Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Bank Pekao płaci do 1200 zł przedsiębiorcom zakładającym Konto Przekorzystne Biznes

800 zł od Santandera600 zł od Millennium500 zł od ING7% + 300 zł od Pekao1200 zł za kartę Citi

11.10.2021

Bank Pekao płaci do 1200 zł przedsiębiorcom zakładającym Konto Przekorzystne Biznes

To już kolejna, 3. edycja tej promocji.

Do 1200 zł premii za konto Przekorzystne Biznes w Pekao dla przedsiębiorców
Na osoby prowadzące działalność gospodarczą czekają bonusy na sumę nawet 1200 zł za otwarcie konta firmowego oraz skorzystanie z innych produktów i usług banku. Do przetestowania konta ma też zachęcać roczna gwarancja zwolnienia z opłat za konto i kartę.

[Promocja zakończona. Sprawdź aktualnie dostępne promocje kont firmowych.]

Premia 1200 zł za Konto Przekorzystne Biznes w Pekao


Dla kogo promocja? Udział wziąć może osoba fizyczna prowadząca (lub otwierająca) jednoosobową działalność gospodarczą.

Z promocji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy posiadali rachunek rozliczeniowy (firmowy) w Pekao lub Idea Banku w okresie od 1.10.2019 do 30.09.2021 r. 

Regulamin promocji rozwiewa na szczęście ewentualne wątpliwości i zawiera zapis o tym, że posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób fizycznych (czyli konta osobistego) w Pekao lub w Idea Banku nie wyklucza uczestnictwa przedsiębiorcy w poniższej promocji (a przy tej okazji przypomnę, że i otwierając konto osobiste można zyskać - obecnie do wzięcia są bonusy o wartości 200 zł za Konto Przekorzystne).

Nagroda. W promocji do wzięcia czeka aż 8 bonusów w różnej wysokości za skorzystanie ze wskazanych usług i produktów banku oraz spełnienie określonych warunków. W sumie można uzyskać do 1200 zł.

Uczestnik promocji samodzielnie może decydować o które bonusy chce zabiegać. Większość z bonusów (na łączną kwotę 1000 zł) dostępna jest dla każdego przedsiębiorcy, ale jedna nagroda (w wysokości 200 zł) przewidziana jest tylko dla osób, które dopiero założą działalność gospodarczą (w tym przypadku rejestracji należy dokonać za pośrednictwem banku).

Zasady promocji "1 200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę – III edycja"


Warunkiem uzyskania bonusu 200 zł za otwarcie firmy za pośrednictwem Banku Pekao (poza późniejszym otwarciem konta firmowego w Pekao) jest rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej za pomocą Profilu Zaufanego dostępnego w bankowości elektronicznej Pekao24 - jeśli takowej nie masz, to możesz uzyskać dostęp, otwierając konto osobiste z premią do 200 zł na start.

Przez rejestrację rozumiane jest nadanie  NIP-u, REGON-u i zgłoszenie do ZUS oraz uzyskanie w CEIDG statusu "aktywny".

By wziąć udział w promocji konta firmowego i mieć otwartą drogę do zdobycia pozostałych bonusów (na sumę nawet 1 000 zł):
 • złóż wniosek o Konto Przekorzystne Biznes wraz z wydawaną do niego kartą oraz z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 i najpóźniej do 31.12.2021 r. zawrzyj umowę z bankiem;
  Warto wybrać w tym przypadku opcję zdalnego otwarcia konta (online), bo za to jest dodatkowy bonus 50 zł - o tym piszę nieco niżej;
 • zaakceptuj regulamin promocji (robi się to już na samym początku składania wniosku na wyżej podlinkowanej stronie promocji) oraz
 • wyraź zgody na otrzymywanie informacji marketingowych (w tym handlowych) od Banku Pekao i podmiotów z nim współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej.


Dalej pozostanie już spełniać warunki uzyskiwania poszczególnych bonusów.

W celu uzyskania bonusu 200 zł za aktywne korzystanie z konta:
 • przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe następujące po miesiącu zawarcia umowy o konto w Pekao (w każdym z tych miesięcy) wykonaj:
  • przelew do ZUS kwoty min. 300 zł;
  • jeden przelew za pomocą aplikacji mobilnej PeoPay na kwotę min. 100 zł (inny niż do ZUS) oraz
  • jedną płatność na kwotę min. 100 zł kartą wydaną do Konta Przekorzystnego Biznes (liczy się transakcja na taką kwotę, a nie suma mniejszych płatności!).

Realizacja powyższych warunków uprawni Cię do zdobywania kolejnych bonusów.

Dodatkowo otrzymasz bonus 50 zł jeśli Konto Przekorzystne Biznes założysz zdalnie (w tym - w przypadku osób już posiadających konto osobiste w Pekao - przez bankowość elektroniczną lub infolinię). Ta dodatkowa nagroda nie przysługuje dla wniosków złożonych w placówkach banku.

Kolejny bonus 50 zł za wpływy bank przyzna Ci, jeśli w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy o Konto Przekorzystne Biznes zapewnisz wpływy na sumę min. 5 000 zł (w każdym z tych miesięcy). Tu trzeba jednak zwrócić uwagę na następujące wytyczne:
"Jako wpływy rozumie się przychody pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek, przelewów między rachunkami klienta w Banku [czyli Pekao - tak jest zawsze, gdy słowo 'Bank' zapisane jest wielką literą - przyp. Mr. Złotówa], wpłat gotówkowych, przelewów z konta osobistego lub firmowego przedsiębiorcy prowadzonego w Banku lub poza Bankiem"

Bonus 200 zł za terminal płatniczy


Możliwości skorzystania z tego bonusu nie mają niektóre podmioty - bank wyklucza bowiem:
"biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z)"

Jeśli masz jednak inny numer PKD, to na ten bonus możesz się załapać - oczywiście jeśli terminal płatniczy jest Ci potrzebny (bo przecież to zależy od specyfiki prowadzonej działalności).

By go zgarnąć:
 • najpóźniej do 31.12.2021 r. zawrzyj umowę o terminal płatniczy z Bankiem Pekao oraz
 • przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe następujące po miesiącu otwarcia konta za pomocą terminala przyjmij płatności na kwotę min. 1000 zł miesięcznie (zatem w związku z czasem, w jakim należy zapewniać te wpływy, z zawarciem umowy o terminal nie ma co zwlekać i najlepiej zrobić to niezwłocznie po otwarciu konta, by już od kolejnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu otwarcia konta zapewniać wpływy z płatności kartą).

Bonus 100 zł za transakcje wymiany walut


By zdobyć ten bonus, w terminie do 3 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie konta, wykonaj transakcje wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami w Banku Pekao na równowartość min. 20 000 zł (oczywiście warto przeliczyć i porównać z innymi formami przewalutowań, by sprawdzić czy ta wymiana faktycznie się opłaca, tzn. czy nie wyjdzie droższa, niż potencjalny bonus do zgarnięcia).

Bonus 100 zł za leasing


Ta nagroda przewidziana jest za zawarcie umowy leasingowej z Pekao Leasing oraz wykonanie przez okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy Konta Przekorzystnego Biznes co najmniej jednego przelewu miesięcznie na rzecz Pekao Leasing tytułem spłaty raty leasingowej na łączną kwotę min. 1 000 zł miesięcznie.

Bonus do 300 zł za zawarcie umowy o produkt kredytowy


Produkty kredytowe zazwyczaj generują koszty (prowizje, odsetki), ale wśród możliwych do wyrobienia jest karta kredytowa, w przypadku której uniknięcie kosztów jest możliwe, więc niektórych i ten bonus może zainteresować.

Otrzymasz go, jeśli z Pekao zawrzesz umowę o kredyt lub pożyczkę z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego lub kartę kredytową w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa Konta Przekorzystnego Biznes. Wysokość bonusu będzie jednak zależeć od kwoty w umowie. I tak umowa:
 • na kwotę min. 20 000 zł oznaczać będzie bonus 100 zł; 
 • na kwotę min. 50 000 zł da bonus 200 zł, 
 • na kwotę co najmniej 100 000 zł, pozwoli Ci otrzymać bonus 300 zł.

Które bonusy są godne szczególnej uwagi? Do najprostszych należą warunki przy bonusie 200 zł za aktywne korzystanie z konta, 50 zł za jego zdalne otwarcie i 50 zł za wpływy. Z tego robi się już 300 zł. Jeśli dopiero teraz rozpoczniesz działalność, to wpadnie jeszcze bonus 200 zł, który również jest wtedy łatwy do wzięcia. W sumie wyjdzie już 500 zł (o wiele więcej, niż w poprzedniej edycji, gdzie za realizację warunków tych samych bonusów w sumie udałoby się zgarnąć 300 zł).

Zdobywanie kolejnych gratyfikacji zależy już od indywidualnej sytuacji (bo np. nie każdy przedsiębiorca potrzebuje terminal płatniczy) oraz kalkulacji (np. kosztów wymiany walut w porównaniu z konkurencją). W przypadku produktów kredytowych trzeba uwzględnić potrzeby i koszty (najkorzystniej powinna wypaść karta kredytowa).

Wypłata bonusów przez Bank Pekao


Każdy z bonusów w ramach promocji "1 200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę – III edycja" jest jednorazowy. Przykładowo da się więc zdobyć tylko jeden bonus 200 zł za terminal płatniczy (bez względu na liczbę terminali) i jeden bonus do 300 zł za produkt kredytowy (bez znaczenia ile umów kredytowych z Pekao zawrzesz).

Wypłata każdego z bonusów w praktyce przewidziana jest do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione warunki jego zdobycia. Jedynie bonus za zawarcie umowy o produkt kredytowy może być wypłacony później, bo po 6 miesiącach kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym nastąpiło zawarcie umowy Konta Przekorzystnego Biznes.

Do czasu otrzymania premii nie zamykaj konta, ani nie wypowiadaj umowy z bankiem.

Biorąc udział w promocji konta firmowego, pamiętaj, iż uzyskane w ten sposób premie stanowią przychód z działalności gospodarczej i to uczestnik promocji ma obowiązek rozliczenia podatku.

Konto Przekorzystne Biznes - szczegóły oferty Pekao


Oprócz wyżej opisanych gratyfikacji dla osób otwierających konto firmowe w Pekao, w regulaminie promocji znaleźć można jeszcze jedną korzyść dla otwierających Konto Przekorzystne Biznes:
"Bank ustali opłatę w wysokości 0 zł za prowadzenia Konta Przekorzystnego Biznes oraz opłatę w wysokości 0 zł za kartę debetową wydaną do tego konta, za okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa tego konta. Po zakończeniu powyższego okresu, w którym obowiązywać będą promocyjne wysokości opłat, będą one pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji bankowych rachunku Konto Przekorzystne Biznes."

Korzystając z konta, trzeba uwzględnić, iż SMSy z hasłami do autoryzacji dyspozycji składanych w bankowości są darmowe w liczbie 20 w danym miesiącu kalendarzowym (za 21. i każdy kolejny SMS w tym samym miesiącu opłata wynosi po 0,20 zł). Darmowych jest z kolei 15 pierwszych przelewów w danym miesiącu kalendarzowym (za każdy kolejny bank pobiera 1,50 zł).

Przez pierwszy rok z Konta Przekorzystnego Biznes i z wydanej do niego karty płatniczej można korzystać za 0 zł bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków. Później (jeśli zdecydujesz się nadal posiadać konto) obowiązywać będą warunki standardowe, które na chwilę obecną wyglądają następująco:
 • 0/9 zł - opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana po spełnieniu jednego z poniższych warunków:
  • wpływy na sumę min. 2000 zł lub 
  • przelew do ZUS albo US, lub
  • wpływy z terminala wydanego przez bank, lub
  • jedna wymiana walut w Pekao, lub 
  • opłacenie jednej raty leasingu w Pekao Leasing.
 • 0 zł za 15 pierwszych przelewów w miesiącu kalendarzowym zlecanych poprzez bankowość internetową (Pekao24 dla firm albo Pekao Biznes24) - za każdy kolejny bank pobierze 1,50 zł; darmowe (bez limitów) są krajowe przelewy Elixir PLN zlecane za pośrednictwem aplikacji PeoPay; jeśli chodzi o SMSy z hasłami do autoryzacji dyspozycji składanych w bankowości, to klient otrzymuje pakiet 20 darmowych SMSów w miesiącu kalendarzowym (za 21. i każdy kolejny SMS w tym samym miesiącu opłata wynosi po 0,20 zł);
 • 0/7 zł - opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku wykonania płatności na sumę min. 300 zł.

Bank nie pobiera opłat za wypłatę gotówki kartą z bankomatów Pekao oraz za 2 pierwsze wypłaty z bankomatów obcych w Polsce (za kolejne wypłaty prowizja wynosi 2%, min. 5 zł).

Chcesz być na bieżąco z promocjami bankowymi, na których zyskasz najwięcej? Zapisz się na bezpłatny newsletter dla Czytelników bloga. To zero spamu, a jedynie powiadomienia o najbardziej zyskownych promocjach, które wysyłam do dwóch razy w tygodniu. Zapis na newsletter zajmuje chwilę, podobnie jak rezygnacja (jeśli kiedyś z jakieś przyczyny tak postanowisz):

Przydatne dokumenty:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Nie 700, a 800 zł za Konto Santander. Specjalnie dla Czytelników bloga Bankobranie!

Oto aktualna odsłona popularnej i sprawdzonej promocji konta w Santanderze. Wraz z nią świetna wiadomość.  Standardowo do wzięcia czekałyby ...