Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Aż 1700 zł w bonusach za iKonto Biznes w Alior Banku

750 zł od mBanku1200 zł za kartę Citi700 zł od Santandera620 zł od BNP Paribas600 zł od Millennium

26.07.2019

Aż 1700 zł w bonusach za iKonto Biznes w Alior Banku

Po króciutkiej przerwie powraca kumulacja promocji z bogatym pakietem bonusów za konto firmowe w Alior Banku.

Bonusy do 1700 zł za iKonto Biznes w Alior Banku
A w zasadzie są to dwie promocje bankowe, które się ze sobą łączą. Do dostępnej w banku - już od dłuższego czasu - promocji z bonusami do 1500 zł, teraz doszła akcja z powitalną premią 200 zł na start.

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje w Alior Banku lub aktywne promocje kont dla firm.]

Kwota gratyfikacji jest imponująca, ale realnie (bez kosztów oraz bez zbędnego wysiłku) zgarnąć można od 920 do 1040 zł. To ciągle jednak bardzo dużo do wzięcia za spełnienie prostych warunków.

Poniżej prześwietlam dwie, łączące się ze sobą promocje bankowe:
 • "Konto Biznes Alior Bank edycja II" (z premią 200 zł na start) oraz
 • "1500 zł dla firm" - to propozycja Alior Banku dostępna już od dawna. Dziś jednak również i o niej piszę.

Niniejszy wpis jest dość długi, ale jednak o spore pieniądze chodzi. No i na szczęście obszerność prześwietlenia promocji nie przekłada się na poziom zaangażowania w spełnianiu warunków stawianych przez te promocje bankowe, bo są one całkiem łatwe.

Premia 200 zł za iKonto Biznes w Aliorze 


Dla kogo promocja? Uczestnikiem może być przedsiębiorca, który po 23.07.2018 r. nie posiadał jakiegokolwiek rachunku firmowego w Alior Banku dla danego numeru NIP. Nieco ponad roczny okres wykluczenia dla byłych klientów to bardzo dobra zmiana (w poprzedniej promocji karencja obejmowała wszystkich byłych posiadaczy konta firmowego w Alior Banku).

Zasady promocji. By zgarnąć premię w wysokości 200 zł:
 • do 31.08.2019 r. zarejestruj się na stronie promocji i w kolejnym kroku (na tej samej stronie) złóż wniosek o iKonto Biznes, wyrażając przy tym zgodę na przekazanie przez bank organizatorowi informacji niezbędnych do zweryfikowania spełnienia warunków i wypłaty premii; wyrabianie karty do konta nie jest obowiązkowe, ale ta może się przydać do uzyskiwania jednego z bonusów (z puli 1500 zł w promocji, którą omawiam nieco niżej); 
 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku zawrzyj umowę o konto;
 • w ciągu 60 dni od otwarcia konta wpłać na konto co najmniej 500 zł.

Wypłata premii. O przyznaniu premii 200 zł organizator powiadomi Cię mailowo najpóźniej 12.12.2019 r. Wówczas w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania maila niezbędne będzie zalogowanie na stronie promocji w celu uzupełnienia danych do wypłaty premii (podać będzie należało numer rachunku iKonta Biznes założonego w promocji). Wypłata 200 zł ma nastąpić do 14 dni roboczych liczonych od dnia mailowego powiadomienia o przyznaniu nagrody (i do tego momentu trzeba też posiadać iKonto Biznes).

Do 1500 zł w bonusach od Alior Banku


Przedsiębiorcy zakładający konto w ramach wyżej opisanej promocji z premią 200 zł, mogą także skorzystać z promocji Alior Banku, w której do wzięcia czekają bonusy pieniężne na sumę aż 1 500 zł. Aczkolwiek udział w tej promocji brać może już tylko osoba, która nie posiada i przed przystąpieniem do promocji nie posiadała żadnego produktu dla przedsiębiorców w Alior Banku (a nie tylko rachunku firmowego po 23.07.2018 r.).

Zasady promocji. W bankowej promocji "Do 1500 zł dla firm" bonusy uzyskasz za wykazanie się określoną aktywnością oraz skorzystanie z wybranych produktów bądź usług oferowanych przez Alior Bank.

Bonusy zdobywać można przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, wliczając do tego już także miesiąc, w którym założysz konto. W każdym miesiącu zgarnąć można maksymalnie 125 zł, co w rok dać może do 1 500 zł. Uczestnicząc w promocji, samodzielnie możesz wybierać, które warunki spełniać. A każda z aktywności została przez bank wyceniona i w każdym z miesięcy kalendarzowych Alior Bank płaci:
- 25 zł za przelew do ZUS - ten bonus otrzymasz za pierwszy przelew w danym miesiącu (wysokość składki musi wynieść min. 250 zł; przelew ten nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym); 
- 25 zł za pierwszy w danym miesiącu przelew do Urzędu Skarbowego - warunkiem uzyskania tego bonusu jest wykonanie przelewu w wysokości min. 500 zł, przy czym przelew ten nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym; 
- 10 zł za przelew SEPA - bonus dotyczy wyłącznie przelewów w wysokości min. 100 euro (Czy opłaca się skorzystać z tego bonusu? Zależy od Twych potrzeb; Zwróć koniecznie uwagę na koszty przewalutowania); 
- 10 zł za pierwszy przelew natychmiastowy (na kwotę min. 500 zł) - jest to wymóg o tyle prosty do spełnienia, że posiadacz iKonta Biznes w każdym miesiącu może wykonać 5 przelewów natychmiastowych Express Elixir za darmo (w przypadku przelewów natychmiastowych Blue Cash bank pobiera opłatę 10 zł za każdy przelew, więc warto na to uważać); 
- 10 zł za transakcje kartą - bonus otrzymasz, jeśli w danym miesiącu wykonasz płatności kartą wydaną do iKonta Biznes na sumę min. 500 zł (mamy tu więc do czynienia z odpowiednikiem 2-procentowego moneybacku); wykonując płatności kartą na potrzeby uzyskania tego bonusu, zwróć uwagę, że do sumy transakcji kartą, bank - zgodnie z regulaminem - nie zaliczy płatności wykonanych w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (to kody wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy): 
"• 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne; 
• 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska); 
• 4111, określający m.in. usługi transportowe, 
• 6012, określający instytucje finansowe; 
• 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, 
• 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, 
• 4829, określający internetowe przekazy pieniężne, 
• 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne" [pisownia oryginalna - przyp. Mr. Złotówa]. 
- 15 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku - w praktyce ten bonus nie jest dla każdego, bo przecież nie każdy przedsiębiorca potrzebuje używać kasę; jeśli jednak bonus ten w Twym przypadku wchodzi w grę, to dodam, że ma on być wpłacany jeśli na konto uczestnika promocji wpłynie "bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł". Prawdopodobnie chodzi o promocję, którą na blogu opisywałem już grubo ponad 4 lata temu tutaj
- do 60 zł za średniomiesięczne saldo na rachunku - na wysokość tego bonusu wpływ ma średniomiesięczne saldo środków, jakie posiadać będziesz na swych rachunkach firmowych w Alior Banku. I tak uzyskasz: 
- 0 zł za saldo do 2 500 zł; 
- 5 zł za saldo od 2 500,01 zł do 10 000,00 zł; 
- 15 zł za saldo od 10 000,01 zł do 25 000,00 zł; 
- 30 zł za saldo od 25 000,01 zł do 50 000,00 zł lub 
- 60 zł za saldo od 50 000,01 zł 

A jak wylicza się takie saldo? Definicja z regulaminu jest długa:
"Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (iKonto Biznes i rachunkach pomocniczych Uczestnika otwartych do tego rachunku) na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był Rachunek Uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. (...) Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku, środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku." 

Wypłata bonusów. Pierwszy bonus otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji (a tę datę wyznacza dzień otwarcia iKonta Biznes). Kolejne bonusy będą wypłacane do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków. Do momentu wypłaty bonusów nie zamykaj iKonta Biznes, ani nie zmieniaj go na inny typ rachunku.

Z których bonusów najlepiej skorzystać? 


Od przybytku głowa nie boli, ale gdy wybór jest tak duży, to też się można pogubić. W promocji "1500 zł dla firm" warto zastanowić się na tym, które bonusy są w Twym zasięgu i których zdobywanie się opłaca.

Poniżej wyliczam więc, ile można faktycznie zarobić, spełniając najprostsze warunki. W zasięgu każdego z przedsiębiorców powinny być: przelewy do ZUS (z bonusem 25 zł miesięcznie) i Urzędu Skarbowego (kolejny bonus 25 zł) oraz przelewy natychmiastowe (bonus 10 zł). W ten sposób co miesiąc, w łatwy sposób zdobyć można 60 zł, co w rok da aż 720 zł. Z premią na start (200 zł) wyjdzie już 920 zł! Pod uwagę wziąć można również bonus za płatności kartą, który wynosi 10 zł, jeśli wykonasz transakcje na sumę min. 500 zł (przy tej kwocie bonus jest więc odpowiednikiem 2-procentowego zwrotu za płatności). Jeśli w ten sposób zdobędziesz dodatkowo 120 zł (przez 12 miesięcy po 10 zł), to udział w promocji zamkniesz już z wynikiem na poziomie aż 1 040 zł!

Przypomnę, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje wypłacane w obydwu promocjach należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku i to na przedsiębiorcy spoczywa ten obowiązek.

Ile kosztuje iKonto Biznes w Alior Banku?


Konto dla firm zakładane w Alior Banku na potrzeby promocji to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta;
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej (bank nie pobiera też opłat za przelewy do ZUS i US);
 • 0 zł - opłata za pierwsze 10 SMSów autoryzacyjnych w miesiącu kalendarzowym (za każdy kolejny SMS opłata wynosi 0,20 zł);
 • 0/8 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia w danym miesiącu co najmniej 4 płatności kartą na dowolne kwoty (jednakże wyrabianie karty nie jest wymagane ani w regulaminie promocji z premią 200 zł, ani w regulaminie promocji "1500 zł dla firm", ale karta przyda się, jeśli chcesz uzyskiwać bonusy za płatności - te po 10 zł miesięcznie);
 • wypłaty w bankomacie: 0 zł w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku; 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci Euronet oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę; 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci PlanetCash oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę; 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach pozostałych sieci krajowych oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę. 

Do udziału w obydwu promocjach (czyli tej z premią 200 zł oraz z bonusami do 1 500 zł) kwalifikują tylko i wyłącznie wnioski złożone na stronie promocji. Umowę z bankiem zawrzeć można wtedy za pomocą przelewu weryfikacyjnego z Twego konta w innym banku (pod warunkiem zweryfikowania Twej tożsamości przez bank, z którego chcesz wykonać przelew - zatem konto, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny, nie mogło zostać otwarte przelewem) lub za pośrednictwem kuriera.


Przydatne dokumenty:

16 komentarzy:

 1. Jeśli miałem Konto Wyższej Jakości, ale zamknąłem jakoś na początku 2018 to teraz mogę wziąć udział tylko w tej p-wszej promocji czy w obu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Konto Wyższej Jakości to konto osobiste, a posiadanie takiego (nawet teraz) nie wyklucza z żadnej z wyżej opisanych promocji iKonta Biznes. Możesz wziąć udział w obydwu (200 + 1500 zł).

   Usuń
 2. Jaki procent na koncie przy tych 50k?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bonus 60 zł od 50000,01 zł daje mniej więcej tyle co lokata 1,77% w skali roku.

   Usuń
  2. Ale utrzymanie salda 2500,01 zł da 5 zł co oznacza zysk jak na lokacie 2,96%

   Usuń
  3. Czyli samo konto 0.01%?

   Usuń
 3. No i ja właśnie czyhając na tę promocję jakiś czas temu zmieniłem rozliczenia podatku z kwartalnych na miesięczne. 12 x 25 zamiast 4 x 25 zł robi różnicę ;)

  OdpowiedzUsuń
 4. Witam,
  przy okazji tej edycji, chciałbym zadać pytanie dotyczące edycji wcześniejszej.
  A mianowicie czy jest jakiś sposób skontaktowania się z organizatorem przyznającym premię w wysokości 200zł, by dowiedzieć się, czy załapałem się na tę premię?
  Niestety, umowę podpisałem w 30-stym dniu od złożenia wniosku i obawiam się, że mogła ona dotrzeć zwrotnie do banku w terminie przekraczającym 30 dni, co pozbawiłoby mnie w/w premii. Dodatkowo, na umowie nie umieściłem daty złożenia podpisu, bo usłyszałem od kuriera, że z systemu firmy kurierskiej będzie to wynikało...
  Z góry dziękuję za ewentualne podpowiedzi jak mógłbym sprawdzić u organizatora powyższą kwestię.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W której edycji wcześniej brałeś udział? Bo były 2 różne edycje i dwóch różnych organizatorów.

   Usuń
  2. Witam,
   chodzi o edycję organizowaną wraz z wydawcą Super Expressu (opisaną tutaj: https://bankobranie.blogspot.com/2019/03/az-1700-zl-za-ikonto-biznes-w-alior-banku.html ).
   Pozdrawiam.

   Usuń
  3. W tamtym właśnie wpisie linkuję do strony promocji (tamtej edycji). Jest na niej zakładka "Kontakt".

   Usuń
  4. Witam,
   dziękuję bardzo za wskazówkę, której nie zauważyłem:)
   Pozdrawiam.

   Usuń
 5. Warunek żeby uzyskać premie 200 zł brzmi wpłać na konto co najmniej 500 zł. Wystarczy przelać ze swojego innego konta tą kwotę?

  OdpowiedzUsuń
 6. Mam pytanie dotyczące bonusów dodatkowych po 25zł za przelewy do ZUS i US. Czy muszą być one regularne, co miesiąc w tym roku objętym promocją, czy też zyskuję bonusy wtedy, kiedy spełnię warunki? Pytam, ponieważ w lipcu otworzyłam konto firmowe w Millennium i tam jeszcze przez 3 miesiące dla potrzeb promocji będę płaciła ZUS. Zatem w Alior mogłabym płacić dopiero od grudnia. Dostanę więc te bonusy 25zł od grudnia przez resztę miesięcy? Również nieraz mam do płacenia do US podatek Vat mniejszy niż 500 zł, więc czy załapię się na bonus, gdy będę miała płatność do US min.500zł tylko od czasu do czasu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przelewy do US i ZUS są dobrowolne. Ale za miesiąc, w którym nie będą wykonane to się nie dostaje bonusu. Zatem: jeśli w miesiącu są wykonane 2 przelewy (i do US, i do ZUS), to wpadnie 2 x 25 zł; jeśli wykonany zostanie tylko 1 przelew (do US lub ZUS) to wpadnie 25 zł, a brak przelewów oznacza brak bonusów za dany miesiąc. Oczywiście w kolejnych miesiącach znów można je dostać.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...