Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Nawet 1860 zł do wzięcia za iKonto Biznes w Alior Banku

720 zł od mBanku650 zł od VeloBanku ⭐ 600 zł od: Millennium i BNP Paribas ⭐ 500 zł od: ING i Santandera900 zł od Citi

19.11.2020

Nawet 1860 zł do wzięcia za iKonto Biznes w Alior Banku

Alior Bank odpalił nową promocję konta dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Nawet 1860 zł do wzięcia za iKonto Biznes w Alior Banku
Do wzięcia są premie pieniężne na łączną kwotę aż 1750 zł - część z tej puli to łatwa do wzięcia premia 250 zł na start, a resztę stanowią bonusy pieniężne, które można gromadzić przez cały rok (np. za przelewy do ZUS lub US, czy za płatności kartą). Do tego dochodzą jeszcze nagrody w ramach programu Bezcenne Chwile (np. vouchery na zakupy) o wartości min. 110 zł.

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje w Alior Banku.]

Promocja z premią na start za iKonto Biznes pojawia się już po raz kolejny, ale warto odnotować, że po raz pierwszy premia wynosi 250 zł (w poprzednich edycjach do wzięcia było co najwyżej 200 zł). Doszła też promocja z powitalnymi punktami w programie Bezcenne Chwile dla kart Mastercard (8350 punktów da nagrody o wartości min. 110 zł). Niezmiennie te promocje można połączyć z akcją "1500 zł dla firm", przez co suma gratyfikacji ze wszystkich promocji Alior Banku jest imponująca. Aczkolwiek już na wstępie lojalnie uprzedzę, że realnie (czyli bez szczególnego wysiłku i bez dodatkowych, zbędnych kosztów) uzyskać da się mniej... ale ciągle bardzo dużo, bo od 600 do 900 zł.

Poniżej znajdziesz prześwietlenie wszystkich trzech - łączących się ze sobą - promocji:
 • "250 zł na start" - to najnowsza promocja banku z tytułową premią za otwarcie konta firmowego w Alior Banku;
 • "1500 zł dla firm" - ta propozycja Alior Banku z bonusami, które można zdobywać przez 12 kolejnych miesięcy oraz
 • "Punkty powitalne w Programie Mastercard Bezcenne Chwile dla Klientów Biznesowych" - dzięki tej promocji można zgarnąć 8 350 punktów powitalnych w programie lojalnościowym Mastercard.

Dla kogo promocje z premią 250 zł oraz z bonusami do 1500 zł? Udział wziąć może przedsiębiorca, który nie posiada i dotąd nie posiadał jakiegokolwiek produktu firmowego w Alior Banku.

250 zł za otwarcie konta firmowego w Alior Banku 


Nagroda. Dzięki tej promocji uzyskasz premię pieniężną 250 zł, która wpłynie na konto założone w promocji.

Zasady promocji. By zgarnąć nagrodę:
 • do 31.12.2020 r. złóż wniosek o iKonto Biznes wraz z wydawaną do niego kartą (Mastercard); 
 • najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia wniosku zawrzyj umowę o wyżej wymienione konto;
 • w ciągu 60 dni od otwarcia konta:
  • zaloguj się do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Alior Banku; 
  • otrzymaj wpływy od kontrahentów na konto w łącznej wysokości min. 500 zł; 
  • wykonaj płatności kartą wydaną do konta (które zostaną zaksięgowane przez bank) na sumę min. 250 zł; 
  • wykonaj przelewy wychodzące na konto w innym banku na sumę min. 300 zł (nie zaliczą się przelewy do ZUS lub US) oraz 
  • zarejestruj kartę do programu Bezcenne Chwile (nieco niżej opisuję ten program).

I to wszystko, co wystarczy zrobić, by uzyskać 250 zł na start. Jej wypłata przewidziana jest do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia powyższych warunków (ale nie wcześniej niż 1.02.2021 r.). Środki wpłyną na Twe iKonto Biznes, więc będzie można je wykorzystać według własnego uznania (wypłacić, przelać lub wydać na dowolny cel). Do momentu wpływu premii nie zamykaj konta, nie przekształcaj go na konto innego typu, ani nie składaj wypowiedzenia umowy.

Wykonując płatności kartą na potrzeby uzyskania premii 250 zł, pamiętaj, że do sumy transakcji nie będą zaliczone płatności wykonane w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (to kody wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy):
7995 określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne, 8999 określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska), 4111 określający m.in. usługi transportowe, 6012 określający instytucje finansowe, 6211 określający brokerów ubezpieczeniowych, 6051 określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, 4829 określający internetowe przekazy pieniężne, 4900 określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne

Lista choć z pozoru wydaje się długa, to w rzeczywistości ma na celu wyeliminowanie miejsc, w których łatwo zrobić większy obrót na karcie bez faktycznych zakupów. Można więc spokojnie płacić w sklepach, marketach, na stacjach paliw czy w Internecie (np. na Allegro).

Bonusy do 1500 zł od Alior Banku


Oprócz premii 250 zł na start, Alior Bank przygotował też bonusy za aktywność.

Zasady promocji. Bonusy uzyskasz za wykazanie się określoną aktywnością oraz skorzystanie z wybranych produktów i usług Alior Banku. Dodatkowym warunkiem jest wykonanie i rozliczenie w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej 4 płatności kartą wydaną do konta (wymóg nie dotyczy jedynie pierwszego miesiąca udziału w promocji).

Bonusy zdobywać można przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, wliczając do tego miesiąc założenia konta. W każdym z tych miesięcy maksymalnie można uzyskać do 125 zł, co w rok da nawet 1500 zł. Bank zastrzega sobie jednak możliwość zmian regulaminu promocji, więc zmianie mogą też ulec np. bonusy do zgarnięcia lub sposób ich zdobywania.

Biorąc udział w promocji, samodzielnie możesz wybierać warunki do zrealizowana. A każda premiowana aktywność została wyceniona. I tak w każdym miesiącu kalendarzowym bank nalicza następujące bonusy:
- 20 zł za przelew do ZUS lub 20 zł za przelew do US - ten bonus otrzymasz za pierwszy przelew w danym miesiącu (wysokość składki musi wynieść min. 250 zł lub za wykonanie pierwszego przelewu w miesiącu do Urzędu Skarbowego w wysokości min. 500 zł. 
Zarówno przelew do ZUS, jak i do US nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym; 
- 10 zł za przelew SEPA - na ten bonus można liczyć jedynie w przypadku wykonywania przelewów na co najmniej 100 euro; 
- 25 zł za transakcje kartą otrzymasz, gdy w danym miesiącu wykonasz płatności kartą wydaną do iKonta Biznes na sumę min. 2 000 zł (w praktyce mamy tu więc do czynienia z równowartością zwrotu za płatności kartą w wysokości 1,25%); Do sumy transakcji nie zaliczą się płatności kartą debetową wielowalutową zaksięgowane na rachunku innym niż w walucie PLN.
Wykonując płatności kartą na potrzeby uzyskania tego bonusu, pamiętaj, że do sumy transakcji nie będą zaliczone płatności wykonane w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z wykluczonych kodów MCC (to te same kody, które już wymieniłem powyżej - opisując warunki uzyskania premii 250 zł na start): 
- 10 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku - w praktyce ten bonus nie jest dla każdego, bo przecież nie każdy przedsiębiorca ma potrzebę używania kasy; jeśli jednak bonus ten w Twym przypadku wchodzi w grę, to dodam, że ma on być wpłacany jeśli na konto uczestnika promocji wpłynie "bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł". Najprawdopodobniej chodzi o promocję, którą na blogu opisywałem już w 2015 roku tutaj;  
- 25 zł zł za transakcje walutowe w ramach usługi Autodealing lub między rachunkami uczestnika promocji - to bonus, który można otrzymać za wymianę walutową (kupno/sprzedaż) na sumę min. 5 000 jednostek waluty obcej w ramach usługi Autodealing lub za przewalutowania takiej samej liczby jednostek waluty obcej pomiędzy rachunkami klienta w ciągu miesiąca kalendarzowego (czy to się opłaca? Zależy od kosztów takiej wymiany walut - warto porównać kursy w kantorach walutowych. No i przede wszystkim od potrzeb - nie każdy musi wymieniać waluty); 
- 15 zł za przelewy zagraniczne - ten bonus otrzymasz pod warunkiem wykonania w miesiącu co najmniej trzech przelewów zagranicznych lub przelewów w walucie obcej w kraju;
- do 20 zł za średniomiesięczne saldo na rachunku - wysokość tego bonusu zależy od średniomiesięcznego salda środków, jakie posiadać będziesz na swych rachunkach firmowych w Alior Banku. W ten sposób można uzyskać: 
- 0 zł za saldo do 10 000 zł; 
- 5 zł za saldo od 10 000,01 zł do 50 000,00 zł; 
- 10 zł za saldo od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł; 
- 20 zł za saldo od 100 000,01 zł.

A następująco wygląda definicja salda:
"Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (iKonto Biznes (...)  i rachunkach pomocniczych Uczestnika otwartych do tych Rachunków) na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był Rachunek Uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym Rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. Środki na bieżących rachunkach walutowych Uczestnika przeliczane są na złote wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego roboczego dnia miesiąca, za który należna jest Premia. Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku, środki pochodzące z finansowania Klienta w Bank" 

Wypłata bonusów. Pierwszy bonus/bonusy otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji (a tę datę wyznacza dzień otwarcia iKonta Biznes). Kolejne bonusy będą wypłacane do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków. Do momentu wypłaty bonusów nie zamykaj iKonta Biznes, ani nie zmieniaj go na inny typ rachunku.

8 350 punktów powitalnych w programie Bezcenne Chwile


Na początek krótkie objaśnienie: 
Bezcenne Chwile to program lojalnościowy dla użytkowników wybranych kart Mastercard oferowanych przez niektóre banki w Polsce (do nich należą karty Mastercard wydawane przez Alior Bank do konta firmowego). Wcześniej program ten funkcjonał pod nazwą Mastercard Priceless Specials. Bezcenne Chwile to jego kontynuacja. 

Płacąc kartą, zbierać można punkty, które dalej da się wymieniać na nagrody z katalogu. A mogą to być m.in. vouchery na zakupy, doładowania telefonu, nagrody rzeczowe czy bilety do kina. Punkty można też uzyskiwać w akcjach specjalnych czy w promocjach powitalnych (i to właśnie one najczęściej są sposobem na najefektywniejsze zgromadzenie większej liczby punktów).

Udział w niniejszej promocji wziąć mogą wyłącznie następujące karty wydane do konta firmowego: Mastercard Business Debit, Mastercard Business, Mastercard Business Travel, Mastercard Debit Commercial Wielowalutowa.

Z promocji skorzystać mogą osoby, które karty firmowej w Alior Banku nie miały zarejestrowanej w programie Bezcenne Chwile przed 3.11.2020 r. Warunek ten spełnisz z automatu, jeśli łapiesz się na promocje z premią 250 zł i bonusami do 1500 zł (bo przypomnę, że w tych promocjach wymagane jest bycie nowym klientem, który dotąd nie miał żadnych produktów firmowych w Alior Banku).

Nagroda. Na uczestnika promocji za rejestrację karty w programie Bezcenne Chwile czeka 8 350 punktów, które będzie można wymienić na nagrody z katalogu programu - przykładowo vouchery na zakupy o wartości 50 zł (do wyboru, w zależności od dostępności - są m.in.: Decathlon, Douglas, Empik.com, RTV Euro AGD) "kosztują" 3400 punktów. Za 800 punktów można zgarnąć doładowanie telefonu. Dzięki 8 350 zł można więc zgarnąć np. 2 bony po 50 zł każdy oraz 10 zł doładowania telefonu.

Limit nagród. W promocji przygotowano 1030 nagród po 8 350 punktów każda, więc chociaż promocja z puntami powitalnymi w programie Bezcenne Chwile ma być dostępna do 31.12.2020 r., to warto mieć na uwadze, że może zakończyć się wcześniej (to różnica względem promocji z premią pieniężną 250 zł, bo w niej pula premii nie jest limitowana - każdy, kto założy konto i spełni warunki, otrzyma premię).

Zasady promocji. By zgarnąć 8 350 punktów w programie Bezcenne Chwile:
 • do 31.12.2020 r. przystąp do programu Bezcenne Chwile (rejestracja możliwa jest poprzez bankowość internetową lub w placówkach banku);
 • podczas rejestracji zaznacz zgodę odnoszącą się do co najmniej jednego sposobu kontaktu:
„Wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych kontaktowych i dotyczących udziału w Programie przez Mastercard, w tym do analizy moich preferencji, struktury wydatków/schematów zakupów, zainteresowań i zachowań, do przesyłania mi spersonalizowanych wiadomości marketingowych z najbardziej odpowiednimi ofertami i treścią pochodzącymi od Mastercard, wydawców kart, agentów rozliczeniowych, sprzedawców detalicznych i partnerów związanych z Programem Priceless Specials. Chcę otrzymywać wiadomości marketingowe za pośrednictwem następujących kanałów: e-mail na adres e-mail podany podczas rejestracji lub SMS na numer telefonu podany podczas rejestracji.”
 • w ciągu 30 dni od przystąpienia do programu i otwarcia konta punktowego Bezcenne Chwile, wykonaj min. 1 płatność kartą Mastercard (w sklepie stacjonarnym lub internetowym).

Punkty otrzymasz w ciągu 14 dni roboczych od spełnienia powyższych warunków promocji, a będą one ważne przez 2 miesiące - to czas, w którym możliwa ma być wymiana punktów na samodzielnie wybrane nagrody. Każdy uczestnik promocji może zdobyć tylko jedną nagrodę w postaci 8 350 punktów (bez względu na liczbę posiadanych i zarejestrowanych kart).

Wykonując płatność kartą na potrzeby promocji z 8 350 punktów w programie Bezcenne Chwile, miej na uwadze, iż bank nie uwzględni:
"transakcji, w przypadku których nastąpił zwrot świadczenia (np. towaru, usługi lub pieniędzy); operacji przeniesienia sald; transakcji z wykorzystaniem czeków w tym czeków podróżnych; transakcji dot. składek ubezpieczeniowych, podatków lub danin publicznych; zapłaty wszelkich odsetek lub innych opłat za zwłokę; innych opłat lub obciążeń; wszelkich płatności związanych z grami losowymi (w tym zakupu losów w loteriach); 
transakcji dokonanych w punktach o następujących kodach MCC (Merchant Category Code) – (i) 4829 – określający internetowe przekazy pieniężne, (ii) 6010 – określający instytucje finansowe (gotówkę z kas banków), (iii) 6011 – określający instytucje finansowe (gotówkę z bankomatów), (iv) 6012 – określający instytucje finansowe (towary i usługi), (v) 6050 – określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, (vi) 6051 – określający przekazy pieniężne w instytucjach niefinansowych (waluta obca, zlecenia pieniężne i czeki podróżne), (vii) 6540 – określający instytucje niefinansowe (zakup / obciążenie karty) oraz 
wszelkie doładowania portfeli cyfrowych/wirtualnych, nawet jeżeli nie znajdują w ramach powyższych MCC; a także (...) wszelkich pozycji obciążających saldo gotówkowe Uczestnika".

Które bonusy najlepiej zdobywać?


W promocji "1500 zł dla firm" uzyskać można sporo, ale warto przekalkulować co i na ile się opłaca. 

Najprostsze do zdobycia są bonusy (20 zł miesięcznie) za przelew do ZUS lub US, bo w praktyce robi je każdy przedsiębiorca. W ten sposób można więc zgarnąć do 240 zł w rok. Z premią 250 zł na start wychodzi już 490 zł, a gdy dodać nagrody w programie Bezcenne Chwile (o łącznej wartości 110 zł), to razem wychodzi 600 zł. 

Do tego - jeśli ktoś ma spore wydatki - pod uwagę można też wziąć bonus (25 zł miesięcznie) za płatności kartą, co łącznie może przynieść 300 zł. Z wcześniej wymienionymi gratyfikacjami uzbiera się aż 900 zł.

💡 Przypomnę, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje w obydwu promocjach należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku (ten obowiązek spoczywa na przedsiębiorcy).

iKonto Biznes - szczegóły oferty


Główne cechy konta dla firm zakładanego w powyższej promocji Alior Banku to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta; 
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej (bank nie pobiera też opłat za przelewy do ZUS i US); 
 • 0 zł - opłata za pierwsze 10 SMSów autoryzacyjnych w miesiącu kalendarzowym (za każdy kolejny SMS opłata wynosi 0,20 zł); 
 • 0/8 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia w danym miesiącu co najmniej 4 płatności kartą na dowolne kwoty (jest to więc liczba transakcji, która pokrywa się z wymogiem promocji z bonusami do 1500 zł - za jednym zamachem da się więc zapewnić sobie darmową kartę i otrzymywanie bonusów); 
 • wypłaty w bankomacie: 
  • 0 zł w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku;
  • 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu w bankomatach sieci Euronet oraz 5 zł za każdą kolejną wypłatę; 
  • 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu w bankomatach sieci PlanetCash oraz 5 zł za każdą kolejną wypłatę; 
  • 3%, min. 5 zł za wypłatę gotówki kartą w bankomatach pozostałych sieci krajowych. 

Po złożeniu wniosku o iKonto Biznes umowę z bankiem zawrzesz wtedy za pomocą przelewu weryfikacyjnego ze swego konta w innym banku (pod warunkiem zweryfikowania Twej tożsamości przez bank, z którego chcesz wykonać przelew - zatem konto, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny, nie mogło zostać otwarte przelewem) lub za pośrednictwem kuriera.

Bądź na bieżąco z najlepszymi promocjami bankowymi. Zapisz się na bezpłatny newsletter dla Czytelników bloga. To zero spamu, a jedynie powiadomienia o nowych wpisach, które wysyłam do dwóch razy w tygodniu. Zapis na newsletter zajmuje chwilę, podobnie jak rezygnacja (jeśli kiedyś z jakieś przyczyny tak postanowisz):

Przydatne dokumenty:

17 komentarzy:

 1. Ten cennik konta to chyba już mocno nieaktualny - chodzi mi o zasady wypłat z bankomatów!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za czujność. Teraz link do cennika już aktualny.

   Usuń
 2. Z kartą Aliora jest jeszcze 15 gr rabatu na paliwa na stacjach Circle K

  OdpowiedzUsuń
 3. Czy na pewno nie trzeba wyrażać żadnych zgód marketingowych?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W regulaminie nie ma o nich mowy, więc dobrowolne. Ale profilaktycznie ja i tak zawsze wyrażam a wycofuję jak wypowiadam umowę.

   Usuń
 4. Odnośnie SMS autoryzacyjnych - czy w praktyce oznacza to, że w miesiącu mogę zrobić 10 darmowych przelewów, natomiast za każdy następny (za jego autoryzację) będzie trzeba zapłacić 20gr?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie. Ale w Aliorze mają też autoryzację mobilną więc można to obejść.

   Usuń
 5. Jak weryfikowany jest "wpływy od kontrahentów"? Czy to ma być wpływ z konta firmowego, czy po prostu wpływ na konto? I czy może to być wpływ z prywatnego konta osobistego w innym banku?

  OdpowiedzUsuń
 6. Mam w ALior Banku konto osobiste, czy mogę skorzystać w takim wypadku z promocji konta firmowego i otrzymać premię?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, możesz skorzystać. Posiadacze konta osobistego nie są wykluczeni z promocji konta firmowego.

   Usuń
 7. a przelew weryfikacyjny można wykonać z jakich banków? Jest może PEKAO SA?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli dobrze pamiętam to z dowolnego.

   Usuń
 8. Konto otworzone 14.12.2020. Czy muszę robić 4 płatności kartą żeby nie płacić za kartę w grudniu? Czy do tego aby zdobywać bonusy 20 zł za przelew do ZUS wystarczy, że zacznę robić po 4 płatności kartą w styczniu? Czy muszę też w grudniu a w styczniu tylko przelew do ZUS?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z bonusami możesz już działać od grudnia więc 4 płatności też.

   Usuń
 9. wykonaj przelewy wychodzące na konto w innym banku na sumę min. 300 zł (nie zaliczą się przelewy do ZUS lub US)

  może być przelew na własne konto w innym banku niż alior??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. tak, może być nawet na swoje kont w innym banku.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Hit powraca: rekordowe 500 zł premii za konto w ING Banku Śląskim

Promocja konta w ING z historycznie rekordową premią ponownie jest dostępna. Jest to więc okazja dla tych, którzy zapomnieli, zastanawiali s...