Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Bonusy o wartości 230 zł na start + 150 zł za wpływy + do 300 zł zwrotów + 2,7% dla oszczędności: Konto Jakie Chcę w Santander Banku w kumulacji promocji

750 zł od mBanku700 zł od Citi700 zł od Santandera620 zł od BNP Paribas600 zł od Millennium

8.05.2019

Bonusy o wartości 230 zł na start + 150 zł za wpływy + do 300 zł zwrotów + 2,7% dla oszczędności: Konto Jakie Chcę w Santander Banku w kumulacji promocji

Dzięki temu, że skumulowały się promocje bankowe, zanosi się na hit bankobrania! Do wzięcia czeka bowiem nawet 680 zł.

Konto z bonusem w Santander Banku
Do tego dochodzą łatwe warunki do spełnienia i (w przypadku części promocji) brak jakiegokolwiek wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w tym banku. Dodam, że konto zakładane w tej okazji do bankobrania daje możliwość korzystania z darmowych przelewów natychmiastowych!

Na wstępie lojalnie poinformuję. To dość długi wpis. Jednak długość opisu promocji na szczęście nie przekłada się na mnogość warunków do spełnienia. Jest bowiem całkiem prosto, a do wzięcia czeka sporo nagród gwarantowanych:
 • bonus pieniężny 100 zł na start
 • bon o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepach Biedronka
 • bonus 80 zł za otwarcie konta z polecenia
 • premia 150 zł za zapewnienie wpływów na konto
 • do 300 zł w postaci zwrotu za opłacanie rachunków za media z konta w Santander Banku
 • 2,7% na koncie oszczędnościowym (z możliwością ulokowania nawet 100 000 zł)

Promocja "Konto Jakie Chcę z Bonusem"


Dla kogo promocja "Konto Jakie Chcę z Bonusem" (czyli z bonusem pieniężnym 100 zł oraz bonem o wartości 50 zł do Biedronki)? Udział w promocji wziąć może osoba pełnoletnia z polskim obywatelstwem, która na dzień złożenia wniosku o konto w promocji 🙂 nie posiada konta osobistego w Santander Banku.

Zasady promocji. By wziąć udział w promocji "Konto Jakie Chcę z Bonusem" i uzyskać 100 zł na start oraz bon do Biedronki o wartości 50 zł:
 • do 30.06.2019 r. zarejestruj się na stronie promocji i po potwierdzeniu rejestracji (klikając w link otrzymany mailem), w kolejnym kroku na stronie promocji: 
  • wyraź zgodę na zwolnienie banku z tajemnicy bankowej (wyłącznie w zakresie poinformowania organizatora promocji przez bank o spełnieniu warunków uzyskania nagrody) oraz 
  • złóż wniosek o Konto Jakie Chcę w Santander Banku wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą; we wniosku podaj kod polecenia - możesz skorzystać z mego kodu: 1000279022 - to może zapewnić Ci dodatkowy bonus 80 zł (o szczegółach piszę nieco niżej);
 • we wniosku o konto podaj ten sam adres mailowy, co podczas rejestracji oraz wyraź zgody na: 
  • kontakt w sprawie realizacji wniosku i dostarczenie regulacji bankowych w tym Taryfy Opłat i Prowizji. 
  • kontakt drogą elektroniczną w celu marketingowym
  • kontakt telefoniczny w celu marketingowym.
 • najpóźniej do 15.07.2019 r. zawrzyj umowę z bankiem o konto i kartę
 • w ciągu miesiąca od otwarcia konta:
  • zapewnij wpływy na sumę min. 1 000 zł oraz
  • wykonaj min. 5 płatności kartą wydaną do konta i/lub BLIKiem na dowolne kwoty (płacić możesz w punktach handlowo-usługowych i/lub w Internecie), płatności te powinny zostać zaksięgowane w ww. terminie.

I to już wszystko! O przyznaniu bonusu 100 zł na start i bonu 50 zł do Biedronki organizator powiadomi Cię mailowo do 21.08.2019 r. Wtedy też na tę wiadomość będzie należało zareagować i w ciągu 7 dni zalogować się na stronie promocji oraz podać numer rachunku konta założonego w Santander Banku, bo to właśnie na ten rachunek ma nastąpić wypłata bonusu 100 zł na start (przewidziana do 31.08.2019 r.).


Z wymogów wartych odnotowania należy jeszcze dodać zapis z regulaminu:
"Uczestnikowi, który w trakcie trwania promocji, skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy o Konta Jakie Chcę lub odstąpienia od umowy o kartę debetową, w terminie i na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa nie przysługuje prawo do Bonusu". 

Pamiętaj jednak, że odstąpienie od umowy to prawo, które przysługuje jedynie w okresie 14 dni od jej zawarcia. Później mamy do czynienia z wypowiedzeniem umowy. Taka zasada obowiązuje jednak wyłącznie w promocji z bonusem 100 zł i bonem do Biedronki. Jeśli zechcesz korzystać z innych promocji, to wtedy kartę do konta trzeba utrzymywać dłużej. Konto należy posiadać do momentu wypłaty bonusu.

Bonus 80 zł za otwarcie konta z polecenia


W Santander Banku dostępny jest obecnie program "Polecam mój Bank", dzięki któremu osoba otwierająca konto (to ciągle to jedno i to samo konto, które otwiera się w powyżej opisanej promocji z bonusem 100 zł i bonem do Biedronki) zgarnąć może dodatkowy bonus w wysokości 80 zł od banku.

W tej promocji jest jednak okres wykluczenia dla byłych klientów, bo konta osobistego (PLN) w Santander Banku (wcześniej działającym pod marką BZ WBK) należy nie posiadać co najmniej od 1.05.2018 r.

By uzyskać bonus 80 zł:
 • we wniosku o konto podaj kod polecenia od osoby posiadającej konto w Santander Banku - jeśli takowej nie znasz, możesz skorzystać z mego kodu: 1000279022 (z góry serdecznie dziękuję!);
 • we wniosku o konto podaj adres mailowy i numer telefonu komórkowego do kontaktu;
 • wyraź zgody na elektroniczną formę przekazywania korespondencji (tzw. EKK, czyli Elektroniczny Kanał Kontaktu) oraz na ujawnienie tajemnicy bankowej (wyłącznie w zakresie poinformowania przez bank osoby polecającej, że warunki do wypłaty premii zostały spełnione przez osobę poleconą), zaakceptuj regulamin programu "Polecam mój Bank", a także nie zgłaszaj sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych banku;
 • najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o konto spełnij 2 poniższe warunki: 
  • zaloguj się do aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej Santander oraz 
  • wykonaj płatności kartą wydaną do konta lub mobilną kartą w telefonie albo za pomocą BLIKa na sumę min. 300 zł (do tej sumy wliczyć się może wspomniane wyżej 5 płatności na potrzeby promocji z bonusem 100 zł i bonem do Biedronki).

Bonus 80 zł otrzymasz do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu spełnienia powyższych warunków.

150 zł za wpływy na konto


To dodatkowa propozycja, z której skorzystać możesz, ale nie musisz. Jeśli bowiem chcesz, możesz poprzestać wyłącznie na spełnieniu wyżej opisanych warunków niezbędnych do uzyskania bonusu pieniężnego 100 zł oraz bonu o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepach Biedronka.

Uczestnikiem promocji "150 zł za konto z wynagrodzeniem III edycja" może być osoba pełnoletnia, która od 1.04.2018 r. nie posiadała ani nie współposiadała konta osobistego (w PLN) w Santander Banku (wcześniej znanego jako Bank Zachodni WBK; z promocji na szczęście nie wyklucza posiadanie konta oszczędnościowego lub innych produktów).

By uzyskać gwarantowaną premię 150 zł:
 • w miesiącu podpisania umowy o konto złóż dyspozycję przeniesienia wynagrodzenia na konto w Santander Banku (można to zrobić za pośrednictwem infolinii lub w bankowości internetowej - według ścieżki: Twoje Sprawy => Przenieś do nas wynagrodzenie); 
 • począwszy od pierwszego lub drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przystąpienia do promocji (a więc po miesiącu, w którym otworzysz konto i złożysz dyspozycję przeniesienia wynagrodzenia), w trzech kolejnych miesiącach: 
  • na Twe konto zapewnij wpływ wynagrodzenia w wysokości min. 1 000 zł miesięcznie oraz 
  • wykonaj 5 płatności kartą wydaną do konta na dowolne kwoty i w dowolnym miejscu (wyjątek stanowią transakcje w punktach prowadzących działalność sklasyfikowaną jako zakłady bukmacherskie, kasyna – kod MCC 7995 oraz kod MCC 6540) - spełnienie tego warunku jednocześnie zapewni Ci zwolnienie z opłaty za kartę (ale to tym nieco niżej). 

W regulaminie promocji Santander Bank wyjaśnia czym jest dla niego wynagrodzenie:
"przez wynagrodzenie rozumiemy wpływ na konto osobiste z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury, świadczenia ZUS/KRUS lub od innego świadczeniodawcy z siedzibą na terenie Polski w okresie trwania promocji, w jednorazowej wysokości min. 1000 zł miesięcznie. 
Nie będą brane pod uwagę przelewy pomiędzy rachunkami tego samego klienta, wpłaty własne realizowane w oddziałach lub wpłatomatach banku oraz wpływy na inne konto niż konto podane w dyspozycji przekazywania wynagrodzenia" 

Premię 150 zł za wpływy bank wypłaci na Twe konto do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia powyższych warunków.

Przebieg tej promocji bank zobrazował za pomocą tabeli umieszczonej w regulaminie:

Zatem jeśli w maju otworzysz konto i złożysz dyspozycję przeniesienia wynagrodzenia do Santander Banku, to wpływ wynagrodzenia oraz po 5 płatności kartą miesięcznie będzie należało zapewnić od czerwca do sierpnia albo (najpóźniej) od lipca do września. Premia 150 zł od banku wpłynie wtedy do końca września (dla tych którzy warunki promocji spełnią w okresie od czerwca do sierpnia) lub do końca października (w przypadku zapewnienia wpływów na konto i płatności kartą dopiero od lipca do września).

Konto Jakie Chcę - szczegóły oferty


Główne cechy konta zakładanego w promocji to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku (bez warunków); 
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN i za przelewy natychmiastowe (!) zlecane w bankowości internetowej oraz mobilnej; 
 • 0 zł za wydanie karty i 15 zł za jej wznowienie (gdy bank przesyła nowy plastik po upływie terminu ważności dotychczas używanej karty; w przypadku osób do 26. roku życia opłata nie jest pobierana);
 • opłata miesięczna za Kartę Dopasowaną Visa lub Mastercard (do wyboru jeden z poniższych wariantów): 
  • 0/5 zł - opłata nie jest pobierana w przypadku wykonania min. 5 płatności na dowolne kwoty lub 
  • 3 zł bez warunków (tę opłatę bank ustawia jako domyślną, jednak za miesiąc, w którym otwierasz konto nie będzie ona pobrana - wtedy możesz zmienić na wariant powyższy, a więc z opcją uniknięcia opłaty po 5 płatnościach, który będzie obowiązywać od kolejnego miesiąca); 
 • 0 zł za wypłaty kartą z bankomatów Santander Banku; 5 zł za każdą wypłatę kartą z innego bankomatu w Polsce (w przypadku osób do 26. roku życia wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce są darmowe).

Do udziału w promocji z bonusem 100 zł i bonem do Biedronki o wartości 50 zł (oraz jednocześnie do pozostałych promocji banku) kwalifikują wyłącznie wnioski złożone na stronie promocji. Wtedy jedyną obecnie dostępną formą zawarcia umowy o konto będzie kurier (może on przyjechać na wskazany przez Ciebie adres - inny niż zamieszkania czy korespondencyjny - a więc np. do miejsca pracy lub na uczelnię). Taki sposób otwarcia konta w promocji dotyczy także tych, którzy już np. posiadają jakiś produkt w Santander Banku wraz z dostępem do bankowości internetowej (gdzie można by otworzyć konto, ale tak zawarta umowa nie kwalifikowałaby do promocji z bonusem 100 zł i bonem do Biedronki).

Dodatkowe korzyści z Kontem Jakie Chcę 


Zwroty za media. Z Kontem Jakie Chcę uzyskiwać możesz zwrot 1% wartości rachunków i faktur za media (gaz, prąd, telefon, telewizja i Internet), które będziesz opłacać przelewem z konta w Santander Banku.  W ten sposób zyskać można do 25 zł miesięcznie (wyciśnięcie maksimum zwrotu wydaje się mało realne - bo za media trzeba by płacić bardzo dużo - i jest jedynie w zasięgu tych, którzy np. ogrzewają dom na gaz lub prąd i mają z tego tytułu wysokie opłaty).

Rocznie dzięki tym zwrotom da się uzyskać do 300 zł zwrotu. By otrzymywać zwroty, niezbędne jest zgłoszenie do banku rachunków/faktur, za które zamierzasz dokonywać płatności, by bank wiedział za przelewy na jaki rachunek naliczać zwrot (takie zgłoszenie możliwe jest w placówkach banku, jak i w bankowości internetowej).

2,7% dla oszczędzających (do 100 000 zł). By skorzystać z promocyjnego oprocentowania, niezbędne jest oszczędnościowe Konto Systematyczne (założysz je "na klik" w bankowości internetowej już po otwarciu Konta Jakie Chcę). Santander Bank oferuje na nim oprocentowanie do 2,7% w skali roku (w ramach promocji "Konto systematyczne z bonusem 2", bo standardowo oprocentowanie wynosi od 0,4 do 1,5%). Promocyjna stawka gwarantowana jest do 29.06.2019 r. dla kwoty do 20 000 zł. Każdy klient może jednak posiadać 5 Kont Systematycznych, co łącznie pozwoli ulokować nawet 100 000 zł.

Dla umów o Konto Systematyczne zawartych w okresie promocji, stawka 2,7% w skali roku obowiązuje od chwili otwarcia konta. Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania w kolejnych miesiącach jest wpływ na Konto Systematyczne co najmniej 20 zł miesięcznie w ramach automatycznego oszczędzania (zlecenie takie ustawisz przy Koncie Systematycznym wybierając opcję "Oszczędzanie" - środki będą wtedy automatycznie schodzić z Twego Konta Jakie Chcę i zasilać Konto Systematyczne).

Przydatne dokumenty:

302 komentarze:

 1. Konto zamknąłem w styczniu. Mogę teraz założyć i skupić się tylko na bonusie 100 PLN i bonie do Biedronki?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, załapiesz się na promocję "Konto Jakie Chcę z Bonusem" (100 zł + bon 50 zł do Biedronki) oraz na zwroty za płatności i 2,7%.

   Pozostałe promocje (80 zł za otwarcie konta z polecenia i 150 zł za wpływy) są dla klientów, którzy konta w Santanderze nie posiadają od dłuższego czasu.

   Usuń
  2. Super. Dzięki za odp.

   Usuń
 2. Mam konto. Zamknę je teraz i otworzę pod koniec czerwca nowe. I zdobędę 100 zł + 50 zł w bonie? Dobrze rozumuję?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tylko wrzucę cytacik z regulaminu:

   "Uczestnik - osoba fizyczna biorąca udział w Akcji, spełniająca warunki, o których mowa w §3 Regulaminu, nie posiadająca na dzień złożenia wniosku o konto rachunku płatniczego o charakterze oszczędnościowo-rozliczeniowym w Santander Bank Polska S.A"

   Odpowiedź nasuwa się sama :)

   Usuń
  2. Ja przed chwilą byłem w placówce. Konto zamknięte od ręki. No to jutro leci wnioseczek :)

   Usuń
  3. Czy aby na pewno? Bo w regulaminie jest taki punkt: "Uczestnikowi, który w trakcie trwania promocji, skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy o Konta Jakie Chcę lub odstąpienia od umowy o kartę debetową, w terminie i na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa nie przysługuje prawo do Bonusu."

   Usuń
  4. Na pewno. Bo odstąpienie to co innego niż wypowiedzenie w takim wypadku. Odstąpienie przysługuje tylko w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. A jak ktoś ma już konto dłużej to teraz składa wypowiedzenie. Więc cytowany punkt go nie dotyczy i tym samym nie wyklucza z promocji.

   Usuń
  5. GUZIK Z PĘTELKĄ DOSTANIESZ :

   Uczestnicy

   1. Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności
   prawnych, która spełniła łącznie poniższe warunki:

   • w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 5 maja 2019 r. nie była posiadaczem ani współposiadaczem żadnego konta osobistego
   prowadzonego w złotówkach w banku organizatora (nie dotyczy to kont oszczędnościowych)

   Usuń
  6. Cytujesz fragment z regulaminu promocji "150 zł za konto z wynagrodzeniem III edycja". Na nią załapać się mogą wyłącznie osoby, które już od dłuższego czasu nie posiadają konta w Santanderze. Ale jest jeszcze promocja "Konto Jakie Chcę z Bonusem" (z bonusem 100 zł i bonem do Biedronki) i w niej warunki uczestnictwa są inne (opisane w prześwietleniu promocji) - można je nazwać bardzo przyjaznymi, bo w praktyce nie ma okresu karencji ;)

   Usuń
  7. Czytamy wszystkie regulaminy z uwagą a nie siejemy ferment.

   Usuń
 3. A ja czekam na rozpatrzenie reklamacji za brak wypłaty premii dla polecanego i polecającego, która powinna być wypłacona do końca kwietnia, ale jakoś się do tego nie spieszą.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ile trwa zamykanie konta w Santanderze?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Okres wypowiedzenia to 30 dni. Ale zdarzają się placówki w których zamykają od ręki

   Usuń
  2. U mnie konto zamknęli od ręki. Ale rzekomo jest to możliwe tylko wtedy jak konto jest bez karty.

   Usuń
  3. Sprawdziłam, że okres wypowiedzenia trwa 28 dni od daty złożenia dyspozycji zamknięcia konta. Teraz pytanie, czy jeśli biorę udział w promocji za wpływ wynagrodzenia i ostatnie 50 zł ma wpłynąć w czerwcu (do tej pory przysyłali około tydzień przed końcem miesiąca), to czy jeśli zamknę konto np. 31 maja - wtedy max do 28 konto by się zamknęło i złożyłabym wniosek o nowe konto - to dostanę również 50 zł w czerwcu z promocji za przelew wynagrodzenia na obecne konto?

   Usuń
  4. Ważne co masz w regulaminie tej promocji co ma jeszcze ci wpłynąć 50 zł. Czy do wypłaty tylko musisz posiadać konto czy jednak nie możesz też złożyć wypowiedzenia.

   Chociaż swoją drogą nawet jak to drugie to lepiej mieć 150 niż 50 zł. Zawsze będziesz 100 zł na plus.

   Usuń
  5. Ilona, od 1. lipca wchodzi nowy regulamin więc do końca czerwca możesz rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym :)

   Usuń
  6. No w praktyce trzeba wypowiedzieć do 29 czerwca bo wniosek w promocji możesz złożyć dopiero w kolejnym dniu czyli ostatecznie 30 czerwca.

   Usuń
  7. Ale przecież Santander właśnie poinformował klientów, że od lipca zmienia regulaminy i taryfę, w związku z czym można zamknąć konto bez wypowiedzenia.

   Usuń
  8. Super, dziękuję za odpowiedzi:)

   Usuń
  9. A czy przy przeniesieniu konta przez Credit Agricole to też zamknięcie konta będzie w trybie natychmiastowym?

   Usuń
  10. Nie bo każde wypowiedzenie jest realizowane standardowo (czyli z całym okresem wypowiedzenia) o ile nie zaznaczysz, że ma być inaczej. Ale to wtedy trzeba samodzielnie wypowiedzenie złożyć i zaznaczyć, że chce się zamknąć od razu.

   PS. Od razu nie zawsze oznacza że już. Czasem zajmuje to 2-3 dni.

   Usuń
  11. "Ale przecież Santander właśnie poinformował klientów, że od lipca zmienia regulaminy i taryfę, w związku z czym można zamknąć konto bez wypowiedzenia."
   Czy możecie podesłać gdzie tak bank napisał...? Dzisiaj byłam w oddziale i gość nie chciał mi zamknąć natychmiastowo, powiedział że nic o takim czymś nie wie. Dzwonił gdzieś wyżej i dowiedział się, że to działa tylko wtedy, jeśli konto było zakładane bez karty... W innym przypadku 28 dni wypowiedzenia. Ktoś to może zdementować?

   Usuń
  12. 25-go kwietnia Złotówa pisał o zmianach. Na końcu masz podlinkowane pismo do klientów z informacjami co mogą zrobić w związku ze zmianami. Jest informacja o zamknięciu konta w trybie natychmiastowym.

   Usuń
  13. Kilka-kilkanaście dni temu dostałaś na skrzynkę w bankowości internetowej (jeśli wyraziłaś zgodę na EKK) albo przesyłką pocztową (jeśli nie wyraziłaś zgodę na EKK) informację o wprowadzanych przez bank od lipca zmianach w regulaminach i taryfie opłat. W tej informacji przeczytasz, że w takiej sytuacji masz prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wynika to wprost z art. 29 ustawy o usługach płatniczych:
   "Art. 29. 1. Dostawca informuje o proponowanych zmianach postanowień umownych nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie.
   2. Jeżeli umowa ramowa stanowi, że brak sprzeciwu użytkownika wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody, dostawca, informując o zmianach, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany poinformować użytkownika, że:
   1) jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian użytkownik nie zgłosi dostawcy sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że użytkownik wyraził na nie zgodę;
   2) użytkownik ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ramową ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
   3) w przypadku gdy użytkownik zgłosi sprzeciw zgodnie z pkt 1, ale nie dokona wypowiedzenia umowy ramowej, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat."
   Radzę Ci jeszcze raz pójść do placówki i poinformować pracownika banku, który odmówi przyjęcia dyspozycji zamknięcia rachunku ze skutkiem natychmiastowym, że złożysz w tej sprawie reklamację i skargę do KNF. Spisz sobie imię i nazwisko tej osoby, żeby podać je w ewentualnej skardze i reklamacji.

   Usuń
  14. Dzięki, miałam w takim razie załatwić to przez infolinię i już się tam nigdy nie pojawiać (jedna osoba zupełnie niepoinformowana, nawet nie wiedział o takim czymś jak możliwość natychmiastowego zamknięcia rachunku, a osoba nad nią również wprowadzająca ją błąd tym, że tak jest, ale tylko jeśli bym nie miała założonej karty wraz z kontem), ale w takim wypadku pofatyguję się do tego pracownika.

   Btw. W informacji od banku znalazłam:
   "wypowiedzieć daną umowę bez ponoszenia opłat ze skutkiem od dnia poinformowania o zmianie, nie później jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane."
   Ze skutkiem od dnia znaczy tyle samo co ze skutkiem natychmiastowym?

   Usuń
  15. W placówkach banków jest zbyt duża rotacja pracowników więc kompetencje już dawno poszły w zapomnienie. Liczy się kompetencja sprzedażowa tylko. A jak ktoś jest słaby to w jego miejsce przychodzi następny. Ale nie o tym rzecz w tym wpisie

   Usuń
  16. Dzwoniłam na infolinię w celu natychmiastowego zamknięcia konta. Znowu zostałam odesłana z kwitkiem, konsultant powiedział że owszem jest taka opcja, ale tylko w placówce banku, przez infolinię on może tylko zamknąć konto z 28 dniowym wypowiedzeniem. Koło się zamyka, śmiechu warte. :D

   Usuń
 5. A gdzie regulamin promocji w formacie PDF? Przecież tekst regulaminu zamieszczony na stronie internetowej organizator może sobie w dowolnym czasie zmieniać, czyż nie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Masz chociażby google cache. Nic co już opublikowane w necie nie zginie.

   Usuń
  2. Anonimowy 8 maja 2019 12:39
   Co nie zmienia faktu, że regulamin powinien być dostępny w formacie PDF.

   Usuń
 6. Czy Santander w końcu umożliwił inne zamykanie konta niż tylko w placówkach jak to było za czasów BZ WBK?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Już sporo czasu dostępna jest opcja wypowiedzenia z doradcą online.

   Usuń
  2. Ja zamknąłem telefonicznie. Konsultant przekonywał mnie, aby je zostawić, bo darmowe ale jak widać zamknięcie się opłacało :)

   Usuń
  3. Jest możliwość zamknięcia poprzez infolinie - zamknięcie po 28 dniach od dyspozycji, konsultant twierdził że zamknięcie natychmiastowe jest możliwe tylko w oddziale.

   Usuń
 7. Rachunki muszą być na moje imię i nazwisko czy na żonę jeśli są wystawione mogą być żeby się kwalifikowaly do że rok 1%

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rachunki muszą być na właściciela konta.

   Usuń
  2. A jesli rachunki są wystawiane na mnie i męża jednocześnie?

   Usuń
  3. Podbijam pytanie.

   Usuń
 8. Czy jeżeli biorę udział tylko w promocji z bonusem pieniężnym 100 zł oraz bonem o wartości 50 zł do Biedronki, to po spełnieniu warunków w pierwszym miesiącu mogę zamknąć kartę, czy muszę ją utrzymywać do wypłaty pieniędzy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W takiej sytuacji można z karty zrezygnować po wykonaniu 5 płatności. Ale nie wcześniej niż w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

   Usuń
 9. Czyli polecając bank za 80 zł, osoba polecana może korzystać ze wszystkich ww. promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kluczowe jest, by wniosek złożyć na stronie promocji, bo tylko on daje możliwość skorzystania z promocji z bonusem 100 zł i bonem do Biedronki. Ale tak złożony wniosek jednocześnie daje możliwość skorzystania z pozostałych promocji (w tym z bonusem 80 zł za otwarcie konta z polecenia, bo wniosek zawiera pole do podania kodu polecającego).

   Usuń
 10. Ja zamknąłem w marcu a teraz otworzę i zgarnę 150 zł. I jeszcze zdążę pod koniec sierpnia zamknąć :)

  OdpowiedzUsuń
 11. czy posiadanie konta oszczędnościowego dyskwalifikuje z udziału w promocji ??

  OdpowiedzUsuń
 12. Pracuje w firmie A. Czy jeśli złożę dyspozycję przeniesienia wynagrodzenia do firmy B w której szefem jest przyjaciel i w której praxowac nie będę (będzie tylko przesyłać ów przyjaciel 1000 z jego konta) przejdzie to do wyplaty premii?

  OdpowiedzUsuń
 13. Jaki kurier wozi umowy?

  OdpowiedzUsuń
 14. Hej Mr Złotówa
  Czy założenie konta z Twojego polecenia da Ci jakiś profit mimo, że nie łapię się na promocję bo niedawno zamknąłem konto? Jeśli tak to z chęcią skorzystam - tyle razy już byłeś powodem do zarobku dzięki wpisom na blogu, że z chęcią dołożę cegiełkę do zarobku ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Premia za polecenie (dla polecającego) wypłacana jest przez bank tylko wtedy, gdy polecony spełni swe warunki uzyskania 80 zł za otwarcie konta z polecenia (a więc także, gdy nie będzie posiadał konta w Santanderze co najmniej od 1.05.2018 r.). Zatem w tej sytuacji wpisywanie kodu polecenia jest zbędne i nic nie da. Ale na 100 zł + bon do Biedronki się łapiesz :)

   PS. Miło jednak, że pomyślałeś :)

   Usuń
 15. Czy by wziąć udział w promocji "Konto Jakie Chcę z Bonusem" i uzyskać 100 zł na start oraz bon do Biedronki o wartości 50 zł nie należy dopisać jeszcze jednej zgody marketingowej która jest widoczna na stronie promocji?

  - Zgoda na częściowe zwolnienie z tajemnicy bankowej i akceptacja regulaminu Programu "Polecam mój Bank_edycja III"

  OdpowiedzUsuń
 16. A czy trzeba być osobiście przy podpisie dokumentów, czy jednak da radę zostawić dokumenty np żonie i kurier odbierze na drugi dzień ?
  Bo z dhl miałem problem i musiałem osobiście odebrać,a jak jest w In post ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zależy jakie podejście ma kurier u ciebie. Jeden zrobi tak, a drugi inaczej.

   Usuń
 17. Jak wyrobić swój kod polecenia?

  OdpowiedzUsuń
 18. Twój kod polecenia podany, dzięki Złotówa!

  OdpowiedzUsuń
 19. Witam
  W artykule padło takie zdanie:

  "w ciągu miesiąca od otwarcia konta:
  zapewnij wpływy..."
  Moje pytanie czy chodzi o miesiąc następujący po miesiącu podpisania umowy, czy bank traktuje okres rozliczeniowy od momentu podpisania umowy o konto. Na przykład umowę podpisuje 15 maja więc mam czas do 14 czerwca na spełnienie warunków promocji?
  Drugie moje pytanie, w jakiej formie i w jakim czasie zostanie wpłacony bon na wartość 50 złotych do biedronki?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "w terminie miesiąca od daty otwarcia rachunku" oznacza co oznacza. To nie jest to samo co np. 'w miesiącu następującym po miesiącu otwarcia konta', więc masz czas do 14 czerwca.

   Mailem do 31 sierpnia.

   Usuń
 20. Czy mogę złożyć dyspozycję przeniesienia konta i robić wpłaty z konta żony? Prowadzę działalność. Czy w formularzu przeniesienia należy wpisać jaka firma płaci wynagrodzenie?

  OdpowiedzUsuń
 21. Rozumiem, że wystarczy, aby przelew "wynagrodzenia" był zrobiony z konta innej osoby, dobrze rozumiem? Czyli np. przelew z konta ojca powinien się załapać?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. @Unknown 9 maja 2019 10:35

   "przez wynagrodzenie rozumiemy wpływ na konto osobiste z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury, świadczenia ZUS/KRUS lub od innego świadczeniodawcy z siedzibą na terenie Polski w okresie trwania promocji, w jednorazowej wysokości min. 1000 zł miesięcznie.

   Nie będą brane pod uwagę przelewy pomiędzy rachunkami tego samego klienta, wpłaty własne realizowane w oddziałach lub wpłatomatach banku oraz wpływy na inne konto niż konto podane w dyspozycji przekazywania wynagrodzenia"

   Czego nie rozumiesz? Przecież wyraźnie masz podaną informację że NIE!

   Usuń
  2. Teraz pytanie, czy mój rachunek firmowy w Mbanku oraz moje konto prywatne w santanderze zostaną potraktowane jako mające 1 właściciela? Pewnie tak, ale może ktoś ma inne doświadczenia...

   Usuń
  3. Przemax, Próbowałeś tematu z przeniesieniem wynagrodzenia z firmy?

   Usuń
 22. Szkoda, że nic fajnego w tym banku nie trafia się stałym (kilkunastoletnim) klientom :(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dosłownie przed chwilą dostałem bon Allegro 20 zł w promocji dla obecnych klientów.

   Usuń
  2. @Anonimowy 9 maja 2019 13:07
   Co rozumiesz pod pojęciem "coś fajnego"?
   Jestem już dłużej niż "kilkunastoletnim" klientem tego banku. Otrzymałem nie jedną możliwość skorzystania z tego, co ten bank oferuje dla stałych klientów. Oby wszystkie banki tak jak ING dały mi tyle możliwości zysku.

   Usuń
  3. ING, a kto tu mówi o tym banku???

   Usuń
 23. Witam. Po zarejestrowaniu otrzymałem maila z linkiem aktywacyjnym klikając w niego przekierowuje mnie do strony z założeniem konta od razu. W instrukcji opisane jest iż pierw trzeba zaznaczyć zgodę na zwolnienie z tajemnicy bankowej.. Ale nie mam takiej zgody do zaznaczenia

  OdpowiedzUsuń
 24. A no własnie... Ja też się załapałam na bon 20 zł na Allegro, miło :)

  OdpowiedzUsuń
 25. Super. Kolejny bank odpala promocję wyłącznie dla obywateli polskich. Wiem, że większość was to nie obchodzi lecz moim zdaniem to jest mocno niesprawiedliwe względem stałych rezydentów Polski nie posiadających obywatelstwa polskiego. Takie rasistowskie podejście na pewno nie będzie miało pozytywnych wyników w dłuższej perspektywie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chyba nacjonalistyczne podejście a nie rasistowskie (nie widziałem w regulaminie wzmianki o rasie klienta ;-)

   Usuń
 26. Czy ktoś wie, czy świadczenie 500+ liczy się dla Banku jako wynagrodzenie i uprawnia do otrzymania bonusu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dostałam odpowiedź z banku :
   "Witamy,
   tak, jak najbardziej może być to wpływ z świadczenia, gdyż w regulaminie akcji jest zapis o wpływie 1000 zł nie ma określonego źródła z jakiego ma wpłynąć."

   Usuń
  2. Może. bo jest "świadczenia ZUS/KRUS lub od innego świadczeniodawcy z siedzibą na terenie Polski". A to w końcu też jest świadczenie.

   Usuń
 27. Jestem zainteresowana, ale posiadam od paru dni kartę kredytową (zakup ratalny - spłata w formie karty w Media Markt) w Santander za pomocą której będę realizować spłatę.
  Czy kwalifikuję się na tą promocję?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Posiadanie karty kredytowej nie przeszkadza w skorzystaniu ze wszystkich promocji konta.

   Usuń
 28. Te 80zł to kto dostaje polecany czy polecający?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I jeden, i drugi.

   Usuń
  2. Czyli mając od kogoś kod polecający zakładam swoje konto
   mam 80zł i zakładając drugie konto np żonie dostanę drugi raz jako polecający i żona jako polecona

   Usuń
  3. Wg mnie tak, o ile spełniasz warunki nie posiadania konta dla promocji dotyczącej poleceń

   Usuń
  4. Mr. Złotówa może Ty wiesz 😁

   Usuń
  5. Tak, można zdobyć 80 zł za otwarcie konta z polecenia i dalej stać się polecającym (wtedy Ty dostaniesz 80 zł za polecenie, a żona 80 zł za otwarcie konta z polecenia).

   Usuń
  6. Oki super dzięki 😁

   Usuń
  7. Mam pytanko - a jeśli niedawno zamknąłem rachunek i teraz otworzę tylko na potrzeby promocji 100zl + 50 do Biedronki to mogę wygenerować własny kod polecający i otrzymać premię za polecenie całkowicie nowego klienta? Czy dla polecających też jest karencja?

   Usuń
  8. nie ma karencji dla polecających, planuje zrobic dokładnie tak samo jak opisałeś

   Usuń
 29. Do konta karta Visa czy Mastercard? Ma to znaczenie?

  OdpowiedzUsuń
 30. Patologia w #santander #bzwbk
  Podczas składania wniosku przez internety można wybrać, czy kopię dowodu osobistego damy kurierowi przy podpisywaniu umowy, czy wyślemy przez Internet. Myślę sobie "haj sekiuriti", można wysłać kopię dowodu osobistego przez Internet dzięki czemu niepowołane osoby nie będą miało dostępu do tejże kopii. Super. Bank dba o moją prywatność i moje bezpieczeństwo. Wysłałem skan dowodu osobistego przez Internet bezpośrednio do banku. Dzisiaj przyjechał kurier z umową i wiecie co?

  1. Ja wysłałem kopię dowodu osobistego przez Internet.
  2. Bank wydrukował tę kopię dowodu osobistego i wysłał ją do mnie.
  3. W mojej obecności kurier wyciągną kopię mojego dowodu osobistego z koperty i przełożył ją do drugiej koperty.
  4. Wydrukowana kopia dowodu osobistego pojechała z powrotem do banku.

  Ktoś mi powie po co tak robić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Żeby kurier porównał zgodność kserokopii z oryginałem.

   Usuń
  2. A fe, takiego czegoś chyba nigdzie nie ma po przesłaniu skanu przez stronę internetową banku.

   Usuń
  3. U mnie było to samo. Co więcej, kurierka po sprawdzeniu dowodu włożyła dokumenty do koperty i chciała wychodzić. Zwróciłam jej uwagę, że nie zakleiła koperty i proszę aby zrobiła to w mojej obecności. Pilnujcie tego.

   Usuń
 31. czy musze wnioskować o karte do konta bo jesli moge wykonac 5 operacji blikiem to karta chyba nie bedzie potrzebna???

  OdpowiedzUsuń
 32. W jaki sposób przysylany jest bon do Biedronki? To jakiś kod na maila? Czy tradycyjną pocztą? On też jest wysyłany do 31 sierpnia?

  OdpowiedzUsuń
 33. Długo czeka się na kuriera z umowa? Wniosek przez internet złozyłem 8 maja. Nie otrzymalem zadnego potwierdzenia na mail ani telefonu od konsultanta. Konto w Aliorze zalozylem dzinen pozniej i juz w poniedzialek 13 maja byl u mnie kurier.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja skladalem wniosek 9 i tez nie ma kuriera do dzis

   Usuń
  2. U mnie po 2-3 dniach wizyta kuriera (Inpost), umowa podpisana a po 2 kolejnych dniach już karta dotarła

   Usuń
  3. Dziwne, bo ja od razu otrzymałam potwierdzenie złożenia wniosku na maila.

   Usuń
  4. był dzisiaj kurier, w jaki sposób otrzymaliście hasło startowe do bankowości?

   Usuń
  5. Hasło startowe mi przyszło smsem.

   Usuń
 34. Czy jeśli mam konto "jakie chcę", którego nie dotyczą te zmiany od 1 lipca, to też mogę skorzystać z wypowiedzenia natychmiastowego, czy pozostaje mi tylko zwykłe 30-dniowe?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. mozesz, będą Cię namawiac oczywiście do zostania, ale ja skorzystałam z tego przywileju i w placówce zamknęli od ręki

   Usuń
  2. ja też mam konto "Jakie chcę" czy też mogę je zamknąć bez okresu wypowiedzenia? Jeśli tak to proszę o instrukcję. Chętnie bym jeszcze przygarnęła 150 zł :)

   Usuń
  3. Też bo zmieniły się także regulaminy

   Usuń
 35. Czy 5 płatności Kartą Debetową lub Blikiem w internecie będą akceptowane czy muszą to być płatności w sklepach stacjonarnych?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przeczytaj opis promocji. Od tego zawsze zaczynaj.

   Usuń
 36. Witam
  Mr. Zlotowa takie pytanie. Czy do pierwszej premii 150 wlicza sie transakcje karta mobilna? Przy polecniu za 80zl jest wpis ze tak, jednak przy pierwszej pisze tylko o karcie "wydanej".
  Dzieki

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Masz na myśli bonus 100 zł + bon 50 zł? Regulamin mówi o konieczności złożenia wniosku o konto z kartą debetową i o wykonaniu płatności kartą debetową. Przy czym nie precyzuje jaką kartę należy wyrobić (aczkolwiek na etapie składania wniosku nie ma możliwości wyboru karty mobilnej, więc trzeba wyrobić plastikową). Jednak transakcje wykonane później wyrobioną kartą mobilną powinny być zaliczone (skoro regulamin - jak wspomniałem - nie wymaga, by płacić jakąś konkretną kartą debetową).

   Usuń
  2. Tak 100+50. Plastik zamowilem, jest w drodze, ale dzis byla juz okazja do platnosci, i mobilna udalo sie aktywowac.
   Pod wzgledem zliczania płatności fajne jest iPko gdzie podaja ile jeszcze nam zostalo do dormowosci karty, odlicza od 300tu.

   Usuń
  3. Tak samo oblicza ING. Choć najfajniej jest jak w ogóle opłat nie ma ;)

   Usuń
 37. W.jaki sposób wyłączyć opłatę za kartę? Nie widzę tego w bankowości...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wejdź w karty i dalej w Usługi przy tej karcie. Tam można to zmienić.

   Usuń
 38. Czy po spełnieniu warunków, ale przed wypłatą premii można zastrzec kartę? (w promocjach 100 zł + bon do biedronki oraz 80 zł z polecenia)

  OdpowiedzUsuń
 39. Czy mając konta walutowe i karty kredytowe w Santanderze i zamknięte w zeszlym tygodniu konto Jakie Chce wciąż zdobędę 100 zł + 50 zł w bonie jeśli je ponownie otworze ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Możesz wziąć udział. 100 zł + bon się należy :)

   Usuń

 40. w ciągu miesiąca od otwarcia konta:

  zapewnij wpływy na sumę min. 1 000 zł oraz

  wykonaj min. 5 płatności kartą wydaną...
  Aby otrzymać 100+50zł, wpływ 1000zł ma być jednorazowy? Czy mam przelewać 1000zł co miesiąc, aż do 28.08? (O przyznaniu bonusu 100 zł na start i bonu 50 zł do Biedronki organizator powiadomi Cię mailowo do 21.08.2019 r.). Jak długo trzeba mieć to konto aby dostać bonusy?
  Drugie pytanie- aby otrzymać zwrot za media 1% muszę złozyć w banku dyspozycję płatności/ stałego zlecenia? Czy sama mogę robić z tego konta przelewy za faktury?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na potrzeby tej promocji tylko raz. Co miesiąc musi być w promocji z bonusem za wynagrodzenie. Konto trzeba mieć do końca sierpnia.
   Możesz samodzielnie robić przelewy.

   Usuń
 41. Jaja sobie robią w tym Santanderze. Założyłem konto przez kuriera, miał w dokumentach zeskanowany mój dowód osobisty, chciał druga kopie skserowana. Dobra załatwiłem (mówił że inaczej będę musiał do oddziału się udać bo tak ma w papierach napisane). Konto założone, wszystko ok, a przed chwilą konsultantka dzwoni że mam przy okazji wpaść do oddziału bo potrzebują wzór mojego podpisu i skan dowodu. Mają wymagania...

  OdpowiedzUsuń
 42. A mi wysłali umowę na drugi koniec Polski, na adres zamieszkania, chociaż specjalnie podałam inny adres korespondencyjny...

  OdpowiedzUsuń
 43. jeżeli podpisałem umowę w maju to już w tym miesiącu mogę zapłacić 300zł czy w czerwcu? na potrzeby programu poleceń (80zł).

  OdpowiedzUsuń
 44. Dzień dobry,

  czy warunki promocji zostaną spełnione (wypłaty nagród) w przypadku zarejestrowania się w promocji, a następnie założenia Konta Jakie Chcę (wraz z kartą itd.) w placówce Banku (wniosek zostanie złożony w placówce Banku)? Czy jednak w takiej sytuacji warunki promocji nie zostaną spełnione?

  Pytanie jest spowodowane faktem, iż z uwagi na przepisy PEP rachunek bankowy mogę otworzyć wyłącznie w placówce Banku (nie jest to możliwe za pośrednictwem kuriera).

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie. Wniosek musi być złożony na stronie promocji.

   Usuń
 45. w promocji 100+50 jak już przeleję 1000 zł i zrobię 5 płatności to mogę wypowiedzieć kartę? Czy trzeba ją trzymać do wypłaty premii?

  OdpowiedzUsuń
 46. Witam,
  czy przelewy z konta swojej działalności gospodarczej będą liczone jako wynagrodzenie?

  OdpowiedzUsuń
 47. Witam
  A czy ja muszę dyspozycję przelewanie wynagrodzenia przesyłać przez bank? Nie wystarczy po prostu powiedzieć szefowi żeby mi przelewał od dziś na to konto?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Regulamin promocji wymaga złożenia takiej dyspozycji przez bankowość lub infolinię.

   Usuń
  2. Dzięki za odpowiedź, użyłem twojego kodu polecającego ;-)

   Usuń
 48. W informacjach jest napisane "wyraź zgodę na zwolnienie banku z tajemnicy bankowej (wyłącznie w zakresie poinformowania organizatora promocji przez bank o spełnieniu warunków uzyskania nagrody)" - jeśli wyraziła zgody na wszystko to będzie jakiś problem?

  OdpowiedzUsuń
 49. Witam. Czy zakładając Konto jakie chce z banusem, muszę zapewnić wpływ z wynagrodzenia za pracę z firmy czy może to być przelew między własnymi rachunkami?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W promocji "Konto Jakie Chcę z Bonusem" (czyli z bonusem 100 zł i bonem 50 zł do Biedronki) wpływ wynagrodzenia nie jest wymagany. Może to być np. przelew z własnego konta w innym banku.

   Usuń
 50. Witam-moje pytanie-27.05.złożyłam wniosek o otwarcie konta (kurier jeszcze nie dzwonił)a chcę także przenieść wynagrodzenie-jeżeli np.30.05. podpiszę umowę to czy bank zdąży uruchomić mi konto tak żebym zdażyła złożyć wniosek w bankowości elektronicznej o przeniesienie wynagrodzenia jeszcze w maju( w warunkach jest info, że trzeba to zrobić w miesiącu podpisania umowy )Czy lepiej przesunąć podpisanie umowy już na czerwiec ? Na ten moment posiadam w Santanderze tylko konto oszczędnościowe plus dotęp internetowy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Aktywacja konta następuje w ciągu 2-3 dni od podpisania umowy.

   Usuń
  2. Dziękuję za informację , wobec tego umowę podpiszę już w czerwcu

   Usuń
 51. witam
  orientuje się Pan, jak z opłatami wypłat z konta z bankomatów innych banków

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z opisu oferty powyżej: "0 zł za wypłaty kartą z bankomatów Santander Banku; 5 zł za każdą wypłatę kartą z innego bankomatu w Polsce (w przypadku osób do 26. roku życia wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce są darmowe)"

   Usuń
  2. Trzy lata temu Wubek miał promocję wypłat gotówki z ich ATM-ów kartami konkurencji. Przytuliłem wtedy 600 zł robiąc u nich sporo wypłat kartami Alior, BOŚ, GNB oraz Millennium po 10 zeta każda - to se ne vrati :)

   Usuń
  3. Z tego co wówczas ludzie pisali, to w między-bankowych rozliczeniach banki pobierają od siebie 1,50 zł za każdą taką wypłatę, co by oznaczało, że BZ WBK sporo zarobił na tej 'promocji' :)

   Usuń
  4. Zacna to była promocja:)

   Usuń
 52. Czy po spełnieniu warunków, ale przed wypłatą premii można zastrzec kartę? (w promocjach 100 zł + bon do biedronki oraz 80 zł z polecenia)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Myślę, że chyba raczej na pewno nie, ale ja bym skonsultował to z regulaminem :)

   Usuń
 53. Bon do biedronki jest jednorazowy, czy można z niego korzystać kilka razy dopóki nie wykorzysta się całej kwoty 50 zł?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można używać wielokrotnie aż do wykorzystania kwoty.

   Usuń
 54. Podpisałem umowę przez kuriera w piątek 30 maja.
  NIE przenioslem wynagrodzenia bo konto nie zostało jeszcze aktywowane, czy łapie się na promocję dot. wynagrodzenia jeśli złożę dyspozycję przeniesienia dziś lub jutro poprzez aplikacje gdy konto będzie już aktywne?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie.

   PS. W tym roku 30 maja wypadało w czwartek :)

   Usuń
 55. Witam, złozyłam wniosek, podpisałam umowę i teraz zonk,bo widzę,że chyba mam konto bez bankowości internetowej (zaznaczone NIE w kwadraciku,brak numeru NIK na umowie) Nie pamiętam wypełniania formularza wniosku o konto- na pewno chciałam dostęp internetowy,nie wiem czy można podglądnąć gdzieś ten wypełniony wniosek.Teraz pytanie - czy taki wniosek kwalifikuje się do promocji ? Trzeba otworzyć konto z kartą (to mam) czy dotyczy to też bankowości internetowej ? Czy mogę dołożyć bankowość internetową do rachunku później w oddziale ? W każdym razie tak się msci pośpiech...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z powyższego opisu wynika, że to nie jest wymóg konieczny do uczestnictwa w promocji, jednak bez dostępu do bankowości raczej trudno zarządzać kontem :)

   Myślę, że nadanie loginu można załatwić w każdym oddziale i będzie po sprawie.

   Usuń
  2. Fakt ;) Co najlepsze zawsze czytam wszystko dokładnie przed wysłaniem itp.
   To jakaś pomroczność mnie dopadła..

   Usuń
  3. Pytanie dodatkowe.Czy nigdy nie miałaś konta w Santander (WBK) z dostępem elektronicznym, bo w takim wypadku mimo zaznaczenia we wniosku kwadracika o bankowość elektroniczną na umowie tego nie ma.
   Pozostaje aktualny dawny NIK i hasło do konta w internecie.

   Usuń
  4. Dzięki za info,mam KO w zasadzie nieużywane (brak dobrego%...)teraz aktywowali już ROR i tak jak piszesz jest na ten sam NIK,chyba za bardzo spanikowalam i zasugerowałam się umową z Getina -analogiczna sytuacja-najpierw KO potem ROR i tam na nowej umowie po prostu był wpisany stary NIK.No ale wiadomo,każdy ma wlasny wzor .Pozostaje spełnić warunki i czekać na premie...Mam nadzieję,że wszystko będzie dobrze.Dopiero zaczynam bankobranie i zaczyna mnie wciągać...

   Usuń
 56. Dla zainteresowanych. Na końcu wniosku o konto jest propozycja przeniesienia konta z innego banku i domyślnie jest to zaznaczone na tak. Ale sprawdziłem to i okazuje się że jest to opcja dobrowolna, więc można zaznaczyć NIE.

  OdpowiedzUsuń
 57. Witam. Chciałem skorzystać z polecenia, lecz we wniosku online nie ma takiej opcji? Jak to zrobić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. We wniosku o konto składanym za pośrednictwem strony promocji (po uprzedniej rejestracji) taka opcja jest. Dziś testowałem (podgląd tutaj).

   Usuń
 58. Mój mąż ma konto w Santander (dawnym WBK Bank Zachodni) od wielu lat, ja jestem do tego konta upoważniona. Odpowiedzcie, proszę :)
  1. Czy to wyklucza mnie z tych promocji jako współposiadacza konta?
  2. Skąd wziąć kod, który trzeba wpisać, gdy chcemy skorzystać z polecenia? Czy jest on gdzieś w danych klienta posiadającego konto w Santander?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Upoważnienie/pełnocnictwo to nie to samo co bycie klientem/posiadaczem konta.
   Kod polecenia jest w bankowości (bodaj oferta banku i tam jest taka zakładka w stylu program poleceń)

   Usuń
 59. Na czym polega procedura przeniesienia wynagrodzenia? Dalej czy wpływy (wynagrodzenie ;-) od osoby z rodziny ("Nie będą brane pod uwagę przelewy pomiędzy rachunkami tego samego klienta") przejdą aby zaliczono spełnienie warunków promocji?

  OdpowiedzUsuń
 60. Przez pracownika Banku, podczas czatu, zostałam poinformowana, że opłata za kartę w wysokości 3 zł jest ustawiona domyślnie i zostanie pobrania również za miesiąc, kiedy otworzyłam konto. Poinformowano mnie, że nie ma możliwości, aby nie została pobrana i jak coś, mam składać reklamację. Na jakiej podstawie został rozpisany ten warunek- "3 zł bez warunków (tę opłatę bank ustawia jako domyślną, jednak za miesiąc, w którym otwierasz konto nie będzie ona pobrana - wtedy możesz zmienić na wariant powyższy, a więc z opcją uniknięcia opłaty po 5 płatnościach, który będzie obowiązywać od kolejnego miesiąca)"? Będę wdzięczna za pomoc, bo jak nic czeka mnie składanie reklamacji. Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Taryfa opłat i prowizji. Postanowienia ogólne, pkt. 5.2., ppkt. b (na stronie 3/4):

   "Karty debetowe: Pobierane są:
   (...)
   b) opłaty za kartę: - okresowo w cyklach miesięcznych – do 10-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego (włącznie) następującego po miesiącu kalendarzowym, którego dotyczą, z zastrzeżeniem, że opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym została podpisana umowa".

   W przypadku pobrania opłaty pozostaje więc jak najbardziej uzasadniona reklamacja. Zgłoszenie ich w bankowości internetowej jest bardzo proste, bo nie trzeba nic pisać, a uzupełnia formularz.

   Poczta => Napisz wiadomość => Reklamacja => Zgłaszam nową reklamację => Karty => Opłaty i prowizje (opłata za kartę, za przewalutowanie, za pakiet wypłat. I na końcu podać należy powód: "Karta miała być bezpłatna".

   Usuń
  2. Bardzo dziękuję! Czyli trafiłam na konsultanta, który nie znał regulaminu i obowiązujących zapisów :)

   Usuń
  3. Ja chciałam przenieść pensję,kurier mial być 30.05. ale przypuszczałam,że bank nie zdąży mi uruchomić konta tak abym jeszcze w maju złożyła dyspozycję przeniesienia wynagrodzenia.Na infolinii pan powiedział,że bank na pewno zdąży,że kurier jeszcze tego samego dnia odwozi umowy itp.Coś mi się to nie wydawało możliwe ( wiecie-kurier leci na zlamanie karku z moją umową,a w banku wszyscy rzucają wszystko,żeby ją aktywować ;) drugi telefon-inna osoba mówi,że to ok.3 dni to trwa.A w samej umowie jest CHYBA 5 dni .W efekcie podpisałam umowę w czerwcu...
   Do infolinii (różnych) mam ograniczone zaufanie,tam jest chyba taka rotacja pracowników ,zę nikt do końca nie wie wszystkiego.

   Usuń
 61. Mr. Złotówa dziękuję za kod polecający, już wykorzystany.
  Jak ja teraz mogę zostać osobą polecającą jak już otworzyłam konto w promocji.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja również dziękuję za skorzystanie :) A do programu poleceń (by móc polecać) przystąpisz bankowości (Oferta banku => Program poleceń).

   Usuń
 62. Czy jeśli chcę otrzymać tylko bonus 100 zł i za polecenie, bo inne mi nie przysługują, to już mogę w czerwcu usunąć kartę? Czy muszę czekać do wypłaty?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I jeszcze Biedronki. W tej promo można z karty zrezygnować. Nie wiem jak w programie poleceń bo mnie nie dotyczy.

   Usuń
 63. Pytanie odnośnie premii 80 zł i jednego z warunków, tj. płatności kartą na sumę min 300 zł . W nawiasie zaznaczono, że wliczy się do tego 5 płatności na potrzeby promocji z bonusem 100 zł i bonem do Biedronki).
  Czyli nie musi być do jedna płatność kartą na sumę 300 zł(warunek otrzymania 80 zł) a może być to więcej płatności na ŁĄCZNĄ sumę 300 zl ? niestety w BGŻ się tak nacięłam i wolę dopytać żeby nie było wątpliwości.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, to może być dowolna liczba płatności. Ważne by łącznie uzbierało się 300 zł. Generalnie zazwyczaj jest to wymóg płatności "na łączną kwotę min.", bo jednak wydać jednorazowo 300 zł, to byłoby ciężko.

   Usuń
 64. Mr. Zlotowa czy Twój kod polecenia z Santander jest nadal aktualny? Można skorzystać?

  OdpowiedzUsuń
 65. Mam kartę kredytową Visa TurboKARTA w Santander czy to wyklucza mnie z promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie wyklucza. TurboKarta dostępna jest w Santander Consumer Banku, a powyżej mowa o koncie w Santander Banku. To dwa odrębne banki. Ale nawet posiadanie karty kredytowej w Santander Banku nie byłoby przeszkodą do wzięcia udziału w promocji konta :)

   Usuń
  2. Dzięki :)

   Usuń

 66. Witam, Mr. Złotówa otworzyłam konto z Twojego polecenia. Dziękuję. Teraz zostałam polecającym dla mojego męża, ale w regulaminie jest podany inny link do otwarcia konta niż Twój - [link usunięty zgodnie z Zasadami komentowania - edyt. Mr. Złotówa]. Czy z tego linku również otwieramy konto jakie chcę z bonusem 150 zł, czy tylko jako polecający i polecany z bonusem 80 zł

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Link w tamtym regulaminie to tylko link do strony z premią za otwarcie konta z polecenia, a więc bez bonusu 100 zł i bonu do Biedronki. Dla tej akcji jest dedykowana odrębna strona promocji, link do niej w powyższym opisie, a tylko tak złożone wnioski (po rejestracji na stronie promocji) kwalifikują do uzyskania 100 zł i bonu Biedronki. Ale na szczęście uczestnikom tej promocji dano też możliwość wpisywania kodu polecenia, więc zysk będzie większy o te 80 zł za otwarcie konta z polecenia (mimo, że wniosek o konto w innej promocji).

   Usuń
 67. Czy mogę brać udział w samej promocji ze 100 zł i bonem do Biedronki?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak. Wszystkie pozostałe promocje są opcjonalne (można w nich brać udział, ale nie trzeba).

   Usuń
 68. Witam, a kiedy dostaje się swój kod?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Po rejestracji do programu poleceń. Przeklikaj bo w którymś poprzednim wpisie Złotówa to opisywał

   Usuń
 69. Witam, a czy żeby dostać premię 150 zl za przeniesienie konta to czy dyspozycję przeniesienia konta należy złożyć dopiero po otwarciu konta czy można podczas składania wniosku bo jest tam taka opcja do zaznaczenia???

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przeniesienie konta? To nie ta promocja. Tu tego robić nie trzeba. Jest taka opcja ale dobrowolna. Można tylko przy składaniu wniosku.

   Usuń
  2. nie prawda, przenieść konto możesz w santander w każdym momencie, fajny sposób na zamknięcie konta za pośrednictwem banku, zamykałam konto w bnp paribas przez santander i wszystko w terminie plus dużo mniej zaangażowania po mojej stronie

   Usuń
 70. Przy zawarciu umowy w tym tygodniu - w jaki sposób zachować termin złożenia dyspozycji przekazywania wynagrodzenia - jeśli bank nie zdąży aktywować konta jeszcze w czerwcu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Miałam takie same wątpliwości pod koniec maja (pisałam wyżej post-29.05 g.9:32)
   u mnie było tak ,że w końcu bałam się,że jak podpiszę umowę 30.05 to bank nie zdąży uruchomić konta i nie da się przenieść wynagrodzenia.Umowę podpisałam 03.06 a informacja o aktywacji konta przyszła 06.06.Z tego co pamiętam z umowy (nie mam jej w domu) bank ma do 5 dni na uruchomienie konta.

   Usuń
 71. Mam problem w mojej placowce w Jaśle - nie chcą zamknąćn KJChcę od ręki - mówią, że wprowadzane zmiany nie dotyczą KJCh i dla KJCh obowiązuje termin 28 dni. Córka w Katowiczach zamknęła dziś z datą jutrzejszą bez łaski. O co tu chodzi?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mnie zamknęli od razu. Trzeba się powołać na zmiany w regulacjach.

   Usuń
  2. ROR z zerowym saldem oraz bez karty zamykają od ręki nawet bez zmiany TOiP-y.

   Usuń
 72. Czy jeśli zamknąłem konto w lipcu 2018 to mogę zabrać udział w polecaniu konta ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Polecać możesz ale musisz założyć konto skoro je zamknąłeś.

   Usuń
 73. 300zl płatnością kartą lub blikiem dotyczy płatności w sklepach stacjonarnych czy te internetowe zakupy też się wliczają?

  OdpowiedzUsuń
 74. Czy 1000 zł musi być przelane w całości?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z opisu Złotówy zamieszczonego powyżej: "w ciągu miesiąca od otwarcia konta zapewnij wpływy na sumę min. 1000 zł" - nie musi więc to być nawet przelew, a wystarczy suma wpływów.

   Usuń
 75. A co z tym przelewem 1000, to może być z mojego konta w innym banku jesli chodzi o I wariant promocji 'otwarcie konta", potem kolejny wariant to już wpływy z wynagrodzenia??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W promocji "Konto Jakie Chcę z Bonusem" (czyli z bonusem pieniężnym 100 zł i bonem do Biedronki) wpływ może być z dowolnego źródła (zatem można zrobić przelew nawet z własnego konta w innym banku).

   Usuń
 76. Może ktoś jest mi w stanie pomóc? Konto zakładałam wraz z czterema osobami i tylko ja podpisałam umowę Przyszły meile i sms-y potwierdzające rejestracje Następnie informujący, że przekazano umowę kurierowi A ostatecznie, że wnioskowany produkt nie może zostać zrealizowany bez podania przyczyny. W czym tkwi problem ? Składałam już im 2 wnioski i za każdym razem tak samo :-(

  OdpowiedzUsuń
 77. A czy konto posiadane w db net (Deutsche bank) a obecnie przejęte przez Santander liczy się jako konto w Santander obecnie posiadane ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety, ale byli klienci Deutsche Banku są już pełnoprawnymi klientami Santandera.

   Usuń
 78. Po jakim czasie wypłacają 100zł?

  OdpowiedzUsuń
 79. Dzisiaj mają chyba jakiś bajzel w bankowości elektronicznej, u mnie i osób z rodziny po zalogowaniu nie widać karty do konta (nawet jak wejść w usługi to napisali że karty nie mam), choć przecież nawet dziś nią płaciłem.
  Czy ktoś ma też takie problemy z bankowością internetową?

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...