Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Nawet 1620 zł w bonusach pieniężnych + półroczna prenumerata Pulsu Biznesu za darmo za iKonto Biznes w Alior Banku

720 zł od mBanku700 zł od Citi600 zł od Millennium530 zł od BNP Paribas ⭐ 500 zł od: ING i Santandera

28.11.2018

Nawet 1620 zł w bonusach pieniężnych + półroczna prenumerata Pulsu Biznesu za darmo za iKonto Biznes w Alior Banku

Właśnie wystartowała 4. edycja promocji, dzięki której można zyskać jeszcze więcej za otwarcie konta firmowego w Alior Banku.

Promocja konta firmowego w Alior Banku z premiami na sumę aż 1620 złGwarantowana premia na start w tej akcji to 120 zł oraz (to nowość w porównaniu z poprzednimi odsłonami) aż 6-miesięczna darmowa subskrypcja Pulsu Biznesu. Propozycja ta łączy się z bankową promocją, w której do zgarnięcia są bonusy pieniężne za różnego rodzaju aktywności (które samodzielnie możesz wybrać) na sumę nawet 1 500 zł!

Choć możliwości to jedno, a realne korzyści to drugie. Zatem realistycznie patrząc, założyć należy, że w promocji zyskać da się od 840 do 960 zł (+ prenumeratę), jeśli nie chcemy wkładać zbyt dużego wysiłku i ponosić przy tym kosztów dla spełnienia warunków każdej z aktywności. Klient ma jednak pełną swobodę wyborów. Nie zmienia to też jednak faktu, że do zgarnięcia są bardzo duże pieniądze, których próżno szukać w innych promocjach. Kolejna, bo już 4. edycja tej promocji, dowodzi popularności akcji.

Poniżej prześwietlam więc dwie promocje:
 • "Zgarnij Premię z iKontem Biznes Alior Banku – 4 edycja" (z premią 120 zł na start i darmową, cyfrową subskrypcją Pulsu Biznesu) oraz 
 • "1500 zł dla firm" - ta okazja do bankobrania na blogu opisana została już dość dawno temu i niezmiennie jest proponowana przedsiębiorcom zakładającym konto firmowe w Alior Banku; dziś też szczegółowo ją opisuję.

Na początek jednak o promocji okazjonalnej, która wzbogaca promocję banku.

Zgarnij Premię z iKontem Biznes Alior Banku – 4 edycja


Dla kogo promocja? Udział wziąć może przedsiębiorca, który dotąd nie posiadał jakiegokolwiek rachunku firmowego w Alior Banku dla danego numeru NIP.

Zasady promocji. By wziąć udział w akcji i zdobyć premię 120 zł oraz dostęp do darmowej subskrypcji Pulsu Biznesu przez 6 miesięcy:

 • do 31.12.2018 r. zarejestruj się na stronie promocji i w kolejnym kroku (na tej samej stronie) złóż wniosek o iKonto Biznes, wyrażając przy tym zgodę na przekazanie przez bank organizatorowi informacji niezbędnych do zweryfikowania spełnienia warunków i wypłaty premii;
 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku zawrzyj umowę o konto;
 • w ciągu 60 dni od otwarcia konta wpłać na konto co najmniej 500 zł;


I tylko tyle wystarczy, by uzyskać premię na start i subskrypcję Pulsu Biznesu. O spełnieniu warunków promocji organizator powiadomi Cię mailowo najpóźniej 30.04.2019 r. (w tej wiadomości otrzymasz też dane niezbędne do dostępu do subskrypcji Pulsu Biznesu). Wtedy w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania maila konieczne będzie zalogowanie na stronie promocji i uzupełnienie danych do wypłaty premii (podać będzie należało numer rachunku iKonta Biznes założonego w promocji). Wypłata premii 120 zł nastąpi w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia mailowego powiadomienia o przyznaniu nagrody (i do tego momentu trzeba też posiadać konto w Alior Banku).

Nawet 1500 zł od Alior Banku za iKonto Biznes


Zakładając iKonto Biznes w Alior Banku w ramach powyższej promocji z premią 120 zł, jednocześnie załapiesz się również na promocję banku, w której do zgarnięcia są bonusy na sumę nawet 1 500 zł za wykazanie się określonymi aktywnościami oraz korzystaniem z wybranych usług i produktów banku. Bonusy te można zdobywać przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych (wliczając w to już miesiąc założenia konta). W każdym z tych miesięcy maksymalnie zgarnąć można do 125 zł, co w rok da nawet 1 500 zł.

W promocji samodzielnie można wybierać spełnianie warunków. Każda z tych aktywności została przez bank wyceniona i tak w każdym z miesięcy kalendarzowych Alior Bank płaci:
- 25 zł za przelew do ZUS - ten bonus otrzymasz za pierwszy przelew w danym miesiącu (wysokość składki musi wynieść min. 250 zł); 
- 25 zł za pierwszy w danym miesiącu przelew do Urzędu Skarbowego (warunkiem jest wykonanie przelewu w wysokości min. 500 zł); 
- 10 zł za przelew SEPA w wysokości co najmniej 100 euro (czy opłaca się skorzystać z tego bonusu? Zależy od Twych potrzeb; no i zwróć koniecznie uwagę na koszty przewalutowania); 
- 10 zł za pierwszy przelew natychmiastowy - w tym przypadku wystarczy wykonać przelew natychmiastowy na kwotę min. 500 zł. Jest to wymóg prosty do spełnienia, bo posiadacz iKonta Biznes w każdym miesiącu może skorzystać z 5 darmowych przelewów natychmiastowych Express Elixir; 
- 10 zł za transakcje kartą - bonus otrzymasz, jeśli w danym miesiącu na iKoncie Biznes zostaną rozliczone płatności kartą na sumę min. 500 zł; pamiętaj jednak, że do sumy transakcji kartą nie zaliczą się płatności wykonane w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (to kody wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy): 7995 (kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne); 8999 (profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna); 4111 (m.in. usługi transportowe); 6012 (instytucje finansowe); 6211(brokerzy ubezpieczeniowi); 6051(przekazy pieniężne w instytucjach finansowych); 4829 (internetowe przekazy pieniężne); 4900 (narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne); 
- 15 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku - bonus ten nie jest dla każdego, bo nie każdy przedsiębiorca potrzebuje kasy fiskalnej; jeśli jednak bonus ten w Twym przypadku wchodzi w grę, to dodam, że ma on być wpłacany jeśli na konto uczestnika promocji wpłynie "bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł". Prawdopodobnie chodzi o promocję, którą na blogu opisywałem już ponad 3 lata temu tutaj
- do 60 zł za średniomiesięczne saldo na rachunku. Na wysokość tego bonusu wpływ ma średniomiesięczne saldo środków, jakie zgromadzisz na swych rachunkach firmowych w Aliorze. A zdobyć można: 
- 5 zł za saldo od 2 500,01 do 10 000 zł; 
- 15 zł za saldo od 10 000,01 do 25 000 zł; 
- 30 zł za saldo od 25 000,01 do 50 000 zł lub
- 60 zł za saldo od 50 000,01 zł.

A jak wylicza się takie saldo? Wyczerpująca definicja z regulaminu brzmi tak:
""Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (iKonto Biznes i rachunkach pomocniczych Uczestnika otwartych do tego rachunku) na koniec każdego dnia kalendarzowego, (...) w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, (...). Środki na bieżących rachunkach walutowych Uczestnika przeliczane są na złote po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z ostatniego roboczego dnia miesiąca, za który należna jest premia. Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku, środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku""

Pierwszy bonus otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji (a tę datę wyznaczy mail, który otrzymasz od banku po zawarciu umowy o konto). Wypłata bonusów ma następować do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków.

Na których bonusach najlepiej się skupić? Patrząc na wysokość bonusów oraz kryteria ich przyznania, to łatwo zauważyć, że najprościej będzie o bonusy za przelewy do ZUS (25 zł), Urzędu Skarbowego (kolejne 25 zł) oraz przelewy natychmiastowe (10 zł). W ten sposób miesięcznie zyskać można do 60 zł, co w rok da 720 zł. Pod uwagę warto też wziąć bonus za płatności kartą, gdzie 10 zł dostaje się za wydanie 500 zł (jest to więc odpowiednikiem moneybacku na poziomie 2%). W ten sposób może wpaść dodatkowe 120 zł. Razem więc uzbierać może się wspomniane 840 zł (premia 120 zł na start + 12 miesięcy z bonusami po 60 zł) lub 960 zł (w przypadku aktywnego korzystania z karty wydanej do konta).

Pamiętaj, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą premie wypłacane w obydwu promocjach należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku i to na przedsiębiorcy spoczywa ten obowiązek.

iKonto Biznes w Alior Banku - prześwietlenie oferty


Pierwsza dobra wieść wynika z regulaminu promocji "1500 zł dla firm":
"Od dnia przystąpienia do Promocji, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku iKonto Biznes wynosi 0 zł"

Pozostałe, główne cechy rachunku otwieranego w promocji to:

 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej (bank nie pobiera również opłat za przelewy do ZUS i US); 
 • 0 zł - opłata za pierwsze 10 SMSów autoryzacyjnych w miesiącu kalendarzowym (za każdy kolejny SMS opłata wynosi 0,20 zł); 
 • 0/8 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia w danym miesiącu co najmniej 4 płatności kartą na dowolne kwoty (co prawda wyrabianie karty nie jest wymagane ani w regulaminie promocji z premią 120 zł, ani w regulaminie promocji "1500 zł dla firm", ale karta ta przyda się, jeśli chcesz uzyskiwać bonusy za płatności - te po 10 zł miesięcznie); 
 • wypłaty w bankomacie: 
  • 0 zł w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku;
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci Euronet oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę; 
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci PlanetCash oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę; 
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach pozostałych sieci krajowych oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę.


Do udziału w obydwu promocjach jednocześnie kwalifikują wyłącznie wnioski o konto złożone na stronie promocji. Wtedy umowę o konto zawrzeć można za pomocą przelewu weryfikacyjnego z Twego konta w innym banku (pod warunkiem zweryfikowania Twej tożsamości przez bank, z którego chcesz wykonać przelew - zatem konto, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny, nie mogło zostać otwarte przelewem) lub za pośrednictwem kuriera.

Przydatne dokumenty:

14 komentarzy:

 1. Jeśli miałem konto osobiste w Aliorze (zamknąłem jakoś w wakacje) to czy mogę brać udział w tej promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Możesz wziąć udział, bo z udziału w promocji wykluczyć może jedynie posiadanie jakiegokolwiek rachunku firmowego w Alior Banku dla danego numeru NIP.

   Usuń
  2. Trochę jestem zdezorientowany. Promocja "Zgarnij Premię z iKontem Biznes Alior Banku – 4 edycja" (z premią 120 zł na start i darmową, cyfrową subskrypcją Pulsu Biznesu)" jeśli chcę tylko 120 zł i nie zakładać karty jest TYLKO dla PRZEDSIĘBIORCÓW?

   Usuń
  3. A co jeśli obecnie mam kartę kredytową Aliora?

   Usuń
  4. @Anonimowy 29 listopada 2018 11:15, tak, obydwie promocje dotyczą iKonta Biznes, a więc rachunku dla firm.

   @Anonimowy 29 listopada 2018 11:21, możesz brać udział. Produkty dla klientów indywidualnych nie wykluczają z udziału w powyższej promocji.

   Usuń
  5. Dziękuję za odpowiedź. Wniosek złożony.

   Usuń
 2. a co na to Urząd Skarbowy? Jest to konto firmowe, premia jest dochodem firmy,jak ją ująć w KPiR i trzeba zapłacić podatek od premii...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Normalnie podajesz jako dochody inne i naliczasz podatek wg swej skali opodatkowania.

   Usuń
 3. Mam błąd, którego nie umiem obejść. Mianowicie po zalogowaniu wyświetla mi się taki tekst.

  Aktualnie masz już otwarty wniosek o produkt w Promocji. Kontynuuj składanie wniosku w otwartym oknie przeglądarki.

  Niestety nie mam otwartego drugiego okna przeglądarki. Resetowałem Chroma probowałem w IE wciąż to samo.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pewnie już kliknąłeś wcześniej we wniosek. Zaloguj się w trybie incognito. A jeśli nadal tak będzie to napisz na kontakt@zgarnijpremie.pl żeby ci odblokowali możliwość złożenia wniosku.

   Usuń
 4. to w końcu 120zł czy 150zł od bankier.pl?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgarnij Premię z iKontem Biznes Alior Banku – 4 edycja" (z premią 120 zł na start i darmową, cyfrową subskrypcją Pulsu Biznesu)

   Usuń
  2. W żądnej edycji nie było więcej niż 120 zł. Teraz po raz p-wszy doszedł Puls Biznesu (półroczny dostęp wart jest 449 zł!)

   Usuń
 5. Jest info o premii.

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...