Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Rekordowe 720 zł do wzięcia za Konto Jakże Osobiste w Alior Banku (+ moneyback do 20 zł miesięcznie)

750 zł od mBanku ⭐ Citi: 1200 zł za kartę + 700 zł za konto700 zł od Santandera600 zł od Millennium

22.03.2021

Rekordowe 720 zł do wzięcia za Konto Jakże Osobiste w Alior Banku (+ moneyback do 20 zł miesięcznie)

Wystartowała nowa promocja "Bankuj i zyskuj z kontem" w Alior Banku.

Promocja "Bankuj i zyskuj z kontem" do 720 zł od Alior Banku
Do wzięcia czekają gwarantowane bonusy pieniężne, jakich jeszcze za konto w tym banku nie było, bo bank zapłaci nawet 720 zł za aktywne korzystanie z konta oraz jego usług i produktów.


[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje w Alior Banku.]

"Bankuj i zyskuj z kontem" w Aliorze


Dla kogo promocja? Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia z polskim dowodem osobistym, która w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku w niniejszej promocji nie posiadała konta osobistego, walutowego, ani Karty Kibica w Alior Banku lub konta w T-Mobile Usługi Bankowe (ten bank niedawno został przejęty przez Aliora). 

Posiadanie innych produktów (np. konta oszczędnościowego, konta firmowego, konta oszczędnościowego walutowego czy konta w Kantorze Walutowym Alior Banku) nie wyklucza z promocji (i nie ma w tym przypadku najmniejszych wątpliwości, bo zapisy na ten temat można znaleźć w regulaminie).

Nagrody. W promocji zyskać można następujące premie pieniężne:

 • 12 bonusów po 20 zł każdy za aktywne korzystanie z konta;
 • 12 bonusów każdy max. do 20 zł za korzystanie z aplikacji mobilnej Alior Banku;
 • 12 bonusów po 20 zł każdy za posiadanie produktu kredytowego (nie musi być to kredyt - można wybrać np. kartę kredytową, z którą da się uniknąć opłat i odsetek).

Powyższe gwarantowane nagrody pieniężne bank będzie wypłacać na Twe konto (środki będzie można wypłacić, przelać lub wydać na dowolny cel). W ten sposób da się więc zgarnąć nawet do 720 zł. A do tego dojść może jeszcze moneyback - spełniając warunki uzyskania bonusów za aktywne korzystanie z konta, przy okazji możesz uzyskać dodatkowy moneyback (tu do wzięcia będzie od kilku do 20 zł miesięcznie).

Zasady promocji "Bankuj i zyskuj z kontem"


By wziąć udział w promocji: 
 • do 31.05.2021 r. złóż wniosek o Konto Jakże Osobiste wraz z wydawaną do niego kartą, wyrażając przy tym zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego oraz zgody na otrzymywanie od banku informacji marketingowych z użyciem wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, bankowość elektroniczną, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe) i połączeń głosowych; 
 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku zawrzyj z bankiem umowę.

By uzyskiwać bonusy po 20 zł miesięcznie za aktywne korzystanie z konta, w danym miesiącu: 
 • zapewnij wpływy na konto o łącznej wysokości min. 1 500 zł; 
 • wykonaj płatności kartą wydaną do konta na sumę min. 300 zł oraz 
 • zaloguj się do aplikacji mobilnej.

Spełnienie powyższych warunków jednocześnie sprawi, że zarówno Konto Jakże Osobiste, jak i wydana do niego karta będą bez opłat.

Bonus będziesz otrzymywać za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy (nie dłużej niż do dwunastego) następujący po miesiącu zawarcia umowy. Wypłata bonus ma następować do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu spełnienia warunków jego uzyskania.

W celu uzyskiwania bonusów do 20 zł miesięcznie za aktywne korzystanie z aplikacji mobilnej, w danym miesiącu kalendarzowym, poza spełnieniem warunków uzyskania wyżej opisanego bonusu za aktywne korzystanie z konta:
 • wykonaj minimum jedną transakcję w aplikacji mobilnej w ramach usługi 'Bilety i parking' i/lub 'Płatność za autostrady' (w aplikacji należy więc albo opłacić przejazd autostradą, albo kupić bilet komunikacji miejskiej bądź uiścić opłatę za postój w strefie płatnego parkowania w miastach).

W tym przypadku bonus będzie równy łącznej kwocie wyżej wymienionych transakcji, ale wyniesie nie więcej niż 20 zł (przykładowo: jeśli w miesiącu wydasz 15 zł na parkowanie i przejazdy komunikacją miejską, to dostaniesz bonus wynoszący 15 zł).

Tu również można zdobyć 12 takich bonusów za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy (nie dłużej niż do dwunastego) następujący po miesiącu zawarcia umowy o konto.

Bonus za korzystanie z aplikacji mobilnej będzie wypłacany łącznie z bonusem za aktywne korzystanie z konta.

Dla uzyskiwania ostatniego z bonusów po 20 zł miesięcznie za posiadanie produktu kredytowego, w ostatnim dniu miesiąca, w którym spełnisz warunki uzyskania pierwszego z wymienionych bonusów (czyli za aktywne korzystanie z konta), musisz posiadać produkt kredytowy, na którym nie ma przeterminowanego zadłużenia.

A zgodnie z regulaminem promocji, tym produktem kredytowym dla Alior Banku może być:
"zawarta z Bankiem Umowa o Pożyczkę/Kredyt, Umowa o przyznany Kredyt w rachunku płatniczym [Limit odnawialny w rachunku] lub Rachunek Karty kredytowej, na którym w danym miesiącu kalendarzowym rozliczono przynajmniej jedną Transakcję. Nie dotyczy Umów o Pożyczkę/Kredyt na zakup towarów/usług zawartych u pośredników działających na rzecz Banku",

Umowę taką możesz już posiadać bądź dopiero zawrzeć. Co z tego wybrać? Pod uwagę najlepiej będzie wziąć kartę kredytową (bo ją najłatwiej utrzymać za 0 zł) lub - względnie - limit w koncie. Najtrudniej byłoby z kredytem czy pożyczką, bo w tym przypadku będą comiesięczne raty, więc koszty okażą się najwyższe. Nieco niżej prześwietlam limit i kartę z oferty Aliora, by łatwiej było wybrać najlepszy produkt zapewniający dodatkowe bonusy.

Nie inaczej, można otrzymać maksymalnie 12 bonusów po 20 zł za posiadanie produktu kredytowego, za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy (nie dłużej niż do dwunastego) następujący po miesiącu zawarcia umowy o konto.


Przydatne wskazówki dla uczestników promocji 


Spełniając warunki promocji, na uwadze miej poniższe zasady: 

▶️ Płatności kartą na potrzeby promocji: Alior Bank nie będzie brać pod uwagę transakcji anulowanych oraz transakcji z niektórymi kodami MCC (czyli kodami przypisywanymi terminalom płatniczym, które mają na celu wskazanie dominującego charakteru działalności sprzedawcy lub usługodawcy):

a. 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne, b. 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska), c. 4111, określający m.in. usługi transportowe, d. 6012, określający instytucje finansowe, e. 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, f. 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, g. 4829, określający internetowe przekazy pieniężne, h. 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne. (pisownia oryginalna)

Choć z pozoru lista wydaje się długa, to głównie chodzi tutaj o wyeliminowanie miejsc, w których można zrobić transakcje bez faktycznego płacenia za zakupy. Płatności można za to wykonywać w sklepach (np. spożywczych, odzieżowych), marketach, aptekach, drogeriach, na stacjach paliw czy w lokalach gastronomicznych.

▶️ Przez wpływy (te na sumę 1500 zł), Alior Bank rozumie:

"przelewy przychodzące z rachunków prowadzonych w innych bankach; 

przelewy z innych rachunków prowadzonych w Banku [czyli Alior Bank - przyp. Mr. Złotówa] dla osób fizycznych (z wyłączeniem rachunków prowadzonych przez Biuro Maklerskie Banku), których Klient nie jest posiadaczem lub współposiadaczem; 

przelewy z rachunków prowadzonych w Banku dla firm, których Klient nie jest właścicielem ani wobec których nie jest osobą powiązaną organizacyjnie lub kapitałowo" 


Najprostszym sposobem na spełnienie tego warunku będzie więc przelew środków z własnego konta w innym banku (przelew nie może pochodzić z Twego konta w Aliorze). Wpływ oznacza pojawienie się środków w historii konta - nie ma konieczności ich utrzymywania przez jakikolwiek określony czas (część lub całość środków w dowolnym momencie może wydać, przelać lub wypłacić).

▶️ Do momentu otrzymania każdego z bonusów, nie wypowiadaj umowy o konto, ani umowy o kartę oraz nie wycofuj zgód wyrażonych podczas składania wniosku o konto.


Konto Jakże Osobiste w Alior Banku - szczegóły oferty


Główne cechy konta osobistego zakładanego w Alior Banku na potrzeby powyższej promocji to: 
 • 0/10 zł - miesięczna opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana, jeśli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: 
  • na konto w danym miesiącu wpłynie jednorazowo kwota min. 1 500 zł z innego banku (nie zaliczą się przelewy z rachunków dla klientów indywidualnych w Aliorze, T-Mobile Usługi Bankowe oraz w Kantorze Internetowym Alior Banku; warto zwrócić uwagę na to, by wpływ był od razu w kwocie min. 1500 zł - to w celu uniknięcia opłaty za konto, choć na potrzeby promocji wystarcza suma mniejszych wpływów) lub 
  • gdy posiadacz konta nie ukończył 26 lat; 
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej lub mobilnej;
 • 0/5 zł - opłata miesięczna za kartę wydaną do konta nie będzie pobrana, jeśli w danym miesiącu wykonasz płatności kartą na sumę min. 300 zł (wliczają się do tego płatności Google Pay lub Apple Pay; ale do tej sumy nie zostaną uwzględnione transakcje BLIKiem; jeśli zbliżeniowo telefonem wykonasz płatności na min. 300 zł miesięcznie, to dodatkowo wpadnie jeszcze min. 3 zł dzięki zwrotom, o którym piszę niżej; zatem dzięki płatnościom pozwalającym uniknąć opłaty... da się zdobyć dodatkowo co najmniej 36 zł); 
 • 0 zł za wypłatę gotówki w bankomatach Alior Banku; 2,50 zł za każdą wypłatę gotówki w innych bankomatach (w tym sieci Euronet). 

Po złożeniu internetowego wniosku o konto (do promocji kwalifikują tylko wnioski o konto złożone przez Internet; promocja z bonusami do 720 zł w placówkach banku jest niedostępna) umowę o konto zawrzeć można na jeden z trzech sposobów:
Sposoby zawarcia umowy o Konto Jakże Osobiste w Alior Banku
 • za pomocą przelewu weryfikacyjnego z własnego konta w innym banku (ważne przy tym, by dane wprowadzone przez Ciebie we wniosku zgadzały się z tymi, które pojawią się przy przelewie). Jeśli wybierzesz tę metodę, a z jakiejkolwiek przyczyny otwarcie konta nie dojdzie do skutku, to przy kolejnej próbie nie warto wybierać tej samej metody (bo kolejny wniosek znów najpewniej będzie odrzucony), ale inną z niżej wymienionych;
 • za pośrednictwem kuriera lub 
 • podczas rozmowy wideo z konsultantem banku.

I tyle wystarczy już wiedzieć, jeżeli chcesz się skupić wyłącznie na zdobyciu bonusów za aktywne korzystanie z konta i aplikacji mobilnej, czyli łącznie 480 zł. 

Jednak z Kontem Jakże Osobistym zyskać możesz więcej, bo elementem składowym podstawowej oferty tego konta są tzw. korzyści.

Konto Jakże Osobiste. Jak zyskać jeszcze więcej?


Korzyści to dodatkowe funkcjonalności, które możesz samodzielnie włączać i wyłączać (według własnego uznania). Alior Bank do wyboru daje:
1) Bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce 
2) Wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym 
3) Bezpłatne bankomaty za granicą 
4) Limit w rachunku bez odsetek przez 10 dni 
5) Zwrot za płatności zbliżeniowe telefonem 
6) Ubezpieczenie w podróży za granicą 
7) Pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance 
8) Pakiet bezpłatnych przelewów natychmiastowych 
9) Pakiet bezpłatnych powiadomień 
10) Płatności kartą bez kosztów przewalutowania 
11) Punkty dla Graczy 

Dwie korzyści można posiadać za 0 zł. Korzystanie z każdej kolejnej wiąże się z miesięczną opłatą 3,50 zł. Z punktu widzenia osób biorących udział w promocjach bankowych najlepszym wyborem wydają się być zwroty za płatności zbliżeniowe telefonem i BLIKiem (dla zainteresowanych omówienie pozostałych korzyści, jakie daje konto Alior Banku zamieściłem tutaj). 

Zwrot za płatności zbliżeniowe telefonem uzyskiwać można za transakcje wykonywane w sklepach stacjonarnych za pomocą Android Pay lub Google Pay oraz BLIKiem (wykorzystując 6-cyfrowy kod podczas płacenia).

Alior wypłaca równowartość 1% od takich transakcji. Miesięcznie można w ten sposób zgarnąć do 20 zł (co w rok da nawet 240 zł). Tu także obowiązuje wykluczenie niektórych kodów MCC (o których wspominałem już wyżej, w części omawiającej warunki promocji z bonusami po 20 zł miesięcznie).

Dodam jeszcze, że płatności Google czy Apple Pay zaliczają się do obrotu wymaganego do zwolnienia z opłaty za kartę. Zatem jednocześnie można zapewnić sobie darmową kartę i uzyskać zwroty. Płatności wykonywane Google Pay czy Apple Pay jednocześnie spełnią też warunki uzyskiwania bonusów po 20 zł miesięcznie.

Produkty kredytowe w Alior Banku. Ile kosztuje limit kredytowy lub karta kredytowa?


Korzystanie z produktu kredytowego nie jest wymagane, jeśli chcesz się skupić wyłącznie na bonusach za aktywne korzystanie z konta (12 x 20 zł) oraz bonusach za transakcje w aplikacji mobilnej (kolejne 12 bonusów do 20 zł każdy). Jeśli jednak zdecydujesz się na produkt kredytowy w celu zgarniania kolejnego bonusu, to poniżej przyglądam się wybranym produktom kredytowym.

Limit kredytowy da Ci dostęp do dodatkowych środków w koncie (czyli możliwość zejścia poniżej zera). Opłata za przyznanie takiego limitu wynosi 2%, min. 75 zł, więc jeśli zdecydujesz się na limit w wysokości 1 000 zł, to zapłacisz za to jednorazowo 75 zł (niestety to "zje" sporą część nagrody, więc lepszym wyborem wydaje się karta kredytowa, bo tę można mieć za 0 zł - o niej piszę ciut niżej). 

Jeśli z konta będziesz wydawać wyłącznie własne środki, nie wykorzystując limitu kredytowego, to nie będziesz ponosić kosztu w postaci odsetek (bo te naliczone będą dopiero w sytuacji, gdy jakaś część limitu zostanie wykorzystana). Za przedłużenie limitu na kolejny rok opłata również wynosi 2%, min. 75 zł (więc jeśli zdecydujesz się na limit kredytowy w koncie, to z niego będzie najlepiej uprzednio - na miesiąc przed upływem rocznicy - zrezygnować nawet kosztem nieotrzymania ostatniego z bonusów po 20 zł za produkt kredytowy.

Karta kredytowa w Alior Banku, którą warto wziąć pod uwagę, decydując się na produkt kredytowy, to karta kredytowa OK!, którą bank wydaje za 0 zł. Opłata za kartę wynosi 10 zł, ale można jej uniknąć, jeśli w ciągu miesięcznego okresu rozliczeniowego wykonane zostaną płatności na sumę min. 600 zł. Tym samym więc kartę można mieć za darmo i wtedy w pełni czerpać korzyści z bonusów (bez dodatkowych kosztów).

A z kartą kredytową OK! można też dodatkowo zyskać - bank nalicza 1% zwrotu za płatności w wybranych kategoriach punktów handlowo-usługowych (liczby podawane w nawiasach to kody MCC, które przypisywane są do terminali płatniczych i mają na celu wskazywać dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy). A są to:
biura podroży (4722), 
kolej (4112), 
hotele (7011), 
punkty gastronomiczne - restauracje, bary, kawiarnie, kluby, dyskoteki (5812, 5813, 5814), 
teatr i kina (7922, 7832),
księgarnie (5942), 
sklepy papiernicze (5111); 
sklepy RTV (5732); 
sklepy AGD (5722); 
sklepy komputerowe (5045, 5072, 5251); 
sklepy odzieżowe (5651, 5611, 5699, 5641, 5621, 5631, 5691); 
salony piękności (7298); 
zakłady fryzjerskie (7230).


Dzięki zwrotom kwartalnie można uzyskać do 75 zł, co w rok da razem nawet 300 zł. 

💡Jeśli dotąd nie było Ci dane korzystać z karty kredytowej, zachęcam do przeczytania poradnika: Karta kredytowa - 12 kluczowych zasad, które musisz znać.


Bądź na bieżąco z najlepszymi promocjami bankowymi.
Zapisz się na bezpłatny newsletter dla Czytelników bloga. To zero spamu, a jedynie powiadomienia o okazjach na bankobranie, dzięki którym zyskasz najwięcej. Zapis na newsletter zajmuje chwilę, podobnie jak rezygnacja (jeśli kiedyś z jakieś przyczyny tak postanowisz):

Przydatne dokumenty:

32 komentarze:

 1. Rozumiem że jak moje konto zostało zamknięte 2.04.2019 to teraz czeka do 4.03.2021 i mogę wtedy złożyć wniosek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja bym zaczekał ze składaniem wniosku do 3. kwietnia :)

   Usuń
  2. Zgodnie z regulaminem "Oferta Specjalna jest skierowana do nowych Klientów, czyli osób, które w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku nie posiadały Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku [czyli w Alior Banku - przyp. Mr. Złotówa], w tym konta w Alior Bank S.A. Oddział T-Mobile Usługi Bankowe, rachunku walutowego, Karty Kibica Banku".

   Zatem pozostaje jeszcze trochę zaczekać i od 3.04.2021 r. będzie można powrócić :)

   PS. Dla uściślenia: 2 lata należy liczyć od faktycznego zamknięcia konta przez bank (po upływie okresu wypowiedzenia), a nie od daty złożenia dyspozycji wypowiedzenia.

   Usuń
  3. No jasna sprawa! Nie wiem czemu i jak to przekręciłem. Chodziło mi o 3.04

   Usuń
 2. Oferta "Zyskaj 360 zł"

  - 2% zwrotu od bezgotówkowych płatności kartą (maks. 30 zł miesięcznie
  - 5% zwrotu od płatności BLIK (maks. 30 zł miesięcznie)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To komentarz chyba nie w tym wątku? Kojarzy mi się z promocją na zatrzymanie klientów Millennium.

   Usuń
 3. Co z osobami które mają konto firmowe?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mogą brać udział. Nawet w regulaminie promocji jest potwierdzenie na to: "Posiadanie konta oszczędnościowego, konta firmowego, konta oszczędnościowego walutowego, konta w Kantorze Walutowym Banku nie wyklucza Uczestnika z Oferty Specjalnej." :)

   Usuń
 4. Trochę szkoda że nie mieszkam w mieście i nie korzystam z komunikacji :P

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. @Anonimowy 23 marca 2021 17:18
   A co stoi na przeszkodzie żeby wykupić w apce najtańszy bilet w takim np. Tarnowie albo innym mieście gdzie może jest jeszcze taniej?

   Usuń
  2. Dla uzyskania 20 zeta?

   Usuń
  3. Niestety w tej promocji żeby dostać te 20 zł, to trzeba wydać 20 zł. W innej promocji było tylko 10 zł ale można było wydać bodaj 1,50 zł za 3 bilety po 50 gr i mimo to zarobić jeszcze 8,50 zł.

   Usuń
 5. Złożyłam wniosek o konto przez stronę promocji. Dostałam info zwrotną, że nie mogę tak założyć konta i muszę dokończyć składanie wniosku podczas rozmowy z konsultantem, który się że mną skontaktuje. Czy obejmie mnie promocja tego konta?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, już w poprzednich promocjach, w podobnych okolicznościach, w taki sposób procesowane wnioski nadal brały udział w promocji.

   Usuń
 6. Ile czasu musi być prowadzona jednoosobowa działalność gospodarcza, aby dostać kartę kredytową w Alior Banku?

  OdpowiedzUsuń
 7. Ile czasu trzeba prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, żeby wnioskować o kartę kredytową w Alior Banku?

  OdpowiedzUsuń
 8. Nic nie dali!
  Zamknąłem konto.

  OdpowiedzUsuń
 9. Czy jeśli założę konto teraz, to do końca miesiąca będę musiała spełnić warunki, czy dopiero w następnym miesiącu? I takie pytanie, czy powinnam była dostać jakiś dodatkowy regulamin jeśli założyłam z promocji? Bo nic nie widzę innego poza standardem, więc nie wiem czy wszystko poszło dobrze..

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Za pierwszy niepełny miesiąc kalendarzowy opłaty nie są pobierane. Regulamin promocji nie musi być załączony do dokumentacji - bo liczy się miejsce i czas złożenia wniosku o konto (promocja obejmuje wtedy wszystkie tak założone konta).

   Usuń
  2. Dziękuję.:)

   Usuń
  3. Mr Złotówa czy do konta walutowego wyłączającego z promocji zalicza się też konto w katorze walutowym Aliora?

   Usuń
  4. Traktowane jest odrębnie. W regulaminie rozróżniono te rachunki:

   "Oferta Specjalna jest skierowana do nowych Klientów, czyli osób, które w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku nie posiadały Rachunku oszczędnościowo=rozliczeniowego w Banku, w tym konta w Alior Bank S.A. Oddział T-Mobile Usługi Bankowe, rachunku walutowego, Karty Kibica Banku. Posiadanie konta oszczędnościowego, konta firmowego, konta oszczędnościowego walutowego, konta w Kantorze Walutowym Banku nie wyklucza Uczestnika z Oferty Specjalnej."

   Usuń
 10. Witam, nie bardzo rozumiem ten fragment: 'Płatności wykonywane Google Pay czy Apple Pay jednocześnie spełnią też warunki uzyskiwania bonusów po 20 zł miesięcznie.' -> czy chodzi o to, że te płatności podlegają też pod płatności kartą, których trzeba zrobić na kwotę trzystu zł (pierwszy bonus)? Będę wdzięczna za wyjaśnienie :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, płatności Google Pay i Apple Pay:
   -zaliczane są do transakcji w promocji
   -dają zwrot 1%
   -liczą się do sumy 300 zł która powoduje brak opłaty za kartę

   Usuń
  2. Dziękuję za wyjaśnienie;)

   Usuń
 11. Czy mozna zalapac sie na bonus 1 za aktywne korzystanie z konta i 3 za kk ale bez tej 2giej za bilety?

  OdpowiedzUsuń
 12. W którym miejscu w rwgulaminach jest info ze jak 600 zl kartą kk to bez oplaty za kartę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W tabeli opłat i prowizji dla karty kredytowej, w rozdziale I, pkt. 11 z objaśnieniem pod tabelą: "Opłata nie jest pobierana pod warunkiem dokonania przez Klienta, w okresie od ostatniego dnia poprzedniego cyklu rozliczeniowego do przedostatniego dnia bieżącego cyklu rozliczeniowego, posiadaną do danego rachunku aktywną kartą kredytową, transakcji bezgotówkowych (z wyłączeniem poleceń przelewu z rachunku karty) na łączną kwotę min. 600 zł."

   Usuń
 13. Wpadł mi pierwszy cashback. Zgadza się co do grosza.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy mógłbyś potwierdzić, że transakcję Blik liczą się do cashbacka? Ja też dostałam, ale mi się nie zgadza i na infolinii powiedzieli mi, że to dlatego, że transakcję Blik się nie liczą.

   Usuń
  2. Ja blikiem nie płacę ale w sumie to w regulaminie jest tak:

   Zwrot za zbliżeniowe płatności mobilne
   1) Zwrot za płatności wynosi 1% wartości wykonanych
   płatności, nie więcej jednak niż 20 zł w miesiącu
   kalendarzowym.
   2) Zbliżeniowe płatności mobilne obejmują płatności
   bezgotówkowe w sklepach stacjonarnych
   z użyciem Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit
   Pay oraz usługi BLIK. Wymagane jest posiadanie
   odpowiedniego urządzenia z oprogramowaniem
   pozwalającym na korzystanie z wymienionych
   technologii.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...