Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zgarnij premie do 1700 zł za iKonto Biznes w Alior Banku

750 zł od mBanku1200 zł za kartę Citi700 zł od Santandera620 zł od BNP Paribas600 zł od Millennium

15.11.2019

Zgarnij premie do 1700 zł za iKonto Biznes w Alior Banku

Powraca promocja bankowa dla przedsiębiorców szukających rachunku firmowego.

Zgarnij premie do 1700 zł za iKonto Biznes w Alior Banku
Propozycja Aliot Banku jest w tym przypadku bardzo ciekawa, bo w promocji bankowej do wzięcia czekają bonusy do 1500 zł. Do tego doszła teraz jeszcze jedna premia: 200 zł na start.

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje bankowe w Alior Banku.]

Pula gratyfikacji do zgarnięcia w tej promocji bankowej jest imponująca, ale na wstępie uprzedzę, że realnie (bez zbędnych kosztów i bez wysiłku) uzyskać można od 920 do 1040 zł. To jednak ciągle bardzo dużo, zważywszy też na warunki do spełniania, które zbytnio nie wykraczają poza zakres standardowej aktywności przedsiębiorcy (wykonywać trzeba m.in. przelewy do ZUS i US).

Poniżej prześwietlam dwie promocje bankowe, które się ze sobą łączą:
 • "Zgarnij Premię z iKonto Biznes Alior Banku – 7 edycja" - z premią pieniężną 200 zł na start oraz
 • "1500 zł dla firm" - ta propozycja Alior Banku dostępna jest już od dłuższego czasu, ale jej zasady poniżej również przypomnę i szczegółowo omówię.

Niniejszy wpis jest więc dość długi. Aczkolwiek długość wpisu na szczęście nie przekłada się na mnogość warunków do spełnienia. W promocji "1500 dla firm" jest bowiem kilka różnych bonusów, które można samodzielnie sobie dobierać i tym samym wykazywać się najodpowiedniejszą dla swojej firmy aktywnością (aczkolwiek czym większą aktywnością się wykażesz, tym więcej zyskasz).

Premia bankowa 200 zł na start za iKonto Biznes w Alior Banku 


Dla kogo promocja? Po premię sięgnąć może przedsiębiorca, który dotąd nie miał jakiegokolwiek rachunku firmowego w Alior Banku dla danego numeru NIP.

Nagrody. Do wzięcia czeka premia pieniężna w wysokości 200 zł, która wpłynie na konto założone w promocji bankowej.

Zasady promocji. By zgarnąć nagrodę:
 • do 31.12.2019 r. zarejestruj się na stronie promocji i w kolejnym kroku (na tejże stronie) złóż wniosek o iKonto Biznes, wyrażając przy tym zgodę na przekazanie przez bank organizatorowi informacji niezbędnych do zweryfikowania spełnienia warunków i wypłaty premii (wyrobienie karty do konta jest dobrowolne - nie wymaga tego regulamin promocji, ale karta może się przydać do uzyskiwania jednego z bonusów z puli 1500 zł w promocji, którą omawiam nieco niżej);
 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku zawrzyj umowę o konto;
 • w ciągu 60 dni od otwarcia konta wpłać na konto co najmniej 500 zł. 

Wypłata premii. O przyznaniu nagród organizator powiadomi mailem do 30.04.2020 r. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania maila koniecznym będzie zalogowanie na stronie promocji bankowej, by uzupełnić dane do wypłaty premii (podać będzie należało numer rachunku iKonta Biznes założonego w ramach promocji).

Wypłata 200 zł ma być wykonana do 14 dni roboczych liczonych od dnia przesłania maila informującego o przyznaniu premii (i do tego momentu posiadaj iKonto Biznes).

Bonusy pieniężne do 1500 zł od Alior Banku


Zakładając konto w promocji z premią 200 zł na start, załapać się też możesz na promocję Alior Banku, w której do wzięcia czekają bonusy pieniężne na sumę aż 1 500 zł. Z tej propozycji skorzystać może jednak tylko osoba, która nie ma i przed przystąpieniem do promocji nie miała żadnego produktu dla przedsiębiorców w Alior Banku (a nie tylko rachunku, jak w promocji z premią 200 zł).

Zasady promocji. W promocji "Do 1500 zł dla firm" bonusy uzyskasz za wykazanie się określoną aktywnością oraz skorzystanie z wybranych produktów i usług Alior Banku.

Bonusy od banku będzie można zgarniać przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, wliczając w to już miesiąc, w którym założysz konto. W każdym miesiącu do wzięcia czeka do 125 zł, co w rok da nawet 1500 zł.

Biorąc udział w promocji bankowej, samodzielnie możesz wybierać, które warunki spełniać. A każda z aktywności została "wyceniona" odrębnym bonusem. I tak w każdym z miesiącu kalendarzowym bank premiuje:
- 25 zł za przelew do ZUS - otrzymasz za pierwszy przelew w danym miesiącu (wysokość składki musi wynieść min. 250 zł; przelew ten nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym); 
- 25 zł za pierwszy w danym miesiącu przelew do Urzędu Skarbowego - warunkiem uzyskania tego bonusu jest wykonanie przelewu w wysokości min. 500 zł, przy czym przelew ten nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym; 
- 10 zł za przelew SEPA - bonus dotyczy wyłącznie przelewów w wysokości min. 100 euro; 
- 10 zł za pierwszy przelew natychmiastowy (na kwotę min. 500 zł) - wymóg do spełnienia jest o tyle prosty, że posiadacz iKonta Biznes w każdym miesiącu może wykonać 5 przelewów natychmiastowych Express Elixir za darmo 
⚠️ W przypadku przelewów natychmiastowych Blue Cash (a nie Express Elixir) Alior Bank pobiera opłatę 10 zł za każdy przelew, więc warto na to uważać; 
- 10 zł za transakcje kartą - bonus otrzymasz, jeśli w danym miesiącu wykonasz płatności kartą wydaną do iKonta Biznes na sumę min. 500 zł (mamy tu więc do czynienia z odpowiednikiem 2-procentowego moneybacku); 
wykonując płatności kartą na potrzeby uzyskania tego bonusu, pamiętaj, iż do sumy transakcji, bank - zgodnie z regulaminem - nie uwzględni płatności wykonanych w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (to kody wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy): 
"• 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne; • 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska); • 4111, określający m.in. usługi transportowe, • 6012, określający instytucje finansowe; • 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, • 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, • 4829, określający internetowe przekazy pieniężne, • 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne" [pisownia oryginalna - przyp. Mr. Złotówa]. 
- 15 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku - w praktyce ten bonus nie jest dla każdego, bo nie każdy przedsiębiorca potrzebuje używać kasę; jeśli jednak bonus ten w Twym przypadku wchodzi w grę, to dodam, że ma on być wpłacany jeśli na konto uczestnika promocji wpłynie "bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł". Prawdopodobnie chodzi o promocję, którą na blogu opisywałem już grubo ponad 4 lata temu tutaj
- do 60 zł za średniomiesięczne saldo na rachunku - na wysokość tego bonusu wpływ ma średniomiesięczne saldo środków, jakie posiadać będziesz na swych rachunkach firmowych w Alior Banku. I tak uzyskasz: 
- 0 zł za saldo do 2 500 zł; 
- 5 zł za saldo od 2 500,01 zł do 10 000,00 zł; 
- 15 zł za saldo od 10 000,01 zł do 25 000,00 zł; 
- 30 zł za saldo od 25 000,01 zł do 50 000,00 zł lub 
- 60 zł za saldo od 50 000,01 zł 

Definicja salda jest dość długa:
"Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (iKonto Biznes i rachunkach pomocniczych Uczestnika otwartych do tego rachunku) na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był Rachunek Uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. (...) Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku, środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku." 

Wypłata bonusów. Pierwszy bonus (lub bonusy) otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji (a tę datę wyznacza dzień otwarcia iKonta Biznes). Kolejne bonusy będą wypłacane do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków. Do momentu wypłaty bonusów nie zamykaj iKonta Biznes, ani nie zmieniaj go na inny typ rachunku.

Które bonusy od banku najlepiej zdobywać?


Dzięki promocji "1500 zł dla firm" zyskać można bardzo dużo. Warto jednak zastanowić się, które bonusy od banku są w Twym zasięgu i przekalkulować przy tym, które się opłacają. Poniżej wyliczam więc potencjalny zysk, bazując jedynie na bonusach z najprostszymi warunkami do spełnienia.

W zasięgu każdego z przedsiębiorców powinny być: przelewy do ZUS (z bonusem od banku 25 zł miesięcznie) i Urzędu Skarbowego, o ile rozliczasz się z fiskusem miesięcznie, a nie kwartalnie, bo wtedy bonusy za tę aktywność będą wpadać rzadziej (to kolejny bonus w wysokości 25 zł). Łatwo też wykonać (skoro są darmowe) przelewy natychmiastowe (co da bonus 10 zł). I w taki już sposób co miesiąc, bez kosztów, zdobyć da się 60 zł, dzięki czemu w ciągu roku wyjdzie 720 zł. Z premią na start (200 zł) uzbiera się aż 920 zł!

Pod uwagę brałbym też bonus za płatności kartą, który wynosi 10 zł, jeśli wykonane zostaną transakcje na łączną kwotę min. 500 zł (wtedy bonus jest odpowiednikiem 2-procentowego zwrotu za płatności). Jeśli w ten sposób zdobędziesz dodatkowo 120 zł (przez 12 miesięcy po 10 zł), to udział w promocji podsumujesz wynikiem na sumę 1 040 zł!

💡 Przypomnę, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje w obydwu promocjach należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku i to na przedsiębiorcy spoczywa ten obowiązek.

Ile kosztuje iKonto Biznes w Alior Banku? 


Główne cechy konta zakładanego w ramach powyższych promocji to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta; 
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej (bank nie pobiera też opłat za przelewy do ZUS i US); 
 • 0 zł - opłata za pierwsze 10 SMSów autoryzacyjnych w miesiącu kalendarzowym (za każdy kolejny SMS opłata wynosi 0,20 zł); 
 • 0/8 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia w danym miesiącu co najmniej 4 płatności kartą na dowolne kwoty (jednakże wyrabianie karty nie jest wymagane ani w regulaminie promocji z premią 200 zł, ani w regulaminie promocji "1500 zł dla firm", ale karta przyda się, jeśli chcesz uzyskiwać bonusy za płatności - te po 10 zł miesięcznie); 
 • wypłaty w bankomacie: 
  • 0 zł w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku;
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci Euronet oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę; 
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci PlanetCash oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę; 
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach pozostałych sieci krajowych oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę. 

Do udziału w promocji z premią 200 zł i z bonusami do 1500 zł kwalifikują tylko wnioski złożone na stronie promocji. Umowę o konto zawrzeć można za pomocą przelewu weryfikacyjnego (z Twego konta w innym banku; pod warunkiem zweryfikowania Twej tożsamości przez bank, z którego chcesz wykonać przelew - zatem konto, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny, nie mogło zostać otwarte przelewem) lub za pośrednictwem kuriera.Przydatne dokumenty:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...