Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Rekordowe 600 zł za konto w Nest Banku + 7,1% dla oszczędności

800 zł od Santandera7% + 300 zł od Pekao600 zł od Millennium500 zł od ING1200 zł za kartę Citi

18.06.2024

Rekordowe 600 zł za konto w Nest Banku + 7,1% dla oszczędności

Aż tyle do wzięcia za NestKonto jeszcze nie było!

Promocja w Nest Banku: "Otwórz Nest Konto i zgarnij zwrot za zakupy w Biedronce i Lidlu"
Do zgarnięcia jest do 600 zł, dzięki (nawet 10-procentowemu) moneybackowi za płatności w sklepach Biedronka i Lidl. A dodatkową zachętą - dla oszczędzających - jest 7,1% na lokacie i koncie oszczędnościowym.

Promocja w Nest Banku: "Otwórz Nest Konto i zgarnij zwrot za zakupy w Biedronce i Lidlu"


Dla kogo promocja? Udział wziąć może osoba pełnoletnia, zamieszkała w Polsce, legitymująca się polskim dowodem osobistym, która nie posiada i nie posiadała konta osobistego w Nest Banku co najmniej od 1.01.2022 r.

Nagrody. Warianty są dwa - można uzyskać:

 • do 600 zł (max. 100 zł miesięcznie), dzięki 10-procentowemu zwrotowi za płatności w sklepach Biedronka i/lub Lidl albo
 • do 360 zł (max. 60 zł miesięcznie), dzięki 5-procentowemu zwrotowi za płatności w sklepach Biedronka i/lub Lidl.

Wysokość moneybacku (5 lub 10%) i ostateczny maksymalny zwrot (do 360 lub do 600 zł) uzależniony będzie od źródła wpływów zapewnianych na konto.

Limit uczestników. Promocja ma być dostępna do końca września, ale może zakończyć się wcześniej w przypadku wyczerpania puli 5 000 kont objętych moneybackiem. Jeśli do tego dojdzie, stosowny komunikat ma się pojawić na stronie promocji.

Zasady promocji "Otwórz Nest Konto i zgarnij zwrot za zakupy w Biedronce i Lidlu"


By wziąć udział w akcji i uzyskać moneyback:

 • do 30.09.2024 r. złóż wniosek o Nest Konto (udział w promocji z moneybackiem do 600 zł biorą wyłącznie wnioski o konto składane poprzez wyżej podlinkowaną stronę; po wejściu na stronę promocji, a przed złożeniem wniosku o konto, zaakceptuj zgodę na pliki cookies; z doświadczenia wiem, że to gwarantuje odpowiednie zapisanie się wniosku - tak by konto brało udział w promocji); 
 • (najpóźniej w dniu zawarcia umowy) wyraź zgody na otrzymywanie informacji promujących usługi lub produkty banku: 
  • za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS,
  • w rozmowie telefonicznej,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz 
  • za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej;
 • w ciągu 14 dni od złożenia wniosku zawrzyj z bankiem umowę o konto;
 • przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu otwarcia NestKonta (w każdym z tych miesięcy) wykonuj min. 15 płatności kartą wydaną do konta - w tym co najmniej jedną płatność w sklepie Biedronka lub Lidl w Polsce.

Dodatkowo przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu otwarcia NestKonta (w każdym z tych miesięcy):
 • jeśli chcesz uzyskiwać moneyback 5% (do 60 zł miesięcznie) zapewnij "zwykłe" wpływ(y) na konto na sumę min. 2 000 zł (w tym przypadku mogą to być np. przelewy z własnego konta w innym banku) lub 
 • jeśli chcesz uzyskiwać moneyback 10% (do 100 zł do miesięcznie) zapewnij wpływ wynagrodzenia w wysokości min. 2 000 zł (niżej dokładnie opisuję, jaki to może być wpływ). 

Moneyback uzyskasz za każdy miesiąc, w którym spełnisz warunek płatności oraz zapewnisz wpływ na konto.

Zwrot 5 lub 10% będzie naliczany od sumy płatności wykonanych w sklepach Biedronka i/lub Lidl.

💸 Wypłata każdego ze zwrotów przewidziana jest do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków jego uzyskania. Do czasu otrzymania premii nie zamykaj konta, ani nie wypowiadaj umowy z bankiem oraz nie odwołuj zgód, ani nie zgłaszaj sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przydatne wskazówki dot. wpływów


Jeśli skupisz się na moneybacku 5% (do 60 zł miesięcznie i maksymalnie do 360 zł w okresie promocji), to wpływy - jak wspomniałem - mogą być przelewami z dowolnego źródła (wystarczy np. przelew z własnego konta w innym banku). Wpływ oznacza pojawienie się środków w historii konta bez konieczności ich utrzymywania przez jakikolwiek określony czas.

Jeśli zdecydujesz się na uzyskiwanie moneybacku 10% (do 100 zł miesięcznie i w sumie do 600 zł), to niezbędne będzie zapewnienie określonych wpływów na konto - zgodnie z regulaminem akceptowanym wpływem będzie:
"suma Zleceń Płatniczych uznaniowych w kwocie nie niższej niż 2000 zł zaksięgowana na Rachunku ROR w danym miesiącu kalendarzowym z tytułu: 
(i) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez pracodawcę lub 
(ii) stosunków mianowania/powołania, kontraktów menedżerskich/wojskowych/marynarskich; umów zlecenia/o dzieło dokonanych bezpośrednio na Rachunek ROR przez zleceniodawcę, lub 
(iii) renty lub emerytury i świadczenia przedemerytalnego dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie lub 
(iv) stypendium dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez uczelnię wyższą lub inny organ wypłacający świadczenie lub 
(v) świadczenia z programu Rodzina 800 plus lub innego świadczenia rodzinnego dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie"
🔎 Nest Konta - szczegóły oferty Nest Banku


Główne cechy Nest Konta to:
 • 0 zł za prowadzenie konta (bez warunków);
 • 0 zł za internetowe przelewy złotówkowe (zlecane przez bankowość internetową);
 • 0 zł za wydanie i posiadanie pierwszej karty do konta (bez warunków); jedynie za drugą kartę do konta bank pobierze opłatę 25 zł - tak za jej wydanie, jak i za wznowienie; w przypadku jeśli masz jedynie jedną kartę, takiej opłaty nie poniesiesz;
 • 0 zł za wypłatę gotówki kartą w bankomatach sieci Euronet (6 zł za każdą wypłatę z innych bankomatów w Polsce). 

✍ Po złożeniu wniosku o Nest Konto umowę z bankiem zawrzesz na jeden z trzech poniższych sposobów: 
 • 👉 podczas rozmowy wideo z konsultantem banku - ta opcja dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 (skorzystanie z tej metody możliwe jest wyłącznie na komputerze; w grę nie wchodzi składanie wniosku na telefonie), 
 • 💻 wykonując przelew weryfikacyjny z własnego konta w innym banku - imię, nazwisko, jak i adres przy tym przelewie muszą idealnie pokrywać się z tym, co podasz we wniosku o konto w Nest Banku; przelew ten może pochodzić wyłącznie z wybranych banków (Alior, ING Bank Śląski, mBank, Pekao lub Santander Banku) pod warunkiem, że konto w tamtym banku zostało przez Ciebie założone w inny sposób, niż przelewem weryfikacyjnym albo "na selfie" lub
 • 🏦 podczas wizyty w placówce banku (w tym przypadku pamiętaj, by dopilnować podpisania umowy dla wniosku już uprzednio złożonego na stronie promocji, kwalifikującego do uzyskiwania moneybacku do 600 zł).

Promocja nie łączy się z innymi promocjami Nest Banku (a więc np. nie da się jej połączyć z programem poleceń). 

I na tym można poprzestać, jeśli skupić się na promocji i zgarnięciu 600 zł na start od Nest Banku. Niżej piszę jeszcze o propozycji tego banku dla oszczędzających.

💰📈 Nest Lokata Witaj: do 7,1% w skali roku


Z niniejszej lokaty powitalnej skorzystać mogą wyłącznie osoby, które tej lokaty w Nest Banku jeszcze nigdy nie miały. Jej założenie będzie możliwe w systemie bankowości internetowej jedynie w ciągu 30 dni od otwarcia konta osobistego. Główne cechy Nest Lokaty Witaj:
 • oprocentowanie (stałe):
  • 5,25% w skali roku w przypadku lokaty 3-miesięcznej lub
  • 7,1% w skali roku w przypadku lokaty 6-miesięcznej;
   (możliwe jest założenie tylko jednej z tych lokat)
 • minimalna kwota: 1 000 zł;
 • maksymalna kwota: 25 000 zł;
 • czas trwania lokaty: 3 lub 6 miesięcy;
 • kapitalizacja odsetek: na koniec umownego okresu lokaty (w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty otrzymasz zwrot wpłaconego kapitału bez odsetek).

Warunkiem skorzystania z lokaty (bez względu na to czy na 3, czy na 6 miesięcy), poza otwarciem konta osobistego, jest wyrażenie zgód na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Nest Banku (już wspomnianych, bo niezbędnych na potrzeby promocji z moneybackiem do 600 zł).

By uzyskać 7,1% w skali roku przez 6 miesięcy na Nest Lokacie Witaj, poza otwarciem konta osobistego i wyrażeniem zgód:
 • w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym po otwarciu Lokaty Witaj (w całym okresie deponowania lokaty): 
  • zapewnij wpływy na konto w kwocie min. 2 000 zł (może być to przelew z konta w innym banku - nie musi być to przelew od pracodawcy; nie zaliczą się jedynie przelewy między własnymi rachunkami klienta czy wpływy z lokaty bądź wypłacanego kredytu w Nest Banku; wpływ oznacza pojawienie się środków w historii konta - nie ma konieczności ich utrzymywania przez jakikolwiek określony czas) oraz 
  • wykonaj min. 3 dowolne czynności (do wyboru): płatności kartą wydaną do konta, płatności Blikiem, przelewy (za wyjątkiem przelewów wewnętrznych na inne, ale własne konto w Nest Banku).

Wpływy i płatności kartą wykonywane na potrzeby promocji z moneybackiem jednocześnie mogą załatwić spełnienie warunków niezbędnych dla uzyskania promocyjnego oprocentowania na lokacie.

Jeśli jeden z tych warunków nie zostanie spełniony wówczas bank obniży oprocentowanie do poziomu 0,5% w skali roku (począwszy od dnia następującego po zweryfikowaniu przez bank, że w danym miesiącu warunki nie zostały spełnione).

Nest Konto Oszczędnościowe: 7,1% do 100 tys. zł


Z promocji oprocentowania skorzystać mogą osoby, które dopiero założą Nest Konto Oszczędnościowe. Zgodnie bowiem z wytycznymi z Tabeli Oprocentowania Nest Banku:
"Aby otworzyć rachunek Nest Konto Oszczędnościowe Posiadacz Rachunku nie może być posiadaczem rachunku oszczędnościowego prowadzonego w złotych polskich otwartego do 21.11.2022 r." [oczywiście ograniczenie to dotyczy wyłącznie rachunków oszczędnościowych w Nest Banku - przyp. Mr. Złotówa]

Główne cechy promocji Nest Konta Oszczędnościowego to:
 • oprocentowanie: 7,1% w skali roku (stałe przez okres obowiązywania promocyjnego oprocentowania);
 • maksymalna kwota objęta promocyjnym oprocentowaniem: 100 000 zł
 • czas obowiązywania promocji oprocentowania: 90 dni otwarcia rachunku.

By uzyskać promocyjne oprocentowanie (na 90 dni), w dwóch okresach: (I okres) do 30 dni od otwarcia konta oszczędnościowego oraz (II okres) od 31. do 60. dnia od otwarcia konta oszczędnościowego (w każdym z tych dwóch okresów) 
 • na Nest Konto zapewnij wpływ(y) w wysokości min. 2000 zł oraz 
 • wykonaj min. 3 transakcje z Nest Konta spośród wymienionych: płatności kartą, płatności Blikiem lub przelewy (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku).

Wpływy i płatności kartą wykonywane na potrzeby promocji z moneybackiem jednocześnie mogą załatwić spełnienie warunków niezbędnych dla uzyskania promocyjnego oprocentowania na koncie oszczędnościowym.

Jeśli chodzi o wpływy na konto, to miej na uwadze, że bank nie uwzględni "(1) przelewów pomiędzy własnymi rachunkami w Banku [czyli w Nest Banku - przyp. Mr. Złotówa], (2) kredytów udzielonych przez Bank oraz (3) lokat".

W przypadku niespełnienia warunków aktywności (wpływy + transakcje) w danym okresie, oprocentowanie promocyjne (7,1%) zostanie obniżone do 2,5% w skali roku (począwszy od następnego dnia po stwierdzeniu przez bank braku spełnienia ww. warunków).

Nest Konto Oszczędnościowe otwierane i prowadzone jest za 0 zł bez warunków. Bez opłat są realizowane wszystkie przelewy z konta oszczędnościowego na własne konto osobiste w Nest Banku.

Jak założyć Nest Konto Oszczędnościowe? Gdy już posiadasz/założysz konto osobiste w Nest Banku, po zalogowaniu do bankowości internetowej przejdź następującą ścieżkę: Centrum kontaktu i dyspozycji => Wnioski dyspozycje => Nowy wniosek => Nest Konto Oszczędnościowe.


28 komentarzy:

 1. Czyli te 15 płatności to nie wszystkie muszą być w tych sklepach? Trzeba dobić do 15 ale jak np. zrobić 4 zakupy w miesiącu w Lidlu to będzie okej?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadza się. Moneyback liczony jest wyłącznie od płatności kartą w Biedronce i/lub Lidlu, ale pozostałe płatności (ewentualnie potrzebne do wymaganych 15) można zrobić w dowolnych miejscach.

   Usuń
 2. Jak ktoś ma problem z przeniesieniem wynagrodzenia w całości to przypomnę że u pracodawcy przysługuje możliwość podzielenia wypłaty wynagrodzenia. Ja sam dowiedziałem się o tym niedawno a to przydatne. Bo do jednego banku musi mi wpływać ze względu na kredyt hipoteczny. Ale po podziale wpływa mi tam dalej a drugą część przelewają mi na konto gdzie jest taki wymóg w promocji. Do lipca będę tam przelewać a jak się uda jeszcze to w sierpniu przenoszę tutaj.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tu nie chodzi o wynagrodzenie, tylko o wpływ na konto, czyli możesz z innego konta przelać sobie na konto w nest lub ktoś ci może przelać, byle byś miał wpływ 2tys zł na koncie.

   Usuń
  2. Właśnie chodzi o wynagrodzenie jak ma być 10%, do 600 zł.

   Usuń
  3. A nie wystarczy w tytule przelewu wpisać wynagrodzenie? Bo dokładnie tak to wygląda w Alior Banku, jest to jedyna zmienna, którą bot bierze pod uwagę przy weryfikowaniu wpływu wynagrodzenia do kredytu

   Usuń
  4. Podbijam pytanie, sprawdzał ktoś?

   Usuń
  5. Coś kojarzę że Nest to jednak sprawdza kto przelał.

   Usuń
 3. Jak pod koniec maja założyłam konto z polecenia to już na tą promocję chyba się nie łapię?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie bo to po prostu nowa, odrębna promocja.

   Usuń
 4. No i to jest promocja godna uwagi a nie jak ta ostatnio z kontem oszczędnościowym i wymogiem wymiany euro i wpłacenia 5k EUR.

  OdpowiedzUsuń
 5. Konto przy przelewie weryfikacyjnym musi byc otwierane w placowce banku a nie jaki pisze Złotowa konto online. Jezeli nie bylo w placowce wniosek zostanie odrzucony.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie mogło być założone przelewem ani na selfie. Ale mogło być w placówce lub przez kuriera.

   Usuń
  2. Gdzie tam widzisz kuriera jest wideo, przelew ale założone w oddziale konto lub dokończenie w placówce Nest.

   Usuń
 6. Nie widze zalozenia przez kuriera tylko komputer, przelew, placowka.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rzekomo wycofali kuriera. Świeży temat.

   Usuń
  2. W Aliorze to samo. Kuriera już w ogóle nie ma.

   Usuń
 7. Założone. Ale jeszcze pytanko czy płatności Google Pay też się zaliczają?

  OdpowiedzUsuń
 8. Czy można wziąć dwie karty do konta, plastikową i wirtualną, i zaliczą się płatności robione obiema kartami w lidlu i biedronce?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dołączam się do powyższego pytania.

   Usuń
  2. Dołączam się do powyższego pytania.

   Usuń
  3. Jedna plastikowa wystarczy i podpiąć pod Apple/Google Paya.

   Usuń
  4. Wziąłem drugą wirtualną do konta, podpiąłem pod Google Pay i robię zakupy w Lidlu, bo konto założone 25 czerwca a plastik jeszcze do tej pory nie przyszedł.

   Usuń
 9. Aby spełnić warunki promocji należy w miesiącu kalendarzowym wykonać 15 Transakcji, niekoniecznie płatności. Pojęcie Transakcje jest zdefiniowanie w regulaminie promocji jako: Transakcje - Transakcja BLIK (z wyłączeniem Wpłaty BLIK), Transakcja Kartą (z wyłączeniem Wpłaty Kartą),
  przelew (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w Banku); Mr. Złotówa zdecydował się na pewne uproszczenie.

  OdpowiedzUsuń
 10. Wśród tych 15 Transakcji uczestnik promocji ma wykonać "co najmniej jedną Transakcje Bezgotówkową Kartą w
  Sklepie Biedronka lub Sklepie Lidl". Pojęcie "Transakcja Bezgotówkowa Kartą" nie występuje w tym regulaminie i należy się odnieść do regulaminu rachunków bankowych oraz usług płatniczych Nest Banku gdzie czytamy: Transakcję Bezgotówkową Kartą – zapłata za towary i usługi z fizycznym wykorzystaniem Karty lub bez
  fizycznego wykorzystania Karty (w internecie lub poprzez zamówienie telefoniczne bądź pocztowe).

  OdpowiedzUsuń
 11. Co z tego, że rekordowe 600 zł w promocji jak tylko dla nowych klientów

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Normalka. Promocje są dla nowych klientów. Zmieniaj banki, tu zamknij konto a za jakiś czas będziesz nowym.

   Usuń
 12. Ludzie czytajcie ze zrozumieniem ! Co z tego, ze zrobicie np tylko 4 transakcje w lidlu/biedrze, a resztę do 1000 zł gdzieś indziej, jak 5 % będzie liczony tylko od zakupów w LIDLU lub BIEDRZE !!!!!!!!!!! Wiec i tak trzeba zrobić wszystkie transakcje w tych dwóch sklepach do wyboru, bo od zakupów gdzie indziej 5 % nie będzie naliczany !

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 700, a 800 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto aktualna odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. Wraz z nią świetna wiadomość.  Standardowo do wzięcia czekałyby ...