Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: 6% dla oszczędności na OKO oraz OKO Bonus w ING Banku Śląskim (+ 500 zł za konto osobiste)

800 zł od Santandera7% + 300 zł od Pekao600 zł od Millennium500 zł od ING1200 zł za kartę Citi

25.06.2024

6% dla oszczędności na OKO oraz OKO Bonus w ING Banku Śląskim (+ 500 zł za konto osobiste)

Bank z lwem w logo postanowił właśnie podnieść oprocentowanie dla oszczędzających.

6% na OKO oraz OKO Bonus w ING
Aktualnie można tu uzyskać 6% nawet do 399 999,99 zł. A dodatkowo - na nowych klientów - czeka premia 500 zł na start.


Z promocji skorzystać mogą zarówno nowi, jak i obecni klienci banku - choć w przypadku tych drugich warunków do spełnienia może być jednak więcej (w najlepszym wypadku to ulokowanie "nowych środków"). 

Mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi promocjami, które na szczęście można połączyć. Warto już teraz zwrócić uwagę na różnice, bo ich nazewnictwo jest dość podobne, co może być mylące:

 • "Bonus na start" - ta promocja skierowana jest do osób, które założą Otwarte Konto Oszczędnościowe; bank będzie na nim naliczać 6% w skali roku przez 3 miesiące od jego otwarcia; taką stawkę oprocentowania można uzyskać poniżej 200 000 zł (czyli w praktyce do 199 999,99 zł);
 • "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus" (dla uproszczenia: w niniejszym wpisie często posługuję się skrótem OKO Bonus) - w przypadku tego rachunku oszczędnościowego oprocentowanie 6% w skali roku można zapewnić sobie, wpłacając "nowe środki" - promocyjna stawka przewidziana jest na 3 miesiące dla kwoty do 200 tys. zł.

Powyższe promocje można połączyć, tj. korzystać z obydwu jednocześnie, więc w ING przy oprocentowaniu 6% da się ulokować nawet 399 999,99 zł.

Jeśli jeszcze nie jesteś klientem ING Banku Śląskiego, to aby wykorzystać wszystkie możliwości, niezbędnym będzie założenie nawet trzech rachunków - każdy z nich prowadzony jest za 0 zł bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków (o szczegółach piszę nieco niżej). A będzie to:
 • konto osobiste (Direct lub Mobi), dzięki czemu zyskasz premię do 500 zł oraz 
 • jedno lub dwa konta oszczędnościowe (w zależności od tego jaką kwotą oszczędności dysponujesz i przede wszystkim czy zechcesz ją wpłacić na jeden rachunek, czy rozdzielić na dwa), które będą nosić nazwy Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO, które weźmie udział w promocji "Bonus na start") oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus)

By poznać zasady uzyskania premii za konto osobiste, sprawdź prześwietlenie promocji konta osobistego z premią do 500 zł - w nim omawiam zasady uczestnictwa i warunki promocji z bonusami pieniężnymi oraz prześwietlam konta osobiste z oferty ING.

Poniżej skupiam się już tylko na kontach oszczędnościowych, czyli OKO oraz OKO Bonus. 

Dla uproszczenia i większej przejrzystości, niniejszy wpis dzielę na dwie części:
 • na początek omawiam ofertę dla osób, które dopiero staną się klientami ING (CZĘŚĆ I). W tym przypadku wszystko jest bowiem bardzo proste i klarowne - wszystkie wpłacane środki będą kwalifikowane do uzyskania oprocentowania 6%;
 • z kolei nieco niżej objaśniam, kiedy z promocji oprocentowania skorzystać mogą także obecni klienci (CZĘŚĆ II) - tam warunków jest więcej - zwłaszcza w przypadku promocji "Bonus na start", a i o OKO Bonus trzeba się rozpisać, wyjaśniając czym są wymagane "nowe środki".

💰📈 CZĘŚĆ I: Warunki dla nowych klientów ING


Jeśli dopiero założysz konto osobiste w ING Banku Śląskim, to by skorzystać z promocyjnego oprocentowania 6% w skali roku wystarczy, że najpóźniej do 23.07.2024 r. założysz Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) i - jeśli również chcesz - Otwarte Konto Oszczędnościowe OKO Bonus.

Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO), na którym można uzyskać "Bonus na start" (czyli 6% poniżej 200 tys. zł) to rachunek oszczędnościowy, który i tak trzeba założyć na potrzeby promocji z premią dla otwierających konto osobiste w ING, bo to właśnie na ten rachunek (a nie na konto osobiste) wpłynie premia do 500 zł (za konto osobiste: Direct lub Mobi).

Główne cechy promocji "Bonus na start" na Otwartym Koncie Oszczędnościowym to: 
 • oprocentowanie: standardowe (1,5% w skali roku) + bonusy podwyższające oprocentowanie nawet o 4,5 punktu procentego, co razem da 6% w skali roku (takie warunki obowiązują tylko na jednym Otwartym Koncie Oszczędnościowym); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego (rozwiązanie umowy o OKO przed upływem tego okresu oznacza brak bonusu w postaci promocyjnego oprocentowania); 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 200 000 zł (a więc w praktyce do 199 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusów (do 4,5 punktu procentowego) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO, ani o konto osobiste (z którego wykonano 15 płatności) oraz posiadaj aplikację mobilną ING. 

By w sumie uzyskać 6% w skali roku, w ciągu 3 miesięcy od otwarcia OKO:
 • co najmniej 3 razy zaloguj się do aplikacji mobilnej (samo logowanie wystarczy; nie ma wymogu wykonywania jakichkolwiek transakcji) oraz
 • wykonaj min. 15 płatności kartą wydaną do konta (w sklepach stacjonarnych i/lub internetowych) lub BLIKIEM (w sklepach stacjonarnych) - te transakcje w ww. terminie muszą być już rozliczone, a więc zaksięgowane na koncie w ING.

Otwarte Konto Oszczędnościowe otwierane i prowadzone jest bez warunków za 0 zł. Przelewy z OKO (bez limitu ilościowego) na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim są darmowe, jeśli zlecisz ich realizację przez bankowość internetową lub mobilną. W przypadku przelewów do innego banku, wyłącznie pierwszy przelew w danym miesiącu kalendarzowym jest za 0 zł, a za drugi i każdy kolejny bank przewiduje opłatę w wysokości 9 zł.Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus) to odrębny rachunek oszczędnościowy, który cechuje:
 • oprocentowanie: 6% w skali roku; 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia OKO Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 200 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: do 5. dnia po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus, ani o konto osobiste (z którego wykonano 15 płatności) oraz posiadaj aplikację mobilną ING. 

By łącznie uzyskać 6% w skali roku, w czasie trwania umowy o OKO Bonus:
 • co najmniej 3 razy zaloguj się do aplikacji mobilnej (samo logowanie wystarczy; nie ma wymogu wykonywania jakichkolwiek transakcji) oraz
 • wykonaj min. 15 płatności kartą wydaną do konta (w sklepach stacjonarnych i/lub internetowych) lub BLIKIEM (w sklepach stacjonarnych) - te transakcje w ww. terminie muszą być już rozliczone, a więc zaksięgowane na koncie w ING.

Logowania i płatności wykonywane na potrzeby uzyskania promocyjnego oprocentowania na OKO Bonus mogą pokrywać się z płatnościami wykonanymi w ramach promocji "Bonus na start" dot. OKO (jeśli skorzystasz z obydwu propozycji: OKO w promocji "Bonus na start" i OKO Bonus).

Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania na OKO Bonus jest ponadto przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu promocyjnego oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych, takich jak chociażby omawiane konto oszczędnościowe (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 20.06.2024 r. Jako nowy klient ten warunek spełnisz w praktyce bardzo łatwo - jeśli wypłacisz środki z OKO Bonus przed upływem 3 miesięcy z promocyjnym oprocentowaniem, to należy zostawić nadwyżkę ponad saldo z 20.06.2024 roku (jeśli jednak dopiero teraz - od 25.06.2024 r. - staniesz się klientem ING, to w takiej sytuacji wystarczy zostawić choćby symboliczną kwotę, gdyż na ww. dzień - tj. 20.06.2024 r. - Twe saldo wynosiło 0 zł). Wówczas po zakończeniu 3-miesięcznego okresu dostaniesz odsetki proporcjonalnie do faktycznego czasu i wysokości środków trzymanych w czasie promocji na rachunku oszczędnościowym.

Umowa o OKO Bonus zawierana jest wyłącznie na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie rachunek zostanie przez bank zamknięty, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus (do czasu zamknięcia OKO Bonus nie zamykaj więc i tego rachunku wskazanego do zwrotu środków z OKO Bonus).

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 6% w skali roku jest do 23.07.2024 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

Jak otworzyć OKO w promocji "Bonus na start" oraz OKO Bonus? Po otwarciu Konta Direct lub Konta Mobi, gdy zalogujesz się do bankowości internetowej przejdź ścieżkę: Oferta ING => Oszczędności. Tam wyklikasz obydwa rachunki OKO.

Sprawdź prześwietlenie promocji z premią do 500 zł za konto w ING._____________________

💰📈  CZĘŚĆ II: Warunki dla obecnych klientów ING 


Z promocji "Bonus na start" skorzystać mogą osoby, które spełnią jeden z poniższych warunków (cytuję regulamin, ale poniżej szczegółowo także wyjaśniam):
"1) w czasie trwania Oferty zawrzesz jako pierwszą Umowę OKO i od 25.06.2024 r. nie jesteś i nie byłaś/eś posiadaczem/współposiadaczem żadnego z następujących rachunków oszczędnościowych w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver"

albo

"2) w czasie trwania Oferty zawrzesz kolejną Umowę OKO i jesteś posiadaczem/współposiadaczem rachunku wymienionego w ppkt 1), założonego przed 25.06.2023 r. i na tym rachunku: 
• nie wykazywałaś/eś aktywności, to znaczy, że nie dokonywałaś/eś transakcji wpłaty lub wypłaty, od 25.06.2023 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz 
• miałaś/eś średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 25.06.2023 r. do 24.06.2024 r"

Przekładając to z zacytowanego języka regulaminowego na "nasz", wychodzi na to, że jeśli nie masz obecnie żadnego rachunku OKO, ani Dream Saver założonego przed 25.06.2024 r. i dopiero teraz (od 25.06. do 23.07.2024 r.) otworzysz OKO, to z automatu skorzystasz z promocji "Bonus na start".

Drugą z opcji, wynikającą z drugiego podpunktu wyżej przytoczonego cytatu, a przewidzianą dla tych, którzy posiadają już OKO lub Dream Saver w ING założone przed 25.06.2023 r. - jest założenie kolejnego OKO (by na nim uzyskać promocyjne oprocentowanie 6% w skali roku). Taka osoba musi jednak spełniać dodatkowe warunki:
 • nie mogła nic wpłacać na "stare" OKO co najmniej od 25.06.2023 r. (czyli w praktyce co najmniej od roku), ani z niego wypłacać;
 • a w dodatku w tym okresie (od 5.06.2023 r. do 24.06.2024 r.) saldo na tym "starym" OKO nie mogło być większe, niż 10 zł. ING kieruje więc tę propozycję tylko dla tych, którzy wykazywali się dużą biernością w lokowaniu oszczędności w tym banku.

A główne cechy promocji "Bonus na start" w ING Banku Śląskim to: 
 • oprocentowanie: standardowe (1,5% w skali roku) + bonusy podwyższające oprocentowanie nawet o 4,5 punktu procentowego, co w sumie da 6% w skali roku (promocyjne oprocentowanie uzyskać można tylko na jednym OKO); 
 • czas obowiązywania promocji "Bonus na start": 3 miesiące od otwarcia pierwszego Otwartego Konta Oszczędnościowego (rozwiązanie umowy o OKO przed upływem tego okresu oznacza brak bonusu w postaci promocyjnego oprocentowania); 
 • maksymalna kwota objęta promocją: poniżej 200 000 zł (a więc w praktyce do 199 999,99 zł); 
 • kapitalizacja odsetek: wynikających z oprocentowania standardowego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku bonusów (dodatkowo do 4,5 p.p.) wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu po upływie 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO. Do momentu wypłaty przez bank odsetek wynikających z bonusów nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO, ani o konto osobiste (z którego wykonano 15 płatności) oraz posiadaj aplikację mobilną ING

By wycisnąć maksymalne oprocentowanie, czyli w sumie 6% w skali roku, w ciągu 3 miesięcy od otwarcia OKO:
 • załóż - jeśli jeszcze nie posiadasz - konto osobiste w ING;
 • co najmniej 3 razy zaloguj się do aplikacji mobilnej (samo logowanie wystarczy; nie ma wymogu wykonywania jakichkolwiek transakcji) oraz
 • wykonaj min. 15 płatności kartą wydaną do konta (w sklepach stacjonarnych i/lub internetowych) lub BLIKIEM (w sklepach stacjonarnych) - te transakcje w ww. terminie muszą być już rozliczone, a więc zaksięgowane na koncie w ING. 

OKO założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku.

Jeśli zaś chodzi o Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus (OKO Bonus), to tu warunki załapania się na promocyjne oprocentowanie także przez obecnych klientów wydają się prostsze. W praktyce potrzebne będzie wpłacenie nowych środków.

Na wstępie jednak krótkie objaśnienie: OKO Bonus to odrębny rachunek oszczędnościowy z oferty ING Banku Śląskiego. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje na nim dla nowych środków, które bank wylicza wobec salda na produktach depozytowych w ING Banku Śląskim na koniec dnia 20.06.2024 roku. A do tych produktów depozytowych zalicza się: 
 • rachunki oszczędnościowe (takie jak Otwarte Konto Oszczędnościowe, Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct, Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium, Dream Saver, Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus, Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus Max), 
 • lokaty, 
 • lokaty w pakiecie z funduszem oraz
 • inwestycyjne lokaty terminowe.

Z promocji OKO Bonus skorzystać mogą osoby, które już posiadają (bądź właśnie założą) Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN (czyli to, o którym pisałem wyżej) i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct w PLN, i/lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN i/lub Dream Saver w PLN oraz dostęp do bankowości internetowej ING Banku Śląskiego.

OKO Bonus założyć można poprzez bankowość internetową (w zakładce Oferta ING => Oszczędności) lub w placówce banku. Umowa zawierana jest na czas określony (3 miesiące) i po jego upływie umowa o OKO Bonus zostanie rozwiązana, a Twe oszczędności wraz z odsetkami trafią na rachunek, który wskażesz podczas zakładania OKO Bonus. 

Główne cechy promocji: 
 • oprocentowanie: 6% w skali roku (3% w przypadku wpłaty nowych środków + 3% za spełnienie dodatkowych warunków); 
 • czas obowiązywania promocji: 3 miesiące od otwarcia OKO Bonus; 
 • kwota objęta promocją: do 200 000 zł; 
 • kapitalizacja odsetek: nie później niż do 5 dni po zakończeniu 3-miesięcznego okresu liczonego od otwarcia OKO Bonus. Do momentu otrzymania odsetek nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus, ani o konto osobiste oraz posiadaj aplikację mobilną ING. 

Stan salda nowych środków bank weryfikuje każdego dnia. Warunkiem uzyskania promocyjnego oprocentowania dla nowych środków (3%) jest przyrost salda, przez które bank rozumie nadwyżkę salda końcowego nad saldem początkowym. Upraszczając: na koniec 3-miesięcznego okresu oprocentowania musisz mieć więcej środków na produktach depozytowych (i ewentualnie funduszach inwestycyjnych) w ING Banku Śląskim, niż wynosiło saldo Twych środków w tym banku na dzień 20.06.2024 r.

Ponadto, by otrzymać dodatkowe 3% (co już w sumie da 6% w skali roku), w czasie trwania umowy o OKO Bonus:
 • jeśli jeszcze nie posiadasz: załóż konto osobiste w ING;
 • co najmniej 3 razy zaloguj się do aplikacji mobilnej (samo logowanie wystarczy; nie ma wymogu wykonywania jakichkolwiek transakcji) oraz
 • wykonaj min. 15 płatności kartą wydaną do konta (w sklepach stacjonarnych i/lub internetowych) lub BLIKIEM (w sklepach stacjonarnych) - te transakcje w ww. terminie muszą być już rozliczone, a więc zaksięgowane na koncie w ING.

Logowania i płatności wykonywane na potrzeby uzyskania promocyjnego oprocentowania na OKO Bonus mogą pokrywać się z płatnościami wykonanymi w ramach promocji "Bonus na start" na OKO (jeśli skorzystasz z obydwu propozycji OKO w promocji "Bonus na start" i OKO Bonus). 

Do momentu wypłaty przez bank odsetek z OKO Bonus: nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o OKO Bonus, ani konto osobiste (z którego wykonano 15 płatności) oraz posiadaj aplikację mobilną ING

OKO Bonus otwierane i prowadzone jest za 0 zł (bez warunków). W przypadku przelewów zlecanych poprzez bankowość internetową z OKO Bonus na własne konto osobiste w ING Banku Śląskim każdy przelew jest za 0 zł. Na inne rachunki (np. na konto w innym banku) w miesiącu rozliczeniowym skorzystać możesz z jednego przelewu z OKO Bonus za 0 zł. Drugi i każdy kolejny w tym samym miesiącu rozliczeniowym kosztuje 9 zł. 

Czas na otwarcie Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus z oprocentowaniem 6% w skali roku jest do 23.07.2024 r. Każdy klient może posiadać tylko jedno OKO Bonus.

🆕 Nowość! Od teraz powiadomienia o najlepszych promocjach bankowych możesz otrzymywać na Messengerze. Dołącz do kanału nadawczego: Bankobranie na Messengerze

📚 Przydatne dokumenty:

12 komentarzy:

 1. Ile było poprzednio?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nowa, powyższa edycja przyniosła wzrost o 0,75 punktu procentowego (wcześniej bank dawał 5,25%).

   Usuń
 2. 1. Te 15 płatności musi być co miesiąc? Jeśli tak to czy jak założę w czerwcu to już w czerwcu też muszę zrobić?
  2. Jeśli założę obydwa konta oszczędnościowe to wtedy muszę robić 30 płatności?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Nie, wystarczy 15 płatności rozliczonych w całym okresie 3 miesięcy od otwarcia OKO i/lub OKO Bonus.
   2. Nie, wystarczy 15.

   Usuń
 3. Jaki jest dzień badania salda początkowego w OKO Bonus?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 20.06.2024

   Usuń
  2. A do czego jest w tym przypadku ten dzień badania salda skoro przez rok średnie saldo na kontach ma być nie większe niż 10zł?

   Usuń
  3. Zapis o saldzie nie większym niż 10 zł jest w promocji "Bonus na start" na OKO. Z kolei kwestia "nowych środków" dotyczy jedynie promocji OKO Bonus. Można mieć OKO Bonus nie bacząc na OKO (innymi słowy: można skorzystać z OKO Bonus bez korzystania z promocji "Bonus na start" na OKO).

   Usuń
 4. Czy jak wczoraj zamknąłem konto to dzisiaj je otwierając łapie się na promocję dla nowych klientów?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A dlaczego nie? Cytując regulamin:
   "w czasie trwania Oferty zawrzesz jako pierwszą Umowę OKO i od 25.06.2024 r. nie jesteś i nie byłaś/eś posiadaczem/współposiadaczem żadnego z następujących
   rachunków oszczędnościowych w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego,
   Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego
   Premium, Dream Saver"?

   Wczoraj już nie byłem posiadaczem tych kont.

   Usuń
 5. Chciałam otworzyć konto na selfie w aplikacji, weryfikacja przeszła, wpisałam wszystkie dane. Pojawia się na końcu komunikat, żeby wybrać miejsce spotkań. Zadzwoniłam na infolinię, tam nie można uzyskać żadnych informacji dlaczego jest taki komunikat, anu czy bankowość może internetowa jest otwarta. Bez sensu bank

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 700, a 800 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto aktualna odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. Wraz z nią świetna wiadomość.  Standardowo do wzięcia czekałyby ...