Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zgarnij premię do 1600 zł za konto dla firm w Santander Banku

750 zł od mBanku1200 zł za kartę Citi700 zł od Santandera620 zł od BNP Paribas600 zł od Millennium

11.06.2021

Zgarnij premię do 1600 zł za konto dla firm w Santander Banku

Pojawiała się dodatkowa promocja Firmowego Konta Godnego Polecenia z oferty Santander Banku.

Zgarnij premię do 1600 zł za konto dla firm w Santander Banku
A to oznacza, że osoba prowadząca działalność gospodarczą może zyskać jeszcze więcej. Oprócz premii 300 zł na start do wzięcia są bowiem jeszcze bonusy do 1300 zł. W sumie to nawet 1600 zł!

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje dla osób prowadzących działalność gospodarczą.]
💡 Przy okazji przypomnę, że sporo można zyskać również za założenie konta osobistego w Santander Banku - do wzięcia czeka min. 350 zł. Promocje można połączyć - tzn. można założyć zarówno konto osobiste, jak i konto firmowe (kolejność nie ma znaczenia), zgarniając gratyfikacje wynikające z wszystkich promocji.

Premia 300 zł na start za konto firmowe w Santander Banku


Dla kogo promocja? Udział wziąć może osoba pełnoletnia z polskim obywatelstwem, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie jest oraz co najmniej od 1.01.2020 r. nie była posiadaczem, współposiadaczem czy pełnomocnikiem do rachunku dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Santander Banku.

Ponadto uczestnikiem nie może być osoba, która po 1.01.2020 r. zawnioskowała o konto firmowe w Santander Banku i jej wniosek o to konto jest procesowany.

Jeśli posiadasz konto osobiste (czy inny produkt dla klientów indywidualnych) w Santander Banku, to droga do udziału w promocji konta firmowego pozostaje otwarta. Trzeba jedynie pamiętać, by wniosek o konto firmowe złożyć na stronie promocji (bo wnioski składane np. przez bankowość internetową, jeśli ktoś już do niej posiada dostęp, nie będą brały udziału we wszystkich poniższych promocjach jednocześnie).

Nagroda. W tej promocji do wzięcia czeka tytułowa premia 300 zł, która wpłynie na konto założone w promocji. Środki te będzie można wypłacić, przelać lub wydać na dowolny cel.

Zasady promocji. By wziąć udział w promocji:
 • do 26.07.2021 r. zarejestruj się na stronie promocji, wyrażając przy tym wymaganą zgodę na zwolnienie z tajemnicy bankowej (jedynie w zakresie niezbędnym do rozliczenia udziału w promocji i zgody banku na wypłatę premii) oraz w kolejnym kroku (na tej samej stronie) złóż wniosek o Firmowe Konto Godne Polecenia wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą oraz dostępem do bankowości elektronicznej Mini Firma (we wniosku podaj ten sam adres mailowy, co podczas rejestracji), wyrażając przy tym zgody na kontakt: 
  • w sprawie realizacji wniosku o otwarcie konta i dostarczenie regulacji bankowych, w tym Taryfy Opłat i Prowizji; 
  • drogą elektroniczną w celach marketingowych oraz
  • telefoniczny w celach marketingowych;  
 • najpóźniej do 15.08.2021 r. zawrzyj umowę z bankiem o ww. konto z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej; 
 • do 30.09.2021 r.:
  • wykonaj co najmniej 5 dowolnych przelewów (z wyjątkiem przelewów do ZUS) na rachunki prowadzone poprzez inny podmiot niż Santander Bank Polska; 
  • pobierz i co najmniej raz zaloguj się do aplikacji mobilnej.

O przyznaniu bonusu 300 zł organizator powiadomi mailowo do 30.10.2021 r. Po otrzymaniu tej wiadomości, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych będzie należało zalogować się na stronie promocji i podać numer rachunku konta założonego w promocji. Wypłata bonusu na ten rachunek nastąpi do 22.11.2021 r. Do tego momentu nie zamykaj, ani nie wypowiadaj umowy o Firmowe Konto Godne Polecenia, ani nie wycofuj wyrażonych zgód.

Premie do 1300 zł od Santander Banku


Zakładając konto w wyżej opisanej promocji z premią 300 zł, możesz też załapać się na bankową promocję, w której do wzięcia czekają kolejne bonusy pieniężne - dodatkowo to nawet 1 300 zł (900 zł za korzystanie z konta oraz 400 zł za terminal płatniczy).

Dla kogo promocja? Tu należy jednak zwrócić uwagę, że uczestnikiem promocji z bonusami do 1 300 zł może być osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która od 31.03.2019 r. nie posiadała jakiegokolwiek bieżącego rachunku firmowego w Santander Banku (okres wykluczenia jest zatem dłuższy, niż w promocji z premią 300 zł). 

Posiadanie konta osobistego czy innych produktów Santander Banku dla klientów indywidualnych, tak samo jak w promocji z premią 300 zł, nie wyklucza z udziału w niniejszej promocji konta firmowego. 

Zasady promocji. By wziąć udział w akcji: 
 • we wniosku o konto, wybierając kartę, wskaż kartę Visa Business Electron lub MasterCard Business Debit (w promocji udziału nie bierze karta Visa Business); 
 • wyraź zgody na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych oraz nie wyrażaj sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych w banku; 
 • do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu naliczenia bonusu wykonaj co najmniej jeden przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego w wysokości co najmniej 200 zł (spójrz tabela niżej).

Dalej pozostanie wykonywanie płatności kartą wydaną do konta, bo wysokość comiesięcznego bonusu zależeć będzie właśnie od sumy tych transakcji.

Bank naliczy 3% zwrotu od dowolnych płatności. Kartą można płacić zarówno w punktach handlowo-usługowych, jak i w Internecie; wykluczone są jedynie transakcje quasicash/ transakcje wykonywane w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory.

Zwroty za płatności kartą będą naliczane przez 6 kolejnych miesięcy, licząc od dnia otwarcia konta. Maksymalnie możesz zgarnąć 150 zł zwrotu za miesiąc.

Przebieg promocji dla przedsiębiorców obrazuje poniższa tabela (z regulaminu promocji):
Przebieg promocji dla przedsiębiorców w Santander Banku

Wypłatę każdego zwrotu bank przewiduje do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków ich uzyskania.

Premia 400 zł za terminal płatniczy


W najnowszej edycji promocji Santander Bank przygotował wyższą premię dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na terminal płatniczy za pośrednictwem banku. To oczywiście opcja wyłącznie dla zainteresowanych, bo nie każdy przedsiębiorca potrzebuje przyjmować płatności kartą.

Do wzięcia czeka 400 zł (co jest zmianą na plus, bo w poprzedniej edycji ten bonus wynosił 100 zł). By zgarnąć nagrodę pieniężną:
 • najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji zawrzyj pierwszą (co oznacza, że takiej umowy z Elavon obecnie nie posiadasz) umowę o akceptacje kart z Elavon Financial Services Designated Activity Company za pośrednictwem Santander Bank Polska oraz aktywuj terminal (poprzez pierwszą transakcję).

Premię 400 zł otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu zawarcia ww. umowy z Elavon.
💡 Na koniec przypomnę, że w przypadku promocji dla przedsiębiorców pamiętać należy, że kwestia opodatkowania zdobytych bonusów wygląda inaczej, niż w przypadku promocji dla klientów indywidualnych. Premie czy zwroty otrzymane w ramach promocji są przychodem firmy, więc niezbędne jest ich rozliczenie i odprowadzenie podatku - obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorcy.

Firmowe Konto Godne Polecenia - szczegóły oferty


W tym miejscu standardowo przyglądam się taryfie opłat i prowizji w zakresie produktu, który opisuję. Tym razem muszę jednak zacytować przede wszystkim zapisy z regulaminu promocji, bo to on bierze górę i jest wiążący dla uczestników promocji oraz dla Santander Banku. A to zapisy bardzo korzystne, gdyż klient uzyskuje preferencyjne warunki, które polegają na:
"Zwolnieniu z opłat naliczanych przez Bank przez 24 miesiące z tytułu
a. prowadzenia Konta Firmowego Godnego Polecenia, 
b. przelewów realizowanych w systemie Elixir w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma, 
c. przelewów w formie polecenia wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska - polecenie przelewu SEPA w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma 
d. 10 pierwszych przelewów w systemie BlueCash wykonywanych w miesiącu rozliczeniowym w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma, 
e. realizacji zleceń stałych na konta w innych bankach w usługach bankowości elektronicznej Mini Firma, 
f. realizacji poleceń zapłaty w usługach bankowości elektronicznej Mini Firma z rachunku płatnika na rachunek odbiorcy prowadzony w innym banku, 
g. wysłania smsKodów autoryzacyjnych, 
h. użytkowania pierwszej karty debetowej (w PLN) do Konta Firmowego Godnego Polecenia (do wyboru: Visa Business Electron lub MasterCard Business Debit), 
i. wypłaty gotówki kartą: 
   i. w bankomatach poza siecią Santander Bank Polska S.A., 
   ii. w terminalach innych instytucji w kraju, 
   iii. bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą"

W praktyce więc wszystko co najistotniejsze w przypadku konta na okres nawet 2 lat można sobie zapewnić bez opłat (i to przez ten okres warunki z regulaminu biorą górę nad standardową ofertą wynikającą z taryfy opłat i prowizji). Warunkiem utrzymania tych preferencyjnych warunków jest utrzymywanie zgód marketingowych, o których mowa powyżej, oraz brak sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Po upływie tych dwóch lat bez opłat, obowiązywać będą warunki wynikające już wprost z tabeli opłat i prowizji. A jak one wyglądają na chwilę obecną? W celach orientacyjnych przedstawiam:
 • 0/25 zł - opłata miesięczna za prowadzenie konta nie jest pobierana w przypadku wykonania przelewu do ZUS na kwotę min. 200 zł;
 • 0 zł za pierwsze 15 przelewów krajowych Elixir PLN w miesiącu kalendarzowym, zlecanych poprzez bankowość internetową lub elektroniczną; za każdy kolejny opłata wyniesie 1,30 zł; pamiętaj jednak, że miesięcznie otrzymasz pakiet wyłącznie 5 darmowych SMSów służących do autoryzacji transakcji; za każdy kolejny SMS w miesiącu kalendarzowym bank pobierze opłatę w wysokości 0,20 zł)
 • 0/7 zł - opłata miesięczna za kartę Visa Business Electron lub MasterCard Business Debit wydawaną do konta nie jest pobierana w przypadku wykonania płatności na sumę 400 zł w danym miesiącu kalendarzowym.

Przez pierwsze 2 lata uczestnik promocji tymi opłatami, ani aktywnością nie musi się przejmować, bo regulamin promocji z tego zwalnia.

Z promocyjnych warunków bank może Cię jednak wykluczyć, jeśli posiadasz inne firmowe konto w Santander Bank Polska, wypowiesz umowę o usługi bankowości elektronicznej "Mini Firma", wycofasz zgody marketingowe lub gdy Twe roczne przychody przekroczą 10 milionów zł.

Do uzyskania wszystkich wyżej wymienionych gratyfikacji kwalifikują wyłącznie wnioski złożone na stronie promocji. Jedynym sposobem zawarcia umowy o konto firmowe jest wizyta kuriera z dokumentami do podpisu.

Przydatne dokumenty:

8 komentarzy:

 1. 1) wszystkie przelewy mogą być na jedno konto?
  2) czy jak mam już bankowość do konta osobistego to do firmowego będzie ten sam login czy dostęp będzie odrębny?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 2. Przyznają odrębny dostęp, ale możesz to zgłosić przez bankowość żeby je połączyć i wtedy będzie to pod jednym loginem.

   Usuń
  2. 1) Znaczenie ma jedynie liczba wykonanych przelewów. Mogą być na jedno konto.

   Usuń
  3. Dziękuję za odpowiedzi!

   Usuń
 2. Złożyłem wniosek o konto osobiste. Umowa jeszcze nie została zawarta. Czy mogę już teraz otwierać też konto firmowe?

  OdpowiedzUsuń
 3. Skąd 1.1.2020? Ja w regulaminie widzę 31 marca 2019:
  Uczestnikiem promocji („Uczestnik”) może zostać wyłącznie osoba fizyczna, posługująca się ważnym polskim dowodem osobistym, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i nieposiadająca jakiegokolwiek rachunku bieżącego (firmowego) w Banku w okresie od 31 marca 2019 r. do dnia przystąpienia do promocji.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W promocji z bonusami do 1300 zł od banku okres wykluczenia dla byłych klientów liczony jest od 31.03.2019 r. (o czym piszę w dalszej części prześwietlenia), ale w promocji z premią 300 zł jest on krótszy - liczny od 1.01.2020 r.

   Usuń
 4. Jakie koszty są związane z tym terminalem? Pobierają jakieś prowizje od płatności czy jest jakiś okres zwolnienia od opłat? Po jakim czasie można zrezygnować z tego terminalu by utrzymać promocję?

  OdpowiedzUsuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 700 zł za Konto Santander (krótsza karencja!)

Nowa edycja przynosi dwie zmiany na lepsze.  To wyższa premia pieniężna oraz skrócony okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santan...