Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Aż 1620 zł do wzięcia za firmowe iKonto w Alior Banku

⭐ Citi: 1200 zł za kartę + 700 zł za konto720 zł od mBanku600 zł od Millennium ⭐ 500 zł od: ING i Santandera

14.06.2018

Aż 1620 zł do wzięcia za firmowe iKonto w Alior Banku

W tej kumulacji promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą zgarnąć można rekordową pulę premii.

Promocja konta firmowego w Alior Banku
W akcji dodatkowej do wzięcia jest bonus 120 zł na start. Z kolei w - łączącej się z nią - promocji bankowej zyskać można 1500 zł. Realnie jednak - tak by nie ponosić kosztów - zarobić można 840 zł. Jak to zrobić? Instrukcja oczywiście poniżej.

Poniżej opisuję dwie promocje: "Zgarnij Premię z iKonto Biznes Alior Banku – 2 edycja" (z premią 120 zł) oraz "1500 zł dla firm". Druga z nich w ofercie banku dostępna jest już od dłuższego czasu. Akcja z premią 120 zł jest propozycją okazjonalną, która pozwala zwiększyć zyski. Na początek więc jej szczegółowe prześwietlenie.

Gwarantowany bonus 120 zł za iKonto Biznes


Dla kogo promocja? Z propozycji skorzystać może przedsiębiorca, który dotąd nie posiadał jakiegokolwiek rachunku firmowego dla danego numeru NIP w Alior Banku.

Nagroda. Za spełnienie warunków tej promocji przewidziany jest gwarantowany bonus w wysokości 120 zł, który zostanie wypłacony na iKonto Biznes.

Zasady promocji. By wziąć udział w promocji i zyskać 120 zł:
 • do 29.07.2018 r. zarejestruj się na stronie promocji i w kolejnym kroku (na tej samej stronie) złóż wniosek o iKonto Biznes, wyrażając przy tym zgodę na przekazanie przez bank organizatorowi informacji niezbędnych do zweryfikowania spełnienia warunków i wypłaty premii;
 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku zawrzyj umowę o konto;
 • w ciągu 60 dni od otwarcia konta wpłać na konto co najmniej 500 zł;

I to już tyle. Po spełnieniu powyższych warunków organizator powiadomi Cię mailowo o przyznaniu nagrody. Ma to nastąpić najpóźniej do 30.11.2018 r. Wówczas też w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania maila będzie należało zalogować się na stronie promocji i uzupełnić dane do wypłaty premii (podać będzie trzeba numer rachunku konta otwartego w promocji). Wypłata premii nastąpi w ciągu 14 dni roboczych (liczonych od dnia powiadomienia o przyznaniu premii) i do momentu tej wypłaty należy utrzymywać iKonto Biznes.

Aż 1500 zł za iKonto Biznes od Alior Banku


Powyższa promocja z gwarantowanym bonusem 120 zł za otwarcie konta łączy się z promocją Alior Banku, w której przedsiębiorca w ciągu roku zyskać może nawet 1500 zł. Choć nie ma co ukrywać, że zgarnięcie całej puli przysporzyłoby też kosztów z tytułu korzystania z różnych dodatkowych produktów i usług banku. Chcąc zoptymalizować zyski, przy minimalnym nakładzie zaangażowania, do wzięcia jest jednak 720 zł.

Premie przyznawane są za różnego rodzaju aktywności. Można je zdobywać przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych (wliczając już miesiąc założenia konta). W każdym miesiącu uzyskać można maksymalnie 125 zł, co w rok da nawet 1 500 zł. Pierwszą premię otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji (a tę datę określi mail, który otrzymasz od banku po zawarciu umowy o konto).

Każda z aktywności została przez bank wyceniona określonym bonusem. Samodzielnie możesz wybierać które aktywności zrealizujesz, a które sobie odpuścisz. I tak w danym miesiącu kalendarzowym bank płaci:
 • 25 zł za przelew do ZUS - bonus przysługuje za pierwszy przelew w danym miesiącu; przelać należy składki na sumę min. 250 zł; 
 • 25 zł za pierwszy w danym miesiącu przelew do Urzędu Skarbowego (w wysokości min. 500 zł); 
 • 10 zł za przelew SEPA w wysokości co najmniej 100 euro (czy opłaca się skorzystać z tego bonusu? Zwróć uwagę na koszty przewalutowania); 
 • 10 zł za pierwszy przelew natychmiastowy - by uzyskać ten bonus wystarczy wykonać przelew natychmiastowy na kwotę min. 500 zł. Jest to więc bardzo prosty sposób na bonus, bo posiadacz iKonta Biznes w każdym miesiącu może skorzystać z 5 darmowych przelewów natychmiastowych Express Elixir; 
 • 10 zł za transakcje kartą - ten bonus otrzymasz, jeśli w danym miesiącu na iKoncie Biznes zostaną rozliczone płatności kartą na sumę min. 500 zł (przy wydaniu takiej kwoty zwrot 10 zł oznacza równowartość 2-procentowego moneybacku); decydując się na uzyskanie tego bonusu, trzeba pamiętać, że do sumy transakcji kartą nie zaliczą się te wykonane w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (które wskazują na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy): MCC: 7995 (kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne); 8999 (profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna); 4111 (m.in. usługi transportowe); 6012 (instytucje finansowe); 6211(brokerzy ubezpieczeniowi); 6051(przekazy pieniężne w instytucjach finansowych); 4829 (internetowe przekazy pieniężne); 4900 (narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne);
 • 10 zł za skorzystanie z oferty terminali za pośrednictwem Alior Banku - ten bonus w praktyce nie jest już dla każdego, bo nie każdy przedsiębiorca potrzebuje instalacji terminalu. Ale jeśli skorzystasz z tej opcji na bonus, to niezbędne jest zapewnienie wpływów na sumę co najmniej 5 000 zł z tytułu przetworzonych transakcji kartowych z uznań na terminalach First Data Polska;
 • 5 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku - warunki tego bonusu zostały określone dość zdawkowo - premia ma być wpłacana jeśli na rachunek uczestnika wpłynie "bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł". Prawdopodobnie chodzi o promocję, którą na blogu opisywałem już dawno, dawno temu: Alior Bank zachęca do zakupu urządzenia w Polskim Centrum Kas Fiskalnych (PCKF) i dzięki promocji możliwe jest zdobycie wspomnianego zwrotu 100 zł;
 • do 60 zł za średniomiesięczne saldo na rachunku. Wysokość tego bonusu zależy od wysokości średniomiesięcznego salda środków na Twych rachunkach firmowych w Alior Banku. A zdobyć można:
  • 5 zł za saldo od 2 500,01 do 10 000 zł; 
  • 15 zł za saldo od 10 000,01 do 25 000 zł; 
  • 30 zł za saldo od 25 000,01 do 50 000 zł;
  • 60 zł za saldo od 50 000,01 zł.

A jak liczy się to saldo? Definicja jest dość długa:
"Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (iKonto Biznes i rachunkach pomocniczych Uczestnika otwartych do tego rachunku) na koniec każdego dnia kalendarzowego, (...), w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, (...) Środki na bieżących rachunkach walutowych Uczestnika przeliczane są na złote po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z ostatniego roboczego dnia miesiąca, za który należna jest premia. Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku, środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku"

Przyglądając się powyższym zasadom dość łatwo można dojść do wniosku, że najłatwiej będzie o bonusy za przelewy do ZUS (25 zł) i Urzędu Skarbowego (25 zł) oraz za przelewy natychmiastowe (10 zł). Miesięcznie można więc w ten sposób zdobyć 60 zł, co w rok pozwoli uzyskać 720 zł! Przy pozostałych warunkach wymagane jest już większe zaangażowanie. Ale jeśli ktoś ma dużo wydatków, to również może pozwolić sobie na zgarnięcie bonusu za płatności (10 zł). To szansa na kolejne 120 zł w rok. Łącznie suma do zgarnięcia w prosty sposób to 840 zł (120 zł na start i po 60 zł przez 12 kolejnych miesięcy) lub 960 zł (dla tych, którzy zdecydują się na bonus za płatności kartą).

Wypłata bonusów ma następować do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków.

💡 W przypadku promocji dla przedsiębiorców pamiętać należy, że kwestia opodatkowania zdobytych premii wygląda zupełnie inaczej, niż w przypadku promocji dla klientów indywidualnych. Nagroda jest przychodem z tytułu prowadzonej działalności, więc niezbędne jest rozliczenie podatku i ten obowiązek leży po stronie przedsiębiorcy. Dotyczy to zarówno bonusu 120 zł na start, jak i pozostałych premii wypłacanych przez bank za poszczególne aktywności.

iKonto Biznes - prześwietlenie oferty


Uczestnicy promocji "1500 zł dla firm" uzyskują dodatkową korzyść:
"Od dnia przystąpienia do Promocji, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku iKonto Biznes wynosi 0 zł"
A więc to co najważniejsze jest zagwarantowane jako darmowe. A jak wyglądają pozostałe cechy konta otwieranego w promocji?
 • 0 zł za przelewy złotówkowe Elixir zlecane w bankowości internetowej i mobilnej (bank nie pobiera też opłat za przelewy do ZUS i US);
 • 0 zł - opłata za pierwsze 10 SMSów autoryzacyjnych w miesiącu kalendarzowym (za każdy kolejny SMS opłata wynosi 0,20 zł); 
 • 0/8 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia w danym miesiącu co najmniej czterech płatności kartą na dowolne kwoty (aczkolwiek wyrabianie karty do konta ani w regulaminie promocji z premią 120 zł na start, ani w regulaminie promocji "1500 zł dla firm" nie jest wymagane - choć karta przyda się, jeśli chcesz zdobywać bonusy za płatności kartą);
 • wypłaty w bankomacie: 
  • 0 zł w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku;
  • 0 zł za pierwsze pięć wypłat w miesiącu w bankomatach sieci Euronet oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę;
  • 0 zł za pierwsze pięć wypłat w miesiącu w bankomatach sieci PlanetCash oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę;
  •  0 zł za pierwsze pięć wypłat w miesiącu w bankomatach pozostałych sieci krajowych oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę.

Umowę o konto zawrzeć można za pomocą przelewu weryfikacyjnego (pod warunkiem zweryfikowania Twej tożsamości przez bank, z którego chcesz wykonać przelew) lub za pośrednictwem kuriera.

Bądź na bieżąco z promocjami bankowymi. na Twitterze i polub na Facebooku (gdzie od niedawna jest już ponad 20 tysięcy fanów bloga!):


Przydatne dokumenty:

21 komentarzy:

 1. Założyłem niedawno Konto Jakże Osobiste w promocji. To nie jest przeszkodą?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Konto osobiste nie jest przeszkodą. Wykluczyć z promocji może jedynie posiadanie jakiegokolwiek (i kiedykolwiek) rachunku firmowego dla danego numeru NIP.

   Usuń
  2. Czyli jak mam konto firmowe w innym banku to co?

   Usuń
  3. Nie w innym. Tylko w Aliorze.

   Usuń
 2. A w jakiej wysokości będzie podatek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zależy jak się rozliczasz ze swoją dział. gosp. Taki sam.

   Usuń
 3. A co oznacza "dokona wpłaty na konto" ?
  Przelew z innego rachunku czy jednak rzeczywiście "wpłata" w kasie banku ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Może być przelew.

   Usuń
  2. Przelew zewnętrzny przychodzący jest wpłatą, czyż nie?

   Usuń
  3. Gdyby miała być wpłata w oddziale to by musiała być jakoś doprecyzowana typu wpłata gotówkowa. Nie sprawdzałem jak to jest w Aliorze, ale poza tym takie wpłaty w oddziałach na konto firmowe zazwyczaj kosztują.

   Usuń
 4. W jaki sposób można otworzyć konto? Przelew, kurier czy oddział?

  OdpowiedzUsuń
 5. Czy zakładając kolejne konto na firmę, zgłaszacie zmianę/aktualizację do ZUS/US? Od wieków mam jedno konto firmowe i zastanawiam się, czy musiałbym zgłosić drugie konto, żeby móc opłacać z niego ZUSy i podatki. Nie chciałbym przy tym rezygnować z bieżącego konta - traktuję nowe konto jako testowe (do ewentualnego usunięcia, jak się nie spodoba)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgłaszać trzeba konto na które US ma Ci wypłacić zwroty. Jak masz kilka kont firmowych to wystarczy jeden zgłoszony. np. ten stary. Z jakiego konta wpłacasz ZUS czy podatki do US nie ma znaczenia. Nr rachunku w ZUSie masz zindywidualizowany jak każdy więc po tym wiedzą czy wpłaciłeś składki czy nie. A przy przelewie do US podajesz identyfikator (np. NIP) więc po tym wiedzą od kogo podatek. Z jakiego konta jest przelew nie ma znaczenia.

   Usuń
  2. Nie masz racji!
   Przedsiębiorca, bez względu na formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej, ma obowiązek zgłosić administracji skarbowej otwarcie i zamknięcie każdego rachunku bankowego.
   Obowiązek informacyjny obejmuje każdy z tych rachunków bankowych, jeżeli przedsiębiorca gromadzi na nim środki pieniężne lub posługuje się nim przy dokonywaniu firmowych rozliczeń.

   Usuń
  3. Osoby wpisane w CEIDG dokonują aktualizacji za pośrednictwem CEIDG. Zmiany zgłaszają na formularzu CEIDG-1, dołączając w razie potrzeby załącznik CEIDG-RB. CEIDG przekazuje zaktualizowane informacje do urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę. Wniosek można złożyć on-line - przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego eGO (ePUAP) albo z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Dozwolona jest również papierowa forma wniosku CEIDG-1. Wypełniony formularz można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub przesłać listem poleconym. Wniosek dostarczony listownie musi być opatrzony własnoręcznym podpisem przedsiębiorcy poświadczonym przez notariusza.
   Podmioty podlegające wpisowi do KRS informują o swoich rachunkach bankowych poprzez złożenie zgłoszenia na formularzu NIP-8. Składa się je urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników

   Usuń
  4. Dzięki. Też mi się tak wydawało, biorąc pod uwagę przepisy. W końcu, tak sobie myślę, US/ZUS musi wiedzieć, jakie konta może w razie czego zająć.

   Usuń
 6. Zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie wykazu rachunków bankowych należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia zmiany danych. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie skarbowe. Wynika tak z art. 81 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226).

  OdpowiedzUsuń
 7. wniosek złożony wczoraj wieczorem, przelew weryfikacyjny puszczony - i cisza? komuś udało się założyć już w ten sposób konto?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W Aliorze nie dzieje się to automatycznie jak w Nest Banku. Zaczekasz pewnie i do poniedziałku.

   Usuń
 8. Podobno jest jeszcze wewnętrzna promocja Alior Banku z nagrodą 200 pln za założenie konta Biznes bezpośrednio ze strony Alior Banku (nie ma nic wspólnego z Bankier.pl) Promocja ma trwać od 1.06 do odwołania , nie krócej niż do 30.06. Nie wiem czy jeszcze jest aktualna. Zadałem w tej sprawie pytanie do Aliora przez wiadomość w systemie bankowości internetowej(mam tam konto osobiste) ale od wczoraj nie raczyli odpisać. Założył ktoś z Was konto w ten sposób?

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...