Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: "Korzyści dla Ciebie 2020 II edycja" w Credit Agricole czyli: premia do 250 zł za konto + do 500 zł w programie poleceń + 3% dla oszczędności

750 zł od mBanku ⭐ Citi: 1200 zł za kartę + 700 zł za konto700 zł od Santandera600 zł od Millennium

1.05.2020

"Korzyści dla Ciebie 2020 II edycja" w Credit Agricole czyli: premia do 250 zł za konto + do 500 zł w programie poleceń + 3% dla oszczędności

Bank Credit Agricole odpalił kolejną edycję swej promocji z kontem w roli głównej.

"Korzyści dla Ciebie 2020 II edycja" w Credit Agricole czyli: premia do 250 zł za konto + do 500 zł w programie poleceń + 3% dla oszczędności
Do zdobycia czeka nawet 250 zł. Ale zyskać można więcej (choć to już dodatkowe opcje dla chętnych). Dostępny jest bowiem też program poleceń oraz promocja z bardzo dobrym - jak na obecne czasy - oprocentowaniem dla oszczędności.

W Credit Agricole w praktyce mamy do czynienia z kilkoma różnymi promocjami, które na szczęście da się łączyć. Poniżej dowiesz się:
 • w jaki sposób uzyskać premię 200 zł w promocji "Korzyści dla Ciebie 2020 II"? Tytułową premię zdobywa się na jeden z trzech sposobów (przy czym samodzielnie można wybrać ten, który najbardziej będzie Ci odpowiadał);
 • jak zgarnąć dodatkową premię 50 zł i jak zyskać jeszcze więcej dzięki programowi poleceń w Credit Agricole;
 • kto i w jaki sposób może skorzystać z promocji oprocentowania 3% na Rachunku Oszczędzam w Credit Agricole;
 • jakie konto otworzyć i co zrobić, by konto i kartę do niego wydawaną mieć za 0 zł (zasady są całkiem proste).

Nagrody uzyskiwane w tych promocjach to premie pieniężne, które bank będzie wypłacał na Twe konto. Uzyskane gratyfikacje będzie więc można wypłacić, przelać lub wydać według własnego uznania.

Ale po kolei. Na początek premia podstawowa, czyli...

200 zł za konto w promocji "Korzyści dla Ciebie 2020 II"


Dla kogo promocja? Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, która nie korzystała z promocji Credit Agricole polegającej na przyznaniu premii za przeniesienie konta z innego banku lub nie była posiadaczem konta w Credit Agricole po 1.04.2018 r.

Zasady promocji. By wziąć udział w akcji "Korzyści dla Ciebie 2020 II":
 • złóż wniosek o konto w Credit Agricole (dobrze też w tym wniosku podać kod polecenia - o tym jak go zdobyć i co on dokładnie da, piszę nieco niżej);
 • najpóźniej do 30.06.2020 r. zawrzyj z bankiem umowę o konto.

Już podczas składania wniosku o konto będziesz mieć możliwość wyboru premii, która najbardziej Ci odpowiada. A może to być:
 • (I) premia za przeniesienie konta lub
 • (II) premia za płatności mobilne i płatności kartą, lub
 • (III) premia za CAsaver.

Bez względu na to, którą premię wybierzesz (I, II lub III), w tej promocji maksymalnie do wzięcia czeka 200 zł. Poniżej przedstawiam szczegóły każdej z premii.

(I) Premia za przeniesienie konta


By zgarnąć tę premię, należy upoważnić Credit Agricole do przeniesienia (czyli w praktyce do zamknięcia) swego konta z innego banku. Tę dyspozycję można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy o konto w Credit Agricole. Pamiętaj przy tym, by tę dyspozycję podpisać zgodnie ze wzorem swego podpisu w banku, z którego konto ma być przeniesione.

Ponadto w takim wniosku z upoważnieniem do przeniesienia konta podać należy nazwę i adres instytucji, od której dostajesz wynagrodzenie (przez które bank rozumie środki "z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, zasiłku lub stypendium, a także innych stałych świadczeń o podobnym charakterze"). Ale tutaj od razu ważne objaśnienie: wypełnienie wniosku danymi pracodawcy to formalność jedynie, którą trzeba spełnić, bo tak wymaga regulamin, ale w praktyce wpływy wynagrodzenia na konto w Credit Agricole nie są wymagane. Jaka jest bowiem definicja wpływu na konto? A dla Credit Agricole jest to:
"suma wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek główny Twojego konta w miesiącu kalendarzowym. Gdy sprawdzamy wpływ na konto, nie bierzemy pod uwagę przelewów pomiędzy Twoimi rachunkami. Dotyczy to także przelewów z innych kont, które prowadzimy lub rachunków w innych bankach, jeżeli jesteś ich posiadaczem, współposiadaczem lub pełnisz wobec nich rolę pełnomocnika"

By uzyskać premię, bank oczekuje zapewnienia wpływów przez 3 kolejne miesiące. Pierwszy wpływ na konto musi pojawić się najpóźniej do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego, który przypada po dniu otwarcia konta.

Od wysokości wpływów zależeć będzie wysokość premii jaką otrzymasz od Credit Agricole. A będzie to:
 • premia 200 zł, jeśli wpływy w każdym miesiącu wyniosą co najmniej 3000 zł lub
 • premia 100 zł - ta niższa premia zostanie naliczona, jeśli comiesięczne wpływy będą niższe, ale w każdym miesiącu muszą i tak wynieść co najmniej 1000 zł.

Wpływ oznacza pojawienie się środków w historii konta (nie ma wymogu ich utrzymywania przez jakikolwiek określony czas, więc w każdej chwili część lub całość tych środków możesz wydać, przelać lub wypłacić).

Wypłata premii (100 lub 200 zł w zależności od wysokości wpływów jakie zapewnisz na konto) ma nastąpić do końca miesiąca kalendarzowego po tym miesiącu, w którym pojawi się ostatni wymagany wpływ.
💡 Przykładowo: jeśli umowę zawrzesz w maju, to wpływy będzie należało zapewnić przez 3 miesiące w okresie od maja do lipca lub najpóźniej od czerwca do sierpnia, a premia wpadnie wtedy odpowiednio do 31.08. (jeśli wpływy zaczniesz zapewniać w maju) lub do 30.09.2020 r.

Na koniec dodam jeszcze tylko, że do przeniesienia możesz wskazać dowolne swe konto (a niekoniecznie takie, na które wpływa wynagrodzenie od Twego pracodawcy).

Jeśli powyższe warunki (z przenoszeniem konta i uzupełnianiem danych pracodawcy) Ci nie odpowiadają, to możesz skorzystać z innej premii (II lub III). I oto te alternatywy.

(II) Premia za płatności mobilne i płatności kartą


W przypadku tej premii nie ma potrzeby przenoszenia konta z innego banku, ani podawania danych pracodawcy. Credit Agricole będzie oddawać Ci:
 • 5% za płatności mobilne wykonywane za pomocą Google Pay lub Apple Pay, jak i realizowane BLIKiem i/lub
 • 2% za płatności kartą.

W tej edycji doszedł więc zwrot za płatności kartą (choć procentowy moneyback wynosi wtedy mniej). Do Ciebie należy wybór, w jaki sposób płacić (można trochę nowocześniej, ale można i tradycyjnie "zwykłą" kartą). Płatności można wykonywać w punktach handlowo-usługowych i/lub w Internecie.

Otrzymywanie tych bonusów przewidziane jest przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia, w którym przystąpisz do promocji, a miesięcznie uzyskać można w ten sposób maksymalnie 16,67 zł. By uzyskać zwrot, pamiętaj jednak, by w każdym miesiącu:
 • wykonać co najmniej 3 płatności mobilne lub kartą oraz
 • zapewnić wpływ w wysokości min. 1000 zł (wpływ ten musi spełniać kryteria, o których piszę przy okazji omawiania premii za przeniesienie konta - wytyczne cytuję wyżej; w skrócie chodzi o to, by przelew nie był z Twego konta nawet jeśli byłoby to Twe konto innym banku; aczkolwiek nie oznacza to, że musi być to przelew od pracodawcy - możliwości wszak jest więcej).

Wypłata zwrotu ma następować do końca miesiąca kalendarzowego następującego po każdym miesiącu spełnienia powyższych warunków.

Wykonując płatności mobilne i/lub kartą należy zwrócić uwagę, iż niektóre transakcje nie będą zaliczone do zwrotów, gdyż regulamin promocji przewiduje wykluczenia (kody MCC podawane w nawiasach to kody przypisywane terminalom płatniczym, wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy):
"- kasyna oraz zakłady bukmacherskie i tym podobne (kod MCC 7995), 
- profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska, kod MCC 8999), 
- instytucje finansowe (kod MCC 6012), 
- brokerzy ubezpieczeniowi (kod MCC 6211), 
- przekazy pieniężne w instytucjach finansowych (kod MCC 6051), 
- internetowe przekazy pieniężne (kod MC 4829)"

Ponadto Credit Agricole nie zaliczy:
"- operacji przelewu lub doładowania innych portfeli cyfrowych lub rachunków płatniczych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych takich jak np. Revolut, SkyCash czy PayPal, 
- przelewów na telefon BLIK, 
- wypłat z bankomatów" 

(III) Premia za CAsaver 


Trzecia z możliwości zdobycia premii do 200 zł za konto w Credit Agricole nie wymaga przenoszenia konta, ani wykonywania płatności mobilnych. Wymagane są jednak płatności kartą wydaną do konta, ale na szczęście regulamin promocji nie zawiera wykluczeń, więc w praktyce można płacić za wszystko i wszędzie.
💡 Na początek odpowiedź na krótkie, acz ważne pytanie: co to jest CAsaver? 
To opcja automatycznego oszczędzania, która daje możliwość wybrania jednego z trzech wariantów zaokrągleń kwot, które wydajesz płacąc kartą - do pełnych: 0,50 zł, 1 zł, 5 zł lub 10 zł. Różnicę pomiędzy zaokrągloną kwotą, a tą faktycznie wydaną, bank pobiera z konta osobistego i przelewa na konto oszczędnościowe (Rachunek Oszczędzam)"

Uruchamiając usługę CAsaver, najlepszym wyborem (na potrzeby promocji) wydaje się być zaokrąglenia do największej kwoty, czyli do pełnych 10 zł. Dzięki temu, gdy Twa płatność kartą wyniesie np. 1,19 zł, to bank pobierze z Twego konta 8,81 zł, by przerzucić te środki na Rachunek Oszczędzam. A gdy Twa transakcja wyniesie 5,90 zł, to zaokrąglenie do 10 zł da kwotę 4,10 zł przelaną przez bank z Twego konta osobistego na oszczędnościowe.

Od sumy środków w taki sposób wpłaconych na Rachunku Oszczędzam bank będzie Ci naliczał premię, która wyniesie 50% od tej kwoty. Miesięcznie można w ten sposób uzyskać do 16,67 zł, co w rok da nawet 200 zł (bo właśnie przez 12 miesięcy - od przystąpienia do promocji - ma być naliczana ta premia).

By otrzymać premię CAsaver, w danym miesiącu:
 • wykonaj płatności kartą wydaną do Twego konta na sumę min. 200 zł oraz
 • zapewnij wpływ na konto min. 1000 zł (wpływ ten musi spełniać kryteria, o których piszę przy okazji omawiania premii za przeniesienie konta - wytyczne cytuję wyżej; w skrócie chodzi o to, by przelew nie był z Twego konta nawet jeśli byłoby to Twe konto innym banku; aczkolwiek nie oznacza to, że musi być to przelew od pracodawcy - możliwości wszak jest więcej).

Wypłata premii ma być realizowana na koniec każdego miesiąca. Pamiętaj też, że Credit Agricole przestanie wypłacać tę premię, jeśli w czasie promocji wyłączysz i ponownie włączysz usługę CAsaver lub zmienisz Rachunek Oszczędzam powiązany z CAsaver.


Premia 50 zł dzięki programowi poleceń Credit Agricole


Bank udostępnia program poleceń, w którym płaci 50 zł za otwarcie konta z polecenia oraz (to już dla chętnych) po 50 zł za skuteczne polecenia konta innej osobie.

50 zł za otwarcie konta z polecenia


By uzyskać dodatkową premię 50 zł, podczas składania wniosku o konto w Credit Agricole podaj kod polecenia od osoby posiadającej już konto w tym banku.

By załapać się na tę promocję, konta w Credit Agricole wystarczy nie posiadać w okresie ostatniego roku (regulamin promocji nie precyzuje jednak, czy chodzi o rok poprzedzający start programu poleceń, a więc rok przed 1.04.2020 r. czy może rok przed założeniem konta przez poleconego).


Jak uzyskać i gdzie podać kod polecenia w Credit Agricole? Jeśli nie znasz nikogo, kto obecnie posiada konto w Credit Agricole i mógłby Ci je polecić, to wiarygodny kod polecenia możesz uzyskać ode mnie - wyślij zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego tutaj.

Kod ten należy wpisać/wkleić we wniosku o konto w części wniosku zatytułowanej "POZOSTAŁE OPCJE" - w tym celu zaznacz "Otwieram konto z polecenia", bo dopiero wtedy pojawia się pole do podania kodu:
Gdzie podać kod polecenia we wniosku o konto w Credit Agricole?

Niezbędne jest też wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych (zgód tych nie należy wycofywać w czasie trwania programu poleceń, ani nie wyrażać sprzeciwu), a także zawarcie umowy o bankowość internetową. Po złożeniu wniosku, umowę o konto zawrzeć należy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Zasady uzyskania bonusu 50 zł za otwarcie konta z polecenia 


By uzyskać 50 zł, w każdym z trzech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych od zawarcia umowy należy spełnić jeden z poniższych warunków:
 • wykonać płatności kartą wydaną do konta na sumę min. 300 zł lub 
 • zapewnić wpływy na konto na kwotę min. 1000 zł (i ta druga opcja jest o wiele prostsza, bo idealnie może się pokrywać z warunkami w promocji z premią do 200 zł; przelew ten musi spełniać te same wytyczne, co już wcześniej wymienione, a więc w skrócie: nie może pochodzić z Twego konta). 

Bonus za otwarcie konta z polecenia otrzymasz do 30. dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia powyższych warunków (do tej chwili nie zamykaj konta, ani wypowiadaj umowy o konto).

Do 500 zł za polecenia


Jeśli już posiadasz lub dopiero otworzysz konto w Credit Agricole, to również możesz je polecać. Do programu poleceń można przystąpić za pomocą aplikacji mobilnej, poprzez infolinię lub w placówce banku. W tym celu trzeba jednak wyrazić następujące zgody:
"a. na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z programem poleceń, 
b. na przetwarzanie danych osobowych w celach uczestnictwa w programie, 
c. na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz podać swój numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail,"

Polecający musi również posiadać/zawrzeć umowę bankowości elektronicznej CA24.

Rejestracja w programie poleceń pozwoli Ci uzyskać kod polecenia, który we wniosku podać musi osoba przez Ciebie polecona.

Za skuteczne polecenie bank płaci 50 zł (a maksymalnie można zarobić do 500 zł, bo premie przysługują wyłącznie za 10 skutecznych poleceń). I ten limit liczony jest łącznie w ramach danej edycji programu poleceń (a ta obecna trwa aż do 31.03.2021 r.).

Do momentu otrzymania premii nie należy zamykać konta, ani wypowiadać umowy o to konto czy o dostęp do bankowości elektronicznej.

Rachunek Oszczędzam: 3% na 3 miesiące


Dodatkowym argumentem przemawiającym za skorzystaniem z powyższych promocji konta w Credit Agricole jest także propozycja tego banku dla oszczędzających. Bank oferuje możliwość skorzystania z promocji 3% w skali roku na Rachunku Oszczędzam (czyli na koncie oszczędnościowym). Promocyjne warunki oprocentowania gwarantowane są na 3 miesiące dla kwoty do 20 000 zł.

Promocyjne oprocentowanie w ramach oferty "Na start" w wysokości 3% w skali roku na Rachunku Oszczędzam dotyczy wyłącznie:
"kont dla osób fizycznych otwartych od 1.05.2020 r. (z wyłączeniem Pakietu Depozytowego, Podstawowego Rachunku Płatniczego, Podstawowego Rachunku Płatniczego dla Młodych oraz kont klientów, którzy przed 1.05.2020 r. byli posiadaczami kont dla osób fizycznych w Banku Credit Agricole lub otworzyli kolejne konto w okresie obowiązywania Oferty)."

Promocja oprocentowania na Rachunku Oszczędzam skierowana jest więc w praktyce tylko dla tych, którzy jeszcze konta w Credit Agricole nie posiadali.

Promocyjne oprocentowanie obowiązuje dla Rachunku Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją odsetek, więc ich wypłaty nie należy spodziewać się na koniec każdego miesiąca kalendarzowego (jak to najczęściej bywa w bankach), ale co 3 miesiące.

Które konto w Credit Agricole wybrać?


W promocji założyć można Konto dla Ciebie lub Konto VIP. Na pytanie "które z nich wybrać", podpowiedź dać Ci może poniższa tabela z porównaniem kont:


Konto dla Ciebie
Konto VIP
Opłata za prowadzenie konta
0/7 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
0/30 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 10 000 zł lub średnie miesięczne saldo łącznie na rachunkach prowadzonych w ramach konta wynosi 200 000 zł
Opłata za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej lub mobilnej
0 zł
0 zł
Opłata miesięczna za kartę ze standardowym wizerunkiem
0/9 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
0 zł
bez warunków
Opłata za wznowienie karty (po upływie jej ważności)
10 zł
0 zł
Opłata za wypłaty z bankomatów
0/5 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
Ze wszystkich bankomatów w Polsce bez warunków

Po złożeniu wniosku o konto, gdy skontaktuje się z Tobą konsultant banku, wybrać możesz sposób podpisania umowy. Jeśli zdecydujesz się wtedy na podpisanie umowy w placówce Credit Agricole, pracownikowi tejże placówki pamiętaj zasygnalizować, że wniosek o konto już złożyłeś przez internet, natomiast w oddziale pojawiasz się tylko w celu sfinalizowania tego wniosku (podpisu pod umową).

Przydatne linki:
Przydatne dokumenty:

60 komentarzy:

 1. Czyli dyspozycja do podpisania będzie przy pracowniku poczty, czy jednak w placówce? Świetnie się składa, bo akurat została mi wypłacona premia w BNP, więc można byłoby zamknąć konto.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zależy jaki sposób zawarcia umowy wybierzesz. Albo w placówce albo podasz konsultantowi i przywiezie kurier do podpisania.

   Usuń
  2. mnie pani na infolinii powiedziała, że tylko opcja podpisu w placówce - brak kuriera.

   Usuń
  3. Firma kurierska (nie bank) ze względu na obecną sytuację wstrzymała świadczenie usług dla banku. A jest to firma.... Pocztex. Czyli wszystko jasne!

   Usuń
  4. Podpisanie wniosku wyłącznie w placówce i nie jest to finalizacja wniosku internetowego, a całkiem nowego wniosku. Przerabiałam to 29 kwietnia. Konsultant, który dzwoni informuje o "finalizacji" wniosku w placówce, a na miejscu okazuje się że w systemie nic nie ma. Z banku dzwoniłam na infolinię (znając już opinię pani z okienka) i okazało się, że tak faktycznie jest.

   Usuń
  5. Na infolinii można umówić wizytę w wybranej placówce na konkretną godzinę - w ten sposób omijamy ewentualną kolejkę.

   Usuń
  6. Wygląda na to że ktoś raczej Cię porobił żeby sobie zgarnąć premię za sprzedaż konta. Przerabiałem to. Z żoną składaliśmy wnioski przez internet. Ona p-wsza by mnie polecić. Poszła do oddziału, szybko podpisała umowę do wysłanego wcześniej wniosku. Ja poszedłem później. Paniusia z okienka o wszystkie dane mnie pytała. Ale o kod polecenia nie raczyła. Przyszedł czas premii i żona dostała 50 zł ale nic więcej za polecenie mnie. Ja byłem bez 50 zł. Musieliśmy pisać reklamacje i 2 m-ce dłużej trzymać konta.

   Usuń
 2. czy jak podam zaklad pracy do wynagrodzenia czy oni wysylaja tam jakies zlecenie zeby przekazywac moje wynagrodzenie na konto?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Teoretycznie tak. Choć wielu Czytelników w poprzednich edycjach pisało, iż z konsultantem bądź pracownikiem placówki dało się wynegocjować zaniesienie samemu ;)

   Usuń
  2. Potwierdzam.

   Usuń
 3. Czy konieczne jest zamówienie karty we wniosku żeby zgarnąć nagrody, w tym promocyjne oprocentowanie na k. oszczędnościowym? Wykorzystam pierwszą opcję, przeniesienie konta.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W przypadku premii za przeniesienie konta wyrabianie karty w praktyce nie jest konieczne, aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że w przypadku Konta dla Ciebie warunek zwolnienia z opłaty za konto jest łączony: trzeba zapewnić wpływ i wykonać 1 płatność (kartą lub BLIKiem), więc obowiązku żadnego nie ubędzie ;) Owszem można płacić tylko BLIKiem, ale jeśli kartę do konta się wyrobi, to zawsze będzie alternatywa ;)

   Usuń
 4. Dzień dobry. Okres 12 miesięcy liczy się od miesiąca złożenia wniosku czy od następnego co za tym idzie jeżeli złożę wniosek w maju czy zwroty już działają czy od czerwca. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zacytuję zapisy z regulaminu:

   "Premię za płatności mobilne i płatności kartą możesz otrzymywać przez 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia, w którym przystąpiłeś do akcji specjalnej"

   "Premię za CAsaver możesz otrzymywać przez 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia, w którym przystąpiłeś do akcji specjalnej"

   Usuń
 5. Ja na stronie banku widzę że 3 proc. jest do 30k i na 4 mies. A tu mowa o 20k i 3 mies. Gdzie jest prawidłowo?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na stronie banku ktoś nie nadążył za zmianami (dziś dzień wolny). Ale od 1.05. obowiązuje nowa tabela oprocentowania i tam właśnie jest mowa o 3 mies. oraz kwocie maksymalnej 20 tys. zł.

   Usuń
  2. A propos konta oszczędnościowego - jak z niego wycofać te 20. tys., skoro maksymalny limit transakcyjny w CA24 wynosi 2000 (dwa tysiące!) i nie można go podwyższyć, bo jest to maksymalny limit dzienny? Próbowałam z innych powodów zwiększyć ten limit do 3 tys. i niestety nie było to możliwe.

   Usuń
 6. Przy składaniu wniosku o konto nie było nigdzie pola do wpisania danych pracodawcy. Czy mimo tego uda się skorzystać z promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak. Polecam lekturę wpisów na poprzednich wielu edycjach ich promek.

   Usuń
 7. Czy podanie danych pracodawcy we wniosku automatycznie spowoduje że pracodawca przelewał będzie wynagrodzenie na konto w credit agricole?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Poważny pracodawca wyrzuci to do kosza, gdyż tylko pracownik może wydać prawnie wiążącą dyspozycję przelewu swojego wynagrodzenia.

   Usuń
  2. To już zależy czy twój pracodawca takie coś będzie honorować. No i samemu można mu zgłosić by tego nie robił jak nie chcesz.

   Usuń
 8. Dzień dobry. Chcę założyć konto z przeniesieniem innego konta przez aplikację. Rozumiem, że kod polecenia podam w czasie składania wniosku, a jak się ma sprawa z dyspozycją zamknięcia innego konta i danymi pracodawcy? Napisane jest, by złożyć wzór podpisu.., czyli te formalności trzeba już załatwiać w banku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z tego tu pisano to w aplikacji nie da się podać kodu więc bez sensu bo 50 zł odpada.

   Usuń
 9. A konto oszczędnościowe to jest na 0 procent

  OdpowiedzUsuń
 10. Dzień dobry. Chcę założyć konto z przeniesieniem innego konta przez aplikację. Rozumiem, że kod polecenia podam w czasie składania wniosku, a jak się ma sprawa z dyspozycją zamknięcia innego konta i danymi pracodawcy? Napisane jest, by złożyć wzór podpisu.., czyli te formalności trzeba już załatwiać w banku?

  OdpowiedzUsuń
 11. Co jeśli nie pracuję? Co mam podać?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Podajesz dane np znajomego który prowadzi DG. I załatwione.

   Usuń
  2. Przerabiane już przez wielu. Udział w tych promocjach biorą też bezrobotni i niepracujący studenci.

   Usuń
 12. Odnośnie przeniesienia konta z Pekao gdzie było założone biometrycznie - czy będzie i tak konieczna wizyta w placówce?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Musi być wzór podpisu w banu z którego konto będzie przenoszone.

   Usuń
 13. no tak ale np jak bylo zalozne online bez podpisywania tylko poprzez przelew 1 zl?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. @Anonimowy 6 maja 2020 19:45
   To idziesz do takiego banku i składasz wzór podpisu. Potem wracasz do Credit-towców i takim samy wzorem podpisu załatwiasz temat. Inaczej nic z tego nie będzie.

   Usuń
  2. Szkoda czasu na takie zabiegi. Ostatnio podszedłem pod Pekao z myślą zamknięcia konta po promocji ale gdy zobaczyłem sznurek osób i brak ruchu w ciągu 20 minut to zrezygnowałem.

   Usuń
 14. Czy przelew może być z konta innego członka rodziny (męża lub żony)? I czy aby dostać bonus z polecenia, wystarczy dokonać przelewu na konto w wysokości 3000 zł, czy trzeba wpłacać 4000 zł?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na pierwsze pytanie odpowiedź brzmi: tak. Co do drugiej kwestii, to wystarczy wpływ(y) na sumę min. 3000 zł (załatwi jedno i drugie).

   Usuń
  2. Dziękuję, chyba się skuszę.

   Usuń
 15. Czy ktoś potwierdzi, że umowę można zawrzeć tylko w oddziale? Nie ma opcji dostarczenia jej przez kuriera?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Potwierdzam, przerabiałam na koniec kwietnia.

   Usuń
 16. Mam jakieś konto do przeniesienia, ale jestem już klientem credit. Nie brałam udziału w promocji z przeniesieniem konta. Czy mogę załozyć z inna osobą rachunek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak masz konto w CA to nie. Bo musisz nie mieć od 1.04.2018

   Usuń
 17. Link w artykule do otwarcia konta nie działa. Z kolei na stronie banku nie widzę żadnego formularza. Bank odsyła do aplikacji lub bezpośrednio do placówki. Czy zatem coś zmieniło się jeśli chodzi o składanie wniosku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Działa. Przed chwilą złożyłam wniosek.

   Usuń
 18. Co polecicie zrobić jeśli obecnie nie pracuję, nie mam znajomego z działalnością gospodarczą, żadne zasiłki, świadczenia itp też mi nie przysługują co podać w miejscu na informacje o pracodawcy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nikt tych danych nie weryfikuje więc możesz podać co chcesz. Trochę kreatywności (np. mundurówka od razu niszczy takie pisemka z banków).

   Usuń
 19. Gdzie w aplikacji można wybrać opcję wyboru premii? Mogłam wybrać tylko rodzaj konta, po weryfikacji danych wyświetla się tylko opcja podpisania umowy. Znaczy, nie ma już premii?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zakładając konto w aplikacji automatycznie przystępujesz do opcji 2 - premia za płatności mobilne. Nie ma możliwości wybrania opcji 1 i 2.

   Usuń
  2. Ach, czyli promocja nie dla mnie. Dzięki.

   Usuń
 20. Czy coś się zmieniło w zasadach promocji? Link do wniosku nie działa, na stronach banku nie ma możliwości założenia konta inaczej niż przez aplikację. A z aplikacji nie da się założyć konta z opcją I (przeniesienie konta).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mam ten sam problem, może wycofali już tą promocję ale musiałby ktoś to nam potwierdzić.

   Usuń
 21. @Złotówa co z tą promocją teraz? Działa jeszcze czy nie? Się tylko dowiedziałem, że niby teraz 150zł premii, ale czy to potwierdzone, bo jak powyżej piszą jest problem z linkiem.

  OdpowiedzUsuń
 22. Mam tak samo jak wyżej. Chciałam założyć konto i link nie działa.

  OdpowiedzUsuń
 23. Też próbowałam skorzystać z linka i niestety nie działa. A promocja niby do 30.06... Złotówa daj proszę znać, czy jeszcze mamy się łudzić, że zarobimy? :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A czy działa jeszcze opcja z poleceniem? Bo widzę jedynie - otwórz konto przez aplikację i w placówce banku... Czy wtedy da się wpisać kod polecający? Z tego co czytałam w poprzednich komentarzach, to niestety NIE :(

   Usuń
 24. Czy ktos skorzystał z opcji casaver ..jak to wygląda w praktyce..czy to się sumuje z każdej operacji?jeżeli będę płacił 4,10 to już mam 2,50 zwrotu? Bo to aż za milutko wygląda.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale dlaczego 2,50 zł? 0,90 zł jeśli wybierzesz zaokrąglenie do 5 zł albo 5,90 jak do 10 zł. I wtedy premia wynosi 0,45 albo 2,95 zł.

   Usuń
 25. chodziło mi o opcję z zaokrągleniem do 10 zł.A czy te pieniądze trzeba trzymać na KO czy można nimi obracać.

  OdpowiedzUsuń
 26. czy ktoś dostał premię??

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...