Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zgarnij nawet 1620 zł z iKontem Biznes Alior Banku

720 zł od mBanku700 zł od Citi600 zł od Millennium ⭐ 500 zł od: ING, Santandera i Aliora

11.09.2018

Zgarnij nawet 1620 zł z iKontem Biznes Alior Banku

Wystartowała kolejna, już 3. edycja promocji, w której zyskać można dodatkową premię za otwarcie konta firmowego w Alior Banku.

Premie do 1620 zł za firmowe konto w Aliorze
Premia na start wynosi 120 zł. A zważywszy na fakt, że promocja ta łączy się z inną okazją do bankobrania serwowaną przez bank, to w grę wchodzi zdobycie o wiele większych pieniędzy - łącznie możliwe jest zgarnięcie nawet 1 620 zł.

Możliwości to jedno, ale bankobiorcy twardo stąpają po ziemi. Realną kwotą jaką można uzyskać z iKontem Biznes - bez daleko idącego zaangażowania i bez kosztów -  jest 840 lub 960 zł. Co nie zmienia faktu, że są to bardzo duże pieniądze, których w innych promocjach zdobyć nie sposób. Dlatego też - co dowiodły poprzednie edycje promocji - propozycja ta cieszy się dużym zainteresowaniem.

Poniżej prześwietlam dwie promocje: "Zgarnij Premię z iKontem Biznes Alior Banku – 3 edycja" (z premią 120 zł na start) oraz "1500 zł dla firm". Druga z nich w ofercie Alior Banku dostępna jest już od dłuższego czasu i na blogu była już omawiana. Premia 120 zł wzbogaca tę promocję, ale tylko okazjonalnie (w ograniczonym okresie), więc jej prześwietlenie na początek.

Zgarnij Premię z iKontem Biznes Alior Banku – 3 edycja


Dla kogo promocja? Uczestnikiem może być przedsiębiorca, który dotąd nie posiadał jakiegokolwiek rachunku firmowego w Alior Banku dla danego numeru NIP.

Zasady promocji? By wziąć udział w akcji i zdobyć premię 120 zł:
 • do 15.10.2018 r. zarejestruj się na stronie promocji i w kolejnym kroku (na tej samej stronie) złóż wniosek o iKonto Biznes, wyrażając przy tym zgodę na przekazanie przez bank organizatorowi informacji niezbędnych do zweryfikowania spełnienia warunków i wypłaty premii;
 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku zawrzyj umowę o konto;
 • w ciągu 60 dni od otwarcia konta wpłać na konto co najmniej 500 zł;

I to już wszystko! Po spełnieniu tych prostych warunków organizator promocji powiadomi Cię mailowo o przyznaniu premii 120 zł. Ma to nastąpić najpóźniej do 28.02.2019 r. Wówczas w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania maila niezbędne będzie zalogowanie na stronie promocji i uzupełnienie danych do wypłaty premii (podać będzie trzeba numer rachunku konta założonego w promocji). Wypłata premii ma nastąpić w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia powiadomienia o przyznaniu nagrody (i do momentu tejże wypłaty należy posiadać iKonto Biznes).

Nawet 1500 zł od Alior Banku za iKonto Biznes


Zakładając konto firmowe w Alior Banku w ramach powyższej promocji z premią 120 zł na start, załapiesz się również na bankową promocję z bonusami do 1 500 zł za wykazywanie się określoną aktywnością oraz korzystanie z usług i produktów banku.

Bonusy zdobywać można przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych (wliczając już miesiąc założenia konta). W każdym z tych miesięcy maksymalnie można zdobyć 125 zł, co w rok dać może wspomniane 1 500 zł.

W promocji możesz samodzielnie wybierać, jakie warunki chcesz spełniać. Każda z aktywności została przez bank wyceniona i tak w danym miesiącu kalendarzowym Alior Bank płaci:
 • 25 zł za przelew do ZUS - ten bonus otrzymasz za pierwszy przelew w danym miesiącu (wysokość składki musi wynieść min. 250 zł); 
 • 25 zł za pierwszy w danym miesiącu przelew do Urzędu Skarbowego (warunkiem jest wykonanie przelewu w wysokości min. 500 zł);
 • 10 zł za przelew SEPA w wysokości co najmniej 100 euro (czy opłaca się skorzystać z tego bonusu? Zależy od Twych potrzeb; no i zwróć koniecznie uwagę na koszty przewalutowania);
 • 10 zł za pierwszy przelew natychmiastowy - w tym przypadku wystarczy wykonać przelew natychmiastowy na kwotę min. 500 zł. Jest to wymóg prosty do spełnienia, bo posiadacz iKonta Biznes w każdym miesiącu może skorzystać z 5 darmowych przelewów natychmiastowych Express Elixir;
 • 10 zł za transakcje kartą - bonus otrzymasz, jeśli w danym miesiącu na iKoncie Biznes zostaną rozliczone płatności kartą na sumę min. 500 zł; pamiętaj jednak, że do sumy transakcji kartą nie zaliczą się płatności wykonane w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (to kody wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy): 7995 (kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne); 8999 (profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna); 4111 (m.in. usługi transportowe); 6012 (instytucje finansowe); 6211(brokerzy ubezpieczeniowi); 6051(przekazy pieniężne w instytucjach finansowych); 4829 (internetowe przekazy pieniężne); 4900 (narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne); 
 • 15 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku - bonus ten nie jest dla każdego, bo nie każdy przedsiębiorca potrzebuje kasy fiskalnej; jeśli jednak bonus ten w Twym przypadku wchodzi w grę, to dodam, że ma on być wpłacany jeśli na konto uczestnika promocji wpłynie "bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł". Prawdopodobnie chodzi o promocję, którą na blogu opisywałem już ponad 3 lata temu tutaj;
 • do 60 zł za średniomiesięczne saldo na rachunku. Na wysokość tego bonusu wpływ ma średniomiesięczne saldo środków, jakie zgromadzisz na swych rachunkach firmowych w Aliorze. A zdobyć można: 
  • 5 zł za saldo od 2 500,01 do 10 000 zł; 
  • 15 zł za saldo od 10 000,01 do 25 000 zł;
  • 30 zł za saldo od 25 000,01 do 50 000 zł;
  • 60 zł za saldo od 50 000,01 zł.

Warto tu jeszcze wyjaśnić, jak takie saldo bank wylicza. A definicja jest dość długa:
"Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (iKonto Biznes i rachunkach pomocniczych Uczestnika otwartych do tego rachunku) na koniec każdego dnia kalendarzowego, (...) w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, (...). Środki na bieżących rachunkach walutowych Uczestnika przeliczane są na złote po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z ostatniego roboczego dnia miesiąca, za który należna jest premia. Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku, środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku"

Pierwszy bonus otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji (a tę datę wyznaczy mail, który otrzymasz od banku po zawarciu umowy o konto). Wypłata bonusów ma następować do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków.

Które bonusy najkorzystniejsze? Patrząc na powyższe zasady łatwo dojść do wniosku, że najprościej będzie uzyskać bonusy za przelewy do ZUS (25 zł), Urzędu Skarbowego (kolejne 25 zł) oraz za przelewy natychmiastowe (10 zł). W ten sposób miesięcznie można już uzyskać do 60 zł, co w rok przyniesie aż 720 zł. Zdobycie pozostałych bonusów wymaga już nieco większego zaangażowania... ale też jest możliwe. Zwłaszcza jeśli chodzi o płatności kartą wydaną do konta. Tu co miesiąc można zdobyć 10 zł (przy wydaniu wymaganych 500 zł, co oznacza odpowiednik moneybacku na poziomie 2%). Zatem wpaść i może dodatkowe 120 zł w rok. W ten sposób łącznie zbiera się już wspomniane 840 zł zł (120 zł na start i 12 miesięcy z bonusami po 60 zł) lub 960 zł (jeśli ktoś zdecyduje się jeszcze na płatności kartą).

💡 W odróżnieniu od promocji dla klientów indywidualnych, przy promocji dla przedsiębiorców pojawia się konieczność rozliczenia podatku. Nagroda jest bowiem przychodem z tytułu prowadzonej działalności, więc niezbędne jest rozliczenie i ten obowiązek leży po stronie przedsiębiorcy. Dotyczy to zarówno premii 120 zł na start, jak i pozostałych premii wypłacanych przez bank za poszczególne aktywności.

iKonto Biznes - prześwietlenie oferty


Na sam początek dobra wiadomość z regulaminu promocji "1500 zł dla firm":
"Od dnia przystąpienia do Promocji, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku iKonto Biznes wynosi 0 zł"
Konto więc będzie darmowe bez dodatkowych warunków. A pozostałe cechy rachunku to:
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej (bank nie pobiera również opłat za przelewy do ZUS i US); 
 • 0 zł - opłata za pierwsze 10 SMSów autoryzacyjnych w miesiącu kalendarzowym (za każdy kolejny SMS opłata wynosi 0,20 zł); 
 • 0/8 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia w danym miesiącu co najmniej 4 płatności kartą na dowolne kwoty (aczkolwiek wyrabianie karty nie jest wymagane ani w regulaminie promocji z premią 120 zł na start, ani w regulaminie promocji "1500 zł dla firm"; karta jednak się przyda jeśli chcesz uzyskiwać bonusy za płatności); 
 • wypłaty w bankomacie: 
  • 0 zł w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku; 
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci Euronet oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę;
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci PlanetCash oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę; 
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach pozostałych sieci krajowych oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę.

Po złożeniu wniosku o iKonto Biznes na stronie promocji (bo - przypomnę - tylko takie wnioski kwalifikują do obydwu promocji jednocześnie), umowę zawrzeć można za pomocą przelewu weryfikacyjnego z Twego konta w innym banku (pod warunkiem zweryfikowania Twej tożsamości przez bank, z którego chcesz wykonać przelew; tj. innymi słowy: konto, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny, nie mogło zostać otwarte przelewem) lub za pośrednictwem kuriera.

Przydatne dokumenty:

20 komentarzy:

 1. Czy kartę do konta trzeba wyrabiać?

  OdpowiedzUsuń
 2. Jeśli mam ROR (Konto Wyższej Jakości) już od dłuższego czasu to czy mogę wziąć udział w tej promocji??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dla kogo promocja? Uczestnikiem może być przedsiębiorca, który dotąd nie posiadał jakiegokolwiek rachunku firmowego w Alior Banku dla danego numeru NIP.

   Usuń
 3. Czy można łączyć z promocją w której paliwo jest za 3.90? Czy konto firmowe Eur z kartą i dostępem do kantoru jest darmowe?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To zupełnie inne konto.

   Usuń
  2. Czyli można korzystać z obu promocji jednocześnie? O konto firmowe w Eur pytalemt bo do muszę mieć konto w Eur i wtedy mógłbym przenieść całość z ideabank do alior

   Usuń
  3. Nie. Bo w obydwu promocjach jest zapis wykluczający z udziału osoby które mają już konto firmowe. Więc jak założysz najpierw iKonto Biznes to później otwarte Konto Partner nie da zwrotów za paliwo. I na odwrót. Najpierw założysz konto Partner to już iKonto nie będzie łapać się na promocję. Przerabiałem już temat przy okazji poprzedniej edycji. Wybrałem iKonto bo jest gwarancja 12 miesięcy. A zwroty za paliwo mogą odwołać w dowolnym momencie.

   Usuń
  4. Dzięki za rady. Czy korzystał ktoś z ich konta / subkonta w Eur? Są jakieś opłaty za konto lub dostęp do wirtualnego kantoru?

   Usuń
  5. Jakiś czas temu się orientowałem. Opłata za konto firmowe to 8 zł/mies. Ale to było już kiedyś więc mogło się zmienić. Co z kantorem nie wiem.

   Usuń
 4. Czyli jeśli nie wyrobię karty płatniczej będę musiał płacić 8zł/mieś?

  OdpowiedzUsuń
 5. Nie polecam, po założeniu konta nie udało się zalogować bo bank nie wysłał mi hasła startowego, kontakt z bankiem jest praktycznie niemożliwy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A to przypadkiem nie jest tak że hasło startowe przychodzi smsem dopiero wteedy gdy zaczniesz logowanie i wpiszesz login? Tak mi się wydaje. Przynajmniej kiedyś tak w Aliorze było. Bank sam z siebie hasła nie prześle aż nie zaczniesz p-wszego logowania.

   Usuń
 6. ja mam pytanko jak długo czekaliście na kontakt kuriera (w celu podpisania umowy)? 19-go września złożyłem wniosek i od tego dnia cisza :/
  na stronie promocji nie znalazłem żadnego telefonu pod który mógłbym zadzwonić żeby podpytać na jakim etapie jest wniosek.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Faktycznie to już za długo. Skontaktuj się z infolinią banku (jedna z Czytelniczek też mi pisała o takiej obsuwie kuriera - interwencja pomogła).

   Usuń
 7. "Przepraszamy
  Aktualnie nie możemy zrealizować Twojego przelewu."

  i tak z różnych banków, od przedwczoraj.

  a kontakt z 19502 to droga przez mękę- już na początku zapowiadają min. kwadrans czekania.

  Fajnie się reklamują :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A chodzi o przelewy zwykłe czy natychmiastowe? Bo jeśli natychmiastowe, to u nich normalne.

   Usuń
 8. Pytanko jest takie - czy ktoś otrzymał już premię 120 zł?
  Mi mija już 14 dni od informacji o przyznaniu nagrody i cisza....

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...