Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Już 8% na rachunkach oszczędnościowych w ING Banku Śląskim (+ 200 zł premii za konto osobiste)

720 zł od mBanku650 zł od VeloBanku ⭐ 600 zł od: Millennium i BNP Paribas ⭐ 500 zł od: ING i Santandera900 zł od Citi

20.10.2022

Już 8% na rachunkach oszczędnościowych w ING Banku Śląskim (+ 200 zł premii za konto osobiste)

ING Bank Śląski podniósł oprocentowanie dla oszczędzających.

Promocja 8% na OKO w promocji "Bonus na start" i na OKO Bonus w ING Bank Śląski
Teraz już 8% w skali roku można zapewnić sobie na 3 miesiące nawet do 800 tys. zł. Z propozycji skorzystać mogą nowi, jak i obecni klienci (choć ci drudzy muszą spełnić określone warunki). Przy okazji przypomnę: na tych, którzy dopiero teraz założą konto osobiste w ING, dodatkowo - oprócz odsetek - czeka premia 200 zł.

[Niniejsza edycja już się zakończyła. Sprawdź promocję oprocentowania w nowej odsłonie, którą opisuję tutaj.]

W praktyce mamy tutaj do czynienia z ofertą dwóch rachunków oszczędnościowych, przy czym można skorzystać z obydwu jednocześnie:

 • "Bonus na start" - skierowany jest do osób, które założą Otwarte Konto Oszczędnościowe, na nim bank będzie naliczać 8% w skali roku przez 3 miesiące od jego otwarcia; taką stawkę oprocentowania można uzyskać do 399 999,99 zł;
 • "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus" (OKO Bonus) - w tym przypadku oprocentowanie 8% w skali roku można zapewnić sobie wpłacając "nowe środki" - bank przyzna je na 3 miesiące dla kwoty do 400 tys. zł.

Łącznie w ING przy oprocentowaniu 8% da się zatem ulokować nawet 799 999,99 zł. Choć - jak zawsze w takiej sytuacji - przypominam, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia ochronę środków do kwoty nieprzekraczającej równowartości 100 tys. euro.

Jeśli jeszcze nie jesteś klientem banku z lwem w logo, to aby wykorzystać wszystkie możliwości, niezbędnym będzie założenie do trzech rachunków - każde z nich prowadzone jest za 0 zł bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków (o szczegółach piszę nieco niżej). A będzie to:
 • konto osobiste (Direct lub Mobi), dzięki czemu zyskasz premię do 200 zł oraz 
 • jedno lub dwa konta oszczędnościowe (w zależności od tego jaką kwotą oszczędności dysponujesz i przede wszystkim czy zechcesz ją wpłacić na jeden rachunek, czy rozdzielić na dwa), które będą nosić nazwy Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus)

By poznać zasady uzyskania premii za konto osobiste, sprawdź jeden z poniższych wpisów, w którym omawiam promocję oraz ofertę tego konta w ING wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą:

Poniżej skupiam się już tylko na ofercie kont oszczędnościowych, czyli OKO oraz OKO Bonus. 

Dla uproszczenia i większej przejrzystości, niniejszy wpis dzielę na dwie części:
 • na początek omawiam ofertę dla osób, które dopiero staną się klientami ING (CZĘŚĆ I). W tym przypadku wszystko jest bowiem bardzo proste i klarowne - wszystkie wpłacane środki będą kwalifikowane do uzyskania oprocentowania 8%;
 • z kolei nieco niżej objaśniam, kiedy z promocji oprocentowania skorzystać mogą także obecni klienci (CZĘŚĆ II) - tam warunków jest więcej i chociażby ze względu na wymóg wpłaty "nowych środków", te wytyczne są bardziej rozbudowane.

CZĘŚĆ I: Warunki dla nowych klientów ING


Jeśli dopiero założysz konto osobiste w ING Banku Śląskim, to by skorzystać z promocyjnego oprocentowania 8% w skali roku wystarczy, że najpóźniej do 15.11.2022 r. założysz Otwarte Konto Oszczędnościowe OKO i - jeśli również chcesz - Otwarte Konto Oszczędnościowe OKO Bonus.

Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO), na którym można uzyskać "Bonus na start" (czyli 8% poniżej 400 tys. zł) to rachunek oszczędnościowy, który i tak trzeba założyć na potrzeby promocji z premią dla otwierających konto osobiste w ING, bo to właśnie na ten rachunek wpłynie część bonusów za konto osobiste(do 200 zł).

Główne cechy promocji "Bonus na start" na Otwartym Koncie Oszczędnościowym to: 
 • oprocentowanie: standardowe (1,5% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 6,5 punktów procentowych, co w sumie da 8% w skali roku (takie warunki obowiązują tylko na jednym Otwartym Koncie Oszczędnościowym); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego (rozwiązanie umowy o OKO przed upływem tego okresu oznacza brak bonusu w postaci promocyjnego oprocentowania); 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 400 000 zł (a więc w praktyce do 399 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (6,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 

Otwarte Konto Oszczędnościowe otwierane i prowadzone jest bez warunków za 0 zł. Przelewy z OKO (bez limitu ilościowego) na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim są darmowe, jeśli zlecisz ich realizację przez bankowość internetową lub mobilną. W przypadku przelewów do innego banku, wyłącznie pierwszy przelew w danym miesiącu kalendarzowym jest za 0 zł, a za drugi i każdy kolejny bank przewiduje opłatę w wysokości 9 zł.

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus) to odrębny rachunek oszczędnościowy, który cechuje:
 • oprocentowanie: 8% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia OKO Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 400 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: do 5. dnia po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania na OKO Bonus jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu promocyjnego oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 13.10.2022 r. Jako nowy klient ten warunek spełnisz w praktyce bardzo łatwo - jeśli wypłacisz środki z OKO Bonus przed upływem 3 miesięcy z promocyjnym oprocentowaniem, to warto zostawić nadwyżkę ponad saldo z 13.10.2022 roku (jeśli jednak dopiero teraz - od 20.10.2022 r. - staniesz się klientem ING, to w takiej sytuacji wystarczy zostawić choćby symboliczną kwotę, bo na ww. dzień Twe saldo wynosiło 0 zł). Wówczas po zakończeniu 3-miesięcznego okresu dostaniesz odsetki proporcjonalnie do faktycznego czasu i wysokości środków trzymanych w czasie promocji na rachunku oszczędnościowym.

Umowa o OKO Bonus zawierana jest wyłącznie na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie rachunek zostanie przez bank zamknięty, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus (do czasu zamknięcia OKO Bonus nie zamykaj więc i tego rachunku wskazanego do zwrotu środków z OKO Bonus).

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 8% w skali roku jest do 15.11.2022 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Jak otworzyć OKO w promocji "Bonus na start" oraz OKO Bonus? Po otwarciu Konta Direct lub Konta Mobi, gdy zalogujesz się do bankowości internetowej przejdź ścieżkę: Oferta ING => Oszczędności. Tam wyklikasz obydwa rachunki OKO.

Sprawdź prześwietlenie promocji z premią 200 zł za Konto Direct lub (jeśli masz 18-26 lat) z premią 200 zł za Konto Mobi.

_____________________

CZĘŚĆ II: Warunki dla obecnych klientów ING 


Z promocji "Bonus na start" skorzystać mogą osoby, które spełnią jeden z poniższych warunków:
"a) w czasie trwania Oferty jako pierwszą zawarły Umowę o OKO i od 20.10.2022 r. nie są i nie były posiadaczami / współposiadaczami następujących rachunków w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver"

lub 

"b) w czasie trwania Oferty zawarły kolejną Umowę o OKO i są posiadaczami/ współposiadaczami rachunku wymienionego w podpunkcie 2) litera a) [czyli OKO - przyp. Mr. Złotówa], otwartego przed 20.10.2021 r. i na tym rachunku: 
• nie wykazywały aktywności, to znaczy, że nie dokonywały transakcji wpłaty lub wypłaty, od 20.10.2021 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz 
• miały średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 20.10.2021 r. do 10.10.2022 r."

Przekładając to z zacytowanego języka regulaminowego na "nasz" wychodzi na to, że jeśli nie masz obecnie żadnego rachunku OKO, ani Dream Saver założonego przed 20.10.2022 r. i dopiero teraz (do 15.11.2022 r.) go otworzysz, to z automatu skorzystasz z promocji "Bonus na start".

Drugą z opcji - przewidzianą dla tych, którzy posiadają już OKO lub Dream Saver w ING założone przed 20.10.2022 r. - jest założenie kolejnego OKO (by na nim uzyskać promocyjne oprocentowanie 8% w skali roku). Taka osoba musi jednak spełniać dodatkowe warunki (które mogą okazać się dość trudne):
 • nie mogła nic wpłacać na "stare" OKO co najmniej od 20.10.2021 r. (czyli w praktyce co najmniej od roku), ani z niego wypłacać;
 • a w dodatku w tym okresie (od 20.10.2021 do 10.10.2022 r.) saldo na tym "starym" OKO nie mogło być większe, niż 10 zł. Bank kieruje więc to propozycję tylko dla tych, którzy wykazywali się dużą biernością.
💡 Jeśli nie łapiesz się na propozycje ING Banku Śląskiego, sprawdź jak uzyskać promocyjne oprocentowanie na kontach oszczędnościowych w innych bankach: 8% w skali roku w Pekao (do 200 tys. zł, gwarantowane na 183 dni), 7,5% w Getinie (do 200 tys. zł na 3 miesiące)) lub 7% w skali roku w Santander Banku (do 300 tys. zł, gwarantowane do 30.01.2023 r.).

A główne cechy promocji "Bonus na start" w ING Banku Śląskim to: 
 • oprocentowanie: standardowe (1,5% w skali roku) + bonus podwyższający oprocentowanie o 6,5 punktów procentowych, co w sumie da 8% w skali roku (promocyjne oprocentowanie uzyskać można tylko na jednym OKO); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego (rozwiązanie umowy o OKO przed upływem tego okresu oznacza brak bonusu w postaci promocyjnego oprocentowania); 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 400 000 zł (a więc w praktyce do 399 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusu (6,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO. 
 
OKO założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku.

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus), to tu warunki załapania się na promocyjne oprocentowanie także przez obecnych klientów wydają się prostsze. W praktyce potrzebne będzie wpłacenie nowych środków.

Na wstępie jednak krótkie objaśnienie: OKO Bonus to odrębny rachunek oszczędnościowy z oferty ING Banku Śląskiego. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje na nim dla nowych środków, które bank wylicza wobec salda na produktach depozytowych w ING Banku Śląskim na koniec dnia 13.10.2022 roku. A do tych produktów depozytowych zalicza się: 
 • rachunki oszczędnościowe (z wyłączeniem IKZE i Smart Saver), 
 • lokaty, 
 • lokaty w pakiecie z funduszem i 
 • inwestycyjne lokaty terminowe.

Z promocji OKO Bonus skorzystać mogą osoby, które już posiadają (bądź właśnie założą) Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN (czyli to, o którym pisałem wyżej) i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct w PLN, i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN i/lub Dream Saver w PLN oraz dostęp do bankowości internetowej ING Banku Śląskiego.

OKO Bonus założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku. Umowa zawierana jest na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie umowa o OKO Bonus zostanie rozwiązana, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus. 

Główne cechy promocji: 
 • oprocentowanie: 8% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia OKO Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 400 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: nie później niż do 5 dni po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus. 

Stan salda nowych środków bank weryfikuje każdego dnia. Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 13.10.2022 r. 

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 8% w skali roku jest do 15.11.2022 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Przydatne dokumenty:

94 komentarze:

 1. Słaba ta kapitalizacja odsetek po 3 miesiącach...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To zabieg celowy:
   - wypłacone odsetki za dany m-c nie zbierają odsetek w kolejnym
   - klient raczej nie zamknie konta do chwili wypłaty odsetek.

   Usuń
  2. OKO Bonus jest trochę jak lokata. Ale można dopłacać.

   Usuń
  3. Oraz wypłacać czyli to nie lokata :)

   Usuń
 2. warto było czekać i nie brać wcześniejszych edycji :)

  OdpowiedzUsuń
 3. 26.10.2022 nowa edycja KMO w Aliorze, warto poczekać kilka dni co tam zaoferują.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Obstawiałbym że utrzymają 7%.

   Usuń
  2. W 28. edycji będzie tak samo jak w obecnej. 7% do 200k zł

   Usuń
  3. Oby tylko nie obniżyli 😂

   Usuń
  4. zostawili 7% :(
   28.Edycja od dziś.

   Usuń
  5. To plasuje Alior w ogonie tabeli razem z Pocztowym - pomyśleć, że w czasach gdy ich głównym udziałowcem była Grupa Carlo Tessara byli w czołówce - to se ne vrati 😂

   Usuń
  6. To prawda. Wtedy też działał Alior Sync - istna rewela!

   Usuń
 4. Tradycyjnie oczywiście błędna informacja dla dotychczasowych klientów: nie na żadnych innych warunków poza nowym saldem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Są warunki do spełnienia także w przypadku OKO. Cytuję:

   >>Z oferty specjalnej mogą skorzystać osoby fizyczne, które:
   (...):
   a) w czasie trwania Oferty jako pierwszą zawarły Umowę o OKO i od 20.10.2022 r. nie są i nie były posiadaczami / współposiadaczami następujących rachunków w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver,
   b) w czasie trwania Oferty zawarły kolejną Umowę o OKO i są posiadaczami/współposiadaczami rachunku wymienionego w podpunkcie 2) litera a), otwartego przed 20.10.2021 r. i na tym rachunku:
   • nie wykazywały aktywności, to znaczy, że nie dokonywały transakcji wpłaty lub wypłaty, od 20.10.2021 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz
   • miały średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 20.10.2021 r. do 19.10.2022 r."<<

   Czym to nazwać, jeśli nie warunkami? Zważywszy na fakt, że w ramach promocji z premią za konto osobiste na start, wymagane jest też otwarcie OKO, więc gros Czytelników ma obydwa rachunki (zarówno osobisty, jak i OKO), to nie sposób pomijać tak ważnej kwestii. Dla wielu to warunek wykluczający. Zostaje wtedy OKO Bonus, ale tam z kolei jest warunek wpłaty nowych środków.

   Usuń
  2. Tylko tyle? Dobrze, że tego jeszcze bardziej nie skomplikowali :)

   Usuń
  3. Złotówa, easumując: osoby posiadające OKO, które planują depozyt maks. 400k mogą zignorować OKO i założyć OKO Bonus, aby otrzymać na nim oprocentowanie w wysokości 8% dla salda tzw. nowych środków, czy tak?

   Usuń
  4. Ponawiam pytanie.

   Usuń
  5. Anonimowy20 października 2022 12:18
   OKO musisz mieć/założyć ale kasę możesz wpłacić tylko na OKO Bonus.

   Usuń
  6. @Anonimowy 20 października 2022 22:21

   1. ING Bank Śląski w części "Pytania i odpowiedzi" znajdującej się pod tą ofertą mówi:
   "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus to oferta dla klientów, którzy z nami już oszczędzają tzn. posiadają Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN, Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct w PLN, Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN, Dream Saver w PLN i wpłacą Nowe środki."

   2. W opisie promocji masz informację:
   "Z promocji OKO Bonus skorzystać mogą osoby, które już posiadają (bądź właśnie założą) Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN (czyli to, o którym pisałem wyżej) i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct w PLN, i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN i/lub Dream Saver w PLN oraz dostęp do bankowości internetowej ING Banku Śląskiego."

   3. W komentarzach poniżej masz już odpowiedź daną 20 października 2022 12:54 przez @Anonimowy

   Poczytaj.

   Usuń
 5. W jakim celu ktoś miałby deponować aż 800k skoro BFG gel gwarantuje tylko nieco ponad połowę tej kwoty? Matrix!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bo ING Bank Śląski w okresie najbliższych 3 miesięcy nie padnie. Tak więc zamiast po wszystkich bankach latać i kombinować, wystarczy do tych 800k bez 1 grosza zacumować a przy okazji może gdzieś się "odblokuje" jakaś lepsza kolejna edycja w innym banku lub pojawi lepsza opcja lokaty. Poza tym mówimy tu o najlepiej oprocentowanym KO a nie lokatach, a więc w razie "W" bez strat.

   Oferta jest na 3 miesiące a w "Najlepsze konta oszczędnościowe. Ranking: październik 2022 roku " informacja że na 4 miesiące. Może by tak się na coś jednak zdecydować? Na stronie banku również wyraźna mowa o 3 miesiącach zarówno w odniesieniu do OKO jak i OKO Bonus.

   Jest też oferta "Otwarte Konto Oszczędnościowe dla dziecka" (od 13 - 18. r. ż.) do 399 999,99 zł na 8%, a więc w sumie to w rodzinie (w zależności od tego jak liczna jest rodzina) można ulokować więcej niż tylko do tych 799 999,99 zł.

   Usuń
  2. Bo banków w Polsce jest mało i z każdym rokiem ubywa. W 10 lat ilość zmniejszył a się chyba o połowę. Nie ma gdzie trzymać pieniędzy do limitów bfg.

   Usuń
  3. @Anonimowy, 20 października 2022, 11:48

   Nic bardziej mylnego - w Polsce jest bardzo dużo banków, przy czym tylko kilka stabilnych.

   Usuń
  4. No i jeszcze są konta wspólne. Wtedy ma to sens bo limit jest 2 x 100 tys. euro.

   Usuń
  5. OKO może być wspólne ale OKO Bonus jest tylko indywidualne. Ale masz rację że ma to wtedy już sens jeśli ktoś trzyma się limitu BFG.

   Usuń
  6. Zważywszy na to że rozpadający się i zgrzybiały domek w Warszawie kosztuje 3 miliony to nie ma tylu banków żeby do limitu bfg to włożyć. I to nazywasz dużą ilością banków?

   Usuń
  7. Oczywiście że są klienci którzy trzymają ponad limity BFG. I byli nawet w Getinie któremu ta upadłość realnie groziła. Fragment z komunikatu o restrukturyzacji Getin Noble Banku:

   "BFG podał, że przymusowa restrukturyzacja pozwala ochronić wszystkie depozyty klientów w kwocie 39,5 mld zł, łącznie z 3,5 mld zł depozytów, które nie mogłyby zostać wypłacone w ramach gwarancji BFG w przypadku upadłości."

   W takim ING osób trzymających większą kasę niż ~480k PLN na pewno jest więcej.

   Usuń
  8. W krajach rozwiniętych działa znacznie mniej banków niż w Polsce, ale są to banki solidnie umocowane na rynku.

   PS. Tylko kilka banków w Polsce posiada własne sieci ATM co jasno obrazuje ich zaangażowanie!

   Usuń
  9. @Anonimowy 21 października 2022, 02:15 co włożyć do limitu BFG ... zgrzybiały domek w Warszawie za 3 bańki? To już wolę poniemiecką willę we Wrocku za połowę tego :)

   Usuń
  10. Pozdrawiam serdecznie komentującego co ma problem gdzie włożyć 3 mln z uwagi na limit BFG w bankach, wszystkim czytającym życzę tylko takich problemów :)

   Usuń
 6. Jeśli mam teraz w ING na koncie powiedzmy 50zl a wcześniej nie otwierał żadnego oko, to gdy założę je dzis i dokonam wpłaty, otworze oko to te wpłacone środki będą objęte oprocentowaniem 8%?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przy otwieraniu promocyjnego OKO jest opcja: "Sprawdź Twoje saldo początkowe" i pokaże Ci saldo na 13.10.2022.

   Usuń
  2. Przy otwieraniu OKO Bonus też - przypadek?

   Usuń
 7. Czy środki z konta firmowego liczą się do tego salda z 13 X?

  OdpowiedzUsuń
 8. Czy obecny klient Śląskiego też może na tym skorzystać?

  OdpowiedzUsuń
 9. Mr. Złotówa, jako, że otwierałem konto w ING i aby dostać 250 zł na start usiałem założyć OKO.
  Teraz pojeb pytanie, jako, że nie kwalifikuje się do promocyjnego oprocentowania na OKO, pozostaje mi OKO Bonus.
  Co oznacza "Nowe środki" aby mieć OKO Bonus, czy to są środki tylko wpłacone na OKO Bonus i one podlegają 8% na dzień 13.10.2022 czy do tego salda wliczają się również środki z OKO oraz konta osobistego?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nadwyżka ponad sumę sald z ROR oraz OKO będzie zbierać 8% odsetek na OKO Bonus.

   Usuń
  2. Saldo z Ror-u nie wlicza sie do salda początkowego :).
   Możesz śmiało przelać z Ror-u na OKO Bonus.
   Najlepiej przy zakładaniu OKO Bonus sprawdź sobie jakie saldo początkowe wyliczyło ci ING ;)

   Usuń
  3. Oprocentowanie 8% dotyczy nadwyżki salda na kontach oszczędnościowych i lokatach czyli tzw. salda początkowego z 13. października.

   Usuń
  4. Dzięki, faktycznie zakładając OKO Bonus pojawia się informacja o saldzie początkowym na dzień 13.10.2022

   Usuń
 10. Czy dla mnie, jako nowego klienta ING, robi różnicę które z kont oszczędnościowych wybiorę? Wszak na jednym i drugim jest 8%.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bez OKO nie da się otworzyć OKO Bonus. A więc jeśli potrzebujesz tylko jednego, to nie masz wyboru - musisz otworzyć OKO.

   Usuń
  2. Różnica jest taka, że nowy klient może ulokować do 800 tys na OKO Bonus na Start i OKO Bonus a stary klient do 400 tys na OKO Bonus;)

   Usuń
  3. To jawna dyskryminacja klientów w starszym wieku 😬

   Usuń
 11. A To oznacza, ze RPP podniesie na 100% stopy procentowe, Bo żaden bank sam z siebie tego nie zrobi ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na dodatek wskaźniki WIBOR ponownie zaczęły rosnąć.

   Usuń
 12. To jedynie kwestia dni gdy Millennium powyższy oprocentowanie w obecnej 43. edycji KO Profit.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale tę edycję zrobili aż do 19 listopada.

   Usuń
  2. To nie byłby pierwszy raz - kiedyś tak już było, że podwyższyli oprocentowanie w trakcie trwania edycji.

   Usuń
 13. Pytanie o OKO Bonus. Chciałbym wpłacić 40 tys. Jestem nowym klientem, czyli saldo początkowe na 20.10.2022 to zero. W międzyczasie będę coś tam dopłacał. Załóżmy, że na koniec tych 3 miesięcy będzie tam 45 tys. Pytanie brzmi - od jakiej kwoty zostaną naliczone odsetki?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Skoro saldo masz ZERO to KAŻDA WPŁACONA ZŁOTÓWKA będzie oprocentowana 8%. W twoim przypadku cała kwota w wysokości 45 tys.
   bedzie oprocentowaną 8%.

   Usuń
  2. Cytat z powyższego opisu promki: "Bank przyzna 8% odsetek na 3 miesiące dla kwoty do 400 tys. zł" - naliczanie odsetek dzienne przy kapitalizacji na sam koniec 3-miesięcznego okresu.

   Usuń
  3. Zgodnie z regulaminem kapitalizacja odsetek nastąpi nie później niż do 5 dni po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus.

   Usuń
 14. Pytam jeszcze raz; dlaczego tu jest informacja o 3 miesiącach a w rankingu kont oszczędnościowych o 4 miesiącach?
  https://bankobranie.blogspot.com/p/ranking-kont-oszczednosciowych.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bo ranking dotyczy zapewne poprzedniej edycji, która trwała 4 miesiące dla OKA.

   Usuń
 15. A jeśli OKO Bonus z poprzedniej edycji na 6,5% zamknęło się i zniknęło dopiero 18.10.2022r. (13.10.2022r. było na nim tylko 1,50 zł., tak samo w momencie zamknięcia) to czy nie wyklucza mnie to z obecnej promocji na OKO Bonus? Regulaminy w ING na konta w promocji są bardzo trudne do ogarnięcia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie wyklucza. Możesz założyć nowe OKO Bonus, z początkowym saldem z 13 października.

   Usuń
  2. Ciągle znaczenie ma ile miałeś na 13 października. Ale w tej sytuacji możesz ponownie założyć OKO Bonus.

   Usuń
  3. Co się stało z tymi 1,50 zł? Przepadły?

   Usuń
  4. Dziękuję za odpowiedzi. Po zakończeniu promocji na 6,5 procent moje 1,50zl. wróciło wraz z dopisanymi odsetkami na zwykłe OKO a OKO Bonus zniknął.

   Usuń
 16. Odpowiedzi
  1. Dokładnie! @krzysztofp109@gmail.com to straszny spamer. Dopiero co spamował o upadku Getin Banku myląc go przy tym z amerykańskim bankiem East West Bank i kontem Velo dla studentów (bo konto Velo to nie Velo Bank) jakie ten bank posiada, a teraz od jakiegoś czasu wyszukuje najniższe oprocentowanie w różnych bankach zupełnie nie biorąc pod uwagę normalnego oprocentowania które te banki oferują. I nawet w tym wyszukiwaniu najniższego oprocentowania popełnia błędy, bo najniższe standardowe to 0,01 a najniższe jakie w ogóle by mógł znaleźć to 0,00%. Pytanie tylko po co to wyszukiwanie najniższego oprocentowania? Patrząc na sposób pisania (wcześniejsze jego wpisy takie jak np. ten gdzie pisze: "Zamknął konto bo zmienia warunki" czyli że ON, @krzysztofp109@gmail.com zamknął konto bo bank zmienia warunki), można odnieść nieodparte wrażenie, że to ktoś kto pochodzi zza KONKRETNEJ wschodniej granicy. Mimo to, dalej nie widzę najmniejszego sensu w tym jego wyszukiwaniu i tej dezinformacji.

   Usuń
  2. Będę dokładniej przyglądać się jego komentarzom (zresztą kilka już nie zostało opublikowanych, bo się nie nadawały).

   Z drugiej strony uprzejmie proszę też o wstrzymanie się z komentarzami kogokolwiek wyzywającymi lub obrażającymi (te też nie są publikowane).

   Usuń
 17. Zastanawia w jakim celu w ofercie są dwa dublujące się konta na 400k każde, zwłaszcza że BFG pokrywa ubezpieczeniem depozyty jedynie do równowartości €100 tys.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wątek o tym masz już wyżej pod komentarzem od Anonimowy 20 października 2022 08:46

   Usuń
 18. Złotówa, czemu nie blokujesz użytkownika 'krzysztofp109@gmail.com'? Spamuje na niemal każdym Twoim poście.

  OdpowiedzUsuń
 19. Czyli oferta podwyższonego oprocentowania "Bonus na start" na OKO obowiązuje przez 3 m-ce od jego otwarcia, a oferta podwyższonego oprocentowania na OKO Bonus obowiązuje przez 3 m-ce od jego pierwszego zasilenia?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dla obu od otwarcia.

   Usuń
  2. Czyli 2 identyczne konta, na identyczne oprocentowanie, na ten sam okres oraz z kapitalizacją na sam koniec - dziwne, że wszystkie banki tak nie robią :)

   Usuń
  3. Śląski ma też bardzo nietypowy co-miesięczny okres obliczeniowy - od 29. dnia danego miesiąca do 28. dnia kolejnego.

   Usuń
 20. Cytat z opisu oferty dla OKO Bonus: "jeśli wypłacisz środki z OKO Bonus przed upływem 3 miesięcy z promocyjnym oprocentowaniem, to warto zostawić nadwyżkę ponad saldo z 13.10.2022 roku" - co to znaczy? O saldzie z jakich kont tu mowa? W jakiej wysokości ma być ta nadwyżka ... np. 1 grosz wystarczy? Dlaczego WARTO zostawić nadwyżkę - przecież odsetki są naliczane dziennie.

  Na koniec super niespodzianka: kapitalizacja odsetek nastąpi nie później niż do 5 dni po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus ... dlaczego 5 dni?

  Czy można jeszcze bardziej skomplikować wydawało by się dość trywialną kwestię rachunku oszczędnościowego? Cyrk to mało powiedziane!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Po 3 miesiącach OKO Bonus jest automatycznie zamykane, a zgromadzone na nim pieniądze są przelewane na konto oszczędnościowe, które zostało wskazane przy otwieraniu OKO Bonus.

   W jakim celu wydawałoby się bardzo rozsądni Holendrzy tak to skomplikowali?

   Usuń
  2. Bardzo wiele osób ma saldo zerowe na dzień badania salda bo mają tam tylko ROR i teraz otwierają konta oszcz. Obracają swoimi środkami na kontach oszcz. (wpłacają i wypłacają) przez 3 m-ce bez opłat korzystając z przelewów na swój ROR, w międzyczasie pojawia się lepsza oferta w innym banku i przelewają tam WSZYSTKIE środki. Czekają sobie na upływ owego 3 m-cznego okresu promocyjnego na wypłatę odsetek a tu... zonk, odsetki kilku złotowe zamiast 8%. Czemu?

   Bo nie zwrócili uwagę na warunek przyrostu salda, a wystarczyło tam zostawić 1 grosz w jednym, konkretnym dniu który ING sprawdzi przed wypłatą odsetek promocyjnych.

   Zamierzona pułapka ING stosowana w każdej edycji OKO i OKO Bonus. Stawiam na jakieś 20% klientów którzy tego warunku nie spełniają i tym samym ING korzysta z zdeponowanych środków niemal za darmo, wszystko zgodnie z regulaminem.

   ps. Wyobraźcie sobie najgorszą sytuację gdy ktoś zaczynając od salda 0 zł deponuje 800k. Trzyma 800k przez 3 m-ce minus jeden dzień, 1 dzień przed końcem oprocentowania przelewa wszystkie środki do innego banku i... traci 10,5k odsetek bo nie zostawił 1 grosza na koniec!!! (6,5% odsetek promocyjnych netto).

   Usuń
  3. Też uważam, że to nieczyste zagranie, które konsekwentnie stosują licząc na nieuwagę klienta. Przelałam kasę z ING nie czekając na koniec promocji i w takiej sytuacji w innym banku mogłabym już przestać o tym myśleć, tymczasem ING nie daje o sobie zapomnieć, chyba już trzeci raz się loguję tylko po to, żeby sprawdzić czy na pewno zostawiłam nadwyżkę ponad saldo początkowe:)

   Usuń
  4. Pytanie ile jest to TROCHĘ - czy 1 grosz ponad saldo z 13. października wystarczy do spełnienia tego groteskowego warunku?

   Usuń
 21. Uwaga na haczyk dotyczący OKO Bonus: na koniec 3-miesięcznego okresu promocji saldo wszystkich depozytów musi być wyższe niż saldo z 13. października!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Żadna nowość:D. Każdy, kto korzysta z promo w ING wie to od lat.

   Usuń
  2. Dzięki. To słuszna uwaga!

   Usuń
 22. Dla zakładających to konto dzisiaj: 3-miesiączny okres obowiązywania tej promki kończy się 21. stycznia, a to sobota 🤡

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. i co z tego? niestety koło grudnia pójdziesz gdzieś indziej gdzie będzie 9%

   Usuń
  2. Niestety? Tak czy owak, odsetki w grudniu w wysokości 9% to chyba zbyt optymistyczny scenariusz.

   Usuń
  3. 8% jest od września w Facto, zatem 9% w grudniu jest możliwe.

   Usuń
  4. Ustalając oprocentowanie na poziomie 8% ichni marketingowcy wyszli przed szereg i najpewniej już wzięli pod uwagę spodziewaną zwyżkę stóp procentowych na najbliższej nasiadówce RPP 9. listopada.

   Zresztą mając na uwadze wewnętrzne tarcia w RPP ta zwyżka nie będzie drastyczna.

   Usuń
  5. Po najdłuższej nasiadówce w historii istnienia RPP stopa referencyjna pozostaje bez zmian.

   Usuń
 23. Dlaczego odsetki z Bonusu nie są przesyłane na ROR na koniec obowiązywania promki skoro ten Bonus likwidują?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dlatego, że są przesyłane na OKO (którego posiadanie jest warunkiem otwarcia OKO Bonus).

   Usuń
  2. Żeby ich klienci mieli obrót na OKO 😛

   Usuń
  3. A to później ich eliminuje z udziału w przyszłych promkach OKO tak jak mnie - sprytne :)

   Usuń
 24. Nie mogę założyć konta, niezależnie od wyboru sposobu weryfikacji na koniec dostaję komunikat o konieczności skontaktowania się z administratorem, czy ktoś miał podobny przypadek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zapewne masz aktywny dostęp do bankowości internetowej.

   Usuń
  2. W czym to przeszkadza?

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Odbierz gwarantowane 600 zł w bonusach za konto w BNP Paribas w promocji "Giga premia"

Oto najnowsza promocja z kontem osobistym w BNP Paribas. Z wyższą wartością nagród! W skład pakietu gwarantowanych nagród powitalnych wchodz...