Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zgarnij do 1650 zł za konto firmowe w Nest Banku

720 zł od mBanku700 zł od Citi600 zł od Millennium ⭐ 500 zł od: ING, Santandera i Aliora

7.03.2023

Zgarnij do 1650 zł za konto firmowe w Nest Banku

A taką premię można zgarnąć za bezwarunkowo darmowe BIZnest Konto.

Promocja "Nawet 1650 zł z BIZnest Kontem"
Gwarantowane bonusy pieniężne przewidziane są za otwarcie konta i wykazanie się określonymi aktywnościami (niektóre z nich są bardzo proste).


Promocja "Nawet 1650 zł z BIZnest Kontem"


Dla kogo promocja?
Propozycja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacji i stowarzyszeń, które siedzibę i rezydencję podatkową mają w Polsce. 

Z promocji wykluczone są jednak osoby, które mają lub miały konto firmowe w Nest Banku co najmniej od 01.01.2021 roku.

Ewentualne posiadanie innych produktów (np. konta osobistego, lokat czy kredytu) w Nest Banku nie wyklucza z udziału w niniejszej promocji konta firmowego - pamiętaj jednak, by wniosek o konto firmowe złożyć na stronie promocji, bo tylko tak otwarte konto kwalifikuje do uzyskania premii (i jednocześnie udziału w pozostałych promocjach).

Nagroda. W promocji uzyskać można do 1 650 zł. W całości są to bonusy pieniężne, które będą wpływać na konto, więc będzie je można wypłacić, przelać lub wydać według własnego uznania.

Bonusy przyznawane są za różnego rodzaju aktywności - o szczegółach piszę niżej. Samodzielnie możesz zadecydować w jakim zakresie z nich korzystać i robić to, co dla Ciebie najwygodniejsze.

Zasady promocji "Nawet 1650 zł z BIZnest Kontem"


By wziąć udział w promocji:
 • do 30.04.2023 r. złóż wniosek o BIZnest Konto (do uzyskania bonusów kwalifikują tylko konta założone przez stronę promocji);
 • najpóźniej w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o konto zawrzyj umowę z bankiem, wyrażając przy tym zgody na "dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Banku (1) za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS oraz (2) w rozmowie telefonicznej oraz (3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz (4) za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej" oraz
 • najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po otwarciu konta wykonaj płatność karą wydaną do konta lub Blikiem, lub przelew (z wyłączeniem przelewów na własne rachunki w Nest Banku).

Spełnienie powyższych warunków zapewni Ci pierwszy z bonusów: 50 zł.

Bonusów do zdobycia będzie jednak więcej. Zależą one od Twej aktywności i produktów oraz usług banku, z których skorzystasz. I tak do wzięcia będzie:

Premia za aktywność


W skład tej premii - oprócz wspomnianego wyżej bonusu 50 zł - wchodzi 6 kolejnych bonusów po 50 zł każdy. By je zdobywać, w sześciu kolejnych miesiącach kalendarzowych następujących po miesiącu spełnienia powyższego warunku (tj. wykonaniu jednej płatności kartą wydaną do konta):
 • zapewnij wpływy na sumę min. 5 000 zł;
 • wykonaj z BIZnest Konta terminową płatność pełnej składki do ZUS lub płatność miesięcznej zaliczki podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;
 • wykonaj min. 3 transakcje (wśród których mogą być: płatności kartą, płatności Blikiem i/lub przelewy - z wyłączeniem przelewów pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku).

Zapewniając wpływy na konto, miej na uwadze, że dla banku znaczenie ma wyłącznie:
"suma Zleceń Płatniczych uznaniowych zaksięgowana na Rachunku Firmowym, pomniejszona o wartość środków pochodzących z: (i) przelewów pomiędzy własnymi rachunkami w Banku [czyli w Nest Banku - przyp. Mr. Złotówa], (ii) kredytów udzielonych przez Bank oraz (iii) lokat"

 

Premia za płatności kartą (6 x do 50 zł)


Jeśli w danym miesiącu kalendarzowym wykonasz min. 3 płatności kartą wydaną do konta (choćby te wykonywane na potrzeby uzyskania wyżej opisanej premii za aktywność), to będzie Ci przysługiwać 5-procentowy zwrot za płatności kartą

Maksymalny miesięczny zwrot wynosi 50 zł, a można go otrzymywać za 6 pierwszych pełnych miesięcy kalendarzowych po otwarciu BIZnest Konta. Łatwo więc policzyć, że w przypadku tej premii zgarnąć da się do 300 zł. Wysokość tego bonusu uzależniona jest od sumy transakcji, jakie wykonasz kartą, więc jeśli w danym miesiącu zrobisz płatności np. na sumę 800 zł, to wtedy otrzymasz za taki miesiąc 40 zł zwrotu.

Uwaga na jedno z obostrzeń:

"Uczestnik, który w danym pełnym miesiącu kalendarzowym nie zrealizuje 3 Operacji bezgotówkowych Kartą, traci prawo do wypłaty Premii za Płatności Kartą za ten miesiąc oraz za przyszłe miesiące" 

 

Premia za saldo (6 x 50 zł)


Konkretnie to premia za średnie saldo na rachunku firmowym, przez które - zgodnie z regulaminem - bank rozumie:

"iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Firmowym na koniec każdego dnia kalendarzowego w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym"


Jeśli to średnie saldo w danym miesiącu kalendarzowym wyniesie min. 50 000 zł, to otrzymasz 50 zł bonusu. 

Tę premię można otrzymywać maksymalnie za 6 pierwszych pełnych miesięcy kalendarzowych od otwarcia konta firmowego w NestBanku, wiec i tu zgarnąć można do 300 zł.

Premia za wymianę waluty (6 x 50 zł)


Uczestnik promocji otrzyma ten bonus (w wysokości 50 zł). jeśli w danym miesiącu kalendarzowym wykona przewalutowanie pomiędzy swoimi kontami w Nest Banku (prowadzonymi w PLN oraz EUR) na łączną kwotę min. 10 000 euro.

Bonusy za przewalutowanie można zgarniać za 6 pierwszych pełnych miesięcy kalendarzowych od otwarcia konta firmowego w NestBanku, co w sumie dać może maksymalnie 300 zł.


Wypłata każdej z wyżej wymienionych premii
(a więc: za aktywność, za płatności kartą, za saldo, jak i za wymianę waluty) przewidziana jest do 20. dnia roboczego następującego po miesiącu spełnienia warunków jej uzyskania. Do momentu jej otrzymania nie zamykaj konta, ani nie wypowiadaj umowy z bankiem oraz nie wycofuj zgód i nie zgłaszaj sprzeciwu wobec przetwarzania danych marketingowych przez bank. 

Premia do 400 zł za terminal płatniczy


Promocja "Nawet 400 zł za terminal płatniczy" może zainteresować tylko część przedsiębiorców, bo nie każdy ma potrzebę korzystania z terminala płatniczego. 

W tej promocji premiowane jest właśnie skorzystanie z takiego terminala i/lub aplikacji Nest POS (która umożliwia przyjmowanie zbliżeniowych płatności kartą i/lub Blikiem poprzez aplikację dostarczaną przez PayTel, dostępną na urządzenia z systemem Android w wersji 6.X lub nowszej).

By załapać się na tą premię: 
 • miej w banku wyrażone zgody na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Banku (1) za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS oraz (2) w rozmowie telefonicznej oraz (3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz (4) za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej;
 • we wniosku o BIZnest Konto albo (już po otwarciu konta firmowego) poprzez bankowość internetową lub mobilną zgłoś chęć korzystania z terminala płatniczego PayTel; 
 • w ciągu 60 dni od zgłoszenia wniosku o terminal, zawrzyj umowę o terminal w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, wskazując przy tym BIZnest Konto jako rachunek do rozliczeń transakcji dokonywanych za pomocą terminala (tradycyjnego lub aplikacji Nest POS).

Wysokość premii w tej promocji zależy od sumy obrotu na terminalu, acz w przypadku aplikacji Nest POS można uzyskać jedynie 100 zł, a dopiero w przypadku tradycyjnego terminala od 100 do nawet 400 zł. 

A czym jest ów obrót?  W myśl regulaminu promocji to (cytuję):
"średniomiesięczny obrót na Terminalu z tytułu płatności kartami płatniczymi i BLIKIEM, liczony od 1-go dnia pełnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nastąpiła aktywacja Terminala, przez następne 3 pełne miesiące kalendarzowe"

W tej promocji otrzymać możesz:
 • 100 zł premii w przypadku obrotu na terminalu na sumę min. 5 000 zł za pośrednictwem aplikacji Nest POS albo
 • w przypadku tradycyjnego terminala płatniczego: 
  • 100 zł premii, gdy obrót wyniesie od 5 000 do 7 999,99 zł lub 
  • 200 zł premii, gdy obrót wyniesie od 8 000 do 9 999,99 zł, lub 
  • 300 zł premii, gdy obrót wyniesie od 10 000 do 14 999,99 zł, lub 
  • 400 zł premii, gdy obrót wyniesie co najmniej 15 000 zł.

Wypłata premii za terminal przewidziana jest do końca piątego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiła aktywacja terminala. Do tego czasu nie wypowiadaj umowy o konto firmowe w Nest Banku, ani nie wycofuj zgód marketingowych.
💡 Biorąc udział w promocji z kontem firmowym w roli głównej, pamiętaj, że uzyskana premia stanowi przychód z działalności gospodarczej i to uczestnik promocji ma obowiązek rozliczenia podatku.

BIZnest Konto - prześwietlenie oferty


Charakterystyka konta firmowego w Nest Banku jest czytelna:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta (bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków); 
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN (w tym także za przelewy do ZUS i US) zlecane w bankowości internetowej lub mobilnej;
 • 0 zł za wydanie pierwszej karty do konta oraz 0 zł miesięcznie za jej użytkowanie (bez warunków);
 • 0 zł za wypłaty gotówki kartą w bankomatach sieci Euronet (w bankomatach innych sieci lub banków: 6 zł)

Do udziału w promocji z premią do 300 zł za BIZnest Konto kwalifikują wyłącznie wnioski złożone na stronie promocji. Wówczas umowę z bankiem zawrzeć można na jeden z poniższych sposobów:
 • przelewem weryfikacyjnym z własnego konta w innym banku (możliwe jest to jednak wyłącznie z niektórych banków, do których należą: Alior, ING Bank Śląski, mBank, Pekao, PBS Bank, Santander Bank) - w tym przypadku istotne jest, by dane przy przelewie idealnie pasowały do tych, które wpiszesz we wniosku o konto; 
 • za pośrednictwem kuriera - wybierając tę opcję, we wniosku możesz dodać adres miejsca podpisania umowy (inny niż zamieszkania czy korespondencyjny - może być to np. miejsce swej pracy) lub 
 • w placówce Nest Banku (można ją wybrać we wniosku, wskazując odpowiadającą sobie lokalizację) - przy tej opcji pamiętaj jednak, by doradca w placówce kontynuował wniosek złożony online (bo tylko taki liczy się w promocji), a nie przyjmował kolejnego.

Przydatne dokumenty:

2 komentarze:

 1. Premia za saldo. Mając saldo 50000 na rachunku oszczędnościowym w Velobank po 6 miesiącach otrzymam nic nie robiąc 1620 po zapłaceniu 19 procentowego podatku Belki. Nestbank za to samo chce wynagrodzić nas kwotą 237 netto. Śmieszne.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czasami firma po prostu musi mieć większą kasę na rachunku a nie może go non stop zerować. Ale jak już ma większe obroty to też prawda że wtedy ciężko zmienić konto firmowe.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...