszczednosci ma oprocentowanie 2,25% dla wszystkich nowych środków wplaconych na ten dodatkowy numer rachunku? Nie istotna kwota i po jakim okresie jest kapitalizacja odsetek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. do 50k PLN, do 04.01.2017. Kapitalizacja na koniec mies. kalend.

   Usuń
 44. Prosze o informacje gdzie jest podane od kiedy pierwsza wplata na NEST Rodzinne oszczednosci oraz w jakiej kwocie?
  Nigdzie nie ma takiej informacji po założeniu konta

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kwota wpłaty ma wynieść (jednorazowo) tyle ile zadeklarowałeś w momencie składania wniosku (określa to regulamin - jeśli założyłeś konta z różnymi kwotami i nie pamiętasz jakimi, to masz problem). Co do daty pierwszej wpłaty... hmm - nie wiem, chyba w grudniu

   Usuń
 45. A jest gdzieś w regulaminie konkretny dzień miesiąca wpłaty czy można kasę na 4% koncie trzymać w BZ WBK a dopiero pod koniec miesiąca wpłacać na nest konto rodzinne oszczędności ? Analizował ktoś dokładnie regulamin ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma. Jest tylko tyle, że w danym miesiącu musi być wpływ. A czy 1. czy ostatniego nie ma znaczenia.

   Usuń
 46. Czy muszę wyrabiać kartę aby skorzystać z promocyjnej lokaty 4% i Konta Rodzinne Oszczędności?

  OdpowiedzUsuń
 47. Czy mi się wydaje czy w tym zapisie regulaminu tkwi haczyk:
  par.4 pkt 3 utrzymywać przez cały Rok Oszczędzania na Koncie saldo w wysokości nie niższej niż suma wszystkich dokonanych Wpłat w Okresie Oszczędzania.
  Wg mnie suma wszystkich dokonanych wpłat w okresie oszczędzania np. przy deklaracji po 600zł/mies. to będzie 7200. Literalnie saldo 7200 powinienem utrzymywac na koncie przez cały Rok Oszczędzania.
  Jedyny sposób, żeby wypełnić ten punkt regulaminu to wpłacić w miesiącu otwarcia konta 7200 a potem od kolejnego miesiąca wpłacać po 600zł. Tylko wtedy ten zapis ma logikę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przenadinterpretowałeś ;) "suma wszystkich dokonanych Wpłat w Okresie Oszczędzania" oznacza to co wpłacone dotąd zgodnie z deklaracją miesięcznych wpłat. A nie od razu całości. Weryfikacja czy premia się należy czy nie nastąpi raz na rok i wtedy będzie że rok oszczędzałeś, saldo utrzymałeś więc premia się należeć będzie.

   Usuń
 48. Założyłam 5 kont z zadeklarowaną kwotą 600 zł. Zgłosiłam 1 dziecko. Po roku premia na każdym z kont wyniesie 216 zł, a łączna premia na wszystkich kontach 1080 zł. Moje pytanie jak będzie liczona sprzedaż premiowa? Czy uzyskując 1080 zł na wszystkich kontach przekroczę kwotę 760 zł zwolnioną od podatku i zostanie on potrącony przez Bank?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chyba liczą dla każdego konta odrębnie a w tej sytuacji na żadnym 760 zł nie przekroczysz.
   To tak jak wysłanie wielu kuponów totka. Możesz trafić tysiąc "trójek" a mimo to podatku się wtedy nie płaci bo każdy kupon osobno wchodzi.

   Usuń
 49. Czy u kogoś kto, miał kiedyś konto w smartbanku lub fmbanku a teraz próbował założyć lokatę powitalną (przy okazji otwarcia Nest Konta)na 4%, rzeczywiście się to udało i ma lokatę na 4%?

  OdpowiedzUsuń
 50. Karta jest DARMOWA TYLKO ten jeden raz, potem wznowienie kosztuje 25 zł !!!! Czemu o tym nie piszecie ??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rozdział 4, pkt. 1 Opłaty podstawowe, ppkt. 3. wydanie duplikatu lub wznowienie:
   "a) pierwszej Karty (w ramach Umowy ramowej): bez opłat
   b) drugiej i kolejnych Kart: 25 zł"

   W sytuacji gdy ktoś posiada w Nest Banku jedno konto z kartą (czyli na omawianym przykładzie konto w PLN) to nie płaci za wydanie tej karty, ani za wznowienie.

   Opłata za kartę (drugą lub kolejną) pojawia się gdy ktoś założy jeszcze np. konto walutowe i do niego zamówi kartę. Wtedy dopiero pojawia się opłata z ppkt. "b".

   Usuń
 51. A to przepraszam, zwracam honor.

  OdpowiedzUsuń
 52. Mam 2 dzieci, jeden ma 12,5 roku, drugi 13 i 10 m-cy, jeśli wybiorę okres na 5 lat (2 x lokata), ów skończy się, gdy syn będzie miał 18,5 lat, więc nie będzie już dzieckiem, co wtedy z premią po 5-ciu latach?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. liczy się wiek na moment zakładania konta lub dodawania dzieci. To że w tym czasie skończy 18-stkę nie ma znaczenia.

   Usuń
 53. Od dziś mamy darmowe wpłatomaty Euronetu dla Nest banku :-) Brawo ty :-)

  OdpowiedzUsuń
 54. Od dziś nowa tabela oprocentowania. „Od 4 stycznia 2017 r. Klient może otworzyć i posiadać 1 (jeden) rachunek Nest Oszczędności oraz 1 (jeden) rachunek w wariancie Nest
  Rodzinne Oszczędności („NRO”) w PLN. Powyższe ograniczenie nie dotyczy obecnych posiadaczy dwóch lub więcej rachunków NRO otwartych do 3 stycznia 2017 r., którzy
  są uprawnieni do posiadania wszystkich rachunków otwartych na ich rzecz do ww. daty.”

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Słabo :( Już koniec wyciskania 5 kont naraz :(

   Usuń
 55. Jarek - Własny Rachunek11 stycznia 2017 09:34

  Nic nie jest za darmo... Większy zysk związany jest ze sprzedażą, ok udostępnieniem, naszych danych osobowych w celach marketingowych. Czy się na to godzimy, każdy musi to przeanalizować i odpowiedzieć przed sobą.

  OdpowiedzUsuń
 56. Chciałam założyć Konto Nest Rodzinne Oszczędności. Wypełniłam wniosek i mam otwarte Nest Konto oraz Nest Oszczędności, a nie Nest Rodzinne Oszczędności. Nigdzie też nie wypełniałam, ile mam dzieci i jak długo będę oszczędzać. Czy coś źle wypełniłam otwierając to konto? Otwierałam z linku z artykułu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Po zalogowaniu do bankowości internetowej Nest Banku wybierz "Wnioski i umowy" => Wypełnij wniosek => Konta => Nest Rodzinne Oszczędności.

   Usuń
 57. Hej, interesuję się ostatnio założeniem sobie konta oszczędnościowego i jestem bardzo zainteresowany ofertą https://www.nestbank.pl/indywidualny/oszczednosci/lokaty.html Czy ktoś z was posiada owe konto i mógłby się podzielić opinią? Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 58. A jak 12 miesiąc oszczędzania kończy się w listopadzie 2017r to znaczy ostatnia 12 wpłata właśnie wypada na listopad to premia będzie na 20 dzień roboczy po 12 miesiącu oszczędzania więc grudzień i to wychodzi że premia będzie wypłacona 2 stycznia bo sporo dni wolnych w grudniu wypada. I moje pytanie jest takie czy po wpłacie w listopadzie mogę zwinąć kasę już w grudniu a premia i tak zostanie wypłacona czy jednak muszę trzymać kasę do 2 stycznia i nawet wpłacić kasę w grudniu kolejne 600 zł ?
  Zastanawiał się ktoś na tym jak to zrobić by jak najszybciej wyciągnąć kasę a nie stracić premii.

  OdpowiedzUsuń
 59. ciekaw jestem jak to bedzie z wypłatą premii ? w kazdej promocji nestu są jakies problemy z wypłatą premii

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ciekawe. Ale te promocję robił bank sam a nie z jakiś organizatorem typu Agora czy Ebroker. Więc może się spiszą.

   Usuń
 60. U mnie było 12 wpłat, a właściwie już 13. Ale premii brak. Zadzwoniłem, złożyłem reklamację i następnego dnia było wypłacone.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Już tak szybko ? A kiedy zacząłeś s wpłacać ?
   Ciekawe jak mam w listopadzie 12 wpłatę to czy w grudniu mogę wycofać środki z rachunków oszczędnościowych.

   Usuń
  2. To znaczy że konto założyłeś w październiku, albo raczej nawet wrześniu. Zgodnie z regulaminem jest 12 m-cy po miesiącu zawarcia umowy o konto. Czy zgadłem?

   Usuń
 61. A czy przejdzie taka opcja mam 4 rachunki wpłacam po 600 zł i teraz po 12 miesiącach zabieram pieniądze z 2 rachunków i wpłacam przez 12 miesięcy na te pozostałe 2 rachunki na 2 rok oszczędzania. PO dwóch latach zabieram kasę i zaczynam wpłacać na rachunki z których zabrałem kasę w tym roku aby znów zaliczyć 1 rok oszczędzania. Czy to przejdzie aby przez rok 2 rachunki były pusta i aby po roku zacząć na nich ponownie oszczędzać aby zaliczyć 1 rok ?

  OdpowiedzUsuń
 62. Ja mam 5 kont na siebie po 600 zl na 5 lat i 5 na żone (tak samo) zastanawiam sie co robić po otrzymaniu premi. Zamknąć wszystkie konta czy dalej ciągnąc rok dwa tylko to już będzie inwestycja około 200 tys ale po trzech latach było by za same premie około 13 tyś ( chyba nigdzie nie znajdę takich warunków). Teraz można tylko jedno konto otworzyć troche żaluje ze jednego nie zrobiłem na 15 lat po 200 zl bylo by zysku 5670

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak długo istnieje Nest Bank?

   Usuń
  2. Od roku. Wcześniej był Smartem.

   Usuń
  3. A dwa lata temu Biz.

   Usuń
  4. A jeszcze niespełna rok wcześniej FM Bank.

   Usuń
  5. A tu ludzie planują swoje rodzinne oszczędności na przyszłość :)

   Usuń
  6. Myślę że znaczna większość to planuje na rok max 2 lata bo dłużej to jest raczej nieopłacalne. Ja to mam plan jak wypali rok czasu potem przerwa i za rok kolejny raz zacząć 1 rok od nowa. Ciekawi mnie tylko czy takie rachunki utrzymywane bez wpływu nie zostaną zamknięte i czy w 3 roku jak znów zacznę wpłacać będzie naliczona premia jak za pierwszy rok.

   Usuń
  7. ktoś odpowie mam taki sam plan. Po wypłacie premi za pierwszy rok wyplata wszystkich środków i ponowne stopniowe wpłacanie po 2 miesiącach przerwy tak aby te same środki obracać i po roku wypłacono ponownie premie?

   Usuń
  8. Odpowiedź konsultanta banku brzmi że od kolejnego miesiąca można zacząć nowy rok (od p-wszego). Ale wiadomo że konsultanci różne rzeczy odpowiadają.

   Usuń
  9. Ryzyko jest też takie że jak się zacznie od nowa to teraz mogą uznać że premia będzie tylko na 1 koncie a nie na 5.

   Usuń
  10. Morze Mr. Złotówa odpowie jak to działa czy można przez 5 lat otrzymywać premie za 1 rok oszczędzania obracając tymi samymi pieniędzmi ( zwłaszcza jak udało sie założyć 5 kont to premie jest spora)

   Usuń
 63. Czyli jak w tym miesiącu założę konto to wpłacanie 600zł dopiero od grudnia ?

  OdpowiedzUsuń
 64. czy ktos juz dostał premie za rok oszczedania ? u mnie powinna wpasc w listopadzie , a tu narazie nic :(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. U mnie brak. Czekam do końca tygodnia i jak nie będzie to w przyszły weekend piszę reklamację.

   Usuń
  2. A kiedy robiłeś pierwszą wpłatę ? Jak oni to liczą ja pierwszą wpłatę robiłem 21 grudnia rok oszczędzania kończy się 20 listopada ale według regulaminu mają 20 dni roboczych od zakończenia roku oszczędzania na wypłatę premii.

   Usuń
  3. "Premia należna Uczestnikowi zostanie wypłacona na Konto w terminie do 20 Dni Roboczych od zakończenia Roku Oszczędzania"
   Pytanie czy nie liczą od zakończenia miesiąca?

   Usuń
  4. No właśnie. Bo różnicę robi to sporą. Jeśli kolejny miesiąc to w praktyce do końca listopada mają czas na wypłatę. A jeśli od roku liczonego od p-wszej wpłaty to u mnie mają jeszcze 8 dni na wypłatę.

   Usuń
  5. A jak rok oszczędzania zakończył mi się w listopadzie to czy mogę w grudniu zabrać kasę z kont a premia i tak wpłynie ? Bo 20 dzień roboczy grudnia to już wypada w styczniu. A konsultant w odpowiedzi na zapytanie napisał że rok oszczędzania liczy się w miesiącach i w moim przypadku rok skończył się 30 listopada, a premia w/g regulaminu będzie do 20 dnia roboczego po zakończeniu roku oszczędzania a więc już w styczniu 2018r. I pytanie jak na początku czy mogę zabrać wpłacone pieniądze aby ulokować na lepiej oprocentowanych lokatach a za rok zacznę na nowo w nest banku aby za rozpocząć 1 rok od nowa z najwyższym oprocentowaniem. Można wypłacić wkład bez utraty premii ?

   Usuń
  6. Mam taki sam problem i liczę że bank jednak zachowa się fair i nie będzie jednak czekał do 20-go dnia roboczego i wypłaci przed świętami.

   Usuń
 65. U mnie dzisiaj wypłacili 144 zł.

  OdpowiedzUsuń
 66. Z tego co odpisała pracownik banku wygląda na to że zabieram po roku kasę i zaczynam wpłacać znów od grudnia i będzie premia jak za 1 rok. Jak to rozumiecie, można tak po roku wyjąc kasę z premią i znów te same środki wpłacać ? Poniżej odpowiedź banku na moje pytanie.
  "Szanowny Panie, Dziękuję za kontakt z Bankiem. Uprzejmie informuję, że w momencie zaprzestania oszczędzania, ponowne deponowanie środków może Pan rozpocząć w dowolnym momencie trwania umowy. Niemniej, każdorazowo, w przypadku przerwania ciągu następujących po sobie Lat Oszczędzania, kolejny Rok Oszczędzania, w którym uzyska Pan prawo do Premii traktowany jest jak pierwszy Rok Oszczędzania. Po przerwaniu oszczędzania uzyska Pan Premię w wysokości obliczonej według stawki jak za pierwszy Rok Oszczędzania, który rozpocznie nowy ciąg następujących po sobie Lat Oszczędzania i określonych dla nich odpowiednio wysokości Premii. Dodam, że zgodnie z Regulaminem promocji Nest Rodzinne Oszczędności z Premią, Rok Oszczędzania to okres 12 miesięcy następujących kolejno po sobie, liczony od miesiąca, w którym nastąpi pierwsza Wpłata. Regulamin promocji Nest Rodzinne Oszczędności z Premią znajduje się pod adresem: https://www.nestbank.pl/download/regulamin-nro-premia.pdf. "

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. wg regulaminu promocji $4:
   "Uczestnik w celu uzyskania prawa do Premii w danym Roku Oszczędzania zobowiązany jest spełnić w tym Roku Oszczędzania łącznie
   poniższe warunki:
   [...]
   3) utrzymywać przez cały Rok Oszczędzania na Koncie saldo w wysokości nie niższej niż suma wszystkich dokonanych Wpłat w
   Okresie Oszczędzania (wpłata lub wypłata kwot będących nadwyżką ponad sumę dokonanych Wpłat nie wpływa na prawo
   Uczestnika do uzyskania Premii);"

   Na tej podstawie: nie można wyjąć kasy i wpłacać od nowa tych samych środków.

   Usuń
  2. Faktycznie źle to odczytałem i bym przez rok bezsensownie trzymał kasę, więc czas się żegnać z nimi. Dzięki za zwrócenie uwagi, bo ci z banku to tak odpisali że zrozumiałem to inaczej a na ochronę dali link do regulaminu i tyle.

   Usuń
 67. Nie rozumiem dlaczego nie możesz wyjąć i obraca tymi samymi pieniędzmi na dobrym procencie?

  Pracownik banku podczas rozmowy telefonicznej powiedział to samo ze po wypłacie premi za pierwszy rok mogę wypłacić całą kwotę i zacząć ponownie wpłacać co miesiąc a po roku będzie wypłacona premie z takim samym procentem jak w pierwszym roku
  Jezeli by to nie przeszło to trzeba by bylo miec dwa razy tyle wolnych środków

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pytanie jest takie: wiążący jest regulamin promocji czy słowa pracownika infolinii? Sam zdecyduj ;) Premia po prostu dotyczy nowych środków - chwyt stosowany w wielu bankach. Tutaj trochę zawoalowany.

   Usuń
 68. W końcu nic chyba nie stoi na przeszkodzie zabrać pieniądze po roku, zamknąć konta i otworzyć na nowo przystępując do promocji (niestety teraz już tylko jedno konto) i zaczynamy wpłacać od nowa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Właśnie tu jest problem jak sie rok temu otworzyło 5 kont po 600 zl.

   Usuń
 69. A jak zamknę 4 konta bo tyle otworzyłem i otworze ponownie 1 to będzie premia jak za 1 rok ? Czy w ogóle jak zamknę takie konta to będę mógł nawet to 1 otworzyć ?

  OdpowiedzUsuń
 70. Dziś wpłynęła premia na wszystkie 5 kont NRO. Zostaję na drugi rok, czy wypłacając premię i odsetki, zostawiając kapitał nie stracę premii za drugi rok oszczędzania ?

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Hit powraca: rekordowe 500 zł premii za konto w ING Banku Śląskim

Promocja konta w ING z historycznie rekordową premią ponownie jest dostępna. Jest to więc okazja dla tych, którzy zapomnieli, zastanawiali s...