Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Do 350 zł za nowe Konto dla Ciebie w Credit Agricole

720 zł od mBanku700 zł od Citi600 zł od Millennium ⭐ 500 zł od: ING, Santandera i Aliora

18.04.2018

Do 350 zł za nowe Konto dla Ciebie w Credit Agricole

Credit Agricole postanowił odświeżyć ofertę swych kont osobistych. A za tym przyszły też nowe promocje.

Premia do 350 zł w promocji Korzyści dla Ciebie i programie poleceń Credit Agricole
Promocja jest jedna. To "Korzyści dla Ciebie". Ale do wyboru jest jedna z trzech premii - ta która będzie Ci najbardziej odpowiadać. Maksymalnie zyskać można do 300 zł (a do tego dojść może jeszcze dodatkowe 50 zł). Zachętą dla oszczędzających będzie też konto oszczędnościowe ze stawką 3% nawet do 100 000 zł.

Dla kogo promocja "Korzyści dla Ciebie"? Udział w promocji wziąć może osoba pełnoletnia. A wykluczenie jest właściwie tylko takie:
"Z Promocji nie może skorzystać klient, który w okresie trwania Promocji [od 10.04. do 31.07.2018 r. - przyp. Mr. Złotówa] był już Posiadaczem konta indywidualnego, którego umowę wypowiedział w tym okresie."

Wychodzi więc na to, że okres wykluczenia dla byłych klientów Credit Agricole jest bardzo krótki. Wystarczy, że konto zostało zamknięte do 9.04.2018 r. I znów możesz je założyć i zarobić dzięki poniższej promocji.

Zasady promocji. By skorzystać z akcji "Korzyści dla Ciebie" należy złożyć wniosek o konto i najpóźniej do 31.07.2018 r.:
 • zawrzeć umowę o konto;
 • przystąpić do promocji, wskazując rodzaj wybranej premii;
 • zadeklarować stały Wpływ na konto oraz złożyć Zlecenie przekazywania środków;
 • złożyć Wniosek z pełnomocnictwem (dotyczy wyłącznie osób, które wybiorą premię za przeniesienie konta).

Zanim przejdę do omówienia dostępnych premii w promocji, niezbędne będzie wyjaśnienie kilku (poważnie brzmiących, ale na szczęście to tylko pozory) pojęć, które wyżej się pojawiły. A więc po kolei.

Wpływ na konto to suma wpłat i przelewów na konto w Credit Agricole (za wyjątkiem przelewów z własnych rachunków, lokat i innych produktów w Credit Agricole lub z rachunków w tym banku, do których uczestnik promocji jest pełnomocnikiem).

Zlecenie przekazywania środków to dokument, w którym deklaruje się kwotę wpływów... i tyle wynika z regulaminu obecnej promocji. Z poprzednich edycji promocji Credit Agricole pamiętać możemy, że w zleceniu tym podawało się jeszcze dane pracodawcy wypłacającego wynagrodzenie. Ale uczestnicy tamtych promocji świetnie pamiętać mogą, że Zlecenie to jedno, a Wpływy to co innego. Wystarczyło zapewniać wpływy na zadeklarowaną kwotę, ale - zgodnie z zasadami wyżej opisanymi - wpływy te mogą pochodzić z Twego konta w innym banku.

Wniosek z pełnomocnictwem to upoważnienie Credit Agricole do przeniesienia konta z innego banku. Innymi słowy, jest to dokument, który w Twym imieniu pozwoli bankowi zamknąć Twe konto w "starym" banku (bo nie jest to przeniesienie numeru rachunku, a więc takie przeniesienie, które oferują operatorzy telekomunikacyjni). Może być to dowolne konto (dyspozycja dotyczy wyłącznie wskazanego rachunku, więc jeśli posiadasz w takim banku też inne rachunki, to one pozostaną aktywne). I jak już wspomniałem, konieczność złożenia wniosku z pełnomocnictwem dotyczy wyłącznie osób, które chcą zyskać premię za przeniesienie konta. Dla innych gratyfikacji spełnianie tego wymogu nie jest konieczne.

Do wyboru jest jednak z trzech premii:
a. Premia za przeniesienie konta (100 lub 200 zł) 
b. Zwrot za rachunki (do 300 zł)
c. CAsaver z premią 50% (do 300 zł)

Poniżej ich szczegółowe omówienie.

Premia do 200 zł za przeniesienie konta do Credit Agricole


By otrzymać tę premię, niezbędne jest złożenie Wniosku z pełnomocnictwem (co musi nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy). W tym wniosku trzeba też wskazać dane instytucji przekazującej wynagrodzenie. W tej promocji zdobyć można jedną z dwóch poniższych premii:
 • 100 zł - jeśli wpływy przez 3 kolejne miesiące wynosić będą min. 1 000 zł lub
 • 200 zł - jeśli wpływy przez 3 kolejne miesiące wynosić będą min. 3 000 zł.

Pamiętać trzeba przy tym, że pierwszy wpływ na konto musi nastąpić do końca miesiąca kalendarzowego następującego po dniu otwarcia konta w Credit Agricole. Wypłata premii nastąpi najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu ostatniego z trzech wpływów.

Zwrot za rachunki - do 300 zł w rok


By uzyskać tę premię, niezbędne będzie opłacanie rachunków za media z konta w Credit Agricole. Bank będzie zwracał 5% z tytułu tych płatności, a w ciągu 12 miesięcy od przystąpienia do promocji, maksymalnie można uzyskać 300 zł.

Zwrot za płatności w danym miesiącu otrzymasz, jeśli w miesiącu poprzedzającym takie płatności, zapewnisz na konto w Credit Agricole wpływ min. 1 000 zł.

Do mediów, za których opłacanie faktur bank będzie naliczał zwrot, należą: gaz, energia elektryczna, woda bieżąca (w tym podgrzewanie wody i odprowadzenie ścieków), telewizja kablowa i satelitarna, Internet, telefon (komórkowy i stacjonarny).

Przed pierwszym opłaceniem faktury czy rachunku niezbędne będzie przedstawienie bankowi potwierdzenia takiej płatności, a więc np. faktury lub rachunku wystawionego na nazwisko uczestnika promocji lub jego współmałżonka (można to zrobić przedkładając oryginał w placówce banku lub wysyłając skan albo zdjęcie za pomocą dedykowanego formularza - znajdziesz go tutaj). Płatność za media musi dotyczyć nieruchomości, której adres został wskazany w banku jako Twój adres zamieszkania bądź korespondencyjny.

Ponadto przed przekazaniem elektronicznego pliku należy zdefiniować odbiorcę i jego numer rachunku w bankowości internetowej Credit Agricole. Płatności można realizować za pomocą przelewu, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty.

CAsaver z premią 50%


Na początek wyjaśnienie czym jest CAsaver?
To opcja automatycznego oszczędzania, która daje możliwość wybrania jednego z trzech wariantów zaokrągleń kwot, które wydajesz płacąc kartą - do pełnych: 0,50 zł, 1 zł lub 5 zł. Różnicę pomiędzy zaokrągloną kwotą, a tą faktycznie wydaną, bank pobiera z konta osobistego i przelewa na wspomniany Rachunek Oszczędzam"

Konfigurując usługę CAsaver najbardziej opłacalne wydaje się zaokrąglanie do pełnych 5 zł. W tej sytuacji gdy płatność kartą wyniesie np. 1,39 zł, bank pobierze z Twego konta 3,61 zł i przerzuci na Rachunek Oszczędzam. A gdy kartą zapłacisz np. 5,01 zł to kwota przelana na Rachunek Oszczędzam wyniesie 4,99 zł. Od sumy w ten sposób zgromadzonych środków bank będzie naliczał w/w premię.

Od sumy wpływów w ramach CAsaver bank wypłaci premię w wysokości 50%. Miesięcznie można w ten sposób uzyskać do 25 zł. A że od momentu przystąpienia do promocji na premie można liczyć przez 12 kolejnych miesięcy, to do wzięcia jest nawet 300 zł.

Na premię w danym miesiącu możesz liczyć, jeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym zapewnisz wpływ na konto w kwocie min. 1 000 zł oraz wykonasz płatności kartą wydaną do konta na sumę co min. 300 zł. Wypłata premii ma być realizowana na koniec każdego miesiąca. Bank przestanie wypłacać tę premię, jeśli w czasie promocji włączysz i wyłączysz ponownie usługę CAsaver lub zmienisz Rachunek Oszczędzam powiązany z CAsaver.

Którą premię w Credit Agricole najlepiej wybrać?


Odpowiem jak zawsze: wszystko zależy od indywidualnej sytuacji i kalkulacji. Najprostszą do zdobycia wydaje się być premia 200 zł za przeniesienie konta. N, ale jest to premia najmniejsza, bo przecież przy zwrotach za rachunki czy z premią przy CAsaver mamy do wzięcia nawet 300 zł.

Jeśli chodzi o zwroty za rachunki, to łatwo wyliczyć, że przy 5-procentowym zwrocie przelewów za media trzeba by wykonać na sumę 6 000 zł. Wiele więc zależy od tego jakie masz rachunki. Jeśli dom lub mieszkanie ogrzewasz prądem lub gazem to jest możliwe, że do takiej sumy uda Ci się dobić (choć pewnie jeszcze z innymi fakturami). Gdy nie opłacasz rachunków, które byłby wystawiane na Twe nazwisko (lub współmałżonka), to ta premia u Ciebie się nie sprawdzi.

Całkiem dobrym wyborem jawi się więc 50-procentowa premia doliczana do kwot odłożonych w ramach usługi CAsaver. Wspomniałem już jakie zaokrąglenia najlepiej wybrać (do 5 zł), więc teraz możemy sobie symulować. Skoro wydać kartą będzie trzeba i tak min. 300 zł, to tych transakcji pewnie będzie trzeba zrobić ok. 20 (lub więcej). Dlaczego? Bo z zaokrągleń musi na CAsaver wpłynąć 50 zł (by wycisnąć całą możliwą premię w wysokości 25 zł miesięcznie; choć oczywiście gdy w ramach CAsaver oszczędzisz mniej, to premię też dostaniesz, ale mniejszą). Dlaczego uznałem, że transakcji musi być ok. 20? Uśredniając. Choć oczywiście możesz robić płatności kartą z końcówkami groszowymi. Wtedy kwoty odkładane w ramach CAsaver wynosić będą np. 4,90-4,99 zł, a więc całe 50 zł da się już uzbierać nawet w 11 transakcjach (choć oczywiście pamiętaj, by łącznie wydać min. 300 zł). I ta premia, choć wymaga aktywnego korzystania z karty, to daje zarobić najwięcej. A 25 zł premii przy wydaniu 300 zł daje zysk odpowiadający moneybackowi na poziomie nawet 8,33% (tak wysokiego zwrotu nie daje obecnie żaden z banków).

Dodatkowe 50 zł za otwarcie konta z polecenia


Zakładając konto w Credit Agricole możesz też skorzystać z kodu polecenia od osoby posiadającej już konto w tym banku i zyskać za to dodatkowy bonus 50 zł. Jeśli nie znasz żadnego klienta Credit Agricole to wiarygodny kod polecenia możesz uzyskać ode mnie - wyślij zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego tutaj.

Kod polecenia podasz we wniosku o konto - zgodnie z poniższym zrzutem - w części wniosku zatytułowanej "POZOSTAŁE OPCJE" zaznacz "Otwieram kont z polecenia" i wpisz kod:
Otwarcie konta z polecenia w Credit Agricole

O ile jednak w samej promocji "Korzyści dla Ciebie" okres wykluczenia dla byłych klientów jest bardzo krótki, o tyle w programie poleceń wynosi on już 265 dni (w takim czasie przed zawarciem umowy nie można było posiadać konta w Credit Agricole).

Oprócz wykorzystania kodu polecenia we wniosku o otwarcie konta należy również umowę o konto zawrzeć w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, a także wyrazić zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych (zgód tych nie należy wycofywać w czasie trwania programu poleceń, ani nie wyrażać sprzeciwu), a także zawrzeć umowę o bankowość internetową.

Polecony premię 50 zł otrzyma jeśli spełni dodatkowo w każdym z trzech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych od zawarcia umowy jeden z warunków:
 • zapewnienie wpływów na konto na kwotę min. 1000 zł lub
 • zaksięgowane zostaną płatności kartą wydaną do konta na sumę min. 300 zł.

Bank wypłaci premię poleconemu do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia powyższych warunków (do momentu jej wypłaty konta nie należy zamykać, ani wypowiadać umowy). Polecający premię (także 50 zł) otrzyma już wcześniej bo do końca miesiąca po miesiącu otwarcia konta z polecenia.

Jeśli już posiadasz lub założysz konto w Credit Agricole to również możesz je polecać. Do programu poleceń możesz przystąpić tutaj. Za skuteczne polecenie bank płaci 50 zł (a maksymalnie można zarobić do 500 zł, bo premie przysługują wyłącznie za 10 skutecznych poleceń).

Konta osobiste w Credit Agricole - prześwietlenie oferty


Teraz czas najwyższy by prześwietlić Konto dla Ciebie, które jest nowością w ofercie Credit Agricole. Jest ono dostępne w kilku wariantach, więc dla ułatwienia przeglądu najważniejszych cech i ich porównania, najistotniejsze kwestie prezentuję w tabeli:

Konto dla Ciebie
Konto VIP
Opłata za prowadzenie konta
0/7 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
0/30 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 10 000 zł lub średnie miesięczne saldo łącznie na rachunkach prowadzonych w ramach konta wynosi 200 000 zł
Opłata za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej lub mobilnej
0 zł
0 zł
Opłata miesięczna za kartę ze standardowym wizerunkiem
0/9 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
0 zł
bez warunków
Opłata za wznowienie karty (po upływie jej ważności)
10 zł
0 zł
Opłata za wypłaty z bankomatów
0/5 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
Ze wszystkich bankomatów w Polsce bez warunków

W ofercie banku jest jeszcze Konto dla Ciebie MOVE! (dla osób w wieku 18-27 lat), ale ono nie kwalifikuje się do promocji "Korzyści dla Ciebie". Pozostaje więc wybór: Konto dla Ciebie czy Konto dla Ciebie VIP? Za pierwsze z nich nie zapłacisz nic jeśli zapewnisz wpływ i wykonasz co najmniej jedną płatność kartą i/lub BLIKiem (trzeba spełnić obydwa warunki). Konto VIP stawia warunek już tylko jeden, ale nieco bardziej wyśrubowany - zapewnić trzeba co miesiąc wpływy na sumę min. 10 000 zł. Wtedy i za konto, i za kartę nic płacić nie będziesz.

Rachunek Oszczędzam to konto oszczędnościowe, którego otwarcie jest niezbędne w przypadku korzystania z usługi CAsaver (niezbędnej dla jednej z premii), otwierany i prowadzony jest za 0 zł bez warunków. Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym jest za 0 zł, a drugi i każdy kolejny - jak w większości banków w Polsce - kosztuje. Jest to opłata w wysokości 5 zł (w przypadku posiadaczy Konta dla Ciebie MOVE!) lub 10 zł (Konto dla Ciebie i Konto dla Ciebie VIP).

Jak zawrzeć umowę o konto w Credit Agricole? Po złożeniu wniosku o konto, gdy skontaktuje się z Tobą konsultant banku, wybrać możesz sposób podpisania umowy. Może to być kurier lub placówka banku. W pierwszym przypadku wszystkie formalności będzie można załatwić w rozmowie z konsultantem banku (w dokumentach do podpisania kurier przywiezie też wszystkie dyspozycje i zlecenia - także Wniosek z pełnomocnictwem, jeśli zdecydujesz się wybrać premię za przeniesienie konta z innego banku).

3% na Rachunku Oszczędzam w ofercie "Na start"


Na koniec wspomniana już na wstępie promocyjna propozycja oprocentowania na Rachunku Oszczędzam. Uzyskać tu można stawkę 3% w skali roku dla kwoty do 100 000 zł, która obowiązuje przez 4 miesiące od dnia otwarcia konta, wyłącznie dla pierwszego Rachunku Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją odsetek (to istotne ograniczenie, bo otwierając Rachunek Oszczędzam do wyboru możesz mieć też rachunki z kapitalizacją dzienną).

By móc skorzystać z promocyjnej stawki 3% w skali roku na koncie oszczędnościowym w Credit Agricole, zwróć uwagę na zapis:
"Oferta „Na start” dotyczy kont dla osób fizycznych otwartych od 10.04.2018 r. (z wyłączeniem Pakietu Depozytowego oraz kont klientów, którzy przed 10.04.2018 r. byli posiadaczami kont dla osób fizycznych w Banku Credit Agricole lub otworzyli kolejne konto w okresie obowiązywania Oferty)"

Za podrzucenie informacji o nowej promocji Credit Agricole dziękuję licznemu gronu Czytelniczek i Czytelników.

Bądź na bieżąco z promocjami. na Twitterze i polub na Facebooku:Przydatne dokumenty:

229 komentarzy:

 1. "W tym wniosku trzeba też wskazać dane instytucji przekazującej wynagrodzenie." Chodzi tutaj o przeniesienie konta z premia 200 zł. O co dokładnie chodzi z tym wynagrodzeniem? Co ja mam tutaj podać? :p

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. podajesz dane pracodawcy i oni wysyłają do nich, żeby na ich konto przelewali wynagrodzenia, ale jak nie chcesz nic zmieniać to taką dyspozycje bierzesz ze sobą i mówisz ze sam dostarczysz a nie dostaczasz i sam robisz przelewy na 3 tys

   Usuń
  2. Co chcesz. To nie ma znaczenia.

   Usuń
  3. A jeśli wezmę sposób podpisania umowy przez kuriera to nie muszę im zwrócić tego swistka? :D

   Usuń
  4. Chodzi o to, że aktualnie nie mam żadnej pracy. I nie wiem co zrobić :/

   Usuń
  5. nie wiem jak z kurierem bo ja podpisywałam w oddziale i nie musialam tam tego zostawić. To podawaj byle co i idź do oddziału.

   Usuń
  6. W poprzedniej edycji zabrałem ze sobą dyspozycję przelewania wynagrodzenia, a i tak CA swoja drogą wysłał dyspozycje pocztą

   Usuń
  7. Jak jest w końcu z tą dyspozycją przelewu wynagrodzenia? Dzisiaj podczas rozmowy z konsultantem wyraźnie i stanowczo dostałem odpowiedź, że do otrzymania premi za przeniesienie konta musi to być przelew od pracodawcy i nie ma opcji samodzielnego dostarczenia dyspozycji. Nie wiem czy się zdecyduje na podpisanie bo jesli tak faktycznie jest to nici z premi a inna opcja mnie nie interesuje.

   Usuń
 2. Nie będzie problemu z przeniesieniem konta z ING? Bo tam zamknąć konto można konto tylko w oddziale lub listem z podpisem potwierdzonym przez notariusza.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przenosiłem w którejś z poprzednich edycji. Nie ma problemu.

   Usuń
 3. Mr. Złotówa, jest też kolejna edycja programu poleceń, więc można też dostać dodatkowe 50 zł.

  OdpowiedzUsuń
 4. Dopiero co w listopadzie przeniosłem konto a w marcu zamknąłem ;) No to czas na come back.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. kiedy dostałeś premie, bo ja przenosiłam w grudniu i do tej pory nic, ani za polecenia ani za przeniesienie.

   Usuń
  2. Wpływy miałem listopad-styczeń, premia w lutym. Jak miałaś ostatni z 3 wpływów w marcu to dostaniesz dopiero w kwietniu (do końca).

   Usuń
  3. hehe właśnie dostałam 50 zł za polecenie, ale za przeniesienie jeszcze nie, to czekam :)

   Usuń
 5. Wygląda na to, że obecni klienci, którzy posiadają rachunki wycofane z oferty (inne niż "Konto dla Ciebie" i pochodne) też się łapią, o ile w okresie promocji ich nie zamkną. Czy tak?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Z Promocji nie może skorzystać klient, który w okresie trwania Promocji był już Posiadaczem konta indywidualnego,
   którego umowę wypowiedział w tym okresie"

   Masz na myśli ten zapis?? No też się zastanawiam nad nim co podmiot lityczny ma na myśli ;)

   Usuń
  2. Tak. Wg mnie wykluczeni z promocji są tylko obecni klienci, którzy wypowiedzą umowę rachunku w trakcie trwania promocji. Ale czy to poprawna interpretacja?

   Usuń
  3. No właśnie wygląda na to, że jak wypowiedziałem umowę pod koniec marca i rachunek zamknie mi się za tydzień, to też się powinienem łapać. Coś tu nie gra w przedstawionej w artykule interpretacji.

   Usuń
  4. Na pewno ci co zamknęli konto przed 10.04 mogą wziąć udział. Pytanie co z innymi.

   Usuń
 6. można polecać to konto i coś za to dostać?

  OdpowiedzUsuń
 7. Jeśli chodzi o CAsaver, czy są jakieś wykluczenia w płatnościach kartą? Np. w internecie?

  OdpowiedzUsuń
 8. No to wreszcie to podstawowe konto jest lepsze bo wcześniej to były wyśrubowane wymogi. Trzeba było sporo płacić kartą albo wybierać konto Premium z wpływem 10k.

  Poszli po rozum do głowy i praktycznie skopiowali warunki z Millenium. Tam tak samo to wygląda (wpływ 1k + 1 płatność i wszystko za darmo).

  OdpowiedzUsuń
 9. "Oferta „Na start” dotyczy kont dla osób fizycznych otwartych od 10.04.2018 r. (z wyłączeniem Pakietu Depozytowego oraz kont klientów, którzy przed 10.04.2018 r. byli posiadaczami kont dla osób fizycznych w Banku Credit Agricole lub otworzyli kolejne konto w okresie obowiązywania Oferty)"
  Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Tzn że jeżeli wcześniej miałem konto w CA to nie będę mógł skorzystać z promocyjnych 3 % na KO ?

  OdpowiedzUsuń
 10. 3% na Rachunku Oszczędzam - "Oferta „Na start” dotyczy kont dla osób fizycznych otwartych od 10.04.2018 r. (z wyłączeniem Pakietu Depozytowego oraz kont klientów, którzy przed 10.04.2018 r. byli posiadaczami kont dla osób fizycznych w Banku Credit Agricole lub otworzyli kolejne konto w okresie obowiązywania Oferty)"- czyli jak dobrze rozumiem warunki wykluczenia, osoba która posiadała ( mimo, że mogła je zamknąć przed 10.04.2018 r, ale posiadała kiedykolwiek) przed 10.04.2018 r jakiekolwiek konto w Credit Agricole nie może uzyskać 3% na Rachunku Oszczędzam?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wczoraj podpisywałem umowę a poprzednie konto w CA zamknąłem w ubiegłym roku. Pracownik poinformował mnie, że jeśli przerwa w byciu ich klientem była dłuższa niż 6 miesięcy będę miał 3% na rachunku oszczędzam - dziś się zalogowałem i faktycznie mam wyższe oprocentowanie.

   Usuń
  2. Bardzo swobodna interpretacja. No ale skoro tak to dobrze i ważne żeby te 3% było. Mi 6 mies. minie za 3 tygodnie więc jeszcze się wstrzymam w tej sytuacji i zaczekam.

   Usuń
  3. Tak te promocje w CA cechują bardzo swobodne interpretacje regulaminów - na szczęście ;)

   Usuń
 11. Jeśli będę wykonywał transakcję tylko Blikiem i zapewnię wpływy na konto co najmniej 1000 zł- to nie muszę zamawiać karty do konta- dobrze rozumiem?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli weźmiesz udział w promocji z premią 200 zł za przeniesienie lub ze zwrotami za rachunki to na to wychodzi :) Bo karta przewija się wyłącznie w części dotyczącej premii z CAsaver i w programie poleceń gdy polecony wybierze płatności kartą na sumę 300 zł jako warunek do spełnienia (choć alternatywny jest prostszy - wpływy na konto).

   Usuń
 12. Mr. Złotówa czy aby dostać premie za przeniesienie konta do CA trzeba wyrabiać karte bankomatową czy wystarczy założyć jedno z dwóch wyżej wymienionych kont?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odpowiedź dałem przed chwilką na komentarz wyżej ;)

   Usuń
 13. Czy w poprzedniej edycji przenosił ktoś konto z BGZ BNP? Były jakieś problemy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z tym bankiem były problemy. Tak czytałem. Ja bezproblemowo przenosiłem z BZWBK

   Usuń
 14. Mr. Złotówa jeśli rok temu miałem konto w CA i korzystałem z promocji 3% na Rachunku Oszczędzam w ofercie "Na start" i teraz chce wrócić do CA to dobrze rozumię że już tym razem z promocyjnego oprocentowania na koncie nie moge skorzystać?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też tak to niestety rozumiem.

   Usuń
  2. wróciłem do CA po 6 miesiącach i na rachunku oszczędzam w systemie widnieje 3%

   Usuń
 15. Mam aktualnie konto w CA. Czy mogę brać udział w tej promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mając konto nie można mieć drugiego konta indywidualnego. Oferta tylko do nowych kont

   Usuń
  2. Swoją drogą to ciekawa jest polityka tych banków. Jedne pozwalają mieć tylko 1 ROR. T-Mobile max. 2. A np BZ WBK no limit.

   Usuń
  3. W Credit Agricole możesz mieć jedno konto indywidualne, ale możesz mieć nieograniczoną ilośckont wspólnych, np. ze współmałzonkiem,rodzicem lub dowolną osobą...

   Usuń
  4. Albo takich do których ma się pełnomocnictwo. Są wtedy widoczne w bankowości

   Usuń
 16. W ostatnim programie poleceń ja polecałem konto żonie, więc teraz ona poleci mi, bo ja nie byłem jeszcze poleconym w tym programie:-)

  OdpowiedzUsuń
 17. a konto z Bzwbk przeniose? Przenosił ktoś kiedy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przenosiłem. Bez problemów.

   Usuń
  2. Lista banków biorących udział w przenoszeniu kont dostępna jest pod linkiem:
   https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/konta/jak-przeniesc-konto

   Usuń
  3. A w praktyce najlepiej przenosić z tych banków: Alior Banku, BOŚ Banku, BZ WBK, Citibanku, Eurobanku, Idea Banku, ING Banku Śląskiego, Inteligo, mBanku, Millennium, Pekao SA oraz z PKO BP. Stamtąd bezproblemowo.

   Usuń
 18. Moment, chwila, stop.... @Złotówa hamuj !!!. Już pisałem o tym jak to w Agricu pojawiły się jaja z przelewem wynagrodzenia. Ja osobiście wycofałem wniosek gdy zażądali tego dokumentu. Co ciekawe Kilka dni wcześniej konsultantka powiedziała mi "bardzo dobrze że sam Pan zaniesie ten dokument będzie szybciej" ale za kilka dni miałem telefon i info ze jego brak wyklucza mnie z bonusa !!!! Ponieważ zbliżał się koniec promocji nie chciałem ryzykować z szybkim załatwianiem. W co więc CA gra ??? Jakby było mało na innych forach naczytałem się narzekań że odmawiają wypłaty bonusu bo wynagrodzenie nie przychodziło ze wskazanego konta ! Ty zaś wręcz piszesz że ten przelew wcale nie musi być od pracodawcy. To skąd nagle te problemy we wcześniejszej edycji promocji ? Jesteś w stanie jednoznacznie to wyjaśnić bo mnie to po prostu zniechęca do wzięcia udziału w tym cyrku, tak cyrku bo na razie wygląda to jak jeden wielki cyrk to co CA odstawia. Niby nie ale jednak tak, niby nie trzeba ale jednak trzeba. Sprytnie zostawiają sobie furtkę bo przecież w regulaminie jest....
  Celowo zostawiłem zamknięcie konta w nadziei że promo wróci ale wciąż istnieje ryzyko, że ..... Co więcej wymagany jest wpływ min 3000 ja tyle oficjalnie nie zarabiam więc choćby z tego powodu nie mam szans. Łatwiej jest mi co miesiąc przelewać choćby 50 tys.
  Jesteś w stanie wyjaśnić te problematyczne kwestie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. O tym że nie musi być wpływ wynagrodzenia to na innych forach też przeczytasz. Bo nie musi. Ani wg regulaminu ani w praktyce. A to że jakiś oszołomowaty pracownik się znajdzie który twierdzi inaczej to już inna sprawa. Chociaż mi nikt nic nie mówił, miałem wpłaty własne i premię dostałem. Za to jak byłem zamykać konto to mi doradczyni powiedziała że będę musiał zwrócić premię bo jest wymóg że muszę konto trzymać przez 12 miesięcy. Jak zapytałem gdzie jest ten wymóg to sprawdziła regulamin i wymiękła. Nawet nie przeprosiła i wypowiedzenie przyjęła.

   Usuń
  2. Noooo, to jest dobre pytanie.

   Usuń
  3. no właśnie, dobra kwestia poruszona, albo zacieśnili faktycznie warunki przyznawania premii albo to zależy od konsultanta który zadzwoni z infolinii
   mojej dziewczynie pani konsultantka powiedziała (w poprzedniej edycji) że musi podać pracodawcę i to oni sami mu prześlą polecenie przelewania wypłaty, nie ma opcji żeby samemu coś takiego osobiście dostarczyć
   jedynym prostym sposobem który mi przychodzi do głowy to wymyślić jakąś firmę i adres albo powiedzieć, że siostra mnie zatrudnia a adres firmy ma taki sam jak mój zameldowania i ślijcie na ten adres polecenia

   Usuń
  4. zakładaliśmy dwa konta i obie dyspozycje do przekazywania wynagrodzenia pani dała mi do ręki żebym sama dostarczyła, bo tak chciałam.

   Usuń
  5. No to ja przerobiłem dwa w jednym. Raz powiedziano mi że nie muszę wysyłać i mogę sam zanieść za kilka dnia że brak u nich tego dokumentu pozbawia mnie premii. Ogłupieć można... Sami nie wiedzą czego chcą albo jak ma być żeby było dobrze. Z tego co się orientuję (wpisy z innych forów) dokument musi się u Nich znaleźć natomiast samo wynagrodzenie może niby pochodzić z innego konta. Ale czy na pewno???? Cholera ich wie czy jakiś szajbnięty pracownik nie zacznie się doszukiwać "dziury w całym"
   @Złotówa, masz 100% pewność że regulamin stoi po naszej stronie w kwestii wpływu wynagrodzenia tzn że może pochodzić spod innego nr konta niż podane we wniosku?

   Usuń
  6. Żeby wszystko było jasne to rzucę cytatami z regulaminu.

   "Uczestnikiem Promocji może być Klient, który w okresie trwania Promocji spełni łącznie następujące warunki: (...) zadeklaruje stały WPŁYW na Konto (...) złoży WNIOSEK Z PEŁNOMOCNICTWEM – w przypadku wyboru Premii za przeniesienie konta"

   WPŁYWY to "Wpływ na Konto - suma transakcji uznaniowych wynikająca z wpłat gotówkowych oraz przelewów na prowadzony w ramach Konta rachunek główny w PLN z wyłączeniem przelewów środków z zakończonej lokaty, wypłat z Rachunku Oszczędzam, Programu Systematycznego Oszczędzania, Antidotum PRO, Antidotum Progresywnego, przelewów wykonanych w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym dystrybuowanym przez Bank lub przelewów pomiędzy rachunkami konta (w tym z rachunków prowadzonych w walutach innych niż PLN), a także przelewów z innych kont prowadzonych przez Bank, jeżeli Klient jest ich posiadaczem lub pełni rolę pełnomocnika"

   WNIOSEK Z PEŁNOMOCNICTWEM to "prawidłowo uzupełniony i podpisany przez Uczestnika Promocji Wniosek o przeniesienie rachunku/usług płatniczych wraz z prawidłowo uzupełnionym i podpisanym przez Uczestnika Promocji Pełnomocnictwem dla Banku w celu realizacji czynności przeniesienia rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego;"

   "Jak otrzymać Premię za przeniesienie konta (...)
   2) We Wniosku z Pełnomocnictwem Uczestnik Promocji wskazuje co najmniej:
   − nazwę dotychczasowego banku,
   − pełny numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w dotychczasowym banku,
   − dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku,
   − nazwę i adres instytucji przekazującej Wynagrodzenie, którą Bank ma powiadomić o zmianie rachunku bankowego Klienta"

   Pada słowo "wynagrodzenie". Zdefiniowane tak:
   WYNAGRODZENIE - "- środki pieniężne z tytułu wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych, rentowych lub zasiłków i stypendiów"

   Dalej jest jednak to co najważniejsze.

   "3) Uczestnik Promocji otrzyma jednorazową Premię za przeniesienie konta uzależnioną od wysokości stałych WPŁYWÓW na konto w kwocie :
   a) 100 zł – jeśli zapewni Wpływ na Konto w kwocie co najmniej 1 000 zł miesięcznie przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe,
   b) 200 zł – jeśli zapewni Wpływ na Konto w kwocie co najmniej 3 000 zł miesięcznie przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe"

   Zatem przy tym ostatnim warunki otrzymania premii odsyłam do definicji WPŁYWU. Nie ma tam ani słowa o wynagrodzenie. Ono przewija się tylko przy wniosku z pełnomocnictwem że trzeba taki złożyć i podać dane.

   BTW uważam jednak że CASaver jest lepsze. Bo stówa więcej a nie ma wykluczeń gdzie płacić.

   Usuń
  7. Cocolino, jak ja zakładałem konto kilka miesięcy temu to pani w oddziale mi się zapytała czy chcę wypełniać zlecenie dla pracodawcy bo jeśli nie to ona wyrzuca. Wyrzuciła. Premię dostałem w zeszłym miesiącu.

   Usuń
  8. to cocolino zależy od punktu widzenia - jeśli ma się wydatki innymi kartami i zależy nam na czasie to szybciej dostaniemy premię przenosząc konto

   Usuń
  9. Cocolino to może odpuść to przenoszenie konta a wybierz zwroty za rachunki albo CASaver?

   Usuń
  10. CASaver to dla mnie powariowanie jest. Wydawać licząc każdy grosik żeby jak najlepiej na tym wyjść. Podobno kiedyś byli tacy co za grosze po bułce kupowali bo najbardziej się opłacało :). Poza tym mam już 3 konta ze zwrotami i nie daję rady wycisnąć maxa i pakować się w czwarte.... Dalej, mam konto do odstrzału więc idealnie się składa. Poza tym zapominacie że założenie z polecenia daje + 50 zł a stanie się polecającym to znów 50 zł a nawet więcej. Wiec 3 stówki też w zasięgu.

   Usuń
 19. "Pamiętać trzeba przy tym, że pierwszy wpływ na konto musi nastąpić do końca miesiąca kalendarzowego następującego po dniu otwarcia konta w Credit Agricole. " a ja mam wypłaty 1-ego. Jak Oni sobie to wyobrażają?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak otworzysz konto teraz to masz czas na wpływ do końca maja. Jak będzie 1-go maja to będzie dobrze. Jak 1-go czerwca to za późno.

   Usuń
 20. Pociesz się , ja też niejedną bitwę bankową stoczyłem. Tu jednak jakby nie patrzeć jest dokument o przelewaniu wynagrodzenia jest nr konta i na upartego mają podstawy się przyczepić. Nie wiem może oszołomowaty pracownik jak Go nazywasz dostaje co nieco za wygraną z klientem. Przeraża mnie skala zjawiska o jakiej czytałem właśnie w poprzedniej edycji. Dlatego jestem teraz tak nieufny i wole to olać niż bić się z bankiem o 2 stówy. Z drugiej strony zabawa w przelewy jest mi bardziej na rękę niż bieganie po sklepach z kartą aby wyrobić jakiś tam limit. Dlatego korci mnie bardzo ale... no właśnie o te ale chodzi. Podkreślam problem pojawił się podczas ostatniej edycji wcześniej faktycznie szło to jak po maśle o czym też ludzie piszą. Sam już nie wiem....

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W regulaminie nie ma nic że to zlecenie ma być zrealizowane. jest mowa tylko że ma być Wpływ deklarowanej kwoty. A definicja Wpływu jest już zupełnie inna. Nic nie wspomina o Wynagrodzeniu.

   Usuń
 21. Kurier przyniesie to "Zlecenie przekazywania środków" i odda się mu podpisane czy jakoś inaczej trzeba będzie to składać?

  OdpowiedzUsuń
 22. Ten CaSaver to jak założę konto w kwietniu nalicza zwroty dopiero od maja ?

  Tylko wtedy trzeba pamiętać, żeby w kwietniu wysłać 1000zł na konto ?

  I karta jest dopiero płatna od 1 pełnego miesiąca ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odpowiem tylko na ostatnie pytanie. Od pełnego miesiąca.

   Usuń
 23. Czy jeżeli jeszcze nie pracuję, to jestem wykluczony z promocji? Pytam w kontekście tego "zlecenia przekazywania środków" na którym trzeba podać pracodawcę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przeczytaj komentarze pod starymi wpisami o promocjach CA. Dowiesz się że można podać np. Żandarmerię Wojskową albo Państwową Straż Pożarną. Tam każdy świstek jaki nawet by wysłali to nie musisz się martwić bo od razu przeleci przez niszczarkę.

   Usuń
 24. Mam pytania :
  1. Czy wybierają promocję CAsaver z premią 50% mogę otworzyć konto przez kuriera czy musze fatygować się do banku ?
  2. Czy po wypłaceniu miesięcznej premii na Rachunek Oszczędzam mogę raz w miesiącu przerzucić środki z Rachunku Oszczędzam, czy muszą leżeć tam przez czas trwania promocji ?
  Z góry dzięki za podpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Możesz przez kuriera. Bo Casaver da się później uruchomić w bankowości albo na infolinii.
   3 Nie trzeba trzymać. Możesz wypłacać raz w miesiącu za darmo.

   Usuń
 25. Jaką kartę dają do Konta Dla Ciebie ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mastercard.

   Usuń
  2. Matercard lub Visa. Dodatkowo jak ktoś chce - może wybrać kartę z wizerunkiem (około 50 wzorów)

   Usuń
 26. Ichnią kartę da się podpiąć pod Google Pay?

  OdpowiedzUsuń
 27. Z ta karta to są jaja w ostatniej edycji 1 karta przyszła po 2 miesiącach i gdy ją zastrzegłem,2 karta nigdy nie doszla.. Więc gdyby to był mój główny bank to nigdy bym pieniędzy nie wyplacil z bankomatu tylko z okienka beznadzieja. . lepiej wybrać opcję lacznych wpływów 10 tys.i mieć kartę w nosie.. teraz na szczęście jest blik..

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. założyłem konto VIP, karta i Pin przyszły po tygodniu,już mogę korzystać z konta

   Usuń
  2. masz szczescie z karta, normalnie karta idzie 3 miesiące xD.Byłem, wiem

   Usuń
 28. A jak umowę przywozi kurier, to od razu z kartą, czy kartę przysyłają osobno?

  OdpowiedzUsuń
 29. wybralam premie za przeniesienie z polecenia MR. ZŁOTÓWKI( podałam kod) czy umowę mogę w oddziale podpisać czy tylko kurier?

  OdpowiedzUsuń
 30. Pamiętać trzeba przy tym, że pierwszy wpływ na konto musi nastąpić do końca miesiąca kalendarzowego następującego po dniu otwarcia konta w Credit Agricole. Czyli w tym samym miesiącu ???Otwieram pod koniec kwietnia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Możesz w kwietniu ale możesz też w maju.

   Usuń
 31. nie w maju - mogli by np pisać wpływ musi nastąpić do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu otwarcia konta, byłbyo jaśniej
  (ja w poprzedniej edycji przelałem pieniądze w miesiącu założenia konta a premia była i tak po 4 przelewie)

  OdpowiedzUsuń
 32. Ktoś wie czy załapię się na tą promocję jeśli złożyłam wypowiedzenie rachunku 30 marca ale ciągle czekam na jego zamknięcie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jeżeli zlozylas wypowiedzenie akonto jeszcze sie nie zamknelo to jestes posiadaczem konta i moze to wykluczac z promocji

   Usuń
 33. Co ze zleceniem przekazania wynagrodzenia przy zakładaniu konta za pośrednictwem kuriera? Nie chcę wysyłać go do pracodawcy. Czy nie muszę oddać kurierowi? Przerobił ktoś takie rozwiązanie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Podpowie ktoś???

   Usuń
  2. Ja oddałem kurierowi ale wcześnie konsultantowi zastrzegłem by nie wysłali do pracodawcy bo sam to zrobię.

   Usuń
 34. Jaka firma kurierska dostarcza umowę?

  OdpowiedzUsuń
 35. złożenie Wniosku z pełnomocnictwem - chciałem upiec dwie pieczenie i podać do zamknięcia konto w banku z którego nie korzystam i zgarnąć 200zł przelewając kasę samemu co miesiąc, ale dalej jest napisane, aby podać dane pracodawcy (który wynagrodzenie przelewa mi gdzie indziej).
  Pytanie, jak to ugryźć, aby dostać premie za przeniesienie konta, ale aby nie zmieniać konta u pracodawcy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zamknąć (przenieść) możesz konto gdzie wynagrodzenie nie wpływa.

   Dane pracodawcy podajesz ale to nie znaczy że pracodawca musi przelewać ci wynagrodzenie do CA.

   Usuń
  2. ale jak złoże to pełnomocnictwo z podaniem pracodawcy, to nie skontaktują się z nim czasem i nie zmienią mi konta na to swoje?

   Usuń
  3. Pełnomocnictwo ma się nijak do podawania pracodawcy - sorry, ale taki klimat :)

   Usuń
  4. U mnie pracodawca z automatu by takie coś odrzucił. Ale przecież możesz zastrzec w kadrach by takiej zmiany nie wdrażali w życie.

   Usuń
  5. Z regulaminu wynika co innego.
   We Wniosku z Pełnomocnictwem Uczestnik Promocji wskazuje co najmniej: − nazwę dotychczasowego banku, − pełny numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w dotychczasowym banku, − dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku, − nazwę i adres instytucji przekazującej Wynagrodzenie, którą Bank ma powiadomić o zmianie rachunku bankowego Klienta.

   Nic, podałem bank, podałem pracodawcę, a jak zmienią mi konto u pracodawcy, to zmienie je jeszcze raz, bo kase od pracodawcy chce przelewac do wbk za kolejne 50zł/msc :)

   Usuń
  6. @Anonimowy, 4 maja 2018, 16:14
   Ja nie pobieram wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie i przytuliłem w poprzedniej edycji (wrzesień 2017) na siebie, żonę i teścia 800 zeta - co Ty na to?

   Usuń
  7. @Anonimowy, 3 maja 2018, 16:11 - Dane pracodawcy podajesz ...

   Gdzie się niby podaje te dane? Pytam poważnie :)

   Usuń
  8. Nie ma takiej konieczności, ale wielu ludzi (włączając Złotówę!) nieświadomie wprowadza innych w błąd - taki klimat :)

   Usuń
 36. Dotyczy premii za przeniesienie konta. Czy muszę podawać konto, na które wpływa obecnie wynagrodzenie? Czy może być jakiekolwiek? Czy jest jakiś okres przez, który jestem zobowiązany utrzymywać to nowe konto?

  Dodatkowo czy po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy oraz innych dokumentów mogę już sam dać dyspozycję w firmie o zmianie numeru rachunku? No i czy mogę sam już zamknąć konto w poprzednim banku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie musisz przenosić konta na które wpływa wynagrodzenie. Możesz przenieść inne. Konto zachować trzeba do wypłaty premii. W poprzednim banku konto zamknie ci Credit Agricole na bazie tego pełnomocnictwa.

   Usuń
 37. Jak założę konto w maju i bym chciał brać udział w 300zł z CA Savera to już w maju muszę wydać 300zł i przelać tysiąc ? Czy dopiero od czerwca ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Już od maja.

   Usuń
  2. Od czerwca - przerabiałem to samo we wrześniu.

   Usuń
 38. Mam pytanko czy premia z CAsaver będzie mnie obowiązywała jak otworzyłbym konto w oddziale?

  OdpowiedzUsuń
 39. Dziś wpadło mi 200 zł z poprzedniej edycji :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja przytuliłem na siebie, żonę i teścia 800 zeta, a nawet nie posiadam jakiegokolwiek źródła wynagrodzenia :)

   Usuń
 40. Jeszcze jedno pytanie, bo widzę, że jest otwarty rachunek oszczędzam ( do tego casavera pewnie) i to jest ten oprocentowany na 3% ? Czy trzeba go osobno otworzyć ?

  OdpowiedzUsuń
 41. osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogą wziąć udziału w promo z przeniesieniem konta. tak powiedzieli po złożeniu wniosku

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No konta firmowego nie przeniesiesz. Ale osobiste już tak. Nie wiem co miałby mieć piernik do wiatraka. Ja działalność mam, konto założyłem z przeniesieniem a jako dane pracodawcy podałem moją firmę.

   Usuń
  2. Mi też się nie udało z dz. gosp. mimo prowadzenia jej w formie spółki cywilnej z innym NIPem - ze względu na niezgodność z regulaminem. Musi być regularne wynagrodzenie (czy inna emerytura), więc wg banku (sprawdzone u dwóch osób na infolinii niezależnie) dz. gosp. nie kwalifikuje się do premii przy przeniesieniu. Samo przeniesienie jest możliwe, ale bez premii.

   Usuń
 42. @Mr Złotówa
  Czy 2 osoby, które już mają konto w CA, mogą założyć konto w tej promocji jako współwłaściciele?

  OdpowiedzUsuń
 43. Czy do tych zaokrągleń do CAsaver liczą się też płatności kartą w internecie?

  OdpowiedzUsuń
 44. 1. można złożyć wniosek o konto przez internet a umowę podpisać w placówce?
  2. można nie wyrabiać karty? (chcę skorzystać z premii za przeniesienie konta)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Tak.
   2. Bez karty będziesz miał opłatę za konto. Bo zasadę masz taką "opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem."

   Usuń
  2. A jak wezmę konto VIP to rozumiem, że mogę bez karty i nie będzie opłat?

   Usuń
 45. Nie znalazłam nigdzie listy banków z których można przenosić konta. Orientuje się ktoś czy można z Eurobanku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na samym końcu powyższego wpisu (w części "Przydatne dokumenty") jest lista banków uczestniczących w procesie przenoszenia rachunków.

   Usuń
  2. Nowszą listę można uzyskać w oddziele.

   Usuń
 46. A czy mogę zamknąć tylko jeden rachunek w BZWBK ? Mam 3 rachunki GP, ale chcę zmieniać na konto JCH i korzystać tam z promocji...

  OdpowiedzUsuń
 47. Tak, możesz zamknąć tylko jeden rachunek wykorzystując go do przeniesienia konta do CA korzystając z powyższej promocji. Drugie konto możesz zamienić na KJCH.

  OdpowiedzUsuń
 48. Kiedy pojawiaja sie srodki na koncie oszczednosciowym z funkcji caSaver? Mam wlaczona ta funkcje z zaokragleniami do 5 zl, limit 55zl do pobiera ia przy tranzakcjach karta platnicza. Dokonalem juz kilkunastu platnosci i zadne srodki do tej pory nie pojawily sie na koncie oszczednisciowym. Ktos wie co moze byc przyczyna?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wpierw muszą się zaksięgować płatności.

   Usuń
  2. Po zaksięgowaniu i gdy środki są na RORze.

   Usuń
 49. Z T-Mobile nie ma możliwości przenieść kontakty , tak dla info.

  OdpowiedzUsuń
 50. W jakim dokumencie trzeba zadeklarować ten stały wpływ? Bo w oddziale wypełniłam tylko zlecenie przekazywania środków, a tam nie podawało się kwoty

  OdpowiedzUsuń
 51. dot. 5% za rachunki. Czy zaliczą nadpłacone rachunki: np 6000 za prąd :-) I czy czynsz zawierający opłatę za wodę też się liczy?

  OdpowiedzUsuń
 52. Hej, rozumiem, że jeśli skorzystam z kodu polecenia, który dostałam na maila od Mr. Złotówa, to gdy sama przystąpię do programu poleceń mam mu wysłać mój kod mailem, by ten mój też kiedyś coś nabił?

  OdpowiedzUsuń
 53. Wiecie może, czy Credit Agricole - przy zakładaniu konta osobiście w placówce banku - domaga się wykonania kopii dowodu osobistego?

  Jeśli tak, to na pewno nie skorzystam z ich usług. Wszyscy przestrzegają przed udostępnianiem dowodu do kserowania i wolę banki, które nie kserują dowodu osobistego (np. Getin, mBank nie kserują ;-)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety kserują, banki które tego nie robią to jakiś ewenement:)

   Usuń
  2. Mnie udało się skorzystać z usług bez kserowania dowodu osobistego w Getin Banku, Deutsche Banku, Idea Banku, mBanku...

   Usuń
 54. A jak mają się przepisy RODO do kserowania dowodów?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Banki jako wyjątkowe przedsiębiorstwa świadczące usługi mogą kserować dowody w celu procedowania wniosków i obsługi. Taką mniej więcej opinie niedawno wydał GIODO.

   Usuń
  2. W regulaminie CA jest coś w ten deseń: brak zgody na wykonanie kopii dowodu tożsamości oznacza brak możliwości założenia konta, też mi się to nie podoba

   Usuń
 55. Jeśli założyłem konto w maju jako polecony to aby otrzymać 50 zł muszę w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień wpłacić na konto min. 1000 zł. Czy to wystarczy?

  OdpowiedzUsuń
 56. Czy jest jakiś okres karencji i czy bank zastrzega sobie zwrot bonusów w przypadku niedotrzymania tego terminu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli chodzi o karencję to obowiązuje taka zasada: "Z Promocji nie może skorzystać klient, który w okresie trwania Promocji [od 10.04. do 31.07.2018 r. - przyp. Mr. Złotówa] był już Posiadaczem konta indywidualnego, którego umowę wypowiedział w tym okresie"

   Jeśli warunki uczestnictwa nie będą spełnione to bank bonusów nie wypłaci i nie będzie co zwracać.

   Chyba, że na myśli miałeś/-aś lojalkę? Nie ma takowej, więc nie przyjdzie zwracać bonusów. Jedyny wymóg jest taki by konta nie zamykać (ani nie wypowiadać umowy) do momentu wypłaty premii przez bank.

   Usuń
 57. Hej, mam taką sytuację że chciałem wziąć udział w promocji z przeniesieniem konta z innego banku tj. Raiffeisen Polbank. Był kurier, wszystko podpisałem, mam już konto w Credit, pocztą przyszła umowa itp. Dostałem SMS od Credit, że mój wniosek o przeniesienie konta z Raiffeisen do Credit został odrzucony z powodu niezgodności podpisu. Pisałem zapytanie do Credit czy utracę w takiej sytuacji prawo do uzyskania bonusu jakim jest premia 200zł za przeniesienie konta. Dostałem odpowiedź na moją wiadomość, ale co mnie nie zdziwiło konsultant nie odpowiedział mi na pytanie, pewnie sam nie wie co w takiej sytuacji. Pytanie czy Wy się orientujecie, bądź mieliście podobną sytuację czy nadal przysługuje mi prawo do otrzymania premii??? Regulamin mówi, że chcąc skorzystać z premii uczestnik w ciągu 7 dni złoży podpisany przez siebie Wniosek z Pełnomocnictwem. Nie ma nigdzie mowy, że przeniesienie musi dojść do skutku, że uczestnik zostanie wykluczony z promocji jeśli konto w banku "macierzystym" nie zostanie zamknięte/przeniesione.
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Podobno w takiej sytuacji należy najpierw zaktualizować swój wzór podpisu w starym banku, a następnie udać się do oddziału banku CA z ponownie wypełnionym wnioskiem o przeniesienie konta i złożyć go u nich w trybie reklamacji.

   Usuń
 58. Aby konto było darmowe trzeba zapewnić jedną płatnośc kartą lub blikiem. Macie może jakiś pomysł jak ją zapewnić przez internet wydając jak najmniej (z tego co się orientuję trzeba wydać kartą min. 1 zł)? Mam kilka kart debetowych i nie chce mi się z nimi latać po sklepach, aby spełnić warunek płatności, wolałbym już przeznaczyć tą złotówkę (lub mniejszą kwotę o ile istnieje taka możliwość) na stratę, aby tylko spełnić warunek bezpłatności konta.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli korzystasz z wysyłania paczek poprzez Paczkomaty to mając konto na manager paczek można doładować konto dowolną kwotą

   Usuń
 59. Czy mogę wskazać rachunek oszczędnościowy do przeniesienia?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można, ale tylko przeniesienia ROR może skutkować uzyskaniem premii :)

   Usuń
 60. A co dla tych klientów, którzy wiernie od lat mają konto w credit Agricole. Jakieś bonusy?

  OdpowiedzUsuń
 61. Złotówa, piszesz że w przypadku opcji przeniesienie konta do CA "pierwszy wpływ na konto musi nastąpić do końca miesiąca kalendarzowego następującego po dniu otwarcia konta". Czy chodzi tu o:
  - następny miesiąc po miesiącu, w którym nastąpi otwarcie konta, czy
  - ten sam miesiąc, w którym nastąpi otwarcie konta?

  Czyli dla konta otwartego w lipcu wpływ musi nastąpić już w lipcu czy może nastąpić dopiero w sierpniu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Podbijam pytanie.

   Usuń
  2. Naprawdę nikt?

   Usuń
  3. Jeśli konto zostanie założone np. w lipcu to p-wszy wpływ musi być do końca sierpnia. Aczkolwiek może być już w lipcu, jeśli ktoś da radę, bo czym prędzej, tym lepiej (tzn. bliżej do premii).

   Usuń
  4. u mnie w praktyce nie było bliżej premii :) mimo wykonania pierwszego przelewu w miesiącu otwarcia kona

   Usuń
 62. Czy ten 265-dniowy okres wykluczenia tyczy się:
  - osoby polecającej
  - osobo polecanej, czy
  - obu osób?

  OdpowiedzUsuń
 63. Jestem właśnie po wypełnieniu wniosku i przyznaje, że czegoś nie rozumie. Nie pojawiła się nigdzie opcja sposobu podpisania umowy. Nie leży mi kurier bo różnie i nieprzewidywalnie pracuję dlatego wolę oddział. Nie było też żadnego pola do wypełnienia zlecenia wpływów. Wniosek ku mojemu zaskoczeniu zakończył się informacją, że bedzie kontakt przez konsultanta. Też tak było w Waszym przypadku? Pytam bo to nie pierwsze moje konto i zawsze jakiś wybór był na etapie składania wniosku. Czy to dopiero się sprecyzuje po rozmowie z konsultantem?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wszystko jest dobrze, konsultant zadzwoni i ustalisz w którym oddziale podpiszesz umowę. Tam też wypełnisz zlecenie przekazywania środków.

   Usuń
 64. Założyłem dziś konto. Pani powiedziała że mam też Rachunek "Oszczędzam" i widzi, że oprocentowany jest 3% Ale mówię jej że w lutym zamknąłem konto i się nie łapię, bo nawet pół roku nie minęło. To ona mówi, że czasami... i tak dają 3% Wchodzę na rachunek "Oszczędzam" i nie widać tam oprocentowania tylko "Naliczone odsetki" na dodatek okres kapitalizacji co 3 miesiące chyba coś ściemniała... A może trzeba wpłacić coś to będzie widać procent? A może i widziała takie oprocentowanie na początku ale potem mi zmienili...
  Ktoś coś więcej wie na ten temat?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie pamiętam dokładnie, ale u mnie te 3% pojawiło się w szczegółach konta chyba następnego dnia po otwarciu albo po pierwszej wpłacie. Też kilka miesięcy wcześniej zamknąłem konto, więc zdziwiło mnie, że po otwarciu nowego łapię się na te 3%. A co do kapitalizacji, to ta promocja obejmuje tylko wariant konta z kapitalizacją kwartalną, więc tu się akurat wszystko zgadza.

   Usuń
  2. Dzięki za info! Czyli trzeba będzie obserwować Rachunek "Oszczędzam" w następnych dniach.
   Swoją drogą dziwna jest ta kapitalizacja...
   Tak to rozumiem: 3% jest przez 4 miesiące, po 3 miesiącach wypłacą odsetki, a następne odsetki po 6 miesiącach. Czyli nie wskazane jest szybsze zamknięcie konta niż po 6 miesiącach - korzystam tylko z 200zł za przeniesienie (to tylko 3 góra 4 miesiące)
   Oczywiście jak jest to konto oszczędnościowe to faktycznie kapitalizacja jest chyba codziennie tylko wypłata jest co kwartał...

   Usuń
  3. Odsetki są naliczane codziennie, a kapitalizacja (dopisanie odsetek do kapitału, czyli do salda rachunku) następuje co 3 miesiące (w tym przypadku liczone od dnia otwarcia konta, a nie kalendarzowe).

   Usuń
  4. Jednak mam te 3%, tylko pierwszego dnia jeszcze nie było widać, a przerwę w koncie miałem jeden może dwa miesiące :) To opłaca się trzymać konto conajmniej 6 miesięcy

   Usuń
 65. Czekam na kod polecający. Czy ktoś może go zna i wykorzystywał w promocji tego konta?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przed chwilą rozesłałem kod do ostatnich zgłoszeń. Jeśli nadal nie dotarł, proszę o info na kontakt@bankobranie.pl

   Usuń
 66. Jak szybko dociera ten kurier? Czy jeszcze realne jest, aby zdążyć, składając dzisiaj wniosek, z podpisaniem umowy we wtorek, 31.07.?

  OdpowiedzUsuń
 67. Próbuję bezskutecznie założyć konto w ostatni dzień promocji. Wszelkie przyciski do założenia konta przenoszą mnie do formularza kontaktowego. Czy ktoś jeszcze ma taki problem? Coś wiadomo na ten temat?
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 68. Czy dostaliście już 25 zł z CA Saver w lipcu?

  OdpowiedzUsuń
 69. Do końca lipca 2018 r. CA powinien był wypłacić premię za transakcje CA saver z czerwca 2018 r. Niestety premii 25 zł nie było (mimo spełnienia warunków), więc złożyłem reklamację.

  Powiem Wam, że Credit Agricole to pierwszy bank, w którym był problem z promocją dla bankobiorców :-( We wszystkich innych bankach, w których korzystałem z promocji - jak spełniło się warunki, to wypłacali premię...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mi za maj i czerwiec wypłacili bez żadnych kłopotów.

   Usuń
 70. Czy były już wypłacane premie za przeniesienie konta ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A z jakiego banku to konto było przenoszone?

   Usuń
  2. z BZ WBK (zostało już zamknięte), konto w CA otworzyłem w kwietniu, przelewy zrobione więc myślę że premia za przeniesienie konta powinna wpłynąć do końca sierpnia

   Usuń
  3. U mnie premia pojawiła się już 8 sierpnia.

   Usuń
  4. Jak to możliwe skoro ta oferta pojawiła się dopiero w drugiej połowie kwietnia?

   Usuń
  5. Do Anonimowy 31 sierpnia 2018 23:16
   Konto założone w maju, przelewy w maju, czerwcu i lipcu, premia 8 sierpnia.
   Wszystko zgodnie z regulaminem promocji.

   Usuń
 71. Jeżeli w maju tego.j21 maja przeniosłem konto to czy już powinna być premia za przeniesienie konta? Od maja wpłacałem więcej niż 3 tysiące..

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trzymają nas w niepewności i przeleją po 20:00 ;)
   Swoją drogą wnerwili mnie opłatą za sms, opisali to gdzieś małymi literkami w umowie, bo za diabła sobie nie przypominam tej opłaty.

   Usuń
  2. Powinna być do dziś ale coś nie ma. I już raczej nie będzie więc zaczekam do poniedziałku a jak nie będzie to reklamacja

   Usuń
 72. Hmm.. Jednak nie.. Czekam do końca września i pisze reklamacje

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do końca września? Ja poczekam do poniedziałku 3 września ;)

   Usuń
  2. i słusznie bo 31.08 odpowiadali tak:

   "Dzień dobry,

   zgodnie z regulaminem, "Bank przekaże kwotę Premii na rachunek Konta nie później niż na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego po zapewnieniu przez Uczestnika Promocji trzeciego Wpływu na Konto". Z analizy Pana rachunku wynika, że warunki zostały spełnione, dlatego zgodnie z regulaminem, do końca dnia dzisiejszego, środki promocyjne powinny zostać wypłacone.

   W przypadku pytań zapraszam do kontaktu."

   a kasy jak nie było tak nie ma ;)

   Usuń
  3. z analizy historii Pana rachunku wynika, że warunek wpływów przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe po przystąpieniu do promocji został spełniony. W związku z tym, zarejestrowałem Pana korespondencję jako reklamację, która została przekazana do Departamentu Rozwoju Jakości Obsługi Klienta z siedzibą przy pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres do korespondencji w ciągu 30 dni kalendarzowych. Numer zgłoszenia....

   Usuń
 73. A kiedy u pana byla podpisana umowa?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. u mnie np 17 kwietnia a przelewy od maja

   Usuń
 74. No to ja otworzylemw maju.. Dlatego do końca września poczekam

  OdpowiedzUsuń
 75. Odp jeszcze brak ale dziś wpadła kasa.

  OdpowiedzUsuń
 76. Czy otrzymał już ktoś premię 50 zł z polecenia od Mr. Złotówy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, zgodnie z regulaminem

   Usuń
  2. A kiedy wpłynęła premia? Konto zostało założone przeze mnie ostatniego dnia kwietnia a warunek (wpływ na konto 1000 zł) spełniane zostały od maja. Czy to może wykluczać mnie z otrzymania premii?

   Usuń
  3. Do końca miesiąca następującego po spełnieniu warunków. To napisz reklamację :)

   Usuń
  4. Nic cię nie wyklucza. Pisz reklamację.

   Usuń
  5. Reklamacja już napisana.

   Usuń
 77. Jeśli ktoś nie dostał premii, to sugeruję złożyć reklamację (najlepiej poprzez stronę rachunku, bo szybciej niż rozmawiać z doradcą. Okazuje się, że oni chyba to ręcznie robią, nie mają automatu do sprawdzenia spełnienia warunków.

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...