Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zgarnij 750 zł (lub nawet 1800 zł) premii za Konto Mój Biznes w Banku Millennium

⭐ Citi: 1200 zł za kartę + 700 zł za konto720 zł od mBanku600 zł od Millennium ⭐ 500 zł od: ING i Santandera

1.10.2021

Zgarnij 750 zł (lub nawet 1800 zł) premii za Konto Mój Biznes w Banku Millennium

Dzięki nowej promocji za konto firmowe w Millennium można zgarnąć jeszcze więcej.

Zgarnij do 1800 zł premii za Konto Mój Biznes w Banku Millennium
Do wcześniej już dostępnej promocji banku z bonusami do 1500 zł, doszła jeszcze jedna okazja do bankobrania - z premią 300 zł na start. W sumie można więc uzyskać rekordowe 1800 zł.


Choć już na wstępie zaznaczę, że za samo otwarcie konta do wzięcia czeka do 750 zł. Pozostałe bonusy już nie muszą wchodzić do kręgu zainteresowań każdego, gdyż bank 400 zł płaci za zawarcie umowy o terminal płatniczy, a 650 zł czeka do wzięcia za podpisanie umowy leasingu z Millennium Leasing. Niemniej aż 750 zł za samo konto firmowe to spora premia - zwłaszcza, gdy spojrzeć na to, jak proste są warunki.

Poniżej znajdziesz opis obydwu promocji, które się ze sobą łączą:
 • "Konto Mój Biznes i 1500 zł premii" - to akcja, którą na blogu już omawiałem - w niej do wzięcia są 3 premie po 150 zł każda (czyli łącznie 450 zł) za konto firmowe oraz - dla chętnych - premie 400 i 650 zł (odpowiednio za terminal i leasing) oraz
 • "Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 2 edycja" - to nowa odsłona promocji, dzięki której zgarnąć można dodatkową premię 300 zł (w tym przypadku zakładając konto; tu nie ma wymogu korzystania z terminalu czy leasingu).

Jak uzyskać 300 zł premii na start?


Zacznę od nowej promocji dodatkowej. Dzięki niej można zdobyć łatwą premię 300 zł (nieco niżej piszę jak zdobyć 3 razy po 150 zł już za korzystanie z konta oraz pozostałe premie).

Dla kogo promocja? Udział wziąć może osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie posiada i co najmniej od 1.06.2019 r. nie posiadała jakiegokolwiek rachunku firmowego w Banku Millennium dla danego numeru NIP.

Z promocji z premią 300 zł na start wykluczona jest też każda osoba, która "jako konsument posiada jakikolwiek produkt Banku Millennium" - z udziału wyklucza więc posiadanie np. konta osobistego, karty kredytowej lub innego produktu tego banku. W stosunku do produktów dla klientów indywidualnych nie jest jednak liczony okres karencji, więc jeśli było Ci dane posiadać np. konto osobiste w Millennium, które zostało już zamknięte (nawet niedawno), to teraz na promocję konta firmowego się łapiesz.

Zasady promocji. By zgarnąć premię 300 zł na start:
 • do 31.10.2021 r. zarejestruj się na stronie promocji i za jej pośrednictwem złóż wniosek o Konto Mój Biznes na stronie promocji; tylko w taki sposób składane wnioski biorą udział w tej promocji (konto należy założyć przez tę stronę nawet, gdy już posiadasz dostęp do bankowości internetowej Banku Millennium).

  Wyrabianie karty do konta (teoretycznie) nie jest wymagane, ale będzie ona niezbędna, jeśli chcesz zgarnąć jedną z premii (150 zł).
 • wyraź zgody na:
  •  przekazanie organizatorowi przez bank informacji niezbędnych do rozliczenia udziału w promocji (tj. wypłaty premii) oraz
  • "przetwarzanie przez Bank (...) danych kontaktowych w celu przekazywania informacji marketingowych i handlowych firm współpracujących z Bankiem; otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych przez kanały elektroniczne oraz otrzymywanie informacji marketingowych przez telefon";
 • w ciągu 30 dni od wysłania wniosku zawrzyj umowę z bankiem;
 • najpóźniej do 31.12.2021 r. wykonaj co najmniej jedną płatność Blikiem.

I to już wszystko, co wystarczy zrobić, by kwalifikować się do wypłaty premii. By ją otrzymać, pozostanie jeszcze jedna formalność - gdy najpóźniej do 28.01.2022 r. organizator promocji powiadomi Cię mailowo o przyznaniu nagrody, wówczas w ciągu 5 dni roboczych (licząc od tejże wiadomości o premii) zaloguj się na stronie promocji i podaj na niej numer rachunku konta firmowego założonego w Millennium. To właśnie na ten rachunek nastąpi wypłata premii 300 zł - przewidziana jest ona w ciągu 14 dni roboczych od przesłania wspomnianego powiadomienia o nagrodzie.

Konto Mój Biznes założone w powyższej promocji może również z automatu brać udział w promocji banku, w której do wzięcia czekają bonusy na sumę nawet 1 500 zł.

Promocja "Konto Mój Biznes i 1500 zł premii"


W przypadku tej promocji - w odróżnieniu od akcji z premią 300 zł na start - uwzględnić należy jednak nieco inne wytyczne dotyczące tego, kto może brać udział.

Tutaj bowiem, zgodnie z regulaminem promocji, wykluczony jest klient, który;
"(...) jest lub był stroną umowy o jakikolwiek produkt Banku [Millennium - przyp. Mr. Złotówa] lub Spółki Grupy Banku Millennium, jako przedsiębiorca (...)
otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej organizowanej przez Bank lub inny podmiot, a następnie rozwiązał, wypowiedział lub odstąpił od umów dotyczących tych kont"

Zatem na promocję z premią 300 zł załapać się jest łatwiej. Nawet gdy już kiedyś było Ci dane posiadać jakiś produkt firmowy w Millennium - po rozbracie liczonym od 1.06.2019 r. możesz powrócić i zyskać 300 zł. Byli klienci firmowi tego banku oraz byli klienci indywidualni (biorący kiedyś udział w promocji Konta 360° lub 360° Student) nie kwalifikują się już jednak na pozostałe premie wynikające z promocji "Konto Mój Biznes i 1500 zł premii".

Jak zdobyć 3 premie po 150 zł za korzystanie z konta?


Po otwarciu konta Mój Biznes w Banku Millennium w powyższej promocji z premią 300 zł, przyjdzie zdobywać kolejne bonusy. W tym celu w grudniu 2021 oraz w styczniu i lutym 2022 r. (w każdym z tych trzech miesięcy):
 • zapewnij wpływy na konto Mój Biznes w wysokości min. 2000 zł (aktywność nr 1);
 • wykonaj płatności kartą wydaną do konta na kwotę min. 500 zł (aktywność nr 2); 
 • wykonaj z konta Mój Biznes przelew do ZUS na kwotę min. 250 zł (aktywność nr 3).

Za wykazanie się daną aktywnością dostaniesz 150 zł. Jeśli zrealizujesz wszystkie warunki, to dostaniesz 3 x 150 zł. To do klienta jednak należy wybór na co się zdecydować, więc jeśli spełnisz wytyczne np. dla dwóch aktywności, to wtedy otrzymasz od banku 2 x 150 zł.

Czym dla banku są te "zewnętrzne wpływy"? Zgodnie z regulaminem promocji to:
"wpływy na Konto z innych rachunków bankowych, z wyłączeniem wpływów z indywidualnych rachunków bankowych Klienta lub związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą"


Wypłata premii 150, 300 lub 450 zł (w zależności od tego, realizacją ilu aktywności się wykażesz) nastąpi na Twe konto firmowe najpóźniej do 31.03.2022 r. (do tego czasu nie zamykaj, ani nie rozwiązuj umowy o konto).

Limit nagród. Promocja konta firmowego w Millennium z premiami do 1500 zł może zakończyć się wcześniej, jeśli w jej ramach zostanie otwarte 5 000 kont (o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu promocji bank ma jednak zakomunikować).

Premia 300 zł na start (za otwarcie konta i jedną płatność Blikiem) oraz do 450 zł za korzystanie z konta i karty, to jednak nie wszystko, co można zyskać. Do wzięcia są jeszcze inne bonusy, acz trzeba mieć na względzie, że one nie są już dla każdego. Nie każdy przedsiębiorca musi korzystać z terminala płatniczego. Tak samo rzecz ma się z potrzebą zawierania umowy leasingu. Jeśli jednak interesują Cię również i te bonusy, to zawsze pamiętaj o przekalkulowaniu i porównaniu różnych ofert.

Bonus 400 zł za terminal płatniczy


By zgarnąć dodatkową nagrodę w wysokości 400 zł, najpóźniej do 28.02.2022 r.:
 • w placówce Banku Millennium zawrzyj Umowę Współpracy (to trójstronna umowa między Tobą, bankiem i firmą PayTel w zakresie najmu terminala płatniczego, przyjmującego płatności kartami i BLIKiem) oraz 
 • zapewnij Wpływy Zewnętrzne w wysokości min. 1000 zł na Konto z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi, na podstawie Umowy o Współpracy.

Wypłata bonusu 400 zł za terminal płatniczy również ma nastąpić do końca marca 2022 r. (wraz z premią do 450 zł za konto firmowe).

Bonus 650 zł za umowę o leasing


Jeśli do 28.02.2022 r. zdecydujesz się z Millennium Leasing zawrzeć umowę leasingu na kwotę min. 30 000 zł, to otrzymasz kolejną nagrodę - premię 650 zł. Jej wypłata przewidziana jest do 31.05.2022 r.

Do momentu otrzymania każdego z bonusów nie zamykaj konta, ani nie wypowiadaj umowy z bankiem oraz nie wycofuj zgód marketingowych.

💡 Przypomnę, że w przypadku promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą gratyfikacje wypłacane w promocjach należy traktować jako przychód. Konieczne będzie więc rozliczenie podatku i to na przedsiębiorcy spoczywa ten obowiązek.

Konto Mój Biznes w Banku Millennium - prześwietlenie oferty


Zakładając konto firmowe w Millennium, dodatkowo możesz załapać się na promocję "Zyskaj z kontem dla Biznesu" (dostępną do odwołania). Zgodnie z jej regulaminem:
"Promocja polega na obniżeniu opłat naliczanych przez Bank przez pełne 24 miesiące: 
1) poczynając od pierwszego dnia następnego miesiąca po dacie zawarcia umowy produktu w taki sposób, że: 
a) miesięczna opłata za Konto Mój Biznes w złotych wyniesie 0 zł, 
(...), 
c) miesięczna opłata za konto w EUR, konto w USD, konto w GBP, konto w CHF wyniesie 0 zł"

I takie uprzywilejowane warunki biorą górę nad cennikiem, w którym mowa, że:
 • 0/20 zł - opłata miesięczna za prowadzenie konta nie jest pobierana, jeśli łączne zewnętrzne wpływy w poprzednim miesiącu wyniosą min. 1000 zł lub jeżeli w miesiącu poprzednim został wykonany min. 1 przelew do ZUS lub US; 

Przez 24 miesiące uczestnicy promocji tych wymogów spełniać nie muszą. Obowiązują za to poniższe warunki:
 • 0 zł za pierwsze 20 przelewów krajowych przelewów Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej w miesiącu kalendarzowym; za 21. i każdy kolejny opłata wynosi 1 zł; 
 • 0/7 zł - opłata miesięczna za kartę Visa Mój Biznes nie jest pobierana za miesiąc, w którym została wydana, a także w kolejnych miesiącach, jeśli w miesiącu poprzedzającym zostały wykonane i zaksięgowane płatności kartą na sumę min. 500 zł; 
 • 0 zł za wypłatę gotówki w bankomatach Millennium, 1 zł za wypłatę w bankomatach Santander Banku i Planet Cash; 3%, min. 5 zł za wypłatę w innych bankomatach w Polsce.

Przydatne dokumenty:

2 komentarze:

 1. Mój wpis dotyczy premii od Bankier.pl, który chyba nie sprawdził możliwości spełnienia "najłatwiejszego warunku w historii". Promocja z brakiem możliwości spełnienia. Po prostu nie dokonacie płatności Blikiem z konta firmowego. Archaiczna aplikacja dla kont firmowych nie przewiduje takich płatności. Strona WWW dla przedsiębiorców też sprawia nie najlepsze wrażenie. Pozostałe premie (1500 zł.) od Banku, są do uzyskania.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W aplikacji dla firm takiej możliwości nie ma, ale do Konta Mój Biznes można logować się za pomocą aplikacji Millennium - tej samej, która służy korzystającym z konta osobistego. I tam już możliwość wykonywania płatności Blikiem (z konta firmowego) jest dostępna.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zgarnij rekordowe 720 zł za eKonto do usług w mBanku (+ 6,5% dla oszczędności)

Na takie okazje warto czekać. W mBanku właśnie pojawiła się kumulacja promocji. W skład powitalnego pakietu nagród wchodzi premia do 520 zł ...