Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Bonus 80 zł na start + 150 zł za wpływy na Konto Jakie Chcę w Santander Banku (+zwroty za płatności + 2,7% dla oszczędności)

720 zł od mBanku650 zł od VeloBanku ⭐ 600 zł od: Millennium i BNP Paribas ⭐ 500 zł od: ING i Santandera900 zł od Citi

6.05.2019

Bonus 80 zł na start + 150 zł za wpływy na Konto Jakie Chcę w Santander Banku (+zwroty za płatności + 2,7% dla oszczędności)

Wystartowały dwie nowe promocje Santander Banku, które pozwalają zgarnąć bonusy pieniężne do 230 zł za otwarcie Konta Jakie Chcę.

Bonusy do 230 zł za Konto Jakie Chcę w Santander Banku
A to w sumie nie wszystko, co można zyskać. Do wzięcia są jeszcze zwroty za opłacanie rachunków za media (do 300 zł rocznie) oraz 2,7% dla oszczędności. No i przy okazji warto przypomnieć, że to konto daje nielimitowane ilościowo darmowe przelewy natychmiastowe!

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualne promocje w Santander Banku.]

Do 230 zł za Konto Jakie Chcę w Santander Banku


Zgarnięcie takiej sumy gratyfikacji umożliwiają dwie promocje. Bonus 80 zł otrzymasz za otwarcie konta z polecenia (niżej dowiesz się jak uzyskać kod polecenia uprawniający do odbioru bonusu), a premię 150 zł otrzymasz za zapewnienie wpływów na konto w Santander Banku.

80 zł za otwarcie konta z polecenia


Dla kogo promocja "Polecam Mój Bank"? By móc zyskać 80 zł za otwarcie konta z polecenia, wystarczy nie posiadać konta osobistego (PLN) w Santander Banku (wcześniej działającym pod marką BZ WBK) co najmniej od 1.05.2018 r. 

Co ciekawe, to fakt, że osobą poleconą może być nawet osoba małoletnia, ale pod warunkiem ukończenia 13. roku życia (w tym przypadku bank wymaga jednak wizyty w placówce banku wraz z rodzicem/opiekunem dziecka).

Zasady promocji. By założyć konto w Santander Banku z premią 80 zł na start (jako osoba polecona): 
 • najpóźniej do 30.09.2019 r. złóż wniosek o Konto Jakie Chcę wraz z wydawaną do niego kartą oraz dostępem do bankowości internetowej; we wniosku podaj kod polecenia od obecnego klienta banku - jeśli takiej osoby nie znasz, uzupełnij formularz dostępny tutaj (w odpowiedzi otrzymasz wiarygodny i sprawdzony kod); 
 • nie zgłaszaj sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych banku, a także wyraź zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną i elektroniczną, na elektroniczną formę przekazywania korespondencji (tzw. EKK, czyli Elektroniczny Kanał Kontaktu) oraz na ujawnienie tajemnicy bankowej (wyłącznie w zakresie poinformowania przez bank osoby polecającej, że warunki do wypłaty premii zostały spełnione przez osobę poleconą); 
 • we wniosku o konto podaj adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego do kontaktu; 
 • najpóźniej do końca miesiąca następującego po otwarciu konta spełnij 2 poniższe warunki: 
  • zaloguj się do aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej Santander oraz 
  • wykonaj płatności kartą wydaną do konta lub mobilną kartą w telefonie albo za pomocą BLIKa na sumę min. 300 zł (ale jeśli udział w promocji weźmiesz pod koniec jej dostępności, to pamiętaj, że te warunki spełnić trzeba maksymalnie do 31.10.2019 r.). 

Za spełnienie powyższych warunków otrzymasz od banku premię w wysokości 80 zł (taką samą otrzyma osoba, której kod polecenia wykorzystasz podczas składania wniosku o konto). Wypłata bonusów (dla poleconego i polecającego) ma nastąpić do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu spełnienia powyższych warunków przez osobę otwierającą konto z polecenia.

Opcjonalnie (to dla chętnych), by polecać zarejestruj się w programie "Polecam mój Bank" (w bankowości internetowej: Oferta Banku => Polecam bank; jeśli już polecałeś/-aś w poprzednich edycjach programu, pamiętaj, że i tym razem niezbędna jest rejestracja), dzięki czemu uzyskasz kod polecenia. By stać się osobą polecającą niezbędne też jest posiadanie konta osobistego w Santander Banku wraz z dostępem do bankowości internetowej, wyrażenie zgód na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną oraz na EKK, a także brak sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych banku. Trzeba przy tym też podać bankowi swój adres mailowy i telefon komórkowy. Swą premię za polecenie (80 zł) otrzymasz, jeśli osoba polecona spełni wszystkie warunki uzyskania premii 80 zł (za otwarcie konta z wykorzystaniem kodu polecenia). Osoba polecająca może liczyć na dodatkowe premie (w wysokości 100 zł) za każde 10 kont założonych z wykorzystaniem jej kodu polecenia. Do momentu wypłaty premii nie zamykaj konta.

Premia 150 zł za wpływy na konto


Zakładając konto w ramach wyżej opisanej promocji z bonusem 80 zł na start, jednocześnie z tym samym kontem załapać się możesz na drugą promocją (z premią 150 zł).

Z racji tego, że start tej promocji bank zaplanował kilka dni po starcie programu poleceń, to na Twitterze (zapraszam do obserwowania) sygnalizowałem, by nie spieszyć się z zakładaniem konta:
Dla kogo promocja? Uczestnikiem tej okazji do bankobrania może być osoba pełnoletnia, która w okresie od 1.04.2018 r. do 5.05.2019 r. nie posiadała ani nie współposiadała konta osobistego (w PLN) w Santander Banku (nie wyklucza posiadanie konta oszczędnościowego lub innych produktów). Okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta jest zatem ciut (bo o miesiąc) dłuższy, niż w programie "Polecam mój Bank" z bonusem 80 zł za otwarcie konta z polecenia.

Zasady promocji. By załapać się na premię 150 zł, konto osobiste w Santander Banku (do wniosku linkuję wyżej) należy założyć najpóźniej do 31.07.2019 r. (liczy się podpisanie umowy). Aby otrzymać nagrodę:
 • w miesiącu podpisania umowy o konto złóż dyspozycję przeniesienia wynagrodzenia na konto w Santander Banku (można to zrobić za pośrednictwem infolinii lub poprzez bankowość internetową - wg ścieżki: Twoje Sprawy => Przenieś do nas wynagrodzenie);
 • począwszy od pierwszego lub drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przystąpienia do promocji (a więc po miesiącu, w którym otworzysz konto i złożysz dyspozycję przeniesienia wynagrodzenia), przez 3 kolejne miesiące: 
  • na Twe konto zapewnij wpływ wynagrodzenia w jednorazowej wysokości min. 1 000 zł miesięcznie oraz 
  • wykonaj 5 płatności kartą wydaną do konta - transakcje można wykonać na dowolne kwoty i w dowolnym miejscu (wyjątek stanowią transakcje w punktach prowadzących działalność sklasyfikowaną jako zakłady bukmacherskie, kasyna – kod MCC 7995 oraz kod MCC 6540) - warunek jest o tyle prosty, że jego spełnienie zwolni jednocześnie z opłaty za kartę, ale o tym za chwilę.

A czym dla Santander Banku jest wynagrodzenie? Przywołam zapis z regulaminu promocji banku:
"przez wynagrodzenie rozumiemy wpływ na konto osobiste z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury, świadczenia ZUS/KRUS lub od innego świadczeniodawcy z siedzibą na terenie Polski w okresie trwania promocji, w jednorazowej wysokości min. 1000 zł miesięcznie. 
Nie będą brane pod uwagę przelewy pomiędzy rachunkami tego samego klienta, wpłaty własne realizowane w oddziałach lub wpłatomatach banku oraz wpływy na inne konto niż konto podane w dyspozycji przekazywania wynagrodzenia"

Premia 150 zł wpłynie na Twe konto do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia powyższych warunków.
💡 Przykładowo więc, jeśli w maju otworzysz konto i złożysz dyspozycję przeniesienia wynagrodzenia do Santander Banku, to wpływ wynagrodzenia oraz po 5 płatności kartą miesięcznie będzie należało zapewnić od czerwca do sierpnia lub od lipca do września. Premia 150 zł od banku wpłynie wtedy do końca września (dla tych którzy wpływy i płatności zrealizują od czerwca do sierpnia) lub do końca października (w przypadku spełnienia warunków promocji w okresie od lipca do września).

Zwroty do 300 zł rocznie za płatności


Posiadacz Konta Jakie Chcę może uzyskiwać zwrot 1% wartości rachunków i faktur za media (gaz, prąd, telefon, telewizja i Internet) opłacanych z tego właśnie konta (zwykłym przelewem, zleceniem stałym lub za pomocą polecenia zapłaty). 

Miesięcznie może do Ciebie wrócić w ten sposób maksymalnie 25 zł (choć wyciśnięcie aż takiej sumki wydaje się mało realne; za media trzeba by płacić ponadprzeciętnie; aczkolwiek pewnie i jest to w zasięgu niektórych - np. tych, którzy ogrzewają dom na gaz lub prąd i mają z tego tytułu wysokie opłaty). 

Rocznie w ramach tej promocji da się uzyskać do 300 zł. By otrzymywać zwroty, niezbędne jest zgłoszenie do banku rachunków/faktur, za które zamierzasz dokonywać płatności, by bank wiedział, za przelewy na jaki rachunek naliczać zwrot (można to zrobić w placówkach banku lub elektroniczne w bankowości internetowej).

2,7% dla oszczędzających (do 100 000 zł)


Gdy już będziesz posiadać Konto Jakie Chcę i dostęp do bankowości internetowej, to za jej pośrednictwem "na klik" możesz założyć oszczędnościowe Konto Systematyczne, na którym uzyskać można 2,7% w skali roku - taka stawka obowiązywać ma do 29.06.2019 r. i dla kwoty do 20 000 zł. Jednak każdy klient może posiadać 5 Kont Systematycznych, przez co łącznie można zdeponować do 100 000 zł.

Dla umów o Konto Systematyczne zawartych w okresie promocji, stawka 2,7% w skali roku obowiązuje od chwili otwarcia konta. Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania w kolejnych miesiącach jest wpływ na Konto Systematyczne co najmniej 20 zł miesięcznie w ramach automatycznego oszczędzania (zlecenie takie ustawisz przy Koncie Systematycznym wybierając opcję "Oszczędzanie"; realizacja takich przelewów jest bezpłatna).

Ile kosztuje Konto Jakie Chcę?


Główne cechy konta osobistego zakładanego w promocji Santander Banku to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku (bez warunków);
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN, a także przelewy natychmiastowe (!) zlecane w bankowości internetowej i mobilnej;
 • 0 zł za wydanie karty i 15 zł za jej wznowienie (gdy bank przesyła nowy plastik po upływie terminu ważności dotychczas używanej karty; w przypadku osób do 26. roku życia opłata nie jest pobierana); 
 • opłata miesięczna za Kartę Dopasowaną Visa lub Mastercard (do wyboru jeden z poniższych wariantów): 
  • 0/5 zł - opłata nie jest pobierana w przypadku wykonania min. 5 płatności na dowolne kwoty lub
  • 3 zł bez warunków (ta opłata jest ustawiona jako standardowa, jednak za miesiąc w którym otwierasz konto nie będzie ona pobrana - wtedy możesz ją zmienić na wariant wyżej opisany, który będzie obowiązywać od kolejnego miesiąca kalendarzowego); 
 • 0 zł za wypłaty kartą z bankomatów Santander Banku; 5 zł za każdą wypłatę kartą z innego bankomatu w Polsce (w przypadku osób do 26. roku życia wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce są darmowe).

Na końcu wniosku o konto znajdziesz opcję dotyczącą przenoszenia konta (a więc załatwienia przez Santander Bank formalności związanych z zamknięciem swego dotychczasowego rachunku w innym banku) - to opcja dobrowolna i na potrzeby promocji nie trzeba z niej korzystać.Przydatne dokumenty:

20 komentarzy:

 1. 500 plus może być jako wynagrodzenie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Powinno. Bo to "świadczenia (...) od innego świadczeniodawcy z siedzibą na terenie Polski"

   Usuń
 2. Czy przelew od żony przejdzie jako wynagrodzenie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przejść przejdzie, ale czy zakwalifikowany będzie jako wynagrodzenie, nie sądzę

   Usuń
 3. Można konto założyć przelewem?

  OdpowiedzUsuń
 4. Tiaa...
  Ja czekam na 50 zł za wpływ wynagrodzenia w marcu. Miało być do końca kwietnia, a nadal nie ma... Poszła reklamacja

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja czekałam na premie za polecenie do końca kwietnia i też jej brak u poleconego j polecającego

   Usuń
  2. Premię 80 zł ja otrzymałem i to dość szybko

   Usuń
 5. Czy płatnosci karta i blikiem na kwote 300zł sa liczone razem ?
  Czy trzeba 300 zł zapłacić albo karta lub tylko blikiem ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Łącznie należy wykonać płatności na sumę min. 300 zł (mogą być mieszane kartą i BLIKiem, ale mogą też być tylko kartą lub tylko BLIKiem).

   Usuń
 6. W opisie mały błąd:powinno być do 100 000 zł. a jest euro.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadza się (po głowie chyba chodził limit BFG)!

   Usuń
 7. A czy są jakieś limity związane z przelewami natychmiastowymi dla tego konta?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kwoto pojedynczy przelew jest to 5 lub 20 tys. zł (w zależności od operatora takiego przelewu). Nie ma jednak limitu ilościowego, więc można przelewów wykonać nieskończenie wiele ;)

   Usuń
  2. he ? nieskończenie wiele ? a dzienny limit kwotowy 25k ? To duża bolączka santandera... 25k dziennie można obrócić... chyba, że te natychmiastowe?

   Usuń
  3. OK, faktycznie - pod uwagę trzeba jeszcze wziąć limit dla dyspozycji przelewów składanych w bankowości internetowej (z tego co jednak kojarzę, to jednak maksymalnie może on wynosić 100 tys. zł dziennie).

   Usuń
  4. Dzienny limit to 100k

   Usuń
 8. Zamykałem konto w tamtym roku (jeszcze pod marką WBK), lecz nie znam dokładnej daty i nikt w Banku Santander nie potrafi mi udzielić informacji kiedy konto było dokładnie zamknięte . Więc nie wiem otwierać na ryzyko czy jeszcze w jakiś sposób próbować ustalić datę zamknięcia konta - tylko jak to jeszcze zrobić ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale co ryzykujesz? 150 zł masz pewne: https://bankobranie.blogspot.com/2019/05/kumulacja-promocji-konto-jakie-chce-santander-bank.html

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Hit powraca: rekordowe 500 zł premii za konto w ING Banku Śląskim

Promocja konta w ING z historycznie rekordową premią ponownie jest dostępna. Jest to więc okazja dla tych, którzy zapomnieli, zastanawiali s...