Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Do 1000 zł premii za VeloKonto Firma w VeloBanku - edycja 2/2024

800 zł od Santandera7% + 300 zł od Pekao600 zł od Millennium500 zł od ING1200 zł za kartę Citi

4.06.2024

Do 1000 zł premii za VeloKonto Firma w VeloBanku - edycja 2/2024

Nowa edycja to w praktyce powielenie wcześniejszej odsłony promocji VeloBanku dla przedsiębiorców.

VeloKonto Firma - promocja z premią do 1000 PLN
Łącznie - zgodnie z regulaminem - można zgarnąć nawet 1 000 zł. Acz przytulić całą sumkę, to duże wyzwanie.

Okrągły tysiak to pula wszystkich gwarantowanych bonusów powitalnych. O ile jednak w promocji konta osobistego całe 650 zł można zgarnąć realnie, to okazja do bankobrania z kontem firmowym w VeloBanku przewiduje premiowanie za różnego rodzaju aktywności (czasem poza zasięgiem niektórych przedsiębiorców). To, co jest jednak do zgarnięcia przez większość, to co najmniej 330 zł. A przypomnę, że na przedsiębiorców większe środki realnie czekają w innych promocjach, np.: 1000 zł od PKO BP czy 1000 zł od Millennium.

VeloKonto Firma - promocja z premią do 1000 PLN - edycja 2/2024


Dla kogo promocja? Udział wziąć może osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie posiada rachunku firmowego w VeloBanku otwartego przed 1.06.2024 roku.

Nagrody. Do wzięcia czekają bonusy za różnego rodzaju aktywności (szczegółowo omawiam je poniżej):
 • 120 zł za otwarcie VeloKonta Firma 
 • 6 x 35 zł za wykonywanie transakcji bezgotówkowych
 • 6 x 10 zł za utrzymywanie określonego salda środków
 • 120 zł za podpisanie umowy o terminal płatniczy 
 • 400 zł za podpisanie umowy o kredyt (min. 100 tys. zł)
 • 90 zł za wynajem urządzeń elektronicznych

Pierwsze 120 zł oraz bonusy (6 x 35 zł) za transakcje są tymi, które wydają się być w zasięgu większości przedsiębiorców. Ewentualnie można też przyjrzeć się bonusom za utrzymywanie salda środków. Jeśli jednak chodzi o kolejne 3 nagrody (za terminal, kredyt i wynajem urządzeń), to tu należy uwzględnić potrzeby (przecież nie każdy przedsiębiorca ma potrzebę udostępniania terminala płatniczego), jak i koszty (związane z kredytem czy wynajmem) - to już więc pozostawiam indywidualnym kalkulacjom.

Zasady akcji "VeloKonto Firma - promocja z premią do 1000 PLN" - edycja 2/2024


By wziąć udział w promocji i zgarniać bonusy:
 • do 31.12.2024 r. załóż VeloKonto Firma
 • przez 6 miesięcy od dnia otwarcia konta:
  • utrzymuj średnie saldo na poziomie min. 3 000 zł oraz 
  • wykonaj min. 1 przelew w miesiącu do ZUS i US.

Po spełnieniu powyższych warunków bank przyzna Ci bonus 120 zł. 

Do tego dojść mogą bonusy po 35 zł za każdy miesiąc, w którym (oprócz utrzymywania salda oraz przelewu do ZUS i US) wykonasz transakcje bezgotówkowe na sumę min. 1 000 zł. Regulamin promocji nie definiuje czym dokładnie są te "transakcje bezgotówkowe", ale zastrzega jedynie, iż do sumy min. 1000 zł zaliczy transakcje "bez przelewów do ZUS, US, transakcji wycofanych lub anulowanych".

Ponadto do zgarnięcia (w każdym z wyżej wymienionych 6 miesięcy, jeśli zapewnisz saldo oraz wykonasz przelewy do ZUS i US) są też bonusy po 10 zł za średnie saldo powyżej 20 000 zł na rachunku VeloKonto Firma. Czym dla banku jest takie średniomiesięczne saldo? Zgodnie z regulaminem to:
"suma średnich sald na koniec każdego dnia, dzielona przez liczbę dni w miesiącu. 
W miesiącu, w którym rachunek został otwarty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. Środki rachunkach walutowych przeliczane są na złote wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego roboczego dnia miesiąca, za który należna jest premia. Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki ulokowane na rachunkach depozytów."


Bonus 120 zł za podpisanie umowy o terminal płatniczy trafi do tych przedsiębiorców, którzy zawrą ją z firmą Planet Pay.

Pozostałe bonusy (za kredyt min. 100 tys. zł czy za wynajem urządzeń elektronicznych w ramach oferty Digital Care skierowanej do klientów banku) nie są stricte okazjami do bankobrania (gdyż jedynie rekompensują część poniesionych kosztów), więc nad nimi się nie pochylam. Osoby zainteresowane odsyłam do regulaminu promocji. 

💰 Wypłata każdego z bonusów przewidziana jest do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym spełnione zostaną warunki jego uzyskania. Do momentu otrzymania każdego z bonusów nie zamykaj konta, ani nie wypowiadaj umowy z bankiem.

💡 Przypomnę, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą wszystkie bonusy należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku (ten obowiązek spoczywa na przedsiębiorcy).

🔎 VeloKonto Firma - prześwietlenie oferty VeloBanku


Główne cechy konta firmowego otwieranego w VeloBanku to:
 • 0/25 zł - opłata miesięczna za prowadzenie konta nie zostanie pobrana w przypadku spełnienia jednego z poniższych warunków:
  • zapewnienia wpływów zewnętrznych na kwotę min. 5 000 zł (muszą to być wpływy spoza VeloBanku) lub 
  • realizacji 1 przelewu do ZUS na min. 300 zł;
   (bank nie pobiera opłaty za miesiąc, w którym konto zostało otwarte)
 • 0 zł za pierwsze 10 przelewów (w tym do ZUS) wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym poprzez bankowość internetową i/lub mobilną (za każdy kolejny przelew bank nalicza opłatę w wysokości 1,20 zł);
 • 0/5 zł - opłata miesięczna za kartę wydawaną do konta nie jest pobierana, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym zostaną wykonane płatności kartą na sumę min. 300 zł;
 • 0 zł za wypłaty gotówki kartą w bankomatach Planet Cash w Polsce; prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów wynosi 3,5%, nie mniej niż 5 zł.

✍ Po przejściu do wniosku o VeloKonto Firma, możesz wybrać otwarcie konta "na selfie" lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu poprowadzenia procesu zakładania rachunku za pośrednictwem konsultanta.📚 Przydatne dokumenty:

1 komentarz:

 1. Czy w przypadku złożenia dyspozycji zamknięcia konta wciąż oferują na zatrzymanie 5-procentowe zwroty za płatności kartą i/lub BLIK ??

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 700, a 800 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto aktualna odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. Wraz z nią świetna wiadomość.  Standardowo do wzięcia czekałyby ...