Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Premia 280 zł na start + do 450 zł w pozostałych bonusach za konto w Santander Banku

750 zł od mBanku700 zł od Citi700 zł od Santandera620 zł od BNP Paribas600 zł od Millennium

14.11.2019

Premia 280 zł na start + do 450 zł w pozostałych bonusach za konto w Santander Banku

Wystartowała Money mania 21, a to oznacza, że za Konto Jakie Chcę można teraz zgarnąć nawet 730 zł!

Money mania 21: premia do 280 zł za konto w Santander Banku
Do dotychczas dostępnych promocji konta w Santander Banku doszła bowiem promocja bankowa (popularna i sprawdzona, bo to już jej 21. edycja), dzięki której w prosty sposób osoba pełnoletnia zdobyć może dodatkową premię pieniężną w wysokości 200 zł. Z pozostałymi, gwarantowanymi gratyfikacjami robi się szansa na duże zyski.

[Promocja zakończona. Sprawdź aktywne promocje bankowe w Santander Banku.]

Dzięki poniższemu wpisowi dowiesz się, jak uzyskać wszystkie gwarantowane bonusy, łącząc uczestnictwo w poniższych promocjach konta w Santander Banku, w których do wzięcia czeka:
 • premia pieniężna 200 zł na start w ramach nowej edycji promocji Money mania 21;
 • bonus pieniężny 80 zł za podanie kodu polecenia;
 • premia do 150 zł za zapewnienie wpływów (wynagrodzenia lub innych świadczeń) na konto;
 • zwroty za niektóre rodzaje płatności wykonywanych z konta (do 300 zł rocznie).

I oczywiście szczegółowo prześwietlam też Konto Jakie Chcę zakładane w ramach promocji w Santander Banku.

Niniejszy wpis jest więc dość długi, ale wbrew pozorom aż tak nie przekłada się to na liczbę warunków do spełnienia. Ponadto pamiętaj, że możesz wziąć udział jedynie w części z tych promocji (wybierając z tych propozycji te, które Ci najbardziej odpowiadają), a resztę po prostu pominąć.

Money mania 21: premia 200 zł na start za Konto Jakie Chcę


Dla kogo promocja? Udział w Money manii 21 wziąć może osoba pełnoletnia z polskim obywatelstwem, która nie ma oraz nie miała (ani nie współposiadała) konta osobistego (w PLN) w Santander Banku od 20.11.2018 r.

Posiadanie innych produktów Santander Banku (np. karty kredytowej, pożyczki czy konta dla firm) nie jest przeszkodą do wzięcia udziału w promocji. Ale nawet jeśli masz już dostęp do bankowości internetowej Santander Banku, wniosek o konto złóż koniecznie według niżej opisanych zasad (bo konto otwarte przez bankowość internetową nie zakwalifikuje do uzyskania nagród).

Zasady promocji. By wziąć udział w Money manii 21 i uzyskać premię 200 zł:
 • do 20.12.2019 r.: 
  • klikając w link otrzymany na adres mailowy podany podczas rejestracji, potwierdź swój udział w akcji i przejdź (na stronie promocji) do złożenia wniosku o Konto Jakie Chcę wraz z wydawaną do niego kartą (Visa lub Mastercard); we wniosku tym warto podać kod polecenia (możesz skorzystać z mego kodu: 1000279022) - dlaczego: wyjaśniam nieco niżej;
  • wyraź zgodę na zwolnienie banku z tajemnicy bankowej (wyłącznie jednak w zakresie niezbędnym do zweryfikowania spełnienia warunków uprawniających do otrzymania nagrody); 
  • we wniosku podaj ten sam adres mailowy, co użyty przy rejestracji na stronie Money manii); uwaga: mail z linkiem potwierdzającym rejestrację często wpada do spamu (koniecznie sprawdź ten folder w swojej poczcie!) oraz 
  • wyraź zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów kontaktu w sprawach związanych z realizacją wniosku, dla celów marketingu banku, w tym drogą elektroniczną i poprzez środki komunikacji elektronicznej (i nie odwołuj ich w czasie promocji);
 • do 10.01.2020 r. zawrzyj z bankiem umowę o Konto Jakie Chcę wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą; 
 • do 31.01.2020 r. na stronie promocji uzupełnij numer swego konta założonego w promocji (podanie tych danych nie wymaga wyczekiwania na wiadomość mailową powiadamiającą o przyznaniu premii; zatem z podaniem tego numeru najlepiej nie zwlekać, by nie umknął on pamięci);
 • do 10.02.2020 r.:
  • zapewnij wpływ na konto min. 1000 zł (musi być to przelew spoza Santander Banku); 
  • wykonaj min. 3 płatność kartą na dowolną kwotę oraz
  • podpisz porozumienie EKK (tj. zgodę na otrzymywanie wyciągów poprzez elektroniczne kanały kontaktu) - można to zrobić po zalogowaniu do bankowości internetowej (Ustawienia => Forma otrzymywania korespondencji).

O przyznaniu premii organizator promocji powiadomi Cię mailowo do 20.03.2020 r., a wypłata 200 zł nastąpi do 10.04.2020 r. Do tego też czasu należy posiadać aktywne konto założone w promocji. Regulamin promocji nie wspomina jednak już nic o konieczności dalszego posiadania karty - zawarcie umowy o nią jest wymagane i 3 płatności na potrzeby promocji wykonać należy właśnie za pomocą karty. Ale co później z nią zrobisz, to już będzie zależało od Ciebie. Alternatywnie do Twej dyspozycji pozostanie jednak BLIK jako forma płatności bez użycia plastikowej karty.

Dodatkowy bonus 80 zł za podanie kodu polecenia


W tej promocji Santander Banku okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santanderze jest nieco dłuższy niż w Money manii z premią 200 zł, ponieważ bank liczy go od 1.10.2018 r.

By uzyskać premię 80 zł:
 • we wniosku o Konto Jakie Chcę (tym samym, który objęty jest promocją z premią 200 zł, a więc składanym na stronie promocji Money mania 21) wpisz kod polecenia od obecnego posiadacza konta osobistego w Santander Banku - jeśli takiej osoby nie znasz, to możesz podać mój sprawdzony kod: 1000279022 
 • nie zgłaszaj sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych banku; 
 • najpóźniej do końca miesiąca następującego po otwarciu konta: 
  • zaloguj się do aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej Santandera oraz 
  • wykonaj płatności kartą wydaną do konta lub mobilną kartą w telefonie (w punktach handlowo-usługowych i/lub w Internecie) albo za pomocą BLIKa (w Internecie) na sumę min. 300 zł - do tej sumy wliczą się już transakcje kartą wykonywane na potrzeby Money manii 21 (czyli promocji z premią 200 zł). 

Premię pieniężną w wysokości 80 zł za otwarcie konta z polecenia otrzymasz do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu spełnienia powyższych warunków.

Premia do 150 zł od Santander Banku za wpływy na konto


Konto założone w ramach Money manii 21 kwalifikuje też do uzyskania premii do 150 zł od Santander Banku. By móc wziąć udział w promocji, wystarczy nie posiadać (ani nie współposiadać) konta osobistego (w PLN) w Santander Banku w okresie od 1.11.2018 r. (czyli niespełna 3 tygodnie dłużej niż w Money manii).

Zasady promocji. By wziąć udział w promocji i zdobyć do 150 zł:
 • do 31.01.2020 r. złóż dyspozycję przeniesienia wynagrodzenia na konto w Santander Banku (można to zrobić za pośrednictwem infolinii lub poprzez bankowość internetową - wg ścieżki: Twoje Sprawy => Przenieś do nas wynagrodzenie) - czasu na spełnienie tego warunku jest sporo, ale czym prędzej złożysz dyspozycję, tym więcej czasu będzie na spełnienie warunków promocji; wpływy wynagrodzenia odnotowane przed złożeniem dyspozycji nie będą uwzględniane na potrzeby promocji;
 • do 30.04.2020 r. zapewniaj wpływy wynagrodzenia na konto w Santander Banku (czym ono jest dla banku wyjaśniam nieco niżej).

Wysokość premii jaką otrzymasz od banku zależeć będzie od liczby miesięcy, w których zapewnisz wpływy na konto. By zgarnąć całą pulę, czyli 150 zł, wpływy muszą pojawić się w trzech miesiącach.

Spełniając warunki promocji, pamiętaj, że zgodnie z regulaminem:
"Przez wynagrodzenie rozumiemy wpływ na konto osobiste z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury, świadczenia ZUS/KRUS lub od innego świadczeniodawcy z siedzibą na terenie Polski w okresie trwania promocji, w jednorazowej wysokości min. 1000 zł miesięcznie. 
Nie będą brane pod uwagę przelewy pomiędzy rachunkami tego samego klienta, wpłaty własne realizowane w oddziałach lub wpłatomatach banku oraz wpływy na inne konto niż konto podane w dyspozycji przekazywania wynagrodzenia." 

Nagroda. W promocji otrzymasz premię, której wysokość zależy od tego, w ilu miesiącach (najpóźniej do kwietnia 2020 r. włącznie) na Twe konto wpłynie wynagrodzenie. Jeśli stanie się tak jeden raz, to otrzymasz od banku 50 zł. Za wpływy w dwóch miesiącach kalendarzowych, Santander Bank wypłaci Ci 100 zł. A jeżeli zapewnisz wpływy w co najmniej trzech miesiącach, to otrzymasz bonus w maksymalnej wysokości (150 zł). Wypłata premii (w wysokości 50, 100 lub 150 zł w zależności od tego w ilu miesiącach zapewnisz wpływ na konto) ma nastąpić do 31.05.2020 r. (do momentu jej otrzymania nie zamykaj konta).

Przykładowy przebieg tej promocji bank zobrazował za pomocą tabeli umieszczonej w regulaminie:
Premia do 150 zł za wpływy wynagrodzenia na konto w Santander Banku

Zwroty za płatności kartą


Prócz wyżej wymienionych bonusów pieniężnych (200 zł + 80 zł + do 150 zł), posiadacze Konta Jakie Chcę w Santander Banku korzystać mogą również ze zwrotu 1% wartości rachunków i faktur za media (gaz, prąd, telefon, telewizja i Internet), które opłacać będą z tegoż konta (zwykłym przelewem, zleceniem stałym lub za pomocą polecenia zapłaty).

Miesięcznie można w ten sposób uzyskać do 25 zł, co w rok da nawet 300 zł (choć wyciśnięcie maksimum jest jednak dość trudne, gdyż za media trzeba by płacić ponadprzeciętnie dużo; acz pewnie i jest to w zasięgu niektórych osób - np. tych, którzy ogrzewają dom na gaz lub prąd i mają z tego tytułu wysokie opłaty).

By otrzymywać zwroty, niezbędne jest zgłoszenie do banku rachunków/faktur, za które będziesz dokonywać płatności - tak by bank wiedział, za przelewy na jaki rachunek naliczać zwrot (można to zrobić w placówkach banku albo w bankowości internetowej).

Konto Jakie Chcę - szczegółowe prześwietlenie


Główne cechy konta zakładanego w promocji Money mania 21 to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku (bez warunków);
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN i za przelewy natychmiastowe (!) zlecane w bankowości internetowej oraz mobilnej;
 • 0 zł za wydanie karty i 15 zł za jej wznowienie (gdy bank przesyła nowy plastik po 4 latach - czyli po upływie okresu ważności karty; w przypadku osób do 26. roku życia opłata nie jest pobierana); 
 • opłata miesięczna za Kartę Dopasowaną Visa lub Mastercard - do wyboru jeden z poniższych wariantów:
  • 0/5 zł - opłata nie jest pobierana w przypadku wykonania min. 5 płatności na dowolne kwoty lub 
  • 3 zł bez warunków (tę opłatę bank ustawia jako domyślną, więc po otwarciu konta, najlepiej czym prędzej zalogować się do bankowości internetowej i zmienić tryb pobierania opłaty na wariant powyższy - zmiana wysokości opłaty miesięcznej za obsługę karty następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono dyspozycję); 
 • 0 zł za wypłaty kartą z bankomatów Santander Banku; w przypadku osób do 26. roku życia wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce są darmowe.

Do udziału w Money manii 21 z premią pieniężną 200 zł (i jednocześnie do udziału w pozostałych promocjach) kwalifikuje tylko wniosek o konto złożony na stronie promocji. Umowę o konto zawrzeć można wówczas za pośrednictwem kuriera - już we wniosku możesz wskazać adres wyłącznie na potrzeby kuriera (a więc inny niż zamieszkania lub korespondencyjny) - wtedy dokumenty do podpisu kurier może przywieźć np. do miejsca Twej pracy lub na uczelnię. Po 2-3 dniach bank powiadomi Cię mailem i SMSem o aktywacji konta, a listownie wyśle kartę wydawaną do konta.Przydatne dokumenty:

160 komentarzy:

 1. Czy można płacić tylko Blikiem i karty nie wyrabiać?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wyrobienie karty jest wymagane. Płatności kartą są niezbędne na potrzeby uzyskania premii 200 zł w ramach Money manii. BLIK jako alternatywa do płatności zalicza się dopiero na potrzeby uzyskania premii 80 zł z polecenia.

   Usuń
  2. Jest jakaś różnica czy wyrobię sobie kartę Visa czy Mastercard?

   Usuń
  3. mial ktos taki problem ze nie dotarla premia za przelewy wynagrodzenia?

   Usuń
 2. 1) Kiedy można zamknąć konto?
  2) W jaki sposób można to zrobić?
  3) Czy to coś kosztuje?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1) Po otrzymaniu premii konto można zamknąć.
   2) Wypowiedzenie można złożyć w placówce, listownie, poprzez infolinię lub za pomocą połączenia wideo z doradcą online (w bankowości internetowej).
   3) Nie ma opłaty za zamknięcie konta.

   Usuń
  2. Dziękuję za odpowiedź. Odnoście pyt. 3 rozumiem że nie ma żadnych kar?

   Usuń
  3. Nie ma żadnych kar.

   Usuń
  4. Dziś byłem zamknąć konto w placówce. Miło, szybko, przyjemnie, z tym że trzeba pamiętać o wycofaniu zgód. Jest też okres wypowiedzenia.

   Usuń
  5. Jak najpierw zamknie się kartę, a potem dopiero złoży wypowiedzenie to w oddziale konto zamykają od ręki.

   Usuń
 3. A jak założyć to konto, jeśli już jestem zarejestrowana w Money Manii, bo założyłam sobie Konto Jakże osobiste w Alior Banku w 18 edycji Money Manii? Można?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Możesz się zarejestrować na inny adres mailowy.

   Usuń
 4. Czy zarowno polecony jak i polecający dostają premie po 80zł do konca nastepnego miesiąca po spełnieniu warunków ?

  Czego w tabeli jest tylko 150 zł a nie 200 zł od Money Mania 21 ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W tabeli jest 150 zł bo to za wpływy wynagrodzenia. A 200 zł z Money manii 21 to osobna premia.

   Usuń
 5. jak wygenerować kod polecenia, jeśli już jest się klientem banku i chce się polecić to konto?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. https://bankobranie.blogspot.com/2019/10/polecam-moj-bank-v-edycja-santander.html

   Usuń
 6. Czy osoba od której będę mieć kod polecenia też otrzyma 80 złotych?

  OdpowiedzUsuń
 7. Czy dobrze rozumiem, że najlepiej założyć konto na początku stycznia 2020r.?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A jaka jest różnica? I dlaczego styczeń skoro Moneymania jest do 20 XII?

   Usuń
 8. Czy wpływ z tytułu 500+ zostanie uznany jako "wynagrodzenie"?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Przez wynagrodzenie rozumiemy wpływ na konto osobiste z tytułu (...) świadczenia ZUS/KRUS lub od innego świadczeniodawcy z siedzibą na terenie Polski". Inny świadczeniodawca to może być też 500+.

   Usuń
  2. Zapytałem poprzez formularz i dostałem taką odpowiedź: "świadczenia 500+ nie są wynagrodzeniem Pana, a świadczeniem dodatkowym przyznawanym dziecku, dlatego też nie są kwalifikowane do promocji".

   Usuń
  3. Jeżeli ktoś otrzymuje 500+ to też można złożyć dyspozycje. Ja w poprzedniej promocji zaryzykowałam i 150zł wpłynęło

   Usuń
 9. Czy jest jakiś limit rejestracji wniosków czy promocja obowiązuje do dnia zakończenia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma. Promocja powinna obowiązywać do końca (choć poprzednia edycja - z kontem dla młodych - zakończyła się wcześniej, ale to raczej na rzecz tej edycji).

   Usuń
 10. Czy można otworzyć to konto ze wszystkimi korzyściami w będąc placówce czy tylko przez internet?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Premia 200 zł (w ramach Money manii) dostępna jest tylko dla wniosków złożonych poprzez stronę promocji. Wtedy jedyną opcją zawarcia umowy jest kurier. Promocja jest niedostępna w placówkach banku.

   Usuń
 11. W przypadku premii Credit Agricole była informacja że przeniesienie wynagrodzenia wystarczy tylko wypełnić i nie trzeba realizować. Przelew można dostać np. od męża. Czy w tym wypadku również tak można?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To jest monitorowane, czy był wpływ z wynagrodzenia. Nie dostaniesz premii jak mąż Ci przeleje środki.

   Usuń
 12. Czy w przypadku opłat bezgotówkowych można np. Doładować Revoluta?

  OdpowiedzUsuń
 13. Witaj Złotwa. Dzieki za 80 zl. Ktore zarobilem za wpisanie Twojego" kodu" polecenia mam nadzieke ze 7 na Twe konto premia wpłynela. Czekam jeszcze na Non 50 zl. Do Biedronki i 150 zl. Czy to wszystko powinno wplynac w tym samym miesiacu? Warunki spelnilem w Pazdzierniku.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bazując na wspomnianych nagrodach, wychodzi, że była to promocja "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja II" (dostępna od 28.08. do 21.10.2019 r.), a 80 zł wpłynęło z polecenia (szybciej). Tak, to odrębne promocje. Mail powiadamiający o przyznaniu bonusu 150 zł i bonu 50 zł do Biedronki ma być przesłany do 10.01.2020 r.

   Usuń
  2. Czy ktoś może już dostał maila? Mamy 8.01, a nadal cisza. Poza 5 płatnościami kartą w miesiącu nie przypominam sobie innych warunków do spełnienia aby dostać 150 zł i bon do Biedronki 50 zl

   Usuń
 14. Złotówa a mógłbyś opisać jeszcze promocje mastercard z Santandera? Podobno dają 1600 pkt za rejestrację karty w programie

  OdpowiedzUsuń
 15. założyłem konto w money jednak wniosek się nie wyświetla

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak ci się nie wyświetla? Potwierdź linkiem z maila rejestrację i będzie przycisk do wniosku o konto.

   Usuń
 16. Czyli karta jest potrzebna tylko do otrzymania premii 200 zł i wykonania 3 płatności niż. Dla 80 zł można już użyć blika. Czy zatem można z karty zrezygnować przed wyplaceniem premii?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Regulamin Money manii wymaga zawnioskowania o kartę do konta, zawarcia umowy o nią i wykonania płatności. Później jednak nic już o niej nie wspomina. A w paragrafie dot. wypłaty premii mowa już o tym, że do momentu wypłaty premii w ramach Money manii wystarczy posiadać aktywne konto otwarte w akcji :)

   Usuń
 17. Zgodnie z toip te 5 transakcji kartą zwalniające z opłaty nie mogą być transakcjami "Quasi Cash" co warto by było zaznaczyć tutaj.

  OdpowiedzUsuń
 18. Hejka
  Email z Money mani nie przyszedł.Przejrzałem spam itp Miał ktoś podobny problem?
  Chciałem ponowić rejestracje , ale jestem już w bazie , także...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. takze... składaj wniosek ze strony MM, zaden mail nie przychodzi od Money Mania.

   Usuń
 19. Jeśli założę konto to mogę je polecić np dziewczynie i wtedy zgrane 80zl za polecenie ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak. Możesz zapisać się do programu poleceń i polecać.

   Usuń
 20. Jeśli nie zaznaczyłem zgody na marketing drogą telefoniczną to nie otrzymam tych podstawowych 200pln? Teraz się zorientowałem, że nie zaznaczyłem tego... Co robić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cześć! Dostałeś premię? Ja też nie zaznaczyłam i mi odmówiono. Ale w sumie w regulaminie pisze o korespondencji elektronicznej...

   Usuń
 21. Chciałem dziś założyć konto niestety podałem dwa inne adresy e-mail przy rejestracji w Money i rejestracji na stronie do konta,co mogę teraz zrobić bo nie wiem czy nie odbierać listu od kuriera czy co? Dziękuję za pomoc.pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 22. Witam,czy posiadanie nadal lokaty w dawnym Deutsche Banku (teraz Santander) wyklucza z promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli lokata jest bez konta osobistego, to można wziąć udział w promocji.

   Usuń
 23. W składanym na stronie promocji wniosku nie było rubryki na kod polecenia,czy to ma znaczyć ,że konto zostanie założone bez premii ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. We wniosku składanym poprzez stronę Money manii 21 takie pole znajduje się pod koniec wniosku (po podaniu numeru telefonu i adresu mailowego (podgląd tutaj). Podanie kodu polecającego jest niezbędne do uzyskania premii 80 zł, ale nie jest wymagane do uzyskania premii 200 zł.

   Usuń
 24. Czy Santander Bank a Santander Consumer Bank to dwa różne banki?
  Mam lokatę w Consumer to mogę brać udział w powyższej promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To odrębne banki. Zatem możesz wziąć udział. Ba, nawet gdyby ta lokata była w Santander Banku, to też taka możliwość by była, bo wyklucza wyłącznie posiadanie konta osobistego.

   Usuń
 25. Cześć Mr. Złotówa!

  Od lat czytuję bloga, wiele razy korzystałem z Twoich porad. Przyszedł czas założyć konto wspólne dla dwóch osób i przyznam szczerze, że chciałbym przy okazji skorzystać z jakiejś promocji bankowej. Z tego co udało mi się kiedyś wyczytać jest to możliwe. Orientujesz się może jak to wygląda w tym konkretnym przypadku? Mogę skorzystać z promocji, a następnie pójść do placówki i dopisać współwłaściciela konta oraz wyrobić drugą kartę?

  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cześć! Konta wspólne bardzo rzadko dostępne są w promocjach (bywają wykluczone w regulaminie; a czasem powodem są kwestie techniczne - za pomocą internetowego wniosku objętego promocją można założyć tylko konto indywidualne). Najlepszym rozwiązaniem jest założenie dwóch kont (po jednym przez każdą z osób), zgarnięcie premii, a później zamknięcie jednego konta, a do drugiego dopisanie współwłaściciela. Wpadną dwie premie. Za aneks do umowy (zmieniający je z indywidualnego na wspólne) bywa, że banki pobierają opłatę (warto to sprawdzić), ale nie kojarzę, by było to więcej niż 30 zł. Czyli i tak się opłaca ;) Z dobrych opcji na wspólne konto wymieniłbym np. Millennium czy Santander Bank (lepiej brać pod uwagę te, gdzie do zwolnienia z opłat wystarczy wykonanie określonej liczby transakcji, bo wtedy łatwiej - zwłaszcza, że trzeba to robić razy 2, gdy są dwie karty).

   Usuń
 26. "najpóźniej do końca miesiąca następującego po otwarciu konta:
  wykonaj płatności kartą wydaną do konta (...)na sumę min. 300 zł"

  Czyli dobrze byłoby otworzyć konto na samym początku miesiąca, wtedy mam prawie 2 miesiące na spełnienie warunku płatności kartą na sumę 300 zł ?
  Dobrze rozumuję?

  OdpowiedzUsuń
 27. Witam. Mój wniosek został odrzucony. We wniosku przesłałem zdjęcie dowodu osobistego z zamazanym foto i częścią danych niepotrzebnych do rejestracji w BIK. Bank odrzucił wniosek z powodu nieczytelnego zdjęcie dowodu osobistego. Czy są jeszcze jakieś szanse na udział w tej promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zarejestruj się w money manii na inny adres mailowy i złóż nowy wniosek o konto.

   Usuń
 28. Pytanie odnośnie programu "Bezcenne Chwile/Priceless Specials" czy jeśli podpiszę jutro umowę o konto to łapię się na punkty?(wystarczy umowa do 30.11)
  Czy do 30.11 muszę mieć zawartą umowę o kartę I mieć ją zarejestrowaną?(wtedy nie zdążę)?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Żeby się zarejestrować to musisz mieć już kartę bo potrzebny jest jej numer.

   Usuń
 29. Czy żeby zamknąć kartę muszę udać się do placówki czy mogę to zdalnie zrobić ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Telefonicznie na infolinii bądź w oddziale.

   Usuń
 30. Jak najdalej od Moneymani!!! Zwykli oszuści.Wystarczy poczytać na tym forum o Moneymani 19.Kasa z mbanku miała być do 30.11.Nikt nie dostał nawet maila z info,a co dopiero pieniądze.Reklamacje też mają w d.....e.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Poprzednie 18 edycji Money manii pozwala na wyciągnięcie innych wniosków. Ale w sprawie tej 19. edycji zgłoszenia faktycznie są. Z informacji, które przed chwilą uzyskałem od organizatora wynika, że maile były wysłane 20.11. (maile nie były warunkiem do uzupełnienia numeru konta - należało to zrobić wcześniej), a przelewy wykonano 25.11. Otrzymałem też informację, że do chwili obecnej ok. 40 osób nie podało jeszcze numeru rachunku konta do wypłaty premii. To zatem warto teraz zrobić (od razu w mailowym zgłoszeniu podając numer konta).

   Usuń
 31. Wszystko podane idealnie.Zero maili-zero kasy i zero odpowiedzi.Wniosek status wysłany nr konta podany i zapisany.Wszystko do wglądu.

  OdpowiedzUsuń
 32. Czy jak nie dostaje wynagrodzenia to jest jakaś szansa na przelew comiesięczny od znajomego 1000 zł z dopiskiem wyagrodzenie w tytule i odebranie premii 150 zł? prosze o odpowiedź :)

  OdpowiedzUsuń
 33. Wniosek wysłany z Money manii 14.11 wniosku nadal nie widać, że wysłany na ich stronie a konto dawno założono. Reklamacji nie można wysłać bo jak wysyłam to pojawia się białe tło.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. @korse
   mam identycznie jak u Ciebie.konto założone, a śladu że wniosek został założony nie ma żadnego. Dziś wysłałem e-mail z zapytaniem (ale nie przez ich formularz na stronie, tylko bezpośrednio na ich e-mail: moneymania@totalmoney.pl

   Usuń
  2. dzięki za info też tak zrobie

   Usuń
  3. Należy wyłączyć adblocka...

   Usuń
  4. @korse
   co z tego, że wysłałem bezpośrednio na ich e-mail jak nie ma do tej pory odpowiedzi. ZERO KONTAKTU, oj mam obawy co do otrzymania tej premii

   Usuń
  5. Mają 30 dni na odpowiedzenie na reklamację.

   Usuń
  6. Aadblocka wyłączony.

   Usuń
 34. Spotkał się ktoś z czymś takim? Konto założone z powyższego linku przez kuriera, bankowość internetowa aktywowana, wszystko ok, ale nie przysyłają karty przez 2 tygodnie, w końcu piszę i dostaję wiadomość: "aby karta mogła być wysłana konieczny jest kontakt Pani z dowolnym oddziałem banku w celu wprowadzenia właściwych parametrów".
  Przecież przy wniosku o konto była zaznaczona karta VISA i o jakie jeszcze parametry im chodzi? Dlaczego mam jechać specjalnie do banku kilkanaście kilometrów? Jaja sobie robią czy co? Nie mam czasu na zabawy, bo trzeba wydać kartą 300 zł aby dostać bonusy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I co nikt nie wie o co chodzi? Banki zawsze z automatu wysyłają karty płatnicze po zawarciu umowy o konto, chyba, że ktoś zaznacza, że nie chce karty. A tu stwarzają jakieś problemy. Tym bardziej dziwne, że karta jest potrzebna, aby spełnić warunki promocji.

   Usuń
  2. Jak widać, kolejny bank, który stwarza jakieś trudności. Nic nie idzie gładko jak jest przedstawione w opisie promocji.

   Usuń
  3. Zawnioskowałam o kartę w bankowości internetowej. Zobaczymy czy przyślą.
   Szkoda tylko, że to ja muszę się martwić o kartę, a nie jest ona automatycznie przysyłana po otwarciu konta, tym bardziej, że przy składaniu wniosku o konto była wymagana, a wybór ograniczał się jedynie do zaznaczenia VISA czy Mastercard.

   Usuń
  4. Nie tylko jest Visa lub Mastercard. We wniosku jest opcja bez karty więc mogło się ci przypadkiem ustawić.

   Usuń
  5. Przysłali mi 2 karty! Jedna ta zaległa, wysyłana po otwarciu konta (po którą wzywali mnie do banku) i druga, którą zamówiłam w bankowości inter. bo nie miałam czasu jechać po tę pierwszą.
   I co teraz?
   Mam 2 karty. Pierwszą aktywowałam, drugą nie. Może sobie tak wisieć nieaktywna - nie będą naliczać opłat? Czy odstąpić od umowy w trybie 14-dniowym? Coś to kosztuje? Poza tym, że trzeba wysłać list z wypowiedzeniem. Bo "Bank jest uprawniony do żądania zapłaty opłat i prowizji, zgodnie z Taryfą, za usługi rzeczywiście wykonane przed upływem terminu do odstąpienia od niniejszej umowy".

   Niezły bigos ;)
   Dzięki za podpowiedzi.

   Usuń
 35. Mam pytanie dotyczące przeniesienia wynagrodzenia - czy wystarczy tylko złożyć wniosek przez Internet bądź przez infolinię, czy trzeba też informować pracodawcę? Wybacz głupie pytanie, ale jestem zielona i nigdzie nie mogłam znaleźć informacji na ten temat, a chciałabym skorzystać z promocji.:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli chodzi o promocję z premią do 150 zł za wpływy, to należy złożyć taką dyspozycję przez bankowość lub na infolinii (to warunek w tej promocji) - wtedy bank wyśle powiadomienie do pracodawcy.

   Usuń
 36. Jaka firma kurierska jeździ z umowami?

  OdpowiedzUsuń
 37. Kartę przywozi kurier?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kurier będzie tylko z umową. Kartą przychodzi odrębnie (listem).

   Usuń
 38. Promocja raczej już nie aktywna. W dniu wczorajszym dokonałem rejestracji. Do dzisiaj nie otrzymałem żadnej weryfikującej wiadomości e-mail. Rozmawiałem z konsultantem banku Santander podał mi adres e-mail gdzie mam pisać w tej. Napisałem e-mail, okazało się iż skrzynka odbiorcy jest już przepełniona.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Promocja (Money mania 21, jak i pozostałe) jest nadal dostępna. Ponadto przed chwilą przetestowałem - na Gmaila wiadomość przyszła od razu, a na Interii niestety czekam od kilku minut (ale na skrzynkach typu Interia czy Onet zauważyłem już od jakiegoś czasu, że priorytet mają maile reklamowe, a nie inne wiadomości - opóźnienia w ich dostarczeniu są czasem nawet kilkugodzinne).

   Usuń
 39. Potwierdzam iż do skrzynki mailowej Gmaila wiadomość przyszła od ręki. Natomiast do skrzynki Interii wcale. Tak więc Mr. Złotówa ma rację.

  OdpowiedzUsuń
 40. Ile czasu czeka się aż kurier przyjdzie z umową ? Dokonałem rejestracji i złożyłem wniosek o konto w satlanderze 11 grudnia i nikt się ze mną nie kontaktował

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z racji intensywnego czasu w branży kurierskiej, jakim jest okres przedświąteczny, to ten czas oczekiwania na pewno jest wydłużony i nie sposób go porównywać z tym, co było np. jeszcze 2-3 tygodnie temu. Jeśli jednak wyczekiwanie będzie się wydłużać (np. ponad tydzień) to sugerowałbym kontakt z infolinią banku lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej banku, by monitorować co się dzieje.

   Usuń
 41. Mam pytanie, czy bankowość internetowa bez żadnych produktów wyklucza z przyszłych promocji tego banku?
  Tak się składa, że zostawili mi ją aktywną (chociaż prosiłem o zamknięcie dostępu do bankowości internetowej), a nie chce mi się fatygować specjalnie do oddziału. Podobno to u nich częsta praktyka. Chciałbym wiedzieć czy można zostawić :P

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W przypadku promocji Santander Banku posiadanie dostępu do bankowości jeszcze (raczej) nigdy nie wykluczało, bo zazwyczaj wyklucza tylko konto osobiste, a inne produkty w tym banku można posiadać (inne banki wymagają, by np. nie mieć żadnego związku z bankiem). Jeśli nic się nie zmieni, to powinno być okey. Jedynie wniosek będzie trzeba złożyć w opisany sposób (tj. na stronie promocji i np. z kurierem) mimo posiadania dostępu do bankowości (gdzie też by można było konto założyć, no ale wtedy bez promocji).

   Usuń
  2. Dziękuję za szybką odpowiedź :)

   Usuń
 42. czy przelew wykonany z innego konta (od brata z jego konta firmowego z innego banku) z tytułem wynagrodzenie zaliczy się do wpływów wynagrodzenia?

  OdpowiedzUsuń
 43. Myślę , że będzie to niestety :" potwierdzenie nieprawdy ",czyli raczej wykroczenie ,czy nawet gorzej .

  OdpowiedzUsuń
 44. Linki do promocji nie działają..

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Być może to coś chwilowego? Teraz sprawdzałem i na chwilę obecną działa. Jeśli sytuacja u Ciebie się powtarza spróbuj zastosować jedno z rozwiązań: wyłączyć AdBlocka (lub inny podobny program), jeśli używasz lub skorzystaj z innej przeglądarki/innego urządzenia, lub wyczyść pliki cookies. Jeśli jednak problem by się powtórzył, to proszę o info na kontakt@bankobranie.pl

   Usuń
 45. czy żeby uzyskać 80zł za polecenie trzeba zapłacić kartą 300 zł tylko za zakupy czy można np. zapłacić rachunki na poczcie?

  OdpowiedzUsuń
 46. Mam pytanie co do punktu... Podpisz porozumienie EKK. Czy trzeba coś dodatkowo szukać w bankowości elektronicznej czy takie porozumienie z automatu jest zaznaczone?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Regulamin promocji wskazuje na podpisanie porozumienia o EKK tak, jakby to się nie działa za pośrednictwem wniosku o konto.

   W regulaminie jest też zapis z instrukcją:
   "EKK - elektroniczny kanał kontaktu (EKK) – jest to serwis służący do przekazywania przez bank informacji kierowanych do klienta, wymiany korespondencji oraz posiadający dodatkowe funkcje, określone w Regulaminie Elektronicznego kanału kontaktu dostępnego na stronie santander.pl. Zgodę na Porozumienie dotyczące elektronicznej formy kontaktu pomiędzy Klientem a Bankiem – można wyrazić w oddziale, placówce partnerskiej oraz samodzielnie w usłudze Santander Internet z autoryzacją smsKodem lub tokenem poprzez zalogowanie się do Santander Internet i wejście w opcję „Ustawienia -> Forma otrzymywania korespondencji”."

   Usuń
 47. do 31.01.2020 r. na stronie promocji uzupełnij numer swego konta założonego w promocji czyli gdzie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. https://moneymania.pl/edycja21

   Usuń
  2. czy ktoś tak ma, że po wpisaniu nr konta w zakładce moje dane i kliknięciu "zapisz dane" przenosi na stronę wnioski, a wchodząc z powrotem w moje dane jest puste pole w miejscu "konto jakie chce w Santander bank polska"? - czy to konto powinno się wyświetlić, jakoś, że jest zapisane? czy to prawidłowa akcja?

   Usuń
 48. Czy jak wypełniłem wniosek ale zapomniałem podać kodu polecającego to czy mogę to teraz jakoś aktualizować by otrzymać 80zł

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Umowy do pierwszego wniosku nie podpisuj a złóż nowy.

   Usuń
 49. czy po wpisaniu nr konta w zakładce moje dane i kliknięciu "zapisz dane" przenosi na stronę wnioski, a wchodząc z powrotem w moje dane jest puste pole w miejscu "konto jakie chce w Santander bank polska"? - czy to konto powinno się wyświetlić jakoś, że jest zapisane? czy to prawidłowa akcja?

  OdpowiedzUsuń
 50. Czasu coraz mniej a u mnie nadal: "Wysłałeś wniosek?
  Potrzebujemy czasu na jego weryfikację - status Twojego wniosku zmieni się na „wysłany” w ciągu 2 dni roboczych."

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wszystko jest ok.
   Mam tak samo.
   Po zalogowaniu https://moneymania.pl/moje_konto/ widzisz: Instytucja - Santander LOGO i "Nazwa produktu" "Konto Jakie Chcę" dalej jest: "Kwota premii" "200 zł" a jeszcze dalej: "Status" "Wysłany".
   Należy w prawym rogu kliknąć: "MENU - MOJE KONTO" a dalej kliknąć "Moje dane" - otworzy się okno "Money Mania - Edycja XXI" Imię i Nazwisko nie da się edytować ale dalej, ""Konto jakie chcę" w Santander Bank Polska:" - wpisujemy nr konta jakie założyliśmy a na koniec klikamy czerwony przycisk "ZAPISZ DANE".

   I to już wszystko - bierzemy udział w promo.

   Po przelogowaniu możemy sprawdzić czy dane się zgadzają - pozostały.

   Usuń
 51. Dostał ktoś premię za polecenie 80 zł ? Mi wychodzi że powinienem dostać do końca stycznia, a nic nie ma.

  OdpowiedzUsuń
 52. Ja dostalam w styczniu pomimo tego, ze powinnam dostac dopiero w lutym. W styczniu zostaly spelnione warunki wydania 300 zl i odrazu w styczniu 80 zl z polecenia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 80 zł z polecenia - otrzymałem 27.12.2019r.

   Usuń
 53. A ja w grudniu spełniłem warunki i nic jeszcze nie ma

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. O przyznaniu premii (jeśli chodzi o Money manię) organizator powiadomi do 20.03., więc jeszcze trochę pozostaje zaczekać.

   Jeśli zaś chodzi o program poleceń, to premia powinna wpaść w styczniu. Jeśli jej nie ma, to sugeruję zgłoszenie reklamacji.

   Usuń
 54. Czy żeby zdobyć 200 zł w moneymanii trzeba wykonać przelew na 1000 zł i 3 transakcje w styczniu i w lutym (do 10 lutego) czy wystarczy to zrobić w jednym z wymienionych miesięcy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To były warunki do spełnienia do 10.02.2020 r. (łącznie, a nie w każdym miesiącu).

   Usuń
 55. Czy platnosc, ktora wykonalam przez internet aplikacja mobilna (przelewy24) również mozna zaliczyc?

  OdpowiedzUsuń
 56. Jesli dopiero teraz uzupelnilam nr konta w moneymanii (nie widzialam wczesniej okienka), to otrzymam premie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak nie dostaniesz w terminie to napisz reklamację.

   Usuń
 57. Dostał już ktoś informacje o przyznaniu premii? Maile mają być rozsyłane do 20 marca.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie dostałam, też czekam.

   Usuń
  2. O przyznaniu premii organizator promocji powiadomi Cię mailowo do 20.03.2020 r., a wypłata 200 zł nastąpi do 10.04.2020 r.

   Usuń
  3. Też nie dostałam i zaczynam się niepokoić.

   Usuń
  4. Jak nie dostaniesz do jutra to reklamuj :)

   Usuń
  5. Również do tej pory nic nie otrzymałem.

   Usuń
  6. Mail to kwestia drugorzędna. Dane uzupełnione. Czekamy na kasę!

   Usuń
 58. No i nie ma. PORAŻKA!

  OdpowiedzUsuń
 59. Ja dostałem maila 18-go. Sprawdźcie spam.

  OdpowiedzUsuń
 60. Reklamacja wysłana.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na stronie MoneyManii nie ma opcji reklamacji do XXI edycji. W jaki sposób wysłana reklamacja?

   Usuń
  2. Jest info, że od 21 edycji tylko mailowo..

   Usuń
 61. Osoby, które nie otrzymały meila do 20 marca o przyznaniu premii mogą się na razie nie martwić. Też nie dostałam meila,dlatego napisałam do nich i mimo że go nie mam to jestem na liście osób którym należy wypłacić premię za 21 edycję. Więc do 10 kwietnia jeśli Wam nie przyjdzie, wtedy należy napisać reklamację oczywiście.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za info :)

   Usuń
  2. A gdzie ta lista? Też bym sprawdził, bo mi nawet nie odpisali😣

   Usuń
  3. @gubic 26 marca 2020 23:39
   "O tym, że premia została Ci przyznana dowiesz się z komunikatu dostępnego po zalogowaniu. W zakładce moje dane pojawi się właściwa informacja; jeśli nagrodą w danej edycji jest bon, znajdziesz tam również jego numer. Wiadomość mailowa wysyłana jest dodatkowo, a Organizator nie może brać odpowiedzialności za jej dostarczenie – filtry antyspamowe czy Twoje indywidualne ustawienia skrzynki mogą sprawić, że wiadomość zostanie przechwycona i zablokowana. Aby temu zapobiec możesz dodać mailing@portal.money.pl do bezpiecznych nadawców - wtedy będziesz mieć pewność, że otrzymasz każdą korespondencję z Money Manii."

   Usuń
  4. Oni mają u siebie tę "listę". Mi po prostu tak odpisała na meila:
   "Dzień dobry,
   Proszę o dokładne sprawdzenie skrzynki SPAM bądź innej.
   Z tego co widzę, występuje Pani w raporcie do wypłaty premii, więc proszę się nie martwić. Prowizja zostanie wypłacona zgodnie z regulaminem akcji.
   Pozdrawiam"

   Usuń
 62. Dobra wiadomość! Premie otrzymałem dzisiaj, wcześniej nie otrzymując żadnego maila.

  OdpowiedzUsuń
 63. A u mnie odwrotnie... e-maila otrzymałam a premii jak nie było tak nie ma:-( Gdzie mam wysłać reklamację ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli chodzi o premię 200 zł, to do organizatora: reklamacje-mania@totalmoney.pl

   Usuń
  2. Ja miałem termin dziś i nic więc jutro idę zamknąć konto podając powód brak premii.

   Usuń
  3. Unikaj godzin pomiędzy 10:00 - 12:00

   Usuń
 64. Nie ma maila, nie na premii. Na dwóch kontach.. jak ja nienawidzę tych pośredników od promocji i ich systemów/stron. ZAWSZE są niedopracowane.

  OdpowiedzUsuń
 65. Bonusu za wpisanie kodu polecenia także nie otrzymałem...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Równie dobrze mogłeś kliknąć 2 razy w wniosek lub odświeżyć stronę - to też jest pretekst do nie otrzymania premii.

   Usuń
 66. nie ma maila, nie ma premii, nie ma odpowiedzi od moneymani :(

  OdpowiedzUsuń
 67. Ja nie otrzymałam maila o przyznanej premii, ale przelew dotarł 3.04 :) Premię za polecenie 80 zł miałam wypłaconą już 20.01.2020.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To dlaczego piszesz o tym dopiero po dwóch tygodniach?

   Usuń
  2. Każdy miał inny termin bo po prostu organizator zmieniał te terminy.

   Usuń
 68. Od moneymanii dostałemm info, że nie ma nie na liście ponieważ nie spełniłem wszystkich warunków. A to praktycznie niemożliwe. A korespndencja z moneymania to jest jakiś dramat dwa tygodnie na każdą odpowiedź czekam

  OdpowiedzUsuń
 69. 10 kwietnia miałem mieć powiadomienie a 20kwi wypłata i nic.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie jesteś pierwszy , dla Santandera jest najgorzej przygotowana promocja.

   Usuń
 70. Czy wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów kontaktu w sprawach związanych z realizacją wniosku, dla celów marketingu banku, w tym drogą elektroniczną i poprzez środki komunikacji elektronicznej oznacza także konieczność zaznaczenia zgody na kontakt telefoniczny?

  OdpowiedzUsuń
 71. Komuś przyszła premia za przeniesienie wynagrodzenia?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kilka dni temu pojawiły się komentarze Czytelników (pod innymi wpisami) o tym, że bank wypłacił premię za wpływy. Teoretycznie czas ma do 31.05., choć wypłata w weekend jest mało realna. Pozostanie więc zgłoszenie reklamacji (najprościej wiadomością w bankowości internetowej).

   Usuń
  2. Dziękuję za odpowiedź, tak też uczynię. Pozdrawiam.

   Usuń
  3. Kolejna promka i znowu wtopa - co za bank!

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...