Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zyskaj nawet do 1700 zł za koto firmowe w Alior Banku

750 zł od mBanku1200 zł za kartę Citi700 zł od Santandera620 zł od BNP Paribas600 zł od Millennium

3.01.2020

Zyskaj nawet do 1700 zł za koto firmowe w Alior Banku

Wraz z nowym rokiem powraca popularna promocja konta firmowego w Alior Banku.

Premia do 1700 zł za iKonto Biznes w Alior Banku
A jest to świetna wiadomość, bo dzięki temu można zyskać jeszcze więcej. Do bankowych bonusów do 1500 zł dochodzi teraz też gwarantowana premia 200 zł. A dodatkowa kasa przedsiębiorcom się przyda (ot, chociażby na tradycyjnie rosnące składki ZUS).

[Promocja zakończona. Sprawdź inne, aktualnie dostępne promocje dla osób prowadzących działalność gospodarczą.]

Choć pula gratyfikacji do wzięcia jest imponująca, to na wstępie lojalnie wyjaśnię, że realnie (bez zbędnych kosztów i bez wysiłku) zgarnąć można mniej. Alior Bank w swej promocji "1500 zł dla firm" od 1.01.2020 r. wprowadził bowiem sporo zmian. Ale nie zmienia to faktu, że ciągle mamy do czynienia z sporą kwotą do wzięcia (w zasięgu jest od 560 do 680 zł). Zwłaszcza, że i warunki do spełnienia w przypadku niektórych bonusów są bardzo proste.

Poniżej prześwietlam dwie promocje, które się ze sobą łączą:
 • "Konto Biznes Alior Bank - 4 edycja" - z premią pieniężną 200 zł na start oraz
 • "1500 zł dla firm" - ta propozycja Alior Banku dostępna jest już od dłuższego czasu, ale jej zasady poniżej również opisuję, bo od nowego roku obowiązują nowe warunki naliczania bonusów.

Niniejszy wpis jest więc dość długi. Ale też i o spore pieniądze chodzi. A długość wpisu na szczęście nie przekłada się na mnogość warunków do spełnienia. W promocji "1500 dla firm" jest bowiem kilka różnych bonusów, których spełnianie jest kwestią indywidualnego wyboru, co można/chce się robić.

Premia 200 zł na start za iKonto Biznes w Alior Banku 


Dla kogo promocja? Uczestnikiem może być przedsiębiorca, który nie posiada i od 3.01.2019 r. nie posiadał jakiegokolwiek rachunku firmowego w Alior Banku dla danego numeru NIP.

Nagrody. W ramach tej promocji do wzięcia czeka premia pieniężna w wysokości 200 zł, która zostanie wypłacona na konto założone w promocji.

Zasady promocji. By zgarnąć nagrodę:
 • do 7.02.2020 r. zarejestruj się na stronie promocji i w kolejnym kroku (na tejże stronie) złóż wniosek o iKonto Biznes, wyrażając przy tym zgodę na przekazanie przez bank organizatorowi informacji niezbędnych do zweryfikowania spełnienia warunków i wypłaty premii

  (wyrobienie karty do konta na potrzeby promocji z premią 200 zł na start jest dobrowolne, ale żeby uzyskiwać bonusy w ramach promocji, w której do wzięcia jest do 1500 zł, to karta jest już niezbędna);
 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku zawrzyj umowę o konto; 
 • w ciągu 60 dni od otwarcia konta wpłać na konto co najmniej 500 zł. 

Wypłata premii. O przyznaniu premii 200 zł organizator powiadomi mailem najpóźniej do 25.05.2020 r. Wtedy w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania maila konieczne będzie zalogowanie na stronie promocji, by uzupełnić dane do wypłaty premii (podać będzie trzeba numer rachunku iKonta Biznes założonego w ramach promocji).

Wypłata 200 zł ma nastąpić do 14 dni roboczych liczonych od dnia przesłania maila informującego o przyznaniu premii (i do tego momentu trzeba też posiadać iKonto Biznes).

Aż 1500 zł w bonusach od Alior Banku


Uczestnicy powyższej promocji z premią 200 zł mogą też skorzystać z promocji Alior Banku, w której do wzięcia czekają bonusy pieniężne na sumę nawet 1 500 zł. Aczkolwiek udział w tej promocji brać może już jedynie osoba, która nie posiada i przed przystąpieniem do promocji nie posiadała jakiegokolwiek produktu dla przedsiębiorców w Alior Banku.

Zasady promocji. W promocji "Do 1500 zł dla firm" bonusy uzyskasz za wykazanie się określoną aktywnością oraz skorzystanie z wybranych produktów i usług Alior Banku. Pamiętaj jednak, że bonusy te będziesz otrzymywać:
"a) pod warunkiem wykonania i rozliczenia minimum 4 transakcji kartą lub kartami wydanymi do Rachunku Uczestnika w danym miesiącu kalendarzowym. 
b) Warunek wskazany w pkt. a) nie dotyczy pierwszego miesiąca uczestnictwa w Promocji".

Bonusy zdobywać można przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, wliczając do tego już miesiąc, w którym założysz konto. W każdym miesiącu zgarnąć można maksymalnie 125 zł, co w rok dać może do 1500 zł. Bank zastrzega sobie jednak możliwość zmian regulaminu promocji, więc zmianie mogą też ulec np. bonusy do zgarnięcia lub sposób ich zdobywania.

Biorąc udział w promocji, samodzielnie możesz decydować, które warunki realizować. A każda z aktywności została wyceniona i w każdym z miesięcy kalendarzowych Alior Bank płaci:
- 30 zł za przelew do ZUS lub 30 zł za przelew do US - ten bonus otrzymasz za pierwszy przelew w danym miesiącu (wysokość składki musi wynieść min. 250 zł; przelew ten nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym) lub za wykonanie pierwszego przelewu w miesiącu do Urzędu Skarbowego w wysokości min. 500 zł, przy czym przelew ten nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym; 
- 10 zł za przelew SEPA - bonus dotyczy wyłącznie przelewów w wysokości min. 100 euro; 
- 10 zł za transakcje kartą - bonus otrzymasz, jeśli w danym miesiącu wykonasz płatności kartą wydaną do iKonta Biznes na sumę co najmniej 500 zł (mamy tu więc do czynienia z odpowiednikiem 2-procentowego zwrotu za płatności kartą); 
Wykonując płatności kartą na potrzeby uzyskania tego bonusu, zwróć uwagę, iż do sumy transakcji, bank nie zaliczy płatności wykonanych w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (to kody wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy): 
"• 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne; 
• 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska); 
• 4111, określający m.in. usługi transportowe, 
• 6012, określający instytucje finansowe; 
• 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, 
• 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, 
• 4829, określający internetowe przekazy pieniężne, 
• 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne" [pisownia oryginalna - przyp. Mr. Złotówa]. 
Lista z pozoru może wydawać się długa, ale w praktyce ma na celu wykluczyć miejsca, w których można zrobić duży obrót na karcie bez faktycznego zakupu towaru czy usługi. Swobodnie można za to płacić w sklepach, marketach, na stacjach paliw, w lokalach gastronomicznych itp.
- 15 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku - w praktyce ten bonus nie jest dla każdego, bo nie każdy przedsiębiorca potrzebuje używać kasę; jeśli jednak bonus ten w Twym przypadku wchodzi w grę, to dodam, że ma on być wpłacany jeśli na konto uczestnika promocji wpłynie "bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł". Najprawdopodobniej chodzi o promocję, którą na blogu opisywałem już prawie 5 lat temu tutaj
- do 60 zł za średniomiesięczne saldo na rachunku - na wysokość tego bonusu wpływ ma średniomiesięczne saldo środków, jakie posiadać będziesz na swych rachunkach firmowych w Alior Banku. I tak uzyskasz: 
- 0 zł za saldo do 2 500 zł; 
- 5 zł za saldo od 2 500,01 zł do 10 000,00 zł; 
- 10 zł za saldo od 10 000,01 zł do 25 000,00 zł; 
- 20 zł za saldo od 25 000,01 zł do 50 000,00 zł;
- 40 zł za saldo od 50 000,01 zł do 100 000 zł; 
- 50 zł za saldo od 100 000,01 zł do 150 000 zł lub 
- 60 zł za saldo od 150 000,01 zł.

Definicja salda jest dość długa:
"Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 i rachunkach pomocniczych Uczestnika) otwartych do tych rachunków) na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był Rachunek Uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. (...) Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku, środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku" 

Wypłata bonusów. Pierwszą wypłatę bonusu/bonusów otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji (a tę datę wyznacza dzień otwarcia iKonta Biznes). Kolejne bonusy będą wypłacane do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków. Do momentu wypłaty bonusów nie zamykaj iKonta Biznes, ani nie zmieniaj go na inny typ rachunku.

Które bonusy najlepiej zdobywać?


W promocji "1500 zł dla firm" uzyskać można sporo, ale warto zastanowić się, które bonusy są w Twym zasięgu i policzyć przy tym, które bonusy warto zdobywać. Poniżej wyliczam więc, ile można faktycznie zarobić, spełniając najprostsze z warunków.

W zasięgu każdego z przedsiębiorców powinny być bonusy za przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego. To 30 zł miesięcznie, więc do wzięcia jest nawet 360 zł w rok. Pod uwagę można też brać bonus za płatności kartą, który wynosi 10 zł, jeśli wykonane zostaną transakcje na łączną kwotę min. 500 zł (wtedy bonus jest odpowiednikiem 2-procentowego zwrotu za płatności). Jeśli w ten sposób zdobędziesz dodatkowo 120 zł (przez 12 miesięcy po 10 zł), to udział w promocji zamkniesz z wynikiem na poziomie 680 zł (200 zł na start + 360 zł za przelewy do ZUS/US + do 120 zł za płatności kartą).

💡 Przypomnę, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje w obydwu promocjach należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku i to na przedsiębiorcy spoczywa ten obowiązek.

Ile kosztuje iKonto Biznes w Alior Banku? 


Główne cechy konta zakładanego w ramach powyższej promocji to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta; 
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej (bank nie pobiera też opłat za przelewy do ZUS i US); 
 • 0 zł - opłata za pierwsze 10 SMSów autoryzacyjnych w miesiącu kalendarzowym (za każdy kolejny SMS opłata wynosi 0,20 zł); 
 • 0/8 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia w danym miesiącu co najmniej 4 płatności kartą na dowolne kwoty (jest to więc liczba transakcji, która pokrywa się z wymogiem promocji z bonusami do 1500 zł - można więc w ten sposób i mieć darmową kartę, i otrzymywać bonusy); 
 • wypłaty w bankomacie: 
  • 0 zł w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku;
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci Euronet oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę; 
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach sieci PlanetCash oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę; 
  • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu w bankomatach pozostałych sieci krajowych oraz 2 zł za każdą kolejną wypłatę. 

Do udziału w promocji z premią 200 zł oraz z bonusami do 1500 zł kwalifikują wyłącznie wnioski złożone na stronie promocji. Umowę o konto zawrzeć można za pomocą przelewu weryfikacyjnego z Twego konta w innym banku (pod warunkiem zweryfikowania Twej tożsamości przez bank, z którego chcesz wykonać przelew (zatem konto, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny, nie mogło zostać otwarte przelewem) lub za pośrednictwem kuriera.

Bądź na bieżąco z najlepszymi promocjami bankowymi. Zapisz się na bezpłatny newsletter dla Czytelników bloga. To zero spamu, a jedynie powiadomienia o nowych wpisach, które wysyłam do dwóch razy w tygodniu. Zapis na newsletter zajmuje chwilę, podobnie jak rezygnacja (jeśli kiedyś z jakieś przyczyny tak postanowisz):

Przydatne dokumenty:

2 komentarze:

 1. Nie dostałem maila. Z kim się kontaktować odnośnie premii 200 zł?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kontakt:
   https://kontobiznes4.se.pl/contact#form

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...