Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Promocja Promocja "2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe" w Pekao

720 zł od mBanku650 zł od VeloBanku ⭐ 600 zł od: Millennium i BNP Paribas ⭐ 500 zł od: ING i Santandera900 zł od Citi

2.11.2023

Promocja Promocja "2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe" w Pekao

Oto nowa edycja promocji Konta Przekorzystnego Biznes w Banku Pekao.

Promocja "2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe" w Pekao
Na osoby prowadzące działalność gospodarczą czekają gwarantowane bonusy pieniężne do 2 000 zł oraz bezterminowe prowadzenie konta bez opłat.

Jak to bywa w tego typu promocjach (z kontem firmowym w roli głównej), tak i tu bank przedstawia maksymalną sumę bonusów do wzięcia. Ja jednak już na wstępie lojalnie informuję, że realnie (bez angażowania się w dodatkowe umowy i usługi) zgarnąć można 200 zł na start za otwarcie konta "na selfie", do 600 zł moneybacku oraz 200 zł premii za aktywację usługi księgowej. W sumie to solidna kwota - tysiaka w zasięgu większości przedsiębiorców.

Promocja "2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe" w Pekao


Dla kogo promocja?
 Udział wziąć może osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka cywilna lub spółka osobowa, prowadząca księgowość uproszczoną lub rolnik indywidualny.

Z promocji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy posiadali rachunek rozliczeniowy (firmowy) w Pekao lub Idea Banku (przejętym przez Pekao) co najmniej od 1.01.2023 roku. W porównaniu z poprzednią edycją promocji, data wyznaczająca okres wykluczenia dla byłych klientów została przesunięta o grubo ponad 2 lata. Dla niektórych może to więc oznaczać okazję na szybszy i opłacalny powrót.

Zasady promocji "2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe”


W niniejszej promocji zgarnąć można kilka różnych bonusów, przewidzianych za różnego rodzaju aktywności:
 • 200 zł za założenie konta zdalnie ("na selfie");
 • 200 zł za połączenie bankowości internetowej Pekao24 dla Firm z platformą księgową "Księgowość z Żubrem";
 • do 600 zł, jako 3-procentowy zwrot za płatności kartą wydaną do konta;
 • do 500 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy i wpływy z tytułu rozliczonych płatności kartami oraz
 • do 500 zł za podpisanie umowy o kredyt/pożyczkę z gwarancją lub leasingu, lub faktoringu.

Jako że terminal płatniczy nie jest potrzebny każdemu przedsiębiorcy, podobnie jak produkty kredytowe, to przede wszystkim skupiam się na pierwszych trzech z wymienionych nagród.

By wziąć udział w promocji konta firmowego i zgarnąć zwroty za płatności:
 • złóż wniosek o Konto Przekorzystne Biznes wraz z wydawaną do niego kartą Mastercard oraz z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 i najpóźniej do 31.03.2024 r. zawrzyj umowę z bankiem (zrób to zdalnie - np. online/"na selfie", by zapewnić sobie bonus 200 zł - o tym piszę jeszcze nieco niżej);
 • zaakceptuj regulamin promocji (robi się to już na samym początku składania wniosku na wyżej podlinkowanej stronie promocji);
 • wyraź zgody na:
  • przesyłanie przez bank informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail, MMS, system bankowości elektronicznej);
  • kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania przez bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez bank automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego;
  • "przetwarzanie (...) danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez Spółki z Grupy Kapitałowej";
  • "otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych od Spółek z Grupy Kapitałowej jako administratorów, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS/MMS, internetowy serwis Banku Pekao S.A., serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe)" oraz
  • kontakt telefoniczny przez Spółki z Grupy Kapitałowej jako administratorów w celu marketingu bezpośredniego z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących;
 • w 5 kolejnych miesiącach kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia konta (w każdym z tych miesięcy):
  • wykonaj przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł (przelewy do ZUS trzeba wykonać w każdym z miesięcy, w przypadku rolników indywidualnych jest prościej, gdyż w całym okresie tych 5 miesięcy wystarczy wykonać min. 1 przelew do KRUS na kwotę min. 300 zł) oraz
  • wykonuj płatności kartą wydaną do Konta Przekorzystnego Biznes lub płatności Google/Apple Pay (nie zaliczą się przelewy) na sumę min. 500 zł miesięcznie.

Od tych płatności kartą bank będzie Ci naliczać zwrot 3%. W każdym z 5 miesięcy kalendarzowych można uzyskać do 120 zł moneybacku,

Wypłata zwrotów przewidziana jest do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu wykonania płatności kartą. Do czasu otrzymania moneybacku nie zamykaj konta, ani nie wypowiadaj umowy z bankiem. 

Przykładowo: jeśli konto założysz w listopadzie, to do zwrotów będą zaliczane transakcje kartą wykonywane od grudnia 2023 do kwietnia 2024 r. (włącznie), a zwroty będą wpływać odpowiednio od stycznia do maja 2024 roku. 

Bonus 200 zł za zdalnie otwarcie konta otrzymasz wcześniej, bo w celu jego zgarnięcia, wystarczy wykonanie min. 1 przelewu do ZUS/KRUS na kwotę min. 300 zł przez okres dwóch miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa tego rachunku (przelew wykonywany na potrzeby uzyskiwania moneybacku jednocześnie załatwi spełnienie i tego warunku).

200 zł za usługę księgowości


Regulamin promocji wymienia 3 zasady uzyskania tej premii:
"1. Połączenie bankowości internetowej Pekao24 dla Firm z platformą księgową „Księgowość z Żubrem” świadczoną przez firmę CashDirector S.A. poprzez zalogowanie do konta firmowego w Pekao24 dla Firm i pomyślne złożenie WNIOSKU o założenie konta na platformie „Księgowość z Żubrem” i połączenie tej platformy z Pekao24 dla Firm (wniosek dostępny jest w zakładce OFERTY I WNIOSKI, a następnie USŁUGI) oraz 
2. Nierozłączenie platformy księgowej „Księgowość z Żubrem” z bankowością internetową Pekao24 dla Firm przez okres 2 miesięcy kalendarzowych liczonych po miesiącu, w którym została zawarta - w ramach promocji - umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych oraz 
3. Wykonanie z rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych przelewu do ZUS/KRUS na kwotę min. 300 zł przez okres 2 miesięcy kalendarzowych liczonych po miesiącu, w którym została zawarta - w ramach promocji - umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych oraz 
4. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej."

Niżej opisywane bonusy to już opcja dla chętnych. Ewentualne skorzystanie z terminala płatniczego czy produktu kredytowego zależy bowiem od potrzeb przedsiębiorcy, a także od indywidualnej kalkulacji opłacalności umowy o dodatkowy produkt (zwłaszcza w przypadku produktu kredytowego uwzględnić należy, że bonus to w praktyce rekompensata części kosztów, które będzie należało ponieść).

Do 500 zł premii za terminal płatniczy. Możliwości skorzystania z tego bonusu nie mają niektóre podmioty - bank wyklucza bowiem:
"biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47. 78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z)"

Jeśli masz jednak inny numer PKD, to na ten bonus możesz się załapać - oczywiście jeśli terminal płatniczy jest Ci potrzebny (bo przecież to zależy od specyfiki prowadzonej działalności).

Wypłata tej nagrody została rozbita na 5 bonusów - po 100 zł każdy. By je zdobywać:
 • zawrzyj umowę o terminal płatniczy z Bankiem Pekao oraz
 • przez 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia konta za pomocą terminala przyjmij płatności na kwotę min. 1 000 zł miesięcznie (premia będzie naliczana za transakcje w każdym kolejnym z 5 miesięcy kalendarzowych, w których był wykonany przelew do ZUS/KRUS, liczonych od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa).

Bonus 500 zł za zawarcie pierwszej umowy o kredyt/pożyczkę Banku Pekao lub o leasing z Pekao Leasing lub faktoring z Pekao Faktoring. Jako że ten bonus, to w praktyce nie bankobranie w najczystszym wydaniu, a jedynie rekompensata kosztów, które idą za wymienionymi produktami/usługami, to zainteresowanych ewentualnym skorzystaniem z promocji w tym zakresie, zachęcam do zapoznania się ze szczegółami w regulaminie (§ 4, cz. II, pkt 2, ppkt 5 a-c).

Każdy z wyżej wymienionych bonusów będziesz otrzymywać do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków jego uzyskania (np. bonusy 200 zł za otwarcie konta zdalnie i 200 zł za księgowość będą wypłacone do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego po miesiącu otwarcia konta). Do czasu otrzymania premii nie zamykaj konta, ani nie wypowiadaj umowy z bankiem oraz nie wycofuj wyrażonych zgód.

Biorąc udział w promocji konta firmowego, pamiętaj, iż uzyskane w ten sposób premie stanowią przychód z działalności gospodarczej i to uczestnik promocji ma obowiązek rozliczenia podatku.

Konto Przekorzystne Biznes - szczegóły oferty Banku Pekao


Na uczestników akcji czeka przywilej zapisany w regulaminie promocji (który w tej sytuacji bierze górę nad tabelą opłat i prowizji):
"Bank ustali bezterminowo opłatę w wysokości 0 zł za prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes w złotych".

Zatem na zawsze można zapewnić sobie bezpłatne prowadzenie konta firmowego (bez konieczności spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków).

Pozostałe główne cechy konta firmowego zakładanego w Pekao to:
 • 0 zł za 15 pierwszych przelewów w miesiącu kalendarzowym zlecanych poprzez bankowość internetową (Pekao24 dla firm albo Pekao Biznes24) - za każdy kolejny bank pobierze 1,50 zł; darmowe (bez limitów) są krajowe przelewy Elixir PLN zlecane za pośrednictwem aplikacji PeoPay; jeśli chodzi o SMSy z hasłami do autoryzacji dyspozycji składanych w bankowości, to klient otrzymuje pakiet 15 darmowych SMSów w miesiącu kalendarzowym (za 16. i każdy kolejny SMS w tym samym miesiącu opłata wynosi po 0,30 zł); alternatywnie można jednak korzystać z autoryzacji za pomocą aplikacji mobilnej - wówczas wszystkie potwierdzenia składanych dyspozycji są bez opłat;
 • 0/8 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania płatności na sumę min. 500 zł;
 • 0 zł za wypłatę gotówki kartą z bankomatów Pekao oraz za 2 pierwsze wypłaty z bankomatów obcych w Polsce (za kolejne wypłaty prowizja wynosi 2%, min. 5 zł).

Jeśli zaś chodzi o Księgowość z Żubrem (dostępną do 31.12.2023 r., czyli krócej niż promocja z bonusami do 2000 zł), to na stronie promocji możemy znaleźć informację:
0 zł za pakiet „Księgowość self-service” w Księgowości z Żubrem  
0 zł za wystawianie faktur bez limitu


Wgryzając się w szczegóły, takie warunki dla usługi księgowości bezpłatnie są zapewnione na 2 lata (warunkiem zwolnienia z opłaty jest wystawienie przynajmniej jednej faktury sprzedaży raz na kwartał kalendarzowy).

Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi, na których zyskasz najwięcej? Zapisz się na bezpłatny newsletter dla Czytelników bloga. To zero spamu, a jedynie powiadomienia o najbardziej zyskownych promocjach, które wysyłam do dwóch razy w tygodniu. Zapis na newsletter zajmuje chwilę, podobnie jak rezygnacja (jeśli kiedyś z jakieś przyczyny tak postanowisz):

Przydatne dokumenty:

11 komentarzy:

 1. Z tą Księgowością z Żubrem, na ich stronie widzę ten Self-Service za 9 zł/m-c. Tylko moduł Fakturowanie jest za 0 zł. Jednak jest promocja "Przełomowa Oferta Księgowa”, gdzie można uzyskać to zwolenienie z opłat na 2 lata jednak z warunkiem "przynajmniej raz na kwartał kalendarzowy wystawi co najmniej jedną fakturę sprzedaży".

  Po drugie, nie chcę korzystać ze zwrotów na kartę, bo nie mam kosztów, a nie chcę też robić przywatnych wydatków z tego konta. Rozumiem, że po zgarnięciu 200 zł za zawarcie umowy + 200 zł za podczepienie się do tej Księgowości, mogę kartę zlikwidować. Samą kartę muszę wyrobić (warunek promocji) i trzymać do uzyskania nagrody, ale potem na nic mi ona.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, w promocji można uzyskać zwolnienie z opłaty miesięcznej. W skrócie (za stroną promocji):
   "Promocja 0 zł za pakiet „Księgowość Self-Service” w Księgowości z Żubrem przez 2 lata dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących klientami Banku Pekao S.A., którzy:
   - zawrą z Operatorem w okresie promocji umowę na pakiet Ksiegowość Self-Service (...) oraz
   - przynajmniej raz na kwartał kalendarzowy wystawią co najmniej jedną fakturę sprzedaży".

   Jeśli chodzi o kartę do konta, to jej wyrobienie jest wymagane, ale regulamin promocji nie wspomina o konieczności jej utrzymywania przez jakikolwiek określony czas. W regulaminie możemy znaleźć jedynie zapis: "Bank wypłaci premię na rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych Uczestnika promocji po weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa i warunków promocji określonych w Regulaminie, o ile w dacie naliczenia premii rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych będzie aktywny i umowa o ten rachunek nie będzie w trakcie rozwiązania lub wypowiedzenia lub odstąpienia oraz Uczestnik promocji nie wycofał zgód".

   Usuń
 2. I jeszcze chyba sekcja o opłatach nieco do poprawy: obecnie 8 zł za kartę (chyba że wydamy 500! zł nie 300 zł). Tak widzę w tabeli opłat

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za czujność. Przybłąkała się poprzednia tabela opłat i prowizji. Już zaktualizowane.

   Usuń
 3. Trzeba przyznać że promocja w końcu uproszczona i realnie można zarobić więcej.

  OdpowiedzUsuń
 4. Wedlug regulaminu trzeba wykonywać przelewy do ZUS co miesiąc żeby w ogóle zgarnąć którąkolwiek z nagród. A jednocześnie ten sam regulaminu mówi o tym, że żeby dostać 200 zł premii za założenie konta to trzeba wykonać chociaż jeden przelew do ZUS w ciągu dwóch pierwszych miesięcy. To jak to rozumieć wgl?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W regulaminie jest ladna tabela co trzeba zrobic dla kazdej czesci z osobna

   Usuń
  2. Z tym zusem jeden przelew miesięcznie zalatwia sprawe dla wszystkich czesci promocji, gdzie jest on wymagany. Ale doczytaj dokladnie warunki, bo ten zus to co najmniej 2 mce trzeba placic

   Usuń
  3. Bo 200 zł jest za otwarcie konta. Żeby go dostać przelew do ZUS trzeba zrobić w 2 m-cach.

   Ale osobno jest moneyback przez 5 m-cy. Tu już trzeba przez te 5 m-cy przelewać do ZUS.

   Usuń
 5. W Regulaminie niby że można zawrzeć umowę przez ebankowość jak się ma ROR, ale w praktyce po wybraniu konta firmowego do założenia nie ma jak przystąpić do promocji.
  A jak otwieram przez stronę promocji (oczywiście nie ma opcji zalogowania się do ebankowości i dokończenia tam wniosku, musiałam wywalić peopay, żeby dokonać weryfikacji na selfie) to teraz weryfikacja trwa od godziny (niby ma przyjść email jak w końcu obejrzą te moje kręcenia głową).

  OdpowiedzUsuń
 6. Właśnie wpadło pierwsze 200 zł za otwarcie konta, konto założone 30.12.23

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Hit powraca: rekordowe 500 zł premii za konto w ING Banku Śląskim

Promocja konta w ING z historycznie rekordową premią ponownie jest dostępna. Jest to więc okazja dla tych, którzy zapomnieli, zastanawiali s...