Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Program poleceń w Eurobanku i akcja urodzinowa z premiami po 100 zł dla poleconego i polecającego

800 zł od Santandera600 zł od Millennium500 zł od ING7% + 300 zł od Pekao1200 zł za kartę Citi

15.09.2015

Program poleceń w Eurobanku i akcja urodzinowa z premiami po 100 zł dla poleconego i polecającego

Eurobank w nowej promocji daje zarobić zarówno obecnym, jak i nowym klientom.

Bank więc się rozkręca. Już od roku daje całkiem przyjemny, 5-procentowy moneyback, niedawno płacił 200 zł za otwarcie konta, a teraz uruchamia program poleceń w którym sowicie płaci polecanym, jak i polecającym. Ale w międzyczasie zapowiada też zmiany w opłatach. Więc o tym dziś także.

Program "Rodzina i Przyjaciele" to nie nowość w ofercie Eurobanku. Polecani klienci dotąd zyskiwali darmowe prowadzenie konta, ale najwyraźniej zachęta ta była za mała, a i niedocenionym mógł się czuć polecający. Teraz wyraźnie się to zmienia. W związku z pierwszą rocznicą powstania programu "Rodzina i Przyjaciele", Eurobank postanowił uświetnić tę okoliczność promocyjną akcją urodzinową, w której pojawiają się bonusy - głównie finansowe. Ale teraz polecający również zyska zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku. Bank też zapłaci. Po 100 zł dostanie zarówno obecny, polecający klient, jak i klient polecony, który założy konto z wykorzystaniem kodu polecenia.

Akcja urodzinowa Eurobanku


W okresie w którym bank świętuje pierwszą rocznicę programu "Rodzina i Przyjaciele", czyli od 15.09. do 15.12.2015 r. osoba będąca już klientem Eurobanku i która uczestniczy bądź dopiero przystąpi do programu, jeśli przekaże kod polecenia nowemu klientowi, a polecenie to okaże się skuteczne (tj. polecona osoba założy konto w pakiecie Active, Prestige lub Junior podając we wniosku otrzymany kod polecenia), bank wypłaci premie. Bonus 100 zł dostanie dotychczasowy klient (polecający), ale 100 zł trafi również do nowego klienta (poleconego).

Aby uzyskać premię, w ciągu trzech miesięcy od założenia konta przez poleconą osobę, na rachunek poleconego, ale również i polecającego (!) musi być przekazany dochód w kwocie min. 500 zł.

Zgodnie z regulaminem akcji urodzinowej, bank przez dochód takowy rozumie:
"wpływ, na Konto Uczestnika, środków w wysokości, co najmniej 500 zł z tytułu: umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, świadczenia emerytalnego lub rentowego"
Jeśli jesteś już klientem Eurobanku i polecałeś/-aś konto, nadal możesz to robić:
"Polecający, którzy przystąpili do Programu przed 15.09.2015 r., nadal mogą przekazywać Kod polecenia dowolnej liczbie osób, a Konto z użyciem ich Kodu polecenia może otworzyć dodatkowo czterech Poleconych, bez względu na to ilu Poleconych skutecznie skorzystało z ich polecenia przed datą wskazaną powyżej."
I właśnie za te cztery skutecznie polecone osoby jako osoba polecająca możesz otrzymać bonusy po 100 zł. Do wzięcia czeka więc 400 zł.

Premie wypłacane polecającym są objęte podatkiem, ale na szczęście nie będzie on dla nas odczuwalny. Bank przygotował bowiem kwotę 123 zł od której będzie odejmował zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%, tak by na konto polecającego trafiała kwota 100 zł. Bonus będzie przekazywany do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym uczestnik promocji spełni warunki promocji. Do momentu wypłaty premii nadal należy posiadać aktywne konto.

Program Rodzina i Przyjaciele


Akcja urodzinowa Eurobanku zazębia się z programem "Rodzina i Przyjaciele", więc w tym miejscu warto przytoczyć najważniejsze kwestie dotyczące tej propozycji.

Uczestnikiem programu zgodnie z regulaminem może być osoba, która:
"1) w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Programu nie posiadała zawartej z Bankiem umowy o Konto osobiste; 
2) przedstawi w Placówce lub w Kanałach przystąpienia do Programu uzyskany od Polecającego Kod polecenia oraz jednocześnie wskazany z nim Pakiet Konta, który może założyć w ramach Programu; 
3) posługując się Kodem polecenia uzyskanym od Polecającego, w Placówce lub za pośrednictwem Kanałów przystąpienia do Programu, zawrze z Bankiem umowę o Konto: 
a) w Pakiecie Prestige lub Activejeśli Konto Polecającego prowadzone jest w Pakiecie Prestige lub 
b) w Pakiecie Active jeśli Konto Polecającego prowadzone jest w Pakiecie Active lub 
c) w Pakiecie Junior – jeśli Poleconym jest Małoletni. 
4) złoży dyspozycję przystąpienia do Programu w Placówce lub w Kanałach przystąpienia do Programu; 
5) w czasie uczestnictwa w Programie będzie utrzymywać Konto w jednym z Pakietów wskazanych razem z Kodem polecenia, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego ustępu (...)"
Osoba polecająca dzięki skutecznemu poleceniu, ale i polecona zyskuje wspomniane zwolnienie z opłat za prowadzenie konta. Jednocześnie uzyskuje też prawo do zwrotów od płatności kartą w wybranych punktach handlowo-usługowych.

Moneyback dla hedonistów


Lista miejsc, w których można uzyskać 5-procentowy zwrot zza płatności kartą jest dość obszerna, a wiążą się one z szeroko pojętą rozrywką, podróżami, sportem i rekreacją. Są to:
linie lotnicze, koleje pasażerskie, promy, linie autobusowe - z wyłączeniem lokalnych i podmiejskich, wypożyczalnie samochodów, hotele, motele, ośrodki wypoczynkowe, usługi rezerwacyjne, biura i agencje podróży, restauracje, bary, puby, dyskoteki, bary szybkiej obsługi (fast foody), kawiarnie, kluby muzyczne, kina, teatry, opery, filharmonie, muzea, sklepy sportowe – stroje, sprzęt i akcesoria sportowe, sklepy rowerowe - sprzedaż i serwis, pływalnie i baseny, parki wodne, parki rozrywki, cyrki, akwaria i delfinaria, atrakcje turystyczne, SPA i salony masażu, kluby bilardowe, kręgielnie, obiekty sportowe, kluby sportowe , fitness, obozy sportowe i rekreacyjne, campingi, stoki narciarskie, czartery jachtów, przystanie jachtowe, studia i szkoły tańca, pola golfowe.
Miesięcznie w ramach moneybacku można uzyskać do 60 zł zwrotu, a w ciągu roku w ten sposób uzbierać da się nawet 720 zł. Zwrot za transakcję z danego miesiąca otrzymasz jeśli zostanie ona rozliczona do 6. dnia miesiąca następnego.

Konto Prestige lub Active. Które wybrać?


W porównaniu tych dwóch rachunków (choć dodaję także konto Junior, które możesz polecać np. swym dzieciom) najskuteczniej powinna pomóc poniższa tabela. Poniższe zestawienie uwzględnia też zapowiedziane zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji Eurobanku, które zaczną obowiązywać od 1.10.2015 r.

Pakiet Konta:
Active
Prestige
Junior
Opłata za konto:
0*/9 zł
0*/21 zł
3 zł
Zasady obowiązujące do 30.09.2015 r.
Opłata za kartę:
VISA/ MasterCard

3,45/3,95 zł

3,45/3,95 zł

3,45/3,95 zł
Min. łączna kwota transakcji bezgotówkowych, kwalifikująca do zwrotu opłaty za posiadanie karty:
200 zł
200 zł
50 zł
Zasady obowiązujące od 1.10.2015 r.
Opłata za kartę:
VISA/ MasterCard

4,90 zł

4,90 zł

4,90 zł
Min. łączna kwota transakcji bezgotówkowych, kwalifikująca do zwrotu opłaty za posiadanie karty:
400 zł
500 zł
50 zł
*dla osób, które założą konto z polecenia w programie „Rodzina i Przyjaciele” oraz dla polecających, w przypadku skutecznego polecenia


 Kod polecenia do Eurobanku


Jeśli chcesz skorzystać z promocji i założyć konto z premią w akcji urodzinowej, możesz zgłosić się po kod polecenia. Jeśli jesteś już klientem Eurobanku i takowy kod posiadasz, a brakuje Ci osób którym możesz konto polecić, również możesz to zgłosić.

Chciałbym jednak uniknąć sytuacji ogłaszania kodów w komentarzach. Krotność ich wykorzystania dla polecającego może być bowiem bez znaczenia, ale dla poleconego znaczenie ma duże, zwłaszcza gdy miałby być... tym piątym poleconym. Bo na premię z danego kodu polecenia łączą się wyłącznie cztery osoby.

Ważna informacja dla osób polecających: Twój kod polecenia udostępnię wyłącznie dwóm zainteresowanym osobom. Zwiększy to liczbę osób, które za pośrednictwem bloga Bankobranie będą mogły zyskać jako osoby polecające.

Na chwilę obecną ciężko mi oszacować skalę zainteresowania promocją. Prognozowany czas w jakim będę odpowiadał na prośby o kod polecenia nie przekroczy 24 godzin, choć oczywiście będę starał się robić to jak najszybciej. Kody polecenia będę udostępniał do wyczerpania puli przesłanych przez osoby polecające. Również osoby polecające będę informować o wysłaniu kodu polecenia.

I na koniec mam jeszcze ogromną, serdeczną i gorącą prośbę do każdego bez względu na to czy będzie polecającym czy polecanym klientem. Jeśli zmieni się sytuacja z wykorzystaniem kodu, proszę o informację. Jeśli prześlesz kod polecenia, ale jednak na własną rękę uda Ci się go rozdystrybuować wśród czwórki znajomych, powiadom mnie o tym. Zaoszczędzisz rozczarowania po stronie osoby, która chciała zarobić jako nowy klient otwierający konto z polecenia. Z kolei gdy Twoim zamiarem było wykorzystanie kodu, poprosisz o kod, ale jednak z otwarcia konta zrezygnujesz, też daj znać.

[Aktualizacja 17.09.2015 r., g. 19:30 - wstrzymałem przyjmowanie wniosków o uzyskaniu/przekazanie kodu polecenia. Przyczyną są sygnały Czytelników, którzy z otrzymanymi kodami udali się do oddziałów celem otwarcia konta. Tam okazało się, że pracownicy oprócz kodu wymagają również podania nazwiska osoby polecającej. Takiego przekazywania danych nie przewidywał formularz kontaktowy (nie było podstaw do wprowadzenia takiej rubryki). Zmiany takiej nie chcę również wprowadzać - wymagałaby już innego zakresu administrowania danymi.

W związku z powyższym niestety zmuszony zostałem do wstrzymania przyjmowania i przekazywania kodów polecenia. Do wszystkich, którzy przesłali już kody polecenia, 16.09.2015 r. wysłałem maila - sprawdźcie swe skrzynki.

Osobom zainteresowanym przekazywaniem kodu, proponuję pozostawienie adresu mailowego w komentarzu pod wpisem dedykowanym promocji. Komentarze są moderowane - nie będą się pojawiać te, które zawierają kod polecenia, gdyż taka forma nie pozwala na monitorowanie liczby wykorzystań kodu. Podając adres i odpowiadając na prośby zainteresowanych, możesz samodzielnie to weryfikować, a w przypadku przekazania kodu (i swego imienia i nazwiska) czterem kolejnym osobom kodu już po prostu nie prześlesz. Będzie też miło, gdy w kolejnym komentarzu pod komentarzem z Twym adresem email, napiszesz wtedy, że Twoja oferta jest już nieaktualna.]

Uwaga! Wniosek o konto można złożyć w placówkach Eurobanku lub online, ale by podać kod polecenia, a tym samym przystąpić do programu "Rodzina i Przyjaciele" oraz do urodzinowej akcji promocyjnej i tak niezbędna będzie wizyta w oddziale banku. Tylko w taki sposób można podać kod polecenia i tym samym załapać się na premię.

Alternatywa: Jeśli nie łapiesz się na powyższą promocję, możesz skorzystać z programu poleceń "Mam Inteligo", w którym jako osoba polecona możesz łatwo zyskać 100 zł. 

107 komentarzy:

 1. Mam konto, dostaję zwroty, czyli rozumiem, że uczestniczę w programie. Skąd jednak wziąć kod polecenia?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dają przy otwarciu konta, wysyłają smsem lub mailem. Sprawdź. Ale można też zadzwonić na infolinię lub iść do oddziału - prześlą ponownie.

   Usuń
  2. Hej
   Odnośnie 100zł dla polecającego i polecanego w Programie Rodzina i przyjaciele w Eurobanku
   mam założone konto Prestige.
   Chętnie podzielę się kodem polecenia piszcie na meila: sprezyna@onet.pl.

   Pozdrawiam
   Gosia :):)

   Usuń
 2. Czy można będąc osobą polecaną otworzyć konto bez karty by uniknąć opłat za kartę i nie musieć wyrabiać limitów płatności?
  Jak bank weryfikuje, że wpływ powyżej 500zł pochodzi z tytułu umów cywilnoprawnych lub innych wymaganych? Czy "wynagrodzenie" z rachunku znajomego spełnia warunki?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Regulamin nie wymaga wyrabiania karty, wystarczy samo konto.

   Usuń
  2. Weryfikacja polega na tym,że we wpływie na konto musi być słowo "wynagrodzenie".Chyba system informatyczny Eurobanku wyławia to słowo.
   A czy robiąc przelew jako osoba prywatna zamiast standardowego 'przelew środków" wpisze się słowo "wynagrodzenie", to nie wiem,czy to się uda.

   Usuń
  3. Eurobank jest wyjątkowo czujny i patrzy kto jest nadawcą. Jak osoba fizyczna to nie przechodzi. Jak forma to OK.

   Usuń
 3. Uprzejmie przepraszam, że kod do Rodzina i Przyjaciele podaję w komentarzu, ale dostęp do Google Drive mam zablokowany. Mój kod to: (kod usunięty).
  Czy możesz Mr. Złotówo dopisać mnie do listy a następnie usunąć komentarz. Będę zobowiązana.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W drodze wyjątku prześlij mailem. Oprócz kodu potrzebuję też mail. Pozwoli to poinformować Cię o przekazaniu kodu polecanej osobie.

   Usuń
 4. Mam trzy pytanka:
  1. Czy te 500 zł. może być przelane z rachunku firmowego?
  2. Czy dobrze rozumiem, że w ciągu trzech miesięcy ten przelew wystarczy wykonać raz?
  3. Czy można to łączyć z promocją, w której bank daje 4*50zł?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1) może
   2) wystarczy raz
   3) w tej co była na grouponie? Tak, nie ma wykluczenia, polecać możesz

   Usuń
 5. A jak długo będąc "POLECONYM" będę zwolniony z opłaty za konto?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. tak długo, jak będzie obowiązywał program "Rodzina i Przyjaciele"

   Usuń
 6. Jak wygląda sprawa z przelewami z innych kont (znajomych, rodziny) o tytule "wynagrodzenie za msc x"? Będą akceptowane?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też mnie to zastanawia, ale niestety trudno powiedzieć. Poza definicją nie ma innego wyjaśnienia, a i praktycznie też nie było możliwości sprawdzić ;)

   Usuń
  2. Mnie przeszło dopiero jak nadawcą była forma, specjalnie sprawdzałem, bo jak jest przelew wynagrodzenia to EB daje odsetki na zwykłym ROR-ze co jest ewenementem

   Usuń
 7. Żeby móc otrzymać kod do poleceń trzeba być klientem Eurobanku od min 3 miesięcy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Skąd taka informacja? Ja założyłam konto jakoś przełom lipca/sierpnia (promocja z grouponu), dziś zadzwoniłam na infolinię i w ciągu kilku minut przysłali mi kod.

   Usuń
  2. Faktycznie, żeby otrzymać kod do poleceń w programie Promujesz-Zyskujesz, trzeba być klientem banku od in. 3 miesięcy. Ale nie dotycyz to programu Rodzina i Przyjaciele

   Usuń
 8. Nie rozumiem ostatniego akapitu. W jakim celu mam się udać do oddziału, skoro kod polecenia dostanę na infolinii?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kod polecenia na infolinii dostają starzy klienci. Nowy klient zakładając konto, musi gdzieś ten kod podać. We wniosku internetowym o konto nie ma żadnego pola by taki kod wpisać. Można tak założyć konto, ale w ciągu bodaj 4 dni od otwarcia i tak trzeba iść do oddziału uzupełnić kod by się zaliczyło nam otwarcie w ramach promocji i z premią. Tak mi powiedziano na infolinii.

   Usuń
  2. kod polecenia dostałam na infolinii - krótka weryfikacja i smsem kod polecenia :)

   Usuń
 9. Kto chce kod proszę o kontakt pisz11@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 10. Witam. Jestem klientem EB z długoletnim stażem. Chetnie pobiorę kod promocyjny, ale nie mam komu tego polecić by skorzystać z premii. Jak moge sie włączyć z przekazaniem kodu.

  OdpowiedzUsuń
 11. Niestety bank (wbrew regulaminowi Programu) wymaga podania nie tylko kodu i nazwy pakietu, ale także imienia i nazwiska Polecającego. Są chętni "odważni"?
  Radzę nie zakładać konta internetowo, licząc na udział w Programie, jeżeli posiada się tylko kod i nazwę pakietu - może być niefajnie po stawieniu się w oddziale celem rejestracji w Programie.

  OdpowiedzUsuń
 12. A co to za odwaga ja chętnie podam tylko nie wiem co na to Admin

  OdpowiedzUsuń
 13. Jak ktoś chce kod oraz moje dane osobowe to proszę o kontakt: kmb.banki@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 14. Czy to oznacza, ze klienci banku z dłuższym stażem od 01.10.2015r. będą musieli płacić za konto ? (obecnie darmowe, bez opłat)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W tym banku żadne konto nie jest "bezwarunkowo" darmowe. Jeżeli do tej pory klient nie ponosił opłaty, to widocznie spełniał jeden z warunków zwolnienia z opłaty (opisanych w tabeli opłat i prowizji). W tej kwestii po 30.09 nic się nie zmienia.

   Usuń
 15. Chętnie podam dane osobowe i kod proszę o kontakt 01zapas@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 16. Posiadam kod promocyjny. Chętnych na założenie konta w EB proszę o kontakt mailowy: papierki2@poczta.onet.pl

  OdpowiedzUsuń
 17. Chętnie podzielę się swoim kodem promocyjnym i danymi osobowymi - piszcie na adres yasioo91@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 18. Posiadam 2 kody promocyjne. Chętnych na założenie konta proszę o kontakt mailowy: kosiwojciech@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 19. magda_szewczyk@onet.pl - chętnie podzielę się kodem polecenia :)

  OdpowiedzUsuń
 20. dostał juz ktos pierwsze 50 zl z 1 promocji z gruponem?miało byc wypłacone do 15 wrzesnia

  OdpowiedzUsuń
 21. Mam kod 12markus@wp.pl, chętnie przekażę zaineresowanym

  OdpowiedzUsuń
 22. Witam, rownież chętnie podzielę się kodem :) paulinar15@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mam jeszcze 3 wolne kody do konta Acive. pozdrawiam

   Usuń
 23. Witam, posiadam konto w pakiecie Active wraz z aktywnym programem poleceń Rodzina i Przyjaciele. Na konto co miesiąc jest przelewane wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Chętnych do skorzystania z kodu proszę o kontakt mailowy pod adresem: yeo@o2.pl

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 24. lukasz792@wp.pl zapraszam w celu uzyskania kodu.

  OdpowiedzUsuń
 25. Witam posiadam konto w pakiecie Active Chętnych do skorzystania z kodu proszę o kontakt mailowy adamswierkot@interia.pl

  OdpowiedzUsuń
 26. hej posiadam konto active wiecej na mailu a233.93@o2.pl

  OdpowiedzUsuń
 27. Mam do wykorzystania 3 kody - konto Prestige za które nie jest pobierana miesięczna opłata (spełniam warunki do bezpłatnego konta zgodnie z regulaminem) , mail klapyp@interia.pl

  OdpowiedzUsuń
 28. Witam. Chętni udostępnię kody. Posiadam konto Prestige. Zapraszam na maila orfe@onet.eu. ,Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 29. Posiadam jeszcze 2 kody promocyjne. Chętnych na założenie konta w EB proszę o kontakt mailowy: papierki2@poczta.onet.pl

  OdpowiedzUsuń
 30. Macie pomysły jak obejść przelew 500zł z konta firmowego? Nie posiadam takiego konta ani też nie uzyskuję dochodów więc nie ma mi kto przelać tych 500zł.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. może bluecashem albo przez walutomat przetransferować?

   Usuń
  2. Witam. W dalszym ciągu posiadam kody do Prestige. Chętnie udostępnię. Mój mail orfe@onet.eu. Pozdrawiam

   Usuń
 31. Witam,
  Posiadam kody do EB , pakiet Active. genk@interia.pl
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 32. Witam. Posiadam konto Active i chętnię udostępnię kody. Mój mail: drudar@op.pl

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Posiadam jeszcze 3 kody do konta Active. Chętnych zapraszam do kontaktu.

   Usuń
  2. Został mi jeszcze 1 kod. Serdecznie zapraszam.

   Usuń
 33. Witam. Czy ten kod to jest to co dostałem sms-em przystępując do programu Rodzina i Przyjaciele? Treść sms-a brzmiał tak: "Twój numer kodu polecenia to: (tu 9-cyfrowy kod). Polecaj eurobank i dziel się korzyściami twojego konta w pakiecie Active." O ten chodzi czy trzeba dzwonić jeszcze raz? Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 34. Jak ktoś chce kod polecający to bardzo proszę pisać na: stokrotkasto1@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 35. Witam,
  Pozostał mi jeszcze jeden kod dla zainteresowanych. genk@interia.pl

  OdpowiedzUsuń
 36. Prosze zobaczyc te bankobranie w eurobanku http://konto.eurobank.pl/ncplus

  OdpowiedzUsuń
 37. Czy aby uzyskac premie jako polecony musze miec co miesiac wplywy w wysokosci min. 500zl. Czy to moga byc wplywy z mojego konta w innym banku, czy tylko z tytulu wynagrodzenia, emerytury, renty, zasilku ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. w ciągu 3 mies. od otwarcia konta musi wplynąć wynagrodzenie, emerytura lub renta co najmniej jedne raz. Wpłata własna - przelew z rachunku w innym banku nie wystarcza.

   Usuń
 38. Witam, chętnie polecę konta w Eurobanku, kontakt do mnie: mb05@interia.pl

  OdpowiedzUsuń
 39. Polecę konta w Eurobanku (Active), kontakt do mnie: psiuk71@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 40. Witam, dysponuję 4 kodami polecającymi (Prestige), udostępnię dane osobowe, zainteresowanych proszę o kontakt: dragon.poczta@wp.pl

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 41. Witam,

  Posiadam kod poleceń, w liczbie 4 sztuki (założyłem konto i jeszcze nikogo nie poleciłem). Zainteresowani proszę pisać na mój email: jjnicoster@gmail.com. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się przytulić trochę "cashu" :)

  OdpowiedzUsuń
 42. Ile czasu jest na podanie kodu polecenia w oddziale, aby uzyskać 100 zł wykorzystując kod polecenia od kolegów powyżej, gdyż założyłem konto 29.10.2015 ? Rozumiem, że ja mogę też teraz polecać skoro przystąpiłem już do programu "Rodzina i przyjaciele" dzwoniąc na infolinię ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mówili mi na infolinii, że w ciągu tygodnia, a polecać już raczej możesz skoro przystąpiłeś i masz swój kod polecenia.

   Usuń
  2. A jak przystąpiłem już do programu ""Rodzina i przyjaciele"" to czy w dalszym ciągu mogę udać się do Eurobanku z kodem od kolegów jak powyżej w celu zgarnięcia 100 PLN za wykorzystanie kodu od polecającego ?

   Usuń
 43. Żeby uzyskać kod polecenia nie trzeba dzwonić na infolinie,tylko po zalogowaniu w bankowości internetowej otworzyć zakładkę "programy poleceń" i tam samemu wygenerować kod w programie "rodzina i przyjaciele"
  Sam posiadam jeszcze dwa kody do konta active.
  gubic@op.pl

  OdpowiedzUsuń
 44. Witam
  Posiadam kod polecenia do programu Rodzina i Przyjaciele. Świeżutki i nieużywany;)
  Chętnie go udostępnię. mazurLTD@interia.pl
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 45. Czy dobrze rozumiem, że polecenie zwalnia tylko z opłaty za konto, ale już każda ze stron musi wyrobić płatności kartą, żeby uniknąć opłat?
  Chcę polecić znajomym, ale przy okazji w 100% uczciwie przedstawić im warunki.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, zwolnienie jest tylko za konto. Za kartę nie.

   Usuń
 46. Czy ktoś otrzymał już 100zł za poleceni lub otwarcie z polecenia?

  OdpowiedzUsuń
 47. Hej
  mam założone konto Prestige w eurobanku.
  Chętnie podzielę się kodem polecenia piszcie na meila: sprezyna@onet.pl.

  Pozdrawiam
  Gosia :):)

  OdpowiedzUsuń
 48. Mam otwarte konto Prestige w Eurobanku.
  Zapraszam po kod polecający: mjaniak83@o2.pl

  OdpowiedzUsuń
 49. mam założone konto Prestige w eurobanku.
  Chętnie podzielę się kodem polecenia piszcie na meila:
  01zapas@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 50. Posiadam konto Active i mam kod jak ktoś chce mogę wysłać, piszcie na tomek351@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 51. Nie ma jeszcze premii za program poleceń. Zastanawia mnie czy mogę zastrzec kartę (żeby nie ponosić opłat), w oczekiwaniu na te stówki.

  OdpowiedzUsuń
 52. Witam,chętnie polecę konto Active jeszcze trzem osobom. Kontakt: mb05@interia.pl
  Zapraszam:)

  OdpowiedzUsuń
 53. Podzielę się kodem clubber@op.pl

  OdpowiedzUsuń
 54. Witam, posiadam kody polecające w pakiecie Active (spełniam wszelkie wymagane warunki), osoby zainteresowane proszę o kontakt: nasturia@tlen.pl

  OdpowiedzUsuń
 55. Oferuję najnowsze kody polecenia dla osób, które założą konto w pakiecie Active. Proszę pisać na adres resu@spoko.pl - kod otrzymają osoby, które zgłoszą się jako pierwsze, więc trzeba się pośpieszyć, bo promocja kończy się w połowie grudnia i do tego czasu należy przystąpić do programu Rodzina i Przyjaciele.

  OdpowiedzUsuń
 56. żona założyła konto z mojego polecenia, dostała 100zł 26 listopada a u mnie się jeszcze ta premia nie pojawiła, dziwne.....

  OdpowiedzUsuń
 57. Założyłem konto 1.12.2015 posiadam kody polecające w pakiecie Active (spełniam wymagane warunki ). Chętnych na kod polecający proszę o kontakt mailowy: marekrz@tlen.pl.

  OdpowiedzUsuń
 58. są jakieś problemy z wypłatą tych premii, bo osoba polecona przeze mnie dostała na koniec listopada a ja nie. Napisałem do banku o weryfikację i w ciągu 14 dni obiecali odpowiedź. Czy ktoś jeszcze ma taką sytuację?

  OdpowiedzUsuń
 59. Oferuję najnowsze kody polecenia dla osób, które założą konto w pakiecie Prestige . Proszę pisać na adres tsobol74@o2.pl - kod otrzymają osoby, które zgłoszą się jako pierwsze, więc trzeba się pośpieszyć, bo promocja kończy się w połowie grudnia i do tego czasu należy przystąpić do programu Rodzina i Przyjaciele.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Konto prestige masz zwolnienie z opłaty za prowadzenie konta przez rok od dnia zawarcia umowy o konto.

   Na taki sam okres uzyskasz zwolnienie z opłaty za kartę (przy zawnioskowaniu o nią w momencie zawierania umowy o konto). Tu jednak bank opłatę będzie pobierał, by... później ją oddawać. Zwrot pobieranych opłat za kartę ma następować w terminie do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym opłatę pobrano. Dodatkowo jest też prezent dla tych, którzy zawnioskują o limit kredytowy w koncie. Bank zwróci opłatę za jego przyznanie. Dodatkowo ubezpieczenie oraz darmowe bankomaty w kraju i za granicą. Tak mówił pracownik eurobanku,przy zakładaniu kokonta.tsobol

   Usuń
 60. Otrzymał już ktoś premię za polecenie? Do kiedy w ogóle mają czas na wypłatę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czas na wypłatę mają do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków.

   Usuń
  2. Zależy kiedy będą spełnione warunki. Wypłata jest do końca miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym zostały spełnione.

   Usuń
 61. Posiadam kod polecenia, więc jeśli ktoś jest chętny to proszę pisać na argew@interia.pl

  OdpowiedzUsuń
 62. Posiadam konto ACTIVE więc jeśli ktoś chciałby otworzyć konto z mojego polecenia to zapraszam - martmit@interia.pl

  OdpowiedzUsuń
 63. ja też jeszcze nie otrzymałem

  OdpowiedzUsuń
 64. a ja chętnie skorzystam z kodu, otwieram active prwsk@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 65. Na kontach pojawiły się już bonusy z akcji urodzinowej (za spełnienie warunków w listopadzie).

  OdpowiedzUsuń
 66. Posiadam konto ACTIVE - zapraszam, jeśli ktoś chciałby otworzyć konto z mojego polecenia 777mirek@gazeta.pl

  OdpowiedzUsuń
 67. ja tez mogę udostępnić kod do Rodzina i Przyjaciele, rachunek active, prwsk@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 68. Hm, ale przecież program poleceń z kasą został już zakończony. Po co więc nowe maile? ;)

  OdpowiedzUsuń
 69. Gdyby ktoś z Was byłby chętny na darmowe (jeśli polecający ma za free to polecany również) konto Active to proszę o maila na pieron2007[malpa]gmail.com
  Szczególnie, że akcja nadal trwa.

  OdpowiedzUsuń
 70. Ktoś ma nowy kod? Chciałbym założyć konto, proszę o zamieszczenie w komentarzu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mam nowy kod. Jeśli nadal aktualne, proszę o kontakt: enatexxx@gmail.com

   Usuń
 71. Pieron2007@gmail.com
  Konto Active na 12 m-cy darmowe, jedynie opłata 4.9zł ale możemy zrezygnować z samej karty.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jednak pro ocja już nie działa.
   W placówkach oraz na infolinia wprowadzali w błąd.

   Usuń
 72. Czy jeśli przystąpiłem do programu, ale nikogo nie poleciłem, to czy mam aktywny moneyback?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli masz podpisane oświadczenie o przystąpieniu do promocji "rodzina i przyjaciele" to tak. Ja byłem w oddziale podpisać ale podobno można też taką deklarcję złożyć na infolinii.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 700, a 800 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto aktualna odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. Wraz z nią świetna wiadomość.  Standardowo do wzięcia czekałyby ...