Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Bonusy do 2000 zł za iKonto Biznes w Alior Bank

720 zł od mBanku650 zł od VeloBanku ⭐ 600 zł od: Millennium i BNP Paribas ⭐ 500 zł od: ING i Santandera900 zł od Citi

11.06.2021

Bonusy do 2000 zł za iKonto Biznes w Alior Bank

Czas na kolejną promocję konta firmowego z oferty Alior Banku.

Bonusy do 2000 zł za iKonto Biznes w Alior Bank
A to w praktyce oznacza dużą kumulację, bo łącznie można zgarnąć bonusy do 2000 zł (z czego aż 1800 zł to premie pieniężne). W nowej promocji (z ultra łatwą premią 300 zł na start) zastosowano tym razem krótszy, bo 12-miesięczny okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta firmowego w Aliorze, więc dla niektórych będzie to okazja na opłacalny powrót.

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje dla osób prowadzących działalność gospodarczą.]

Suma do zgarnięcia jest imponująca, aczkolwiek już na wstępie lojalnie uprzedzę, że realnie (bez szczególnego wysiłku i bez dodatkowych, zbędnych kosztów) uzyskasz mniej (nieco niżej wyliczam ile i w jaki sposób zyskać bez nadmiernego zaangażowania). Co nie zmienia faktu, że to ciągle spore pieniądze.

Poniżej znajdziesz prześwietlenie wszystkich - łączących się ze sobą - akcji:
 • "Konto Biznes Alior Banku - 5 edycja" - to najnowsza promocja z bardzo łatwą premią 300 zł na start;
 • "1500 zł dla firm" - to propozycja Alior Banku z bonusami, które można zdobywać przez 12 kolejnych miesięcy oraz
 • "Punkty powitalne w Programie Mastercard Bezcenne Chwile dla Klientów Biznesowych – edycja Wiosna" - dzięki tej promocji można zgarnąć punkty w programie lojalnościowym Mastercard, za które da się odebrać nagrody o wartości ok. 200 zł.

Premia 300 zł w promocji "Konto Biznes Alior Banku - 5 edycja" 


Dla kogo promocja? Uczestnikiem może być przedsiębiorca, który po 10.06.2020 r.  nie posiadał jakiegokolwiek rachunku firmowego w Alior Banku dla danego numeru NIP. To więc warunek o wiele bardziej liberalny, niż w większości poprzednich edycji - promocja z premią 300 zł jest okazją na opłacalny powrót dla byłych klientów Aliora.

Nagroda. Do wzięcia czeka premia pieniężna 300 zł, która wpłynie na konto założone w promocji.

Zasady promocji. By zgarnąć nagrodę:
 • do 23.07.2021 r. zarejestruj się na stronie promocji i w kolejnym kroku (na tejże stronie) złóż wniosek o iKonto Biznes, wyrażając przy tym zgodę na przekazanie przez bank organizatorowi informacji niezbędnych do zweryfikowania spełnienia warunków i wypłaty premii

  (choć regulamin promocji z premią 300 zł na start nie wymaga wyrabiania karty do konta, to zawnioskowanie o nią jest już konieczne, jeśli chcesz korzystać z bonusów w ramach promocji "1500 zł dla firm" - warunki tej propozycji przedstawiam nieco niżej);
 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku zawrzyj umowę o konto; 
 • w ciągu 60 dni od otwarcia konta zapewnij wpłaty/wpływy o łącznej wartości min. 500 zł. 

Wypłata premii. O przyznaniu premii 300 zł organizator powiadomi Cię mailem najpóźniej do 3.11.2021 r.  Premia ma być wypłacona w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia przesłania maila informującego o przyznaniu premii. I do tego momentu posiadaj iKonto Biznes, bo to właśnie na ten rachunek wpadnie 300 zł.

Bonusy do 1500 zł od Alior Banku


Biorąc udział w powyższej promocji z premią 300 zł, jednocześnie możesz załapać się na akcję "Do 1500 zł dla firm. Edycja III". Jednakże należy zwrócić uwagę, że z tej propozycji może skorzystać tylko osoba, która nie posiada i przed dniem przystąpienia do promocji nie posiadała w Alior Banku żadnego produktu skierowanego do przedsiębiorców (ten warunek w promocji z premią 300 zł na start jest jednak o wiele bardziej liberalny).

Zasady promocji "1500 zł dla firm. Edycja III". Bonusy uzyskasz za wykazanie się określoną aktywnością oraz skorzystanie z wybranych produktów i usług Alior Banku - samodzielnie możesz zadecydować, z czego korzystać.

Bonusy zgarniesz pod warunkiem wykonania i rozliczenia w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej 4 płatności kartą wydaną do konta (wymóg nie dotyczy jedynie pierwszego miesiąca udziału w promocji).

Bonusy zdobywać można przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, wliczając do tego miesiąc założenia konta. W każdym z tych miesięcy maksymalnie można uzyskać do 125 zł, co w rok da nawet 1500 zł. Dobrą wiadomością jest też to, że w aktualnie dostępnej edycji bank zrezygnował z prawa do zmiany regulaminu (co miało miejsce w poprzednich edycjach akcji). Tym samym, kto teraz weźmie udział w promocji, ten ma pewność utrzymania warunków uzyskiwania bonusów w trakcie uczestnictwa.

Wspomniałem już, że w tej promocji samodzielnie możesz wybierać warunki do zrealizowana. A każda premiowana aktywność została wyceniona. I tak w każdym miesiącu kalendarzowym bank nalicza następujące bonusy:
- 20 zł za przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego - ten bonus otrzymasz za pierwszy przelew w danym miesiącu do jednej z wymienionych instytucji w wysokości min. 500 zł. 
Zarówno przelew do ZUS, jak i do US nie może być przelewem natychmiastowym, ani zleceniem stałym; 
- 10 zł za przelew SEPA - na ten bonus można liczyć jedynie w przypadku wykonywania przelewów na co najmniej 100 euro; 
25 zł za transakcje kartą otrzymasz, gdy w danym miesiącu wykonasz płatności kartą wydaną do iKonta Biznes na sumę min. 2 000 zł; 
Wykonując płatności kartą na potrzeby uzyskania tego bonusu, pamiętaj, że do sumy transakcji nie będą zaliczone płatności wykonane w miejscach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC (to kody wskazujące na dominujący charakter działalności sprzedawcy lub usługodawcy): 
"• 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne; 
• 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska); 
• 4111, określający m.in. usługi transportowe, 
• 6012, określający instytucje finansowe; 
• 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych, 
• 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, 
• 4829, określający internetowe przekazy pieniężne, 
• 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne" [pisownia oryginalna - przyp. Mr. Złotówa]. 
Lista choć może wydawać się długa, to w praktyce ma na celu wykluczenie jednie takich miejsc, w których można zrobić duży obrót na karcie bez faktycznych zakupów. Swobodnie można za to płacić w sklepach, marketach, na stacjach paliw, w lokalach gastronomicznych itp.
- 10 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku - w praktyce ten bonus nie jest dla każdego, bo przecież nie każdy przedsiębiorca ma potrzebę używania kasy; jeśli jednak bonus ten w Twym przypadku wchodzi w grę, to dodam, że ma on być wpłacany jeśli na konto uczestnika promocji wpłynie "bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł". Najprawdopodobniej chodzi o promocję, którą na blogu opisywałem już w 2015 roku tutaj;  
- 25 zł zł za transakcje walutowe w ramach usługi Autodealing lub między rachunkami uczestnika promocji - to bonus, który można otrzymać za wymianę walutową (kupno/sprzedaż) na sumę min. 5 000 jednostek waluty obcej w ramach usługi Autodealing lub za przewalutowania takiej samej liczby jednostek pomiędzy rachunkami klienta w ciągu miesiąca kalendarzowego (Czy to się opłaca? Zależy od kosztów takiej wymiany walut - warto porównać kursy w kantorach walutowych. No i przede wszystkim od potrzeb - nie każdy musi wymieniać waluty); 
- 15 zł za przelewy zagraniczne - ten bonus otrzymasz pod warunkiem wykonania w miesiącu co najmniej trzech przelewów zagranicznych lub przelewów w walucie obcej w kraju; 
- do 20 zł za średniomiesięczne saldo na rachunku - wysokość tego bonusu zależy od średniomiesięcznego salda środków, jakie posiadać będziesz na swych rachunkach firmowych w Alior Banku. W ten sposób można uzyskać: 
- 0 zł za saldo do 10 000 zł; 
- 5 zł za saldo od 10 000,01 zł do 50 000,00 zł; 
- 10 zł za saldo od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł; 
- 20 zł za saldo od 100 000,01 zł.

A tak wygląda definicja salda:
"Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (...) na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był Rachunek Uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym Rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. Środki na bieżących rachunkach walutowych Uczestnika przeliczane są na złote wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego roboczego dnia miesiąca, za który należna jest Premia. Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku [czyli w Alior Banku - przyp. Mr. Złotówa], środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku" 

Wypłata bonusów. Pierwszy bonus/bonusy otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu przystąpienia do promocji (a tę datę wyznacza dzień otwarcia iKonta Biznes). Kolejne bonusy będą wypłacane do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków. Do momentu wypłaty bonusów nie zamykaj iKonta Biznes, ani nie zmieniaj go na inny typ rachunku.

💡 Przypomnę, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje w obydwu promocjach należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku (ten obowiązek spoczywa na przedsiębiorcy).

Dodatkowa promocja: do 13500 punktów w programie Bezcenne Chwile


Alior Bank odpalił jeszcze jedną promocję. Tym razem premiowane jest zarejestrowanie karty (Mastercard Business Debit, Mastercard Business, Mastercard Business Travel lub Mastercard Debit Commercial Wielowalutowa) w programie Bezcenne Chwile. Do wzięcia czeka aż 13 500 punktów, za które będzie można wybrać nagrody z katalogu - najczęściej są to nagrody rzeczowe i vouchery na zakupy (wspomniana liczba punktów wystarczy na uzyskanie voucherów o wartości ok. 200 zł).

Warunki do spełnienia są banalnie proste, bo oprócz rejestracji karty wystarczy wykonać min. 1 płatność za jej pomocą i to już wszystko. Promocję szczegółowo omawiam we wpisie: "13500 punktów Bezcenne Chwile za rejestrację karty biznesowej Alior Banku".

Ile można faktycznie zarobić dzięki promocjom?


Premia 300 zł na start to bułka z masłem. Tak samo rzecz ma się z bonusami (po 20 zł miesięcznie) za przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego. Te przelewy musi robić w praktyce każdy przedsiębiorca, więc przy okazji łatwo można zgarnąć 240 zł. Kto aktywniej płaci kartą, ten może też zgarnąć do 300 zł w rok (dzięki comiesięcznym bonusom po 25 zł). Jako łatwe do wzięcia uznać należy też gratyfikacje wynikające z promocji powitalnej za rejestrację karty Mastercard w programie Bezcenne Chwile, a to będzie oznaczało nagrody o wartości 150-200 zł na wyciągnięcie ręki. W sumie - bez większego zaangażowania (tj. bez zawierania umów o dodatkowe produkty) będzie więc można zgarnąć bonusy o wartości co najmniej 690 zł (do 1040 zł).

iKonto Biznes w Alior Banku - prześwietlenie oferty


Główne cechy konta firmowego zakładanego w ramach powyższych promocji to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta; 
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej (bank nie pobiera też opłat za przelewy do ZUS i US); 
 • 0 zł - opłata za pierwsze 10 SMSów autoryzacyjnych w miesiącu (za każdy kolejny SMS opłata wynosi 0,20 zł); 
 • 0/8 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia w danym miesiącu co najmniej 4 płatności kartą na dowolne kwoty (jest to więc liczba transakcji, która pokrywa się z wymogiem promocji z bonusami do 1500 zł - za jednym zamachem da się więc zapewnić darmową kartę i otrzymywanie bonusów; wymóg wykonywania tych transakcji nie dotyczy jedynie pierwszego miesiąca - tego, w którym zawrzesz umowę o konto); 
 • wypłaty kartą w bankomacie: 
  • 0 zł w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku;
  • 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu w sieci Euronet i 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu w sieci PlanetCash oraz 5 zł za każdą kolejną;
  • 3%, min. 5 zł w pozostałych bankomatach.

Udział w promocji z premią 300 zł i jednocześnie z bonusami do 1500 zł zapewnia wyłącznie wniosek o iKonto Biznes złożony na stronie promocji. Umowę o konto zawrzesz wtedy za pomocą przelewu weryfikacyjnego ze swego konta w innym banku (pod warunkiem zweryfikowania Twej tożsamości przez bank, z którego chcesz wykonać przelew - zatem konto, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny, nie mogło zostać otwarte przelewem) lub za pośrednictwem kuriera.

Zyskuj z Bankobraniem na najlepszych promocjach bankowych. Zapisz się na bezpłatny newsletter dla Czytelników bloga. To zero spamu, a jedynie powiadomienia o najbardziej zyskownych okazjach do zarabiania na bankach. Zapis na newsletter zajmuje chwilę, podobnie jak rezygnacja (jeśli kiedyś z jakieś przyczyny tak postanowisz):

Przydatne dokumenty:

7 komentarzy:

 1. Konto można otworzyć przelewem weryfikacyjnym. Siuper. No to jedziemy - podaje konto w aliorze - fomularz odpowiada że to konto jest w tmub i spadaj. Ale tmub już nie istnieje - nie ważne spadaj. Ok, no to podaje konto w mbank - "Ups... Nie możemy zrealizować przelewu weryfikacyjnego z tego rachunku.". Podaje inteligo, bnp - to samo. Najwyraźniej promocja udawana. Odpuszczam więc.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Generalnie metoda otwierania konta przelewem to jest słaba metoda i lepiej brać kuriera.

   Usuń
 2. millenium i pko bp też im nie pasuje

  OdpowiedzUsuń
 3. W toip karty jest niezła pułapka. "Prowizja od bezgotówkowych transakcji zagranicznych" to 4% i łapie się pod to transakcje w PLN przez curve i revolut!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy to pułapka? Takie prowizje są dość często niestety. I częściej nawet wyższe.

   Usuń
 4. Zarejestrowałem się o czasie, ale nie zdążyłem wczoraj złożyć wniosku. Rozumiem, że nie załapię się już na premię? Coś wiadomo o kolejnej edycji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pozostaje zaczekać na kolejną edycję. Ostatnio odpalają jedną po drugiej, więc raczej już wkrótce ;)

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Hit powraca: rekordowe 500 zł premii za konto w ING Banku Śląskim

Promocja konta w ING z historycznie rekordową premią ponownie jest dostępna. Jest to więc okazja dla tych, którzy zapomnieli, zastanawiali s...