Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Rekordowa premia za Konto Optymalne: nawet 460 zł w promocji konta BGŻ BNP Paribas

720 zł od mBanku700 zł od Citi600 zł od Millennium ⭐ 500 zł od: ING, Santandera i Aliora

20.02.2018

Rekordowa premia za Konto Optymalne: nawet 460 zł w promocji konta BGŻ BNP Paribas

Wystartowała nowa promocja darmowego konta osobistego w BGŻ BNP Paribas z rekordową jak dotąd sumą premii.

Zazwyczaj do zdobycia (w kumulacji promocji Konta Optymalnego) do wzięcia było ok. 400 zł. Tym razem zarobić można nawet 460 zł! Z czego sporą część bonusów (300 zł) da się uzyskać nawet bez płacenia kartą.

Pojawienie się tej promocji już teraz jest dość zaskakujące, bo teoretycznie do 23.02.2018 r. dostępna może być jeszcze Money mania, w której zarobić można do 400 zł (także z Kontem Optymalnym w BGŻ BNP Paribas). Ale skoro dają więcej... to jednak korzystniej będzie zainteresować się poniższą, najnowszą propozycją.

Dla kogo promocja? Udział w akcji wziąć może osoba pełnoletnia, która na dzień składania wniosku nie jest stroną umowy ramowej z BGŻ BNP Paribas oraz nie posiadała, ani nie współposiadała konta osobistego w BGŻ BNP Paribas (lub wcześniej - przed fuzją - w Banku BGŻ i/lub BNP Paribas) w ciągu 36 miesięcy przed złożeniem wniosku o konto w niniejszej promocji.

Z udziału w promocji na szczęście nie wyklucza posiadanie konta oszczędnościowego w BGŻOptima (tam bowiem obowiązuje odrębna umowa ramowa, a poza tym rachunek ten nie jest rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym).

Zasady promocji z premiami na sumę 160 zł. By wziąć udział w promocji:
 • zarejestruj się na stronie promocji (ma to być możliwe do 11.03.2018 r., ale akcja może zakończyć się wcześniej w przypadku wyczerpania puli 1 000 rejestracji w promocji);
 • po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na tej samej stronie przejdź do złożenia wniosku o Konto Optymalne (w promocji "Mobilna Premia 2" - o której więcej piszę nieco niżej), wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą; należy to zrobić najpóźniej do 11.03.2018 r.; we wniosku pamiętaj wpisać te same dane co w formularzu rejestracyjnym;
 • najpóźniej do 31.03.2018 r. zawrzyj z bankiem umowę o konto;
 • dla pierwszej nagrody w wysokości 80 zł, w kwietniu i maju 2018 r. (w każdym z tych miesięcy) spełnij poniższe warunki:
  • otrzymaj wpływ na konto o łącznej wartości min. 1 000 zł;
  • wykonaj płatności kartą w punktach handlowo-usługowych na sumę min. 200 zł;
  • wykonaj co najmniej jeden przelew za pomocą aplikacji mobilnej GOmobile (dla klientów BGŻ BNP Paribas)
 • dla drugiej nagrody w wysokości 40 zł, w czerwcu i lipcu 2018 r. (w każdym z tych dwóch miesięcy):
  • otrzymaj wpływ na konto o łącznej wartości min. 1 000 zł;
  • wykonaj płatności kartą w punktach handlowo-usługowych na sumę min. 200 zł;
  • wykonaj co najmniej jeden przelew za pomocą aplikacji mobilnej GOmobile
 • dla trzeciej nagrody w wysokości 40 zł, w sierpniu i wrześniu 2018 r. (w każdym z tych dwóch miesięcy):
  • otrzymaj wpływ na konto o łącznej wartości min. 1 000 zł;
  • wykonaj płatności kartą w punktach handlowo-usługowych na sumę min. 200 zł;
  • wykonaj co najmniej jeden przelew za pomocą aplikacji mobilnej GOmobile
 • posiadaj aktywne konto i wydaną do niego kartę do momentu wypłaty premii (co akurat jest proste do spełnienia, bo i konto, i karta są bez warunków darmowe).

Wpływ 1 000 zł, który pojawia się wśród wymogów, może pochodzić z Twego konta w innym banku. Nie mogą to być przelewy między własnymi rachunkami w BGŻ BNP Paribas i BGŻ Optima oraz wpłaty gotówkowe. Wpływ oznacza odnotowanie kwoty w historii rachunku - nie ma konieczności utrzymywania tych środków w dłuższym okresie (w każdej chwili możesz je wydać, wypłacić lub przelać).

O przyznaniu kolejnych nagród organizator promocji informować będzie mailowo (do 18.06. dla pierwszej nagrody, do 17.08. dla drugiej nagrody oraz do 15.10.2018 r. dla trzeciej nagrody). Wypłata premii będzie realizowana odpowiednio do 29.06. (80 zł), 31.08. (40 zł) i 31.10.2018 r. (40 zł). W przypadku pierwszej nagrody niezbędna będzie reakcja na otrzymany mail (w nim otrzymasz kod do logowania) i zalogowanie na stronie promocji (najpóźniej do 27.06.2018 r.), gdzie podać będzie należało numer rachunku Konta Optymalnego założonego w promocji. Spełnienie warunków uzyskania pierwszej nagrody (w wysokości 80 zł) jest niezbędne do otrzymania nagrody drugiej i/lub trzeciej (po 40 zł każda).

W przypadku płatności zaliczających się do wydania kwoty min. 200 zł w poszczególnych miesiącach, zastosowano kilka wykluczeń (bazując na kodach MCC, które przypisane są do terminali płatniczych i wskazują dominujący charakter działalności danego sprzedawcy lub usługodawcy). I tak:
"Transakcje wyłączone z Promocji wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC: 
- 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne, 
- 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska), 
- 4111, określający m.in. usługi transportowe, 
- 6012, określający instytucje finansowe, 
- 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, 
- 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, 
- 4829, określający internetowe przekazy pieniężne. 
- 4900 określający płatność rachunków"

Lista choć z pozoru wydawać się może długa, to w praktyce wyklucza jedynie miejsca, w których łatwo dałoby się zrobić duże obroty na karcie. Te miejsca organizator więc wykluczył. Śmiało można jednak płacić w sklepach (spożywczych, odzieżowych, drogeriach czy innych), a także w aptekach, stacjach paliw czy w punktach gastronomicznych, kinach itd.

Łącznie w powyższej promocji uzbierać da się nawet 160 zł. Ale to nie wszystko, bo w ramach bankowej promocji do wzięcia jest jeszcze 300 zł.

Mobilna Premia 2 - dodatkowy zarobek


Otwierając konto w powyższej promocji z premiami do 160 zł, jednocześnie załapiesz się także na bankową promocję "Mobilna Premia 2". A to oznacza możliwość zarobienia dodatkowych 300 zł. I to całkiem łatwo, bo da się je zdobyć nawet bez płacenia kartą. Wystarczyć mogą bowiem same przelewy wykonywane za pomocą aplikacji mobilnej. Ale po kolei.

By wziąć udział w tej promocji, we wniosku pamiętaj wyrazić zgodę na przesłanie mailem dokumentów i informacji związanych z realizacją zawartej umowy z bankiem i zaakceptuj regulamin promocji (tzw. e-korespondencja) - ta zgoda powinna być wyraźnie zaznaczona we wniosku o konto, więc nie powinna umknąć Twej uwadze.

Bonus w tej promocji wynoszący 1 zł otrzymasz za każdą transakcję aplikacją mobilną o wartości co najmniej 5 zł, wykonaną w miesiącu kalendarzowym (z wyłączeniem transakcji BLIKiem oraz przelewów na rachunek lokat). A jakie to mogą być transakcje? Wykonywać możesz:
 • płatności z Android Pay - w ten sposób możesz płacić w niektórych aplikacjach mobilnych honorujących taką formę uiszczenia należności (np. Allegro, iTaxi, Pyszne.pl, UBER), a także zbliżeniowo telefonem w punktach handlowo-usługowych (tu musisz jednak pamiętać, że niezbędne jest posiadanie telefonu z wbudowanym modułem NFC oraz systemem Android w wersji min. 4.4);
 • transakcje z użyciem aplikacji GOmobile - to mobilna aplikacja dla klientów BGŻ BNP Paribas (dostępna na urządzenia z systemem Android w wersji min. 5.0 oraz iOS), dzięki której możesz sprawdzać stan i historię konta, a także realizować przelewy (i takie właśnie przelewy będą premiowane bonusami po 1 zł).

Jeśli chodzi o przelewy, to trzeba jednak zwrócić uwagę na poniższe ograniczenie:
"W przypadku kilku Transakcji Aplikacją Mobilną GOmobile wykonanych na ten sam rachunek beneficjenta w tym samym miesiącu kalendarzowym Premia wypłacana jest tylko za pierwszą transakcję w danym miesiącu"

Przelewy po min. 5 zł należy więc wykonywać na różne numery rachunków (jak najbardziej mogą to być także Twoje konta w innych bankach). Miesięcznie można będzie uzyskać bonusy na sumę nawet 25 zł, co przez 12-miesięczny okres ich naliczania da do 300 zł. Wypłata premii ma być realizowana przez bank do 8. dnia miesiąca kalendarzowego (a jeśli dzień ten wypadnie w dzień wolny od pracy, to w najbliższym dniu roboczym) następującego po miesiącu wykonania transakcji objętych naliczaniem bonusu.
"Przykład: Klient przystąpił do promocji 19 stycznia 2018 r. Pierwsza Premia zostanie wypłacona 8 lutego 2018 r. za Transakcje Aplikacją Mobilną dokonane od 19 do 31 stycznia 2018 r. Ostatnia Premia zostanie wypłacona 8 stycznia 2019 r. za Transakcje Aplikacją Mobilną dokonane w okresie 1-31 grudnia 2018 r."

By bonusy w ogóle otrzymywać, należy pamiętać jeszcze o aktywnym korzystaniu z konta, przez które bank rozumie wykonanie co najmniej dwóch transakcji płatniczych (przelewów) na konta przedsiębiorców, będących:
"a. dostawcami mediów (płatności za telefon, TV, Internet, prąd, gaz, wodę lub ścieki), 
b. dostawcami usług płatniczych, (...) o usługach płatniczych (np. bank krajowy, biuro usług płatniczych, instytucja płatnicza), w zakresie spłaty kredytu, pożyczki udzielonej przez ten podmiot, 
c. uczelniami (szkołami wyższymi), (...), w tym w zakresie infrastruktury związanej z ich prowadzeniem (np. płatności za korzystanie z akademików, domów studenckich), 
d. placówkami systemu oświaty, (...) (np. szkoły, przedszkola), a także żłobkami albo klubami dziecięcymi,
lub poprzez otrzymywanie na Konto wynagrodzenia za pracę"

W skrócie więc: zapewniasz wpływ wynagrodzenia na konto lub wykonujesz co najmniej 2 przelewy za prąd, gaz, szkołę czy uczelnię. A oprócz tego wykonujesz transakcje mobilne na kwotę min. 5 zł każda (płatności Android Pay lub transakcje aplikacją - w tym przelewy).

Konto Optymalne - prześwietlenie promocji


Główne cechy konta otwieranego w promocji to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta (bez warunków);
 • 0 zł za wydanie i użytkowanie karty płatniczej wydanej do konta (bez warunków);
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej lub mobilnej;
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów sieci BGŻ BNP Paribas oraz Planet Cash (5 zł z pozostałych bankomatów w Polsce).

Jest więc bardzo klarownie i prosto. Jednoczesny udział w akcji z premia (do 160 zł) oraz w bankowej promocji "Mobilna Premia 2" (z bonusami do 300 zł) daje wyłącznie złożenie wniosku o konto na stronie promocji. Wówczas jedyną opcją zawarcia umowy jest kurier (we wniosku wskazać można dla niego inny adres niż adres zamieszkania czy korespondencyjny, dzięki czemu umowę możesz podpisać tam, gdzie będzie Ci najwygodniej - np. w pracy lub na uczelni).


Przydatne dokumenty:

54 komentarze:

 1. Czy będzie jakieś info o wyczerpaniu puli?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak się kończy pula to wyłączają możliwość rejestracji.

   Usuń
  2. Skąd ta wiadomość? Jeśli z infolinii to wątpię :)

   Usuń
 2. Przymierzałem się do założenia lokaty Bezkarnej w BGŻ Optima. Rozumiem że z powyższą promocją się to nie gryzie i mogą skorzystać z jednego i drugiego. Ale czy jakaś kolejność jest wskazana?

  OdpowiedzUsuń
 3. Niestety tydzień temu skorzystałem z poprzedniej promocji :( Niestety zaczęło się od razu od reklamacji, bo do dzisiaj nie można aktywować karty debetowej do konta. W oddziale banku też nic nie mogli poradzić i czekam na rozpatrzenie reklamacji.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przy karcie jest list z instrukcją. Wysyłasz SMSa i w odpowiedzi dostajesz PIN. Aktywacja karty jest przez pierwszą płatność lub przy wypłacie w bankomacie.

   Usuń
  2. W ich oddziałach potrafią jedynie udzielać pożyczek - smutne!

   Usuń
  3. Pablo20 lutego 2018 12:29 - dzięki za podpowiedź, ale właśnie tak zrobiłem i d... blada, aktywacja niemożliwa, mam PIN (z tym nie było problemów), mogę robić przelewy i używać konta, a karta jest "beeee".
   Próba aktywacji w serwisie internetowym - niepowodzenie, po kontakcie z bankiem rada: "skontaktuj się z infolinią albo oddziałem" Idę do oddziału tam pani w okienku grzecznie mówi to co ty napisałeś, ja odparłem że oczywiście jest PIN, i że próby płacenia w sklepie robić nie będę żeby się wstydu nie najeść przed ludźmi w kolejce, idziemy razem do bankomatu, a ten wypluwa moją kartę z dopiskiem na wydruku "operacja niepowiedziona". Pani w okienku zgłupiała bo nawet karty nie dało się zastrzec by wyrobić drugą, dzwoniła do centrali, ci mieli coś poprawić i do dziś nic.
   Albo ja mam takiego pecha, albo jaki bank taka technika. Cóż, jeszcze poczekam w końcu płatności od marca, ale taki początek nie wróży nic dobrego.

   Usuń


 4. Uważajcie na ten bank. Konto otworzyłem w poprzedniej promocji wraz z żoną.
  Cały czas był problem taki że z aplikacji mobilnej banku nie można korzystać.
  Aplikacja poprawnie łączy się z kontem bankowym, cały proces połączenia aplikacji z kontem przebiega poprawnie. W bankowości internetowej widać że można się połączyć mobilnie z konkretnego urządzenia. Jednak po wpisaniu pinu a aplikacji mobilnej widać tylko przez pół sekundy pulpit (widać stan konta), a później pokazuje się „wystąpił nieoczekiwany błąd, skontaktuj się z bankiem”. Po kilkukrotnym kontakcie z bankiem z działem technicznym w końcu informacja że bank zidentyfikował błąd i pracuje nad jego rozwiązaniem. Taka sytuacja była na moim i żony telefonie. Gdy zalogowali się znajomi na swoje konta z naszych telefonów, nie było najmniejszych problemów.
  Z tego widać że problem leży nie po stronie telefonów, a po stronie banku. (Coś mają skopane w systemie).

  Złożyłem wraz z żoną odstąpienie od umowy zawieranej na odległość.
  Dziś już nie mam nic wspólnego z tym bankiem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja również po licznych problemach jako klient nie mam i NIGDY nie będę mieć nic wspólnego z BGŻ - to pewne!

   Pomijając błędnie naliczane opłaty czy zwroty moneyback na raty, to nawet podczas zamykanie konta miałam problem. W trakcie zamykania mojego konta w jednym z oddziałów BGŻ panienka z okienka bez mojej wiedzy zmieniła metodę otrzymywania wyciągów z elektronicznych na papierowe. W rezultacie tego w ostatnim miesiącu posiadania konta (!) - a dokładniej w okresie wypowiedzenia konta - dostałam wyciąg papierowy za co obciążono mnie kwotą 6 zł.

   Ponieważ szef tego oddziału odmówił korekty błędu własnej podwładnej, złożyłam bezskutecznie 3 reklamacje oraz jedno odwołanie do arbitrażu i na wszystkie otrzymałam negatywne pisemne odpowiedzi listami poleconymi co wygenerowało im koszty własne: 4 x 5,65 zł = 22,60 zł. Dochodzi do tego czas jaki oni na to poświecili w sytuacji gdy mogli zwrócić mi te 6 zł i byłoby po sprawie.

   Wyczerpałam więc wszystkie możliwości odzyskanie niesłusznie pobranej opłaty, ale tych 6 zł do dziś nie zwrócono!

   Usuń
 5. czy mozna zalozyc konto w tej promocji nie posiadajac dowodu tylko sam paszport?

  OdpowiedzUsuń
 6. Liczy się tylko kolejność przy rejestracji do promocji? Czy złożenie wniosku o konto też jest brane pod uwagę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chyba odliczają tylko rejestracje a nie złożone wnioski bo warunek jest taki: "Promocja będzie trwała w okresie od dnia 16.02.2018 roku do osiągnięcia liczby 1000 rejestracji w Promocji"

   Usuń
 7. Strasznie to skomplikowane jeśli chodzi o premie 300zł. Po przeczytaniu wiem, że nic nie wiem :)
  "W skrócie więc: zapewniasz wpływ wynagrodzenia na konto lub wykonujesz co najmniej 2 przelewy za prąd, gaz, szkołę czy uczelnię. A oprócz tego wykonujesz transakcje mobilne na kwotę min. 5 zł każda (płatności Android Pay lub transakcje aplikacją - w tym przelewy)."
  "Miesięcznie można będzie uzyskać bonusy na sumę nawet 25 zł."
  I tu pojawia się moje pytanie dot. 2 warunku: Rozumiem, że w każdym miesiącu muszę wykonać 25 przelewów na kwotę min. 5zł na 25 różnych rachunków? A jeśli tak to muszą to być rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe czy mogą to być też rachunki oszczędnościowe albo rachunki kart kredytowych?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, by zdobyć maksimum (25 zł w miesiącu) trzeba wykonać 25 przelewów za pomocą aplikacji (i/lub płatności Android Pay). Każdy taki przelew/płatność na min. 5 zł. Przelewy mogą być na dowolne rachunki, także oszczędnościowe, kredytowe (ważne by każdy był inny - w danym miesiącu bonus przysługuje za przelew na unikalny numer rachunku).

   Pozornie to skomplikowane, ale jak już się zapisze odbiorców raz, to w kolejnych miesiącach robienie tych przelewów powinno iść szybko.

   Usuń
  2. OK czyli w skrócie instaluję aplikację mobilną GoMobile, wpisuje 25 odbiorców i robię 25 przelewów miesięcznie i za to będzie 25zł premii (oczywiście nie zapominając o 2 przelewach np. za rachunek UPC oraz ENEA). To jeszcze jedno pytanie: Czy mogę 1 dnia zrobić wszystkie 25 przelewów na 25 różnych rachunków i mieć spokój do następnego miesiąca czy są jakieś ograniczenia?

   Usuń
  3. Tak to w skrócie wygląda. Przelewy można zrobić jednego dnia. Te przelewy za media (jeśli będą wykonane przez aplikację i będą na min. 5 zł każdy) to też powinny się zaliczyć do naliczania bonusów po 1 zł. Więc wtedy zostaną 23 przelewy inne ;)

   Usuń
 8. Uważajcie na ten bank. Mi też skasowali 6 zł za wyciąg papierowy, którego nigdy nie zamawiałem. A ostatnio wzięli 7 zł za prowadzenie Konta Optymalnego, które jest darmowe i nie chcą oddać.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. @atos - 20 lutego 2018 - 19:50

   Co to znaczy 'nie chcą oddać'?

   Usuń
  2. A jak ich zmusić? Taki klimat - to jest Polska :)

   Usuń
 9. Aby skorzystać również z karty kredytowej należy najpierw zawnioskować o konto i podpisać umowę, a następnie karta kredytowa? Czy można wcześniej zawnioskować o karte kredytową?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Najpierw konto, później karta kredytowa. Taka kolejność wskazana.

   Usuń
 10. Wiadomo kiedy będę wydawać bony do HM z poprzedniej edycji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "organizator powiadomi Cię mailowo do 16.02., a nagrodę w postaci kodu do wykorzystania podczas zakupów w sklepach H&M prześle SMSem najpóźniej do 12.03.2018 r."

   Usuń
 11. Czy muszę się rejestrować do obydwu promocji osobno? Po zgłoszeniu się do promocji o 160 zł , muszę założyć konto czy czekam na telefon? Czy przy zakładaniu konta zgłaszam się automatycznie do drugiej promocji z cash backiem z apki ? Proszę o wyjaśnienie łopatologiczne. Przepraszam za kłopot.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Żaden kłopot, pytać zawsze warto. Trzeba się zarejestrować na stronie promocji i dalej (z tej samej strony) przejść do złożenia wniosku o konto (tam trzeba zaznaczyć zgodę na e-korespondencję - to powinno być wskazane). I już. Jednocześnie będziesz brać udział i w promocji z 160 zł (do tego kwalifikuje rejestracja i złożenie wniosku tam właśnie), i z 300 zł (do tego kwalifikuje wyrażenie wspomnianej zgody i złożenie wniosku w czasie trwania promocji). Po tym wszystkim zadzwoni konsultant banku (dość krótka rozmowa) by umówić kuriera.

   Usuń
 12. Witam nie wiem czy dobrze pamiętam ale kiedyś chyba jak brałem cos na raty w euro AGD to raty dał Paribas.to wyklucza udział w promocji czy nie?

  OdpowiedzUsuń
 13. A te 25zł miesięcznie za przelewy jest też od kwietnia ????? Bo z tego co ja rozumiem to te 25zł jest od razu aktywne - co w przypadku podpisania umowy na przykład dnia 26.02.2018 W tym przypadku mam 2 dni na wykonanie 25 przelewów ??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No niestety tak. Najgorzej założyć konto pod koniec miesiąca. No ale w sumie te 25 przelewów to się da machnąć. Gorzej gdyby było 25 płatności kartą.

   Usuń
 14. Czy w placówce tez mogę założyć konto czy tylko na stronie dedykowanej

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Promocja w której do zdobycia jest 160 zł dostępna jest tylko za pośrednictwem strony promocji.

   Usuń
 15. Witam jeżeli przystapie do promocji dziś tj 27 a dokumenty przyjadą np 6,03 to transakcje będę miał liczone za marzec czy luty.Czy umowa będzie wiążąca gdy dokumenty podpisane dotrą do banku. Z góry dziękuję za odpowiedz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odpowiedziałem na to niżej. OKres rozliczeniowy zależy od zadeklarowanej daty.

   Usuń
 16. przyłączam się do pytania. Czy data złożenia wniosku na stronie promocji będzie datą na umowie? Czy można zarejestrować się dzisiaj czy lepiej 1 marca, aby mieć dłuższy okres na promowane płatności lub przelewy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Okres wykonywania płatności/przelewów (2 okresy rozliczeniowe) nie zależy od tego kiedy złożysz wniosek ale jaką datę wskażesz jako datę rozliczeń. Ja wniosek składałem wczoraj i datę rozliczenia wskazałem 25. dzień miesiąca. Wtedy będę mieć prawie 2 całe miesiące - do 25.04
   Do wyboru jest kilka różnych dat, dokładnie ci nie napiszę ale to było mniej więcej 1, 5, 10, 15, 20, 25 i chyba 30.

   Usuń
  2. Mr. Złotówa w opisie promocji pisze coś innego...
   "Przykład: Klient przystąpił do promocji 19 stycznia 2018 r. Pierwsza Premia zostanie wypłacona 8 lutego 2018 r. za Transakcje Aplikacją Mobilną dokonane od 19 do 31 stycznia 2018 r. Ostatnia Premia zostanie wypłacona 8 stycznia 2019 r. za Transakcje Aplikacją Mobilną dokonane w okresie 1-31 grudnia 2018 r."
   Wynika z tego, że premie 1zł rozliczane sa w miesiącach kalendzażowych a nie w okresach rozliczeniowych.

   Dodatkowo premie przyznawane są przez 12 miesięcy a nie tylko przez 2 okresy rozliczeniowe.
   Mam wrażenie, że pomyliłeś promocje...

   Ktoś inny może odpowiedzieć na pytanie czy data złożenia wniosku na stronie promocji będzie datą na umowie?

   Usuń
  3. @Anonimowy27 lutego 2018 12:39, ta odpowiedź chyba dot. promocji karty kredytowej?

   @Anonimowy27 lutego 2018 16:35, data przystąpienia = data wniosku więc lepiej zaczekać do 1.03

   Usuń
 17. Czy płatności Android Pay zaliczają się do potrzebnych 200 zł kartą ?
  Czy mogą być poniżej 5 zł (kartą , aplikacją) ?
  5 zł to min kwota przelewu ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zaliczają się. Mogą być <5 zł ale wtedy nie zaliczą się do bonusu 1 zł. I przelewy i płatności Android Pay muszą być na min 5 zł.

   Usuń
 18. Witam. W sklepie play nie ma już aplikacji android pay. Chyba teraz trzeba korzystać z google pay?

  OdpowiedzUsuń
 19. Czy rachunek radiowo telewizyjny będzie brany do premi mobilnej, jako przelew na rachunek przedsimbiorcy?

  OdpowiedzUsuń
 20. premia mobilna
  Aby zwroty były zaliczone potrzeba spełnić warunek wpływu wynagrodzenia. W jakiej kwocie ma być to wynagrodzenie? Czy może być to wpłata z innego rachunku?

  OdpowiedzUsuń
 21. Witam otworzyłem konto za pomocą linku Mr.Złotówy a dzis dostałem dwa zaproszenia do kina "z kontem do kina".Nic o tym nie wiedziałem że jakieś bilety się dostaje . Ktoś z was jeszcze dostal? I czy to nie koliduje ze zwrotami na które się nastawiłem zakładając konto. Nr. Złotówa proszę o odpowiedź?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też dostałam wczoraj 2 bilety do kina

   Usuń
 22. Witam,
  mam dwa pytania:
  1. czy przelew za szkołę języków obcych podpada pod "placówkę oświatową"?
  2. czy przelew na spłatę karty kredytowej w innym banku jest traktowany jak spłata kredytu?
  Z góry dziękuję za odpowiedzi :-)

  OdpowiedzUsuń
 23. Dzwoniąc na info otrzymałem potwierdzenie,że spłata karty kredytowej jest spełnieniem warunków

  OdpowiedzUsuń
 24. Witam dziś jest 9 czyli powinien być zwrot za przelewy. Ktoś dostał?

  OdpowiedzUsuń
 25. Jeszcze nie dostałam premii za przelewy a 9 kwietnia dobiega końca.

  OdpowiedzUsuń
 26. Dzisiaj 13.04 a na koncie pustonadal

  OdpowiedzUsuń
 27. Maila ktos może już dostał?

  OdpowiedzUsuń
 28. 25pln za przelewy dostaliście? Bo dziś 9 wieczór i nie ma

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...