Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: 2600 lub nawet 3000 zł premii dla otwierających konto firmowe Mój Biznes w Banku Millennium

720 zł od mBanku650 zł od VeloBanku ⭐ 600 zł od: Millennium i BNP Paribas ⭐ 500 zł od: ING i Santandera900 zł od Citi

29.09.2023

2600 lub nawet 3000 zł premii dla otwierających konto firmowe Mój Biznes w Banku Millennium

Oto aktualnie dostępna promocja konta firmowego w Millennium.

Promocja "Zyskaj do 3000zł z Kontem Mój Biznes" w Banku Millennium
W tej edycji najłatwiej zyskać można przy okazji płatności kartą na stacjach paliw oraz za przelewy do ZUS (w ten sposób do wzięcia jest łącznie do 1000 zł). Resztę gratyfikacji w praktyce stanowią bonusy za skorzystanie z dodatkowych usług i produktów banku.


Promocja "Zyskaj do 3000zł z Kontem Mój Biznes" w Banku Millennium


Dla kogo promocja? Uczestnikiem może być przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG, który nie ma i nie miał konta firmowego w Banku Millennium co najmniej od 1.01.2020 r. 

Limit nagród. Dostępność promocji konta firmowego w Millennium przewidziana jest do 30.11.2023 r., ale może zakończyć się wcześniej, gdyż promocję bank przygotował dla 6 000 kont, które zostaną założone jako pierwsze. O ewentualnym przedterminowym zakończeniu akcji bank zakomunikuje na swej stronie internetowej.

Nagroda w promocji została podzielona na kilka różnych bonusów. I tak do wzięcia czeka:
 • do 200 zł zwrotów za przelewy do ZUS (maksymalnie 40 zł miesięcznie);
 • do 600 zł moneybacku - jako wysoki, bo 8-procentowy zwrot za płatności na stacjach paliw (maksymalnie 120 zł miesięcznie);
 • 600 zł premii za podpisanie umowy leasingu (na kwotę min. 30 000 zł) z Millennium Leasing;
 • 600 zł za umowę o kredyt nieodnawialny (na kwotę min. 30 000 zł) w Banku Millennium
 • 600 zł premii za podpisanie umowy o terminal płatniczy oraz
 • (to już opcja jedynie dla osób dopiero co planujących rozpocząć działalność gospodarczą) 400 zł premii za założenie firmy z Kontem Mój Biznes za pośrednictwem bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Banku Millennium (jeśli jeszcze nie jesteś klientem Millennium i nie prowadzisz działalności gospodarczej; uprzednio sprawdź jak zyskać wspomniane już 500 zł premii za konto osobiste - z nim uzyskasz dostęp do bankowości elektronicznej tego banku i wtedy zakładając firmę za pośrednictwem Millennium zgarniesz dodatkowo 400 zł).

W sumie można więc zgarnąć tytułowe 2 600 zł (+ 400 zł w przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej), aczkolwiek w przypadku umów o terminal płatniczy, leasing czy kredyt, warto uprzednio dokonać indywidualnych obliczeń, czy to się opłaca (o ile też jest taka potrzeba, bo przecież nie każda działalność gospodarcza wymaga udostępniania klientom terminala płatniczego, ani nie każdy musi się kredytować).

Realnie w zasięgu (przynajmniej większości) przedsiębiorców jest zwrot za przelewy do ZUS (do 200 zł) oraz zwrot za płatności na stacjach paliw (do 600 zł). W uprzywilejowanej sytuacji są osoby dopiero planujące działalność gospodarczą, bo dla nich jest dodatkowe 400 zł.

Do 2600 zł za konto firmowe Mój Biznes - zasady promocji 


By wziąć udział w promocji "Zyskaj do 3000zł z Kontem Mój Biznes":
 • najpóźniej do 30.11.2023 r. otwórz Konto Mój Biznes za pośrednictwem bankowości internetowej Millenet bądź aplikacji mobilnej (jeśli posiadasz dostęp) lub złóż wniosek o Konto Mój Biznes na stronie promocji;

  Wyrabianie karty do konta (teoretycznie) nie jest wymagane, ale będzie ona niezbędna, jeśli chcesz uzyskiwać zwroty za płatności na stacjach paliw.
 • wyraź zgody (jeśli ich jeszcze nie masz) na otrzymywanie od banku informacji marketingowych i handlowych: przez kanały elektroniczne, przez telefon oraz dotyczących produktów i usług firm współpracujących z bankiem;
 • do końca miesiąca kalendarzowego następującego po otwarciu konta zaloguj się do aplikacji mobilnej Banku Millennium;
 • w pięciu kolejnych miesiącach kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia konta (w każdym z tych miesięcy), zapewnij wpływy zewnętrzne w wysokości 1 000 zł (wyjątkiem są jedynie konta otwarte od 29. do 30.09. - wówczas spełnianie warunków należy zacząć od listopada).

Czym dla banku są "wpływy zewnętrzne"? Zgodnie z regulaminem to 
"wpływy na Konto z innych rachunków bankowych, z wyłączeniem wpływów z indywidualnych rachunków bankowych Klienta lub związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą. Do Wpływów Zewnętrznych nie zaliczymy wpływów na terminalu płatniczym, jeśli będą one stanowiły podstawę otrzymania Premii za zawarcie w naszej placówce Umowę współpracy lub umowę o Millennium POS (terminal), za zawarcie umowy leasingu z Millennium Leasing lub za zawarcie i uruchomienie umowy o Kredyt Nieodnawialny".

Poniżej dowiesz się jak zdobywać poszczególne bonusy - w przypadku przelewów do ZUS i płatności na stacjach paliw, czas na zdobywanie nagród jest przez 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia konta (wyjątkiem są jedynie konta otwarte od 29. do 30.09. - wówczas spełnianie warunków należy zacząć od listopada).

By uzyskiwać bonus 40 zł miesięcznie wykonaj przelew do ZUS z formatki ZUS w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Millennium. Przez cały ten okres zdobyć można maksymalnie 200 zł.

Zwroty 8% za płatności na stacjach paliw pierwszą kartą Millennium Visa Mój Biznes wydaną do konta Mój Biznes w Millennium - bank pod uwagę będzie brać transakcje wykonywane w każdym kolejnym z 5 miesięcy kalendarzowych liczonych od kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Mój Biznes. Za każdy z tych miesięcy uzyskać można do 120 zł, co w sumie - przez 5 miesięcy - dać może 600 zł.

Zwrot będzie naliczany za transakcje kartą wykonywane w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (to kod wskazujący na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy):
"a) 5541, określające stacje serwisowe (także sprzedające paliwo), 
b) 5542, określające samoobsługowe stacje benzynowe, 
c) 5983, określające stacje benzynowe – olej opałowy, drewno, węgiel, benzyna."

600 zł za leasing - w przypadku tej premii bank na zawarcie umowy z Millennium Leasing (na kwotę min. 30 000 zł) daje czas do 31.05.2024 roku.

600 zł za kredyt nieodnawialny - w tym przypadku umowę o kredyt (min. 30 000 zł) też można zawrzeć najpóźniej do końca czerwca 2024 roku.

W celu uzyskania 600 zł za terminal płatniczy:
 • najpóźniej do 31.05.2024 r. za pośrednictwem Banku Millennium zawrzyj umowę (z PayTel) o terminal płatniczy w postaci aplikacji mobilnej, która za pośrednictwem urządzenia mobilnego z systemem Android 6.0 lub nowszym, wyposażonego w moduł NFC umożliwi przyjmowanie płatności kartą oraz Blikiem;
 • do końca czerwca 2024 roku zapewnij wpływy na konto Mój Biznes w wysokości min. 1 000 zł z tytułu rozliczeń transakcji na tymże terminalu.

400 zł premii za założenie firmy z Kontem Mój Biznes za pośrednictwem bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Banku Millennium otrzymasz pod warunkiem skutecznego zarejestrowania nowej firmy w CEiDG (najpóźniej do 30.11.2023 r.) - tu trzeba uwzględnić regulaminowe zastrzeżenie:
"Firma i konto firmowe muszą być otwarte nie później niż ostatniego dnia trwania promocji. W niektórych przypadkach czas otwarcia firmy z kontem może trwać do 3-4 dni roboczych."

Wypłata premii w promocji konta firmowego w Banku Millennium


Czas wypłaty bonusów najlepiej obrazuje grafika, którą możemy znaleźć w regulaminie pormocji:
Harmonogram wypłat premii w promocji konta firmowego Mój Biznes w Millennium

Najszybciej wypłacane są zwroty za przelewy do ZUS oraz zwroty za płatności na stacjach paliw - następuje to do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu spełnienia warunków. Wypłata premii za otwarcie firmy przez bankowość elektroniczną Millennium przewidziana jest w czerwcu przyszłego roku. a dopiero w sierpniu 2024 roku wpadną premie dla tych, którzy zdecydują się na leasing, kredyt i/lub terminal płatniczy.

Do momentu otrzymania każdej z nagród nie rozwiązuj umowy, ani jej nie wypowiadaj (dotyczy również leasingu, kredytu oraz terminala, jeśli się zdecydujesz) oraz nie wycofuj zgód marketingowych.

💡 Przypomnę, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje wypłacane w promocjach należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku i to na przedsiębiorcy spoczywa ten obowiązek.

Konto Mój Biznes w Banku Millennium - co warto wiedzieć?


Zakładając konto firmowe w Millennium, dodatkowo możesz załapać się na promocję "Zyskaj z kontem dla Biznesu - edycja trzecia" (dostępną do odwołania - informacje o niej można znaleźć na stronie promocji). 

Warunkiem skorzystania z tej promocji jest to, by wyrazić następujące zgody (i ich nie wycofywać w czasie korzystania z preferencyjnych warunków prowadzenia konta) na:
"a) przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych w celu przekazywania informacji marketingowych i handlowych firm współpracujących z Bankiem; 
b) otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych przez kanały elektroniczne oraz 
c) otrzymywanie informacji marketingowych przez telefon"

Zgodnie z jej regulaminem:
"Promocja polega na obniżeniu opłat naliczanych przez Bank przez pełne 24 miesiące poczynając od pierwszego dnia następnego miesiąca po dacie zawarcia umowy produktu w taki sposób, że: 
a) miesięczna opłata za Konto Mój Biznes w złotych wyniesie 0 zł
(...) " 

I takie uprzywilejowane warunki biorą górę nad cennikiem, w którym mowa, że:
 • 0/20 zł - opłata miesięczna za prowadzenie konta nie jest pobierana, jeśli łączne zewnętrzne wpływy w poprzednim miesiącu wyniosą min. 1000 zł lub jeżeli w miesiącu poprzednim został wykonany min. 1 przelew do ZUS lub US; 

Przez 24 miesiące uczestnicy promocji tych wymogów spełniać nie muszą. Od momentu otwarcia konta w promocji obowiązują poniższe warunki:
 • 0 zł za pierwsze 20 przelewów krajowych przelewów Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej w miesiącu kalendarzowym; za 21. i każdy kolejny opłata wynosi 1 zł; 
 • 0/7 zł - opłata miesięczna za kartę Visa Mój Biznes nie jest pobierana za miesiąc, w którym została wydana (bez warunków), a także w kolejnych miesiącach, jeśli w miesiącu poprzedzającym zostały wykonane i zaksięgowane płatności kartą na sumę min. 500 zł; 
 • 0 zł za wypłatę gotówki w bankomatach Millennium, 1 zł za wypłatę w bankomatach Santander Banku i Planet Cash; 3,5%, min. 5 zł za wypłatę w innych bankomatach w Polsce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Hit powraca: rekordowe 500 zł premii za konto w ING Banku Śląskim

Promocja konta w ING z historycznie rekordową premią ponownie jest dostępna. Jest to więc okazja dla tych, którzy zapomnieli, zastanawiali s...