Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Premia 200 zł + 3% na koncie oszczędnościowym dla otwierających konto osobiste w Credit Agricole

720 zł od mBanku650 zł od VeloBanku ⭐ 600 zł od: Millennium i BNP Paribas ⭐ 500 zł od: ING i Santandera900 zł od Citi

6.07.2020

Premia 200 zł + 3% na koncie oszczędnościowym dla otwierających konto osobiste w Credit Agricole

Credit Agricole udostępnił nową edycję promocji swych kont osobistych.

Premia 200 zł + 2,5% dla oszczędności za konto w Credit Agricole
Do wzięcia czeka premia pieniężna do 200 zł. A dodatkową zachętą dla oszczędzających jest stawka oprocentowania dziś już bardzo rzadko spotykana.

[Promocja zakończona]

Prześwietlenia promocji konta w Credit Agricole należą do najdłuższych wpisów na blogu. Na szczęście nie chodzi tu jednak o poziom skomplikowania zasad promocji, ale o to, że bank daje klientowi możliwość wyboru premii o jaką będzie się ubiegał. O ile propozycje są aż trzy (i samodzielnie wybrać można jedną, najbardziej dopasowaną do swych możliwości), to wszystkie wiodą do premii w tej samej wysokości: do 200 zł.

W praktyce więc, jeśli wybierzesz konkretną premię dla siebie (jedną z trzech), to pozostałe należy wykreślić ze swej pamięci i wystarczy skupić się na tej jednej.

Premia 200 zł w promocji "Korzyści dla Ciebie 2020 III"


Dla kogo promocja? Udział wziąć może osoba pełnoletnia, która nie korzystała z promocji Credit Agricole polegającej na przyznaniu premii za przeniesienie konta z innego banku lub nie była posiadaczem konta w Credit Agricole po 1.04.2018 r.

Zasady promocji. By wziąć udział w akcji "Korzyści dla Ciebie 2020 III":
 • najpóźniej do 31.08.2020 r. zawrzyj z bankiem umowę o konto.

Już na etapie składania wniosku o konto będziesz mieć możliwość wskazania premii, która najbardziej Ci odpowiada. A może to być:
 • (I) premia za przeniesienie konta lub
 • (II) premia za płatności mobilne i płatności kartą, lub
 • (III) premia za CAsaver.

Bez względu na to, na którą premię się zdecydujesz (I, II lub III), to w tej promocji maksymalnie zgarnąć da się 200 zł. Niżej znajdziesz szczegóły każdej z premii.

(I) Premia za przeniesienie konta


By zdobyć tę premię, należy upoważnić Credit Agricole do przeniesienia (czyli w praktyce do zamknięcia) swego konta z innego banku. Tę dyspozycję można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy o konto w Credit Agricole. Pamiętaj przy tym, by tę dyspozycję podpisać zgodnie ze wzorem swego podpisu w banku, z którego konto ma być przeniesione.

Ponadto w takim wniosku z upoważnieniem do przeniesienia konta podać należy nazwę i adres instytucji, od której dostajesz wynagrodzenie (przez które bank rozumie środki "z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, zasiłku lub stypendium, a także innych stałych świadczeń o podobnym charakterze"). Ale tutaj od razu ważne objaśnienie: wypełnienie wniosku danymi pracodawcy to formalność jedynie, którą trzeba spełnić, bo tak wymaga regulamin, ale w praktyce wpływy wynagrodzenia na konto w Credit Agricole nie są wymagane.

 Jaka jest bowiem definicja wpływu na konto? Dla Credit Agricole jest to:
"suma wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek główny Twojego konta w miesiącu kalendarzowym. Gdy sprawdzamy wpływ na konto, nie bierzemy pod uwagę przelewów pomiędzy Twoimi rachunkami. Dotyczy to także przelewów z innych kont, które prowadzimy lub rachunków w innych bankach, jeżeli jesteś ich posiadaczem, współposiadaczem lub pełnisz wobec nich rolę pełnomocnika"

Wpływy należy zapewnić przez 3 kolejne miesiące, przy czym pierwszy wpływ na konto musi nastąpić najpóźniej do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu otwarcia konta.

Wysokość premii jaką otrzymasz od Credit Agricole będzie zależeć od wysokości wpływów jakie zapewnisz na konto. I tak może to być:
 • premia 200 zł, jeśli wpływy w każdym miesiącu wyniosą co najmniej 3000 zł lub
 • premia 100 zł - ta niższa premia zostanie naliczona, jeśli comiesięczne wpływy będą niższe, ale w każdym miesiącu muszą i tak wynieść co najmniej 1000 zł.

Wpływ oznacza pojawienie się środków w historii konta (nie ma wymogu ich utrzymywania przez jakikolwiek określony czas, więc w każdej chwili część lub całość tych środków możesz wydać, przelać lub wypłacić).

Wypłata premii (100 lub 200 zł w zależności od wysokości wpływów jakie zapewnisz na konto) ma nastąpić do końca miesiąca kalendarzowego po tym miesiącu, w którym pojawi się ostatni wymagany wpływ.
💡 Przykładowo: jeśli umowę zawrzesz w lipcu, to wpływy będzie należało zapewnić przez 3 miesiące w okresie od lipca do września lub najpóźniej od sierpnia do października, a premia wpadnie wtedy odpowiednio do 31.10. (jeśli wpływy zaczniesz zapewniać w lipcu) lub do 30.11.2020 r.

Na koniec dodam jeszcze tylko, że do przeniesienia możesz wskazać dowolne swe konto (a niekoniecznie takie, na które wpływa wynagrodzenie od Twego pracodawcy).

Jeśli powyższe warunki (z przenoszeniem konta i uzupełnianiem danych pracodawcy) Ci nie odpowiadają, to możesz skorzystać z innej premii (II lub III). I oto te alternatywy.

(II) Premia za płatności mobilne i płatności kartą


W przypadku tej premii nie ma potrzeby przenoszenia konta z innego banku, ani podawania danych pracodawcy. Credit Agricole będzie oddawać Ci:
 • 5% za płatności mobilne wykonywane za pomocą Google Pay lub Apple Pay w punktach handlowo-usługowych lub BLIKiem i/lub
 • 2% za płatności kartą (można je wykonywać w punktach handlowo-usługowych i/lub w Internecie).

Otrzymywanie zwrotów przewidziane jest przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia, w którym przystąpisz do promocji, a miesięcznie uzyskać można w ten sposób maksymalnie 16,67 zł. By uzyskać zwrot, pamiętaj jednak, by w każdym miesiącu:
 • wykonać co najmniej 3 płatności mobilne lub kartą oraz
 • zapewnić wpływ w wysokości min. 1000 zł (wpływ ten musi spełniać kryteria, o których piszę przy okazji omawiania premii za przeniesienie konta - wytyczne cytuję wyżej; w skrócie chodzi o to, by przelew nie był z Twego konta nawet jeśli byłoby to Twe konto innym banku; aczkolwiek nie oznacza to, że musi być to przelew od pracodawcy - możliwości wszak jest więcej).

Wypłata zwrotu ma następować do końca miesiąca kalendarzowego następującego po każdym miesiącu spełnienia powyższych warunków.

Wykonując płatności na potrzeby promocji, trzeba zwrócić uwagę, iż niektóre transakcje nie będą zaliczone do zwrotów, gdyż regulamin promocji przewiduje wykluczenia (kody MCC podawane w nawiasach to kody przypisywane terminalom płatniczym, wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy):
"- kasyna oraz zakłady bukmacherskie i tym podobne (kod MCC 7995), 
- profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska, kod MCC 8999), 
- instytucje finansowe (kod MCC 6012), 
- brokerzy ubezpieczeniowi (kod MCC 6211), 
- przekazy pieniężne w instytucjach finansowych (kod MCC 6051), 
- internetowe przekazy pieniężne (kod MC 4829)"

Ponadto Credit Agricole nie zaliczy:
"- operacji przelewu lub doładowania innych portfeli cyfrowych lub rachunków płatniczych za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemów płatności internetowych takich jak np. Revolut, SkyCash czy PayPal, 
- przelewów na telefon BLIK, 
- wypłat z bankomatów" 

(III) Premia za CAsaver 


Trzecia z możliwości zdobycia premii do 200 zł za konto w Credit Agricole nie wymaga przenoszenia konta, ani wykonywania płatności mobilnych. Wymagane są jednak płatności kartą wydaną do konta, ale na szczęście regulamin promocji nie zawiera wykluczeń, więc w praktyce można płacić za wszystko i wszędzie.
💡 Na początek odpowiedź na krótkie, ale istotne pytanie: co to jest CAsaver? 
To opcja automatycznego oszczędzania, która daje możliwość wybrania jednego z trzech wariantów zaokrągleń kwot, które wydajesz płacąc kartą - do pełnych: 0,50 zł, 1 zł, 5 zł lub 10 zł. Różnicę pomiędzy zaokrągloną kwotą, a tą faktycznie wydaną, bank pobiera z konta osobistego i przelewa na konto oszczędnościowe (Rachunek Oszczędzam)"

Uruchamiając usługę CAsaver, najlepszym wyborem (na potrzeby promocji) wydaje się być zaokrąglenia do największej kwoty, czyli do pełnych 10 zł. Dzięki temu, gdy Twa płatność kartą wyniesie np. 1,19 zł, to bank pobierze z Twego konta 8,81 zł, by przerzucić te środki na Rachunek Oszczędzam. A gdy Twa transakcja wyniesie 5,90 zł, to zaokrąglenie do 10 zł da kwotę 4,10 zł przelaną przez bank z Twego konta osobistego na oszczędnościowe.

Od sumy środków w taki sposób wpłaconych na Rachunku Oszczędzam bank będzie Ci naliczał premię, która wyniesie 50% od tej kwoty. Miesięcznie można w ten sposób uzyskać do 16,67 zł, co w rok da nawet 200 zł (bo właśnie przez 12 miesięcy - od przystąpienia do promocji - ma być naliczana ta premia).

By otrzymać premię CAsaver, w danym miesiącu:
 • wykonaj płatności kartą wydaną do Twego konta na sumę min. 200 zł oraz
 • zapewnij wpływ na konto min. 1000 zł (wpływ ten musi spełniać kryteria, o których piszę przy okazji omawiania premii za przeniesienie konta - wytyczne cytuję wyżej; w skrócie chodzi o to, by przelew nie był z Twego konta nawet jeśli byłoby to Twe konto innym banku; aczkolwiek nie oznacza to, że musi być to przelew od pracodawcy - możliwości wszak jest więcej).

Wypłata premii ma być realizowana na koniec każdego miesiąca. Pamiętaj też, że Credit Agricole przestanie wypłacać tę premię, jeśli w czasie promocji wyłączysz i ponownie włączysz usługę CAsaver lub zmienisz Rachunek Oszczędzam powiązany z CAsaver.


Rachunek Oszczędzam: 2,5% 3% (po zmianie od 21.08.) na 3 miesiące


Argumentem przemawiającym za skorzystaniem z powyższych promocji konta w Credit Agricole może być również propozycja tego banku dla oszczędzających. Rachunek Oszczędzam daje 2,5% 3% w skali roku na 3 miesiące (licząc od otwarcia konta) dla kwoty do 20 000 zł.

Oprocentowanie w ramach oferty "Na start" w wysokości 2,5% 3% w skali roku na Rachunku Oszczędzam w praktyce dotyczy wyłącznie nowych klientów (którzy jeszcze nigdy nie mieli tu konta), gdyż promocja przygotowana jest:
"dla osób fizycznych otwartych od 1.07.2020 r. (z wyłączeniem Pakietu Depozytowego, Podstawowego Rachunku Płatniczego, Podstawowego Rachunku Płatniczego dla Młodych oraz kont klientów, którzy przed 1.07.2020 r. byli posiadaczami kont dla osób fizycznych w Banku Credit Agricole lub otworzyli kolejne konto w okresie obowiązywania Oferty"
"Oferta specjalna „Na start” dotyczy nowo otwartego Konta dla Ciebie, Konta dla Ciebie VIP, Konta dla Ciebie MOVE!, lub Konta dla Ciebie GO! od dnia 21.08.2020 r., z wyłączeniem kont klientów, którzy po 1.04.2018 r. byli już posiadaczami kont dla osób fizycznych w banku Credit Agricole 
Aby skorzystać ww. Oferty, Posiadacz konta musi dodatkowo wyrazić zgody marketingowe, które oznaczają łącznie: a) zgodę na otrzymywanie ofert mailingowych Banku po wygaśnięciu umowy konta, b) zgodę na otrzymywanie ofert mailingowych Banku: elektronicznie (za pomocą e-mail i SMS) oraz telefonicznie, c) zgodę na przesyłanie przez Bank informacji dotyczących umów na podany przez posiadacza konta adres e-mail." 

Promocyjne oprocentowanie obowiązuje dla Rachunku Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją odsetek, więc ich wypłaty nie należy spodziewać się na koniec każdego miesiąca kalendarzowego (jak to zazwyczaj bywa w bankach), ale co 3 miesiące.


Czy da się zarobić więcej?


To już kolejna edycja promocji konta w Credit Agricole. O ile jednak wcześniej bank pozwalał łączyć promocję z programem poleceń (dzięki czemu osoba polecona - tj. otwierająca konto - zyskiwała dodatkowe 50 zł), to teraz w regulaminie akcji "Korzyści dla Ciebie 2020 III" znalazły się następujące zapisy:
"Jeśli przystąpisz do akcji specjalnej, nie możesz łączyć jej z innymi promocjami, które dotyczą otwarcia konta, jakie organizujemy w tym samym czasie. (...) 
Jeśli przystąpisz do akcji specjalnej, a jesteś osobą poleconą, nie otrzymasz premii dla poleconego w „Programie Poleceń IV”. Możesz jednak polecać konto innym klientom i korzystać z premii dla polecającego"

Które konto w Credit Agricole wybrać?


W promocji założyć można Konto dla Ciebie lub Konto VIP. W wyborze odpowiedniej opcji dla siebie może Ci pomóc poniższa tabela:


Konto dla Ciebie
Konto VIP
Opłata za prowadzenie konta
0/7 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
0/30 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 10 000 zł lub średnie miesięczne saldo łącznie na rachunkach prowadzonych w ramach konta wynosi 200 000 zł
Opłata za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej lub mobilnej
0 zł
0 zł
Opłata miesięczna za kartę ze standardowym wizerunkiem
0/9 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
0 zł
bez warunków
Opłata za wznowienie karty (po upływie jej ważności)
10 zł
0 zł
Opłata za wypłaty z bankomatów
0/5 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
Ze wszystkich bankomatów w Polsce bez warunków

Po złożeniu wniosku o konto, gdy skontaktuje się z Tobą konsultant banku, wybrać możesz sposób podpisania umowy. Jeśli zdecydujesz się wtedy na podpisanie umowy w placówce Credit Agricole, pracownikowi tejże placówki pamiętaj zasygnalizować, że wniosek o konto już złożyłeś przez internet, natomiast w oddziale pojawiasz się tylko w celu sfinalizowania tego wniosku (podpisu pod umową).Przydatne dokumenty:

96 komentarzy:

 1. Gdyby nie ta karencja, to otwierałbym u nich konto już 4. raz :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety obecnie ta sama osoba nie można już przenosić konta w nieskończoność :)

   Usuń
 2. Błędny link do promocji, pojawia się komunikat: "Nie znaleziono bloga".

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przed chwilą sprawdziłem - u mnie działa. Być może to było coś chwilowego?? (choć przyznam, że dziwna to treść komunikatu).

   Jeśli sytuacja się powtórzy, to proszę o wiadomość (kontakt@bankobranie.pl).

   Usuń
 3. W ramach przeniesienia można zamknąć dowolne konto? Czy tylko z jakiś banków?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na końcu artykułu Złotówa dał link do listy banków.

   Usuń
  2. W ocenie możliwości przeniesienia konta może pomóc wykaz zamieszczony na końcu tego artykułu: "lista banków uczestniczących w procesie przenoszenia rachunków"
   https://drive.google.com/file/d/1A6CwMNE6A6yYOYTGZk7Zue_6a9I343Ze/view

   Usuń
 4. Witam,
  Mam pytanie odnośnie opcji nr 1. Czy dobrze rozumiem, że w tym wariancie można wykonać przelew z konta na przykład żony i warunki promocji będą spełnione?
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, sprawdzone w praktyce :)

   Usuń
  2. Warunku wymaganego promocją nie spełnia tylko przelew z WŁASNEGO rachunku w innym banku.

   Usuń
 5. Czy można założyć konto i wziąć udział w promocji bez wizyty w placówce?

  OdpowiedzUsuń
 6. Mam pytanie. Czy można zrobić tak,żeby teraz założyć konto w jakimś banku, a następnie założyć konto w Credit Agricole i "zgarnąć" promocję za przeniesienie konta.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można. Ale zamiast w takim banku tracić karencję to załóż drugie w banku gdzie masz już konto i je zamknij.

   Usuń
  2. Polecam jakiś BS - sam tak robię :)

   Usuń
 7. Czy zamiast przelewu na 3000 zł można te pieniądze wpłacić w bankomacie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cytat z powyższego opisu promki: "suma wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek główny Twojego konta w miesiącu kalendarzowym".

   Usuń
 8. Mam pytanie odnośnie przeniesienia konta. Czy można przenieść konto z Pekao SA które zakladalam na selfie? Pytam bo tam nie ma wzoru podpisu...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Złotówa pod opisem promki zamieścił link do listy banków biorących udział w takiej zabawie :)

   Usuń
  2. Tak widziałam jest tam pko sa ale chodzi mi o zapis "Pamiętaj przy tym, by tę dyspozycję podpisać zgodnie ze wzorem swego podpisu w banku, z którego konto ma być przeniesione."

   Usuń
  3. Wzór podpisu można zawsze złożyć w oddziale Pekao, choć później trzeba to odchorować :)

   Usuń
  4. Albo niedowidzę, albo nie ma na liście Pekao S.A. A też chciałam stamtąd przenieść i też zastanawiałam się, jak ze wzorem podpisu, skoro konto na selfie

   Usuń
  5. Jest: 124 - Bank Polska Kasa Opieki S.A. Czyli właśnie Pekao.

   Usuń
  6. Obecnie nie ma banku działającego w Polsce, który by nie uczestniczył w programie przenoszenia kont - to wymóg odgórny KNF.

   Usuń
  7. Wzór podpisu jest składany podczas pierwszej wizyty w wybranym Oddziale banku.

   Usuń
  8. Nigdy nie zapomnę jak następnego dnia po przytuleniu premii podczas składania dyspozycji zamknięcia konta przecinali mi w oddziale kartę nożyczkami - bezcenne!

   For everything else is MasterCard :)

   Usuń
 9. Czyli teraz 50 zł z polecenia dostanie tylko ten kto poleci? dobrze rozumiem?

  OdpowiedzUsuń
 10. Warunek na udział w promocji z przeniesieniem konta nie ma żadnego warunku na datę? Czyli jak przeniosłam na początku 2018 to i tak się nie łapie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cytat z opisu promki: "Udział wziąć może osoba pełnoletnia, która NIE KORZYSTAŁA z promocji Credit Agricole polegającej na przyznaniu premii za przeniesienie konta z innego banku lub nie była posiadaczem konta w Credit Agricole po 1.04.2018 r."

   Usuń
 11. Przed chwilą otwierałam to konto. Nie ma konieczności wizyty w oddziale, kurier może przywieźć dokumenty do domu. A co najciekawsze (dopytałam podczas rejestrowanej rozmowy kilka razy), że oprocentowanie na rachunku Oszczędzam przez 3 miesiące od otwarcia wynosi 3%. Pan się zarzekał, że tak jest. Aha, i nie ma konieczności podania danych pracodawcy do przeniesienia konta w przypadku korzystania z opcji premia za przeniesienia konta.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nigdy nie było konieczności podawania danych pracodawcy w licznych edycjach promki z przeniesieniem konta - przenosiłem razem z rodziną 3 razy :)

   Usuń
  2. @Basia, od 1.07.2020 r. zmieniła się tabela oprocentowania i obowiązuje stawka 2,5% przy takich warunkach jak opisuję w prześwietleniu promocji. Do tej tabeli linkuję na końcu wpisu.

   @Anonimowy, zgodnie z regulaminem wymóg był i niezmiennie jest. Ale jak wynika z relacji Czytelników, w praktyce różnie z tym bywa, bo pracownicy mają do tego tematu różne podejście.

   Usuń
  3. Jeśli chodzi o oprocentowanie rachunku Oszczędzam to widzę na stronie promocji i w tabeli oprocentowania, że jest 2,5%. Stąd moje zdziwienie, że konsultant w rozmowie zapewniał 3%. Poprosiłam o jakieś pisemne potwierdzenie. Zobaczymy co zrobią. Podczas rozmowy doradca pytał czy chcę przenieść wynagrodzenie. Nie jest to związane z uzyskaniem bonusu.

   Usuń
  4. @Mr. Złotówa, 8 lipca 2020, 21:20

   Brałem udział wraz ze swoja rodzina w tej zabawie z przenoszeniem kont aż 3 razy i nigdy nikogo nie pytano o pracodawcę. Wystarczyło zapewnić pracownika banku, że zostanie to zrobione osobiście i to wszystko. W naszym mieście tam są wciąż zatrudnieni ludzie jeszcze z czasów Lukasa :)

   Usuń
  5. u mnie zawsze kończyło się to reklamacją (na szczęście za każdym razem uznaną)

   Usuń
 12. Odpowiedzi
  1. Rejestracja działa cały czas poprzez właściwą stronę promocji.

   Usuń
  2. Obecnie link działa. Jeśli sytuacja się powtórzy, bardzo proszę o informację (kontakt@bankobranie.pl).

   Usuń
 13. Nie mozna wejść na stronę promocji ukazuje się napis Przepraszamy produkt chwilowo niedostępny

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. U mnie wszystko ok. Właśnie złożyłam wniosek.

   Usuń
 14. nie dział, pisze ze niedostępne :(

  OdpowiedzUsuń
 15. Nie mozna wejsc na stronę promocji, czy ktoś coś poradzi ?

  OdpowiedzUsuń
 16. @Unknown 9 lipca 2020 15:31
  @Anonimowy 9 lipca 2020 15:33
  @Anonimowy 9 lipca 2020 16:31

  Już napisałem powyżej: "Rejestracja działa cały czas poprzez właściwą stronę promocji."

  https://i.imgur.com/zabd9CN.png

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W chwili obecnej link działa.

   PS. Przepraszam za brak wcześniejszej moderacji komentarza (wpadł do spamu - najpewniej z powodu linka).

   Usuń
 17. Przelew może być robiony z konta męża Credit Agricole? Czy musi być z innego banku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. O ile nie jesteś współposiadaczką konta (z mężem), ani nie masz pełnomocnictwa do konta męża, to nie widzę przeciwwskazań.

   Usuń
 18. Jeśli wybiorę wariant I i finalizację sprawy przez kuriera to formularz o przeniesienie konta z innego banku przyjdzie razem z dokumentami, które ten kurier dostarczy? Czy jakoś inaczej w ciągu tych 7 dni od założenia będę musiał złożyć dyspozycję - wizyta w banku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, wszystko przywiezie kurier.

   Usuń
  2. W oddziale składa się tylko dyspozycję zamknięcia konta po przytuleniu premii.

   Usuń
 19. dzisiaj założyłam konto w Agricole. gdzie mogę znaleźć kod polecenia i kiedy mogę polecić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Po rejestracji w programie poleceń zostanie przyznany kod.

   Usuń
 20. dodam, że założyłam wariant I

  OdpowiedzUsuń
 21. W liście banków uczestniczących w promocji są jeszcze banki BZWBK... Czy jeśli mam konto w Santanderze, to będzie się liczyć?

  OdpowiedzUsuń
 22. co zrobić, jeśli nie można otworzyć stronę, aby założyć konto(strona niedostępna). Na wszystkich przeglądarkach to samo.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To jedynie przedsmak tego co czeka ich klientów w przyszłości :)

   Usuń
 23. Czy konieczne jest wybieranie karty do konta w przypadku przenoszenia rachunku ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie. Jednakże warto zaznaczyć, że opłata za 'prowadzenie' konta w wysokości 7 zł nie jest pobierana, jeśli w poprzednim m-cu zapewniłeś wpływ 1 tys. zł oraz wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.

   Usuń
 24. Interesuje mnie pierwszy wariant z przeniesieniem konta. Rozumiem że umowę mogę podpisać u kuriera ale dokumenty o przeniesienie muszę złożyć w banku czy też mogę je dac kurierowi?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też można kurierowi. Jak zadzwoni konsultant po złożeniu wniosku to mu powiesz jak wolisz.

   Usuń
 25. Czy trzeba podawać prawdziwe dane pracodawcy ? Bank będzie wysyłał jakiś list z prosba o przekazywanie wynagrodzenia ? Nie chce przekazywać wynagrodzenia do CA.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Znajomego z dział. gosp.

   Usuń
  2. Ja podałem pracodawcę ale w kadrach zastrzegłem, że nie mają zmieniać.

   Usuń
 26. Dziś podczas zakładania konta na infolinii powiadomiono mnie że wpłata 3000 zł musi pochodzić od pracodawcy którego się wypełniło na formularzu powiadamiania o zmianie rachunku. Prawdopodobnie coś się zmieniło w zasadach regulaminu albo im nie zależy na nowych klientach

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nic się nie zmieniło, a tylko w błąd wprowadził cię konsultant.

   Usuń
  2. Też mi tak mówili, ale posłuchałem się tego co tutaj pisano i dostałem premię.

   Usuń
 27. A co w takiej sytuacji? Dostalam takiego smsa z CA ."Informujemy, ze wniosek nr xxx nie zostal przyjety do realizacji przez bank przekazujacy. Prosimy o kontakt z bankiem przekazujacym." Z ktorym bankiem sie najpierw kontaktowac? Czy da sie złożyć 2 wniosek o przeniesienie? Mial ktos tak ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Spróbuj z CA. Może powiedzą ci jaki jest powód. U mnie chodziło o adres. Zaktualizowałem go w banku w którym miałem mieć konto zamknięte i wtedy CA wysłał wniosek raz jeszcze.

   Usuń
  2. Poszedłem do CA i okazało się że problemem wg banku przekazującego (BNP) było to ze konto do przeniesienia było wspólne a na wniosku był tylko jeden podpis. Oczywiście nie jest to prawda bo konto w BNP było założone przez Żone promocji za którą dostawał osie szybkie 100zł. Dostaliśmy informacje w placówce CA żeby iść do BNP i zamknąć konto osobiście i czekać 3 miesiące na wypłatę premii za przeniesienie. Jeśli jej nie dostaniemy to przyjść do oddziału i pisać reklamacje. Mam nadzieje ze taka forma jest dopuszczalna i kwalifikuje się do otrzymania nagrody :)

   Usuń
 28. Czy, aby otrzymać premię za polecenie, polecony i polecający muszą spełniać jakieś dodatkowe warunki?

  OdpowiedzUsuń
 29. "Udział wziąć może osoba pełnoletnia, która nie korzystała z promocji Credit Agricole polegającej na przyznaniu premii za przeniesienie konta z innego banku lub nie była posiadaczem konta w Credit Agricole po 1.04.2018 r."
  Czy jeśli byłem posiadaczem konta po 01.04.2018 ALE nie korzystałem z promocji polegającej na przyznaniu premii za przeniesienie konta do CA z innego banku - to łapię się na promocję? Dodam, że konto w CA zamknąłem w styczniu 2020 poprzez przeniesienie go do innego banku.

  OdpowiedzUsuń
 30. Niestety, mi podczas rozmowy powiedział konsultant, że w promocji liczą się tylko wpływy wynagrodzenia od pracodawcy i czytał mi regulamin.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kogo obchodzi to co sobie czytał konsultant. Ja też lubię poczytać, a przekrój tego co czytam jest bardzo szeroki. Czytam wszystko, nie do wszystkiego wracam. To moja opowieść...
   Wracając jednak do tematu; liczy się tylko regulamin tej promocji a nie to co sobie ktoś może poczytywać, a on tenże regulamin mówi wyraźnie:

   "wpływ na konto - suma wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek główny Twojego konta w miesiącu kalendarzowym. Gdy sprawdzamy wpływ na konto,nie bierzemy pod uwagę przelewów pomiędzy Twoimi rachunkami. Dotyczy to także przelewów z innych kont, które prowadzimy lub rachunków w innych bankach, jeżeli jesteś ich posiadaczem, współposiadaczem lub pełnisz wobec nich rolę pełnomocnika."

   I proszę mi nie serwować tego, co jest określone w tym regulaminie jako definicja wynagrodzenia. Dlaczego? Bo regulamin choć określa czym jest wynagrodzenie, nigdzie - powtarzam, nigdzie - nie wymaga wpływu wynagrodzenia a za to wymaga po prost wpływu na konto.
   Mowa o wynagrodzeniu w regulaminie jest tylko po to, aby ułatwić taki wpływ na konto dając jedną z możliwości spełnienia tego warunku.

   Pamiętać należy tylko o jednym, wpływ nie może być twoim wpływem z jakiegokolwiek konta, którego jesteś właścicielem, współwłaścicielem lub choćby tylko "pełnisz wobec nich rolę pełnomocnika".

   Choć trochę wysiłku aby zajrzeć do tego co podano na tacy i nie zadawać niepotrzebnych pytań pseudo konsultantom, wystarczy aby spełnić warunki niemal każdej promocji.

   Usuń
  2. Potwierdzam to, co pisze przedmówca. A konsultant wprowadza w błąd (co dzieje się nie po raz pierwszy i także w innych bankach), przyjmując najbardziej asekuracyjne podejście w udzielaniu odpowiedzi.

   Wpływy nie muszą być wynagrodzeniem wypłacanym przez pracodawcę. Wynika to z regulaminu, ale też zostało sprawdzone w praktyce (podobne wytyczne obowiązywały już we wcześniejszych edycjach promocji tego banku).

   Usuń
 31. Dobrze rozumiem, że mogę wziąć udział w promocji z przeniesieniem konta jeśli w takiej udziału nie brałam, ale miałam konto w CA (które już jest zamknięte i było założone w innej promocji)?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli nie było przenoszenia to tak.

   Usuń
 32. Dzień dobry.
  Ile czasu zajmuje przenoszenie konta z innego banku do Credit Agricole?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. U mnie zamknęli konto po ok. 3 tyg. (przenosiłem z Santander Banku).

   Usuń
  2. Już po 3 tygodniach? To wręcz ekspresowo!

   Usuń
 33. Można jeszcze założyć konto przez aplikacje.
  Ale to wycina Twoją afiliację Mr. Złotówa ?

  OdpowiedzUsuń
 34. Czy do przeniesienia konta faktycznie musi dojsc? Jak moj bank odrzuci wniosek bo np. podpis się nie zgadza to przecież CA i tak mi założy nowe konto. Ale czy premię wypłaca? Testowaliscie?

  OdpowiedzUsuń
 35. Hej, właśnie chciałam założyć konto w CA z przeniesieniem konta z innego banku, ale nie ma takiej opcji do wyboru. Pozostałe dwie zostały bez zmian. Dodam, że nie robiłam tego z poziomu aplikacji, a normalnie ze strony internetowej na komputerze i telefonie... Wiecie co z tym zrobić?

  OdpowiedzUsuń
 36. We wniosku o konto zaznaczyłem opcję, że sam dostarczę „Zlecenie przekazania wynagrodzenia” do firmy, czy wtedy trzeba dawać jakąś kopię/skan bankowi?

  OdpowiedzUsuń
 37. Witam.

  Czyli jak dobrze rozumiem, aby skorzystać z promocji "wystarczy nie mieć" konta w w Credit Agricole po 1.04.2018 r. - tak? Inne produkty nie przeszkadzają w uczestnictwie w tej promocji?

  U mnie na stronie składania wniosku widnieje tylko opcja II i III.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Udział w promocji może wziąć osoba pełnoletnia, która nie korzystała z promocji Credit Agricole polegającej na przyznaniu premii za przeniesienie konta z innego banku lub nie była posiadaczem konta w Credit Agricole po 1.04.2018 r.

   Usuń
 38. Niespodzianka. Na rachunku Oszczędzam teraz jest 3%!

  OdpowiedzUsuń
 39. podobno regulamin nie zmienił i teraz juz trzeba przenieść wynagrodzenie lub przynajmniej jego cześć do CA z innego banku

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Podobno? To ciekawe :)

   Usuń
  2. Tak, "podobno" to bardzo wiążący zapis. Ważniejszy nawet niż sam regulamin. xD

   Usuń
 40. Klikam link do akcji, klikam otwórz konto i po wybraniu Konto dla Ciebie, w sekcji "Akcja specjalna" tylko premia za CAsaver, albo premia za płatności mobilne i kartą. Poniżej sekcja "Promocja" i tylko "Włącz się do gry o 150zł". Żadnych danych jeszcze nie podałem, konta nigdy tam nie miałem. Co robię nie tak?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wygląda na to że wcześniej zakończyli promocję. Teraz jest nowa ale już bez premii za przeniesienie konta. Słabo.

   Usuń
  2. Dla 3% na oszczędnościowym warto ;)

   Usuń
  3. A jednak nie zakończyli - na stronie CA przy opisie jest info "Z premii za przeniesienie konta możesz skorzystać składając wniosek o przeniesienie konta w placówce bankowej."

   Usuń
  4. Wygląda na to, że mają zamiar podejść bardziej restrykcyjnie do farsy z podawaniem nieistniejących pracodawców jak to masowo miało miejsce w kilku poprzednich edycjach.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Hit powraca: rekordowe 500 zł premii za konto w ING Banku Śląskim

Promocja konta w ING z historycznie rekordową premią ponownie jest dostępna. Jest to więc okazja dla tych, którzy zapomnieli, zastanawiali s...