Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Jesteś gotowy na 1000 zł? W Credit Agricole wraca rekordowa premia za otwarcie konta

720 zł od mBanku700 zł od Citi600 zł od Millennium ⭐ 500 zł od: ING, Santandera i Aliora

28.09.2015

Jesteś gotowy na 1000 zł? W Credit Agricole wraca rekordowa premia za otwarcie konta

Żaden bank nie płaci aż tyle za otwarcie konta, ale i żaden nie ma tak rozbudowanego regulaminu promocji.

Po to masz jednak blog Bankobranie, aby przez ten długi i momentami skomplikowany regulamin z wieloma warunkami przebrnąć czym prędzej i jak najłatwiej dojść do premii w wysokości nawet 1 000 zł.

To już kolejna, druga edycja promocji Credit Agricole. Wcześniej bank też proponował 1000 zł za konto, ale na nieco innych zasadach. Aktualnie by wziąć w niej udział w akcji należy:
 • złożyć wniosek i otworzyć konto wraz z kartą płatniczą oraz dostępem do bankowości internetowej lub serwisu telefonicznego CA24 i wybrać elektroniczne wyciągi z konta
 • otworzyć co najmniej jeden Rachunek Oszcędzam (czyli darmowe konto oszczędnościowe) oraz uruchomić usługę "CAsaver" (to opcja automatycznego oszczędzania, która daje możliwość wybrania jednego z trzech wariantów zaokrągleń kwot, które wydajesz płacąc kartą - do pełnych: 0,50 zł, 1 zł lub 5 zł. Różnicę pomiędzy zaokrągloną kwotą, a tą faktycznie wydaną, bank pobiera z konta osobistego i przelewa na wspomniany Rachunek Oszczędzam)
 • zapewnić stałe wpływy na konto w kwocie co najmniej 1500 zł miesięcznie. Wpływy te powinny być zgodne z wypełnionym i podpisanym w banku:
  - "Zleceniem przekazywania dochodów" (w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę lub otrzymujących emeryturę albo rentę) lub
  - "Deklaracją stałego zasilania konta" (składaną przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące dochody z innych tytułów)
 • nie wyrażać sprzeciwu wobec działań marketingowych banku 
 • wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, podając przy tym numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail
Promocja skierowana jest do osób aktualnie nieposiadających konta w Credit Agricole (wyjątkiem są posiadacze konta prowadzonego w Pakiecie Depozytowym, którzy złożą dyspozycję zmiany pakietu na jeden z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dostępnych w Credit Agricole) i tych, którzy nie są wykluczeni z udziału zgodnie z poniższym cytatem z regulaminu:
"Uczestnikiem nie może być osoba fizyczna, która: 
a. w okresie do 90 dni przed datą rozpoczęcia Promocji była Posiadaczem Konta indywidualnego lub jednym z Posiadaczy Konta wspólnego prowadzonego w pakiecie innym niż Pakiet Depozytowy lub 
b. w dowolnym terminie przed datą rozpoczęcia Promocji była Uczestnikiem organizowanych przez Bank promocji „Jesteśmy gotowi”, „Jesteśmy gotowi 2”, „Jesteśmy gotowi – edycja internetowa”, „Jesteś gotowy na 1000 zł?” lub „Jesteś gotowy na 1000 zł? – edycja internetowa”."

Na czym można zarobić w Credit Agricole?


Wypłata 1000 zł premii podzielona jest na transze. Do Ciebie należy decyzja z których możliwości skorzystasz. Niektóre transze wypłacane są po spełnieniu danego warunku, a inne (te związane z opłacaniem rachunków i płatnościami kartą) co miesiąc przez okres 18 miesiącu, bo na tyle maksymalnie rozłożony jest czas premiowania w Credit Agcicole.

 100 zł na „Dzień Dobry”, czyli premia jednorazowa za pierwszy wpływ na Konto - to pierwsza z gratyfikacji, która wpłynie na Twe konto za sam fakt otwarcia konta i pierwszy wpływ na konto w kwocie min. 1500 zł.
100 zł za pożegnanie z dotychczasowym kontem, czyli premia jednorazowa za przeniesienie Konta z Wynagrodzeniem - to dodatkowa premia dla osób, które w placówce banku złożą pełnomocnictwo upoważniające Credit Bank do zamknięcia Twego konta w innym banku. Taką dyspozycję można złożyć w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy. Z doświadczenia swego, jak i Czytelników, którzy takie dyspozycje już składali, trzeba uznać, że to wbrew pozorom jeden z najtrudniejszych warunków do spełnienia. Przy przenoszeniu konta niejednokrotnie pojawiają się komplikacje - dotychczasowy bank odrzuca pełnomocnictwo np. ze względu na różnice podpisu ze wzorem złożonym w dotychczasowym banku. Warto też pamiętać, że ograniczona jest liczba banków uczestniczących w przenoszeniu konta i usług płatniczych. Zgodni e ze stanem na dzień 15.09.2015 r. są to:
"Alior Bank,. Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Zachodni WBK, BPH, Citi Bank Handlowy, Deutsche Bank PBC, Euro Bank S.A., FM Bank S.A., Getin Noble Bank, IDEA Bank, ING Bank Śląski, mBank, PEKAO, PKO BP, Plus Bank, Raiffeisen Polbank, Santander Consumer Bank, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Svenska Handelsbanken, Volkswagen Bank, DZ Bank AG Deutsche ZentralGenossenschaftsbank, Skandinaviska Enskilda Banken AB S.A, DNB Bank Polska S. A. III O./Warszawa, Toyota Bank Polska S.A."
Premia miesięczna za opłacanie stałych rachunków - w tym przypadku do wzięcia jest łącznie 300 zł. Bank zwraca 5% (6,17% brutto) wartości płatności rachunków za media. A zgodnie z regulaminem promocji, dla banku są to:
"gaz, energia elektryczna, woda bieżąca (w tym podgrzanie wody i odprowadzenie ścieków), abonament telewizyjny (w tym za telewizję kablową lub satelitarną), stały dostęp do Internetu, abonament telefoniczny (w tym telefon komórkowy i telefon stacjonarny"
Miesięcznie można uzyskać zwrot w wysokości nie większej niż 16,67 zł netto. Aby takowy zwrot został naliczany, w banku należy przedstawić "Potwierdzenie płatności" (maksymalnie 20 sztuk) czyli dokument (np. fakturę) wystawioną na uczestnika promocji, jego współmałżonka lub inną osobę prowadzącą z uczestnikiem wspólne gospodarstwo domowe. Dokument ten musi zawierać numer rachunku, na który będą wykonywane przelewy za media.

Potwierdzenie płatności można przedstawić w dowolnej placówce banku lub online, wysyłając skan dokumentu (JPG, PNG lub PDF, rozmiar max. 500 kB) za pośrednictwem formularza na stronie banku.

Premia miesięczna za płatności Kartą i CAsaver - to premia doceniająca aktywność w korzystaniu z karty płatniczej wydanej do rachunku. Bank daje 50% netto (61,72% brutto) wartości środków, które zostaną przekazane na Rachunek Oszczędzam dzięki usłudze CAsaver. Miesięcznie w ten sposób można zdobyć do 27,77 zł netto, a w całym okresie premiowania nawet 500 zł.

Konfigurując usługę CAsaver najbardziej opłacalne wydaje się zaokrąglanie do pełnych 5 zł. W tej sytuacji gdy płatność kartą wyniesie np. 1,49 zł, bank pobierze z Twego konta 3,51 zł i przerzuci na Rachunek Oszczędzam. Od sumy w ten sposób zgromadzonych środków bank będzie naliczał w/w premię.

Będzie ona naliczana wyłącznie w przypadku wykonania kartą płatności na sumę min. 500 zł w miesiącu oraz uzyskania wpływu na konto w kwocie co najmniej 1500 zł. Zresztą ten comiesięczny wpływ jest warunkiem uzyskania każdej z wyżej wymienianych premii.

Pod tym względem regulamin jest wręcz rygorystyczny i zawiera zapis:
"W przypadku braku wpływu (...) przez co najmniej 2 dowolne miesiące kalendarzowe w okresie korzystania z Promocji (z wyłączeniem okresu od dnia przystąpienia do Promocji do końca trwającego miesiąca kalendarzowego) Uczestnik traci prawo do dalszego udziału w Promocji i otrzymywania kolejnych Premii"
Szczegółowy opis premii, ich wysokości, warunków i sposobu przyznania określa poniższa tabela:


Jakie konto w Credit Agricole wybrać?


Klienci otwierający konto w ramach promocji wybrać mogą jedno z poniższych kont: 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające, Konto PROSTOoszczędzające PLUS lub Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM. Warunki ich prowadzenia najlepiej porówna poniższa tabela:


1Konto dostępne dla osób do ukończenia 27. roku życia
Konto PROSTOoszczędzające
Konto PROSTOoszczędzające PLUS
Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM
Opłata za konto:
0 zł
4,90 zł
0 lub 9,90 zł  - z opłaty zwalnia wpływ w kwocie min. 1 500 zł (a dla osób, które nie ukończyły 30. roku życia: 1 000 zł)
0 lub 14,90 zł -  z opłaty zwalnia wpływ w kwocie min. 10 000 zł
Opłata za kartę
0 lub 2,90 zł - z opłaty zwalnia wykonanie i zaksięgowanie płatności kartą na sumę min. 1 zł
3,90 zł
0 lub 7,90 zł z opłaty zwalnia wykonanie i zaksięgowanie płatności kartą na sumę min. 500 zł
0 zł
Opłata za przelew złotówkowy zlecany w bankowości internetowej
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
Wypłaty gotówki za 0 zł w bankomatach:
W placówkach banku, BZ WBK 24, Euronet
W placówkach banku
Wszystkie bankomaty krajowe
Wszystkie bankomaty krajowe i zagraniczne

Wybór wydaje się więc prosty. Dla klientów do 27. roku życia bezapelacyjnie najlepszym wyborem jest 1 Konto. A dla wszystkich pozostałych Konto PROSTOoszczędzające PLUS, które za darmo jest prowadzone przy wpływie 1500 zł, a karta jest bezpłatna przy wydaniu nią co najmniej 500 zł miesięcznie - co jednocześnie pokrywa się z warunkami promocji. Złóż wniosek o konto i zgarnij nawet 1000 zł w promocji.

Rachunek Oszczędzam to konto oszczędnościowe, na które wpływać będą zaokrąglenia płatności kartą oraz premie z tego tytułu. Nie ma się jednak co oszukiwać. O ile premie w Credit Agricole są godziwe, o tyle z odsetek będziesz mieć niewiele. Wysokość (a może lepiej napisać niskość) oprocentowania rachunku przedstawia tabela obok. Z konta tego warto więc środki czym prędzej... wypłacać niż wpłacać. Ale pamiętaj, że tak jak to bywa przy większości kont oszczędnościowych, tylko pierwszy przelew z rachunku w miesiącu kalendarzowym jest darmowy. Za każdy kolejny zapłacisz: 5 zł (dla posiadaczy rachunku 1 Konto) lub 10 zł (dla posiadaczy konta innego typu).

Promocja obowiązuje do 31.12.2015 r.

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z promocji, pamiętaj też o jeszcze jednym:
"W przypadku wypowiedzenia Umowy Konta przez Uczestnika w okresie do 18 miesięcy od dnia otwarcia Konta Bank ma prawo obciążyć Uczestnika równowartością przekazanych Premii."
Wygląda to dość restrykcyjnie, ale należy pamiętać, że przez okres tychże 18 miesięcy wypłacane są premie (te z tytułu opłacania rachunków za media oraz za aktywność w płaceniu kartą i korzystaniu z usługi CAsaver).

Złóż wniosek o konto w promocji

36 komentarzy:

 1. Skomplikowane to by wszystko ogarnąć...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie jest aż tak źle. Założyłem konto we wcześniejszej promocji w marcu i jakoś wszystko udaje się zdobyć. Tak jak w innych promocjach z premiami po 100, 80 czy 150 zł musisz się skupić na warunkach różnych promocji, tak tu z większą ilością warunków skupiasz się w jednej promocji, ale za to masz większą premię

   Usuń
  2. mam pytanie, czy zamkniecie konta gdzie wplywa co m-c przelew np. 1000 (konto tanie zakupy) ale de facto nie jest wynagrodzeniem tez spelnia warunki odnosnie zamkniecia konta z wynagr
   odzeniem?

   Usuń
  3. W dyspozycji musisz podać dane pracodawcy i wtedy taki papier jest wysyłany do kadr w Twojej firmie. Ja tak zrobiłem - druk wypełniłem, ale poinformowałem moje kadry, że jak wpłynie do nich taka dyspozycja to, żeby jej nie wykonywali. Bank był zadowolony, że spełniam wymogi, a u mnie i tak nic się nie zmieniło.
   To zresztą "gryzie się" z z zasadą, że na potrzeby stałych wpływów nie musisz wpłacać wynagrodzenia, ale też np. wpływ z innych źródeł czy z dział.gosp.

   Usuń
 2. Wydaje mi się, że lepiej założyć konto, zrobić pierwszy wpływ 1500 zł, zgarnąć 100 zł premii i konto zamknąć. Jak wygląda okres wypowiedzenia konta?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale na końcu masz o konieczności utrzymania konta przez 18 miesięcy by nie zwracać premii. Więc trik o którym piszesz, by zgarnąć tylko początkową premię opłaca się właściwie tylko przy koncie dla młodych, do 27 roku życia 1.Konto jest darmowe bez wpływów. Jeśli założyć inne konto i trzymać je przez 18 miesięcy to trzeba by co miesiąc robić przelew.

   Usuń
 3. ładna oferta tylko widzę że trzeba dużo wydawać żeby się załapać na maxa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No ten zwrot możliwy byłby w łatwiejszy sposób niż wydanie 500 zł/miesięcznie, ale z drugiej strony jednak nikt nie da tyle zwrotu z opłacanych rachunków i premii z całokształtu.

   Usuń
 4. A ja mam pytanie takiego typu. A co jeśli w trakcie trwania promocji zmienia mi się pracodawca, lub np płaca z 1500 zł wypłaty mam 1200. Co wtedy? Jeśli chodzi o pracodawcę to "nowy" będzie niezgodny z wypełnionym i podpisanym w banku:
  - "Zleceniem przekazywania dochodów" (w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę lub otrzymujących emeryturę albo rentę).
  Czy jeśli w trakcie trwania umowy wypłata mi się zmniejszyła, to czy można obejść regulamin zasileniem konta przez małżonka na kwotę 1500 zł?
  A może powinnam złożyć aneks, lub coś podobnego z dopuszczalną
  - "Deklaracją stałego zasilania konta" (składaną przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące dochody z innych tytułów)?
  Bardzo proszę o odp. Właśnie zmagam się z tym dylematem.

  A jeśli chodzi o samo konto, to bez wysiłku można zgarnąć całą pulę nagród.
  PS. Jeśli chodzi o opłaty, to przechodzi cały czynsz(bez rozdrabniania go na wodę gaz itp. Po prostu powiedziałam pani w banku aby zatytułowała mi to jako WODA, aby w centrali banku się nie przyczepili. No i przechodzi. Opłacam cały czynsz w wysokości 333 zł, mąż ze swego konta dopłaca resztę czynszu - i u niego też to przechodzi.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie trzeba składać żadnych deklaracji. Ważne aby przychodziło wynagrodzenie w jakiejkolwiek sumie, no i trzeba dodatkowo zasilić konto kwotą z regulaminu 1500 zł, może to być nawet ze swego konta w innym banku. Tak mi odpowiedział bank.

   Usuń
 5. Czy wplyw 1500 zl musi być wykonany jednym przelewem czy liczy się suma wpływów ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W regulaminie promocji i w TOiP mowa o wpływie (a nie wpływach) więc musi być jednorazowo

   Usuń
 6. Czy aby dokonać comiesięcznego wpływu ("Wpływ na konto") można zrobić przelew na 1500 zł z innego posiadanego konta w innym banku? I czy takie środki muszą przez jakiś czas pozostać na koncie, czy można następnego dnia zrobić przelew z powrotem?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. - "Zleceniem przekazywania dochodów" (w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę lub otrzymujących emeryturę albo rentę) lub
   - "Deklaracją stałego zasilania konta" (składaną przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące dochody z innych tytułów)

   jeśli złożysz deklarację, że środki będą spływać z rachunku nr XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX i np. z najmu, a to przejdzie to czemu nie. Może być. W poprzedniej edycji mi się tak udało. A wypłacić możesz nawet tego samego dnia

   Usuń
  2. Jeśli wypłatę masz za niską bo ci np. obniżyli, to możesz zasilić konto 1500 zł jednorazowo nawet ze swego konta w innym banku i też wezmą to do spełnionych warunków promocji. Sprawdzone.

   Usuń
 7. we wcześniejszej promocji założyłem Konto PREMIUM - jest dużo lepsze od zwykłego, bo wystarczy zrobić w miesiącu przelew 10 tys, żeby nic nie płacić i nie martwić się o te 500 zł obrotu kartą. Te 10 tys to może być 10 razy po 1000 z własnego konta w innym banku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W sumie to dobra sugestia. Ale rozumiem, że nie uzyskujesz zwrotów od płacenia kartą? Bo aby je dostawać i tak trzeba kartą machnąć te 500 zł.

   Usuń
  2. w mojej promocji wystarczyło wydać kartą 300 i nie było ograniczeń, więc ten 1000 zarobiłem w mniej niż rok i teraz pilnuję tylko, żeby te 10 tys wpłynęło.

   Usuń
 8. Ani słowem o drugiej promocji Credit Agricole z 1kontem dla młodych? To jest równoległa promocja i do zarobienia jest 450 zł. Tutaj szczegóły: http://www.credit-agricole.pl/1konto/ Taki blog, a jeszcze ani słowem o tej promocji? Dziwne...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wpis dedykowany promocji z 1 Kontem i premią 450 zł jest już na blogu tutaj

   Usuń
 9. Ogólnie to nawet zbierając na CA saver to się bardzo opłaca.
  A wyrobić 500 zł kartą można nawet tak. Robisz zakupy na 5 zł wypłacasz przy tym w kasie gotówkę, to się chyba nazywa cashback - jakoś tak, na 300 zł. Masz już obrotu kartą 305 zł. Dwie takie transakcje i masz wyrobiony limit. A te transakcje do CA saver to też można w łatwy sposób wyrobić. Po prostu rozbić zakupy po 5 zł. Masz zakupów na 15 zł. Rozbijasz na trzy i juz do CA saver odchodzi 15 zł. Trzy razy w ten sposób i masz gotowy zwrot maxymalny.
  W credit agricole już w połowie miesiąca mam wyrobione maximum. i zbieram na inną kartę. Ot taki myk, który podpowiadam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy na pewno CashBack zalicza się do operacji bezgotówkowych? Dziś dzwoniłem na infolinie i konsultant nie zliczył mi wypłat w ramach CashBack jako płatność bezgotówkowa.

   Usuń
  2. Nie mam konta w CA. Ale różnie banki rozliczają cashback. Jak jest rozbity osobno albo w opisie transakcji jest wyszczególnione że XX zł z transakcji to cashback to raczej nie rozliczają tego jako transakcji bezgotówkowej (tj. płatności kartą). A jak wyszczególnienia lub rozbicia nie ma to powinno być zaliczone. Pytanie więc jak to wygląda w Credit Agricole.

   Usuń
 10. @Anonimowy 15 października 2015 22:16, jesteś pewny, że transakcja na okrągłe 5 zł jest zaokrąglana do 10 zł? Bo mi mówiono, że nie, że musi być np. na 5,01 zł i wtedy przerzucą 4,99 zł. I w sumie nigdy nie próbowałem. Zawsze płacę tylko za 1 zł z groszami lub nieco ponad 5 zł, 10 zł itp. itd.

  OdpowiedzUsuń
 11. Masz rację, musi być ciut powyżej 5. Czyli 5,01 itd. Na 100% twoja racja, słuszna twoja sugestia.

  OdpowiedzUsuń
 12. Czy ktoś zamykał konto przed zakończeniem zebrania całego 1000 zł? Kazali zwrócić? Ktoś wie coś w tym temacie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W jakiejś wcześniejszej edycji z rok temu kumpel zamykał i rzekomo mu nic nie pobrali.

   Usuń
  2. Dzięki za odpowiedź :)

   Usuń
 13. Witam, czy 500zł musi być wydane w sklepach stacjonarnych czy może być wydane online?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Możesz płacić obojętnie gdzie.

   Usuń
  2. wobec powyższego to CASaver (zaokrąglenie) i bonus powinien działać też online :) Ktoś testował?

   Usuń
 14. Mam takie pytanie. Założyłam konto w promocji 30 grudnia 2015. W styczniu wpłynęło wynagrodzenie w wys. 2 tys, zł, opłaciłam rachunki za media (zarejestrowane w CA), "wyrobiłam" też konieczne płatności kartą. 1.02 dostałam zwrot w ramach CAsaver, ale nie dostałam zwrotu za pierwszy wpływ na konto, ani za opłacone rachunki za media. Mają na to jakiś inny termin, czy powinnam reklamować?
  I jeszcze chyba głupie pytanie. W jaki sposób mogę wypłacić pieniądze z konta "oszczędzam", gdzie wpływają zaokrąglenia i premia. Przelewy przekierowują mnie tylko na możliwość przelewu z konta głównego. Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak wejdziesz w Listę oszczędności i w szczegóły Rachunku Oszczędzam to tam będzie opcja "Wypłać". Pamiętaj, że tylko jedna wypłata w miesiącu jest za darmo

   Usuń
  2. @Anonimowy2 lutego 2016 13:10
   wypłata premii jest nie później niż na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu zapewnienia p-wszego wpływu, więc jeśli miałaś go w styczniu to premię dostaniesz do końca lutego.

   Usuń
 15. Dziękuję Anonimowi z 2.02. godz. 15:15 Wypłata z rachunku oszczędzam zrobiona :)
  A orientuje się ktoś w jakich terminach CA wypłaca pozostałe premie? (za opłacone rachunki oraz za pierwszy wpływ na konto)

  OdpowiedzUsuń
 16. za opłacone rachunki zwrot powinien się pojawić w chwilę po zapłaconym rachunku

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...