Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zgarnij Premię do 1700 zł z iKonto Biznes w Alior Banku

720 zł od mBanku700 zł od Citi600 zł od Millennium ⭐ 500 zł od: ING, Santandera i Aliora

1.09.2020

Zgarnij Premię do 1700 zł z iKonto Biznes w Alior Banku

Wystartowała nowa promocja konta firmowego w Alior Banku, a to sprawia, że mamy do czynienia z kumulacją.

Zgarnij Premię do 1700 zł z iKonto Biznes w Alior Banku
Do wzięcia czekają bonusy pieniężne na sumę aż 1700 zł. Część z tej puli to łatwa do wzięcia premia 200 zł na start, a reszta to bonusy, które można zgarniać przez cały rok (np. za przelewy do ZUS lub US czy za płatności kartą).

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje kont firmowych.]

Suma do zgarnięcia jest imponująca, aczkolwiek już na wstępie lojalnie uprzedzę, że realnie (bez szczególnego wysiłku i bez dodatkowych, zbędnych kosztów) uzyskać można mniej. Co nie zmienia faktu, że to ciągle spore pieniądze.

Poniżej znajdziesz prześwietlenie obydwu - łączących się ze sobą - promocji:
 • "Zgarnij Premię z iKonto Biznes Alior Banku – 9 edycja" - to najnowsza promocja z premią 200 zł na start oraz
 • "1500 zł dla firm" - ta propozycja Alior Banku z bonusami, które można zdobywać przez 12 kolejnych miesięcy.

Poniżej znajdziesz prześwietlenie każdej z tych promocji, a także omówienie konta firmowego w Alior Banku.

200 zł w promocji "Zgarnij Premię z iKonto Biznes Alior Banku – 9 edycja" 


Dla kogo promocja? Uczestnikiem może być przedsiębiorca, który dotąd nie posiadał jakiegokolwiek rachunku firmowego w Alior Banku dla danego numeru NIP.

Nagrody. Do wzięcia czeka premia pieniężna 200 zł, która wpłynie na konto założone w promocji.

Zasady promocji. By zgarnąć nagrodę:
 • do 12.10.2020 r. zarejestruj się na stronie promocji i w kolejnym kroku (na tejże stronie) złóż wniosek o iKonto Biznes, wyrażając przy tym zgodę na przekazanie przez bank organizatorowi informacji niezbędnych do zweryfikowania spełnienia warunków i wypłaty premii

  (choć regulamin promocji z premią 200 zł na start nie wymaga wyrabiania karty do konta, to zawnioskowanie o nią jest już konieczne, jeśli chcesz korzystać z bonusów w ramach promocji "1500 zł dla firm" - warunki tej propozycji przedstawiam nieco niżej);
 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku zawrzyj umowę o konto; 
 • w ciągu 60 dni od otwarcia konta zapewnij wpłaty/wpływy o łącznej wartości 500 zł. 

Wypłata premii. O przyznaniu premii 200 zł organizator powiadomi Cię mailem najpóźniej do 1.02.2021 r. Wtedy w ciągu 5 dni roboczych konieczne będzie zalogowanie na stronie promocji w celu uzupełnienia danych do wypłaty premii - będzie trzeba wpisać numer rachunku iKonta Biznes założonego w ramach promocji.

Premia ma być wypłacona w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia przesłania maila informującego o przyznaniu premii. I do tego momentu posiadaj iKonto Biznes.

Bonusy do 1500 zł od Alior Banku


Osoba, która nie posiada i dotąd nie posiadała jakiegokolwiek produktu dla przedsiębiorców w Alior Banku może wziąć udział nie tylko w promocji z premią 200 zł, ale też i w akcji "Do 1500 zł dla firm".

Zasady promocji. Bonusy uzyskasz za wykazanie się określoną aktywnością oraz skorzystanie z wybranych produktów i usług Alior Banku - samodzielnie możesz zadecydować z czego korzystać.

Bonusy zgarniesz pod warunkiem wykonania i rozliczenia w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej 4 płatności kartą wydaną do konta (wymóg nie dotyczy jedynie pierwszego miesiąca udziału w promocji).

Bonusy zdobywać można przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, wliczając do tego miesiąc założenia konta. W każdym z tych miesięcy maksymalnie można uzyskać do 125 zł, co w rok da nawet 1500 zł. Bank zastrzega sobie jednak możliwość zmian regulaminu promocji, więc zmianie mogą też ulec np. bonusy do zgarnięcia lub sposób ich zdobywania.

Biorąc udział w promocji, samodzielnie możesz wybierać warunki do zrealizowana. A każda premiowana aktywność została wyceniona. I tak w każdym miesiącu kalendarzowym bank nalicza następujące bonusy:
- 20 zł za przelew do ZUS lub 20 zł za przelew do US - ten bonus otrzymasz za pierwszy przelew w danym miesiącu (wysokość składki musi wynieść min. 250 zł lub za wykonanie pierwszego przelewu w miesiącu do Urzędu Skarbowego w wysokości min. 500 zł). 
Zarówno przelew do ZUS, jak i do US nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym; 
- 10 zł za przelew SEPA - na ten bonus można liczyć jedynie w przypadku wykonywania przelewów na co najmniej 100 euro; 
25 zł za transakcje kartą otrzymasz, gdy w danym miesiącu wykonasz płatności kartą wydaną do iKonta Biznes na sumę min. 2 000 zł ); 
Wykonując płatności kartą na potrzeby uzyskania tego bonusu, pamiętaj, że do sumy transakcji nie będą zaliczone płatności wykonane w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (to kody wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy): 
"• 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne; 
• 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska); 
• 4111, określający m.in. usługi transportowe, 
• 6012, określający instytucje finansowe; 
• 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, 
• 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, 
• 4829, określający internetowe przekazy pieniężne, 
• 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne" [pisownia oryginalna - przyp. Mr. Złotówa]. 
Lista choć może wydawać się długa, to w praktyce ma na celu wykluczenie jednie takich miejsc, w których można zrobić duży obrót na karcie bez faktycznych zakupów. Swobodnie można za to płacić w sklepach, marketach, na stacjach paliw, w lokalach gastronomicznych itp.
- 10 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku - w praktyce ten bonus nie jest dla każdego, bo przecież nie każdy przedsiębiorca ma potrzebę używania kasy; jeśli jednak bonus ten w Twym przypadku wchodzi w grę, to dodam, że ma on być wpłacany jeśli na konto uczestnika promocji wpłynie "bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł". Najprawdopodobniej chodzi o promocję, którą na blogu opisywałem już w 2015 roku tutaj;  
- 25 zł zł za transakcje walutowe w ramach usługi usługi Autodealing lub między rachunkami uczestnika promocji - to bonus, który można otrzymać za wymianę walutową (kupno/sprzedaż) na sumę min. 5 000 jednostek waluty obcej w ramach usługi Autodealing lub za przewalutowania takiej samej liczby jednostek pomiędzy rachunkami klienta w ciągu miesiąca kalendarzowego (czy to się opłaca? Zależy od kosztów takiej wymiany walut - warto porównać kursy w kantorach walutowych. No i przede wszystkim od potrzeb - nie każdy musi wymieniać waluty); 
- 15 zł za przelewy zagraniczne - ten bonus otrzymasz pod warunkiem wykonania w miesiącu co najmniej trzech przelewów zagranicznych lub przelewów w walucie obcej w kraju; 
- do 20 zł za średniomiesięczne saldo na rachunku - wysokość tego bonusu zależy od średniomiesięcznego salda środków, jakie posiadać będziesz na swych rachunkach firmowych w Alior Banku. W ten sposób można uzyskać: 
- 0 zł za saldo do 10 000 zł; 
- 5 zł za saldo od 10 000,01 zł do 50 000,00 zł; 
- 10 zł za saldo od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł; 
- 20 zł za saldo od 100 000,01 zł.

A następująco wygląda definicja salda:
"Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (iKonto Biznes (...) rachunkach pomocniczych Uczestnika) otwartych do tych rachunków) na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był Rachunek Uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. (...) Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku, środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku" 

Wypłata bonusów. Pierwszy bonus/bonusy otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji (a tę datę wyznacza dzień otwarcia iKonta Biznes). Kolejne bonusy będą wypłacane do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków. Do momentu wypłaty bonusów nie zamykaj iKonta Biznes, ani nie zmieniaj go na inny typ rachunku.

💡 Przypomnę, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje w obydwu promocjach należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku (ten obowiązek spoczywa na przedsiębiorcy).

iKonto Biznes w Alior Banku: szczegóły oferty


Główne cechy konta firmowego zakładanego w ramach powyższych promocji to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta; 
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej (bank nie pobiera też opłat za przelewy do ZUS i US); 
 • 0 zł - opłata za pierwsze 10 SMSów autoryzacyjnych w miesiącu kalendarzowym (za każdy kolejny SMS opłata wynosi 0,20 zł); 
 • 0/8 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia w danym miesiącu co najmniej 4 płatności kartą na dowolne kwoty (jest to więc liczba transakcji, która pokrywa się z wymogiem promocji z bonusami do 1500 zł - za jednym zamachem da się więc zapewnić sobie darmową kartę i otrzymywanie bonusów); 
 • wypłaty w bankomacie: 
  • 0 zł w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku;
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci Euronet oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę; 
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci PlanetCash oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę; 
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach pozostałych sieci krajowych oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę. 

Udział w promocji z premią 200 zł i z bonusami do 1500 zł zapewnia wyłącznie wniosek o iKonto Biznes złożony na stronie promocji. Umowę o konto zawrzesz wtedy za pomocą przelewu weryfikacyjnego ze swego konta w innym banku (pod warunkiem zweryfikowania Twej tożsamości przez bank, z którego chcesz wykonać przelew - zatem konto, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny, nie mogło zostać otwarte przelewem) lub za pośrednictwem kuriera.

Bądź na bieżąco z najlepszymi promocjami bankowymi. Zapisz się na bezpłatny newsletter dla Czytelników bloga. To zero spamu, a jedynie powiadomienia o nowych wpisach, które wysyłam do dwóch razy w tygodniu. Zapis na newsletter zajmuje chwilę, podobnie jak rezygnacja (jeśli kiedyś z jakieś przyczyny tak postanowisz):

Przydatne dokumenty:

10 komentarzy:

 1. Bonus 5 zł za saldo min. 2 500,01 to odpowiednik lokaty 2,91% w skali roku więc też brałbym pod uwagę. Teraz takich lokat nie ma.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przy tej małej kwocie szczególnie. Przy większym saldzie policzyłem, że wypada to tak (zakładając, że miesiąc ma 31 dni):
   10000,01 zł: 1,46%
   25000,01 zł: 1,17%
   50000,01 zł: 1,17%
   100000,01 zł: 0,73%
   150000,01 zł: 0,59%

   Do 50 tys. zł opłaca się, bo np. w Getinie i Millenium na k.oszcz. jest 1%

   Usuń
 2. Łowca promocji2 września 2020 14:06

  Czy spółka cywilna również jest brana pod uwagę przy tej promocji? Jeden ze wspólników ma konto formowe w Alior Banku natomiast spółka ma inny NIP.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z tego co mi wiadomo to iKonto Biznes jest dla indywidualnych dział. gosp., a dla spółek cywilnych oferowane jest już niestety inny rachunek.

   Usuń
  2. Potwierdzam. Spółka cywilna niestety nie może założyć iKonta Biznes.

   Usuń
 3. Czy posiadanie ROR w Aliorze wyklucza z promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cytat z opisu zamieszczonego powyżej: "Uczestnikiem może być przedsiębiorca, który dotąd nie posiadał jakiegokolwiek rachunku firmowego w Alior Banku dla danego numeru NIP"

   Usuń
  2. Posiadanie konta osobistego w Alior Banku nie jest przeszkodą do wzięcia udziału w wyżej omawianej promocji konta firmowego.

   Usuń
 4. Czy założenie konta firmowego może mnie wykluczyć z promocji konta osobistego w przyszłości w Aliorze? Bo jeszcze tam nie miałem, a widzę że teraz niczego chyba nie ma.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie kojarzę by w ostatnich edycjach promocji konta osobistego w Alior Banku wykluczeniem było posiadanie konta firmowego. Wykluczenie obejmowało jedynie posiadaczy konta osobistego i/lub walutowego oraz Karty Kibica, a przedsiębiorcy posiadający konto firmowe w Aliorze mogli brać udział w promocji konta osobistego.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...