Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Nawet 1700 zł do wzięcia za iKonto Biznes w Alior Banku

720 zł od mBanku650 zł od VeloBanku ⭐ 600 zł od: Millennium i BNP Paribas ⭐ 500 zł od: ING i Santandera900 zł od Citi

12.06.2019

Nawet 1700 zł do wzięcia za iKonto Biznes w Alior Banku

Powraca promocja konta firmowego w Alior Banku, która sprawia, że do zgarnięcia czeka rekordowa suma bonusów pieniężnych.

Nawet 1700 zł do wzięcia za iKonto Biznes w Alior Banku
Nawet 1 700 zł można zyskać dzięki temu, że kumulują się promocje bankowe. W najnowszej akcji przygotowana została bowiem gwarantowana premia pieniężna 200 zł na start. A do tego dochodzą bonusy (do 1500 zł) z dobrze już znanej, bo dostępnej od dłuższego czasu, promocji Alior Banku.

Kwota to imponująca, ale - patrząc z bankobiorczego punktu widzenia, czyli kierując się zdrowym rozsądkiem - realnie, bez kosztów oraz bez dużego wysiłki, zgarnąć można od 920 do 1040 zł. To jednak ciągle bardzo duże sumy dostępne za spełnienie prostych warunków. No i gratyfikacji na tym poziomie nie oferują w chwili obecnej inne promocje bankowe.

Poniżej prześwietlam dwie, łączące się ze sobą promocje bankowe:
 • "Zgarnij Premię z iKonto Biznes Alior Banku – 5 edycja" (z premią 200 zł na start)
 • "1500 zł dla firm" - to dostępna już od dłuższego czasu propozycja dla tych, którzy otwierają konto firmowe w Alior Banku; dziś też ją szczegółowo prześwietlę.

Wpis jest dość długi, ale jednak nie o byle jakie pieniądze chodzi. No i na szczęście długość wpisu nie przekłada się na poziom zaangażowania w spełnianiu warunków stawianych przez te promocje bankowe, bo są one dość proste.

Premia 200 zł za iKonto Biznes w Aliorze


Dla kogo promocja? Udział wziąć może przedsiębiorca, który dotąd nie posiadał jakiegokolwiek rachunku firmowego w Alior Banku dla danego numeru NIP.

Zasady promocji. By zgarnąć premię w wysokości 200 zł:
 • do 22.07.2019 r. zarejestruj się na stronie promocji i w kolejnym kroku (na tej samej stronie) złóż wniosek o iKonto Biznes, wyrażając przy tym zgodę na przekazanie przez bank organizatorowi informacji niezbędnych do zweryfikowania spełnienia warunków i wypłaty premii; wyrabianie karty do konta nie jest obowiązkowe, ale ta może się przydać (Dlaczego? Piszę nieco niżej);
 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku zawrzyj umowę o konto; 
 • w ciągu 60 dni od otwarcia konta wpłać na konto co najmniej 500 zł;

Wypłata premii. O przyznaniu premii 200 zł organizator powiadomi Cię mailowo najpóźniej 30.11.2019 r. Wtedy w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania maila konieczne będzie zalogowanie na stronie promocji, by uzupełnić dane do wypłaty premii (podać będzie należało numer rachunku iKonta Biznes założonego w promocji). Wypłata 200 zł nastąpić ma w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia mailowego powiadomienia o przyznaniu nagrody (i do tego momentu trzeba też posiadać konto w Alior Banku).


Bonusy do 1500 zł od Alior Banku za iKonto Biznes


Przedsiębiorcy zakładający konto w ramach powyższej promocji z premią 200 zł, łapą się także na promocję Alior Banku, w której do wzięcia czekają bonusy pieniężne na sumę aż 1 500 zł. Jednakże z tej promocji skorzystać może już tylko osoba, która nie posiada i przed przystąpieniem do promocji nie posiadała żadnego produktu dla przedsiębiorców w Alior Banku (a nie tylko rachunku firmowego).

Zasady promocji. Bonusy w bankowej promocji uzyskasz za wykazanie się określoną aktywnością oraz korzystanie z wybranych produktów lub usług Alior Banku. Bonusy te można zdobywać przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, wliczając do tego już także miesiąc założenia konta.

W każdym z miesięcy zdobyć można maksymalnie 125 zł, co w rok dać może do 1 500 zł. Uczestnicząc w promocji, samodzielnie możesz wybierać, które warunki spełniać.

A każda z aktywności została przez bank wyceniona i w każdym z miesięcy kalendarzowych Alior Bank płaci:
- 25 zł za przelew do ZUS - ten bonus otrzymasz za pierwszy przelew w danym miesiącu (wysokość składki musi wynieść min. 250 zł; przelew ten nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym); 
- 25 zł za pierwszy w danym miesiącu przelew do Urzędu Skarbowego - warunkiem uzyskania tego bonusu jest wykonanie przelewu w wysokości min. 500 zł, przy czym przelew ten nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym; 
- 10 zł za przelew SEPA - bonus dotyczy wyłącznie przelewów w wysokości min. 100 euro (czy opłaca się skorzystać z tego bonusu? Zależy od Twych potrzeb; zwróć koniecznie uwagę na koszty przewalutowania); 
- 10 zł za pierwszy przelew natychmiastowy (na kwotę min. 500 zł) - jest to wymóg o tyle prosty do spełnienia, że posiadacz iKonta Biznes w każdym miesiącu może wykonać 5 przelewów natychmiastowych Express Elixir za darmo (w przypadku przelewów natychmiastowych Blue Cash bank pobiera opłatę 10 zł za każdy przelew, więc warto na to uważać); 
- 10 zł za transakcje kartą - bonus otrzymasz, jeśli w danym miesiącu wykonasz płatności kartą wydaną do iKonto Biznes na sumę min. 500 zł (mamy tu więc do czynienia z odpowiednikiem 2-procentowego moneybacku); wykonując płatności kartą na potrzeby uzyskania tego bonusu, zwróć uwagę, że do sumy transakcji kartą, bank - zgodnie z regulaminem - nie zaliczy płatności wykonanych w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (to kody wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy): 
• 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne; 
• 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska); 
• 4111, określający m.in. usługi transportowe, 
• 6012, określający instytucje finansowe; 
• 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, 
• 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, 
• 4829, określający internetowe przekazy pieniężne, 
• 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne [pisownia oryginalna - przyp. Mr. Złotówa]. 
- 15 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku - w praktyce ten bonus nie jest dla każdego, bo przecież nie każdy przedsiębiorca potrzebuje używać kasę; jeśli jednak bonus ten w Twym przypadku wchodzi w grę, to dodam, że ma on być wpłacany jeśli na konto uczestnika promocji wpłynie "bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł". Prawdopodobnie chodzi o promocję, którą na blogu opisywałem już grubo ponad 4 lata temu tutaj
- do 60 zł za średniomiesięczne saldo na rachunku - na wysokość tego bonusu wpływ ma średniomiesięczne saldo środków, jakie posiadać będziesz na swych rachunkach firmowych w Alior Banku. I tak uzyskasz: 
- 0 zł za saldo do 2 500 zł; 
- 5 zł za saldo od 2 500,01 zł do 10 000,00 zł; 
- 15 zł za saldo od 10 000,01 zł do 25 000,00 zł; 
- 30 zł za saldo od 25 000,01 zł do 50 000,00 zł lub 
- 60 zł za saldo od 50 000,01 zł 

A jak wylicza się takie saldo? Definicja z regulaminu jest długa:
"Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (iKonto Biznes i rachunkach pomocniczych Uczestnika otwartych do tego rachunku) na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był Rachunek Uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. (...) Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku, środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku. " 

Wypłata bonusów. Pierwszy bonus otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji (a tę datę wyznacza dzień otwarcia iKonta Biznes). Bonusy mają być wypłacane do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków. Do momentu wypłaty bonusów nie zamykaj iKonta Biznes, ani nie zmieniaj go na inny typ rachunku.

Na których bonusach się skupić?


Bonusów do wzięcia jest sporo, ale warto zastanowić się na tym, które są w Twym zasięgu i których zdobywanie się opłaca. Poniżej wyliczam więc, ile można realnie zarobić, spełniając najprostsze z warunków.

W zasięgu każdego z przedsiębiorców powinny być: przelewy do ZUS (z bonusem 25 zł miesięcznie) i Urzędu Skarbowego (kolejny bonus 25 zł) oraz przelewy natychmiastowe (bonus 10 zł). W ten sposób co miesiąc, w prosty sposób zdobyć można 60 zł, co w rok da aż 720 zł. Z premią na start (200 zł) wyjdzie już 920 zł!

Pod uwagę wziąć warto też bonus za płatności kartą, który wynosi 10 zł, jeśli wykonasz transakcje na sumę min. 500 zł. Jeśli w ten sposób zdobędziesz jeszcze 120 zł (przez 12 miesięcy), to udział w promocji zamkniesz już bilansem na poziomie aż 1 040 zł.

Przypomnę jednak, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje wypłacane w obydwu promocjach należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku i to na przedsiębiorcy spoczywa ten obowiązek.


Ile kosztuje iKonto Biznes w Alior Banku?


Konto dla firm zakładane w Alior Banku na potrzeby promocji to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta; 
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej (bank nie pobiera też opłat za przelewy do ZUS i US); 
 • 0 zł - opłata za pierwsze 10 SMSów autoryzacyjnych w miesiącu kalendarzowym (za każdy kolejny SMS opłata wynosi 0,20 zł); 
 • 0/8 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia w danym miesiącu co najmniej 4 płatności kartą na dowolne kwoty (jednakże wyrabianie karty nie jest wymagane ani w regulaminie promocji z premią 200 zł, ani w regulaminie promocji "1500 zł dla firm", ale karta przyda się, jeśli chcesz uzyskiwać bonusy za płatności - te po 10 zł miesięcznie); 
 • wypłaty w bankomacie: 
  • 0 zł w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku;
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci Euronet oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę;
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci PlanetCash oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę; 
 • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach pozostałych sieci krajowych oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę.

Do udziału w obydwu promocjach (z premią 200 zł i z bonusami do 1 500 zł) kwalifikują wyłącznie wnioski o iKonto Biznes złożone na stronie promocji. Umowę z bankiem zawrzeć można wtedy za pomocą przelewu weryfikacyjnego z Twego konta w innym banku (pod warunkiem zweryfikowania Twej tożsamości przez bank, z którego chcesz wykonać przelew - zatem konto, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny, nie mogło zostać otwarte przelewem) lub za pośrednictwem kuriera.Przydatne dokumenty:

12 komentarzy:

 1. Niedawno założyłem Konto Jakże Osobiste w Money manii. Czy teraz mogę też założyć to na firmę, jak mam swoją działalność gospodarczą?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Posiadanie konta osobistego (czy jakichkolwiek innych produktów dla klientów indywidualnych) nie przeszkadza w skorzystaniu z promocji iKonta Biznes - możesz więc wziąć udział :)

   Usuń
 2. Mozna załóżyc samo konto bez karty? Dobrze rozumiem?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Regulamin promocji z premią 200 zł nawet nie wspomina o karcie, a w przypadku promocji "1500 zł dla firm" o karcie mowa jedynie przy korzystaniu z bonusu za płatności kartą. Zatem wyrabianie karty nie jest wymagane, ale karta jest niezbędne jeśli ktoś chce zdobywać bonusy za płatności.

   Usuń
 3. Czy posiadanie konta w T-Mobile Usługi Bankowe uniemożliwia skorzystanie z tej promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Masz na myśli konto osobiste? Nie przeszkadza. Możesz wziąć udział w promocji.

   PS. Nawet konto osobiste w Aliorze by nie przeszkadzało. Nie można mieć jedynie konta/produktów firmowych w Aliorze.

   Usuń
 4. A jak dopiero teraz chce założyć to konto firmowe i osobiste też to kolejność ma znaczenie?

  OdpowiedzUsuń
 5. Witam. Mam pytanie, co zrobić jeśli mój przelew aktywacyjny został odrzucony. W mailu od Aliora jest napisane aby złóżyć nowy wniosek o rachunek firmowy. Tylko, że po zalogowaniu się [linku usunięty zgodnie z Zasadami komentowania - edyt. Mr. Złotówa] nie mam możliwości złożenia jeszcze raz wniosku. Jest tam komunikat: "Dziękujemy za udział w promocji i wypełnienie wniosku." Może trzeba się zarejestrowć jeszcze raz na innego maila?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z tego co kojarzę z poprzednich edycji, to w takich przypadkach należy napisać do organizatora (kontakt@zgarnijpremie.pl) z prośbą o odblokowanie możliwości ponownego złożenia wniosku. Jeśli coś się zmieniło, to w odpowiedzi powinieneś/aś otrzymać instrukcję co zrobić.

   PS. Przy kolejnej próbie otwarcia konta, sugerowałbym wybrać inny sposób zawarcia umowy (kolejna próba za pomocą przelewu weryfikacyjnego może zostać ponownie odrzucona).

   Usuń
  2. Dzięki wielkie.

   Usuń
 6. Dzień dobry. Regulamin promocji bankiera kłóci się z regulaminem iKonto Biznes. Mój wniosek został odrzucony, ponieważ posiadam Leasing w Aliorze (nie można go posiadać wg regulaminu iKonto Biznes z promocji 1500 zł, ale można wg regulaminu promocji bankiera 1700 zł dla iKontaBiznes). Nigdy w życiu nie posiadałem rachunku firmowego w tym banku, a nie mogę wziąć udziału w promocji. Jakie są więc warunki przystąpienia do promocji? Wg infolinii Aliora obowiązuje regulamin iKonta Biznes, a nie promocji bankiera, stąd odrzucony wniosek. Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Hit powraca: rekordowe 500 zł premii za konto w ING Banku Śląskim

Promocja konta w ING z historycznie rekordową premią ponownie jest dostępna. Jest to więc okazja dla tych, którzy zapomnieli, zastanawiali s...