Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zyskaj premię do 1700 zł za iKonto Biznes w Alior Banku

800 zł od Santandera610 zł od BNP Paribas600 zł od Millennium7% + 300 zł od Pekao1200 zł za kartę Citi

17.02.2020

Zyskaj premię do 1700 zł za iKonto Biznes w Alior Banku

Konto firmowe w Alior Banku ponownie można założyć w kumulacji promocji.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, biorąca udział w promocji Zgarnij premię z iKonto Biznes Alior Banku - 8 edycja
Do wzięcia czekają premie pieniężne na sumę nawet 1700 zł. Część z tej puli to łatwa do wzięcia premia 200 zł na start, a reszta to bonusy pieniężne, które można gromadzić przez cały rok (np. za przelewy do ZUS lub US czy za płatności kartą).

[Promocja zakończona. Sprawdź inne aktualnie dostępne promocje dla osób prowadzących działalność gospodarczą.]

Bez wątpienia kwota jaką można uzyskać dzięki tym promocjom jest imponująca, ale już na wstępie lojalnie uprzedzę, że realnie (bez szczególnego wysiłku i bez dodatkowych, zbędnych kosztów) uzyskać da się mniej. W zasięgu każdego przedsiębiorcy powinno być od 560 do 680 zł.

Poniżej znajdziesz prześwietlenie obydwu - łączących się ze sobą - promocji:
 • "Zgarnij Premię z iKonto Biznes Alior Banku – 8 edycja" - to najnowsza promocja z premią 200 zł na start oraz
 • "1500 zł dla firm" - ta propozycja Alior Banku z bonusami, które można zdobywać przez 12 kolejnych miesięcy.

Zważywszy na to, że poniżej znajdziesz jeszcze omówienie warunków prowadzenia konta firmowego w Alior Banku, to niniejszy wpis jest dość obszerny. Ale też i o spore pieniądze chodzi.

200 zł w promocji "Zgarnij Premię z iKonto Biznes Alior Banku – 8 edycja" 


Dla kogo promocja? Udział wziąć może przedsiębiorca, który dotąd nie posiadał jakiegokolwiek rachunku firmowego w Alior Banku dla danego numeru NIP.

Nagrody. Dzięki tej promocji uzyskasz premię pieniężną 200 zł, która wpłynie na konto założone w promocji.

Zasady promocji. By zgarnąć nagrodę:
 • do 23.03.2020 r. 31.03.2020 r. (promocja została przedłużona) zarejestruj się na stronie promocji i w kolejnym kroku (na tejże stronie) zawnioskuj o iKonto Biznes, wyrażając przy tym zgodę na przekazanie przez bank organizatorowi informacji niezbędnych do zweryfikowania spełnienia warunków i wypłaty premii

  (wyrobienie karty do konta na potrzeby promocji z premią 200 zł na start nie jest wymagane, ale trzeba o nią zawnioskować, jeśli chcesz korzystasz z bonusów w ramach promocji "1500 zł dla firm" - warunki tej propozycji przedstawiam jednak nieco niżej);
 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku zawrzyj umowę o konto; 
 • w ciągu 60 dni od otwarcia konta zapewnij wpłaty/wpływy  o łącznej wartości 500 zł. 

Wypłata premii. O przyznaniu premii 200 zł organizator powiadomi Cię wiadomością mailową do 31.07.2020 r. Wtedy w ciągu 5 dni roboczych konieczne będzie zalogowanie na stronie promocji w celu uzupełnienia danych do wypłaty premii (a podać będzie trzeba numer rachunku iKonta Biznes założonego w ramach promocji).

Premia ma być wypłacona w ciągu 14 dni roboczych (licząc od dnia przesłania maila informującego o przyznaniu premii). I do tego momentu posiadaj iKonto Biznes.

Bonusy do 1500 zł od Alior Banku


Osoba, która nie posiada i dotąd nie posiadała jakiegokolwiek produktu dla przedsiębiorców w Alior Banku może wziąć udział nie tylko w promocji z premią 200 zł, ale też i w akcji "Do 1500 zł dla firm".

Zasady promocji. Bonusy uzyskasz za wykazanie się określoną aktywnością oraz skorzystanie z wybranych produktów i usług Alior Banku. Bonusy zgarniesz pod warunkiem wykonania i rozliczenia w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej 4 płatności kartą wydaną do konta (wymóg nie dotyczy jedynie pierwszego miesiąca udziału w promocji).

Bonusy zdobywać można przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, wliczając do tego miesiąc założenia konta. W każdym z tych miesięcy maksymalnie można uzyskać do 125 zł, co w rok da nawet 1500 zł. Bank zastrzega sobie jednak możliwość zmian regulaminu promocji, więc zmianie mogą też ulec np. bonusy do zgarnięcia lub sposób ich zdobywania.

Biorąc udział w promocji, samodzielnie możesz wybierać warunki do zrealizowana. A każda każda premiowana aktywność została wyceniona. I tak w każdym miesiącu kalendarzowym bank nalicza następujące bonusy:
- 30 zł za przelew do ZUS lub 30 zł za przelew do US - ten bonus otrzymasz za pierwszy przelew w danym miesiącu (wysokość składki musi wynieść min. 250 zł lub za wykonanie pierwszego przelewu w miesiącu do Urzędu Skarbowego w wysokości min. 500 zł. 
Zarówno przelew do ZUS, jak i do US nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym; 
- 10 zł za przelew SEPA - na ten bonus można liczyć jedynie w przypadku wykonywania przelewów na co najmniej 100 euro; 
- 10 zł za transakcje kartą otrzymasz, gdy w danym miesiącu wykonasz płatności kartą wydaną do iKonta Biznes na sumę min. 500 zł (w praktyce mamy tu więc do czynienia z równowartością 2-procentowego zwrotu za płatności kartą); 
Wykonując płatności kartą na potrzeby uzyskania tego bonusu, pamiętaj, że do sumy transakcji nie będą zaliczone płatności wykonane w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (to kody wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy): 
"• 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne; 
• 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska); 
• 4111, określający m.in. usługi transportowe, 
• 6012, określający instytucje finansowe; 
• 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, 
• 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, 
• 4829, określający internetowe przekazy pieniężne, 
• 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne" [pisownia oryginalna - przyp. Mr. Złotówa]. 
Lista może wydawać się długa, ale w praktyce ma na celu wykluczenie miejsc, w których można zrobić duży obrót na karcie bez faktycznych zakupów. Swobodnie można za to płacić w sklepach, marketach, na stacjach paliw, w lokalach gastronomicznych itp.
- 15 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku - w praktyce ten bonus nie jest dla każdego, bo przecież nie każdy przedsiębiorca ma potrzebę używania kasy; jeśli jednak bonus ten w Twym przypadku wchodzi w grę, to dodam, że ma on być wpłacany jeśli na konto uczestnika promocji wpłynie "bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł". Najprawdopodobniej chodzi o promocję, którą na blogu opisywałem już w 2015 roku tutaj
- do 60 zł za średniomiesięczne saldo na rachunku - wysokość tego bonusu zależy od średniomiesięcznego salda środków, jakie posiadać będziesz na swych rachunkach firmowych w Alior Banku. W ten sposób można uzyskać: 
- 0 zł za saldo do 2 500 zł; 
- 5 zł za saldo od 2 500,01 zł do 10 000,00 zł; 
- 10 zł za saldo od 10 000,01 zł do 25 000,00 zł; 
- 20 zł za saldo od 25 000,01 zł do 50 000,00 zł;
- 40 zł za saldo od 50 000,01 zł do 100 000 zł; 
- 50 zł za saldo od 100 000,01 zł do 150 000 zł lub 
- 60 zł za saldo od 150 000,01 zł.

A następująco wygląda definicja salda:
"Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (iKonto Biznes (...) rachunkach pomocniczych Uczestnika) otwartych do tych rachunków) na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był Rachunek Uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. (...) Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku, środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku" 

Wypłata bonusów. Pierwszy bonus/bonusy otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji (a tę datę wyznacza dzień otwarcia iKonta Biznes). Kolejne bonusy będą wypłacane do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków. Do momentu wypłaty bonusów nie zamykaj iKonta Biznes, ani nie zmieniaj go na inny typ rachunku.

Które bonusy najlepiej zdobywać?


W promocji "1500 zł dla firm" uzyskać można sporo, ale warto przekalkulować co i na ile się opłaca. Najprostsze do zdobycia wydają się bonusy (30 zł miesięcznie) za przelew do ZUS lub US, bo w praktyce robi każdy przedsiębiorca. W ten sposób można więc zgarnąć do 360 zł w rok. Pod uwagę można też wziąć bonus (10 zł miesięcznie) za płatności kartą, co łącznie może przynieść 120 zł. Już więc zgromadzi się 480 zł, a jeśli dodać do tego jeszcze premię 200 zł na start, to w sumie uzbiera się 680 zł.

💡 Przypomnę, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje w obydwu promocjach należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku (ten obowiązek spoczywa na przedsiębiorcy).

iKonto Biznes w Alior Banku: szczegóły oferty


Główne cechy konta firmowego zakładanego w ramach powyższych promocji to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta; 
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej (bank nie pobiera też opłat za przelewy do ZUS i US); 
 • 0 zł - opłata za pierwsze 10 SMSów autoryzacyjnych w miesiącu kalendarzowym (za każdy kolejny SMS opłata wynosi 0,20 zł); 
 • 0/8 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia w danym miesiącu co najmniej 4 płatności kartą na dowolne kwoty (jest to więc liczba transakcji, która pokrywa się z wymogiem promocji z bonusami do 1500 zł - za jednym zamachem da się więc zapewnić sobie darmową kartę i otrzymywanie bonusów); 
 • wypłaty w bankomacie: 
  • 0 zł w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku;
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci Euronet oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę; 
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci PlanetCash oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę; 
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach pozostałych sieci krajowych oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę. 

Udział w promocji z premią 200 zł i z bonusami do 1500 zł zapewnia wyłącznie wniosek o iKonto Biznes złożony na stronie promocji. Umowę o konto zawrzesz wtedy za pomocą przelewu weryfikacyjnego ze swego konta w innym banku (pod warunkiem zweryfikowania Twej tożsamości przez bank, z którego chcesz wykonać przelew - zatem konto, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny, nie mogło zostać otwarte przelewem) lub za pośrednictwem kuriera.

Bądź na bieżąco z najlepszymi promocjami bankowymi. Zapisz się na bezpłatny newsletter dla Czytelników bloga. To zero spamu, a jedynie powiadomienia o nowych wpisach, które wysyłam do dwóch razy w tygodniu. Zapis na newsletter zajmuje chwilę, podobnie jak rezygnacja (jeśli kiedyś z jakieś przyczyny tak postanowisz):

Przydatne dokumenty:

2 komentarze:

 1. Szkoda, że brak było "przypominajek" na profilu fb Bankobrania (jak w przypadku wielu innych promocji bankowych) o odpowiedzi na mail dot. wypłaty premii z poprzedniej edycji.. Skrzynka zawalona spamem i gdzieś w gąszczu maili umknęła ta ważna wiadomość. I 200 zł poszło się paść..

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Szkoda, że ten termin umknął :( Jeśli planuję przypomnienie, to piszę o tym we wpisie (dot. głównie najpopularniejszych promocji). Jeśli jeszcze wiele czasu nie upłynęło, to sugeruję zgłoszenie reklamacji (wszak mogło być wiele powodów, że mail umknął: "schował" się z w spamie lub z jakiejś przyczyny nie dotarł). Warto spróbować.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 700, a 800 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto aktualna odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. Wraz z nią świetna wiadomość.  Standardowo do wzięcia czekałyby ...