Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Bony 150 zł na zakupy w sklepach Biedronka i 300 zł w nagrodach pieniężnych za Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas

⭐ Citi: 1200 zł za kartę + 700 zł za konto720 zł od mBanku600 zł od Millennium ⭐ 500 zł od: ING i Santandera

28.02.2018

Bony 150 zł na zakupy w sklepach Biedronka i 300 zł w nagrodach pieniężnych za Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas

Nawet 450 zł zyskać można w nowej promocji konta osobistego w BGŻ BNP Paribas.

Bony 150 zł do Biedronki za Konto Optymalne i bonusy pieniężne 300 zł od BGŻ BNP Paribas
Część tej nagrody stanowią bony (3 x 50 zł) do wykorzystania podczas zakupów w sklepach Biedronka. Pozostała część to bonusy pieniężne (do 300 zł), które zdobyć można bez płacenia kartą - wystarczyć mogą bowiem same przelewy z konta.

Dla kogo promocja? Uczestnikiem akcji może być osoba pełnoletnia, która na dzień składania wniosku w niniejszej promocji nie jest stroną umowy ramowej z BGŻ BNP Paribas oraz nie posiadała, ani nie współposiadała konta osobistego w BGŻ BNP Paribas (lub wcześniej - przed fuzją - w Banku BGŻ i/lub BNP Paribas) w ciągu 36 miesięcy przed złożeniem wniosku o konto w niniejszej promocji.

Z promocji na szczęście nie wyklucza posiadanie konta oszczędnościowego w BGŻOptima (tam bowiem obowiązuje odrębna umowa ramowa, a poza tym rachunek ten nie jest rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym).

Zasady promocji. By skorzystać z propozycji "Bonus na zakupy" i zdobyć bony do Biedronki:
 • zarejestruj się na stronie promocji (ma to być możliwe do 18.03.2018 r., ale akcja może zakończyć się wcześniej w przypadku wyczerpania puli 1 500 rejestracji w promocji);
 • po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na tej samej stronie przejdź do złożenia wniosku o Konto Optymalne (w promocji "Mobilna Premia 2" - o której więcej piszę nieco niżej), wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą; należy to zrobić najpóźniej do 18.03.2018 r.; we wniosku pamiętaj wpisać te same dane co w formularzu rejestracyjnym;
 • najpóźniej do 31.03.2018 r. zawrzyj z bankiem umowę o konto; 
 • dla pierwszego bonu o wartości 50 zł, w kwietniu 2018 r. spełnij poniższe warunki:
  • otrzymaj wpływ na konto o łącznej wartości min. 1 000 zł;
  • wykonaj płatności kartą w punktach handlowo-usługowych na sumę min. 200 zł;
  • wykonaj co najmniej jeden przelew za pomocą aplikacji mobilnej GOmobile (dla klientów BGŻ BNP Paribas)
 • dla drugiego bonu 50 zł, w maju 2018 r.:
  • otrzymaj wpływ na konto o łącznej wartości min. 1 000 zł;
  • wykonaj płatności kartą w punktach handlowo-usługowych na sumę min. 200 zł;
  • wykonaj co najmniej jeden przelew za pomocą aplikacji mobilnej GOmobile;
 • dla trzeciej nagrody, w czerwcu 2018 r.:
  • otrzymaj wpływ na konto o łącznej wartości min. 1 000 zł;
  • wykonaj płatności kartą w punktach handlowo-usługowych na sumę min. 200 zł;
  • wykonaj co najmniej jeden przelew za pomocą aplikacji mobilnej GOmobile;
 • posiadaj aktywne konto i wydaną do niego kartę do momentu otrzymania bonów (co akurat jest proste do spełnienia, bo i konto, i karta są bez warunków darmowe).

I to już wszystko. Za spełnienie powyższych warunków zdobędziesz 3 bony o łącznej wartości 150 zł. Organizator promocji o ich przyznaniu zamierza informować mailowo (do 18.06., 18.07. i 17.08.2018 r.). Bony zaś otrzymasz wiadomościami SMS, które bank wysyłać będzie do 29.06. (za spełnienie warunków w kwietniu), 31.07. (za spełnienie warunków w maju) i 31.08.2018 r (za spełnienie warunków w czerwcu).

Wpływ 1 000 zł, który pojawia się wśród wymogów, może pochodzić z Twego konta w innym banku. Nie mogą to być przelewy między własnymi rachunkami w BGŻ BNP Paribas i BGŻ Optima oraz wpłaty gotówkowe. Wpływ oznacza odnotowanie kwoty w historii rachunku - nie ma konieczności utrzymywania tych środków w dłuższym okresie (w każdej chwili możesz je wydać, wypłacić lub przelać).

W przypadku płatności kartą zaliczających się do wydania kwoty min. 200 zł w poszczególnych miesiącach (kwiecień-czerwiec), zastosowano kilka wykluczeń (bazując na kodach MCC, które przypisane są do terminali płatniczych i wskazują dominujący charakter działalności danego sprzedawcy lub usługodawcy). I tak: 
"Transakcje wyłączone z Promocji wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC: 
- 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne, 
- 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska), 
- 4111, określający m.in. usługi transportowe, 
- 6012, określający instytucje finansowe, 
- 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, 
- 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, 
- 4829, określający internetowe przekazy pieniężne. 
- 4900 określający płatność rachunków"

Lista choć z pozoru wydawać się może długa, to w praktyce wyklucza jedynie miejsca, w których łatwo dałoby się zrobić duże obroty na karcie. Te miejsca organizator więc wykluczył. Śmiało można jednak płacić w sklepach (spożywczych, odzieżowych, drogeriach czy innych), a także w aptekach, stacjach paliw czy w punktach gastronomicznych, kinach itd.


Bony będzie można wykorzystać do 28.06.2019 r. Bony do Biedronki to jednak nie wszystko co można zdobyć z Kontem Optymalnym w BGŻ BNP Paribas.

Mobilna Premia 2: bonusy pieniężne do 300 zł 


Otwierając konto w powyższej promocji z bonami do Biedronki, jednocześnie załapiesz się także na bankową promocję "Mobilna Premia 2". To propozycja banku, dzięki której zyskać można do 300 zł i to w bardzo prosty sposób. Wystarczyć mogą bowiem same przelewy wykonywane za pomocą aplikacji mobilnej.

By wziąć udział w tej promocji, we wniosku pamiętaj wyrazić zgodę na przesłanie mailem dokumentów i informacji związanych z realizacją zawartej umowy z bankiem i zaakceptuj regulamin promocji (tzw. e-korespondencja) - ta zgoda powinna być wyraźnie zaznaczona we wniosku o konto, więc nie powinna umknąć Twej uwadze.

Pojedynczy bonus w tej promocji wynosi... 1 zł. Otrzymasz go za każdą transakcję aplikacją mobilną o wartości co najmniej 5 zł, wykonaną w miesiącu kalendarzowym (z wyłączeniem transakcji BLIKiem oraz przelewów na rachunek lokat). A jakie to mogą być transakcje? Wykonywać możesz:
 • płatności z Android Pay - w ten sposób możesz płacić w niektórych aplikacjach mobilnych honorujących taką formę uiszczenia należności (np. Allegro, iTaxi, Pyszne.pl, UBER), a także zbliżeniowo telefonem w punktach handlowo-usługowych (tu musisz jednak pamiętać, że niezbędne jest posiadanie telefonu z wbudowanym modułem NFC oraz systemem Android w wersji min. 4.4);
 • transakcje z użyciem aplikacji GOmobile - to mobilna aplikacja dla klientów BGŻ BNP Paribas (dostępna na urządzenia z systemem Android w wersji min. 5.0 oraz iOS), dzięki której możesz sprawdzać stan i historię konta, a także realizować przelewy (i takie właśnie przelewy będą premiowane bonusami po 1 zł).

Jeśli chodzi o przelewy, to trzeba jednak zwrócić uwagę na poniższe ograniczenie:
"W przypadku kilku Transakcji Aplikacją Mobilną GOmobile wykonanych na ten sam rachunek beneficjenta w tym samym miesiącu kalendarzowym Premia wypłacana jest tylko za pierwszą transakcję w danym miesiącu"

Przelewy po min. 5 zł należy więc wykonywać na różne numery rachunków (jak najbardziej mogą to być także Twoje konta w innych bankach). Miesięcznie można będzie uzyskać bonusy na sumę nawet 25 zł, co przez 12-miesięczny okres ich naliczania da do 300 zł. Wypłata premii ma być realizowana przez bank do 8. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu wykonania transakcji objętych naliczaniem bonusu (a jeśli dzień ten wypadnie w dzień wolny od pracy, to w najbliższym dniu roboczym).
"Przykład: Klient przystąpił do promocji 19 stycznia 2018 r. Pierwsza Premia zostanie wypłacona 8 lutego 2018 r. za Transakcje Aplikacją Mobilną dokonane od 19 do 31 stycznia 2018 r. Ostatnia Premia zostanie wypłacona 8 stycznia 2019 r. za Transakcje Aplikacją Mobilną dokonane w okresie 1-31 grudnia 2018 r." 

By bonusy w ogóle otrzymywać, należy pamiętać jeszcze o aktywnym korzystaniu z konta, przez które bank rozumie wykonanie co najmniej dwóch transakcji płatniczych (przelewów) na konta przedsiębiorców, będących:
"a. dostawcami mediów (płatności za telefon, TV, Internet, prąd, gaz, wodę lub ścieki), 
b. dostawcami usług płatniczych, (...) o usługach płatniczych (np. bank krajowy, biuro usług płatniczych, instytucja płatnicza), w zakresie spłaty kredytu, pożyczki udzielonej przez ten podmiot, 
c. uczelniami (szkołami wyższymi), (...), w tym w zakresie infrastruktury związanej z ich prowadzeniem (np. płatności za korzystanie z akademików, domów studenckich), 
d. placówkami systemu oświaty, (...) (np. szkoły, przedszkola), a także żłobkami albo klubami dziecięcymi, 
lub poprzez otrzymywanie na Konto wynagrodzenia za pracę"

W skrócie więc: zapewniasz wpływ wynagrodzenia na konto lub wykonujesz co najmniej 2 przelewy za prąd, gaz, telefon, Internet, szkołę czy uczelnię. A oprócz tego wykonujesz transakcje mobilne na kwotę min. 5 zł każda (płatności Android Pay lub transakcje aplikacją - w tym przelewy).

Konto Optymalne w BGŻ BNP Paribas


Główne cechy konta otwieranego w promocji to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta (bez warunków);
 • 0 zł za wydanie i użytkowanie karty płatniczej wydanej do konta (bez warunków);
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej lub mobilnej;
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów sieci BGŻ BNP Paribas oraz Planet Cash (5 zł z pozostałych bankomatów w Polsce).

W przypadku wniosków złożonych przez Internet (a tylko taki wniosek kwalifikuje jednocześnie i do promocji z bonami do Biedronki i do promocji z bonusami pieniężnymi), umowę z bankiem zawrzeć można wyłącznie za pośrednictwem kuriera. We wniosku o konto wskazać można już dla niego inny adres niż adres zamieszkania czy korespondencyjny, więc kurier może przyjechać z umową tam, gdzie będzie Ci najwygodniej się z nim spotkać (np. do miejsca pracy lub na uczelnię).
Przydatne dokumenty:

94 komentarze:

 1. Czy bony trzeba wykorzystać jednorazowo czy można też przy mniejszych zakupach?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można wielokrotnie aż do wykorzystania środków na bonie.

   Usuń
 2. A jak mam iPhona to płatności Android Pay odpadają. I co wtedy? Z Mobilnej Premii coś będę miał?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Możesz wtedy wykonywać przelewy za pomocą aplikacji. Za to też są bonusy i tak samo można zarobić do 300 zł w rok.

   Usuń
 3. Czy do założenia konta potrzebny jest scan dowodu ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, trzeba załączyć skan.

   Usuń
  2. Na dodatek załączony obrazek dowodu nie może mieć obciętych rogów :)

   Usuń
 4. Zazwyczaj sa wielokrotne ,ale ja mam inne pytanie czy przelew aplikacja mobilna z np mojego kata w BGZ na konto np.zony w BGZ i odwrotnie na kwote 5zl tez bedzie sie wliczal ,czy tylk na rachunki innych bankow.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Regulamin promocji "Mobilna Premia 2" nie zawiera takiego wykluczenia, więc za taki przelew też powinien być bonus :)

   Usuń
 5. "By bonusy w ogóle otrzymywać, należy pamiętać jeszcze o aktywnym korzystaniu z konta, przez które bank rozumie wykonanie co najmniej dwóch transakcji płatniczych (przelewów) na konta przedsiębiorców"
  Czy powyższy zapis dotyczy tylko promocji Mobilna Premia 2 czy dotyczy też promocji Bonus na Zakupy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ta część dotyczy już "Mobilnej Premii 2" (z bonusami do 300 zł). By dostać bony do Biedronki nie jest wymagane spełnianie tych warunków.

   Usuń
 6. A jak wyglada zakladanie konta? Można przelewem czy musi być kurier / placówka ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W regulaminie pisze; finalizacja zawarcia umowy dokonywana jest poprzes wizyte kuriera

   Usuń
 7. W BGŻ BNP Paribas posiadam e-Konto. Czy mogę załapać się na Mobilną Premię?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A ja mam Konto Otymalne w mBanku - czy mogę załapać się na Mobilną Premię? :)

   Usuń
  2. @Anonimowy 28 lutego 2018 15:11, wyklucza posiadanie jakiegokolwiek konta osobistego (rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego).

   @Anonimowy 28 lutego 2018 15:58, konto w innym banku nie jest przeszkodą do wzięcia udziału w powyższej promocji.

   Usuń
 8. No to lepsza promocja niż ta poprzednia z premią 160 zł. Bo do wydania jest o połowę mniej.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zdecydowanie. Tam potrzebne 6 mies. wpływów i wydawania po 200 zł. Tu wszystko wzięte w 3 miesiące.

   Usuń
 9. Czy konto w BGŻ-Optima wyklucza z udziału w tej ofercie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie wyklucza. To nie jest rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, a przede wszystkim obowiązuje tam inna umowa ramowa.

   Usuń
 10. Jeśli przeleje 1000 zł z mojego konta w innym banku,wydam 200 zł karta a pozostałe 800 zł przeleje z powrotem na moje konto w innym banku czy to oznacza że spełnię wszystkie warunki by otrzymać bon?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie. Dla pierwszego bonu o wartości 50 zł, w kwietniu 2018 r. spełnij poniższe warunki:

   - otrzymaj wpływ na konto o łącznej wartości min. 1 000 zł;
   - wykonaj płatności kartą w punktach handlowo-usługowych na sumę min. 200 zł;
   - wykonaj co najmniej jeden przelew za pomocą aplikacji mobilnej GOmobile


   Usuń
  2. Tak. Pamiętaj jednak by zrobić przelew za pomocą aplikacji.

   Usuń
  3. To nie czy tak? Chodzi najbardziej o ten przelew zwrotny za pomocą aplikacji. Wszystkie warunki można spełnić jednego dnia (dotyczy każdego z trzech miesięcy) i tylko czekac na bon?

   Usuń
  4. Tak, można wszystko zrobić jednego dnia.

   Usuń
 11. Czy mogę uzyskać od banku informację kiedy zamykałem u nich konto osobiste? Bo nie mam jak sprawdzić czy minęło już 36 miesięcy od założenia konta.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W placówce ci powiedzą.

   Usuń
  2. W placówce? Bez żartów - to jest BGŻ :)

   Usuń
 12. Czy z tych 800 zł które zostana z tysiąca po wydaniu 200 zł można przelewać na swoje inne konta i za to będą bonusy po 1 zł?

  OdpowiedzUsuń
 13. Co oznacza "wynagrodzenie za pracę"? Czy przelew z konta innej osoby o tytule "wynagrodzenie za pracę" będzie się liczył?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ma byc łaczny wplyw na sume 1000 a nie wynagrodzenie wiec mozesz wplacic 1 raz 1000 lub 20 razy po 50 czytajcie dokladnie

   Usuń
  2. Skoro tego szczegółowo nie definiują to też szczegółowo nie powinni wymagać ;)

   Usuń
 14. Wow!
  Co to za aplikacja mobilna GOmobile?
  Czy z komputera można tym zapłacić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mobilna to znaczy ze na telefonie i to android minimum 5,0 wiec z komputera nie

   Usuń
  2. Jest takie coś jak Emulator Androida na PC. Płatności nie zrobisz ale przelewy tak.

   Usuń
 15. Mąż ma raty w tym banku i wniosek nie przeszedł.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. a u mnie "negatywna weryfikacja biznesowa". Mam u nich KK (tą od walizek) i pewnie to jest problem, że nie jestem "nowym" klientem

   Usuń
 16. Czy to normalne, że regulamin i inne informacje przyszły mi z NEST Banku? a nie z BGŻ?

  OdpowiedzUsuń
 17. Ciekawe czy przelew na konto spółdzielni mieszkaniowej też będzie zaliczony jako do ,,dostawców mediów,,?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z tych wymienianych wynika że raczej się jednak nie załapie.

   Usuń
 18. "b. dostawcami usług płatniczych, (...) o usługach płatniczych (np. bank krajowy, biuro usług płatniczych, instytucja płatnicza), w zakresie spłaty kredytu, pożyczki udzielonej przez ten podmiot, "
  Czy ten zapis będzie dotyczył spłaty zadłużenia karty kredytowej?

  OdpowiedzUsuń
 19. Czy dobrze rozumiem, że aby uzyskać maksymalny miesięczny zwrot w wysokości 25 zł (przez 12 kolejnych miesięcy), to wystarczy iż przeleję jedno zobowiązanie kredytowe na kwotę 125 zł (lub zrobię przelew na 125 zł na mój inny rachunek) z konta BGŻ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie. Musi być 25 przelewów w miesiącu. Każdy min. 5 zł. Każdy robiony aplikacją i na inny numer konta.

   Usuń
  2. Dziękuję...coś za proste się to wydawało.

   Usuń
 20. Czy do spełnienia warunku w miesiącu Kwietniu,Maju,Czerwcu;
  - wykonaj płatności kartą w punktach handlowo-usługowych na sumę min. 200 zł;
  Będzie zaliczona płatność Kartą debetową za zakupy na Allegro ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zliczają też płatności internetowe. Tak przynajmniej robili w poprzednich edycjach. Mimo zapisu o "punktach handlowo-usługowych".

   Usuń
 21. Czy do wynagrodzenia za pracę zalicza się też emerytura? Jest tak w regulaminie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, rmerytura to wynagrodzenie, ale oczywiście nie za pracę :)

   Usuń
  2. Nie ma żadnej definicji.

   Usuń
 22. Zawsze raczej warto wiedzieć z kim się podpisuje umowę finansową. Otóż w trakcie zamykania mojego konta w jednym z oddziałów BGŻ panienka z okienka bez mojej wiedzy zmieniła metodę otrzymywania wyciągów z elektronicznych na papierowe. W wyniku tego w ostatnim miesiącu posiadania konta - a dokładniej w okresie wypowiedzenia konta - dostałam wyciąg papierowy za co obciążono mnie kwota 6 zł.

  Złożyłam bezskutecznie 3 reklamacje oraz jedno odwołanie do arbitrażu i za każdym razem otrzymałam pisemne odpowiedzi listami poleconymi co wygenerowało im koszty własne: 4 x 5,65 zł = 22,60 zł. Dochodzi do tego czas jaki oni na to poświecili w sytuacji gdy mogli od razu zwrócić mi te 6 zł i byłoby po sprawie.

  Dodam, że do tej pory tych niesłusznie (!) pobranych 6 zł nie zwrócili.

  OdpowiedzUsuń
 23. Mr Złotówa - czy jako przelewy za media przeszłoby opłacanie np za jedną promocję pół TV i pół wody a za drugą promocję pozostałe pół TV i pół wody??? pozdr.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A czemu nie? Możesz podzielić płatność na ile chcesz. Bank nie widzi jaką masz kwotę na fakturze.

   Usuń
 24. cd: możnaby pójść dalej: np jednego dostawcę mediów rozbić na dwa lub cztery przelewy..... ?

  OdpowiedzUsuń
 25. Dziś 9.04 a ja nie otrzymałam bonusu za transakcje wykonane w marcu. Proszę się wypowiedzieć czy ktoś otrzymał oraz nie mimo spełnienia warunków?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Również nie otrzymałem a warunki wszystkie spełnione.

   Usuń
  2. Zabawne jest to 'dziwienie' - przecież to jest BGŻ :)

   Usuń
  3. Czy ktoś jeszcze może się wypowiedzieć?

   Usuń
  4. Bonus dzisiaj wpłynął ��

   Usuń
 26. Daję im czas do jutra a jak nie będzie to poleci reklamacja.

  OdpowiedzUsuń
 27. Bonus jest i u mnie.

  OdpowiedzUsuń
 28. tylko płatnosc kartą se zalicza przy promocji biedronki? czy rownież blik?

  OdpowiedzUsuń
 29. Trzeci warunek - przelew za pomocą aplikacji ma być na konto innego użytkownika BGŻ PNB czy na dowolne konto np. to z którego przyszedł wpływ?

  OdpowiedzUsuń
 30. Dostaliście premię za kwiecień? Zgadza Wam się wszystko?
  U mnie i u żony niestety wypłacili dużo mniej niż powinni.
  Reklamacja złożona.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też się u mnie nie zgadza,wypłacili tylko za przelewy,zaś za transakcje mobilne nie.

   Usuń
  2. Brak bonusów za Google Pay. U mnie to 3 zł bo reszta czyli 22 zl za przelewy ale reklamacja już poleciała.

   Usuń
 31. Dostał ktoś email z informacją o nagrodzie 50 zł?

  OdpowiedzUsuń
 32. Witam, dostałam dziś wiadomość email że w formie sms otrzymam bon, jednak zdziwiła mnie dalsza część wiadomości z której wynika, że w maju powinnam była wydać 300 zł a nie 200...aby zdobyć kolejną nagrodę. Gdzie jest błąd?
  W celu zdobycia drugiej nagrody należało w maju 2018 r. zapewnić wpływy na kwotę min. 1000 zł, wykonać transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do konta na kwotę min. 300 zł. oraz min. 1 przelew aplikacją mobilną GOmobie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli chodzi o powyższą promocję to w każdym z miesięcy gdy jest to wymagane pojawia się wyłącznie kwota 200 zł do wydania. W regulaminie brak wzmianki o kwocie 300 zł. Zatem wychodzi na to, że może to być błąd w wiadomości (pewnie wynika z tego, że chyba we wszystkich pozostałych promocjach BGŻ BNP Paribas trzeba wydawać 300 zł miesięcznie, a tu zdarzył się inny wymóg - 200 zł).

   Usuń
 33. Czyli następny bank znowu coś kombinuje i znów reklamacja...? Fostał ktoś wiadomość jeszcze bo ja nie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dlatego ja nauczona własnym doświadczeniem nigdy nie wezmę udziału w jakiejkolwiek promocji z tego banku!

   Usuń
 34. o 11.30 dostałem email nastepujacej treści : Szanowni Państwo,

  Dziękujemy za udział w promocji „Bonus na zakupy”.
  Pragniemy poinformować Państwa o zdobyciu pierwszej nagrody, gratulujemy!
  Nagroda to kod o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepach stacjonarnych Biedronka.

  Kod zostanie wysłany SMS’em na numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym.
  Kod należy pokazać sprzedawcy przed zapłatą za zakupy.
  Ważność kodu: 28 czerwca 2019 r.
  Lista sklepów dostępna na http://www.biedronka.pl/pl/sklepy.

  Przy aktywnym korzystaniu z konta można zdobyć następne nagrody!
  W celu zdobycia drugiej nagrody należało w maju 2018 r. zapewnić wpływy na kwotę min. 1000 zł, wykonać transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do konta na kwotę min. 300 zł. oraz min. 1 przelew aplikacją mobilną GOmobie.
  Informacja o zdobyciu drugiej nagrody zostanie wysłana do 18 lipca 2018 roku.

  Życzymy zdobycia kolejnych nagród.

  Pozdrawiamy,
  Zespół promocji „Bonus na zakupy”

  OdpowiedzUsuń
 35. a o 14.30 email Sprostowanie Warunków Promocji :

  Szanowni Państwo,

  W dniu 18.06.2018 r. wysłaliśmy do Państwa błędną informację dotyczącą warunków, jakie należało spełnić w maju 2018 r., aby otrzymać drugą nagrodę w promocji „Bonus na zakupy”.

  Warunki, jakie należy spełnić to:
  - zapewnić wpływy na kwotę min. 1000 zł,
  - wykonać transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do konta na kwotę min. 200 zł.,
  - min. 1 przelew aplikacją mobilną GOmobie.

  Bardzo przepraszamy za pomyłkę.

  Życzymy zdobycia kolejnych nagród.

  Pozdrawiamy,
  Zespół promocji „Bonus na zakupy”

  OdpowiedzUsuń
 36. Sprawdziłem właśnie kwiecień i wydałem tą kartą 198,97 :(((

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Może liczyłeś zaksięgowane? A liczą się wykonane.

   Usuń
 37. Przepraszam za pytanie retoryczne :) ale wolę się upewnić, kwiecień maj czerwiec spelnilem warunki to od lipca już nie muszę nic z kartą robić bez opłat i tylko czekać na bony?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, pozostaje czekać na bony. Konto i karta są bez warunków darmowe. Nie rezygnuj z nich, bo do momentu otrzymania nagrody muszą być aktywne.

   Usuń
  2. Ok dzięki za odpowiedź

   Usuń
 38. Pamiętacie, pisał ktoś w innej promocji bonów, jaki to był przycisk na kasie w Biedronce co trzeba wcisnąć po zakupach po podaniu kodu.... PLU PLY? Jakbym trafił na nie doinformowaną kasjerkę :)

  OdpowiedzUsuń
 39. Dostał ktoś esa z bonem.…?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. U mnie nie ma. Do jutra mają czas.

   Usuń
 40. Z doświadczenia, czuję że jak dzisiaj nie przyjdzie to pewnie popołudniu po weekendzie 2 lipca. Ale spróbuj kliencie spóźnić się z ratą kredytu dwa dni...

  OdpowiedzUsuń
 41. Ok dostałem, błędna info ze druga nagroda, po 5 kin przyszedł SMS że sprostowaniem że to 1 nagroda więc jest ok z promocją. Czekamy jeszcze na lipiec i sierpień

  OdpowiedzUsuń
 42. Ja tez dostałem

  OdpowiedzUsuń
 43. Czy dostaliście maila o przyznaniu drugiej nagrody? Bo ja nie dostałam albo go przegapiłam. Z jakiego maila to przyszło? Bonus smsem też nie otrzymałam mimo spełnienia warunków w maju. Proszę się wypowiedzieć i podać maila z ktoregi wysylaja informacje

  OdpowiedzUsuń
 44. Ja rowniez nie dostalem maila ani smsa ani ze swojego konta ani z konta zony. Skladam reklamacje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wczoraj SMS o nagrodzie dotarł do mnie

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...