Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: 7,5% na koncie oszczędnościowym i 7% na lokatach dla nowych środków w Getin Banku (wkrótce VeloBanku)

800 zł od Santandera610 zł od BNP Paribas600 zł od Millennium7% + 300 zł od Pekao1200 zł za kartę Citi

18.10.2022

7,5% na koncie oszczędnościowym i 7% na lokatach dla nowych środków w Getin Banku (wkrótce VeloBanku)

Oto najnowsze promocje oprocentowania dla nowych środków w Getinie.

Getin Bank: Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO) z oprocentowaniem do 7,5% - edycja 15/2022
Aktualnie bank ofertuje do 7,5% na koncie oszczędnościowym (dla tych, którzy mają lub założą konto osobiste) oraz 7% w skali roku na 3- i 6-miesięcznej lokacie (w przypadku której otwieranie konta osobistego już wymagane nie jest).

[Niniejszy wpis jest już nieaktualny. Sprawdź nowości w VeloBanku.]

Oszczędzanie w Getinie teraz?


Na początek kilka zdań tytułem wstępu. Wszak niedawno media donosiły i ja też pisałem o tym na blogu, że Getin Bank przechodzi przymusową restrukturyzację. Jak to więc jest, że Getin (a właściwie to VeloBank, bo niebawem nastąpi zmiana nazwy) cały czas działa i czy jest sens lokować w nim oszczędności? 

Działa, gdyż wobec ryzyka jego upadłości, Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o wspomnianej restrukturyzacji, która ma na celu uporządkować sytuację finansową Getinu. Za tym hasłem o restrukturyzacji poszły też konkretne pieniądze, które zaangażował BFG (ze środków, którymi dysponuje) wraz ze środkami 8 największych banków w Polsce, które wraz z nim podjęły działania (by nie dopuścić do upadku Getinu, bo wtedy to kosztowałoby je jeszcze więcej - wszak BFG dysponuje środkami, które wpłacają same banki).

Czy dziś warto deponować oszczędności w Getinie i czy jest to bezpieczne? Bank pomostowy, który przejął działalność Getinu i który jest odpowiedzialny za obsługę klientów i kontynuację umów, tak samo jak inne banki, podlega pod Bankowy Fundusz Gwarancyjny, co zapewnia ochronę 100% środków do kwoty nieprzekraczającej równowartości 100 tys. euro. No i przede wszystkim dziś wszystko co dzieje się w Getinie, jest pod jeszcze większą kontrolą BFG, więc osobiście nie widzę przeciwwskazań, by korzystać z propozycji Getinu. Sam też skorzystałem z jego oferty w ostatnim czasie.

Getin Bank: Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO) z oprocentowaniem do 7,5% - edycja 15/2022


[Aktualizacja w dn. 26.10.2022 r.: Getin Bank podniósł oprocentowanie na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym - szczegóły znajdziesz tutaj. Oferta niżej opisywanych lokat nie uległa zmianie.]

W sytuacji, gdy jeszcze nie masz konta osobistego w Getinie, to założysz je przy okazji otwierania Elastycznego Konta Oszczędnościowego.

Główne cechy oferty Getinu to:
 • oprocentowanie dla nowych środków: 
  • 7,5% w skali roku do 200 000 zł oraz
  • 7,0% w skali roku dla nadwyżki ponad 200 000 zł oraz do 400 tys. zł;
   Przykładowo: jeśli wpłacisz na konto oszczędnościowe 220 tys. zł, to kwota 200 tys. zł będzie objęta oprocentowaniem 7,5%, a dla reszty (20 tys. zł) obowiązywać będzie stawka 7%.
 • czas obowiązywania promocyjnego oprocentowania: 92 dni, liczone od dnia spełnienia wszystkich warunków, którymi są: 
  • posiadanie bądź założenie (jeżeli ich jeszcze nie posiadasz) konta osobistego i Elastycznego Konta Oszczędnościowego w Getinie, 
  • wyrażenie zgód: "na użycie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, (...) oraz (...) na otrzymywanie od Banku informacji handlowych drogą elektroniczną (...) oraz (...) równocześnie możliwość prowadzenia marketingu (...)" i brak sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego banku oraz 
  • wpłacenie pierwszych, nowych środków na Elastyczne Konto Oszczędnościowe w Getin Banku w okresie przystąpienia do promocji, czyli od 18.10. do 2.11.2022 r. (promocyjne oprocentowanie będzie Ci przysługiwać przez wspomniane 92 dni bez względu na to czy środki na EKO wpłacisz na początku czy pod koniec okresu przystąpienia do promocji). 

Promocja oprocentowania dla nowych środków w Getinie przewidziana jest tylko dla osób posiadających indywidualne konto oszczędnościowe (innymi słowy: na koncie wspólnym nie ma możliwości uzyskania podwyższonego oprocentowania).

Jeśli dopiero teraz staniesz się klientem Getinu, to w praktyce wszystko co wpłacisz na Elastyczne Konto Oszczędnościowe będzie nowymi środkami. 

W przypadku obecnych klientów banku potrzeba nieco więcej sprawdzić i policzyć - o szczegółach piszę nieco niżej (w części niniejszego wpisu zatytułowanej: "Jak wyliczyć nowe środki w Getin Banku?").

Elastyczne Konto Oszczędnościowe - omówienie oferty Getinu


Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO) to rachunek oszczędnościowy w Getin Banku, który prowadzony jest za 0 zł (bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków).

W miesiącu kalendarzowym pierwszy przelew z konta oszczędnościowego jest za 0 zł. Za drugi i każdy kolejny przelew wykonany w tym samym miesiącu kalendarzowym bank pobiera opłatę 9 zł (wyjątkiem są zasilenia lokaty z rachunku oszczędnościowego - gdy we wniosku o lokatę jako konto do zasilenia lokaty wskażesz konto oszczędnościowe, to wtedy opłata nie będzie pobrana).

Naliczanie odsetek następuje za każdy dzień, na koniec którego środki znajdują się na rachunku (i na każdy taki dzień bank wylicza saldo "nowych środków"). Kapitalizacja odsetek (czyli ich wypłata na konto oszczędnościowe) realizowana jest na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Z kolei Konto Proste Zasady, czyli konto osobiste, które trzeba założyć w Getinie (jeśli takowego w tym banku jeszcze nie masz), by uzyskać promocyjne oprocentowanie na koncie oszczędnościowym, charakteryzuje się poniższymi cechami:

 • 0/9 zł za prowadzenie konta oraz 0/5 zł za kartę wydaną do konta - opłata miesięczna nie jest pobierana, jeżeli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków
  • (I) w poprzednim miesiącu wykonasz co najmniej 5 płatności (na dowolną kwotę) kartą wydaną do konta lub BLIKiem lub 
  • (II) posiadacz konta nie ukończył 26. roku życia; 
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej lub mobilnej; 
 • 0 zł za wydanie karty do konta ze standardowym wizerunkiem (w przypadku kart z wizerunkiem niestandardowym, a więc wybranym z katalogu kart, bank za wydanie i wznowienie karty pobierać będzie 10 zł); 
 • 0 zł za wypłatę gotówki kartą z bankomatów sieci Planet Cash, a w przypadku wypłat z innych bankomatów prowizja wynosi 3,5% kwoty transakcji, min. 5 zł.

Jak wyliczyć nowe środki w Getin Banku? 


Na początek sprawdź jakie konto oszczędnościowe w Getin Banku posiadasz. Promocyjne oprocentowanie dla nowych środków uzyskać można tylko na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym (EKO).

W sytuacji, gdy posiadasz "zwykłe" konto oszczędnościowe, niezbędnym jest jego zmiana na Elastyczne Konto Oszczędnościowe (można to zrobić w placówce banku, poprzez infolinię lub w bankowości internetowej; zmiana wejdzie w życie od kolejnego dnia).

Nowe środki dla Getin Banku - zgodnie z regulaminem promocji - to:
"środki na EKO, które wpłacisz po dacie salda początkowego, czyli po 13.10.2022 r. – są one nadwyżką nad saldem początkowym na EKO oraz jednocześnie nad saldem początkowym na produktach depozytowych. Stan nowych środków wyliczamy na koniec każdego dnia w okresie trwania oferty. Jeżeli 13.10.2022 r. nie masz EKO, to nadwyżkę wyliczamy nad saldem początkowym na najstarszym indywidualnym koncie oszczędnościowym z kapitalizacją miesięczną.  

Saldo początkowe wyliczane jest na 13.10.2022 roku
- jest to suma środków zgromadzonych na koniec tego dnia na wszystkich produktach depozytowych (pod uwagę brane są rachunki oszczędnościowe, lokaty, rachunki techniczne i IKE w Getin Banku, których jesteś posiadaczem lub współposiadaczem).

Środki te należy utrzymywać w Getinie przez cały okres korzystania z promocyjnego oprocentowania na EKO, gdyż wyłącznie nadwyżka środków (wobec salda początkowego) będzie objęta promocyjnym oprocentowaniem.

Pamiętaj jednak, że wpłacenie "nowych środków" nie jest jedynym warunkiem załapania się na promocję. Udziału w obecnej edycji nie można łączyć z poprzednimi edycjami promocji oprocentowania dla nowych środków, wskutek czego nie da się jednocześnie korzystać z nowej oraz z którejkolwiek poprzedniej edycji. Miej też na uwadze, iż:
"Z oferty nie możesz skorzystać, jeżeli w okresie od 18.10.2022 r. do 2.11.2022 r. zakończył się na Twoim EKO okres trwania wcześniejszych edycji Oferty specjalnej „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym”.
Nie możesz korzystać z więcej niż jednej edycji Oferty specjalnej „Nowe środki na Elastycznym Koncie" 
oraz to, że
"Oferta nie łączy się z poprzednimi edycjami Oferty specjalnej „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym” oraz z Ofertą Specjalną „Podwyższamy oprocentowanie”. Jeśli skorzystasz z Oferty Specjalnej „Podwyższamy oprocentowanie” to zakończy Ci się okres trwania oferty ["Nowe Środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym" - edycja 15/2022, czyli od 18.10. do 2.11.2022 r. - przyp. Mr. Złotówa]." 

Jeśli posiadasz/założysz więcej niż jedno Elastyczne Konto Oszczędnościowe, to promocja oprocentowania obowiązywać będzie wyłącznie na jednym (najstarszym) z tych rachunków.

Lokata na nowe środki z oproc. 7% - edycja 16/2022


Główne cechy Lokaty na Nowe Środki w Getin Banku to:
 • minimalna kwota: 5 000 zł;
 • maksymalna kwota jednej lokaty: 150 000 zł;
 • oprocentowanie (stałe przez cały okres trwania lokaty; zawsze podane w skali roku):
  • 7,0% na 3 miesiące; 
  • 7,0% na 6 miesięcy;
 • klient ma możliwość założenia trzech lokat o tym samym okresie umownym;
 • czas na wpłacenie środków na lokatę: 7 dni po złożeniu wniosku; 
 • dostępność oferty banku: od 18.10. do 2.11.2022 r. (to ostateczny czas złożenia wniosku o lokatę - środki na nią będzie można wpłacić w ciągu wspomnianych 7 dni od złożenia wniosku).

Lokata na nowe środki dostępna jest zarówno dla nowych (lokatę otworzysz, klikając tutaj, jak i obecnych klientów Getin Banku (wtedy wniosek należy złożyć po zalogowaniu do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej). Promocyjne oprocentowanie obowiązuje wyłącznie dla nowych środków. A dla Getinu są to środki, które na dzień założenia lokaty będą stanowić nadwyżkę ponad saldo środków zgromadzonych w tym banku na koniec dnia 13.10.2022 roku.

Do wyliczenia tego salda bank bierze pod uwagę - indywidualne, jak i wspólne - konta osobiste, oszczędnościowe, rachunki przejściowe i do obsługi bankowych papierów wartościowych, IKE oraz lokaty klienta w Getin Banku. Poza tym nadwyżka ponad saldo środków musi uwzględniać kwotę lokat założonych z nowych środków już po 13.10.2022 roku.

Dla nowych klientów sytuacja jest klarowna: wszystkie wpłacone środki będą nowymi środkami.

By skorzystać z promocyjnego oprocentowania, pamiętaj wyrazić zgody na:
"• użycie przez nas telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego oraz 
• (...) na otrzymywanie od nas informacji handlowych drogą elektroniczną (...) oraz 
• możliwość prowadzenia marketingu (zgoda na marketing lub prawnie uzasadniony interes administratora danych)"

W ostatnim czasie sporo się dzieje jeśli chodzi o oferty banków dla oszczędzających. Zmian nie musisz śledzić samodzielnie - zapisz się na newsletter dla Czytelników bloga. To niezawodny sposób otrzymywania informacji o promocjach bankowych (a przy tym zero spamu):

Przydatne dokumenty: 

24 komentarze:

 1. Podobno formalna zmiana nazwy ma nastąpić do końca listopada.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Formalnie zgodę sądu na rejestrację nowej nazwy już dostali. Do końca listopada ma nastąpić rebranding placówek.

   Usuń
  2. Formalna zmiana nazwy z Bank BFG na VeloBank nastąpiła już kilka dni temu - pisało o tym kilka portali, zmiana jest widoczna w KRS, zaktualizowano też nazwę np. w kartach produktów na stronie banku. Pod koniec listopada mają robić już rebranding placówek.

   Usuń
  3. Rebranding to po polsku właśnie zmiana nazwy 😋

   Usuń
 2. W poniedziałek 17. października na moim koncie w BCh pojawiło się 12 tys. punktów w promocji "Nagroda na start w Programie MasterCard dla kart Alior Banku" za transakcję ich kartą debetową na ponad 100 zł, którą wykonałam w czwartek 13. października.

  Tą kartę zarejestrowałam w programie BCh 7. października czyli jeszcze przed zakończeniem promocji „8000 punktów na start” dostępnej dla kart MasterCard wszystkich banków biorących udział w programie BCh.

  Mam pytanie: czy nie powinnam otrzymać również 8 tys. punktów z tej oferty, w której warunkiem było wykonanie transakcji jedynie na 50 zł?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Za płatności kartą Getin w identycznej sytuacji dostałem na konto w BCh 20k czyli 12k + 8k.

   Usuń
  2. Na infolinii BCh mi powiedziano, że na punkty zostaną przyznane nie później niż w terminie 45 dni roboczych od dnia spełnienia wszystkich warunków - to aż 9 tygodni.

   Usuń
  3. Tymczasem BCh oferują 1000 pkt. za 2 płatności kartą MC na Allegro po min. 40 zeta każda.

   Usuń
  4. Co można uzyskać za te 1000 punktów? Allegro Smart na okres 1 m-ca?

   Usuń
  5. Jeśli spełniłaś warunek wydania min. 100 zł, to tym bardziej spełniłaś warunek wydania min. 50 zł, czyż nie?

   Usuń
  6. Poszła reklamacja/zgłoszenie. Zobaczymy co odpowiedzą.

   Usuń
  7. Dzisiaj odpowiedzieli, że punkty za udział w tej promce pojawią się do 45 dni roboczych czyli 9 tygodni - nie wiem czy to żart :)

   Usuń
  8. Żonie i mnie za karty w Getin punkty w oby promkach wpłynęły w tej samej chwili - dziwna sprawa.

   Usuń
 3. A oprecentowania standardowe na kontach oszczędnościowych veto bank dalej 0. 05

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. @krzysztofp109@gmail.com 19 października 2022 14:48
   Po pierwsze, to nie "veto bank" tylko VeloBank S.A.
   Po drugie, nikt tu chcąc cokolwiek oszczędzać nie wyszukuje takiego oprocentowania.

   Jeżeli jednak bardzo chcesz na takie samo oprocentowanie (0,05%) ulokować swoje środki, to podrzucam jeszcze np. PKO BP (tylko się nie pomyl i nie ulokuj tych środków w Pekao bo to inny bank z wyższym oprocentowaniem podstawowym) i Bank Pocztowy. Osobiście polecam ci jednak "rachunek oszczędnościowy w ramach prywatnego konta Inteligo" na 0,01% gdzie możesz zyskać "atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych środków, z jednoczesną możliwością ich wypłaty w dowolnej chwili" (to też konto w PKO BP ale takie jeszcze gorsze a więc może okaże się najodpowiedniejsze w twoich poszukiwaniach).

   Usuń
  2. Nie dziwota, że ludzie wolą EKO z oprocentowaniem w wysokości 7,5% 😋

   Usuń
 4. Animowy bank PKO BP 2 procent oprecentowania standardowe. Pekao tesz 2 procent. Pocztowy tesz 0. 50 tylko Getin ma 0. 05

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Animowy? Co to znaczy?
   A po co ta wymienianka z oprocentowaniem które tutaj absolutnie nikogo nie interesuje? Gdy w tych samych bankach możesz mieć 7,5% (PKO) albo 8% (w Pekao)?

   Usuń
  2. To 'animowy' SPAM !!

   Usuń
 5. W apce mam termin 15ej edycji do 25.10 choć regulamin wskazuje 2.11. Czyżby szykowali 26go zmiany?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Być może ... miejmy nadzieję, że to będą zmiany na lepsze 🙊

   Usuń
  2. Teraz dają 8% do 400 tys

   Usuń
  3. Coś było na rzeczy bo od dziś 8%.

   Usuń
  4. A w 13. edycji wciąż 7,5% do maks. 200k - dziwne.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 700, a 800 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto aktualna odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. Wraz z nią świetna wiadomość.  Standardowo do wzięcia czekałyby ...