Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Nawet 2000 zł do zgarnięcia za iKonto Biznes w Alior Banku

720 zł od mBanku700 zł od Citi600 zł od Millennium ⭐ 500 zł od: ING, Santandera i Aliora

26.07.2021

Nawet 2000 zł do zgarnięcia za iKonto Biznes w Alior Banku

Powraca promocja konta firmowego z najwyższą pulą nagród za jego otwarcie.

Zgarnij do 2000 zł za konto firmowe w Alior Banku
Oprócz premii 300 zł na start w ramach nowej edycji akcji, do wzięcia czekają też inne bonusy. W sumie można zgarnąć nawet 2000 zł. A i samo konto firmowe - na tle wielu propozycji innych banków - jawi się jako całkiem ciekawe, bo łatwo posiadać je za 0 zł.

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje kont firmowych.]

Chociaż suma do zgarnięcia w niżej opisanych promocjach iKonta Biznes w Alior Banku jest imponująca, to lojalnie uprzedzę jednak, iż realnie (bez szczególnego wysiłku i bez dodatkowych, zbędnych kosztów) uzyskać można mniej (nieco niżej wyliczam ile i w jaki sposób zarobić bez nadmiernego zaangażowania). Co nie zmienia faktu, że w grze cały czas są spore pieniądze. Zwłaszcza, że mówimy tutaj o gwarantowanych bonusach, bo to nie jest ani loteria, ani konkurs. 

Na blogu Bankobranie - niezmiennie już od ponad 7 lat - skupiam się bowiem na tym, co pewne i zagwarantowane (a wynika to wprost z regulaminu promocji). I tak jest też tutaj - konkretne bonusy dostaje się za spełnienie określonych (w sporej części prostych) warunków (np. za przelewy do ZUS czy US, które przecież robi większość przedsiębiorców). A takie promocje obecnie to już ani nic nowego, ani zaskakującego, bo dla banków to efektywny sposób na pozyskiwanie klientów - i prostsze ich przekonanie, niż krocie wydawane na reklamę np. w telewizji (te same środki, które bank wydałby na "tradycyjny" marketing, przekazuje nowemu klientowi, zyskując przy okazji jego satysfakcję).

Poniżej prześwietlam wszystkie trzy, łączące się ze sobą, promocje konta firmowego Alior Banku:
 • "Zgarnij Premię z iKonto Biznes Alior Banku – 11 edycja" - to najnowsza promocja z bardzo łatwą premią 300 zł na start;
 • "1500 zł dla firm" - to propozycja Alior Banku z bonusami, które można zdobywać przez 12 kolejnych miesięcy oraz
 • "Punkty powitalne w Programie Mastercard Bezcenne Chwile dla Klientów Biznesowych – edycja Wiosna" - dzięki tej promocji można zgarnąć punkty w programie lojalnościowym Mastercard, za które da się odebrać nagrody o wartości ok. 200 zł.

Premia 300 zł w promocji "Zgarnij Premię z iKonto Biznes Alior Banku – 11 edycja" 


Dla kogo promocja? Uczestnikiem może być przedsiębiorca, który dla danego numeru NIP po 26.07.2020 r. nie miał jakiegokolwiek rachunku firmowego w Alior Banku. Dla byłych klientów banku - przy tak krótkim okresie wykluczenia - jest to więc okazja na opłacalny powrót.

Nagroda. Do wzięcia czeka gwarantowana premia pieniężna 300 zł, która wpłynie na konto założone w promocji.

Zasady promocji. By zgarnąć nagrodę:
 • do 13.09.2021 r. zarejestruj się na stronie promocji i w kolejnym kroku (na tej samej stronie) zawnioskuj o iKonto Biznes, wyrażając przy tym zgodę na przekazanie przez bank organizatorowi informacji niezbędnych do zweryfikowania spełnienia warunków i wypłaty premii

  (regulamin promocji z premią 300 zł na start nie wymaga zamawiania karty do konta, ale jej wyrobienie będzie już niezbędne, jeśli chcesz korzystać z bonusów w ramach promocji "1500 zł dla firm" - warunki tej propozycji przedstawiam nieco niżej);
 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku zawrzyj umowę o konto; 
 • najpóźniej w ciągu 60 dni od otwarcia konta zapewnij wpłaty/wpływy o łącznej wartości min. 500 zł. 

Wypłata premii. O przyznaniu premii 300 zł organizator powiadomi Cię mailem najpóźniej do 31.12.2021 r. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania tej wiadomości będzie należało uzupełnić na stronie promocji numer rachunku iKonta Biznes założonego w Alior Banku w ramach promocji. Premia ma być wypłacona w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia przesłania maila informującego o przyznaniu premii. I do tego momentu posiadaj iKonto Biznes.

Bonusy do 1500 zł od Alior Banku


Uczestnicząc w powyższej akcji z premią 300 zł, możesz załapać się również na akcję "Do 1500 zł dla firm. Edycja III". Jednakże trzeba zwrócić uwagę, że w tej promocji udział wziąć może już tylko osoba, która nie posiada i przed dniem przystąpienia do promocji nie posiadała w Alior Banku żadnego produktu skierowanego do przedsiębiorców (ten warunek w promocji z premią 300 zł na start jest jednak o wiele bardziej liberalny).

Zasady promocji "1500 zł dla firm. Edycja III". Bonusy uzyskasz za wykazanie się określoną aktywnością oraz skorzystanie z wybranych produktów i usług Alior Banku - samodzielnie możesz zadecydować, z czego korzystać.

Bonusy zgarniesz pod warunkiem wykonania i rozliczenia w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej 4 płatności kartą wydaną do konta (wymóg nie dotyczy jedynie pierwszego miesiąca udziału w promocji).

Bonusy zdobywać można przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, wliczając do tego miesiąc założenia konta. W każdym miesiącu zgarnąć można do 125 zł, co w rok da wyżej wspomniany 1 500 zł. Dobrą wiadomością jest też to, że w aktualnie dostępnej edycji bank zrezygnował z prawa do zmiany regulaminu (co miało miejsce w poprzednich edycjach akcji). Tym samym, kto teraz weźmie udział w promocji, ten ma pewność utrzymania warunków uzyskiwania bonusów w trakcie uczestnictwa.

Wspomniałem już, że w tej promocji samodzielnie możesz wybierać warunki do zrealizowana. A każda premiowana aktywność została wyceniona. I tak w każdym miesiącu kalendarzowym bank nalicza następujące bonusy:
- 20 zł za przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego - ten bonus otrzymasz za pierwszy przelew w danym miesiącu do jednej z wymienionych instytucji w wysokości min. 500 zł. 
Zarówno przelew do ZUS, jak i do US nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym; 
- 10 zł za przelew SEPA - na ten bonus można liczyć jedynie w przypadku wykonywania przelewów na co najmniej 100 euro; 
25 zł za transakcje kartą otrzymasz, gdy w danym miesiącu wykonasz płatności kartą wydaną do iKonta Biznes na sumę min. 2 000 zł; 
Wykonując płatności kartą na potrzeby uzyskania tego bonusu, pamiętaj, że do sumy transakcji nie będą zaliczone płatności wykonane w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (to kody wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy): 
"• 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne; 
• 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska); 
• 4111, określający m.in. usługi transportowe, 
• 6012, określający instytucje finansowe; 
• 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, 
• 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, 
• 4829, określający internetowe przekazy pieniężne, 
• 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne" [pisownia oryginalna - przyp. Mr. Złotówa]. 
Lista choć może wydawać się długa, to w praktyce ma na celu wykluczenie jednie takich miejsc, w których można zrobić duży obrót na karcie bez faktycznych zakupów. Swobodnie można za to płacić w sklepach, marketach, na stacjach paliw, w lokalach gastronomicznych itp.
- 10 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku - w praktyce ten bonus nie jest dla każdego, bo przecież nie każdy przedsiębiorca ma potrzebę używania kasy; jeśli jednak bonus ten w Twym przypadku wchodzi w grę, to dodam, że ma on być wpłacany jeśli na konto uczestnika promocji wpłynie "bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł". Najprawdopodobniej chodzi o promocję, którą na blogu opisywałem już w 2015 roku tutaj;  
- 25 zł zł za transakcje walutowe w ramach usługi Autodealing lub między rachunkami uczestnika promocji - to bonus, który można otrzymać za wymianę walutową (kupno/sprzedaż) na sumę min. 5 000 jednostek waluty obcej w ramach usługi Autodealing lub za przewalutowania takiej samej liczby jednostek pomiędzy rachunkami klienta w ciągu miesiąca kalendarzowego (Czy to się opłaca? Zależy od kosztów takiej wymiany walut - warto porównać kursy w kantorach walutowych. No i przede wszystkim od potrzeb - nie każdy musi wymieniać waluty); 
- 15 zł za przelewy zagraniczne - ten bonus otrzymasz pod warunkiem wykonania w miesiącu co najmniej trzech przelewów zagranicznych lub przelewów w walucie obcej w kraju; 
- do 20 zł za średniomiesięczne saldo na rachunku - wysokość tego bonusu zależy od średniomiesięcznego salda środków, jakie posiadać będziesz na swych rachunkach firmowych w Alior Banku. W ten sposób można uzyskać: 
- 0 zł za saldo do 10 000 zł; 
- 5 zł za saldo od 10 000,01 zł do 50 000,00 zł; 
- 10 zł za saldo od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł; 
- 20 zł za saldo od 100 000,01 zł.

A tak wygląda definicja salda:
"Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (...) na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był Rachunek Uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym Rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. Środki na bieżących rachunkach walutowych Uczestnika przeliczane są na złote wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego roboczego dnia miesiąca, za który należna jest Premia. Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku [czyli w Alior Banku - przyp. Mr. Złotówa], środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku" 

Wypłata bonusów. Pierwszy bonus (do 125 zł) od banku otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji (a tę datę wyznacza dzień otwarcia iKonta Biznes). Kolejne bonusy będą wypłacane do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków. Do momentu wypłaty bonusów nie zamykaj iKonta Biznes, ani nie zmieniaj go na inny typ rachunku.

💡 Przypomnę, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje w obydwu promocjach należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku (ten obowiązek spoczywa na przedsiębiorcy).

Do 13500 punktów w programie Bezcenne Chwile


Alior Bank udostępnia jeszcze jedną okazję do bankobrania. Premiowane jest zarejestrowanie karty Mastercard (Business Debit, Business, Business Travel lub Debit Commercial Wielowalutowa) w programie Bezcenne Chwile. Do wzięcia jest aż 13 500 punktów, które będzie można wymienić na nagrody z katalogu - najczęściej są to vouchery na zakupy (wspomniana liczba punktów wystarczy na uzyskanie voucherów o wartości ok. 200 zł).

Warunki do spełnienia w tej promocji są banalnie proste, gdyż poza rejestracją karty w programie, wystarczy wykonać min. 1 płatność za jej pomocą. I nic więcej. Promocję szczegółowo omówiłem już na blogu we wpisie "13500 punktów Bezcenne Chwile za rejestrację karty biznesowej Alior Banku".

Ile można faktycznie zarobić dzięki promocjom?


Zgarnięcie premii 300 zł na start jest bardzo łatwe. Tak samo rzecz ma się z bonusami (po 20 zł miesięcznie) za przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego. Te przelewy w praktyce robi każdy przedsiębiorca, więc robiąc je z konta w Aliorze, przy okazji da się uzyskać 240 zł. Kto aktywniej płaci kartą, ten może też zgarnąć do 300 zł w rok (dzięki comiesięcznym bonusom po 25 zł). Jako łatwe do wzięcia uznać należy też gratyfikacje wynikające z promocji powitalnej za rejestrację karty Mastercard w programie Bezcenne Chwile, a to będzie oznaczało nagrody o wartości 150-200 zł na wyciągnięcie ręki. Zatem bez większego zaangażowania (tj. bez zawierania umów o dodatkowe produkty) będzie więc można zgarnąć bonusy o wartości co najmniej 690 zł (do 1040 zł).

iKonto Biznes w Alior Banku - szczegóły oferty


Główne cechy konta firmowego zakładanego w ramach powyższych promocji to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta; 
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej (bank nie pobiera też opłat za przelewy do ZUS i US); 
 • 0 zł - opłata za pierwsze 10 SMSów autoryzacyjnych w miesiącu (za każdy kolejny SMS opłata wynosi 0,20 zł); 
 • 0/8 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia w danym miesiącu co najmniej 4 płatności kartą na dowolne kwoty (jest to więc liczba transakcji, która pokrywa się z wymogiem promocji z bonusami do 1500 zł - za jednym zamachem da się więc zapewnić darmową kartę i otrzymywanie bonusów; wymóg wykonywania tych transakcji nie dotyczy jedynie pierwszego miesiąca - tego, w którym zawrzesz umowę o konto); 
 • wypłaty kartą w bankomacie: 
  • 0 zł w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku;
  • 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu w sieci Euronet i 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu w sieci PlanetCash oraz 5 zł za każdą kolejną;
  • 3%, min. 5 zł w pozostałych bankomatach.

Udział w promocji z premią 300 zł i jednocześnie z bonusami do 1500 zł zapewnia wyłącznie wniosek o iKonto Biznes złożony na stronie promocji. Umowę o konto zawrzesz wtedy za pomocą przelewu weryfikacyjnego ze swego konta w innym banku (pod warunkiem zweryfikowania Twej tożsamości przez bank, z którego chcesz wykonać przelew - zatem konto, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny, nie mogło zostać otwarte przelewem) lub za pośrednictwem kuriera.

Jak być na bieżąco z promocjami bankowymi? Zapisz się na bezpłatny newsletter dla Czytelników bloga. To zero spamu, a jedynie powiadomienia o najbardziej zyskownych okazjach do zarabiania na bankach. Zapis na newsletter zajmuje chwilę, podobnie jak rezygnacja (jeśli kiedyś z jakieś przyczyny tak postanowisz):

12 komentarzy:

 1. Mam konto osobiste w Aliorze. Czy mogę założyć konto na firmę przez bankowość?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do udziału w promocji z premią 300 zł na start kwalifikują wyłącznie wnioski złożone na stronie promocji.

   Usuń
 2. Czy jak posiadam konto gdzie umowę podpisano u kuriera bo nie mam innego konta i w mieście moim nie ma placówki to czy mogę xawrzeć umowę o ikonto biznes w Alior podpisując umowę u kuriera? Trochę nie rozumiem poniższego zapisu.
  Umowę o konto zawrzesz wtedy za pomocą przelewu weryfikacyjnego ze swego konta w innym banku (pod warunkiem zweryfikowania Twej tożsamości przez bank, z którego chcesz wykonać przelew - zatem konto, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny, nie mogło zostać otwarte przelewem) lub za pośrednictwem kuriera.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, można umowę zawrzeć przez kuriera. Tak podpisywałem w poprzedniej edycji.

   Usuń
 3. W jaki sposób można podpisać umowę do 30.09.? Tylko przelewem z innego banku? Czy też można to zrobić w inny sposób. Zaznaczam że placówki Aliora u nas nie ma

  OdpowiedzUsuń
 4. Czy można złożyć z tego waszego linka wniosek o konto biznes a umowę podpisać w placówce partnerskiej?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. We wniosku wybierasz sposób zawarcia umowy. Nie ma opcji w placówce.

   Usuń
 5. Przestało mi działać płatność zbliżeniowa z Gpay (alior) co mam zrobić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. @Anonimowy 28 lipca 2021 09:19

   Powodów może być wiele. Można:

   - pozamykać wszelakie zakładki i nakładki przed płatnością
   - wyłączyć i włączyć smartfon
   - zaktualizować aplikację banku
   - zaktualizować - o ile jeszcze można - androida
   - odinstalować i na nowo zainstalować aplikację banku
   - sprawdzić ustawienia w serwisie banku
   - zadzwonić na infolinię banku
   - odpiąć i na nowo podpiąć kartę do GPay
   - zrobić to samo co z aplikacją banku także z aplikacją GPay
   - nie korzystać ze zrootowanego smartfona (o ile tak jest)
   - wymienić smartfon (o ile jest już zbyt stary)
   - ...

   Usuń
 6. Zgody marketingowe trzeba zaznaczać?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Poza zgodą na przekazanie przez bank organizatorowi informacji niezbędnych do zweryfikowania spełnienia warunków i wypłaty premii (wyrażaną na stronie promocji) regulaminy nie wymagają wyrażania jakichkolwiek innych zgód.

   Usuń
 7. Czy jeśli mam konto indywidualne w Alior to nie wyklucza mnie z wzięcia udziału w promocji? Te 4 płatności kartą mogą być na dowolną kwotę?

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...