Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Do 1200 zł premii za konto firmowe w Pekao

720 zł od mBanku700 zł od Citi600 zł od Millennium530 zł od BNP Paribas ⭐ 500 zł od: ING i Santandera

13.07.2021

Do 1200 zł premii za konto firmowe w Pekao

Bank Pekao wznowił swą promocję dla przedsiębiorców.

Do 1200 zł premii za konto firmowe w Pekao
Do wzięcia czekają bonusy pieniężne do 1200 zł za otwarcie konta firmowego oraz korzystanie z usług i innych produktów banku. Do przetestowania konta ma też zachęcić roczna gwarancja zwolnienia z opłat za konto i wydawaną do niego kartę.


Premia 1200 zł za firmowe w Banku Pekao


Dla kogo promocja? Uczestnikiem może być osoba fizyczna prowadząca (lub otwierająca) jednoosobową działalność gospodarczą.

Z promocji wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali rachunek rozliczeniowy (firmowy) w Pekao lub Idea Banku w okresie od 1.10.2019 do 30.06.2021 r. 

Regulamin promocji rozwiewa ewentualne wątpliwości i zawiera zapis o tym, że posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób fizycznych (czyli konta osobistego) w Pekao bądź w Idea Banku nie wyklucza uczestnictwa przedsiębiorcy w poniższej promocji (a przy tej okazji przypomnę, że i otwierając konto osobiste można zyskać - obecnie do wzięcia są bonusy o wartości 200 zł za Konto Przekorzystne).

Nagroda. W promocji konta firmowego Bank Pekao przygotował aż 8 różnych bonusów. Zdobywając je wszystkie, można zgarnąć tytułowe 1200 zł. 

Uczestnik promocji samodzielnie może jednak podjąć decyzję, o które bonusy zabiegać - z jednym wyjątkiem. Bo o ile większość z bonusów (na łączną kwotę 1100 zł) dostępna jest dla każdego przedsiębiorcy (nawet tego z długim stażem), to jedna nagroda (100 zł) przewidziana jest wyłącznie dla osób dopiero co rejestrujących działalność gospodarczą (które w dodatku zrobią to za pośrednictwem banku).

Zasady promocji "1 200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę – II edycja"


Warunkiem uzyskania bonusu 100 zł za otwarcie firmy za pośrednictwem Banku Pekao (poza późniejszym otwarciem konta firmowego w Pekao) jest rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej za pomocą Profilu Zaufanego dostępnego w bankowości elektronicznej Pekao24 - jeśli takowej nie masz, to możesz uzyskać dostęp, otwierając wspomniane wyżej konto osobiste z premią 100 zł na start.

Przez rejestrację rozumiane jest nadanie  NIP-u, REGON-u i zgłoszenie do ZUS oraz uzyskanie w CEIDG statusu "aktywny".

By wziąć udział w promocji konta firmowego i mieć otwartą drogę do zdobycia pozostałych bonusów (na sumę nawet 1 100 zł):
 • złóż wniosek o Konto Przekorzystne Biznes wraz z wydawaną do niego kartą oraz z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 i najpóźniej do 30.09.2021 r. zawrzyj umowę z bankiem;
 • zaakceptuj regulamin promocji (robi się to już na samym początku składania wniosku na wyżej podlinkowanej stronie promocji) i wyraź zgody na otrzymywanie informacji marketingowych (w tym handlowych) od banku i podmiotów z nim współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej.


Dalej pozostanie już spełniać warunki uzyskiwania poszczególnych bonusów.

W celu uzyskania bonusu 100 zł za aktywne korzystanie z konta:
 • przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe następujące po miesiącu zawarcia umowy o konto w Pekao (w każdym z tych miesięcy) wykonaj:
  • przelew do ZUS kwoty min. 100 zł;
  • jeden przelew za pomocą aplikacji mobilnej PeoPay na kwotę min. 100 zł (inny niż do ZUS) oraz
  • jedną płatność na kwotę min. 100 zł kartą Visa Business wydaną do Konta Przekorzystnego Biznes (liczy się transakcja na taką kwotę, a nie suma mniejszych płatności!).

Spełnienie powyższych warunków uprawni Cię do zdobywania kolejnych bonusów.

Dodatkowo otrzymasz bonus 50 zł jeśli Konto Przekorzystne Biznes założysz zdalnie (w tym - w przypadku osób już posiadających konto osobiste w Pekao - przez bankowość elektroniczną lub infolinię) Ta dodatkowa nagroda nie przysługuje dla wniosków złożonych w placówkach banku.

Kolejny bonus 50 zł za wpływy bank przyzna Ci, jeśli w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy o Konto Przekorzystne Biznes zapewnisz wpływy na sumę min. 5 000 zł (w każdym z tych miesięcy). Tu trzeba jednak zwrócić uwagę na następujące wytyczne:
"Jako wpływy rozumie się przychody pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek, przelewów między rachunkami klienta w Banku [czyli Pekao - tak jest zawsze, gdy słowo 'Bank' zapisane jest wielką literą - przyp. Mr. Złotówa], wpłat gotówkowych, przelewów z konta osobistego lub firmowego przedsiębiorcy prowadzonego w Banku lub poza Bankiem"

Bonus 200 zł za terminal płatniczy


Możliwości skorzystania z tego bonusu nie mają niektóre podmioty. Zgodnie z regulaminem promocji są to:
": biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z)"

Jeśli masz jednak inny numer PKD, to z bonusu możesz korzystać - oczywiście jeśli masz potrzebę instalowania terminala płatniczego (bo przecież to zależy od specyfiki prowadzonej działalności).  Warto zauważyć, że oprócz premii 200 zł w promocji, bank zwalnia z opłaty za dzierżawę terminala przez 18 miesięcy (o ile w poprzednich 12 miesiącach nie przyjmowałeś/-aś płatności kartą).

By uzyskać ten bonus:
 • najpóźniej do 30.09.2021 r. zawrzyj umowę o terminal płatniczy z Bankiem Pekao oraz
 • przez 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu otwarcia konta za pomocą terminala przyjmij płatności na kwotę min. 500 zł miesięcznie.

Bonus 200 zł za transakcje wymiany walut


By zdobyć ten bonus, w terminie do 3 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie konta, wykonaj transakcje wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami w Banku Pekao na równowartość min. 20 000 zł (oczywiście warto porównać sobie kursy walut i skonfrontować z innymi formami ich wymiany, by sprawdzić czy ta wymiana faktycznie się opłaca, tzn. czy nie wyjdzie droższa, niż potencjalny bonus do zgarnięcia).

Bonus 100 zł za leasing


Ta nagroda przewidziana jest za zawarcie umowy leasingowej z Pekao Leasing oraz wykonanie przez okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes minimum jednego przelewu miesięcznie na rzecz Pekao Leasing tytułem spłaty raty leasingowej na łączną kwotę min. 1 000 zł miesięcznie.

Bonus do 400 zł za zawarcie umowy o produkt kredytowy


Produkty kredytowe zazwyczaj generują koszty (prowizje, odsetki), ale wśród możliwych do wyrobienia jest karta kredytowa, w przypadku której uniknięcie kosztów jest możliwe, więc niektórych i ten bonus może zainteresować.

Otrzymasz go, jeśli z Pekao zawrzesz umowę o kredyt lub pożyczkę z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego lub kartę kredytową w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa Konta Przekorzystnego Biznes. Wysokość bonus będzie jednak zależeć od kwoty w umowie. I tak umowa:
 • na kwotę min. 20 000 zł oznaczać będzie bonus 200 zł; 
 • na kwotę min. 50 000 zł da bonus 300 zł, 
 • na kwotę co najmniej 100 000 zł, pozwoli Ci otrzymać bonus 400 zł.

Które bonusy są w zasięgu? Do najprostszych należą warunki przy bonusie 100 zł za aktywne korzystanie z konta, 50 zł za jego zdalne otwarcie i 50 zł za wpływy. Z tego robi się już 200 zł. Jeśli dopiero teraz rozpoczniesz działalność, to wpadnie jeszcze bonus 100 zł, który również jest wtedy łatwy do wzięcia. 

Zdobywanie kolejnych gratyfikacji zależy już od indywidualnej sytuacji (bo np. nie każdy przedsiębiorca potrzebuje terminal płatniczy) oraz kalkulacji (np. kosztów wymiany walut w porównaniu z konkurencją). W przypadku produktów kredytowych trzeba uwzględnić potrzeby i koszty (najkorzystniej powinna wypaść karta kredytowa).

Wypłata bonusów przez Bank Pekao


Każdy z bonusów w ramach promocji "1 200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę - II edycja" jest jednorazowy. Czyli przykładowo: można zdobyć tylko jeden bonus 200 zł za terminal płatniczy (bez względu na liczbę terminali) i jeden bonus do 400 zł za produkt kredytowy (bez znaczenia jest liczba umów kredytowych z Pekao).

Wypłata każdego z bonusów w praktyce przewidziana jest do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione warunki jego zdobycia. Jedynie bonus za zawarcie umowy o produkt kredytowy może być wypłacony później, bo po 6 miesiącach kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym nastąpiło zawarcie umowy Konta Przekorzystnego Biznes.

Biorąc udział w promocji konta firmowego, pamiętaj, iż uzyskane w ten sposób premie stanowią przychód z działalności gospodarczej i to uczestnik promocji ma obowiązek rozliczenia podatku.

Konto Przekorzystne Biznes - prześwietlenie oferty Pekao


Oprócz wyżej opisanych gratyfikacji dla osób otwierających konto firmowe w Pekao, w regulaminie promocji znaleźć można jeszcze jeden korzystny zapis o 12-miesięcznym zwolnieniu z opłat za konto i kartę:
"(...) uczestnikowi promocji, który w okresie trwania promocji [czyli od 1.07. do 30.09.2021 r. - przyp. Mr. Złotówa] zawrze umowę o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych i kartę debetową wydaną do tego rachunku, Bank ustali opłatę w wysokości 0 zł za prowadzenia Konta Przekorzystnego Biznes oraz opłatę w wysokości 0 zł za kartę debetową wydaną do tego konta, za okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa tego konta. Po zakończeniu powyższego okresu, w którym obowiązywać będą promocyjne wysokości opłat, będą one pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji bankowych rachunku Konto Przekorzystne Biznes."

Korzystając z konta, trzeba uwzględnić, iż SMSy z hasłami do autoryzacji dyspozycji składanych w bankowości są darmowe w liczbie 20 w danym miesiącu kalendarzowym (za 21. i każdy kolejny SMS w tym samym miesiącu opłata wynosi po 0,20 zł).

Zatem przez pierwszy rok z konta i karty można korzystać za 0 zł bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków. Później obowiązywać będą warunki standardowe, które na chwilę obecną wyglądają następująco:
 • 0/9 zł - opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana po spełnieniu jednego z poniższych warunków:
  • wpływy na sumę min. 2000 zł lub 
  • przelew do ZUS albo US, lub
  • wpływy z terminala wydanego przez bank, lub
  • jedna wymiana walut w Pekao, lub 
  • opłacenie jednej raty leasingu w Pekao Leasing.
 • 0 zł za 15 pierwszych przelewów w miesiącu kalendarzowym zlecanych poprzez bankowość internetową (Pekao24 dla firm albo Pekao Biznes24) - za każdy kolejny bank pobierze 1,50 zł; darmowe (bez limitów) są krajowe przelewy Elixir PLN zlecane za pośrednictwem aplikacji PeoPay; jeśli chodzi o SMSy z hasłami do autoryzacji dyspozycji składanych w bankowości, to klient otrzymuje pakiet 20 darmowych przelewów w miesiącu kalendarzowym (za 21. i każdy kolejny SMS w tym samym miesiącu opłata wynosi po 0,20 zł);
 • 0/7 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania płatności na sumę min. 300 zł.

Bank nie pobiera opłat za wypłatę gotówki kartą z bankomatów Pekao oraz za 2 pierwsze wypłaty z bankomatów obcych w Polsce (za kolejne wypłaty prowizja wynosi 2%, min. 5 zł).

Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi, na których zyskasz najwięcej? Zapisz się na bezpłatny newsletter dla Czytelników bloga. To zero spamu, a jedynie powiadomienia o najbardziej zyskownych promocjach, które wysyłam do dwóch razy w tygodniu. Zapis na newsletter zajmuje chwilę, podobnie jak rezygnacja (jeśli kiedyś z jakieś przyczyny tak postanowisz):

Przydatne dokumenty:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...